Durante el grado el estudiante ha de cursar un total de 240 créditos, repartidos así: Asignaturas de formación básica Trimestre Créditos

Download (0)

Full text

(1)

Plan de estudios del grado en Economía

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Durante el grado el estudiante ha de cursar un total de 240 créditos, repartidos así:

Asignaturas básicas: 60 créditos

Asignaturas obligatorias: 115 créditos

Asignaturas optativas (incluidas les prácticas): 59 créditos

Trabajo de fin de grado: 6 créditos

Primer Curso

Asignaturas de formación básica Trimestre Créditos

22096 Introducció a la Microeconomia 1 6

20827 Economia de l'Empresa 1-2 9

20825 Anàlisi de Dades 1 6

22097 Introducció a la Macroeconomia 2 6

20829 Introducció al Dret de l'Empresa 2-3 8

Asignaturas obligatorias Trimestre Créditos

20833 Matemàtiques I 1 5

20834 Matemàtiques II 2 5

20835 Matemàtiques III 3 5

20836 Microeconomia I 3 5

20837 Introducció a la Comptabilitat Financera 3 5

Segundo Curso

Asignaturas de formación básica Trimestre Créditos

20830 Probabilitat i Estadística 1-2 10

20831 Història Econòmica i de l'Empresa 1-2 9

22102 Introducció a la Teoria de Jocs 2 6

Asignaturas obligatorias Trimestre Créditos

20839 Anàlisi d'Estats Comptables 1 5

22104 Macroeconomia I 1 5

20840 Organitzacions Econòmiques i Mercats 2 5

20838 Microeconomia II 3 5

20842 Seminar Paper 3 5

20843 Economia Financera 3 5

20844 Econometria I 3 5

(2)

Tercer y Cuarto Curso

Asignaturas obligatorias Trimestre Créditos Requisitos

22099 Macroeconomia II 1 5 Previamente, se debe haber aprobado Introducció a la

Macroeconomia y Macroeconomia I

20846 Econometria II 1 5

23171 Fonaments d' Economia Pública 1 5

25359 Derivats Financers i Gestió del Risc

1 5 Previamente, se debe haber aprobado Economia Financera

20851 Macroeconomia Avançada I 2 5 Previamente, se debe haber aprobado Introducció a la Macroeconomia y Macroeconomia I

20850 Economia Internacional I 2 5

20852 Organización Industrial 2 5

20853 Econometria III 2 5

20854 Economia de la Información 3 5

20855 Macroeconomia Avançada II 3 5 Previamente, se debe haber aprobado Introducció a la Macroeconomia y Macroeconomia I

20856 Economia Laboral 3 5

Cuarto Curso

Créditos

21973 Treball Fi de Grau 6

Asignaturas Optativas 3r y 4t Curso del grado en Economía

IMPORTANTE: No totes les Asignaturas Optativas que aparecen en el plan de estudios se imparten cada año. Para saber cuáles son les Optativas que se impartirán, se debe consultar el documento "Oferta de asignaturas optativas" que

se actualiza cada año.

Perfil formativo en Organización de Empresa Créditos Requisitos

21868 Comerç Exterior I 5

21875 Comerç Exterior II 5 Es recomendable haber aprobado Comerç Exterior I

21866 Creació d'Empreses 5

20667 Creació d' Empreses Socials 5

20690 Direcció Estratègica I 5

20692 Direcció Estratègica II 5 Se debe haber aprobado Microeconomia I

21876 Gestió de l'Empresa Familiar 5

21877 Gestió d'Empreses en el Sector de l'Esport i les Activitats d'Oci

5

(3)

20665 Gestió de Projectes 5 20673 Gestió de la Innovació i la Tecnologia 5

21878 Jocs d'Empresa 5

21869 Política d'Empresa Internacional 5

20668 Psicologia i Empresa 5

21873 Responsabilitat Social Corporativa i Ètica Empresarial 5 21872 Sociopsicologia de les Organitzacions 5 21871 Temes Actuals en Política d'Empresa 5

Perfil formativo en Economía y Gestión Pública Créditos Requisitos

21883 Anàlisi de Polítiques Públiques 5 Es recomendable haber aprobado Fonaments d'Economia Pública

26466 Sector Públic Espanyol 5 Es recomendable haber aprobado Fonaments

d'Economia Pública 25885 Emprenedoria i Innovació en el Tercer Sector Social 5

21888 Finançament del Sector Públic 5

21879 Fiscalitat Internacional 5

21880 Fiscalitat Local 5

21885 Gestió de l'Empresa Pública 5

21890 Gestió d'Empreses de Serveis 5

21886 Gestió d'Institucions Sanitàries 5

21889 Gestió Pública 5

20693 Règim Fiscal de l’ Empresa 5

21884 Sistema Fiscal Espanyol 5

Perfil formativo en Técnicas Cuantitativas Créditos Requisitos

21892 Àlgebra Lineal i Sistemes Dinàmics 5 Es recomendable haber aprobado Matemàtiques I, II y III 26178 Anàlisi Multivariant de Dades 5 Se debe haber aprobado Probabilitat i Estadística

21894 Anàlisi Real 5 Es recomendable haber aprobado Matemàtiques I, II y III 26179 Aprenentatge Automàtic i Optimització

Aplicats

5

26465 Computació Estadística Moderna 5

21901Econometria Aplicada 5 Se debe haber aprobado Econometria I, Econometria II y Econometria III

21903 Informàtica 5

21902 Introducció a l'Economia Matemàtica 5 Es recomendable haber aprobado Matemàtiques I, II y III

22960 Màrqueting Computacional 5

23631 Preus Dinàmics i Gestió de l' IngrEs 5

21896 Tècniques de Previsió 5 Se debe haber aprobado Econometria I y Econometria II 21897 Temes de Mètodes Quantitatius 5

22996 Xarxes, Multituds i Mercats 5

(4)

Perfil formativo en Humanidades Créditos Requisitos

23154 Filosofia de la Ciència 5

23152 Guerra i Violència 5

23155 Història Moderna i Contemporània d' Amèrica Llatina 5 23151 Història Moderna i Contemporània dels Països Islàmics 5

23153 Món Mediterrani 5

Perfil formativo en Economía Financiera Créditos Requisitos

21909 Banca i altres Institucions Financeres 5 Se debe haber aprobado Economia Financera

20684 Direcció Financera I 5 Se debe haber aprobado Economia Financera 20689 Direcció Financera II 5 Se debe haber aprobado Economia Financera.

Además, será de ayuda haber aprobado Direcció Financera I

21910 Direcció Financera III 5 Se debe haber aprobado Economia Financera Además, será de ayuda haber aprobado Direcció Financera I i també Direcció Financera II 21911 Economia Financera Internacional 5 Se debe haber aprobado Economia Financera 21904 Estadística Financera 5 Se debe haber aprobado Economia Financera 21906 Finances Internacionals 5 Se debe haber aprobado Economia Financera

21912 Inversió 5 Se debe haber aprobado Economia Financera

20644 Matemàtiques Financeres 5 Se debe haber aprobado Economia Financera 21905 Operacions Financeres Internacionals 5

21913 Temes Actuals en Direcció Financera 5 Se debe haber aprobado Economia Financera 21908 Valoració d'Empreses 5 Se debe haber aprobado Economia Financera

Perfil formativo en Marketing Créditos Requisitos

21916 Comportament del Consumidor 5 Es recomendable haber aprobado Direcció Comercial I

20685 Direcció Comercial I 5

20687 Direcció Comercial II 5 Es recomendable haber aprobado Direcció Comercial I 21915 Direcció de Producte 5 Es recomendable haber aprobado Direcció Comercial I

y Direcció Comercial II

22722 E-negocis 5

21859 Investigació de Mercats I 5 Es recomendable haber aprobado Direcció Comercial I 21914 Investigació de Mercats II 5 Es recomendable haber aprobado Investigació de

Mercats I y Direcció Comercial I

20670 Màrqueting de Serveis 5

20669 Màrqueting Directe i Digital 5

21918 Política de Preus 5 Es recomendable haber aprobado Direcció Comercial I y Direcció Comercial II

21917 Temes Actuals en Direcció Comercial 5

(5)

Perfil formativo en Contabilidad Créditos Requisitos

21919 Auditoria 5

20686 Comptabilitat de Costos I 5 Es recomendable haber aprobado Introducció a la Comptabilitat Financera

21863 Comptabilitat de Costos II 5 Se debe haber aprobado Comptabilitat de Costos I

21920 Comptabilitat de Societats 5

20691 Comptabilitat Financera 5 Se debe haber aprobado Introducció a la Comptabilitat Financera

21924 Comptabilitat Internacional 5

21922 Comptabilitat Pública 5

21921 Consolidació d'Estats Comptables 5

21923 Control de Gestió 5

21870 Temes Actuals en Comptabilitat de Gestió 5 21925 Temes Actuals en Comptabilitat Financera 5

Perfil formativo en Historia Créditos Requisitos

21962 Economia Europea 5

21315 Història de l'Empresa Internacional 5

21321 Història de les Institucions Financeres 5

21318 Història del Pensament Econòmic 5

21319 Història del Pensament Empresarial 5

22720 Història Econòmica d’ Amèrica Llatina 5

22721 Història Econòmica d’ Àsia 5

21316 Història Econòmica de Catalunya 5

21317 Història Econòmica Internacional 5

21320 Present i Futur de la Integració Europea 5

22723 Temes d’ Història Econòmica 5

Perfil formativo en Investigación Operativa Créditos Requisitos

20688 Direcció d’ Operacions 5

20672 Gestió de la Cadena de Subministraments 5

21957 Gestió de la Qualitat 5

21959 Investigació Operativa 5

21958 Logística Empresarial 5

21960 Programació I 5

21961 Programació II 5

21865 Sistemes d'Información 5

(6)

Perfil formativo en Macroeconomía Créditos Requisitos

21947 Creixement Econòmic 5

21948 Desenvolupament Econòmic 5 Para cursar esta asignatura, previamente se debe haber aprobado Econometria I

21955 Economia de Catalunya 5

21954 Economia Espanyola 5

21950 Economia Internacional II 5 Para cursar esta asignatura, previamente se debe haber aprobado Macroeconomia Avançada I

21956 Macroeconomia Aplicada 5

22842 Macroeconomia Internacional I 5 22843 Macroeconomia Internacional II 5 21952 Relacions Macroeconòmiques Internacionals 5

21951 Temes de Macroeconomia 5 Para estudiantes de 4º curso, han de haber

aprobado previamente Macroeconomia Avançada I y Macroeconomia Avançada II

Perfil formativo en Microeconomía Créditos Requisitos

21941 Dret i Economia 5

21953 Economia Aplicada 5

21934 Economia del Benestar i Distribució de Rendes 5

21928 Economia del Medi Ambient 5

21927 Economia Experimental 5

21933 Economia Política i de les Institucions Polítiques 5

21929 Economia Regional 5

21930 Economia Urbana 5

21940 Innovació i Canvi Tecnològic 5

21939 Negociació 5

21935 Regulació i Política de la Competència 5 Se debe haber aprobado la asignatura Introducció a la Teoria de Jocs

21931 Temes de Microeconomia 5

21938 Temes d'Economia Aplicada 5

21932 Teoria de Jocs i Disseny d'Institucions 5

Perfil formativo en Relaciones Internacionales Créditos Requisitos

22845 Introducció a les Relacions Internacionals 4

22844 Relacions Internacionals Contemporànies 6

(7)

Perfil formativo en Ingeniería Créditos Requisitos

23146 Bases de Dades 4

23147 Estructura de Dades i Algorismes 4

23149 Equacions Diferencials 4

23145 Fonaments de Programació 8

23148 Lògica Digital i Computadors 6

23150 Projectes Basats en Programari Lliure 4

Perfil formativo en Comunicación Créditos Requisitos

23629 Comunicació i Grups d' Influència 4

23627 Estratègia i Gestió de la Marca 4

23626 Màrqueting Directe i Promocional 4

23625 Màrqueting Estratègic i Operatiu 6

23628 Protocol de les Organitzacions 4

Perfil formativo en Recursos Humanos Créditos Requisitos

25367 Economia de Gènere 5

20683 Recursos Humans I 5

21861 Recursos Humans II 5

20671 Temes actuals de Recursos Humans 5

Perfil formativo en Derecho Créditos Requisitos

21364 Activitat de les Administracions 9

22271 Ciència Política 6

21350 Conflicte de Lleis 4

21313 Contractes 9

21357 Dret Col•lectiu del Treball 4

21360 Dret de Danys 4

21353 Dret de Família 4

21311 Dret de la Unió Europea 6

21351 Dret de Successions 4

22846 Dret del Comerç Internacional 5

21363 Dret Financer 6

21355 Dret Individual del Treball i Protecció Social 6

22847 Dret Internacional Econòmic 4

22272 Dret Internacional Públic 6

25017 Dret Mercantil 6

21347 Dret Mercantil: Dret Concursal 4

(8)

21358 Dret Mercantil: Dret de la Competència i Propietat Industrial i Intel•lectual 6

21361 Dret Mercantil: Dret de Societats 6

21362 Dret Penal: Part Especial 5

21312 Dret Penal: Part General 9

21352 Dret Processal Civil 6

21349 Dret Processal Civil Internacional 5

21348 Dret Processal Penal 4

21356 Dret Tributari 8

21314 Drets i Llibertats Fonamentals 6

22273 Economia i Instruments Analítics per a l’Estudi del Dret 10

21346 Filosofia del Dret 4

22274 Fonaments del Dret Privat i de l’ Empresa 9

22275 Història del Dret 6

21310 Institucions Bàsiques del Dret Administratiu 5

22276 Introducció als Estudis i a la Ciència Jurídics 8

21354 Legal English 5

22277 Organtizació Constitucional de l’ Estat i Fonts del Dret 9

21309 Propietat i Drets Reals 5

21337 Resolució Alternativa de Conflictes 4

22278 Teoria del Dret 6

21359 Urbanisme i Dret del Territori 4

Prácticas Créditos Requisitos

22964 Pràctiques I_Internship I 5 Hay que tener aprobados 1r y 2º curso y haber superado, como mínimo el 50% de los créditos.

22965 Pràctiques II_Internship II 5 Hay que tener aprobados 1r y 2º curso y haber superado, como mínimo el 50% de los créditos.

22966 Pràctiques III_Internship III 4 Hay que tener aprobados 1r y 2º curso y haber superado, como mínimo el 50% de los créditos.

Figure

Updating...

References

Related subjects :