11. INSECTOS DE LA CIRENAICA

17 

Texto completo

(1)

COMUNICACIONES ENTOMOLÓGICAS POR EL

11.

INSECTOS DE

LA CIRENAICA

Todos los insectos que voy a enumerar pertenecen al

R. O. A g ~ a r i o de Bengasi y fueron recogidos por D. Jorge

C.

Krüger, quien me los envió para su estudio. Por tratarse de regiones no exploradas todavía, merecen ser consignados todos, por más que algunas especies sean de área bastante extensa y ya citadas de otros sitios de Africa.

Las enumeraré, como de costumbre, por órdenes y fa- milias.

Familia

LIBEL~LIDOS

1.

Orthetrum sabinum

Drury. Giarabub, VI. 1926.

Familia

ESNIDOS

2.

Hemianax eghippiger

B u m . Bardia, VI.

26.

Se

kialla también en Europa y Asia.

(2)

Familia C E N A G R I ~ N I D O S

3.

Ischnura senegalensis

Ramb. Bengasi,

27. IV.

Familia B É T I D ~ S

4.

Cloeon

sp. Agedabia. 30.

V.

Ejemplar muy imper- fecto.

K E U R Ó P T E R O S

Familia ASCALÁFIDOS

5.

Ascalaphus ictericus

Charp. var.

sicula

Ramb. Cyrene,

5.

V. Ya encontrado antes en la Cirenaica.

6.

Theleproctophylla varíegata

Barce, VI. 1928,

c;,

joven.

7.

Bubopsis Costai

Nav. Arx. Inst. Ciencies, Barcelo- na, 1913, p. 120, f .

9.

El tipo es 3 . Aizad:ré algunas frases para diferenciar

el G

.

Ce:ci u7 longi, subcylindrici, desuper visi parte media basali arcuata, ad medium tuberculo interno, parte apicali subrecta, apice claviformi, contigua; testacea, nigro pilosa, parte basali superne fusco-nigra, tuberculo interno fusco- nigro, breviter denseque piloso; a latere visi (fig. 1) parte basali subrecta, ad medium leviter geniculati, pa:-te apicali leviter claviformi, superne leviter concava; dente inferiorc citra angulum inserto, longo, parte p:oximali cerci fere lon- giore, antrorsum arcuato, angulum acutum cum parte proxi- mali cerci f ormante.

(3)

Alce asea apicali biareolata ve1 partim triareolata, areolis posterioribus internis longis.

FIG. 1

Bubopsis Costai Nav. Extremo del al-idoiiien

Ala anterior 6 venulis radialibus internis.

Ala po~t~erior

4

venulis radialibus internis, sectore radii

6 ramis.

Long. corp.

d

21'3 mm.

- al. ant. 27 "

- - post. 23'7 "

- antenn. 19 "

Patria. Cirenaica : Bengasi VIII. 1928.

N. B. E n la descripción original (1. c.) se imprimió: "tibiis Nassis" ; debe decir "tibiis crassis ".

Fainilia NERIOPTÉRIDOS

S.

Lertha

Dumonti Nav. (fig. 2).

Lertha (Newzopterella) Dz~wzonti Nav. Eroteria, 192:L,

p. 111.

Los ejemplares

c"

que tengo a la vista difieren algo del tipo, razón p'or la cual será conveniente aíiadir algunas frases que completen la descripción.

d.

Obscurior, lineis maculisque corporis obscurioribus. Antennz f u s a , in quarto basali fulvce.

Abdomen cercis superioribus valvzeformibus, lamina sub- genitali postice truncata.

(4)

Ala anterior araa apicali fere venuils blradatis divisa (etiam in

9 ),

stigmate flavo-albido (fig.

2 ) ;

13 venulis ra- dialibus internis; sectore radii 4 ramis.

FIG. 2

Lertlza Dumocti Nav. Extremo del ala anterior

Long. corp. ( 12'5 mm. (sin el pcosóstoma)

-

al. ant. 18'5

"

-

- post. 33'5 "

Patria. Tripolitania : Trípoli VIII. 1927.

Familia MIRMELE~NIDOS

9.

Palpares hispanus

Hag. Barce, VI. 1928.

10.

Palpares geniculatus

Nav. Bardia, VII. 1926 ;

Bengasi, V I I I . 1928.

1 1.

Gepus

curvatus Nav. Tripolitania : Trípoli, VII. 1927; Cirenaica: Giarabub, V I . 1926.

12.

Gepus

invisus Nav. Bardia, VII. 1926; Giarabub, VI. 1926; Augila, 22. V. 1928.

13.

Morter hyalinus

Oliv. Tripolitania: Tecara, VII. 1927; Cirenaica: Derna, 1. X ; Giarabub, VI. 1926.

14.

Morter alternans

Brull. Bengasi,

10.

15.

Cueta lineosa

Ramb. Bengasi, 15. VIII. 16.

Cueta puella

Nav. Bardia, VII. 1926, 12. V I I I . 17.

Nophis Teilhardi

Nav. Mem. R. Acad. Cienc. Art. Barcelona, 1912, p. 182.

d.

Allí se pone

9

por error.

(5)

La vista de varios ejemplares del otro sexo me permitirá conlpletar algo la descripcibn

9.

Corpus multo brevius, fasciis fuscis latioribus, reti- culatione pau!o obscuriore.

Tharax superne tribus lineis longitudinalibus fuscis. Pro- noturn transversum, linea media longitudinali integra, late- ralibus a sulco1 retrorsum.

Abdomen alis brevius, cylindricumi, rectuin, haud flexuo- sum ; valvis apicalibus ~ u p e r i o r ~ b u s subtriangularibus ; stylis cylindricis, flavis, apicern tergiti X haud ve1 vix excedenti- bus, nigro longiter pilosis (fig. 3).

Pedes nigro setosi; calcaribus testaceis, rectis, primo tar- sorum articulo paulo brevioribus.

Alce latz, apice ellipticx, margine externo convexo, linea plicata anteriore et posteriore manifesta; area apicali venulis gradats divisa.

1 x

FIG. 3

Noplzis Teilhardi

9

Nav. Extremo del abdozen

Ala anterior

7

venulis radialibus internis, aliquot forte inter se venula longitudinali connexis; sectore radii 9-10 ra- mis; 3 areolis inter ramum anteriorem cubiti et liizeam pii- catarn posterio-em (2 in d ) , totidem fere inter hanc et mar- ginem posteriorem.

Ala posterior

5

venulis radialibus internis; sectore radii

10 ramis; 2 areolis inter ramum anteriorem cubiti et lineam plicatam posteriorem (1 in

d

),

2-3

inter hanc et rnarginem posteriorem.

Long. c o r p

9

30'5

mm

-

al. ant.

31'5

"

(6)

Patria. Cirenaica: Rugila, 20. V. 1928; Gialo, 1

1

1928.

Por el aspecto exterior se podrá tomar por un Myrnrz- rnlurus trigrammus Pall.; pero la f o m a del abdomen y d-

las patas delatan su naturaleza.

18. Solter liber Nav. Giarabub, VI. 1926.

19. Myrmecaelurus trigrammus Pall. vas. ~ h a e o ~ h l e b i a Nav. Giarabub, VI. 1928.

20 Myrmecaelurus laetus Klug. Gialo, 5-6. V. 1928 ;

Áugila, 20. V. 1928.

21. Myrmecaelurus lobatus Nav. Bardia, VII. 1926. 22 Myrmecaelurus iadistinctus sp. nov.

Similis M. trigralmnao Pall. Fulvus.

Caput vertice fornicato, macula fusca utrimque prope ocu- lus, stria longitudinali et atomo utrimque fuscis; macula fusca inter antennas; oculis prominentibus, fusco-xneis; pal- pis flavidis, articulo ultimo labialium puncto fusco exter~ie notato; antennis ferrugineo-fuscis, basi pallidis.

Thorax inferne immaculatus, superne tribus lineis longi- tudinal bus parum seilsibilibus, ferrugineis.

Abdomen fere immaculatum, pilis albidis vestitum; peiii- cillis sexti et septimi tergiti reflexis, fulvis, ap ce nigris, poste- rioribus paulo logoribus; crecis superioribuv

d

declivibtir, brevibus, lmiiiam subgeiiitalem haud excedentibus, pilis ni- gris ciliatis.

Pedes flavidi, nig;o setosi ; calcaribus testacek, anterio- ribus duos primos tarsorum articulas aequaiitibus, posterio- ribus primum leviter superantibus; tarsoruni articulis apice

fuscis.

Al= hyalinze, vitreze; stigmate flavido, parum sensibili, reticulatione flavo-fulva, haud punctata; pilis brevibus, fuscis. Ala anterior

7

venulis radialibus internis, 11 ramis secto- ris. radii; 3 areolis inter lineam plicatam posteriorem et ra- mum anteriorem cubiti.

Ala posterior

5

venulis radialibus internis; sectore radii 10 ramis; 2 areolis inter ramum anteriorem cubiti et lineam plicatam posteriorem.

(7)

Long. corp

d'

27 mm.

- al. ant. 28'5 "

- - post. 26

> >

Patria. Cirenaica : Giarabub, VI. 1926.

Por lo tenue y casi nulo de los dibujos del cuerpo, color negro en el ápice de los pinceles del y la uniforme colora- ción de la malla de las alas, distínguese esta especie de las afines.

23.

Nohovelas lepidas

Klug. Gialo, 1-5. V. 1928; Au- gila, 20.

V.

1928.

24.

Nohoveus Surcoufi

Nav. Augiía, 20. V. 1928.

25.

Nohoveus Kríxgeri

sp. ncv. (fig.

4).

Flavus, fusco varius.

Caput (fig.

4,

a ) vertice macula grandi fusca utrirnque juxta oculos, stria longitudinali fusca, postice ad occiput in str am transversam dilatata usque ad pronotum continuata; occipite atomo fusco prope lineam mediam ; oculis plumbeis ;

antenilis fuscis, flavido annulatis, clava inferne flavida.

FIG. 4

Nolzctefbs Rrz*ger.i r? Nav. a. Calleía Y protórax. b. Parte anterior

del abdomen. c. Extremo del abdomen

Thorax inferne linea longitudinali ad latera interrupta, fusca; superne tribus lineis longitudinalibus fuscis. 13ronc; tum transversum (fig.

4,

a).

(8)
(9)

26. Neuroleon tenellus Klug. Barce, 10. VI. 1928; Gia- rabub,

VI.

1926.

27. Neuroleon algericus Nav. Gialo, 25. IV. 1928.

28. Nelees laniger sp. nov. (fig.

5).

Caput (fig.

5)

flavo-fulvum, macula inter et pone antennas iusca, ante antennas processu nigro, linea transversa in ver- tice et longitudinali usque ad pronotum fusca; palpis totis flavis.

FIG. 5

Nelees lavigger Nav. Cabeza y tb;sx

Thorax flavo-fulvus, inferne faccia longitudinali fusca sub alas, superne (fig.

5)

tribus fasciis longitudinalibus in- terruptis fuscis. Pronottim transversum, duplo latius langi- tudine, margin bus lateralibus subparallelis.

Abdomen fusco-plumbeum, pilis albis densis et lon,' vluscu- lis vestitum, linea laterali ad connexivunl testacea; primo ter- gito testaceo, macula media fusca, secundo basi, tergitis

2-4

apice angustissime testaceis, ultimo apice latius.

Pedes flavo-fulvi, nigro setosi; femoribus externe fusca- tis; tibiis 1 et 11 fusco punctatis; calcaribus testaceis, primis duos primos, ultimis primum tarsorum articulum zequantibt~c: aut superantibus, ultimo articulo lango, apice fusco.

Al= hyalinze, i r i d a , apice a c u t ~ , margine externo leviter sub apicem concavo; stigmate flavido, vix sensibili; reticula- tione flavo-fulva, venulis plerisque et ramis ad marginem extei

(10)

num fuscesceiit bus; venis ramisque ad venularum insertio- nem fusco striatis.

Ala anterior arca apicali lata, serie venularum gradatarum divisa ; 7 venulis radialibus internis ; sectore radii 6 ramis ;

area marginal posteriare simplice; radia subtoto fulvo. Ala posterior area apicali simplice; una renula radiali in- terna; sectore radii

5

ramis et furca apicali longa.

Long. corp.

17

mni.

- a!. ant. 18'5 "

- - post. 11 '"

Patria. Cjrenaica : Agadabia, 30.

V.

29 Pdelees ju[~Psr sp. nov. (fig. 6).

Miricr, fulvo-stramineus.

Caput vertice serie transversa punctnrum, Iinea Iongitudi- nali media, alia in occipite et serie transversa simili ex punctis ferrugineis ; crculis fusco-plumbeis ; palpis flavidis, ultimo ar- ticulo lab alium externe fusco notato

Tliorax ii~ferne fusco et ferrugineo maculatus ; superne (fig. 6) tribus iineis longitudinalibus, lateralibus fuscis, media partim ferruginea, partim longitudinaliter divisa. Pronotum transversum, linea media pone sulcum fusca, ante stzlcum fui- cata, ferruginea, duobus punctis utrimque fuscis, pilis latera- libus aibis. Mesanoturn Iinea media ferrugnea, longitudina- liter divisa, in parte anteriore mesoscutelli fusca.

Abdomen fuscum, Iinea laterali ad connexivum et mar- gine posteriore segmentorum fulvis (apex cleest).

Pecles fulvo-flavi, albido pilosi, nigro setosi, femwibus 1 apice, 11 et 111 subtctis fuscis, tibiis fusco pui~cfatis, 11 cre- bre; calcaribus leviter arcuatis, testaceis, p ~ i m u n i tarsorum articulum superantibus, antesioribus duos prinios ct-quantihuc ;

coxis femoribusque 1 pectine pilorurn alborurn arcuatorunx dotatis.

Alze ang~stse, subacutct-, margine externo convexo, vix sub apicem concavo, hyalinz, irideze, reticulatiane r-llbida, venis rarnisque a d venularum insertionern fusco striatis ;

(11)

Ala anterior dnplici stria fusca obliqua, externa a rhegma- te antrorsum irregula-i, longa, interna breviore ad anastomo- sim rami obliqui cubiti, arcuata, venulis ibidem fuscis; stigmate interne fusco lirnitato;

5

venulis radialibus interilis;

6 ramis sectoris radii; area apicali serie veiiularum gradata- rum dotata

FIG. b

Ne'ee; jzz3z:or Xav. Tórax

Ala posterior pallidior, reticulatioile albicia ad aream

ax llarem, venulis gradatis seu discalibus externis fuscis; una venula radiali interna alba;

5

rarnis sectoris ra-!ii.

Loilg. al. arit. 14 mm.

-

- post. 11'6 "

Patria. Cirenaica: et Scegga, 5 VIII.

U n ejemplar imperfecto, al que le faltan las anteilas

i

el extremo del abdomen, que no he podido referir a ilingunn de las especies que conozco.

30. Formiealeo annulatus Klug. Derila, 1. X ; Giara- I,ub, VI. 1926; Bardia, VII.

1927, 15. VIII.

31. Cordeses insignis sp. nov. (fig. 7).

Fuscus

(12)

oculos, occipite ad latera flavis ; palpis flavis, articulo ultimo labialium puiicto fusco externo notato; antennis longis, tho- race paulo longioribus, articulo primo flavo, antice pilis bre- vibus setiformibus nigris hirto.

Thorax superne duabus lineis 1on.ngitudinalibus flavis, in pronoto puncto elongato etiam ante sulcum transversum et striola media longitudinaii. Pronotum latius longitudine, pilis nigrls setiform bus, przcipue ad marginem posteriorem do-

tatum. Similes pili in margine anteriore mesonoti.

Abdomen pilis fuscis brevibus vestitum, plerisc~ue tergitis stria obliqua longitudinali ad latera flava, medio dilatata; la- mina subgenitali et cel-cis

ci'

brevibus, valv¿eforrnibus, testa- ceis.

Pedes graciles, Iongi, tibiis posterioribus leviter arcuatis, flavidi; f e m ~ r i b u s subtotis fuscis; calcaribus testaceis, ante- rioribus duos primos tarsorum articulas superantibus, poste- rioribus brevioribus.

FIG. 7

Cordeses Cn;nsi(r;zis

d

Nzv. Ala anterior. (parcial, esquemática)

Al= angustz, acutz, margine externo leviter sub apicern concavo; membrana hyalina, iridea; stigrnate flavido, interne fusco limitato; reticulatiorle Aavida, fuccu varia; venis ra- inisque ad venularum inserticnem fusco striatis.

Ala ante -ior (fig

7)

5

venulis radial bus internis ; sectore radii

7

ramis; venulis rnultis fusco anguste limbatis, duabus tribusve radialibus et procubitalibus latius, striola ad anasto- mos.m rami obliqui cubiti; plerisclue venulis ad insertionern

fusco limbatis, furculis marginalibus ad axillac.

Ala posterior paucis venulis limbatir, 2-3 radialibus; sectore radii 6 rarnis.

(13)

Long. corp. C? 25 mm.

- al. ant. 26'7 "

- post. 24

"

Patria. Cirenaica : Bardia, VII. 1926

El ala anterior, atendiendo solamente a los dibujos, ofre- ce bastante semejanza con el Nkca&nus $a7cilopteiiius Stein. Vide Esben Petersen, Entom. Medd. 1918, p. 109, pl. 11,

fig. 5.

32. Creoleon plumbeus Oliv. Bengosi, 15. V I I I . 33. Creoleon africanus Ramb. Barce, 10. VI. 1928. 34. Creoleon gracilis Klug. Giarabub, VI. 1926; Bar- dia, VII. 1926, 15. VI11 ; Zerava, VII. 1927; Bengasi, 15.

VIII. Barce, 10-12. V I . 1928.

35. Creoleon cinerascens Nav. Creagris ci~zerascenr. Navás, Broter'a, 1912, p. 59. Augila, 20. V. 1928.

Cveoleon Klugi. Navás, Bull. Soc. R. Entom. Egypt.,

1926, p.

50.

FIG. 8

Creoleon indigus Nav. a. Cabeza y protórax. b, Extremo del abdomen

Creoleon ivvoratu.c.. Esben Petersen, Ann. and Mag. Nat.

Hist. 1925, p. 339.

Myrmeleon irroratus Klug, Symbolae Phys. dec. 6, 111. 35,

(14)

Por ser el nombre de Klug irroratus aplicado al Myrme-

ieo?z sinónimo, o Remen mortuum, porque ya existía otra es-

pecie del mismo nombre, MymeCeox irroratus Oliv., lo cam- bié en Klzigi en obsequio de su inventor Klug. Pero Eshen Petersen (l. c.) o-pilla que mi cinerascem es idéntico al iiro-

ratus Klug. E n este caso, siendo el único nombre válido y

anterior al KCugi, debe decirse Creoleolz ciulernsce~zs Nav., por ley de prioridad.

36

Creoleon

indigus

Nav. (fig 8) Girabuh, VT. 1926. el tipo es de Egipto.

Será íitil dar algunas figuras para el mejor conocimiento; de esta especie y las dimensi~nes del ejemplar que tenga a la vista.

Long. de1 cuerpo 21 mnr

- ala ant. 21'4 " -

-

post. 19'5 '"

Familia CRISÓPIDOS

3'.

Chrysopa v-ulgarís

Schn. Bmgasi, 28. VI1I.

38.

Chrysopa pygmsa

sp. nov. ifig. 9).

Similis p u p a r i ~ Nav. Flavo-viridis.

Caput Ifig. 9) puncto fusco inter mtennao, stri,r i ~ i g r a Iongitudinali ad genas et ad clypei latera; duplici stria lon- gitudinali brevi rubro-fusca. in vei-tice et striolla simili in oc- cipite juxta mulos; oculis fuscis; antennis longis, flavis, api- cem versus obscurioribus, articulo primo elongato, stria

fusca lotlgitudinali externa, secundo fusco annulato.

Proiiotum transversum, duplo latius longitudine, margi- nibus lateralibus parallelis, obscuratis, angulis anticis trun- catis. Meso-et metanotum stria fusco-pallida Iongitudinali ad humeros.

Abdomen ímrnaculaíum.

(15)

Alze hyalinze, iridez, reticulatione ad pilos fuscos atomi3 fuscis signata.

Ala anterior apice elliptice rotundata; venulis interme- diis

4-5,

prima cellulze divisorix prope apicem inserta; venu- lis gradat s 2/3.

FIG. 9

CJzrysopa pygmaa Nav. Parte anterior del cuerpo

Ala posterior apice subobtusa ve1 parabolica; venulis iii- termediis 3, gradatis 1 / l .

Long. corp. 2'9

mm.

al. ant. 7 "

-

post

6'2

"

Patria 'Cirenaica : Giarabub,

VI. 1926;

Gialo, 1.

V.

1928.

39.

ChrysoPa

nana Mc Lachl. Ain Zara,

VII.

1927. 40.

Chrysopa Fedschenkoi

Mc Lachl. Giarabub, VI. 2926.

(16)

<

Familia

HIDROPSÍQUIDOS

42.

Hydropsyche

sp. Derna, VII.

1925.

Tres ejempla- res Q

.

Familia

LI~INOPÍLIDOS

43.

Mesophylax adspersus

Ramb. Ain Mara,

15.

IV.

(17)

Bibliography of the Neuropterida

Bibliography of the Neuropterida Reference number (r#):

872

Reference Citation:

Navás, L. 1929 [1930.??.??]. Comunicaciones entomológicas. 11. Insectos de la

Cirenaica. Revista de la [Real] Academia de Ciencias Exactas Fisico-Quimicas y

Naturales de Zaragoza (1)13:13-28.

Copyrights:

Any/all applicable copyrights reside with, and are reserved by, the publisher(s), the

author(s) and/or other entities as allowed by law. No copyrights belong to the

Bibliography of the Neuropterida. Work made available through the Bibliography of the

Neuropterida with permission(s) obtained, or with copyrights believed to be expired.

Notes:

File:

File produced for the Bibliography of the Neuropterida (BotN) component of the Global

Lacewing Digital Library (GLDL) Project, 2006.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :