FORMACIÓ CONTINUADA per a Infermeria

23  Descargar (0)

Texto completo

(1)

FORMACIÓ CONTINUADA

per a Infermeria

FEBRER -JUNY

2018

“Metodologia teòrico práctica”

“CURSOS I TALLERS PUNTUABLES SEGONS BAREM DE L’ICS PER A BORSA DE TREBALL, CARRERA PROFESSIONAL i OPOSICIONS”

(2)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

2 2

2

ELS CURSOS I TALLERS ESTAN ORGANITZATS PER:

IMPARTITS PER:

ACREDITATS PER:

(3)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

3

INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS

CES Centre d’ Estudis Sanitaris

Tel 93 864 88 66

secretaria@cesanitaris.com

http: // www.cesanitaris.com

1.

La reserva de plaça en el curs s’ haurà de fer per telèfon.

2.

S’avisarà per telèfon als alumnes inscrits, uns deu dies abans de l’inici de cada curs, que tindran 7 dies hàbils per fer el pagament de la matrícula al compte corrent de “La Caixa”

C.C.C. 2100 – 0332 – 80 – 0200200379

IBAN ES16 2100 0332 8002 0020 0379

i fer arribar al Centre d’ Estudis Sanitaris CES per e-mail, una còpia del comprovant de la transferència o ingrés , degudament complimentat amb NOM i

COGNOMS i TÍTOL del curs.

3.

Una vegada iniciat el curs no es farà cap devolució de matrícula, en el cas de que l’alumne no pugui continuar assistint a classe amb regularitat , no suposa perdre el dret d’inscripció al curs, en aquest cas l’alumne pot tornar a començar el curs

en properes edicions.

4.

La realització dels cursos és condiciona a la inscripció d’un nombre mínim d’alumnes.

5.

El Centre es reserva el dret de variar alguna d’aquestes normes.

6.

Per a l’obtenció del certificat caldrà una assistència del 80 % de les hores totals

del curs i l’ Avaluació corresponent a cada curs per obtenir el certificat d’aprofitament amb crèdits del CCFCPS

(4)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

4

ÍNDEX

Pàg

Curs d’ Actuació d’ Infermeria en Anestèsia i Reanimació 6

Curs d’ Electrocardiografia Pràctica 7

Curs Pautes Actuació Infermeria a Urgències Hospitalàries 8

Curs d’Assistència Respiratòria i Ventilació Mecànica 9

Curs de Farmacología d’Urgències i Emergències 10

Curs Interpretació Analitica. Laboratori Clínic 11

Curs Assistència Emergències Extrahospitalàries 12

Suport Vital Bàsic i DEA 13

Suport Vital Immediat SVI ( adult ) 14

Suport Vital Avançat ( adult ) 15

Suport Vital Avançat en Trauma ( adult ) 16

Taller d’immobilitzacions en el pacient traumàtic 17

Taller de maneig d’Arítmies i abordatge terapèutic 18

Taller d’ Ausculatació 19

Taller de maneig de la Via Aèria 20

(5)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

5

ÍNDEX CRONOLÒGIC

Febrer

Curs de Suport Vital Bàsic i DEA (opció A )

*Curs de Suport Vital Immediat ( SVI) Adult Fase Moodle Març

Curs d’ Electrocardiografia Pràctica ( opció A ) Curs d’Assistència Respiratòria i Ventilació Mecànica

Curs de Suport Vital Immediat ( SVI) Adult Fase Presencial Taller maneig de la Vía Aèria

*Curs de Suport Vital Avançat SVA adult Fase Moodle

Curs de Suport Vital Bàsic i DEA (opció B )

Abril

Taller pràctic d’immobilitzacions i embenats en el pacient Traumàtic

Curs Pautes Actuació Infermeria a Urgències

Curs de Suport Vital Avançat SVA adult Fase Presencial Curs d’Interpretació Analítica. Laboratori Clínic

Maig

Curs d’actuació d’Infermeria en Anestèsia i Reanimació

Curs de Suport Vital Avançat en Trauma SVAT adult Fase Prèvia Estudi Curs Emergències Extrahospitalàries Fase presencial Curs d’ Electrocardiografia Pràctica ( opció B )

Curs de Suport Vital Bàsic i DEA ( opció C )

Curs de Farmacología d’Urgències i Emergències Taller de maneig d’Arítmies i abordatge terapèutic Taller d’Auscultació

Juny

Curs de Suport Vital Avançat en Trauma SVAT adult Fase Presencial Curs Emergències Extrahospitalàries Fase pràctiques SEM

(6)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

6

CURS D’ACTUACIÓ D’INFERMERIA EN

ANESTÉSIA i REANIMACIÓ

Objectius del curs: aprenentatge tant de coneixements com d'habilitats necessàries per

a l'aplicació de les diferents tècniques anestèsiques, cures del pacient preoperatòri, intraoperatòri i postoperatòri durant l'estada a la unitat de recuperació postanestésica URPA

Adreçat a : personal d'infermeria, especialment de l'àrea quirúrgica.

CONTINGUT

CONCEPTES GENERALS

Introducció a la Anestèsia. Tipus de tècniques anestèsiques (coneixements teòrics i pràctics). Fàrmacs no anestèsics intraoperatòris (coneixements teòrics i pràctics).

Funcions i responsabilitats de la infermera d'anestèsia. Seguretat del pacient. Es necessari el Chek-list?. VISITA PREANESTÈSICA

Valoració preoperatòria. Proves complementarias. Consentiment informat. Preparació del pacient.

Funcions de la infermera a la consulta anestèsica. Preparació del quiròfan. Consideracions especials. INTRAOPERATORI (I)

Respiradors i circuits anestèsics. Revisió. Acollida del pacient. Signes d'alerta. Monitorització.

Material necessari per als diferents tipus d'anestèsia. Posició quirúrgica.

(7)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937 Monitorització en casos especials.

Respiradors. Modalitats ventilatories. INTRAOPERATORI (II)

Col·locació de vies perifèriques i centrals.

Fluidoteràpia, hemoderivats i tractament de la coagulopatia (coneixements teòrics i pràctics). Complicacions intraoperatòries: diagnòstic i tractament. Com ens hem d'anticipar?.

Educciò: Preparació i material necessari. Riscos per al pacient.

Trasllat del malalt: consideracions teòriques i pràctiques a tenir present. TALLER

Vies perifèriques i centrals. Material anestèsic.

Via aèria.

Desfibril·lador. Reconeixement de ritmes desfibril.lables i no desfibril.lables. Algoritmes d’actuació. Massatge cardíac.

POSTOPERATÒRI

Criteris d'ingrés en la URPA i en la Unitat de Pacients Crítics Postoperats. Monitorització en la URPA.

Analgèsia i tècniques analgèsiques.

Complicacions postoperatòries precoces: diagnòstic i tractament. Com ens hem d'anticipar ?.

Criteris d'alta a la unitat d'hospitalització.

Avaluació teòrica Tipus test

DURADA: 24 hores

DOCENTS: Dra. Lucía García Huete; Dra. Laura Contreras López

Anestesiolegues Hospital Universitari Bellvitge UB Silvia Pérez Fernández

Dolça Ribas Merino Laura Vallejo Delgado

Infermeres Quiròfan Hospital Universitari Bellvitge UB

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 7, 9, 14, 16, 22, 23 de maig

HORARI: de 16 h a 20 h

PREU: 220 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries CCFCPS

(8)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

7

CURS D’ ELECTROCARDIOGRAFIA PRÀCTICA

CONTINGUT

●Record anatòmic sistema específic de la conducció.

● Fonaments d’electrofisiologia cardíaca. Vector cardíac.

● Estudi de l' ona P. Estudi del complex QRS. Estudi de l'ona T

Criteris de normalitat ECG. Rutina

d’interpretació electrocardiogràfica

Creixement de cavitats.Creixement auricular. Hipertròfia ventricular. Criteris de Sokolov.Romilth i Estes.HoranFlowers

Síndrome Coronari Agut. SCAEST-SCASEST- A Inestable

●Taller sobre casos clinics: HTA, EPOC..

Estudi pràctic de les arítmies amb

simulador: Taller d’aritmies.

●Taquiaritmies, tractament immediat.

●Bradiaritmies, Alteracions de la conducció A-V: Bloqueig A – V.

Bloqueig de branca del H H.

Bloqueig fascicular. Bloqueig bifascicular

Síndromes de preexcitació:

Wolf-Parkinsons-Withe; Low-Ganong-Levine. Mahaim.

Alteracions electrolítiques i farmacològiques : K, Ca, Mg…

Amiodarona, Digital, Haloperidol…

DURADA: 24 hores

DOCENT: Rafael Garrido Díaz

Diplomat en Infermeria

Postgraduat en Atenció Prehospitalària Urgent per la UB

Máster en bases, tècniques i procediments del Pacient Crític .Facultat MedicinaUB Màster Oficial en Atenció Integral al Pacient Crític. Facultat Medicina UB

Instructor Director de Suport Vital Bàsic i DEA, SVI per la ERC i pel CCR Instructor SVA per la ERC i pel CCR

Docent Màster d’Infermeria en Urgències. UB

Docent Màster d’Ifermeria en Anestesia i Reanimació.UB

Docent Màster Oficial Atenció Integral Pacient Crític .Facutat Medicina UB Docent Màster Atenció Infermeria al Pacient Crític UB

Docent Màster en Infermeria Cardiovascular UB

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: Opció A: 5, 7, 12, 14, 19, 21 març de 9 h a 13 h

Opció B: 8, 10, 15, 17, 22, 24 maig de 16 h a 20h

PREU: 130 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries CCFCPS

(9)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

8

CURS DE PAUTES D’ACTUACIÓ D’INFERMERIA

A URGÈNCIES

CONTINGUT

● Valoració i triatge del pacient a Urgències per Infermeria.

Actuació immediata davant les Urgències Mèdiques més freqüents: IC, IAM, CI, HTA,..

Actuació immediata davant les Urgències Quirúrgiques més freqüents: Abdomen Agut.

Actuació immediata davant les urgències Traumatològiques més freqüents: Trauma toràcic, trauma abdominal, polifracturat, politraumatitzat.

Actuació d’infermeria en el Box d’Aturada.

Farmacología d’urgències.

Aparatatge, Tècniques i material d’urgències.

* Aquest Curs inclou Taller Pràctic de Tècniques d’Infermeria en Urgències

DURADA: 24 hores

DOCENTS: Dr. Eduard Martínez Garcia Metge Unitat Medicalitzada SEM

Dr.Joan Mª Estrada Masllorens UCIAS Hospital Clínic. Barcelona.Professor UB

José A. Sarria Guerrero DUE UCIAS Hospital Clínic. Barcelona. Professor UB

Jordi Sánchez Marcé. DUE UCIAS Hospital de Mataró

Gemma Via Clavero

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 10, 12, 17, 19, 24, 26 abril

HORARI: de 16 h a 20 h

PREU: 190 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries CCFCPS

(10)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

9

CURS D’ASSISTÈNCIA RESPIRATÒRIA I

VENTILACIÓ MECÀNICA

CONTINGUT

● Introducció a la ventilació.

●Principis bàsics de la ventilació pulmonar.

●Insuficiència respiratòria.

Principis bàsics de la ventilació mecànica.

El ventilador mecànic. Paràmetres del ventilador.

Inici de la ventilació mecànica.Modalitats de la VM

●Cures d’infermeria davant una via aèria artificial.

●Cures d’infermeria davant un pacient amb traqueostomia.

●Monitorització durant la ventilació mecànica. PEEP.

Alarmes del ventilador.Interrupció de la ventilació mecànica ( Weaning )

●Efectes secundaris de la ventilació mecànica.●Sedació i ventilació mecànica. Casos pràctics. Maneig de la via aèria. . (Taller )

Sessió pràctica amb ventilador (taller )

DURADA: 24 hores

DOCENTS : Dr. Miquel Martin Villodres ( SEM Catalunya) Dr. Sergi Martínez

Jesús RuízJordán

Servei UCI Hospital Germans Trías i Pujol

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 7, 12, 14, 19, 21, 26 març

HORARI: de 9 h a 13 h

PREU: 160 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries CCFCPS

(11)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

10

CURS DE FARMACOLOGIA D’URGÈNCIES

I EMERGÈNCIES

CONTINGUT ●Farmacologia d’urgències: ●Farmacocinética. ●Farmacodinàmia.

Vies d’administració dels fàrmacs en urgències.

Farmacologia en la RCP.

Farmacologia en les urgències cardiovasculars.

Farmacologia d’agents inotròpics vasoactius.

Farmacologia de les urgències respiratòries.

Fluidoteràpia; alteracions hidroelectrolítiques.

Farmacologia en les urgències neurològiques.

Farmacologia en les urgències psiquiàtriques.

Farmacologia en les urgències per intoxicació.

Analgèsia i anestèsia.

●Casos pràctics.

DURADA: 32 hores

DOCENT: Dr. Eduard Martínez García

Metge Adjunt del Sistema d’Emergències Médiques de Catalunya SEM Docent Màster Atenció Infermeria a Urgències UB. Instructor SVA pel CCR

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 7, 9, 14, 16, 23, 28, 30 maig i 4 de juny

HORARI: de 9 h a 13 h

PREU: 220 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries CCFCPS

(12)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

11

CURS D’INTERPRETACIÓ ANALÍTICA:

LABORATORI CLÍNIC

adreçat a Infermeria

CONTINGUT

●Concepte de paràmetre de laboratori. Motius de sol.licitud de les analítiques. Manipulació de mostres.

Hematologia. Biometria hemàtica. Hematies. Leucos. Coagulació. TP <INR TT TPTa

Equilibri venòs I Gasometria.

Endocrí: Tiroides Perfil hepàtic. Perfil Digestiu.

Bioquimica Ionograma.

Lipids. Col, TG, FLi.

Glucèmia. Glucosilada. CAD. CCHNc.

Perfil renal.ORINA. Sediment d’orina. Orina, Combur Test. Orina de 24h

Altres fluits: Esput. LCR. Femta.

Biomarcadors. NOUS PARÀMETRES DE LABORATORI:

Tn I ultrasensible. - Proteina S100 B.Peptid Natriuretic.Procalcitonina.

LABORATORI D’URGÈNCIES:

Febre...: (F.O.D. Sepsi. Meningiti )

Dispnea.Insuficiencia Respiratoria. EPOC Aguditzat. Asma. TEP. Abdomen agut. Apendicitis, HDA.

Dolor toràcic.

Dolor lumbar. Oligoanuria.

Cetoacidosi. Coma Hiperosmolar. Intoxicacions.Coma Convulsions…

DURADA: 20 hores

DOCENTS:

Dr. Francesc Sevilla Dr. Joan Lluis Torres

Hospital Sant Joan de Dèu. Manresa

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 11, 16, 18, 23, 25, 30 abril

HORARI: 16 h a 20 h

PREU: 170 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries CCFCPS

(13)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

12

CURS TEÒRICO PRÀCTIC D’ACTUACIÓ

D’INFERMERIA

DAVANT LES EMERGÈNCIES

EXTRAHOSPITALÀRIES

Entitat col.laboradora: Sistema Emergències Médiques de Catalunya SEM

Objectius generals.

Facilitar l’adaptació del professional d’Infermeria que vol integrar-se en els Serveis d’Emergències Extrahospitalàries i establir equips de treball conjunt amb les diferents Unitats Mòbils Assistencials

Objectius específics:

Conèixer l’aparatge i funcionalitat de les Unitats Assistencials i el seu èquip de treball Ampliar els coneixements, per detectar les sitacions d’emergència davant els pacients amb ràpid deteriorament cognictiu, respiratòri i hemodimàmic.

Cooperar amb els professionals d’Emergències Médiques en els protocols d’actuació davant les diferents situacions que impliquin gravetat en el pacient crític.

CONTINGUT

Característiques del Sistema d’Emergències Médiques:

Aparatatge a la UCI mòbil.

Diferències entre Unitats Assistencials

Actuació urgent davant el pacient amb deteriorament cognictiu:

Alteracions de la consciència. Coma:

- etiologia, valoració, tractament immediat.

- Codi d’activació del pacient crític en el Sistema d’Emergències Mèdiques de

Catalunya; AVC

Actuació urgent davant el pacient amb dificultat respiratòria:

- IRA, EPOC, crisi asmàtica (estatus), distress respiratòri, neumotòrax espontani. - Ventilació mecànica, indicacions, modalitats, complicacions durant el trasllat. - Farmacologia empreada en el pacient respiratòri.

(14)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937 Assistència immediata al pacient cardiològic:

- Síndrome Coronari Agut, valoració, diagnòstic diferencial, tractament immediat. - Monitorització ECG, aritmies perilloses. Tractament elèctric i farmacològic.

- Codi d’activació del pacient crític en el Sistema d’Emergències Mèdiques de

Catalunya; IAM

Assistència immediata al pacient politraumàtic:

- Traumatisme craniencefàlic; fisiopatología, lesions intracerebrals, signes de HEC, - Tòrax ; inestable, neumotòrax, neumohemotòrax, volet costal, condicions de trasllat - Abdòmen ; traumatismes tancats, traumatismes oberts ( arma blanca i de foc ),

evisceració

- Pelvis i extremitats ; fractura de acetàbul, fractura de cap d’húmer

- Lesions raquimedulars ; sospita, valoració, immovilització i condicions de trasllat - Farmacologia empreada en el pacient politraumàtic.

Codi d’activació del pacient crític en el Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya; PLT

Aturada cardiorrespiratoria:

- Maniobres de Suport Vital Avançat segons algoritmes de la ERC 2015 SVA en situacions especials; Hiperpotassèmia, anafilaxia, TEP, embaraçades

Avaluació final teòrica (tipus test )

DURADA: 32 hores ( 20 hores teòriques i 12 hores pràctiques )

DOCENTS: Metges i DUE’s Sistema Emergències Médiques de Catalunya SEM

* Módul pràctic en el Sistema Emergències Médiques de Catalunya SEM

(unitats assistencials ) guardia de 12 hores

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: Presencial: 17, 22, 24, 29, 31 maig

Pràctiques ( durant el mes de juny ) 1 guàrdia de 12 h

HORARI: de 16 h a 20 h

PREU: 250 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries CCFCPS

(15)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

13

CURS DE REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR

i DESFIBRIL.LACIÓ EXTERNA AUTOMÀTICA

( D E A )

CONTINGUT

*Programa Oficial Nou Decret DOGC núm. 15/2012

Mort sobtada i significat de la fibril.lació ventricular.

●Causes de l’aturada cardiorespiratòria. Importància de la desfibril.lació precoç.

RCP de Gran Qualitat. RCP instrumentalitzat de via aèria.

●Algoritmes de l’European Resuscitation Council 2015 per al DEA.

Desfibril.lador Extern Automàtic. Característiques tècniques

●Recollida de dades del DEA. ● Mètode Utsein. ● Problemes ètics.

Avaluació teòrica i pràctica

DURADA: 6 hores presencials

DOCENTS: Director: Rafael Garrido Díaz

Instructor Director de SVB i DEA per l’IES, CCR i ERC

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: Opció A : 9 febrer de 8 h a 14 h ( Intensiu )

Opció B: 16 de març de 8 h a 14 h ( Intensiu )

Opció C: 11 maig de 8 h a 14 h ( Intensiu )

PREU: 90 €

(16)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

14

CURS SUPORT VITAL IMMEDIAT ( SVI ) ADULT

CONTINGUT

*Treball en Moodle durant tres setmanes abans de l’inici del Curs

Reconeixement del pacient crític. ABCDE . Criteris d’Alerta ! Algoritmes del Suport Vital Avançat ERC 2015

Maneig de la Vía Aèria i ventilació amb mitjans supraglòtics ( M. L. Proseal) Ritmes en l’aturada cardiorrespiratòria. Monitorització i reconeixement . Desfibril.lació manual i semiautomàtica

Canalització del accés venos i via intraòssia

Drogues empreades en l’ACR ( Adrenalina, Amiodarona, Calci, Magnesi, Bicarbonat ) Pulsioxímetria i oxígenoteràpia. Cures post – ressuscitació. Hipotermia terapèutica Avaluació teòrico- pràctica final

DURADA. 23 hores ( 8 hores presencials i 15 hores treball moodle )

Director: Rafael Garrido Díaz

Instructor Director de SVI per la ERC European Resuscitation Council ERC i pel Consell Català de Ressuscitació CCR

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: Data inici Moodle ( distància ): 23 febrer

Data fase presencial: 23 març

HORARI: de 9 h a 19 h ( jornada presencial intensiva )

PREU: 160 €

(17)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

15

CURS DE SUPORT VITAL AVANÇAT ( Adult )

CONTINGUT

*Treball en Moodle durant un mes abans de l’inici del Curs

●Temps de l’ ACR. Índex de supervivència.

●Algoritmes de la ERC ( Recomanacions de 2015) per a l’ RCP avançada per a l’adult.

Permeabilització i instrumentalització de la via aèria. ( IOT, Fastrach,.)

Via aèria difícil: Frova , .Intubació retrògrada,

Arítmies peri- aturada.Reconeixement de les arítmies perilloses.

Cardioversió, Desfibril.lació manual.

Marcapàs transcutàniAccès venós intraòssi i administración de drogues.

Maneig inicial de la Síndrome Coronari Agut SCA. SCAEST- SCASEST-IAMSEST

Situacions Especials en la Aturada Cardíaca ( intoxicacions, anafilaxia, embaràs…)

●Megacode.●Avaluació teórico-pràctica

DURADA: 48 hores ( 16 hores presencials i 32 hores fase moodle )

Director : Dr. José A. Prieto Arruñada

Instructor Director de Suport Vital Avançat i SVAT pel CCR i ERC

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: Inici Fase Moodle ( ditància ): 5 març

Inici Fase Presencial: 9, 16, 23, 30 abril

HORARI: de 16 h a 20 h ( fase presencial )

PREU: 290 €

(18)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

16

CURS SUPORT VITAL AVANÇAT EN TRAUMA

SVAT (Adult )

Destinataris: Infermeria i Metges

Esls alumnes estudiaran previament durant un mes el manual de SVAT

CONTINGUT

Estudi del manual de SVAT un mes abans de l’inici del Curs

Avaluació inicial

Atenció inicial al pacient traumàtic. Biomecànica del traumatisme.

Maneig avançat de la vía aèria i ventilació.Punció cricoidea

Xoc en la malatía traumática.TCE. Traumatisme vertebral i medul.lar

Traumatisme toràcic. Toracocentèsi. Pericardiocentèsi. Traumatisme abdominal. Traumatisme d’extremitats. Traumatisme térmic: cremades i lesions per fred Traumatisme en la dona i el nen

Index de gravetat en els traumatismes. Sedació i analgesia en el pacient traumàtic

Avaluacióo final

DURADA: 72 hores (24 hores presencials i 48 hores no presencials )

Director : Dr. José A. Prieto Arruñada

Instructor Director de Suport Vital Avançat en Trauma SVAT pel CCR

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: Fase previa d’estudi 7 maig

Fase presencial 11, 13 juny

HORARI: de 8 h a 20 h ( intensiu )

PREU: 450 €

(19)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

17

TALLER PRÀCTIC D’IMMOBILITZACIONS i

EMBENATS EN EL PACIENT TRAUMÀTIC

CONTINGUT: Lesions traumàtiques : • Fractures : • Luxacions • Esquinços • Lesions musculars • Contusions

• Ferides, inflamació i hematomes

Embenats :

• Tipus de benes

• Regles per a efectuar un embenat correcte

• Complicacions d’un embenat incorrecte

• Educació sanitària respecte dels embenats

• Embenats terapèutics:

Embenats elàstics adhesius. Embenats compressius Embenats amb guix.

Embenats amb fèrules de guix

DURADA: 12 hores

DOCENT: Dr. Joan Maria Estrada Masllorens

Infermer. Servei d’Urgències Traumatològiques i Cirurgia H. Clínic. Professor Facultat Infermeria Universitat de Barcelona UB

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 4, 11, 18 maig

HORARI: de 9 h a 13 h

PREU: 160 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries CCFCPS

(20)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

18

TALLER DE MANEIG DE LES ARITMIES I

ABORDATGE TERAPÈUTIC

CONTINGUT:

Ritmes Ràpids Ritmes Lents

Taquicardia sinusal Bloqueig AV:

Extrasistolia auricular. 1º grau;

Taquicardia auricular uni i multifocal. 2º grau. Wenckebach Taquicardia paroxística supraventricular. mobitzII

Fibrilació i flutter auricular. 3º grau complert

Síndrome de Wolf-Parkinson-White. Ritme ideoventrular

Taquicardia de la unió. Disociació electromecànica

Extrasistolia ventricular.

Taquicardia ventricular monomòrfica. Taquicardia ventricular polimòrfica. Taquicardia Torsade de pointes. Fibrilació ventricular

Tractament actulaitzat de les aritmies Fàrmacs cardioversors, beta bloquejants

Cardioversió eléctrica

DURADA: 8 hores

COORDINADOR: Rafael Garrido Díaz

DOCENT: Dr. Francesc Sevilla Guevara

Metge Intensivista Hospital Sant Joan de Dèu Manresa Assistencial SEM Berga

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 28 i 30 maig

HORARI: de 16 h a 20 h

PREU: 150 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries CCFCPS

(21)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

19

TALLER D’ AUSCULTACIÓ CARDIORRESPIRATÒRIA

PER A INFERMERIA

CONTINGUT

• Record anatòmic del cor

Auscultació cardiaca normal : Cicle cardíac . Primer soroll . Segon soroll Auscultació cardíaca patológica:Tercer i quart soroll. Buf diastòlic.Buf sistòlic Altres sorolls patològics (Pericarditis, EAP...etc)

Auscultació Respiratòria : Sorolls respiratoris normals

Sorolls respiratoris patològics (Asma, EPOC, Neumo-hemotórax...)

DURADA: 8 hores

DOCENTS: Dr. Ramón Cousiño. Metge Adjunt UCIAS Hospital Mollet. SEM Bellvitge

José Antonio Sarria Professor Facultat Infermeria Universitat de Barcelona

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 15, 17 maig

HORARI: de 9 h a 13 h

PREU: 150 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries CCFCPS

(22)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

20

TALLER DE MANEIG DE LA VIA AÈRIA

A URGÈNCIES

CONTINGUT

●Anatomia de la Via Aèria ( diferències entre l’ adult i el nen )

●Tècnica d’intubació orotraquial

●Farmacologia per el maneig de la via aèria

●Hipoxèmia. Complicacions ●La via aèria a Urgències

●Reconeixement de via aèria difícil

●Intubació de la via aèria difícil

●Intubació de seqüència ràpida ( Fasttrach )

● Dispositius supraglòtics ( mascarilla laríngea, Proseal, Igel )

●Intubació amb Airtrach

●La via aèria en pediatria

METODOLOGIA

Tallers, fent servir mitjans reials i simuladors d’última generació Places limitades

DURADA: 8 hores

DOCENTS: Dr. Miquel Martin Villodres

Instructor de Suport Vital Avançat SVA i SVAT pel CCR Rafael Garrido Díaz

Instructor de Suport Vital Avançat per la ERC i CCR

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 13, 15 març

HORARI: 9 h a 13 h

PREU: 170 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries CCFCPS

(23)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

Col.legi Major Sant Jordi

Passatge Ricard Zamora 4 - 8. Barcelona

/ Diagonal: 6, 7, 33, 34, 63, 67, 68, 78, T1, N12

/ Av. Sarriá: 6, 34, 66, V7

/ General Mitre: 16, 30, 70, 72, 74,H6

/ Doctor Fleming: 30

/ Prat de la Riba : V3

L3 Metro ( Parada Maria Cristina ) Trambaix : Diagonal – L’ Illa

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :