EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE LLAR D'INFANTS

24  10  Descargar (0)

Texto completo

(1)

EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE

LLAR D'INFANTS

(2)
(3)

ÍNDEX

LA BALDUFA · 0 ANYS

. . . .

4

AGENDES

. . . .

4

PROJECTE TOTS AL NIU

· ANEGUETS · 1 ANY

. . . .

5

· POLLETS · 2 ANYS

. . . .

9

PROJECTE BELLUGUETS

· LA CONILLETA JUGANERA · 1 ANY

. . . .

13

· L’ESQUIROL ENTREMALIAT · 2 ANYS

. . . .

15

PROJECTE CADELLETS

· LA RATLLETES · 1 ANY

. . . .

18

· EN PANXETA · 2 ANYS

. . . .

20

EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE

(4)

AGENDES

La Baldufa (0 anys) és un projecte innovador i pràctic dirigit als pares i educadors

per al seguiment dels nens i nenes de 0 a 18 mesos.

Carpeta viatgera

Útil per enviar les fitxes dels llibres de l’escola a casa sense que es facin malbé.

Carpeta d’anelles Llibrets sobre el moment

evolutiu de cada nen i nena.

· La Baldufa: de 0 a 3 mesos. · La Baldufa: de 3 a 6 mesos. · La Baldufa: de 6 a 9 mesos. · La Baldufa: de 9 a 12 mesos. · La Baldufa: de 12 a 15 mesos. · La Baldufa: de 15 a 18 mesos. CD

Inclou: audicions, cançons, jocs de falda i moixaines.

Agendes per afavorir la relació entre la família i l’escola i fer el seguiment diari de les necessitats bàsiques dels nens i nenes.

· MATERIAL PER ALS MESTRES

Mascota de peluix

Acompanyarà els nens i nenes en el procés d’aprenentatge.

Principis generals

Un manual de consulta que defineix el projecte, els criteris metodològics i l’organització de la llar d’infants.

· MATERIAL PER ALS ALUMNES

LA BALDUFA

Proposta didàctica Una guia imprescindible amb activitats i recursos.

0 ANYS

(5)

És un projecte globalitzat de primer cicle d'Educació Infantil.

6 unitats temàtiques (2 per trimestre)

Apropen l’infant al seu entorn més immediat.

Amb activitats de desenvolupament sensorial i exploració, de les quals queda constància en grans làmines dobles (48 x 34 cm), pensades perquè hi treballi còmodament.

Estacions i festes

Quadern amb activitats i manualitats de les festes populars, les estacions i el pas del temps.

Pensat per treballar al llarg de l’any perquè puguis proposar fitxes o treballar-les en el moment oportú.

Cançoner Quac-Quac!

Conté les cançons associades a les estacions i als hàbits socials apresos durant el curs.

6 desplegables

Díptics amb fotografies relacionades amb els colors, els animals i les parts del cos.

CD Aneguets

Un CD d’audicions.

· MATERIAL PER ALS ALUMNES

PROJECTE TOTS AL NIU: ANEGUETS

1 ANY

(6)

· MATERIAL PER ALS MESTRES

Una mascota per a cada infant

Benvingut, aneguet!

Llibret personal per a cada nen i nena en la confecció del qual col·laboren tant la família com l’escola.

Proposta didàctica Aneguets + CD Aneguets

Una proposta oberta que podràs adaptar a la realitat de l’aula i el seu context.

Pautes de seguiment

Díptic per ajudar-te en la tasca de comunicar a les famílies l’evolució dels nens i les nenes.

Pautes d’actuació conjunta

Full elaborat amb l’objectiu d’informar la família sobre aquells aspectes propis de l’edat del nen o la nena.

També en f ormat digital a: www.ecasals.net/aneguets

(7)

· MATERIAL PER A L’AULA

4 pòsters de les estacions

3 pòsters

Editats en blanc i negre per poder completar-los amb diverses tècniques i recursos plàstics.

Maletí

Per guardar i traslladar el material còmodament.

Mascotes de peluix: Mare ànega (i aneguet)

(8)

6 làmines dels contes populars

48 targetes de Vocabulari visual

6 làmines d’hàbits d’autonomia personal i 6 d’hàbits socials

(9)

PROJECTE TOTS AL NIU: POLLETS

2 ANYS

6 unitats temàtiques (2 per trimestre)

Apropen els nens i les nenes al seu entorn més immediat mitjançant unes activitats clares i motivadores.

6 contes

Relacionats amb els temes de les unitats i on les mascotes són les protagonistes.

Estacions i festes

Quadern amb activitats i manualitats sobre les nostres festes, tradicions i costums, les estacions i el pas del temps.

8 làmines de Plàstica

Mantenen un vincle temàtic amb les unitats.

· MATERIAL PER ALS ALUMNES

Carpeta anual

48 cm

34 cm

MIDA

GRAN

(10)

8 desplegables

Quadríptics amb fotografies relacionades i classificades per colors, formes i emocions.

Emocions

Llibre per fer una primera aproximació al treball de l’educació emocional.

Una mascota per a cada infant

Pautes d’actuació conjunta

Per facilitar-te la tasca de comunicar a les famílies l’evolució dels nens i les nenes.

Em faig gran

Llibre personal per a cada nen i nena en què col·labora tant la família com l’escola.

Cançoner Piu-Piu!

Conté una recopilació de les cançons, les audicions de música clàssica, els jocs de moviment i les danses apreses durant el curs.

CD Pollets

(11)

Proposta didàctica Pollets + CD Pollets

Una proposta oberta que podràs adaptar a la realitat de l’aula i el seu context.

Maletí

Per guardar i traslladar el material còmodament.

6 pòsters de les unitats

· MATERIAL PER ALS MESTRES

També en forma

digital a:

t

www.ecasals.net/p

ollets

· MATERIAL PER A L’AULA

Mascotes de peluix: Gallina (i pollet)

(12)

48 targetes fotogràfiques de vocabulari visual 6 làmines d’art

24 làmines dels contes populars

6 làmines d’hàbits d’autonomia personal i 6 d’hàbits socials 3 pòsters

Editats en blanc i negre per poder completar-los amb diverses tècniques i recursos plàstics.

(13)

· MATERIAL PER ALS ALUMNES

Desplegables

6 díptics amb fotografies associades als colors, als animals i a les parts del cos.

Estacions, festes i cançons

Amb activitats i manualitats amb recursos i tècniques manipulatives sobre les celebracions, les estacions i el pas del temps. Inclou una recopilació de cançons i 1 full d’adhesius.

Pautes d’actuació conjunta

Cartilles amb doble finalitat: informar les famílies sobre el procés d’aprenentatge dels fills i proposar jocs compartits, massatges i consells sobre l’educació dels menuts.

Blocs de descoberta

Activitats de motricitat, desenvolupament sensorial, exploració lliure i primeres nocions.

Conté 1 full d’adhesius.

Carpeta anual

Mira, conilleta!

Perquè cada nen i nena comparteixi

amb la resta del grup l’experiència viscuda durant un cap de setmana amb la mascota de la classe.

(14)

· MATERIAL PER ALS MESTRES

Pòsters

4 pòsters de les estacions i 3 pòsters de les unitats a tot color, referents visuals que afavoreixen l’expressió oral i la consolidació dels continguts.

Proposta didàctica

Una guia imprescindible amb activitats i recursos.

Làmines de contes

3 làmines amb els protagonistes dels contes populars.

Làmines d’hàbits

12 làmines per reforçar els hàbits d’autonomia personal i socials.

Targetes plastificades

CD La conilleta juganera

Amb cançons de les estacions i les festes tradicionals, cançons per treballar els hàbits, moixaines, jocs de falda, contes i audicions clàssiques.

Mascota de peluix

Acompanyarà els nens i nenes en el procés d'aprenentatge.

Pòsters

3 pòsters en blanc i negre d’un sol ús per treballar amb diferents tècniques i materials.

(15)

· MATERIAL PER ALS ALUMNES

Plàstica

8 làmines independents de mida

gran (64 cm × 24 cm) amb activitats d’exploració i expressió artística a partir de l’anàlisi de materials, tècniques, instruments i colors.

Unitats didàctiques

6 unitats amb continguts globalitzats de les tres àrees curriculars de l’educació infantil. Conté 2 fulls d’adhesius.

Estacions i festes

Quadern d’activitats i manualitats amb recursos i tècniques manipulatives sobre les nostres celebracions i les estacions i el pas del temps. Conté 1 full d’adhesius.

Contes

6 contes de la mascota relacionats amb els temes de les unitats didàctiques.

Emocions

Llibre d’educació emocional per identificar i regular les emocions i els sentiments, les seves possibilitats i límits, per construir la pròpia identitat i adquirir pautes de convivència i estratègies per a la resolució de conflictes.

Carpeta anual

2 ANYS

(16)

Pautes d’actuació conjunta

Cartilles amb doble finalitat: informar les famílies sobre el procés d’aprenentatge dels fills i proposar jocs compartits, massatges i consells sobre l’educació dels menuts.

La meva història

Llibre per a la descoberta d’un mateix i la consolidació dels hàbits que requereix la col·laboració de la família i que afavoreix el vincle entre la família i l’escola.

CD L'esquirol entremaliat

Amb cançons de les unitats, dels hàbits, les festes i estacions, moixaines, jocs de falda, contes, audicions i cançons en anglès.

Desplegables

8 tríptics amb fotografies relacionades i classificades per colors, formes i emocions.

Cançoner

Llibre de recopilació de cançons, audicions clàssiques, jocs i danses. Conté 1 full d’adhesius.

(17)

Làmines d’hàbits

12 làmines per treballar els hàbits socials i d'autonomia personal. Cada hàbit té una cançó associada.

Làmines de contes

24 làmines amb 4 seqüències per a cada conte popular que es treballa en les unitats.

Mascota de peluix

Acompanyarà els nens i nenes en el procés

d’aprenentatge.

Pòsters

3 pòsters en blanc i negre d’un sol ús per treballar amb diverses tècniques i materials.

Pòsters

6 pòsters de les unitats didàctiques que reprodueixen cada làmina d’observació de les unitats.

Proposta didàctica

Una guia amb activitats i recursos per a les àrees bàsiques i, per a cada unitat, un apartat de:

· psicomotricitat

· música

· anglès, amb una proposta nova d’activitats i cançons per consolidar els continguts

relacionades al CD.

Làmines d’art

6 làmines relacionades amb les fitxes de grafomotricitat. Targetes plastificades Imatges fotogràfiques relacionades amb les unitats.

(18)

· MATERIAL PER ALS ALUMNES

Desplegables

4 díptics per aprofundir en els colors bàsics i en el tractament artístic en obres d'art.

Carpeta anual

La Ratlletes i jo

Llibre per a cada nen i nena, perquè sigui conscient dels seus progressos i consolidi els hàbits d’autonomia personal.

Estacions, festes i cançons

Quadern amb activitats sobre les estacions i el pas del temps i cançons relacionades. Conté 1 full d’adhesius.

Informes trimestrals

3 informes per comunicar els progressos a les famílies i proporcionar-los informació i recomanacions sobre l’etapa.

El cos

Quadern per conèixer les principals parts del cos a partir d’un treball individual i musical. Conté 1 full d’adhesius.

CD La Ratlletes

Cançons, sons i sorolls de l’entorn, jocs de falda, contes, audicions i cançons en anglès.

(19)

Targetes plastificades,

Imatges fotogràfiques relacionades amb les unitats.

Mascota de peluix

Acompanyarà els nens i nenes en el procés d’aprenentatge.

Pòsters

4 pòsters de les estacions i 4 pòsters de vocabulari a tot color, per consolidar continguts i ambientar l’aula.

Carpeta viatgera

Protegeix el llibre

La Ratlletes i jo en els

viatges de casa a l’escola.

Proposta didàctica

Una guia imprescindible amb activitats i recursos. Disponible en pdf.

Làmines d’hàbits

12 làmines sobre els hàbits d’autonomia personal i socials. Làmines de contes 3 làmines amb els protagonistes dels contes populars.

Pòsters

3 pòsters en blanc i negre d’un sol ús per treballar amb diverses tècniques i materials.

(20)

Carpeta anual

Unitats didàctiques

6 unitats que apropen els nens i nenes al seu entorn més immediat mitjançant activitats motivadores. Contenen 2 fulls d’adhesius.

El cos

Quadern per conèixer les principals parts del cos a partir d’una feina vivencial i musical.

Conté 1 full d’adhesius.

Estacions, festes i cançons

Quadern amb activitats sobre les estacions, el pas del temps i cançons per a cada activitat.

Conté 1 full d’adhesius.

· MATERIAL PER ALS ALUMNES

(21)

CD En Panxeta

Amb cançons, sons i sorolls, moixaines, jocs de falda, contes, danses, audicions i vocabulari en anglès. Contes

5 contes protagonitzats per en Panxeta, la mascota, i relacionats amb els temes de les unitats didàctiques.

La meva història

Llibre que permet que el nen i la nena personalitzin els seus progressos amb

relació als hàbits d’autonomia personal. Emocions

Llibre per a una primera aproximació

a l’educació emocional.

Desplegables

8 tríptics amb fotografies

Informes trimestrals

3 informes per comunicar a les famílies els progressos i proporcionar-los informació i recomanacions sobre l’etapa.

(22)

· MATERIAL PER ALS MESTRES

Làmines de contes

24 làmines. Cada conte que es treballa en les unitats es reprodueix en 4 làmines seqüenciades.

Carpeta viatgera Protegeix el llibre La meva història en els viatges de casa a l’escola. Mascota de peluix

Acompanyarà els nens i nenes en el procés d’aprenentatge.

Proposta didàctica

Una guia imprescindible amb activitats i recursos per a les àrees bàsiques i monogràfics de psicomotricitat, música i anglès per a cada unitat.

Disponible en pdf.

Pòsters

5 pòsters de les unitats didàctiques que reprodueixen cada làmina d’observació de les unitats.

Làmines d’hàbits

12 làmines per treballar els hàbits socials

i d’autonomia personal. Cada hàbit té una cançó associada.

Targetes plastificades

Imatges fotogràfiques relacionades amb les unitats.

Pòsters

3 pòsters en blanc i negre d’un sol ús per treballar amb diverses tècniques i materials.

(23)
(24)

Atenció al client:

facebook.com/editorialcasals

twitter.com/editorialcasals

editorialcasals.com

Segueix-nos a:

EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE

LLAR D'INFANTS

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :