• No se han encontrado resultados

TRIBUNAIS TFG CURSO 2016-2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TRIBUNAIS TFG CURSO 2016-2017"

Copied!
20
0
0

Texto completo

(1)

TRIBUNAIS TFG CURSO 2016-2017

Nesta relación, os tribunais rexístranse co nome da lingua do Maior ou Itinerario correspondente e, de ser necesario, cun díxito, e os TFG rexístranse co nome do autor.

TRIBUNAL GALEGO 1

Titulares

Presidente: Xosé Luís Regueira Fernández Secretario: Xulio Sousa Fernández

Vogal: Xavier Varela Ferreiro Suplentes

Ramón Mariño Paz Elisa Fernández Rei TFG Alonso Rodríguez, María

Bermúdez Parcero, Benigno Castro Lorenzo, Laura

Fernández López, Elva María Fernández Souto, Raquel González Casasnovas, Adrián González Martínez, María Eulalia Guisantes Alonso, Miguel

Iglesias Taboada, Esther Lago Ferral, Juan

Lampón Mayán, María Outón Campos, Noelia Porrit Marchena, Sara Recarey Varela, Sara Rey Brandón, Celtia Souto Cereijo, Berta Vide Diéguez, Nair Villanueva Patao, Belén

(2)

TRIBUNAL GALEGO 2

Titulares

Presidente: Dolores Vilavedra Fernández Secretario: María Xesús Nogueira Pereira Vogal: Xosé Manuel Salgado Rodríguez Suplentes

María Sol López Martínez Blanca Ana Roig Rechou TFG Barbazán Cantelar, Andrea

Barreiro Campos, José Luis Cerneira Carballeda, Tamara Cividanes Ortega, Alba Costas Pereira, Raúl Filgueira Loureiro, Marta García Cruz, Yesica

Hassani Antelo, Arazu López Campaña, Nerea Otero Boquete, Manuel Rodríguez Díaz, Alba María Silva Conde, Miguel

Vence Carral, Diego Vidal Outeiral, Yessica Villar Aira, Sara

(3)

TRIBUNAL INGLÉS 1

Titulares

Presidente: Constante González Groba Secretario: Margarita Estévez Saa Vogal: Jorge Sacido Romero Suplentes

Teresa Fanego Lema Teresa Sánchez Roura TFG Ageitos Martínez, Lucía

Antela Costa, Paula

Arufe Delgado, Alejandro Cabanas Pereira, Inés Camino León, Cristina

Carballo de Santiago, Ramón Jesús Correa Rodríguez, Lucía

Da Silva Núñez, Melissa de Dios Álvarez, Gustavo Docampo Hortas, Paula Dorado Vicente, Laura Fandiño Diz, Sandra María Framiñán Lamazares, Camilo García Fornos, Alba

García Santamaría, Sara Garrido Fernández, Irina González Bernárdez, Sara González Cancela, Ana María González Gómez Álvaro González Pérez, Miriam

(4)

TRIBUNAL INGLÉS 2

Titulares

Presidente: Anxo Abuín González Secretario: Patricia Fra López Vogal: Manuel Míguez Ben Suplentes

José Manuel Barbeito Varela Teresa Fanego Lema

TFG Aido Blanco, Carla

Ansola Palazuelos, Libertad Deán Cárdenas, Juan Carlos Galante Alonso, Raquel González Lamoso, Daniel González Souto, Nerea González Vidal, Alba

Gonzalo Lavandeira, Rita María Haz Caamaño, María

Iglesias Paraco, Mariángeles Joga Camino, María Paz Kangas, Miia Carita Lamela Veloso, Raquel López Fernández, Duarte López Ferro, Álvaro López Sande, Sergio Manteiga García, Olalla Mariño Tuñas, Vanesa

Martínez Rodríguez, Carmen Patricia Menéndez Bouzo, Laura

(5)

TRIBUNAL INGLÉS 3

Titulares

Presidente: Laura Lojo Rodríguez

Secretario: Susana María Jiménez Placer Vogal: César Domínguez Prieto Suplentes

Susana Doval Suárez

José Manuel Barbeito Varela TFG Meijide González, Andrés

Míguez Ramírez, Iago Miranda Acuña, Andrés Muñiz Noya, Isabel Oribio Fernández, Tania Outeda Sueiro, Suevia Patiño Castiñeira, Milagros Pazos Conde, Borja

Ponte Suárez, María Puga López, Miriam

Reboiro Martínez, Antonio

Rey Pérez-Santamaría, Marta María Rey Pimenta, María Emilia

Rodríguez Rodríguez, Xoel

Sabugueiro Avilés, Domingo Antonio San Gregorio Ferreiro, Alba

Sánchez Oliveira, Noelia Sanmartín Cao, Bárbara Seijo Rodríguez, Tatiana

(6)

TRIBUNAL INGLÉS 4

Titulares

Presidente: Carlos Acuña Fariña

Secretario: Francisco Xabier Fernández Polo Vogal: Ignacio Palacios Martínez

Suplentes

Elsa González Álvarez Susana Doval Suárez TFG Carballo Amado, Amanda

Carnota Segade, Tamara Carrodeguas Brito, Elvira Corral González, Lucía Costa Cores, Iago Curros Aguiar, Rocío Esparís García, Nuria Ferreiro Ávila, Mauro Gómez Vidal, Beatriz

González Fernández, Alejandra González Tojo, Marta

Graña Oujo, Raquel Iglesias González , Daniel Martínez Moreira, Estefanía Mascato Campos, Miriam Méndez Abad, Catalina Moreira Azevedo, Jéssica Núñez Varela, Alejandro Piñeiro Caamaño, María

(7)

TRIBUNAL INGLÉS 5

Titulares

Presidente: María de los Ángeles Gómez González Secretario: Teresa Moure Pereiro

Vogal: Belén Méndez Naya Suplentes

Elsa González Álvarez Milagros Fernández

TFG Álvarez Fernández, Paula Begoña Carballo Garrido, Roque

Farto Orozco, Diana Frade Fernández, Silvia Guerreira Labrador, Elena Lodeiro López, Verónica Montes Pérez, Vanessa Otero Jamardo, María José Otero Sóñora, Carla

Pérez Mosquera, Beatriz Pérez Pérez, Laura

Rey Pazos, Tatiana Roca Agra, Inés

Rodríguez Dosil, Paula Rodríguez Rosende, Nuria Rúa Martínez, Joshua Ruibal Fernández, Sara

Sánchez-Agustino Rodríguez, Ana Trabazo Segura, Ana María

Vasco López, Gonzalo

(8)

TRIBUNAL INGLÉS 6

Titulares

Presidente: María José López Couso Secretario: Cristina Mourón Figueroa Vogal: Manuela Palacios González Suplentes

Teresa Sánchez Roura Mario Cal varela

TFG Agrelo Arxóns, Lois Denís Alonso Bargiela, Lorena Ansedes Cornado, Fátima Bardanca Outeiriño, Daniel Freire Ferreiro, Alba

Manzano Gómez, Rosa Martínez Gómez, Alexia Muñoz Coego, Sara Otero Ramos, Daniel Pérez Lorenzo, Martín Rodríguez Díaz, Rubén

Rodríguez Gacio, Vicente Antonio Tello Suárez, Iria Andrea

Tomé Yáñez, María Andrea Tubío Ramos, Beatriz Urrutia Salgado, Miguel Verea Pérez, Alba

Vilar Gayoso, Miriam Vilar Valcárcel, Marta

(9)

TRIBUNAL ESPAÑOL 1

Titulares

Presidente: Antonio Azaustre Galiana Secretario: Rosario Mascato Rey

Vogal: María Teresa Vilariño Picos Suplentes

Antonio Jesús Gil González Luis Martul Tobío

TFG Alonso Espasandín, María Basalo Añel, Noemí

Castro Eiroa, Carlota Chamoso Cunha, Manuela Cives Soneira, Noelia Fontán Martínez, Joel Foxo Bouza, Iago Gil Gil, César Manuel

González Domínguez, David González Figueira, Carla Pacheco Martínez, Irene

Regueira Cochón, Juan Manuel Rivas Regueiro, Verónica

Rodríguez Pereira, Pilar Saavedra Piñeiro, Susana Santás Nóvoa, Luz Marina Trillo Trillo, Thelma Inés

(10)

TRIBUNAL ESPAÑOL 2

Titulares

Presidente: Soledad Pérez-Abadín Barro Secretario: Margarita Santos Zas

Vogal: Ermitas Penas Varela Suplentes

Santiago Fernández Mosquera Antonio Jesús Gil González TFG Bemposta Portos, Helena

García Sánchez, Lúa López Lata, Lidia

Martínez Caminos, Verónica Soledad Ortueta Bermejo, Andrés Jesús Pérez González, Claudia

Pérez Tejelo, Candela María Porral Combarros, Leire Porto Barranco, Pablo Requejo Vidal, Carla Rey Vilares, Olalla

Rodríguez Rama, Adriana Salceda García, Carolina Soto Fernández, Xurxo Tacón García, Antía Vide Diéguez, Nair

(11)

TRIBUNAL ESPAÑOL 3

Titulares

Presidente: Emilio Montero Cartelle Secretario: María Teresa Díaz García

Vogal: María José Rodríguez Espiñeira Suplentes

Elena Rivas Muíño

María Paula Santalla del Río TFG Abal Otero, Eva

Doval Bao, Marta

Ferradás González, Miriam González Brea, Judith Iglesias Calviño, Luz María Infante Aboy, María Fátima Martínez Fernández, María Meijide Sández, María Quiroga Negreira, Claudia Rodríguez Puy, Tomás Santiago Parada, Noelia Sotelos Navós, Anahí Vázquez Añel, Nerea

(12)

TRIBUNAL ESPAÑOL 4

Titulares

Presidente: Tomás Eduardo Jiménez Juliá Secretario: Pablo Gamallo Otero

Vogal: Francisco García Gondar Suplentes

Victoria Vázquez Rozas Gabriela Prego Vázquez TFG Cardalda González, Laura

Cidre Pereira, Antía Curra García, Andrea Figueira Castro, Anabel

Gómez Carballo, Carla Catarina González Diz, Marta

Martínez Carrera, Jesús Parada Jiménez, Yasmina Permuy Pico, Laura

Rodas López, Daniel Rodríguez Ledo, Laura Rodríguez López, Pablo

Vázquez Pillado, Teresa Crisanta

(13)

TRIBUNAL ESPAÑOL (LUGO) Tribunal Literario

Titulares

Presidente: Javier Serrano Alonso Secretario: Amparo de Juan Bolufer Vogal: Cristina Patiño Eirín Suplentes

Ángeles Rodríguez Portela Ana Chouciño Fernández TFG Castedo Castedo, Ana

Lourés Fernández, Lorena Otero Gato, Lucía

Pérez Torrón, Alejandra Santos Sousa, María Zoraida

TRIBUNAL ESPAÑOL (LUGO) Tribunal Lingüístico

Titulares

Presidente: Mercedes Suárez Fernández Secretario: Montserrat Souto Gómez Vogal: Montserrat Recalde Fernández Suplentes

Alexandre Veiga Rodríguez Manuel González Pereira TFG López Fernández, Mario

Villapol Baltar, Rebeca

(14)

TRIBUNAL FILOLOXÍA CLÁSICA

Titulares

Presidente: Concepción Cabrillana Leal Secretario: Yolanda García López Vogal: María José García Blanco Suplentes

Mercedes Díaz de Cerio Díez Eva María Castro Caridad TFG Braña López, Iria

Carrascal Incera, Brais García González, Sofía Garel Díaz, Nair

González Caamaño, José Daniel Lema Devesa, María Carmen Mahía Gómez, Sara

Martínez Lorenzo, Ariana Ordóñez Frieiro, Ana Rey Sotelo, Paula

Riveiro Fernández, Sara Rocha Sánchez, Sara Rodríguez Puy, David Vázquez Traba, Antía

(15)

TRIBUNAL LINGUA E LITERATURAS MODERNAS (ALEMÁN)

Titulares

Presidente: Dolors Sabaté Planes Secretario: Emilio González Miranda Vogal: Irene Doval Reixa

Suplentes

Barbara Lübke

María José Domínguez Vázquez TFG Ares Márquez, Fátima

Blanco Mourelle, Juan Gabriel Casado Franco, Claudia

Corral Hernández, Gonzalo De Toro Cuns, Daniel Miguel Estévez Paz, Noelia

Fernández Amoedo, Rocío Fernández Argibay, Alberto Fernández Carou, Tamara Galván Mischek, Julián García Veiga, Alba Gesto Blanco, Arantxa González Del Río, Antía

González Oliveros, Dariana del Valle Hernández Fernández, Juan Carlos Lykhohray, Sofiya

Mejía Orbán, Marta

Monteagudo Ruzo, Meritxell Muñiz Costa, Andrea

Núñez González, Guillermo Paradela Maceiras, Manuel Ríos Carrillo, Mara

Rodríguez Amaral, Tiziana Rodríguez González, Eva Rodríguez Peña, Santiago

(16)

Sande López, Lucía

Vázquez González, Roberto Vila Uruburu, Paula

Villanustre Lorenzo, Vanesa

(17)

TRIBUNAL LINGUA E LITERATURAS MODERNAS (FRANCÉS)

Titulares

Presidente: Manuel García Martínez Secretario: María Luz Casal Silva Vogal: Carlos Pérez Varela Suplentes

Laura Pino Serrano Laurence Malingret TFG Alejandro Ferreiro, Mar

Amboage López, Cristina Aren Dovale, María Baña Martínez, Paula Berridi Puertas, María Calvo Soares, Gabriela Casqueiro Fernández, Sara Díaz Vázquez, Loreto Eiriz Rodríguez, Iván Elespe Tireux, Nicolás Fernández García, Nadia Ferrón Lea, David

García Campos, Lorena Gómez Diéguez, Irene González Quintas, Antonio González Santomé, Antía Lojo Yáñez, Noelia

Loureiro Gómez, Laura Martínez Méndez, Jesús Martínez Pires, Vanessa Muñiz Piñeiro, Alba Núñez Pérez, Fátima Payo Serafín, Leticia Pérez Martínez, Adriana Rivas Couce, Alba

(18)

Rodríguez Úbeda, Soraya Romay Romay, Yolanda Sendón González, Carina Simoes Nóvoa, Susana Suárez Caramés, Elisa Torres Bóveda, Natasha Tubío Hermo, María Villanueva Moure, Silvia

(19)

TRIBUNAL LINGUA E LITERATURAS MODERNAS (ITALIANO)

Titulares

Presidente: Benedict Buono Secretario: Cristina Marchisio

Vogal: María Consuelo de Frutos Martínez Suplentes

Isabel González Fernández Javier Gutiérrez Carou TFG Barros Pereira, Javier

Bascoy García, Noemí García Ruibal, Roi

Lustres Petronzi, Micael Martínez Portela, Sheila

TRIBUNAL LINGUA E LITERATURAS MODERNAS (PORTUGUÉS)

Titulares

Presidente: José Carlos Quiroga Díaz Secretario: María Felisa Rodríguez Prado Vogal: José Luis Forneiro Pérez Suplentes

M. Carmen Villarino Pardo Julio Diéguez González TFG Barbazán Cantelar, Andrea

Carballo Coello, Rebeca García Deus, Verónica Mancebo Cancela, Pablo Pastoriza López, María

(20)

Referencias

Documento similar

Emilio López Cobos; María Paloma Mallol Goytre; Juana María Romero Cruz; Ángeles Martínez.. Hernández; Rosario María Bueno Borrego; Emilio José

FERNÁNDEZ CABRERA MÓNICA ROSANA FERNÁNDEZ CARRETERO MARÍA SANDRA FERNÁNDEZ CELA ANA ISABEL FERNÁNDEZ LÓPEZ CELIA FERNÁNDEZ MEIRAMA MÓNICA. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

ECO 38 Análise económica-financeira 1 Salomé Taboada Mella ECO 39 Análise económica-financeira 2 Salomé Taboada Mella ECO 40 Análise económica-financeira 3 Salomé

María Elena Sánchez, Lucia Díaz, Miriam González, Claudia Becerra, Prof..

La Unidad Técnica de Formación, en cumplimiento de sus objetivos, desarrolla acciones de formación inicial, actualización y desarrollo profesional de docentes y profesores

Ángel María Carracedo Álvarez, Paula Sánchez Diz, María José Brión Martínez. Sandra Feijoo

FERNÁNDEZ MANDLY, JOAQUÍN EMILIO RENOVACIÓN FERNÁNDEZ-BURGOS RAMÍREZ, JAVIER NUEVA FERNÁNDEZ-FIGARES ESTÉVEZ, MARÍA PILAR NUEVA. GARCÍA LÓPEZ,

Miembros del jurado: Yolanda Gómez Sánchez, Fernando López Ramón, José María Rodríguez de Santiago, Maria Mercè Darnaculleta Gardella y Julia Ortega Bernardo.. 2017.-