TítuloA lenda de Montelongo : a zarzuela galega como manifestación cultural multidisciplinar na conformación do nacionalismo galego

125  Descargar (0)

Texto completo

(1)

Departamento de Didácticas específicas Facultade de Ciencias da Educación

A LENDA DE MONTELONGO: A ZARZUELA GALEGA COMO MANIFESTACIÓN CULTURAL MULTIDISCIPLINAR

NA CONFORMACIÓN DO NACIONALISMO GALEGO

VOL. II ANEXOS

Tese de doutoramento presentada por Javier Jurado Luque e dirixida polo Prof. Dr. Xulio Pardo de Neyra

(2)
(3)

3 Índice xeral

(4)
(5)

Nota aclaratoria

Os anexos que acompañan a este tese de doutoramento non pretenden engadir nada máis á investigación, senón máis ben ilustrar o desenvolvido nela, razón pola que evitamos facer copia da ampla documentación consultada, especialmente atopada nas hemerotecas, que xa aparece citada no corpo da tese.

Tampouco nos pareceu oportuno incluír todas as partituras traballadas, dado que excederían, e con moito, o tamaño global do primeiro volume. Consideramos que a descrición dos pasos e decisións tomadas, á hora de elaborar a redución para voz e piano e a edición da obra para banda, son máis que suficientes, deixando para os anexos a edición da zarzuela completa.

Porén, si consideramos a oportunidade de incluír o material gráfico pertinente, que pode axudar a aplicar tanto a didáctica correspondente ao capítulo 4 da tese como á comprensión da historia da obra e das personaxes relacionadas coa temática de estudo.

Na elaboración destes anexos tívose sempre presente que a tese está referida á Didáctica da lingua e literatura, se ben o tratamento da investigación debeu ser multidisciplinar, ao igual que multidisciplinar é a zarzuela galega, espectáculo obxecto deste estudio.

(6)
(7)
(8)
(9)

9 Cantigas e Agarimos, 1923

(10)

10

Coral Rosalía de Castro, 1950

(11)

11 Coral Rosalía de Castro, 1952, previa xira por Madrid

(12)

12

Bernardo del Río

(13)

13 Manuel Rey Posse

(14)

14

(15)

15 Escena do “Coro de fiadeiras” de A lenda de Montelongo

(16)

16

(17)

17 Manuel Rey Posse con amigos do Cadro de Declamación do Recreo-Liceo, en 1932

(18)

18

Pedro O Vinculeiro, en 1933

(19)

19 Reposición de A lenda de Montelongo como homenaxe a Bernardo del Río, en 1953. Interpretan Chiruca e Dolores Vilariño (Marica e Tía Folerpa), Manuel Suárez Moscoso (Xan), e Manoel Pita García (Tío Selmo), do cadro de declamación de Cantigas e Agarimos

(20)
(21)
(22)
(23)

& & & ? & & B ? ? & & & B ? ? bb bb bb b bb bb bb bb bb bb bb bb bb 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 Flauti 2 Oboi 2 Clarinetti [in Si b] 2 Fagotti 2 Corni [in Fa] 2 Trombe [in Si b]

1 2 3 Tamburo Piatti Gran cassa Timpani (Sol-Re) Coro I II Viole Violoncelli Contrabassi Violini 3 Tromboni ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ a 2 a 2 Andante Andante œ> œ> œ>œ Œ œ> œ œ > œ Œ Œ œæ Œ Œ Œ Œ œ> Œ Œ Œ ∑ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

œ> œ> œ>

œ> œ> œ>

œ> œ> œ>

˙ œ

œ>

ƒ œ> œ>

˙ œ#

˙ œ

œ >

œ > œ> œ

> >œ# œn> ˙

> œ>

˙> œ#>

œ> œ#> œn>

æ

œ Œ Œ œ> œ> œ>

˙æ æœ

œ> œ> œ>

˙˙æ œœ#æ

œ

æ œ#æ æœn

œ> œ> œ>

œ> œ> œ>

˙> œ>

˙> œ>

˙> œ>

˙ #œ

œ> œ> œ> œ> œ>

˙n œ ˙ œb ˙ > œ > ˙

> œ>

˙

>˙ #œ>

n> >œ

˙> œ > .˙ æ œ Œ Œ ˙> œ> .˙ æ ∑ ˙>> œ>

˙˙æ b 朜#

˙˙n

æ 朜b

œ> œ> œ> œ> œ>

œ> œ> œ> œ> œ>

œ> œ> œ#>

œ> œ> œ#> œ> œ> œ#> œ œ œ

œ> œ> œ>

œ œ œ# œn œ œ œ > œ > œ# > œ

> œ#> œ> œ

> œ> >œ œ

> œ > œ>

œ

> #>œ œ> .˙

æ ∑ œ> œ> œ>

.˙ æ

∑ œ> œ> œ#>

œœn

n æ œœæ œœ#æ

œ

æ #æœ n 朜

œ> œ> œ>

œ> œ> œ>

˙n œ

œ> œ> œ>

˙ œ

˙ œ

˙

> œ>

œ

> œ> œ> ˙

> œ>

˙> œ>

œ> œ> œ>

.˙ æ

œ Œ Œ œ> œ> œ>

.˙æ ∑ .˙æ ˙˙æ œœæ œœ æ 朜 朜

œ> œ> œ>

œ> œ> œ>

1

˙ œ>

˙ œ>

˙ œ

˙ >œ

˙> œ>

1

˙ > #>œ ˙ >

œ >

˙ >˙ >œ

> œ> ˙ >˙ >œ

> œ #> ˙> œ> 1 ˙æ œ> ∑ ˙ œ ˙æ œæ 1 ∑ 1 ˙æ œ ˙˙æ œœ#æ ˙˙ æ 朜 ˙> œ> ˙> œ>

A lenda de Montelongo

I. Preludio e coro de Fiadeiras

Música: Bernardo del Río Letra: Juan Buhigas e Manuel Rey Posse

(24)

&

&

&

?

&

&

B

?

?

&

&

&

B

?

? bb

bb

bb

b

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

..

..

..

..

..

..

..

..

.. .. .. ..

..

..

..

..

.. ..

.. .. ..

..

4 2

˙ œ>

˙ œ>

˙ œ>

˙ œ

˙> œœ>

2

˙ >

œ > ˙> œ>

˙>

> œ

>

˙ œ

>

˙> œ>

˙

> œ>

˙> œ>

2

˙

æ œ>

˙ œ

.˙æ

2

2

˙

æ œ>

˙˙æ œœæ

˙˙

æ 朜

˙> œ>

˙> œ>

œ> œ> œ>

œ> œ> œ> œ> œ> œ>

˙ œ

œ œœ> œ

˙ œ

˙ œ

œ> œ> œ> œ œ œ

˙

> >œ

˙> œ>

˙> œ>

.˙ æ

œ Œ Œ œ œ œ

.˙ æ

œ> œ> œ>

˙˙æ œœæ

˙˙

æ 朜

œ> œ> œ> œ> œ> œ>

˙> œ>

˙#> œ>

˙> œ>

˙ œ

˙

> œ

˙# œ

˙ œ

˙> œ>

˙# œ

˙ >

œ >

˙> œ>

˙> œ>

.˙ æ

œ Œ Œ

˙ œ

.˙ æ

˙> œ>

˙˙#æ œœæ

˙˙æ œœæ

˙

> œ>

˙

> œ>

œ> œ> œ>

œ> œ> œ>

œ >

œ> œ> .˙

œ> œ> œ> œ> .˙.˙

œ> >œ >œ œ œ œ

.˙ >.˙ >

.˙>

.˙ æ

œ Œ Œ œ œ œ

.˙æ

œ> œ> œ>

..˙˙æ

..˙˙ æ

œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>

œ> œ> œ>

œ> œ> œ>

œ> œ> œ> .˙

œ> œ> œ> .˙.˙

œ >

œ >

œ > œ> œ> œ>

.˙ >.˙ >

.˙>

.˙ æ

œ Œ Œ œ œ œ

.˙ æ

œ> œ> œ>

..˙˙æ

..˙˙ æ

œ> œ> œ> œ> œ> œ>

˙> œ>

˙#> œ>

˙> œ>

˙ œ

˙> œ

œ

˙# œ

˙ œ

˙

>˙# >œ

>

œ >

˙

>˙# >œ

>

œ >

˙> œ>

.˙ æ

œ Œ Œ

˙ œ

.˙ æ

˙> œ>

˙˙#æ œœæ

˙

æ œæ

˙>

œ>

(25)

&

&

&

?

&

&

B

?

?

&

&

&

B

?

? bb

bb

bb

b

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

..

..

..

..

..

..

..

..

.. .. .. ..

..

..

..

..

.. ..

.. .. ..

.. nn#

nn#

###

nn#

n##

###

nn#

nn#

nn#

nn#

nn#

nn#

nn#

nn#

nn# 42

42

42

42

42

42

42

42

42 42 42 42

42

42

42

42

42

42

10 1

.˙˙ œ#

˙ œ

1

˙ œ

˙ œ#

.˙ > ˙ >

œ#> ˙

> œ>

˙> >œ

˙> œ#

>

1

.˙ æ

œ Œ Œ .˙

.˙æ

1

1

.˙æ

˙˙æ œœæ

˙

æ æœ#

˙> œ>

˙> œ>

˙ œ>

˙ œ>

˙ œ>

˙ œ

>

˙ œ

˙ œ

>

˙ œ>

˙ œ

> ˙ >

œ >

˙ > >œ ˙ >

œ>

˙> œ>

˙

æ œ>

∑ .˙

.˙æ

˙

æ œ

˙˙æ œœæ

˙

æ 朜

˙> œ> ˙> œ>

Allegretto

Allegretto

2

˙

˙

˙œ œ œ

œœ œœ œœ

2

œ œ œ

œ œ œ

˙

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

2

æ œ œ œ œ œ

œ œ œ

.œæ œ œ œ œ œ

2

2

˙

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

œ œœ œœ

œ œ œ

˙

˙

˙œ œ œ

œœ œœ œœ

œ œ œ œ œ œ

˙

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

‘ ∑ œ Œ ‘

˙

œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

œ œ œ π

π

π

π

π

π

π π

π ∑

˙˙

˙˙

æ œ œ œ œ œ

∑ ∑

.œæ œ œ œ œ œ

.œ œ œ œ œ œ

œœ œœ. œœ.

œœ œœ. œœ.

œœ œœ. œœ.

œ œ. œ.

˙˙

˙˙

‘ ∑ ∑ ‘

.œ œ œ œ œ œ

œœ œœ. œœ.

œ œ. œ.

œœ œœ. œœ.

(26)

&

&

&

?

&

&

B

?

?

&

&

&

B

?

? #

#

###

#

## ###

#

#

#

#

#

#

#

#

#

14

˙n˙

˙˙n ∑

‘ ∑ ∑ ‘

.œ œ œ œ œ œ

œœb œœ. œœ. œœ# œœ. œœ. œ# œ. œ.

˙ a˙

˙˙# ∑

‘ ∑ ∑ ‘

œ œ œ œ

œœn œœ. œœ. œœ œœ. œœ. œœ œœ. œœ.

˙˙

˙˙

‘ ∑ ∑ ‘

œ œ œ œ œ œ œ œ

œœ œœ. œœ.

œœ œœ. œœ.

˙˙

˙˙ ∑

‘ ∑ ∑ ‘

œ œ .œ œ œ œ œ œ

œœ œœ. œœ.

œ œ. œ.

pizz.

˙˙

˙˙

‘ ∑ ∑ ‘

œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

œœ œœ. œœ.

œœ œœ. œœ.

œ œœ. œœ.

œ œ. œ. arco

˙˙

˙˙ ∑

‘ ∑ ∑ ‘

˙

œœ œœ œœ

œ œ œ

œœ œœ œœ

(27)

&

&

&

?

&

&

B

?

?

&

&

&

B

?

? #

#

###

#

## ###

#

#

#

#

#

#

#

#

# ƒ

ƒ ƒ ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ ƒ

ƒ

ƒ

ƒ ƒ ƒ

20 .œ œ œ œ œ œ

.œ œ œ œ œ œ

a 2

œ œ œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

˙˙

.œ œ œ œ œ œ ˙

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

‘ ∑

œ œ œ

.œ œ œ œ œ œ

˙˙ æ

˙˙ æ

œœ œœ œœ

œ œ œ

.œ œ œ œ œ œ

.œ œ œ œ œ œ

.œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

˙˙

.œ œ œ œ œ œ ˙

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

‘ ∑ ‘ ‘

.œ œ œ œ œ œ

˙˙æ ˙˙ æ

.œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ

.œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ# œ œ

˙˙n

.œ œ œ œ œ œ ˙

œb œ œ œ œ œ

œ# œ œ

‘ ∑ ‘ ‘

.œ œ œ œ œ œ

˙˙bæ ˙˙b æ

œ# œ œ

œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ

˙˙#

œ œ œ œ ˙

œn œ œ œ œ œ

œ œ œ

‘ ∑ ‘ ‘

œ œ œ œ

˙˙næ ˙˙n æ

œœ œœ œœ

œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

˙˙

œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

‘ ∑ ‘ ‘

œ œ œ œ œ œ œ œ

˙˙ æ

˙˙ æ

œ œ .œ œ œ œ œ œ

œ œ .œ œ œ œ œ œ

œ œ .œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

˙˙

œ œ˙.œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

‘ ∑ ‘ ‘

œ œ .œ œ œ œ œ œ

˙˙æ ˙˙ æ

(28)

&

&

&

?

&

&

B

?

?

&

&

&

B

?

? #

#

###

#

## ###

#

#

#

#

#

#

#

#

#

..

..

..

..

..

..

..

..

.. .. .. ..

..

..

..

..

.. ..

.. .. ..

.. √

f

f

26 œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œœ œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

˙˙

œ œ œ œ œ œœ œ œ œ

˙

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

‘ ∑ ‘ ‘

œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

˙˙ æ

˙˙ æ

œ œœ œœ

œ œ œ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ ƒ œ œ> œ>

œ œ> œ>

œ œ> ƒ

œ> œ Œ œ Œ

œ Œ

œ Œ œ Œ œ œ>

ƒ œ > œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ

œ œ> œ> ∑ œ Œ

œ Œ

œ œ> œ>

œœ œ> œ> œœ Œ œœ Œ

œ> Œ

8as divisi f

ƒ

ƒ

ƒ

8as divisi

n œ œ œ œ œ

n œ œ œ œ œ

n œ œ œ œ œ

Œ œ œ

Œ œ> œ

˙n˙ .œ

n œ œ œ œ œ˙

œ

>œ >œ >œ >

œ> œ>

œn> œ> œ>

æ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

n œ œ œ œ œ

n œ œ œ œ œ

Œ œ

> œ

jœœ œœ œœ

œ œ œ

œ œ> œ>

œ œ> œ>

œ œ> œ>

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ Œ

œ Œ

œ œ> œ>

œ Œ œ >

Œ

œ> Œ

œ> Œ

œ œ œ

œ Œ

œ Œ

œ œ> œ>

œ œ> œ>

œ œ œ œ œ

jœœ Œ

œ Œ

b œn œ œ œ œ

b œn œ œ œ œ .œ

n œn œ œ œ œ

Œ œ œ

Œ œ> œ

˙b˙ .œ

n œn œ œ œ œ˙

œ

>œ œ> œ> >

œ >

œ >

œb> œ> œ>

æ œ œ œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

b œn œ œ œ œ

b œn œ œ œ œ

Œ œ> œ

jœœ œœb œœ

œ œ œ

œ Œ

œ soloœ

π œ

œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ Œ

œ Œ

œ Œ

œ

Œ œ

>

Œ

œ> Œ

œ> Œ

œ Œ

œ Œ

œ Œ

œ Œ

œ Œ

œ œ œ œ œ

jœœ Œ

(29)

&

&

&

?

&

&

B

?

?

&

&

&

B

?

? #

#

###

#

## ###

#

#

#

#

#

#

#

#

#

..

..

..

..

..

..

..

..

.. .. .. ..

..

..

..

..

.. ..

.. .. ..

.. Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

p

p pizz.

Trglo.

π

π pizz.

pizz. p

p 1º solo

32 ˙

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

‰ jœ# jœœ

Œ

œ. œ.

Œ œ

. œ.

Œ œ œ

∑ ∑

Œ œœ œœ

Œ œœ œœ

jœ# jœ jœœ

‰ jœ# jœœ

jœ ‰ Œ

˙

.œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ

‰ jœ# jœœ

Œ

œ. œ.

Œ œ. œ.

Œ œ œ

∑ ∑

Œ œœ œœ

Œ œœ œœ

jœ# jœ jœœ

‰ jœ# jœœ

jœ ‰ Œ

arco

arco ˙

œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

‰ jœ# jœbJœ ‰

œb >

œ > œ

> >œ

œ œ

∑ ∑

œœb

> œœ

>

œœ

> œœ

>

jœ# jœ jœb jœ ‰

‰ jœ# jœbJœ ‰

jœ ‰ ‰ Jœ

ƒ ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

1

œ œ> œ>

œ œ> tutti

œ>

œ œ> œ>

1

œ Œ

œ Œ Œ œ> œ> Ó

1

Œ œ> œ> œ Œ

∑ ∑

1

1

œœ œœ> œœ>

œœ œ œ

œœ Œ

œ Œ

œ Œ

2

˙

˙

˙

2

œ œ œ œ œ œ

2

Œ œ œ œ Œ

∑ ∑

2

2

œœ

œœ œœ œœ ˙˙ ˙˙

œ œ œ π

π

π

π

π

π

π π

˙˙

˙˙ ∑

æ œ œ œ œ œ

∑ ∑ ∑

.œ œ œ œ œ œ

œœ œœ. œœ.

œœ œœ. œœ.

œœ œœ. œœ.

(30)

&

&

&

?

&

&

B

?

?

&

&

&

B

?

? #

#

###

#

## ###

#

#

#

#

#

#

#

#

#

nbb nbb nnn

nbb

nnb nnn

nbb

nbb

nbb nbb

nbb nbb

nbb

nbb nbb

37

˙˙

˙˙ ∑

‘ ∑ ∑ ∑

.œ œ œ œ œ œ

œœ œœ. œœ. œ œ. œ. œœ œœ. œœ.

˙n˙

˙˙n ∑

‘ ∑ ∑ ∑

.œ œœœœœ

œœb œœ. œœ. œœ# œœ. œœ. œ# œ. œ.

˙ a˙

˙˙# ∑

‘ ∑ ∑ ∑

œ œ œ œ

œœ œœ. œœ. œœ œœ. œœ. œœ œœ. œœ.

˙˙

˙˙ ∑

‘ ∑ ∑ ∑

œ œ œ œ œ œ œ œ

œœ œœ. œœ.

œœ œœ. œœ.

œœ œœ. œœ.

œ œ. œ.

˙˙

˙˙ ∑

‘ ∑ ∑ ∑

œ œ .œ œ œ œ œ œ

œœ œœ. œœ. œ œ. œ.

‘ pizz.

˙˙

˙˙

‘ ∑ ∑ ∑

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œœ œœ. œœ.

œœ œœ. œœ.

œ œœ. œœ.

(31)

&

&

&

?

&

&

B

?

?

&

&

&

B

?

? bb

bb

bb

b

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb arco

43

˙˙

˙˙ N

æ œ œ œ œ œ ∑

∑ ∑

˙

œœ œœ œœ

œ œ œ

œœ œœ œœ

œ œ œ

˙˙

˙˙ ∑

‘ ∑ ∑ ∑

˙

œœ œœ œœ

œ œ œ

œœ œœ œœ

œ œ œ π

π ∑

œ œn œ# ∑

˙#˙

œ Œ ∑ ∑ ∑

œ jœn jœ#

Cas - te - lo

œ œn œ#

œœ œœ. œœ. œœ# œœ. œœ. œœ œœ. œœ. œ œ. œ.

œ œ œ

˙˙

∑ ∑ ∑ ∑

œ jœ

de Mon te

-œ -œ -œ

œœ œœ. œœ. œ œ. œ. œœ œœ. œœ. œ œ. œ.

1º solo

Œ ‰ œ œ

3

œ œ œ œ œ

Œ ‰ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

∑ ∑ ∑ ∑

3

œ œ œ jœ œ

lon go

3

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

˙

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

∑ ∑ ∑ ∑

˙

˙

(32)

&

&

&

?

&

&

B

?

?

&

&

&

B

?

? bb

bb

bb

b

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

49

œ œn œ#

˙ #˙

∑ ∑ ∑ ∑

œ jœn jœ#

man - dou - te

œ œn œ#

œœ œœ. œœ. œœ# œœ. œœ. œœ œœ. œœ.

œ œ. œ.

œ œ œ

˙˙

∑ ∑ ∑ ∑

œ jœ

un Rey er

-œ -œ -œ

œœ œœ. œœ. œ œ. œ. œœ œœ. œœ. œ œ. œ.

1º solo

Œ ‰ œ œ

3

œ œ œ œ œ

Œ ‰ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

∑ ∑ ∑ ∑

3

œ œ œ œ œ

guer

3

œ œ œ œ œ

œœ œœ. œœ.

œ œ. œ.

œœ œœ. œœ.

œ œ. œ.

œ œ œ œ œ œ œ œ

˙

œ œ œ œ œ œ œ œ ∑

∑ ∑ ∑ ∑

˙

˙

π π œ

Œ

œ œ œ

œ Œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

∑ ∑ ∑ ∑

œ Jœ Jœ

par' al dra

-œ -œ -œ

œœ œœ. œœ. œœ œœ. œœ. œ œ. œ.

œ œ. œ.

œ œ œ

∑ ∑ ∑ ∑

œ

Jœ jœ

xo d'un - ha

œ œ œ

(33)

&

&

&

?

&

&

B

?

?

&

&

&

B

?

? bb

bb

bb

b

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

55

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

∑ ∑ ∑ ∑

œ œ œ œ œ

mou - ra

œ œ œ œ œ

œœ œœ. œœ.

œœ œœ. œœ.

œœ œœ. œœ.

œ œ. œ.

π ∑

œ œ œ

Œ œ œ

Œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

∑ ∑ ∑ ∑

œ jœ

que sua mu

-œ œ œ

œœ œœ. œœ. œœ œœ. œœ. œœ œœ. œœ.

œ œ. œ.

˙

˙#˙

˙#˙

œ œ œ œ# œ œ

œ œ œ

∑ ∑ ∑ ∑

˙

ller

˙

œœ œœ. œœ. œœ# œœ. œœ. œœ œœ. œœ. œ œ. œ.

œ œn œ#

œ# œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ# œ œ

œ œ œ

∑ ∑ ∑ ∑

œ jœn jœ#

fi xo pol'

-œ œn œ#

œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

∑ ∑ ∑ ∑

œ jœ

a for - za

œ œ œ

œœ œœ. œœ. œ œ. œ. œœ œœ. œœ. œ œ. œ.

3

œ œ œ œ œ

∑ ∑ ∑ ∑

3

œ œ œ œ œ

ser

3

œ œ œ œ œ

(34)

&

&

&

?

&

&

B

?

?

&

&

&

B

?

? bb

bb

bb

b

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

61

œ

# œ œ œ

jœ# ‰ Œ Jœ ‰ Œ ∑ jœ ‰ Œ Jœ

# ‰ Œ

Jœ ‰ Œ

∑ ∑ ∑ ∑

jœ# jœ jœ jœ

Fo - ches a pou

# œ œ œ

jœœ ‰ Œ jœœ# ‰ Œ jœœ ‰ Œ

Jœ ‰ Œ

p

p ∑

œ œ ∑

œ# œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ# œ œ

∑ ∑ ∑ ∑

œ œ

sen - to

œ œ

œœ œœ. œœ. œœ# œœ. œœ. œœ œœ. œœ. œ œ. œ.

œ œ œ# œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

∑ ∑ ∑ ∑

jœ jœ jœ# jœ

d'ou - ta ma xes

-œ -œ -œ# -œ

œœ œœ. œœ.

œ œ. œ.

œœ œœ. œœ.

œ œ. œ.

.œ œ œ œ

∑ ∑ ∑ ∑

.œ œ œ œ

ta - de

.œ œ œ œ

œ œ œ œ

∑ ∑ ∑ ∑

jœ jœ Jœ Jœ

e vil ins tru

-œ -œ -œ -œ

œ œ

œ# œ œ œ œ œ

œ œ œ œ# œ œ

œ œ œ

∑ ∑ ∑ ∑

œ œ

men - to

œ œ

œœ œœ. œœ. œœ# œœ. œœ. œœ œœ. œœ.

(35)

&

&

&

?

&

&

B

?

?

&

&

&

B

?

? bb

bb

bb

b

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

p solo

π

67

œ œ œ œ# ∑

œ œ# œ

œ œ œ

œ Œ

œ Œ

œ Œ

∑ ∑ ∑ ∑

Jœ Jœ jœ jœ#

de fe ra ruin

-∑

œœ œœ œœ

œ œ# œ

œœ œ œ

œ œ œ

.œ œ œ œ

˙˙

∑ ∑ ∑ ∑

.œ œ œ œ

da - de.

œœ œœ œœ

œ œ œ

œ œœ œœ

œ œ œ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ ƒ ƒ

8as divisi

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ Piatti

ƒ

œ œœ œ œ œ œ œ œ

œ œœ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

˙ > ˙ >

.œ >

jœ .œ

>

Jœ .œ

>.œ jœ

>

Jœ .œ

>

jœ .œ

>

.œ>

˙ æ

˙ ˙

œ œœ œ œ œ œ œ œ

˙˙ æ

˙˙ æ

˙>

˙>

œ œœ œ œ œ œ œ œ

œ œœ œ œ œ œ œ œ

œ œœ œ œ œ œ œ œ

˙ > ˙ >

.œ >

jœ .œ

>

Jœ .œ

>.œ jœ

>

Jœ .œ

>

jœ .œ

>

.œ>

˙ æ

˙ ˙

œ œœ œ œ œ œ œ œ

˙˙ æ

˙˙ æ

˙>

˙>

œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

œœ

æ œœ œœ>

œœ

æ œœ œœ>

œ œ> œ>

œ œ> œ>

loco

p

p

loco

π

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ Œ œ Œ œ Œ

œ Œ

œ Œ

œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ

Œ œ Œ

œ Œ œ Œ œ Œ ∑

œ œ œ œ œ

œœ Œ œœ Œ

œ Œ

(36)

&

&

&

?

&

&

B

?

?

&

&

&

B

?

? bb

bb

bb

b

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb π

π

π

π

π π

73 œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ

œ œ œ œ œ œœ œ œ# œ

œ œ

œ œ

æ œ œ œ œ œ

∑ ∑ ∑

œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ

œœ œœ œœ

œœ œœ# œœ

œœ œ œ

œ œ œ

p

π 1º solo

p œ Œ

œ œ œ œ œ

Œ œ œ œ œ

œ Œ

œ Œ ∑

œ Œ ∑ ∑ ∑

œ œ œ œ œ

œœ Œ

œ Œ

œ Œ œ Œ

soloœ œ œŸ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

æ œ œ œ œ œ

∑ ∑ ∑

œ œ œ œ œ œ œ œ

œœ œœ. œœ.

œœ# œœ. œœ.

œœ œœ. œœ.

œ œ. œ.

‰ œœ œŸ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

æ œ œ œ œ œ

∑ ∑ ∑

œ œ œ œ œ œ œ

œœ œœ. œœ.

œ œ. œ.

œœ œœ. œœ.

œ œ. œ.

‰ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ

‘ ∑ ∑ ∑

œ œ œ# œ œ œ œ œ

œœ œœ. œœ.

œ# œ. œ.

œœ œœ. œœ.

œ œ. œ.

œ Œ

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

‘ ∑ ∑ ∑

œ œ œ œ œ

(37)

&

&

&

?

&

&

B

?

?

&

&

&

B

?

? bb

bb

bb

b

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

79

‰ œ œ œ

Ÿ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

‘ ∑ ∑ ∑

œ œ œ œ œ œ œ œ

œœ œœ. œœ.

œ# œ. œ.

œœ œœ. œœ.

œ œ. œ.

‰ œ œ œŸ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

‘ ∑ ∑ ∑

œ œ œ œ œ œ œ

œœ œœ. œœ.

œ œ. œ.

œœ œœ. œœ.

œ œ. œ.

‰ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ

æ œ œ œ œ œ

∑ ∑ ∑

œ œ œ# œ œ œ œ œ

œœ œœ. œœ.

œ# œ. œ.

œœ œ. œ

.

œ œ. œ.

Jœ ‰ Œ

˙

˙

‘ ∑ ∑ ∑

˙

œœ œœ œœ

œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ Œ jœ‰ Œ

‘ ∑ ∑ ∑

œ Œ

œœ œœ œœ

π

π ∑

œ œn œ# ∑

˙#˙

œ Œ ∑ ∑ ∑

œ jœn jœ#

D'o teu ven

-œ -œn -œ#

(38)

&

&

&

?

&

&

B

?

?

&

&

&

B

?

? bb

bb

bb

b

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

85

œ œ œ

˙˙

∑ ∑ ∑ ∑

œ jœ

tre che - o

œ œ œ

œœ œœ. œœ. œ œ. œ. œœ œœ. œœ. œ œ. œ.

1º solo

Œ ‰ œ œ

3

œ œ œ œ œ

Œ ‰ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

∑ ∑ ∑ ∑

3

œ œ œ jœ œ

d'e dras

3

œ œ œ œ œ

œœ œœ. œœ.

œ œ. œ.

œœ œœ. œœ.

œ œ. œ.

œ œ œ œ œ œ œ œ

˙

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

∑ ∑ ∑ ∑

˙

˙

π ∑

œ œn œ# ∑

˙#˙

∑ ∑ ∑ ∑

œ jœn jœ#

can - do se

œ œn œ#

œœ œœ. œœ. œœ# œœ. œœ. œœ œœ. œœ. œ œ. œ.

œ œ œ

˙˙

∑ ∑ ∑ ∑

œ jœ

a - ga - chaIo

œ œ œ

œœ œœ. œœ. œ œ. œ. œœ œœ. œœ. œ œ. œ.

1º solo

Œ ‰ œ œ

3

œ œ œ œ œ

Œ ‰ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

∑ ∑ ∑ ∑

3

œ œ œ œ œ

sol

3

œ œ œ œ œ

œœ œœ. œœ.

œ œ. œ.

œœ œœ. œœ.

(39)

&

&

&

?

&

&

B

?

?

&

&

&

B

?

? bb

bb

bb

b

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

91 œ œ œ œ œ œ œ œ

˙

œ œ œ œ œ œ œ œ ∑

œ œ œ

œ œ œ

∑ ∑ ∑ ∑

˙

˙

œœ œœ. œœ.

œ œ. œ.

œœ œœ. œœ.

œ œ. œ.

π π œ

Œ

œ œ œ

œ Œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

∑ ∑ ∑ ∑

œ Jœ Jœ

sa len sa

-œ -œ -œ

œœ œœ. œœ. œœ œœ. œœ. œ œ. œ.

œ œ. œ.

œ œ œ

∑ ∑ ∑ ∑

œ

Jœ jœ

lou - can - tes

œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

∑ ∑ ∑ ∑

œ œ œ œ œ

la - yos,

œ œ œ œ œ

œœ œœ. œœ.

œœ œœ. œœ.

œœ œœ. œœ.

œ œ. œ.

π ∑

œ œ œ

∑ Œ œ œ

Œ œ œ

∑ ∑ ∑ ∑

œ jœ

¡la - yos de

œ œ œ

˙

˙#˙

˙#˙

œ œ œ œ# œ œ

œ œ œ

∑ ∑ ∑ ∑

˙

door!

˙

(40)

&

&

&

?

&

&

B

?

?

&

&

&

B

?

? bb

bb

bb

b

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

97

œ œn œ# ∑

œ

#œ œ œœ œ

œ œ œ œ

# œ œ

œ œ œ

∑ ∑ ∑ ∑

œ jœn jœ#

cin ti lei

-œ -œn -œ#

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

∑ ∑ ∑ ∑

œ jœ

ro res pran

-œ -œ -œ

œœ œœ. œœ. œ œ. œ. œœ œœ. œœ. œ œ. œ.

3

œ œ œ œ œ

∑ ∑ ∑ ∑

3

œ œ œ œ œ

dor

3

œ œ œ œ œ

œ

# œ œ œ

jœ# ‰ Œ Jœ ‰ Œ ∑ jœ ‰ Œ Jœ # ‰ Œ

Jœ ‰ Œ

∑ ∑ ∑ ∑

jœ# jœ jœ jœ

Cas - te - lo de

œ

# œ œ œ

jœœ ‰ Œ jœœ# ‰ Œ jœœ ‰ Œ

Jœ ‰ Œ

p

p ∑

œ œ ∑

œ# œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ# œ œ

∑ ∑ ∑ ∑

œ œ

pe - dra...

œ œ

œœ œœ. œœ. œœ# œœ. œœ. œœ œœ. œœ. œ œ. œ.

œ œ œ# œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

∑ ∑ ∑ ∑

jœ jœ jœ# jœ

¿can - do ca e

-œ -œ -œ# -œ

œœ œœ. œœ.

œ œ. œ.

œœ œœ. œœ.

(41)

&

&

&

?

&

&

B

?

?

&

&

&

B

?

? bb

bb

bb

b

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

103

.œ œ œ œ

∑ ∑ ∑ ∑

.œ œ œ œ

rás?

.œ œ œ œ

œ œ œ œ

∑ ∑ ∑ ∑

jœ jœ Jœ Jœ

p'ra o - llar quen

œ œ œ œ

œ œ

œ# œ œ œ œ œ

œ œ œ œ# œ œ

œ œ œ

∑ ∑ ∑ ∑

œ œ

be - rra

œ œ

œœ œœ. œœ. œœ# œœ. œœ. œœ œœ. œœ.

œ œ. œ. p solo

π ∑

œ œ œ œ# ∑

œ #œ œ

œ œ œ

œ Œ

œ Œ

œ Œ

∑ ∑ ∑ ∑

Jœ Jœ jœ jœ#

nos teus al me

-∑

œœ œœ œœ

œ #œ œ

œœ œ œ

œ œ œ

.œ œœœ

˙˙

∑ ∑ ∑ ∑

.œ œœœ

ars

œœ œœ œœ

œ œ œ

œ œœ œœ

œ œ œ

π

π

π Menos

Menos

‰ Jœ œ œ

‰ jœ œ œ

jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ ∑

∑ ∑ ∑ ∑

‰ jœ Jœ jœ

¡Ay, qué pe

-∑

jœœ ‰ Œ jœ ‰ Œ

œœ œ œ œ

(42)

&

&

&

?

&

&

B

?

?

&

&

&

B

?

? bb

bb

bb

b

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb π

π con sordina

π

π

π

π Trglo.

π

p

pizz.

109

œ œ

œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

∑ ∑

œ œ

ni - ña!

œ œ œ œ œ œ œ œ

œœ œœ. œœ.

œœ œœ. œœ.

œ œ

œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ Œ

Jœ ‰ Œ ∑

œ Œ

œ Œ

œ Œ

œ Œ

œ Œ

œ Œ

œ Œ

œ Œ

∑ ∑

jœ jœ Jœ jœ

¡Ay, qué do

Œ

œœ Œ

œœ Œ

œ œ œ œ

œ Œ arco pizz.

˙

˙

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ

> ∑

œ œ

>

œ œ>

œ œ

>

œ œ>

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

∑ ∑

˙

or!

œ œ œ œ œ œ œ œ

œœ œœ. œœ.

œœ œœ. œœ.

˙

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ Œ

Jœ ‰ Œ ∑

œ Œ

œ Œ

œ Œ

œ Œ

œ Œ

œ Œ

œ Œ

œ Œ

∑ ∑

œ Jœ Jœ

mo - rreu

œ Œ

œœ Œ

œœ Œ

œ Œ

œ Œ

pizz.

pizz.

pizz.

pizz.

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ Œ

œ Œ

œ Œ

∑ ∑

jœ jœ Jœ Jœ

a que la san

-œœ

œ Œ

œœ

œ Œ

œœœ Œ œœ Œ

œ Œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ Œ

∑ ∑

jœ jœ Jœ Jœ

ti ña sin sa

-‘

(43)

&

&

&

?

&

&

B

?

?

&

&

&

B

?

? bb

bb

bb

b

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

π

π

π

π π

115 œ œ œ œ

œ œ œ œ

Œ œ#

>

Œ œ

>

Œ

œ >

Œ œ

>

œ œ

>

œ œ>

Œ œ

>

Œ œ#

>

Œ œ>

Œ œ>

œ Œ

∑ ∑

jœ jœ jœ

ber o qu'e - raIa

-œœ

œ œœœ#

œœ

œ œœ

œœœ #œœœ

œœ œœ

œ œ

arco

arco

arco

arco

arco a tpo.

a tpo.

a tpo.

a tpo.

a tpo.

a tpo.

a tpo.

a tpo.

a tpo. ˙

.œ œ# œ œn œn œ .œ œ# œ œ# œn œ

jœ# œœ œœ œœ

˙˙# ˙#˙

œn œ œ

œ œ œ

œ œ œ

æ œ œ œ œ œ

œ œ œ

˙

mor.

.œ œ# œ œn œn œ

.œ œ# œ œn œn œ

œœn œœ. œœ.

jœ# œ œ. œ.

œ œ. œ.

œn œ .œ œ œ

œ

# œ .œ œ œ

jœ#œœn œ œœ œ

˙n˙ ˙˙#

œ œ œ

œ œ œ

œn œ œ

‘ ∑ ‘

œn œ .œ œ œ

œn œ .œ œ œ

œœn œœ. œœ.

b œ œ œ œ œ

n œ œ œ œ œ

œ

#b œ œ œœ œ

˙b˙ ˙˙n

œ œ œ

œ# œ œ

œb œ œ

‘ ∑ ‘

b œ œ œ œ œ

b œ œ œ œ œ

œœb œœ. œœ.

œ œn .œ œ œn

œ œ# .œ œ œ#

jœ#œœ œ œœ œ

˙˙# ˙#˙

œn œ œ

œ œ œ

œ œ œ

‘ ∑ ‘

œ œn .œ œ œn

œ œn .œ œ œn

œœn œœ. œœ.

(44)

&

&

&

?

&

&

B

?

?

&

&

&

B

?

? bb

bb

bb

b

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb 1º solo

p 1º solo

π

pizz.

pizz.

p

p pizz.

120 .œ œn œ œ œn œ

.œ œ# œ œ œ# œ

‰ jœ# jœ# œ

æ œ œ œ œ œ

∑ ∑ ∑

Œ œœn œœ

Œ œœn œœ

.œ œn œ œ œn œ

‰ jœ# jœ œ

Jœ ‰ Œ

œ œn œ œn œ œ œ œ

œ œ# œ œ# œ œ œ œ

‘ ∑ ∑ ∑

Œ œœn œœ

Œ œœn œœ

œ œn œ œn œ œ œ œ

arco

arco

arco π

œ œn œ œ œ# œ œ œ

œ œ# œ œ œ# œ œ œ

‰ jœ# jœb

œ #œ œ

œ œ œ

‘ ∑ ∑ ∑

œœb œ

œ œœ

œœ œœ# œœ

œ œn œ œ œ# œ œ œ

‰ jœ# jœb

Jœ ‰ ‰

π ˙

˙

˙

˙˙ ∑

‘ ∑ ∑ ∑

˙˙n

˙˙n ˙

˙˙ ˙

solo

solo

π

π

π

π

π Allarg.

Allarg.

œ œ œ

˙b˙

œ Œ ∑ ∑ ∑

œb œ œ œ œ

œœb œœ œœ œ œ œ œ œ œ

(45)

&

&

&

?

&

&

B

?

?

&

&

&

B

?

? bb

bb

bb

b

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

125

œ œ ∑

˙˙# ∑

∑ ∑ ∑ ∑

œ œ

˙˙ ˙˙n œ œ

˙

tutti

π

π

tutti

œn œ œ

œn œ œ œ

œ#

# œ

œ œœ

˙n˙

œn œ œ œ œ œ

œ œ œ

∑ ∑ ∑ ∑

œn œ œ œ œ

œœn œœ œœ œ œ œ œn œ œ

˙

ƒ

ƒ

ƒ a 2

ƒ

ƒ

ƒ sin sord.

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ ƒ

˙

˙

˙ ˙

Œ .œ œ# œn

˙˙# ˙˙ ˙˙n

œ .œ œ# œn

œ

æ .œ œ œ

œ œ

œ œ

˙˙n æ

˙˙næ ˙˙æ

œ .œ œ# œn

œ .œ œ# œn

˙

˙

˙˙#

.œ œn œ .œ œn œ

˙˙ ˙˙ ˙˙

.œ œn œ .œ œn œ

.œ œ œ .œ œ œ

œ œ

œ œ

.œ œn œ .œ œn œ .œ œn œ .œ œn œ

˙U

˙U

˙˙U

˙uu

˙ u˙ U

˙ u˙ U

˙ u˙ U

˙u

˙ æU ˙U ˙ æU

˙˙n æ U

˙˙næu ˙˙æu ˙˙u ˙u

seco

seco

seco seco Jœ ‰ Œ

Jœ ‰ Œ

J œœ# ‰ Œ

jœ œ ‰ Œ

jœ ‰ Œ Jœ# ‰ Œ jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ jœ ‰ Œ Jœn ‰ Œ Jœ ‰ Œ

Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ

jœ œœ œ n ‰ Œ

jœ œœ n ‰ Œ

jœ œ ‰ Œ

J œœ œ n ‰ Œ

(46)

& & & ? & & B ? & & & B ? ? bb bb bb b bb bb bb bb bb bb bb bb 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 c c c c c c c c c c c c c c c c c 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 2 Flauti 2 Oboi 2 Clarinetti [in Si b]

2 Fagotti

2 Corni [in Fa] 2 Trombe [in Si b]

1 2 3 Tamburo Piatti Gran cassa Marica I II Viole Violoncelli Contrabassi Violini 3 Tromboni π π con sordina con sordina 1º solo π π ‰ ‰ œ œ œ œ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ œ œ œ œ ‰ π π π con sordina con sordina π π π ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ∑ ˙ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑ œœæ œœæ œœæ œœæ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ 1º solo con sordina ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙˙ œ œ œ ˙ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑ œæ œæ œæ˙ æ ˙˙æ œ œ œ œ œ œ ˙ ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ# ∑ ˙ œ ˙ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ˙˙æ œœ#æ ˙˙æ œœ#æ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ∑ ∑ .œ œ œ œ ˙ œ œ œ .œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œœ œ œ ˙ œ œ œ ˙ ∑ œ œ ˙ .˙ œ> ∑ ∑ ∑ ∑ œœæ œœæœœæ ˙˙æ œæ œæœæ ˙æ œ æ æ ˙æœ .œ œ œ œ ˙ œ œ œ .œ œ œ œ ˙ œ œ œ .˙ œ ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ œ œ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑ œœæ œœæ œœæ œœæ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ∑ ∑ œ# œ œ œn œ œ œn œ œb œ œ œ ∑ œn œ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑ œœbæ œœæ œœnæ œœæ œn œ œ

œn œ œ

˙

(47)

&

&

&

?

&

&

B

?

&

&

&

B

?

? bb

bb

bb

b

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb 43

43

43

43

43

43

43

43

43 43 43

43

43

43

43

43

43

c

c

c

c

c

c

c

c

c c c

c

c

c

c

c

c

42

42

42

42

42

42

42

42

42 42 42

42

42

42

42

42

42

43

43

43

43

43

43

43

43

43 43 43

43

43

43

43

43

43

c

c

c

c

c

c

c

c

c c c

c

c

c

c

c

c

7

œn œ œ œ œ# œb œ œ œ œn #

˙ œ œn

.˙ #

∑ ∑ ∑

˙˙bæ œæ œnæ

..˙˙ # æ

œb œ œ œ œn œb œ œ œ œn

tutti

a 2

π

con sordina

π

Ó Œ ‰ œ œ

Ó Œ œ

π

.œœ œ œ ˙ œ#

Ó.

œ

.œ œ œ œ ˙ œ#

˙ œ œn œ

˙ œ œ>

˙ œ œ

>

Ó Œ

œ#

Ó Œ œ

˙ œ œ#>

˙n œ œ œ

>

˙ œ œ œ

∑ ∑ ∑

Ó. ‰ rœ rœ

N'hai a

-œæ ˙˙æ ‰ œ œ

œnæ ˙˙æ œœ#æ

.œ œ œ œ ˙ 朜

.œ œ œ œ ˙ Jœ ‰

˙ œ œ œ>

π

œ œ œ œ

œ œ œ

œ œ

œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ œ

œ œ

∑ ∑ ∑ jœ jœ jœ jœ

mor mais ver da

-œ -œ -œ -œ

œœæ œœæ œœ

æ œæ œæ

œ œ œœ

˙

œ œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

∑ ∑ ∑

Jœ jœ œ

dei - ro qu'o

œ œ œ

œœæ œœæ œ

æ æœ

œ œ œœ

˙

˙ œ

˙ œ

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

˙ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

˙ œ#

˙ œ

˙ œ

˙ œ#

˙ œ

˙ œ

˙ œ

∑ ∑ ∑

œ jœ jœ jœ Jœ

a mor d'os pa xa

-œ -œ -œ -œ -œ

˙˙æ œœæ

˙

æ 朜#

œ œ œœ œ>

(48)

&

&

&

?

&

&

B

?

&

&

&

B

?

? bb

bb

bb

b

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb c

c

c

c

c

c

c

c

c c c

c

c

c

c

c

c

42

42

42

42

42

42

42

42

42 42 42

42

42

42

42

42

42

43

43

43

43

43

43

43

43

43 43 43

43

43

43

43

43

43

42

42

42

42

42

42

42

42

42 42 42

42

42

42

42

42

42

12 œœ œ œ ˙œ œ ˙

.œ œ œ œ .˙

.œ œ œ œ .˙

œ œ ˙

œ œ œ ˙

.˙ œ

œ œ ˙

œ œ œ ˙

œ œ œ ˙

œ œ œ ˙

œ œ œ ˙

œ œ œ ˙

œ œ ˙

∑ ∑ ∑

.œ œ œ œ ˙ jœ rœ rœ

ri - ños... e - les

.œ œ œ œ ˙ œ œ œ

œœæ œœ œœ ˙˙

œ

æ æ ˙œ

œ>

œ>

1º solo

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ

œ œ

œ œ#

œ œ

˙

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ#

œ œ

∑ ∑ ∑ jœ jœ jœ jœ

non te - ñen di

-œ -œ -œ -œ

œœæ œœ#æ

œ

æ æœ

œ œ œ œ

˙

œn œ œ

œn œ œb œ œ

œb œ œ œ

n œ œ

œn œ ˙

œ

#b œ œœ œ

œb œ œ œ

n œ œ

œn œ

∑ ∑ ∑

Jœn Jœ œ

ñei - ro e

œn œ œ

œœbæ œœæ œœæ

œnæ œæ œn œ œ

˙

œb œ œ œ œn

œb œ œ œ œn ˙

Œ

˙n œ œ#

˙b Œ

.˙ #

˙n Œ

˙ Œ

˙n Œ

˙ Œ

.˙ #

∑ ∑ ∑

œb jœ jœ jœ jœn

ben que fan os seus

œb œ œ œ œn

..˙˙æ

..˙˙n #

æ

œb œ œ œ œn

1º solo

.œ œ œ œb ˙

.œ œ œ œb ˙ .˙

.œ œ œ œn ˙

œ œ œ œ

œn œ œ œ

.˙ .˙

œn œ œ œ

∑ ∑ ∑

.œ œ œ œb ˙

ni - ños...

.œ œ œ œb ˙

. .˙˙ æ

œn œ œ œ

œ œ œ œ

(49)

& & & ? & & B ? & & & B ? ? bb bb bb b bb bb bb bb bb bb bb bb 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 c c c c c c c c c c c c c c c c c nb nb # nb n # nb nb nb nb nb nb nb nb 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 p

17 œ œ

œb œ

œ œ

œb œ

˙ # ˙n

˙

œ

#˙ œn

# ∑ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑

Jœ Rœ Rœ jœ rœ rœ

¡Que-ro vo- ar c'o meu

œ œ œ œ œ œ

œ

# æ˙ œnæ

# æ ˙b æ ˙˙b ˙ œ œ œ

œ œb œ

œ œ œ

œ œb œ

œ œ œ

œ œ# œ#

œ œn- œ#

œ œb œ

œ œ œ

œ œb œ

œ œ œ

œ œn #œ

∑ ∑ ∑

œ Jœ Rœ Rœ jœ rœ rœ

Xan e vi-vir a - ló no

œ œ œ œ œ œ œ

œœæ œœbæ œœæ œ

æ æœn æœ#

œ œn œ#

Rall. Rall. Rall. Rall. Rall. Rall. Rall. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ ∑ ∑ ∑

jœ jœ jœ rœ rœ jœ rœ rœ

ce - o don-de non se ve-xaIo

œ œ œ œ œ œ œ œ

œœæ œœæ œœæ œœæ

œ

æ æœn æœ æœ#

œ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ∑ ˙˙ ˙ ∑ ∑ ∑ ˙ chan! ˙ ˙˙ ˙ ˙˙ ˙ π π π con sordina π π π π dimi. dimi.

œ œ œ ˙U

œ œ œ ˙u

.œ jœ œ œ#U .œ Jœ œ œu

uœ

˙ U˙

.œ jœ œ œ#U .œ Jœ œ œu .œ jœ ˙U .œ Jœ œ œ#u

∑U

∑U

∑ ∑ ∑

œ jœ jœ ˙U

Que - ro vo - ar...

∑U

∑U

.œ Jœ œ œœ#U

.˙ œU

(50)

& & & ? & & B ? & & & B ? ? b b # b # b b b b b b b b 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

maza sobre plato campana ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ sin sord. sin sord. sin sord. ƒ Marcatto Marcatto unis. ƒ

22 œ> œ> œ>

œ> œ> œ > œ> œ> œ>

Œ

jœ#œ Œ œ

œ>œ> œ œ > œ> œ œ œ œ œ œ œ

œœ > > œ>>

œ œ œ œ

œ> œ> œ

œ œæ œ> œ> Œ œ

ƒ

Œ œ

ƒ

œ> œ> œ>

œ> œ> œ > œœ æ 朜 朜

˙ æ

Œ œœ>

.œ> œ œ œ œ œ œ œ

.œ> œ œ œœ œ œ œ

.œ> œ œ œœ œ œ œ

Œ jœ#œ Œ œ œ > œb > œ œ

> >œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > œb > > œ œ œ œ

œ> œ> œ

æ œ œ œ œ œ

Œ œ

Œ œ

.œ> œ œ œ œ œ œ œ

.œ> œ œ œœ œ œ œ

œœ

æ 朜

œ

æ æœb æœ

Œ œœ> «2 «2 «2 «2 «2 «2 «2 «2 «2 ∑ «2 «2 «2 «2 «2 «2 «2 ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ jœ#œ Œ œ œ > œ > œ œ > œ> œ œ > œ > œ œ œ œ œ œ# œ œ > > œ > > œ œ œ œ

œ> œ#> œ

œ œæ œ œ œ œ Œ œ Œ œ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ æ 朜# 朜 ˙ æ Œ œœ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ jœ#œ Œ œ œ > œ > œ œ > œ > œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > œn > œ œ> œ> œ

œ> œ> œ

œ œæ œ œ œ œ Œ œ Œ œ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ æ œœæ œ æ æœn æœ

Œ œœ> œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ ˙˙ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# ˙ æ˙> ˙> ∑ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ

> œ> œ> œ> œœ

æ 朜 朜#

˙˙ æ

(51)

& & & ? & & B ? & & & B ? ? b b # b # b b b b b b b b .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

1œ œ œ œ

œ œœœœ œ œ œ œ œœ œœœœ œ œ œ œ œœ œœœœ œ ˙˙ 1 œ œ œ œ œ# œ œ œn

œ œ œ œœ œœœœ œ

œ œ œ# œ

œ œ œ# œ

œ œ œ œ

œ# œ œ œn

1 ˙ æ ˙> ˙> 1 ∑ 1 œ œ œ œœ œœœœ œ œ œ œ# œ œœ#

æ 朜 朜 朜n ˙˙ æ ˙˙ 2 œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œœœ œ œ ˙˙ 2 œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ 2 ˙ æ˙> ˙> 2 ∑ 2 œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œœ# æ 朜 朜 ˙˙ æ ˙˙ p 1º solo ˙# Œ ˙ œ π œ

˙ 1º soloœ

∏ œ ˙# Œ .˙.˙ .˙œœ ˙ .˙ # œ œ ˙ œ œ ˙ .˙ # ˙æ Œ ˙ Œ ˙ Œ

Ó jœ jœ

As ho

-˙#> Œ œ œ ˙ ..˙˙ # æ ..˙˙ æ .˙ π π π π ∑

œ œ

œ œ

∑ Œ ˙ Œ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .œ Jœ Jœ Jœ

ras vól-ven-se Œ ˙˙ Œ ˙˙ Œ ˙˙ œ solo πœœœ ˙ œ pizz. Ó ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ ‘

Œ1º solo sordinaœ œ œ

∑ ∑ ∑

Jœ Jœ œ œ

a-nos y'as ca

-Œ ˙˙ Œ ˙ Œ œ œ œ Œ œ œ œ ‘ ‘ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ Œ œ œ#

Œ œb œ

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Jœ Jœ Jœ Jœ

rrei - ri - ñas son

Œ œ œ#

Œ

œ# œn

Œ œ

Œ œ# œn

Œ œ

œ œœœœ œ

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects : Nacionalismo galego