NEURÓPTEROS MUEVOS DE AM

10 

Texto completo

(1)

NEURÓPTEROS

MUEVOS

DE

AM

I.

Bteiis

comes

sp. nov. (fig. I . ~ ) .

Sirnilis

Salvini

Etn.

Caput ferrugineum, oculis in sicco nigris. Thorax fusco-viridis.

Abdomen rufo-fuscurn, colore uniformi, cercis albidis, nigro ad articulationes annulatis.

Pedes flavidi, femoribus in tertio apicali externe puncto fusco notatis.

A12 I-iyalinz, immaculatz, re-

\ ticulativne pallida.

-

Ala anterior venulis discalibus

numerosis, duabus intercalaribus. Ala posterior (fig. 1.") oblonga,

FIG. I . "

-

Retis comes Nav. dente costali valido, parum eleva-

Ala posterior (col. m.) to, vena 2 . a antrorsum convexa, 3.a

concava, furcata, ultima longa.

Long. corp. 5 mm. - al. ant. 6,4 »

Patria. Brasil, San Pablo, 8 de Abril de 1910. Un ejemplar en

mi colección cedido por el Conde A m a d e o d e B a r b i e 1 lini.

2.

B z t i s abundans

sp. nov. (fig. 2.").

Pars inferior corporis flava. Caput oculis in sicco fuscis.

Thorax superne ferrugineus, nitens.

Abdomen superne rubrum, apice segmentorum fusco; cercis al- bidis, fusco annulatis (maxiina pars deest).

Pedes pallidi, straininei ; femoribus posterioribus puncto fusco míterno ante apicem ; tihiis posterioribus apice et in tertio basilari fusco annulatis.

(2)

c21

L. NAVAS : NEUII~PTEROS NUEVOS DE AMÉRIGA 195

Al= hyalinée, immaculatz, reticulatione flavida.

Ala anterior (fig. z.",

a )

areis costali e t subcostali levissime fla- vo tinctis, area stigmali fere 10 venulis flexuosis ; multis venulis intercalaribus plerumque binis, bre-

vibus.

Ala posterior (fig. 2.", 6) dente costali parum prominente ; aliquot venulis, tribus venis.

Long. corp.

5

mm.

-

al. ant. 6 »

Patria: Paraguay ;

S.

Bernardi- no, 20 d e Junio (Mus. d e Munich).

FIG. 2." - Batz's abundans Nav. 3.

Batis

ini0ps

sp. n. (fig. 3."). a) Ala anterior derecha. Similis abumianti Nav. Minor. b) Ala posterior izquierda Caput oculis in sicco fusco-rufis. (Mus. de Munich). Thorax testaceo-ferrugineus, nitens.

Abdomen inferne testaceo pallidum, superne ferrugineum, mar- gine seginentnrum postico fusco; cercis pallidis, fusco annulatis (ma- xima pars deest); forcipe pallida.

Pedes pallidi, immaculati.

A'---

-

- h l é e vitreai, hyalinai, reticula-

---

7

2

tione aibida.

FIG. 3,a

-

B ~ t i s inops Nav. Ala anterior area stigmali reti- ~1~ posterior, (l\luS. de nJunich). culata; venulis iritercalaribus binis,

longiusculis.

Ala posterior

(fig.

3.") longa, basi angusta, margine antico con- vexo, dente costali basilari parum prominente; margine postico concavo ; apice rotundato ; duabus venis subparallelis ; nullis venulis.

Long. corp. 4 mm.

- al. ant.

4 5

Patria. Paraguay: S. Bernardino, 29 d e Mayo. Otro ejemplar subirnago, 26 d e Mayo (Mus. d e Munich).

stis

jocosa

sp. n. (fig. 4."). Caput ferrugineum, oculis fuscis.

(3)

1 9 ~ BROTEKIA : SERIE ZOOLOGICA

DI

Thorax ferrugineus.

Abdomen testaceo-ferrugineiim, margine postico segmentoruni fusco; cercis corpore longioribus, albis, articulis basi propioribus fuscescentibus, omnibus basi fusco-annulatis.

Pedes flavidi; apice femorurn, tibiarum et tarsorum fusco; fe- moribus intermediis externe in tertio apicali f ~ ~ s c o puncto notatis. Ala anterior (fig. 4.a) venis fuscis, axillaribus pallidis; venulis plerisque pallidis, inter maculas fuscis;

FIG. - Callibatis jocosa Nav.

Ala anterior (Col. m.j

membrana copiose fusco- ferrugineo maculata ; ma- culis aliquot in area costa- li ; area stigmali tota fusca; in disco quatuor fasciis transversis, inter se con- nexis, interna ad ortum rami sectoris radii angu- sta, ad marginem haud per- tingente; 2.a et 3.a arcua- tis, latioribus; 4.a apicali lata, totam regionem apicalem occupante. Venulz intercalares marginales b i n a

Ala posterior hyalina, reticulatione pallida.

Pallidior, thorace et venis aliquot al= anterioris viridi tinclis; abdomine testaceo pallido; alis immaculatis.

2'

O

Long. corp.

5

mm. j mm.

--

al. ant. 6 )>

7

*

-

cerc. 10,s » 8 z

Patria. Brasil: San Pablo, 8 de Abril de 1910, Conde d e B a r - b i e l l i n i (Col. m.).

s ó c ~ ~ o s

5.

Titella

gen. nov.

Similis

Amphigerontire

Kolbe.

Caput fronte inflata, vertice depresso, oculis mediocribus. I'edes fortes, tarsis duobus articulis, primo multo longiore. Al= vena procubitali (media) post anastornosim trirarnosa, seu bis furcata, furca apicali prima longa, longiore suo petiolo; cellula postica alta, vertice angusto.

(4)

Cetera ut in Avnphigerontia Kolbe.

He separado del género Ampkigerontia una especie con alas de reticulación niás compleja, que describiré como nueva

y

tipo de este nuevo género.

El género Amphigwontia quedará restringido a las especies de alas mucho más sencillas, cuya vena procubital no tiene más que una horquilla apical, o se ahorquilla una sola vez. La celdilla pos- terior es asimismo dktinta en ambos géneros.

6.

Titella

rufus

sp. nov. (fig.

5.q.

Testaceus, ve1 testaceo-pallidus.

Caput testaceum; oculis mediocribus ve1 parvis; fronte conve- xa, leviter longitudinaliter fusco-pallido striata; antennis testaceis, ala anteriore longioribus ? (pars apicalis deest) ; vertice depres- so, fastigio tuherculato, fuscescente, in quo tres ocelli exigui, te- stacei.

Thorax et abdomen testacei.

Pedes pallidi, atomis fuscis ad pilorum basim ; tarsis longis, ar- ticulo primo subdupln lon-

giore quam secundo ; ungui- bus curvis, basi dilatatis.

Alze (fig. longze ; re- ticulatione testacea; lzeves ve1 parum pilo~ze; furca apicali .

longa, S u b d u p 1 o longiore

quam petiolo.

*la anterior membrana

Fic. 5:

-

Tiiriia n?(rrr Nav. ( 1 ) leviter fulvo tincta; stigmate Alas. (Col. m.) postice dilatato ; cellula posti-

ca alta, subtrapezoidali.

Ala posterior angustior, acutior, membrana hyalina. Long. al. ant. 9 , s mm.

Patria: Perú, Chenchumpo, IOO metr. Febrero 1910. Dos ejem-

(5)

198 BROTEIUA : SERIE ZOULOGICA

[SI

plares defectuosos existentes em mi colección, envío y donativo d e

D.

A n a t a e l C a b r e r a , de Laguna de Tenerife.

7.

Malacomyza ventratis

sp. nov. (fig. 6.").

Similis

FitGki

Banks.

Caput fuscum; oculis in sicco nigris; antennis testaceis, 30 aut pluribus articulis (1) ; palpis testaceis.

,

.

J

horax fuscus, latus.

Abdomen aurantiacum, ve1 vitellinum, ovale. Pedes fusco-testacei.

(fig. 6.a) membrana grisea, stria albida longitudinali in area intermedia seu ante procubitum ;

reticulatione fusco-pallida, forti ;

furca sectoris longiore suo sca- po, venula cum radio et procu- bit0 connexa.

Ala anterior venula inter- media intra furcam procubiti desinente ; duabus venulis pro- cubitalibus, externa perpendicu- FIG. 6.=

-

Malacomyza veni~alis Nav.

Alas d e la izquierda (Col. m.) lari procubito ante hujus fur- cam, interna basilari ; duabus cubitalibus in tertio al= interno.

Ala posterior venulis radiali et intermedia intra furcam desi- nentibus.

Long. corp. 1,7 mm. al. ant. 2,4 ))

- -

post. 2 > 0 "

Patria. Estados Unidos : White Plains,

N.

1. 4 de Junio de 1910, de la Torre Bueno (Col. m.)

8.

Sympherobius Bwenoi

sp. nov. (fig.

7.")

(6)

r61

L. NAVAS : N E U K ~ P T E K O S NUEVOS DE AMÉRICA 199

Similis umbrato Banlrs.

Caput, thorax, abdomen nigra, nigro pilosa.

Caput nitens, larve, oculis nigris; antennis Tuscis ; palpis fuscis, ultimo articulo labialium pallidiore, grandi, elongato, mucrone te- nui.

Abdomen ultimo segtnento superne fusco-testaceo.

Pedes pallidi, fusco-pilosi; tarsis longis; primo articulo duplo longiore quam secundo.

Al= (fig.

7.")

reticulatione forli, tota nigra, apice elliptice ro- tundato.

Ala anterior membrana tota fusco tincta, in area costali continenter, in disco punctalim, densius j~ixta venas, obscurius juxta maculas gradatas et in- ter ramos cubiti, quasi striam obliquam fuscam simulan te.

Ala posterior leviter fumosa, venis omnibus f~isco limbatis.

1,ong. corp.

2,7

mm. FIG. 7."

-

noi Synqiherobius Nav. Bue-

-

al. ant. 4 » Alas. (Col. m.)

- -

post. 3,5 »

Patria. Estados Unidos: White Plains,

N.

I., 11 de Junio de

1910. Un ejemplar

8

cogido y enviado por D.

R. J.

d e la T o r r e B u e n o, a quien tengo el gusto de dedicar la especie.

9.

Chrysoga

intacta

sp. nov. Viridi-flava.

Capiit immaculatum, palpis vix infuscatis, oculis in sicco fusco- ~ n e i s ; antennis primo articulo elongato.

Prothorax latior quam longior, angulis anticis truncatis, impun- ctatus. Meso- et metanotum medio flava.

Abdomen impunctatum. Pedes tarsis haud fuscatis.

Al= h y a l i n ~ , iridea, stigmate viridi-flavo, reticulatione magis flavida.

(7)

Ala anterior venulis costalib~is aliquot basi seu juxta subco- stam, radialibus initio juxta radium, gradatis ?/,, prima intermedia, prima et ultima procubitalibus, cubitalibus, totis, ramis marginali- bus posterioribus subtotis nigris. Cellula procubitalis typica ovalis, apice ultra primam venulam intermediam extensa.

Ala posterior venulis costalibus basi propioribus nigris; venulis gradatis 8/,.

Long. al. ant. 16 mm.

-

- post. 74,3 »

Patria : Toronto (Canadá), 1.' de Junio de 1908. Un ejemplar en mi colección donativo del Sr. D u c h a s s o y , de Caudebec-les- Elbeuf (Francia).

NANTÍSPIDOS

10.

Mantispilla

chlorotica,sp. nov. Viridis, flavo varia.

Caput viride, stria longitudinali in clypeo fusca; antennis rufis, apicem versus fuscescentibus; oculis f ~ ~ s c i s , prominulis.

Prothorax longus, tuba brevi, antice medio prominula; viridis, fascia dorsali longitudinali flava., ad apicem anticum obsoleta, per dorsum thoracis et abdominis continuata.

Abdomen viride.

Pedes l z t e virides, coxis tarsisque flavescentibus. Femora anti- ca incrassata, spinis viridi-flavis, longioribus apice nigro.

Al= hyalinz, immaculatz, i r i d e ~ ; reticulatione viridi; stigma- te elongato, viridi, breviter nigro piloso.

Ala znterior venulis costalibus partim, radialibus et aliquot ad a l z basim totis nigris, Puncta nigra minutissima ad insertionem ve- nularum. Rami sectoris flexuosi sex : unus ex prima cellula, duo ex secunda, tres ex tertia.

Ala posterior brevior, venulis partim nigris; ramis flexuosis se- ctoris sex, duobus ex quaqúe c-ellul radiali.

Imng. corp. 11 mm.

-

al. ant. 11 »

(8)

Patiiia : Paraguay : San Bernardino, Febrero, Marzo (Mus. de Munich).

11.

Mlantispilfa nana

sp. nov. Minor, viridilflava.

Gaput grahde, transversum, cum oculis thorace rn~ilto latius ; oculis fuscis; antennis fortibus, fuscis, primo articulo viridi-flavo.

Prothofax longus, abdomine fere longior, antice ampliatus. Me- so- et metathorax parum arnpliati.

Abdomen viridescens.

Pedes antici femoribus dilatatis, spinosis, spinis viridi-flavis. Al* hyalinae, irideae, stigmate elongato, flavescente, fusco brevi- ter piloso; venis omnibus flavidis; venulis et furcis marginalibus nigris.

a 1 unus ra-

Ala anterior

7

venulis gradatis.

E

prima cellula radi 1' mus, ex . z . ~ duo, ex unus prodeunt.

Ala posterior sex venulis gradatis. Rarni e cellulis radialibiis

1, 2 , 1 .

Long. corp. 4, j mm.

-

al. ant. 6 »

- -

post.

5

w

Patria. Paraguay : San Bernardino, 29 de Abril (ML~S. de Munich).

I 2.

Cierstaxkerella Salonii

sp. nov.

Caput fuscum, facie flava, duplici linea transversa nigra, medio subinterrupta; palpis flavis, fusco annulatis; antennis fuscis, tenui- bus ; oculis fusco-cinereis ; vertice fornicato, fusco, fulvo maculato. Prothorax fusco-cincreus ; parte dilatata minute granulosa, an- tice truncata, parte angusta transverse rugosa, superne ad mediurn fulva. Meso- et metanotum fusco-plumbea, medio vage fulva. Pectus subtptum fuscum.

Abdomen flavidum, inferne duplici linea longitudinali fusca, su- perne segmentis saturate fuscis, flavido notatis.

Pedes flavidi, fusco punctati et annulati; femoribus anticis pa- rum dilatatis, interne nigris, externe rufescentibus, fusco punctatis et maculatis; spinis marginalibus flavis, apice nigris; tibiis anticis,

(9)

2 0 2 RROTÉRIA

-

: SERIE ZOOLOGICA

DI

femoribus tibiisque interrnediis et posticis ter fusco annulatis; un- guibus recurvis, nigris.

AIz

hyalinz, longae, apice elliptice r o t u n d a t ~ ; venis et margi- ne flavis, fusco striatis ; venulis plerisque fuscis ; stigmate longo, ex- terne flavido, interne fusco.

Ala anterior area costali prope basim dilatata, venulis flavis fu- sco striatis; area radiali 3 venulis, 2.a latius, 3.a angiistius fusco lim- batis; sectore radii 8 ratnis, uno ex 1." celhla, tribus ex 2.", toti- dem ex 3." prodeuntibus, 8.' ultra venulam tertiam radialem; ve- nulis gradatis inter procubitum et radium 8, primis anguste, et parte contiguarum late fusco limbatis, in maculam seu striam bre- vem discalem. Praeterea tres inaculz fuscz, ad marginern posticum:

1." in lineam obliquam ad venulain procubi@lem nlediam et cubi- talem externam usque ad marginem; 2.a ramealis ad apicem ramu- loriim cubiti, 3.a in striam ad ramos procubiti. Aliquot umbrae ad furcas marginales.

Ala posterior nullis maculis; ramis sectoris 2 , 2, 4 intra cellu- las radiales; venulis costalibus fuscis; duabus ultimis radialibus et aliquot ex 8 gradatis (inter radium et procubitum) ang~iste fusco limbatis.

Long. corp. 18 mm.

-

al. ant. 2 2 x

- --

post. 19,s

.

Patria. Paraguay: San Bernardino (Mus. de Munich).

.

H e denominado

SalonZZ

esta especie en recuerdo del

V.

P.

Sa- l o n i S.

J.,

el primer misionero que llevó al Paraguay la luz de la civilización evangélica.

Por haber estado en alcohol los ejemplares que he visto, acaso los colores aquí indicados o alguno de ellos, no sean los más pro- pios.

(10)

Bibliography of the Neuropterida

Bibliography of the Neuropterida Reference number (r#):

554

Reference Citation:

Navás, L. 1912 [1912.??.??]. Neurópteros nuevos de América [Ia]. Brotéria (Zoológica)

10:194-202.

Copyrights:

Any/all applicable copyrights reside with, and are reserved by, the publisher(s), the

author(s) and/or other entities as allowed by law. No copyrights belong to the

Bibliography of the Neuropterida. Work made available through the Bibliography of the

Neuropterida with permission(s) obtained, or with copyrights believed to be expired.

Notes:

File:

File produced for the Bibliography of the Neuropterida (BotN) component of the Global

Lacewing Digital Library (GLDL) Project, 2005.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :