• No se han encontrado resultados

Llorente i els infants

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Llorente i els infants"

Copied!
42
0
0

Texto completo

(1)

o

(2)

;;,; ,....;

• ,.-¡- ;~,

'.;;'

~.~,'0 :;;:

;;~ ~.

'" .~:.; }.

::.,,'~". -t ::

·':~':'::".L

~"!,~

".::,

..i' ~':~

li

;'j

'<:S -.. .&-0"..,,0:.::::...

~::2;¡ ....~¡:~~

,;;;;

fL

~..~~

"oc

.\~ ~

~. ~.

. •.,¿';..' ,.... :.-.

~4.

'..:."

""""r ,'j(;(?

~H ,~: ~;; ;.",<:.fi? :'.;~.:-

'::: ~~

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

p pI n d f or rr ,

or ? o ta.

l

11

(13)
(14)

n

..

(15)
(16)
(17)
(18)

1

(19)
(20)

,

I

11

(21)

eguí la de n b

· 11

,

en r tercera erta, eie proxinla l ort,Qu lica'

i

'e col e ser,

i e 11

m •

en 8 b &nq e

(22)
(23)

1ots,comp r s i comares, porteI el dol en l s care

i fins els in ~nt en

al for fi.ls,pens· s i

~cí els xic ,no o s 'nt resentar-los 61 fi cc·ó .~ n , arladors i ln iets,jlgr o · u Q tadors,im

r

s~

er l ' e t s en l y,ual ct"uell

6n

seri oso i c': fie un con r ~ que no es po~ oblid r pe q e,rerlment,

ics e caqporten segons l' mbie t e u~ e trobe

llib

l xic,f ra lr fIa: rar

en e

t ran i A

j t

ltt L • t'" JJ.

(24)

hi

h'storie

,.n· ,

, l r,

. n'-

(25)

j

b o ,

e ot s

(26)

or

l )

l

a JlpO i ions e

, di mé ~ rrnen

es o -

nrr El{

esor a a uo

---

(27)
(28)

en r

J lrv

~ e p r

. i dón a

\\

n

r . i

e i

I·trots lle es plrit als. Cali

g oria e

(29)

(.;~l en

(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)

36

(38)
(39)
(40)

r

vt(,

el rnbnt~tl 1v

e

(41)

~

...

_...-.~J,---~

~-tM~d r~- ~r"1t-

l'1.l,

~,

l} . Al ¡&vet

di

1#/v~if7 etC1/'¡~ ~ T'fAJcl<rv

c.,¿ c&<. ~ fl~j-. IJ~~. T~cL<rv

(42)

Referencias

Documento similar

Han estat molts els qui han vist Llorente com a l'obstacle de la Renaixença valenciana cap a la seva politització, en comptes del seu patriarca i major poeta, qui més va fer per

Els projecte socioeducatiu Girem la truita es desenvoluparà, en aquest model exemple, sota el model d’intervenció de Casal dels Infants en Casal Obert Infantil Llefià per a infants

(2018) sobre la confusió que poden crear els infants a les seves famílies de la seva identitat de gènere. En el moment que la menor s’expressava d’aquesta manera,

Així doncs, aquesta tesi doctoral —realitzada per compendi d’articles— està formada per cinc publicacions que tracten, d’una banda, l’anàlisi dels principis de la pedagogia

Aquest procés “d’allunyament” és “recíproc”: no només l’infant o adolescent es va allu- nyant progressivament del context escolar en un procés marcat pel desinterès i

La comissió pedagògica ha treballat per reorganitzar els cursos en comunitats: petits (P3, P4 i P5), mitjans (1r, 2n i 3r) i grans (4t, 5è i 6è) i ha aconseguit distribuir-los

Més de la majoria dels infants entrevistats, afirmen que la música és una eina que els permet despertar i conèixer les seves emocions, així com en línies generals, els ajuda

Riba (2019) entén el rol del mestre com un acompanyant dels infants en els processos de recerca, d’experimentació, de desenvolupament i de descoberta del món; així, la seva