FORMACIÓ INTERSECTORIAL PER A TREBALLADORS 2010

Texto completo

(1)

FORMACIÓ INTERSECTORIAL PER A TREBALLADORS 2010

ESPECIALITAT RECURSOS PÚBLICS ORIGEN DEL FONS

ACCES 2007 BASIC 47.320,00 CFCC ACCES BASIC 27.450,00 CFCC ACCIO SINDICAL I NEGOCIACIO 24.408,00 CFCC ADMINISTRADOR DE SISTEMES OPERATIUS WINDOWS 2008 SERVER 24.960,00 CFCC ADMINISTRADOR DE SISTEMES OPERATIUS: WINDOWS SERVER 2003 42.900,00 CFCC ADMINISTRACIO DE XARXES WIRELESS 27.300,00 CFCC ANALISTA DE PROGRAMACIO EN JAVA 15.000,00 CFCC ANALISTA DE PROGRAMADOR EN .NET 18.000,00 CFCC ANALISTA DE SISTEMES D'NFORMACIO 4.500,00 CFCC ANGLES AVANÇAT 48.150,00 CFCC ANGLES BASIC 160.200,00 CFCC ANGLES INTERMIG 147.600,00 CFCC ANIMACIO SOCIOCULTURAL 33.120,00 CFCC APLICACIO DE PRODUCTOS FITOSANITARIS NIVELL BASIC 28.620,00 CFCC ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA 500.760,00 CFCC ASSESOR LABORAL I 39.744,00 CFCC ATENCIO AL CLIENT 12.780,00 CFCC ATENCIO ESPECIALITZADA A LA GENT GRAN I CURES BASIQUES EN GERIATRIA 253.890,00 CFCC ATENCIO SOCIOSANITARI 21.840,00 CFCC AUDITOR DE PRL 43.550,00 CFCC AUTOCAT 38.700,00 CFCC AUTOCAD 3D 16.200,00 CFCC CAP FORMACIO CONTINUA RENOVACIO 90.090,00 CFCC CAP QUALIFICACIO INICIAL ACCELERADA MERCADERIES 614.510,00 CFCC CAP QUALIFICACIO INICIAL ACCELERADA VIATGERS 260.260,00 CFCC CAPACITACIO DE TRANSPORTISTES DE MERCADERIES 17.496,00 CFCC CATALA ELEMENTAL PER A NOUVINGUTS 14.850,00 CFCC CATALA INTERMEDI 63.720,00 CFCC CATALA SUFICIENCIA 93.960,00 CFCC COACHING 67.080,00 CFCC COMPTABILITAT AVANÇADA 31.500,00 CFCC COMPTABILITAT BASICA 119.250,00 CFCC COMPTABILITAT INFORMATITZADA 77.400,00, CFCC CONDUCCIO D'AUTOBUSOS CARNET D 159.120,00 CFCC CONDUCCIO DE CAMIONS PESANTS CARNET C 389.400,00 CFCC CONTRACCIO, SUSPENSIO I EXTINCIO DE LA JORNADA DE TREBALL 55.512,00 CFCC CONTROLADOR D'ACCESSOS 83.850,00 CFCC CURS D'ESPECIALITZACIO EN PRL: LA SEGURETAT EN LA VIA PUBLICA 8.112,00 CFCC CURS D'ESPECIALITZACIO EN PRL: ORGANITZACIO EN LA PREVENCIO 8.112,00 CFCC DEFENSA PERSONAL POLICIAL 23.400,00 CFCC DIBUIX I RETOC FOTOGRAFIC AMB PHOTOSHOP 18.450,00 CFCC DIETETICA I NUTRICIO 73.350,00 CFCC DIETETICA I NUTRICIO II 35.550,00 CFCC DINAMIQUES DE GRUP 11.700,00 CFCC DIRECCIO DE REUNIONS 2.600,00 CFCC DISSENY FLASH 54.600,00 CFCC DISSENY WEB BASIC 61.425,00 CFCC DREAMWEAVER 40.050,00 CFCC EINES INFORMATIQUES PER A FORMADORS 52.920,00 CFCC EL TREBALL EN EQUIP, LIDERATGE I MOTIVIACIO 41.340,00 CFCC ELECCIONS SINDICALS I COMITE D'EMPRESA 10.368,00 CFCC SCANNER 46.800,00 CFCC ESCORTA PRIVAT 70.980,00 CFCC ESTRATEGIES I INSTRUMENTS PER A LA NEGOCIACIO 20.592,00 CFCC EXCEL AVANÇAT 51.300,00 CFCC EXCEL BASIC 27.900,00 CFCC EXCEL ESPECIALITZACIO 126.945,00 CFCC EXPERT EN DIRECCIO DE PROJECTES 33.000,00 CFCC FLASH 12.150,00 CFCC FONAMENT DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIO (CORE) 4.500,00 CFCC FORMADOR DE FORMADORS 12.600,00 CFCC FUNCIONS DELS TREBALLADORS; COMITE D'EMPRESA 177.768,00 CFCC GESTIO DE LA IMATGE PERSONAL I MILLORA DE LA COMUNICACIO 20.800,00 CFCC GESTIO DE LA NEGOCIACIO COL∙LECTIVA EN L'AMBIT DE LES RELACIONS LABORALS 99.840,00 CFCC GESTIO DE NOMINES I CONTRACTACIO LABORAL 16.125,00 CFCC GESTIO DE PROJECTES EN SUPORT INFORMATIC (MICROSOFT PROJECT) 28.800,00 CFCC GESTIO DE RECURSOS HUMANS. GESTIO PER COMPETENCIES 22.464,00 CFCC GESTIO DEL TEMPS 24.102,00 CFCC GESTIO I RESOLUCIO DE CONFLICTES 49.400,00 CFCC GESTOR DE XARXES 15.000,00 CFCC HABILITATS COMUNICATIVES; PARLAR EN PUBLIC 11.440,00 CFCC HIGIENE, CURA I ATENCIONS ESPECIFIQUES 33.280,00 CFCC IGUALTAT I NO DISCRIMINACIO 9.396,00 CFCC IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA) 10.125,00 CFCC IMPOST SOBRE SOCIETATS 10.800,00 CFCC INTEL∙LIGENCIA EMOCIONAL I 95.472,00 CFCC INTEL∙LIGENCIA EMOCIONAL II 55.692,00 CFCC INTERNET I CORREU ELECTRONIC 137.160,00 CFCC INTERNET AVANÇAT 24.750,00 CFCC L'ANALISI TRANSACCIONAL: APLICACIONS EN L'ENTORN LABORAL 6.240,00 CFCC L'EMPRESA I LA SEVA SITUACIO ECONOMICA 3.120,00 CFCC LEGISLACIO LABORAL BASICA 22.680,00 CFCC

(2)

MICROSOFT EXCEL BASIC 271.440,00 CFCC MICROSOFT EXCHANGE 2003 28.080,00 CFCC MICROSOFT POWER POINT 27.450,00 CFCC MICROSOFT SQL SERVER 2005 17.940,00 CFCC MODALITAT DE CONTRACTACIO LABORAL 48.600,00 CFCC MONITOR D'ACTIVITATS EN LLEURE EDUCATIU 61.087,50 CFCC MUTUES I ACCIDENTS DE TREBALL 16.848,00 CFCC OFIMATICA BASICA 205.140,00 CFCC OPERACIO DE CARRETONS: CONDUCTOR DE CARRETÓ ELEVADORS 143.000,00 CFCC ORGANITZACIO DELS RECURSOS MATERIAL EN LA UNITAT DE SERVEI I COMUNICACIO 45.630,00 CFCC ORIENTACIO PER COMPETENCIES 4.160,00 CFCC ORIENTACIONS PER AL TRACTAMENT DELS CONFLICTES COL∙LECTIUS 11.124,00 CFCC PERMIS DE CONDUIR CLASSE B 474.275,00 CFCC PHOTOSHOP 108.720,00 CFCC PLANS D'EMERGENCIA I AVACUACIO 17.550,00 CFCC PLANS PER LA IGUALTAT EN LES EMPRESES 9.720,00 CFCC POWER POINT 50.180,00 CFCC PREVENCIO DE RISCOS LABORALS BASIC 231.270,00 CFCC PREVENCIO DE RISCOS LABORALS; ESTRES 23.790,00 CFCC PRL PREVENCIO I REEDUCACIO POSTURAL 3.510,00 CFCC PROGRAMA SUPERIOR EN ADMINISTRACIO D'EMPRESES 34.500,00 CFCC PROGRAMA SUPERIOR EN EXCEL∙LENCIA PERSONAL 24.000,00 CFCC PROGRAMA SUPERIOR EN LIDERATGE ESTRATEGIC 28.800,00 CFCC PROGRAMACIO NEUROLINGUISTICA 48.750,00 CFCC RECOLZAMENT PSICOSOCIAL 6.240,00 CFCC RESPONSABILITAT CIVIL CORPORATIVA 864,00 CFCC SALARI, NOMINES I SEGURETAT SOCIAL I 142.344,00 CFCC SALARI, NOMINES I SEGURETAT SOCIAL NIVELL II 77.112,00 CFCC SEGURETAT A HOTELS 21.840,00 CFCC SEGURETAT EN XARXES; SYSTEMS NETWORK SECURITY 49.920,00 CFCC SEGURETAT INFORMATICA 23.400,00 CFCC SERVEIS ASSISTENCIALS A LA GENT GRAN 12.090,00 CFCC TECNIQUES D'EXPRESSIO ORAL I ESCRITA 44.280,00 CFCC TECNIQUES DE RELAXACIO 35.100,00 CFCC TECNIQUES DE VENDES AVANÇAT 9.720,00 CFCC TRACTAMENT DE PERSONES AMB DISCAPACITAT 32.400,00 CFCC TREBALL SOCIAL 5.460,00 CFCC VIGILANT D'EXPLOSIU 44.590,00 CFCC VIOLENCIA DE GENERE 25.350,00 CFCC VIRTUALITZACIO MITJANÇANT CITRIX XENDEKTOP 18.785,00 CFCC VISUAL BASIC.NET 15.600,00 CFCC WORD AVANÇATÇ 31.500,00, CFCC WORD BASIC 238.160,00 CFCC WORD ESPECIALITZACIO 122.460,00 CFCC Nº DE PERSONES FORMADES 16.658 FORMACIÓ PER A TREBALLADORS DEL SECTOR DE HOSTELERIA 2010

ESPECIALITAT RECURSOS PÚBLICS ORIGEN DEL FONS

ANGLES INTERMEDI PER AL SECTOR HOSTELERIA 6187,5 CFCC

ANGLES PEL SECTOR DE L'HOSTELERIA 11520 CFCC ANGLES PEL SECTOR DE L'HOSTELERIA 2750 CFCC ANGLES PEL SECTOR DE L'HOSTELERIA II 4860 CFCC ATENCIO AL CLIENT: QUALITAT DE SERVEI I 57750 CFCC CAMBRERA DE PIS I 2912 CFCC CONVALIDACIO TECNIC SUPERIOR EN PREVENCIO 4050 CFCC DIETETICA I NUTRICIO 1008 CFCC DIETETICA I NUTRICIO; ALERGIES I INTOLERANCIES ALIMENTARIAS 2016 CFCC FRANCES PEL SECTOR DE L'HOSTELERIA 5500 CFCC GESTIO DE LA QUALITAT 1375 CFCC GESTIO I DIRECCIO D'EMPRESES 30375 CFCC HABILITATS DIRECTIVES II 4769,28 CFCC HIGIENE ALIMENTARIA 24696 CFCC HIGIENE ALIMENTARIA: MANIPULACIO D'ALIMENTS 109312,5 CFCC ATENCIO EN PISOS I 28875 CFCC CUINA 4812,5 CFCC INFORMATICA PEL SECTOR DE L'HOSTELERIA I 7020 CFCC INFORMATICA PEL SECTOR DE L'HOSTELERIA II 7380 CFCC NUTRICIO I DIETETICA 12375 CFCC PREVENCIO DE RISCOS LABORALS: EN EL SECTOR D'HOSTALERIA 124437,5 CFCC QUALITAT II 37812,5 CFCC SALUT LABORAL SUPERIOR  18900 CFCC SISTEMA APPCC: APLICACIO I ANALISI DE PERILLS I PUNTS DE CONTROL CRITIC 1375 CFCC SOCORRISME I PRIMERS AUXILIS 30250 CFCC TECNIQUES CULINARIES 1976 CFCC Nº DE PERSONES FORMADES 1062 FORMACIÓ PER A TREBALLADORS DEL SECTOR DE QUIMIQUES 2010

(3)

ANGLES BASIC 16200 CFCC ANGLES INTERMEDI 24300 CFCC CATALA INTERMEDI 11880 CFCC CONDUCCIO DE CAMIONS PESANTS CARNET C 23400 CFCC CONDUCCIO DE CARRETO ELEVADOR 16120 CFCC CONTRACTES, NOMINES I ASS SOCIALS 1912,5 CFCC CONVALIDACIO TECNIC SUPERIOR EN PRL 4050 CFCC GESTIO EFICAÇ DEL TEMPS I NOVES TECNOLOGIES 2790 CFCC GESTIO FISCAL I FINANCERA 4050 CFCC GESTIO I DIRECCIO D'EMPRESES 8100 CFCC GESTIO INTEGRAL SUPERIOR (QUALITAT, MEDI AMBIENT PRL) 4050 CFCC OFIMATICA BASICA 4860 CFCC OPERADOR DE PLANTA QUIMICA 825 CFCC PREVENCIO DE RISCOS LABORALS ESPECIFICS 10400 CFCC TECNIC EN IMPLEMENTACIO DE LA NORMA OSHAS 1125 CFCC TECNIQUES DE GESTIO DE RRHH PER COMPETENCIES 6075 CFCC UTILITZACIO DE RESIDUS DE LA INDUSTRIA QUIMIA 1100 CFCC Nº DE PERSONES FORMADES 212 FORMACIÓ PER A TREBALLADORS DEL SECTOR DE COMERÇ 2010

ESPECIALITAT RECURSOS PÚBLICS ORIGEN DEL FONS

ACCES AVANÇAT 2700 CFCC ACCES BASIC 11880 CFCC ACCES INICIACIO 9900 CFCC ANGLES BASIC  73562,5 CFCC ANGLES I 65250 CFCC ANGLES II 71550 CFCC APARADORISME 30600 CFCC APARADORISE 32240 CFCC ATENCIO AL CLIENT 9180 CFCC CATALA I 12285 CFCC COMERÇ ELECTRONIC 24960 CFCC CONTRACTES NOMINES I ASS.SOCIALS 14662,5 CFCC CONVALIDACIO TECNIC SUPERIOR EN PREVENCIO 7800 CFCC DIRECCIO D'EQUIPS DE VENDES I MARQUETING 52650 CFCC DISSENY DE PAGINES WEB 13770 CFCC EXCEL AVANÇAT 22500 CFCC EXCEL BASIC 59040 CFCC EXCEL INICIACIO 27900 CFCC FRANCES BASIC 46750 CFCC GESTIO COMPTABLE 16200 CFCC GESTIO DE PYMES 7800 CFCC GESTIO EFICAÇ DEL TEMPS I NNTT 17670 CFCC GESTIO I DIRECCIO D'EMPRESES 44550 CFCC HABILITATS DIRECTIVES 6240 CFCC INICIACIO A LA COMPTABILITAT 24300 CFCC INTEL∙LIGENCIA EMOCIONAL 33318 CFCC INTERNET I CORREU ELECTRONIC 36720 CFCC MARQUETING I TECNIQUES DE VENDA 8100 CFCC MERCHANDISING 12960 CFCC PREVENCIO DE RISCOS LABORALS 79750 CFCC PREVENCIO DE RISCOS LABORALS BASIC 21840 CFCC SOCORRISME I PRIMERS AUXILIS 41250 CFCC TECNIQUES DE VENDA 17460 CFCC WORD AVANÇAT 1800 CFCC WORD BASIC 44640 CFCC WORD INICIACIO 4500 CFCC Nº DE PERSONES FORMADES 1939 FORMACIÓ PER A TREBALLADORS DEL SECTOR DE EDUACIÓ I FORMACIÓ 2010

ESPECIALITAT RECURSOS PÚBLICS ORIGEN DEL FONS

ANGLES AVANÇAT 2.700,00 CFCC ANGLES AVANÇAT: FLUIDESA ORAL 4.320,00 CFCC APLICACIO DE LES TAC A L'AULA 33.020,00 CFCC APLICACIONS DE LA KONMESIOLOGIA EN DIFERENTS FASES DEL PROCES EDUCATIU 4.680,00 CFCC ATENCIO A LA DIVERSTIAT: AJUT DEL DISSENY D'ACTIVITATS A L'ALUMNAT 4.590,00 CFCC AUTOESTIMA, ASSERTIVITAT I GESTIO DE LES EMOCIONS EN ELS ADOLESCENTS 8.190,00 CFCC CALAIX CREATIU DE PROPOSTES PLASTIQUES 11.310,00 CFCC COMUNICACIO I HABILITATS SOCIAL 6.240,00 CFCC CREACIO DE CURSOS PER A T AMB L'ENTORN LMS MOODLE 5.070,00 CFCC DE LA PROGRAMACIO A LA UNITAT DIDACTICA 4.420,00 CFCC DISLEXIA I TDA COM A POSSIBLES CAUSES DEL FRACAS ESCOLAR 4.320,00 CFCC EDUCACIO DE LA VEU 15.600,00 CFCC EDUCACIO EMOCIONAL 5.580,00 CFCC HABILITATS PER A PROFESSOR‐COACH EFECTIU 4.320,00 CFCC IDIOMES: ANGLES II APLICAT A LA PRACTICA DOCENT 23.490,00 CFCC IDIOMES: ANGLES III APLICAT A LA PRACTICA DOCEN 10.530,00 CFCC INFORMATICA EDUCATIVA 4.160,00 CFCC INFORMATICA PER A LA PRACTICA DOCENT 12.480,00 CFCC LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA I EL SISTEMA BIMODAL 8.190,00 CFCC

(4)

PREVENCIO DE RISCOS LABORALS EN EL CAMP DOCENT 8.190,00 CFCC PRIMERS AUXILIS PER A DOCENTS 18.720,00 CFCC PROGRAMA D'INTERVENCIO EDUCATIVA EN CONDUCTA AGRESSIVES 4.320,00 CFCC PROGRAMACIO NEUROLINGUISTICA 11.070,00 CFCC RECURSOS MULTIMEDIA A L'AULA: L'US EDUCATIU D'INTERNET 16.380,00 CFCC RISCOS LABORALS I PRIMERS AUXILIS 8.100,00 CFCC SALUT LABORAL: LA TERAPIA DEL RIURE 7.020,00 CFCC Nº DE PERSONES FORMADES 945 FORMACIÓ PER A TREBALLADORS DEL SECTOR DE SANITAT 2010

ESPECIALITAT RECURSOS PÚBLICS ORIGEN DEL FONS

ACOMPANYAMENT A LA MORT 12825 CFCC

ASSETJAMENT EN L'AMBIT SANITARI 3510 CFCC

ATENCIO AL PACIENT POLITRAUMATIC 13520 CFCC ATENCIO ALS DISCAPACITATS FISICS I PSIQUICS 14820 CFCC ATENCIO I CURES PREOPERATORIES 6240 CFCC ATENCIO I RECOLZAMENT PSICOSICOAL 2970 CFCC ATENCIO I TRACTAMENT DE LA DIABETES 8320 CFCC ATENCIONS A PACIENTS AMB RISC DE LESIONS CUTANIES 4875 CFCC AUXILIAR EN PSIQUIATRIA 150800 CFCC CURES PAL∙LIATIVES AL MALALT TERMINAL 10140 CFCC FARMACS I NUTRIENTS: INTERACCIONS METABOLIQUES 6760 CFCC GESTIO DE RESIDUS SANITARIS 4680 CFCC INTEL∙LIGENCIA EMOCIONAL 28080 CFCC MASSATGE TERAPEUTIC 7800 CFCC MOBILITZACIO I TRASLLAT DE PACIENTS 16640 CFCC NUTRICIO HUMANA I DIETETICA PER A PERSONAL SANITARIA 6480 CFCC PERFECCIONAMENT PER ADMINISTRATIUS SANITARIS 5760 CFCC PREPARACIO TECNIC EN TRANSPORT SANITARI 76440 CFCC PREVENCIO DE L'HIPOTANIA DEL SOL PELVIC 5408 CFCC PREVENCIO DE RISCOS LABORALS BASIC 5850 CFCC PREVENCIO DEL DOLOR D'ESQUENA 3780 CFCC RECICLATGE PERSONAL SANITARI LABORATORI CLINIC 5070 CFCC TECNIQUES DE RELAXACIO 9900 CFCC TECNIQUES DE SUTURA I EMBENATGE FUNCIONALS 10140 CFCC TECNIQUES I CURES INFERMERES AL PACIENT RENAL 3380 CFCC TRACTAMENT DEL DOLOR 3575 CFCC WORD BASIC 22680 CFCC Nº DE PERSONES FORMADES 733 FORMACIÓ PER A TREBALLADORS DEL SECTOR DE SERVEIS FINANCERS, ADMINISTRATIUS I OFICINES 2010

ESPECIALITAT RECURSOS PÚBLICS ORIGEN DEL FONS

ALEMANY AVANÇAT 6000 CFCC ALEMANY INTERMEDI 19500 CFCC ALEMANY PRINCIPIANT 28500 CFCC ANALISI DE PROBLEMES I PRESA DE DECISIONS 15600 CFCC ANALISIS DE RISC 6930 CFCC ANALISTA DE SISTEMES DE INFORMACIO 19500 CFCC ANALISTA‐PROGRAMADOR EN COBOL 6000 CFCC ANALISTA‐PROGRAMADOR EN JAVA 36000 CFCC ANALISTA‐PROGRAMADOR EN .NET 21000 CFCC ANGLES AVANÇAT SECTOR FINANCER 27000 CFCC ANGLES PRINCIPIANT SECTOR FINANCER 19500 CFCC ANGLES INTERMIG SECTOR FINACER 33000 CFCC ANGLES NEGOCIS 13500 CFCC APLICACIONS INFORMATICS D'ADMINISTRACIO DE RRHH 1485 CFCC ASPECTES NORMATIUS DE LES AUDITORIES DE LOS SGPRL 32400 CFCC ASPECTES NORMATIUS DE LOS SGPRL 42750 CFCC ATMOSFERES EXPLOSIVES 1620 CFCC AVALUACIONS DE RISCOS, INSPECCIONS I INVESTIGACIONS D'ACCIDENTS 7875 CFCC CALCUL DE PRESTACIONS DE LA S.S. 1485 CFCC COACHING I MENTORING 14820 CFCC COMPTABILITAT 2008. CONTAPLUS PROFESSIONAL 12108,8 CFCC COMUNICACIO I TREBALL EN EQUIP 14820 CFCC CONTRACTACIO LABORAL 2970 CFCC DIRECCIO D'EQUIPS DE TREBALL 17940 CFCC DIRECCIO EFICAÇ DE REUNIONS 13260 CFCC ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA 16200 CFCC EXPERT EN DIRECCIO DE PROJECTES. SECTOR ASSEGURANCES 13500 CFCC EXPERT EN DIRECCIO DE PROJECTES. SECTOR CONSULTORIES 19500 CFCC EXPERT EN DIRECCIO DE PROJECTES. SECTOR INGENIERIA 16500 CFCC FRANCES AVANÇAT 9000 CFCC FRANCES INTERMIG 18000 CFCC FRANCES NEGOCIS 7500 CFCC FRANCES PRINCIPIANT 43500 CFCC GESTIO ADMINISTRATIVA DE PERSONAL 10395 CFCC GESTIO DE COBRAMENT I RECLAMACIONS 10500 CFCC GESTIO DE NOMINES, ASSEG SOCIALS I PRACTICA LABORAL 54000 CFCC GESTOR DE PRODUCTES I SERVEIS FINANCERS. NIVELL II (CERTIFICAT EFPA) 13500 CFCC GESTIO DE SISTEMES DE INFORMACIO I ARXIU 4950 CFCC GESTIO FISCAL I FINANCERA 22275 CFCC GESTIO PER COMPETENCIES DE RRHH 10125 CFCC GESTIO DE XARXES 15000 CFCC

(5)

INTEGRACIO DE SISTEMES: PREVENCIÓ, QUALITAT I MEDI AMBIENT 7200 CFCC INTEL∙LIGENCIA EMOCIONAL 27690 CFCC INTEL∙LIGENCIA EMOCIONAL 13327,2 CFCC MODEL DE GESTIO DE SISTEMES DE QUALITAT (ISO, EFQM, QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL) 3600 CFCC MOTIVACIO I LIDERATGE 15860 CFCC NETWORKING CISCO SYSTEMS 17550 CFCC PHOTOSHOP CS4 AVANÇAT 8400 CFCC PHOTOSHOP CS4 BASIC 10920 CFCC PRESTO. PRESSUPOST, MEDICIO I CERTIFICATS 13500 CFCC PROGRAMA SUPERIOR EN LIDERATGE ESTRATEGIC 18000 CFCC RETRIBUCIONS SALARIAS, COTITZACIONS I RECAUDACIO 2970 CFCC SISTEMAS D'ARXIU I CLASSIFICACIO DE DOCUMENTACIO 4290 CFCC SISTEMA FINANCER I MERCATS FINANCERS 22500 CFCC SISTEMES I TECNOLOGIES D'ACCES SEGURETAT A DADES 22275 CFCC TECNIQUES DE NEGOCIACIO 22568 CFCC TECNIQUES PER PARLAR EN PUBLIC 9360 CFCC TECNIQUES I EINES DE MILLORA CONTINUA A LA GESTIO DE PROCESSOS DE QUALITAT 5400 CFCC UTILITZACIO DE BASE DE DADES RELACIONALS EN ELS SISTEMES DE GESTIO I MAGATZEMATGE DE DADES 3630 CFCC Nº DE PERSONES FORMADES 1264 FORMACIÓ PER A TREBALLADORS DEL SECTOR DE TRANSPORTS, COMUNICACIÓ I MAR 2010

ESPECIALITAT RECURSOS PÚBLICS ORIGEN DEL FONS

ANGLES 13500 CFCC ANGLES II 9750 CFCC ANGLES II 6750 CFCC ANGLES III 8250 CFCC TRANSPORT PER CARRETERA; CAP, FORMACIO CONTINUA RENOVACIO 88725 CFCC TRANSPORT PER CARRETERA; CAP, QUALIFICACIO INICIAL ACCELERADA VIATGERS 29120 CFCC CONDUCCIO D'AUTOBUS CARNET D 46800 CFCC CONDUCCIO DE CAMIONS PESANTS CARNET C 17550 CFCC CONDUCCIO DE VEHICLES LLEUGERS CARNET A 32760 CFCC CONDUCCIO DE VEHICLES LLEUGERS CARNET B 118891,5 CFCC EXCEL AVANÇAT 6825 CFCC EXCEL INICIACIO 7280 CFCC IRIS 6. ADMISIO I TRAMITACIO 2646 CFCC PREVENCIO DE RISCOS ESPECIFICS 8450 CFCC RHUNID 1764 CFCC TECNIQUES DE VENDA BASCI 693,00, CFCC US DE MATERIAL SANITARI EN URGENCIES, EMERGENCIES I CATASTROFES 858,00 CFCC Nº DE PERSONES FORMADES 535 FORMACIÓ PER A TREBALLADORS DEL SECTOR DE TEXTIL 2010

ESPECIALITAT RECURSOS PÚBLICS ORIGEN DEL FONS

ANGLES AVANÇAT ESPECIALITZACIO PER SECTORS 2025 CFCC

ANGLES BASIC AMB ESPECIALITZACIO PER SECTORS 2025 CFCC

ANGLES INTERMIG AMB ESPECIALITZACIO PER SECTORS 6075 CFCC CONDUCCIO DE CAMIONS PESANTS CARNET C 15.210,00 CFCC CONTRACTES, NOMINES I ASSEG SOCIAL 1.275,00 CFCC CONVALIDACIO TECNIC SUPERIOR EN PREVENCIO 2.025,00 CFCC DIRECCIO D'EQUIPS DE VENDES I MARKETING 6.075,00 CFCC DISSENY I MODA 3.520,00 CFCC GESTIO EFICAÇ DEL TEMPS I NOVES TECNOLOGIES 6.510,00 CFCC GESTIO FISCAL I FINANCERA 2.025,00 CFCC GESTIO INTEGRAL SUPERIOR 8.100,00 CFCC MICROSOFT OFFICE 2007 900,00 CFCC OFFICE 2007 3.780,00 CFCC OFIMATICA BASICA 5.130,00 CFCC OPERADOR DE CARRETONS ELEVADORS 13.780,00 CFCC PROMOCIO DE LA IGUALTAT 1.500,00 CFCC Nº DE PERSONES FORMADES 134 FORMACIÓ PER A TREBALLADORS DEL SECTOR DE ALTRES SERVEIS I INDUSTRIES AFINS 2010

ESPECIALITAT RECURSOS PÚBLICS ORIGEN DEL FONS

ADOBE PREMIERE 9000 CFCC CERTIFICAT D'APTITUD PROFESIONAL PER A TRANSPORT DE MERCADERIES 34580 CFCC CERTIFICAT D'APTITUD PER A TRANSPORT DE MERCADERIES 14105 CFCC DISSENY I IMPRESSIO DE LA TIPOGRAFIA 2.310,00 CFCC EXPERT EN DIRECCIO DE PROJECTES 13.500,00 CFCC EXPERT EN DISSENY VECTORIAL I MAQUETACIO 15.120,00 CFCC FOTOGRAFIA D'ALTA QUALITAT 13.508,00 CFCC GESTIO DE PRL 9.075,00 CFCC CARNET PROFESSIONAL: CONDUCCIO DE CAMIONS 23.400,00 CFCC PHOTOSHOP  CS4 BASICO 10.920,00 CFCC PHOTOSHOP CS4 AVANÇAT 16.800,00 CFCC PREVENCIO DE LES CONDICIONS DE SEGURETAT 11.880,00 CFCC PROGRAMA SUPERIOR EN EFICACIA COMERCIAL 7.200,00 CFCC SELECCIO DE MATERIALSEN EL PROCES DE DISSENY 3.080,00 CFCC VALORACIO DE COSTOS I PRESSUPOST EN EL SECTOR GRAFIC 3.960,00 CFCC

(6)

FORMACIÓ PER A TREBALLADORS DEL SECTOR DE SERVEIS COL∙LECTIUS 2010

ESPECIALITAT RECURSOS PÚBLICS ORIGEN DEL FONS

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT 77220 CFCC ATENCIO A LES DROGODEPENDENCIES 2700 CFCC ATENCIO A MENORS AMB NECESSITATS ESPECIALS EN LUDOTEQUES 9648 CFCC ATENCIO DOMICILIARIA AL PACIENT AMB DEPENDENCIA 18.720,00 CFCC AUXILIAR D'INFERMERIA EN GERIATRIA 46.800,00 CFCC CAP DE SEGURETAT 11.700,00 CFCC CERTIFICAT D'APTITUD PROFESIONAL PER TRANSPORT DE MERCADERIES. ACCELERADA 100.100,00 CFCC CERTIFICAT D'APTITUD PROFESIONAL PER TRANSPORT DE MARCADERIES. FORMACIO CONTINUA 17.290,00 CFCC COMANDAMENT INTERMEDI 4.875,00 CFCC CONDUCCIO DE CAMIONS PESANTS CARNET C 64.350,00 CFCC DIFICULTATS D'APRENENTATGE: DETECCIO, PREVENCIO I TRACTAMENT 3.600,00 CFCC DIRECTOR D'ACTIVITATS D'OCI 28.937,70 CFCC ELS CONTES A L'EDUCADIO INFANTIL 6.210,00 CFCC SCANNER 5.525,00 CFCC ESPAI I MATERIALS A L'EDUCACIO INFANTIL 6.120,00 CFCC AVALUACIO DE RISCOS, INSPECCIONS E INVESTIGACIO D'ACCIDENTS 5.775,00 CFCC GESTIO DE LA PREVENCIO DE RISCOS 9.900,00 CFCC GUARDA PARTICULAR DE CAMPO 15.600,00 CFCC GUIA CANI 7.800,00 CFCC INTEL∙LIGENCIA EMOCIONAL 17.769,60 CFCC MONITOR DE LUDOTECA 14.641,00 CFCC NUTRICIO I DIETETICA 8.884,80 CFCC DIETETICA I NUTRICIO 10.080,00 CFCC OBTENCIO DE LA LLICENCIA TIPUS C 9.100,00 CFCC OFIMATICA BASICA 3.240,00 CFCC PREVENCIO DE LES CONDICIONS DE SEG  11.880,00 CFCC PREVENCIO DE RISCOS LABORALS BASIC 5.070,00 CFCC PROGRAMA D'INTERVENCIO EDUCATIVA EN CONDUCTES AGRESSIVES 3.780,00 CFCC RECURSOS EDUCATIUS I METODOLOGICS A L'AULA D'EDUCACIO INFANTIL ESCOLA 7.920,00 CFCC SEGURETAT EN CENTRES HOSPITALARIS 4.550,00 CFCC SEGURETAT EN ESDEVENIMENTS DEPORTIUS 4.550,00 CFCC SEGURETAT EN HOTELS 5.850,00 CFCC TALLER DE PSICOMOTRICITAT 2.160,00 CFCC TECNIQUES D'ESTIMULACIO PRIMERENCA 3.420,00 CFCC TECNIQUES DE DEFENSA PERSONAL POLICIAL 4.225,00 CFCC VIGILANT D'EXPLOSIUS 7.280,00 CFCC Nº DE PERSONES FORMADES 710 FORMACIÓ PER A TREBALLADORS DEL SECTOR DE AGROALIMENTARI 2010

ESPECIALITAT RECURSOS PÚBLICS ORIGEN DEL FONS

ANGLES AVANÇAT 12000 CFCC ANGLES BASIC 15000 CFCC ANGLES INTERMEDI 21000 CFCC APLICACIO DE PRODUCTES FITOSANITARIS. NIVELL QUALIFICAT 39.312,00 CFCC CAP: QUALIFICACIO INICIAL ACCELERADA DE MERCADERIES 32.760,00 CFCC CATA DE VINS 15.600,00 CFCC CONDUCCIO DE CAMIONS PESANTS CARNET C 65.520,00 CFCC CONDUCCIO DE VEHICLES LLEUGERS CARNET B 60.970,00 CFCC EXCEL INICIACIO 8.320,00 CFCC EXPERT EN DIRECCIO DE PROJECTES. SECTOR AGROALIMENTARI 4.500,00 CFCC INICICIO A LA MANIPULACIO D'ALIMENTS 9.090,00 CFCC INTERNET I CORREU ELECTRONIC 16.770,00 CFCC PREVENCIO DE RISCOS LABORALS, RISCOS ESPECIFICS 8.450,00 CFCC REPRESENTACIO SINDICAL: FUNCIONS DELS REPRESENTANTS DELS TREBALLADORS ; COMITE D'EMPRESA 7.992,00 CFCC TECNIC SUPERIOR EN PREVENCIO DE RISCOS LABORALS  13.500,00 CFCC WORD INICIACIO 7.800,00 CFCC Nº DE PERSONES FORMADES 449

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :