Silvestre Vilaplana i Barnés

Texto completo

(1)

Silvestre Vilaplana i Barnés

ACTIVITATS SOBRE EL LLIBRE

elaborades per Lola Moreno Lozano

Les

Urpes

del

Diable

(2)

Capítol I

1. T’ha agradat la manera de començar la història? Per què? Canviaries alguna cosa? Escriu tu de 10 a 15 línies començant una història de por.

2. Al final del 1r capítol es parla de l’Apocalipsi. Què és? Per què creus que es nomena ahí? Té relació amb el que està passant? Raona la desposta.

Capítol II

1. Què és un camarlenc? Existeix hui en dia eixa figura?

2. Investiga com és el procediment d’elecció d’un Papa.

3. Investiga la relació que tenien els Papes amb les famílies nobles i poderoses de Roma en l’època de la que parla el llibre.

Capítol III

1. Qui mor en aquest capítol?

Capítol IV

1. Al principi del capítol es nomena a la Inquisició. Què saps d’ella?

2. El Papa parla amb un nosaltres majestàtic. Què és aixó?

3. Es parla d’Arnau de Vilanova. Busca els referents que donen d’ell i que justifiquen que el trien per a la investigació.

(3)

Capítol V

1. En aquest capítol l’acció canvia de lloc. On es situa ara?

2. Per què s’asusta tant el criat que va al laboratori d’Arnau a buscar-lo?

3. Qui no deixava investigar amb cossos humans?

4. Què pensa Arnau de Vilanova d’això?

5. Investiga sobre Arnau de Vilanova i sobre Jaume II. Qui eren? Què van fer d’importància? Han deixat alguna empremta a la nostra comunitat?

Capítol VI

1. Arnau viatja cap a Itàlia. Quants dies tarda? Quants kilòmetres n’hi ha entre Barcelona i Roma? Quant tardaríem hui en dia amb cotxe?

2. Imagina algun problema amb el que es pogueren trobar i redacta una xicoteta situació (de 5 a 10 línies).

3. Dibuixa un mapa on aparega des de Catalunya fins Roma. Marca la ruta que seguiries per arribar a la ciutat eterna.

Capítol VII

1. Com sap Arnau que el cardenal que ha de veure en sa casa, en l’església, ha estat assassinat? Et recorda aquest fet algun altre personatge que coneixes?

Capítol VIII

1. Investiga el sistema que feien servir per fer sagnies, o què eren les sangoneres.

2. Quina acusació indirecta fa l’autor amb la descripció del que li passa al cardenal De Lucca?

3. Queda clar que a la història hi haurà dos grups enfrontats. Per qui està format cadascú?

LESURPESDELDIABLELESURPESDELDIABLELESURP

(4)

Capítol IX

1. Què troben a l’esquena del cardenal Savinola?

Capítol X

1. Al principi del capítol es fa una descripció de la ciutat de Roma i de la situació dels seus habitants. Llig-la amb calma i pensa:

· Quina és la intenció de l’autor amb aquesta descripció?

· De quantes classes socials es parla?

· Viuen tots amb les mateixes condicions?

2. Amb què s’ha de conformar el xiquet que s’apropa a Arnau a demanar-li almoina?

3. Fixa’t en la frase amb què comença el capítol. Torna a aparèixer després. Quina tècnica temporal ha usat l’autor?

4. Què aconsegueix fer Arnau amb el cadàver del cardenal? Qui li ajuda a obtindre el permís del Papa?

Capítol XI

1. Quin recurs o mecanisme narratiu utilitza l’autor per contar-nos el que li passa a la rata? Per què ho saps?

Capítol XII

1. En aquest capítol s’usa el sàndal per evitar la mala olor. Busca informació sobre altres usos d’aquesta o

d’altres herbes aromàtiques.

(5)

Capítol XIII

1. Quina és la característica principal del cardenal Savinola? Dóna exemples que ho demostren.

Capítol XIV

1. Arnau es troba al castell de Sant’Angelo. Busca informació per saber on està situat exactament i quina funció tenia en aquella època. Investiga també l’existència d’un passadís que el comunique amb un altre lloc.

2. En aquest capítol queda molt clar per què han buscat a Arnau. Explica els motius que han fet que siga l’encarregat de resoldre

el problema de les morts.

3. Quina teoria té Arnau sobre les morts? Qui està assassinant cardenals?

Capítol XV

1. Què pensa la majoria de personatges d’aquest capítol sobre tot el que està passant? Qui no està d’acord?

Tu què creus? Qui té raó? Per què?

2. Al final del capítol el cardenal Bertrand de Got recita unes paraules. Saps a quin llibre pertanyen? Per què creus que apareixen açí precisament?

Capítol XVI

1. Es descriu un rite de nigromància. Què és això? Era habitual al S. XIII?

LESURPESDELDIABLELESURPESDELDIABLELESURP

(6)

Capítol XVII

1. Què decideix fer Arnau per evitar que la malaltia s’estenga per tota Roma?

2. Com comença la pesta?

Capítol XVIII

1. Què passa en aquest capítol?

Capítol XIX

1. Què descobreix Arnau al final del capítol? Com ho fa, amb lògica o per casualitat? Raona la resposta.

2. Qui creus que pot ser l’assassí que han agafat?

Capítol XX

1. Qui és el protagonista en aquest capítol?

(7)

Capítol XXI

1. Com creus que es podria defensar Conrado de les acusacions fetes sobre ell?

2.Per què creus que Arnau dubta de la culpabilitat de Conrado?

3.El sistema d’aconseguir declaracions, et recorda alguna cosa?

Capítol XXII

1. Explica les similituts entre el principi del capítol i la pel·lícula El nom de la Rosa.

Capítol XXIII

1. Per què el capítol es titula Conspiració?

2. De què avisa fra Bernat a Arnau? Explica-ho tot amb detalls.

Capítol XXIV

1. En aquest capítol es decriu el cardenal Colonna com amant del luxe. Selecciona al llibre tres fragments on es puga observar eixa característica.

Capítol XXV

1. Aquest és un capítol molt important. Explica amb detalls què ocorre en ell.

Capítol XXVI

1. Investiga per què hi havia tantes intrigues al Vaticà en aquesta època. Els Papes morien assassinats. Per què?

Capítol XXVII

1. Què són en realitat les urpes del diable? Fes una relació amb el nom del cardenal, el número que tenia a l’esquena i el manament incomplet.

Capítol XXVIII

-LESURPESDELDIABLELESURPESDELDIABLELESURP

(8)

Capítol XXIX

1. Penses que és De Lucca l’assassí? Raona la resposta. Si penses que no, qui podria ser? Justifica la teua elecció.

2. Explica com intenta salvar Arnau a fra Bernat.

Capítol XXX

1. Pel que es conta al principi del capítol, quina relació penses que hi havia entre els cardenals? Creus que era normal?

Fixa’t en les ambicions de De Lucca. Recorda el que has buscat sobre la situació d’aquestos religiosos en

aquella època i compara-la amb el que passa ara.

Es donen també aquestos casos d’intriga i de desconfiança? Per què?

Capítol XXXI

1. Qui pensa Arnau que pot ser la primera víctima dels assassinats? Per què ho creu així?

Capítol XXXII

1. Explica detalladament què passa a l’habitació del cardenal Nuovo

Capítol XXXIII

1. Explica com es produeix el flash-back en aquest capítol.

Capítol XXXIV

1. Conta, amb les teues paraules, com atrapen l’assassí i qui és.

Capítol XXXV

(9)

NOTA DE L’AUTOR

1. L’autor explica que molts dels personatges són reals.

Busca informació sobre la familia Colonna (fixa’t en l’època), per exemple, i sobre el palau que hi ha a Roma que té aquest nom.

Ilustra la informació amb alguna imatge.

LESURPESDELDIABLELESURPESDELDIABLELESURP

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :