Segons l edat del pacient i l objectiu de la prova, la recollida d orina por realitzar-se per diferents procediments:

Texto completo

(1)

PRESA DE MOSTRES

- Orina

- Sang : capilar, venosa i arterial

Recollida de mostra d’orina

Segons l’edat del pacient i l’objectiu de la prova, la recollida d’orina por realitzar-se per diferents procediments:

• Recollida d’orina per micció espontània

• Recollida d’orina amb bossa adhesiva recol·lectora • Recollida d’orina amb sonda

• Recollida d’orina per Punció suprapúbica

Recollida d’orina per micció espontània

Objectiu

Obtenció d’una mostra d’orina per fer-ne l’anàlisi de sediment i microbiologia o orina de 24 hores. En nens amb control d’esfínters

Material necessari

• Contenidor estèril per a la mostra • Sabó neutre

• Gases estèrils

• Guants no estèrils d’un sol ús

Procediment

Informeu el pacient i/o família dels passos que ha de seguir per recollir correctament l’orina.

1. Rentat de mans

2. Posar- se els guants no estèrils d’un sol ús

3. Renteu-li la regió genital i perianal amb una esponja amarada en sabó neutre.

4. Esbandiu amb molta aigua per tal d’eliminar les restes de sabó i eixugar amb una gasa estèril.

5. Demanar al nen que orini, rebutjant el primer raig d’orina

(2)

6. Anoteu al registre d’infermeria la recollida de la mostra i de la tramesa a laboratori.

Observacions

Per a qualsevol anàlisi és suficient amb 5 ml d’orina. Si es tracta d’un urinocultiu en 0.5cc n’hi ha suficient.

No és convenient col·locar el bolquer al nen amb el col·lector posat, ja que la pressió del bolquer el pot fer caure i perdre l’orina.

Per a que el nen no se’l tregui podem posar unes calces

L’orina ha d’arribar al laboratori abans d’una hora de haver-se recollit, en cas contrari l’heu de mantenir refrigerada fins un màxim de 24 h.

Recollida d’orina amb bossa adhesiva recol·lectora

Objectiu

Obtenció d’una mostra d’orina per fer-ne l’anàlisi de sediment i microbiologia o orina de 24 hores. En nounats, lactants i ens petits que no tenen control

d’esfínters

Material necessari

• Contenidor estèril per a la mostra • Sabó neutre

• Gases estèrils

• Col·lector o bossa estèril per a nens • Guants no estèrils d’un sol ús

Procediment

Informeu el pacient i/o família dels passos que ha de seguir per recollir correctament l’orina.

1. Rentat de mans

2. Posar-se els guants d’un sol ús

3. Renteu-li la regió genital i perianal amb una esponja amarada en sabó neutre.

4. Esbandiu amb molta aigua per tal d’eliminar les restes de sabó i eixugar amb una gasa estèril.

(3)

6. Col·loqueu una bossa recol·lectora adhesiva estèril sobre els genitals del nen i espereu que orini espontàniament. Si el nen no orina en el període De 20 minuts cal que repetiu l’operació.

7. Anoteu al registre d’infermeria la recollida de la mostra i de la tramesa a laboratori.

Observacions

Per a qualsevol anàlisi és suficient amb 5 ml d’orina. Si es tracta d’un urinocultiu en 0.5cc n’hi ha suficient.

No és convenient col·locar el bolquer al nen amb el col·lector posat, ja que la pressió del bolquer el pot fer caure i perdre l’orina.

Per a que el nen no se’l tregui podem posar unes calces

L’orina ha d’arribar al laboratori abans d’una hora de haver-se recollit, en cas contrari l’heu de mantenir refrigerada fins un màxim de 24 h.

Recollida d’orina mitjançant sondatge vesical Objectiu

Recollir una mostra d’orina mitjançant una sonda vesical per fer-ne l’anàlisi de sediment i microbiologia.

Material necessari

• Contenidor estèril degudament retolat • Guants estèrils i no estèrils

• Pinça Kocher

• Xeringa i sèrum fisiològic • Gases estèrils

• Povidona iodada

• Sonda vesical tipus Foley de la mida adequada • Talles estèrils

• Lubricant estèril d’un sol ús

Procediment

1. Informeu el pacient i/o família 2. Rentat de mans

3. Posar-se els guants d’un sol ús no estèrils

4. Renteu-li la regió genital i perianal amb una esponja amarada en sabó neutre.

5. Esbandiu amb molta aigua per tal d’eliminar les restes de sabó i eixugar amb una gasa estèril.

6. Rentar-se les mans posar-se uns guants nous estèrils

7. Sondar al nen, i posar el recipient de recollida per sota del nivell de la sonda. 8. Retirar la sonda, treure’s els guants i rentar-se les mans

(4)

9. Anoteu al registre d’infermeria la recollida de la mostra i la tramesa al laboratori.

Observacions

- L’orina ha d’arribar al laboratori abans d’una hora de haver-se recollit, en cas contrari l’heu de mantenir refrigerada fins un màxim de 24 h.

Recollida d’orina per Punció suprapúbica

Objectiu

Recollir una mostra d’orina per punció suprapubica, quan es difícil recollir la orina amb col·lector, el sondatge és dificultós i es necessita obtenir orina completament estèril.

Material necessari:

• Xeringa de 20 ml.

• Agulla endovenosa, de 4, 5 cm de llarg.

• Contenidor per a la mostra ( estèril i etiquetat). • Gasses estèrils.

• Povidona iodada. • Talla fenestrada. • Contenidor d’agulles.

Procediment

Si no hi ha contraindicació, oferir al nen líquids abans del procediment per assegurar un bon emplenat de la bufeta. Si el nen ha orinat l’hora anterior, ens tindrem que esperar fins que la bufeta hagi tingut temps de tornar-se a

emplenar.

1. Informeu el pacient, tranquil·litzar al nen si és un lactant, si és un nen major, explicar-li de forma adequada el procediment.

3. Rentar-se les mans 4. Immobilitzar bé al nen

5. Potser que el metge ens demani que fem pressió a la sortida de la uretra. En els nens es comprimeix el prepuci amb suavitat, en les nenes, directament al meat urinari o al recte, cap a dalt.

6. Tan prompte com obtinguem la mostra, el metge retirarà l’agulla. S’ha de comprimir fins que la zona deixi de sagnar.

7. Col·locar l’orina al contenidor.

8. Anotar el procediment al full corresponent.

(5)

10. Desprès del procediment, observar si el nen presenta hematúria. Si es presenta, avisar al metge.

Observacions

• S’utilitza en nens de qualsevol edat i es considera una tècnica que, tot i ser agressiva, té menys riscos de produir infecció de vies urinàries que el sondatge vesical

• Aquesta tècnica es efectuada pel metge. La tasca d’infermeria és d’ajuda i registre.

Recollida de mostra de sang

Punció del taló en recent nascuts i lactants.

Objectiu

Obtenir sang capil·lar per anàlisis de sang i per fer cribratge neonatal de fenilcetonúria, hipotiroïdisme congènit i fibrosi quística.

Material necessari

• Moltes determinacions de laboratori es fan obtenint la mostra desprès de punxar el taló i recollint la sang en capil·lars de vidre.

• Sols s’ha de punxar la zona que ensenya el dibuix.

• Sols s’utilitza en nens recent nascuts i lactants menors de tres mesos.

Procediment:

• Rentar-se les mans abans i desprès del procediment.

• Escalfar el peu del nen amb aigua calenta o compreses calentes ( amb cura de no cremar-lo) .

• Rentar el peu amb aigua i sabó.

• Pintar amb antisèptic que no contingui iode ( podria alterar els resultats). Deixar eixugar abans de puncionar.

• Col·locar el peu del nen en decliu. Subjectar-lo amb fermesa i punxar • S’ha d’usar una llanceta. No punxar a una profunditat superior a 2,4 mm

doncs podríem provocar una osteocondritis necrosant del calcani si es punciona l’ós.

• La sang s’ha d’obtenir per gotes, fent massatge al peu de la punta cap als dits, i del genoll fins al peu.

(6)

• Al finalitzar, rentar el peu amb aigua i sabó, pintar amb antisèptic i col·locar una tirita.

• Consolar al nen i tornar-lo amb la mare. • Anotar el procediment al full de registre.

Punció de la vena jugular externa

• S’utilitza per extraure mostres de sang.

• És la via més accessible i ràpida per extraure sang als nens fins els 2-3 anys.

Procediments

• Aplicar al nen restricció tipus mòmia.

• S’ha de subjectar molt bé al nen. No es pot fer sense ajut.

• Es necessari que el nen plori per augmentar la pressió intracranial i fer la vena més visible.

• Rentar-se bé les mans abans i desprès del procés. • Es punciona com una vena qualsevol.

• Un cop realitzada la venopunció, s’asseu ràpidament al nen, comprimint la zona amb una gassa o cotó secs, de tres a cinc minuts. És important consolar al nen per a que deixi de plorar, ja que això pot provocar un gran hematoma Material necessari: • Xeringa de 5 o 10 ml. • Palometa de 21G. • Gasses estèrils. • Povidona iodada. • Alcohol de 70º. • Tirites.

• Talla per immobilitzar.

• Tovallola enrotllada ( per col·locar baix del coll). • Una taula alta.

• Tubs de laboratori. • Llum.

Observacions:

• Si els pares no han estat presents, tenir la precaució de netejar la zona punxada amb alcohol abans de donar al nen als pares.

• Si els pares volen estar presents, explicar-los la tècnica ja que impressiona bastant la tècnica i mètode de restricció.

• AQUESTES RECOMANACIONS NO SÓN TOTALMENT VÀLIDES PER A LA PUNCIÓ DE LA VENA JUGULAR INTERNA.

(7)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :