Programa d Atenció a la PIME. La segona oportunitat, impuls a l emprenedoria.

Texto completo

(1)

Programa d’Atenció a la PIME.

La segona oportunitat, impuls a l’emprenedoria.

Jornada tècnica Xarxa Emprèn – BIZ Barcelona Barcelona, 30 de maig de 2018

(2)

2

Programa d’Atenció a la PIME

 Proposta que pretén centrar l’atenció, impulsar i sumar voluntats, per al desenvolupament de l’estructura de petites i mitjanes empreses de Catalunya.

 Té els seus fonaments en les recomanacions de la Comissió Europea i en els principis de l’Small Business Act (SBA).

 Camps d’actuació preferents:

Millora de l’ecosistema de suport a l’activitat de la PIME

Millora i adaptació del model de negoci de la PIME als reptes de futur

(3)

3

Programa d’Atenció a la PIME

 Especialment, ens hem centrat en temàtiques:

 Que no tenien prou visibilitat en les polítiques públiques

 Que una intensificació seria favorable als interessos de la PIME

 Que, per incidir en moderns vectors de competitivitat, la vessant PIME estava encara poc explorada, o

 Que, senzillament, podien ser complementàries a actuacions que ja d’altres organitzacions executaven d’ofici i tenien la PIME com a principal destinatària.

(4)

4

La segona oportunitat, impuls a l’emprenedoria

SBA - principi 2 “ Segona Oportunitat” : Garantir que els empresaris honestos que hagin fet front a una fallida tinguin ràpidament una segona oportunitat.

 En data 22 de novembre de 2016, la Comissió Europea proposa un nou enfocament de la insolvència empresarial a Europa, per tal de fomentar la reestructuració primerenca per recolzar el creixement i protegir l’ocupació.

“ It is estimated that in the EU, 200 000 firms go bankrupt each year (or 600 a day), resulting in 1.7 million direct job losses every year.”

Font: Spain, country fact sheet - Early restructuring and a second chance for entrepreneurs

(5)

5

La segona oportunitat, impuls a l’emprenedoria

 Segons la CE, un règim de fallida empresarial més favorable:

Tindria un efecte positiu en el nombre dels que ho fan per primer cop donat que la fallida no es traduiria en l’estigmatització ni en càrregues financeres prolongades (la meitat dels europeus afirma que no iniciarien un negoci per por al fracàs - Font: Flash Eurobarometer 354 – Entrepreneurship in the EU and beyond); i,

Estimularia el llançament de nous negocis per emprenedors que hagin fet fallida anteriorment (els anomenats “ reemprenedors” ) donat que podrien tornar al món empresarial més ràpidament.

(Font: Annual Report on European SMEs 2015-2016, Special Study – Insolvencies and SMEs: the role of Second Chance)

Segona oportunitat

Mecanismes d’alerta primerenca

Suport a la transferència de negocis

Suport a la segona oportunitat

(6)

6

La segona oportunitat, impuls a l’emprenedoria

Segona oportunitat al Pacte Nacional per a la Indústria:

 Impulsar el perfeccionament del marc legal, en línia amb les recomanacions de la CE, i la posada en marxa de nous suports als processos de segona oportunitat.

Indicador: Nombre empreses participants en programes amb suport Generalitat que s'inscriuen en les diferents fases d'un procés de prevenció d'insolvència empresarial i segona oportunitat, tenint en compte el cicle econòmic

DGI: nombre d' empreses en risc seguides: 37 / nombre d' oportunitats visualitzades a Canal Empresa: 74 (2017)

Reempresa: 420 reempreses èxit / 1051 cedents (2017)

Xarxa Emprèn: traspàs de negocis: 1094 persones beneficiàries / segona oportunitat: 181 persones beneficiàries (memòria EMC 2016)

(7)

7

La segona oportunitat, impuls a l’emprenedoria

Segona oportunitat a la Xarxa Emprèn:

 Serveis facilitadors de traspàs de negocis

Facilitar, mitjançant assessorament específic, els processos de compra o lloguer dels actius i fons de comerç d’una empresa ja en funcionament per part d’una o més persones emprenedores amb l’objectiu de continuar amb el negoci original i fer-lo créixer.

 Serveis facilitadors de segones oportunitats

Donar suport a persones empresàries que hagin viscut una experiència empresarial fallida o que estiguin en procés de tancament. Es tracta de promoure actituds tendents a la superació i perseverança davant del fracàs.

(8)

8

La segona oportunitat, impuls a l’emprenedoria

 Serveis facilitadors de segones oportunitats

Aquest servei implica, per tant, un suport integral a la persona, atenent a diferents àmbits d’actuació:

Emocional, ajudant-los a superar situacions adverses.

Àmbit jurídic i econòmic, per tal de reorientar la seva activitat.

Assessorament en l’elaboració del pla de negoci.

Orientació en l’obtenció de finançament.

(9)

9

La segona oportunitat, col·laborem?

 Proposta de treball – tardor 2018:

1. Recollir experiència de la Xarxa Emprèn en l’àmbit de la segona oportunitat

2. Determinar les problemàtiques més habituals detectades 3. Plantejar possibles propostes d’actuació

(10)

10

Gràcies!

direcciopime@gencat.cat

934 767 297

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :