La Sra. Adrover, el Sr. Gardy i la Sra. Niell s han excusat per la seva absència. La Sra. Adrover ha estat substituïda per la Sra. Frade.

11 

Texto completo

(1)

Acta de la Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca Identificació de la sessió Núm.: 89/2016 Caràcter: ordinària Data: 1 d’abril de 2016 Horari: de 12.10 a 15.25 h

Lloc: Territori Miró (c. de Saridakis, 29. Palma)

Assistents

Miquel Perelló Oliver, president, vocal de l’Ajuntament Eva Frade Bravo, vocal de l’Ajuntament

Javier Bonet Díaz, vocal de l’Ajuntament Pilar Ortega Chapel, vocal nada

Àngel Juncosa Aysa, vocal nat Joan Punyet Miró, vocal nat

Francisca Arbona Serra, cap del Departament de Cultura Francisco Copado Carralero, director-gerent de la Fundació Antoni Pol Coll, secretari delegat

La Sra. Adrover, el Sr. Gardy i la Sra. Niell s’han excusat per la seva absència. La Sra. Adrover ha estat substituïda per la Sra. Frade.

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta anterior, núm. 88 (04/03/2016). 2. Aprovació de les resolucions del president i del director. 3. Aprovació de les tarifes de 2016.

4. Aprovació de la programació dels cursos tallers de 2016. 5. Aprovació de la programació i de la línia expositiva 2016-2019.

6. Aprovació de l’augment del límit d’autorització de despeses de la direcció. 7. Presentació i, si s’escau, aprovació del nou organigrama de l’FPJM.

8. Donar compte de la renúncia del Sr. Joan Llorenç Gardy Artigues com a membre de la Comissió de Govern.

9. Donar compte de la sol·licitud presentada al Ministeri d’Educació i Cultura per a la subvenció de 2016.

10. Informe del director. 11. Informe del president. 12. Torn obert de paraules.

(2)

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, núm. 88, de dia 4 de març 2016

S’aprova per majoria, amb el vot favorable de tots els assistents, a excepció del del Sr. Bonet, que s’absté, atès que no va assistir a aquesta sessió.

2. Aprovació de les resolucions del president i el director

2.a. Donar compte de les resolucions del president

“NÚM. DE

RESOLUCIÓ CONCEPTE PROVEÏDOR IMPORT PARTIDA DATA

2016/64

Trabajos de

mantenimiento del jardin correspondientes al mes

de Febrero Nartha 2.420,00 € 622000.8 Jardineria 4/3/2016

2016/65

Sustitución de

fluorescentes por led en las vitrinas de la Sala Estrella Instalaciones eléctricas J.E. C.B. 2.369,00 € 622000.1 Conservació i reparació 9/3/2016 2016/66 Factura eléctrica contador Nº 04319079. correspondiente al mes de Febrero Endesa 4.976,55 € 628000.1 Subministrament energia elèctrica 9/3/2016 2016/67 Material per tenda -

llibres Miró Monte Albán Ediciones 3.564,60 € 600000.1 Subministraments tenda 9/3/2016

2016/68 Servei de neteja març 2016

ISS Solu. De Limpieza

Direct, SA 3.363,11 € 622000.3 Servei de neteja 11/3/2016 2016/69 Mantenimiento sistema de detección contraincendios 2016 Level 1.684,03 € 622000.2 Contractes de manteniment 4/3/2016 2016/70 Renovació pòlissa escultures família "Oiseau Solaire", "Tête" i "Souvenir de la Tour Eiffel" 04.02.2016 a

04.02.2017 BMN Brokers (Mapfre) 5.986,55 €

625000.1

Assegurances vàries 8/3/2016 2016/71 Consum telefònic gener

2016 Telefónica de España, SA 1.095,56 € 628000.4 Comunicacions telefòniques 16/2/2016 2016/72 Taxis a i des de l'aeroport per Antònia Maria Perelló en motiu reunió Comissió selecció director/gerent de la

Fundació Antònia Maria Perelló 75,80 €

629000.19 Viatges jurats premis i

beques 11/2/2016

2016/73 Consum telefònic febrer 2016 Telefónica de España, SA 1.265,91 € 628000.4 Comunicacions telefòniques 10/3/2016 2016/74 Servei de vigilància

febrer 2016 Trablisa, SA 18.584,90 € 629000.16 Seguretat 9/3/2016 2016/75 Material per tenda -

diversos MING Produccions, S.L. 12.797,55 € 600000.1 Subministraments tenda 11/3/2016 2016/76 Assistència i atenció al

visitant febrer 2016 ATESE, SL 9.596,68 €

629000.10 Assistència i atenció

als visitants 9/3/2016 2016/77 Servei de neteja març

2016

ISS Solu. De Limpieza

Direct, SA 3.363,11 €

622000.3 Servei de

neteja 11/3/2016

2016/78

Material per tenda - Liquidació definitiva dipòsit Monte Albán Ediciones 1.709,16 € 600000.1 Subministraments tenda 12/2/2016”

(3)

“NÚM. DE

RESOLUCIÓ CONCEPTE PROVEÏDOR IMPORT PARTIDA DATA

2016/1

Consum telèfon mòbil del 18 de gener al 17 de febrer de

2016 Telefónica Móviles, SA 89,52 €

628000.4 Comunicacions

telefòniques 29/2/2016

2016/2 Compra de estanterias

metalicas para habilitar DEAC Mecalux 723,00 €

622000.2 Contractes de

manteniment 24/2/2016

2016/3 Material per tenda - imants i

cubs rubik Chá-chá 268,62 €

600000.1 Subministraments

tenda 26/2/2016

2016/4

Material per tenda - tèxtil Chá-chá 276,79 €

600000.1 Subministraments

tenda 26/2/2016

2016/5

Factura eléctrica contador de los talleres graficos Nº 040553201. correspondiente al periodo de 21-12-15 al

18-02-16 (59 días) Endesa 689,78 €

628000.1 Subministrament

energia elèctrica 26/2/2016

2016/6 Tkt correu Frankfurt Mª Antonia Artigues 120,14 € 624000.2 Locomocions personal 26/2/2016 2016/7 Targetes de visita per al

director Imprenta Bahia 75,02 € 629000.12 Material oficina 25/2/2016

2016/8

Mantenimiento a punto periodo correspondiente del 13-01-16

al 13-02-16 Endesa 15,46 €

628000.1 Subministrament

energia elèctrica 24/2/2016

2016/9 Agenda i material per direcció Papelerías Company 41,15 € 629000.12 Material oficina 24/2/2016 2016/10 Enviament massiu taller

educatiu Estampa Brik Experian España, S.L.U. 77,20 €

628000.5 Comunicacions

informàtiques 23/2/2016

2016/11 Suscripció a Emailing Solution

gener. Fact. 53 Experian España, S.L.U. 242,00 €

628000.5 Comunicacions

informàtiques 23/2/2016

2016/12

Assessorament fiscal, mercantil i comptable juliol 2015

(extraviament) Bufiro 605,00 € 6223000 Estudis i treballs tècnics 23/2/2016

2016/13

Servei de misatger MRW a madrid per enviar document del departament de

col·leccions (Registre) MRW 9,27 €

629000.15 Comunicacions

postals 23/2/2016

2016/14

Revisión anual extintores Fundación caducidad mes de

marzo Prefoc 537,74 €

622000.2 Contractes de

manteniment 22/2/2016

2016/15

Revisión quinquenalde la instalación del gas propano del horno de ceramica de los talleres , petición relalizada por

Joan Oliver Repsol 200,00 €

622000.2 Contractes de

manteniment 22/2/2016

2016/16

Sellador rodapié DEAC Ferretería Kompas 8,69 €

629000.1 Subministraments

diversos 23/2/2016

2016/17 Material per tenda - quaderns

pintar per infants Monte Albán Ediciones 447,87 €

600000.1 Subministraments

tenda 22/2/2016

2016/18 Material per tenda - Miró

drawings V Monte Albán Ediciones 392,01 €

600000.1 Subministraments

tenda 22/2/2016

2016/19 Tkt correu Corea Enric Juncosa 34,34 € 624000.2 Locomocions personal 23/2/2016 2016/20 Compra de rodapie y

estanteria para deac Bauhaus 300,40 € 622000.1 Conservació i reparació 19/2/2016 2016/21 Curs perfeccionament de torn

(1er trimestre) Joan Oliver 132,00 €

649000.3 Formació i

perfeccionament personal laboral 23/2/2016 2016/22

Compra libro "A ras de suelo" Los oficios terrestres, S.L. 25,00 € 2420.1 Fons bibliogràfic

19/2/2016

2016/23

Material vari oficina Carlin 152,63 € 629000.12 Material oficina

22/2/2016

2016/24

Compra libro "ZAJ. Arte y política en la estética de lo cotidiano"

Athenaica. Ediciones

universitarias 24,00 € 2420.1 Fons bibliogràfic 19/2/2016 2016/25 Compra libros Miró y varios Monte Alban Ediciones 208,59 € 2420.1 Fons bibliogràfic 22/2/2016 2016/26 Material per tenda - joguina

cartó Go Mas Go Producciones 496,10 €

600000.1 Subministraments

tenda 19/2/2016

2016/27 Liquidació dipòsit - joguina

cartó Go Mas Go Producciones 592,42 €

600000.1 Subministraments

tenda 18/2/2016

(4)

del director en motiu del seu viatge a Frankfurt per assistir a la inauguració de l'exposició de Miró a Schirn Kunsthalle

membres comissió govern

2016/29 Paper DIN A4 Carlin 303,71 € 629000.12 Material oficina 14/3/2016

2016/30

Disseny, maquetació, etc… fulletó Beques Pilar Juncosa

2016 Hastalastantas 363,00 € 627000.2 Publicitat i propaganda 11/3/2016

2016/31

Allotjament Sra. Rosa Maria Malet en motiu assistència a

reunió patronat 18 març Hotel Almudaina 80,00 €

654000.1 Viatges patrons i

membres comissió govern 11/3/2016 2016/32

Aparcament en motiu desplaçament per reunió

director Director 7,70 €

654000.1 Viatges patrons i

membres comissió govern 11/3/2016

2016/33

Bitllets d'avió pel Sr. Joan Llorens Gardy en motiu Comissió Govern 4-03 i Patronat 18-03 i per Sra. Rosa Maria Malet en motiu Patronat

18-08 Viatges Badia 387,00 €

654000.1 Viatges patrons i

membres comissió govern 3/3/2016 2016/34 Ajuda mèdica per ortodòncia

(30%) Pere Manel Mulet 150,00 €

649000.1 Ajudes mèdiques

personal laboral 12/2/2016

2016/35 Enviament per missatger al

Ministeri MRW 41,94 €

629000.15 Comunicacions

postals 11/3/2016

2016/36

Consumicions en motiu Comissions de Govern dels

dies 5 de febrer i 4 de març Cafeteria de la Fundació 76,80 €

627000.1 Atencions

protocol·làries 10/3/2016

2016/37 Cuota Asociación Española de

Museólogos AEM 55,00 € 2420.1 Fons bibliogràfic 10/3/2016

2016/38 Material per tenda - liquidació

dipòsit Editorial Gustavo Gili 41,65 €

600000.1 Subministraments

tenda 10/3/2016

2016/39 ANUL.LADA ANUL.LADA ANUL.LADA ANUL.LADA ANUL.LADA

2016/40

Aigua pel personal Eden 115,49 €

629000.1 Subministraments

diversos 9/3/2016

2016/41 Enviament per missatgeria

varis febrer 2016 Seur 74,52 €

629000.15 Comunicacions postals 9/3/2016 2016/42 Correspondència massiva febrer 2016 Correus 39,16 € 629000.15 Comunicacions postals 9/3/2016

2016/43 Enviament d'un sobre a Mª

José Salazar (Madrid) Seur 37,84 €

629000.15 Comunicacions

postals 8/3/2016

2016/44 Hosting web Fundació Pilar i

Joan Miró dels 15/03 al 15/09 Artblau Internet 217,80 € 627000.2 Publicitat i propaganda 8/3/2016 2016/45

Difusió dels premis i beques 2015 a la plataforma online

ARTEINFORMADO Carlos Guerrero Regidor 393,25 € 627000.2 Publicitat i propaganda 8/3/2016 2016/46 Quilometratge

gener-febrer-març 2016 Pere Manel Mulet 13,57 € 624000.2 Locomocions personal 7/3/2016

2016/47 Liquidació dipòsit "La llum de

la nit" Institut d'Estudis Baleàrics 125,99 €

600000.1 Subministraments

tenda 4/3/2016

2016/48 Cajas conexión eléctrica

exterior Ferreteria marivent 13,00 €

629000.1 Subministraments

diversos 7/3/2016

2016/49

Telèfon mòbil direcció Telefónica Móviles, SA 32,79 €

628000.4 Comunicacions

telefòniques 4/3/2016

2016/50 Impressió projecte Corea Impresrapit 25,41 € 629000.12 Material oficina 4/3/2016 2016/51 Còpies a facturar IR1024I de

novembre a febrer 2016 Canon 78,36 € 629000.12 Material oficina 4/3/2016

2016/52

Amoníaco per manteniment Supermercado SPAR 1,72 €

629000.1 Subministraments

diversos 4/3/2016

2016/53 Còpies IR ADV C5030I febrer

2016 Canon 43,54 € 629000.12 Material oficina 4/3/2016

2016/54 Assessorament fiscal, mercantil

i comptable gener 2016 Bufiro 605,00 €

623000.2 Estudis i treballs tècnics

3/3/2016

2016/55 Suscripción revistas Sustec 261,02 € 2420.1 Fons bibliogràfic 2/3/2016

2016/56 Compra de descarga pulsador

(5)

S’anul·la la resolució del director núm. 39/2016, per duplicitat, ja que aquesta despesa estava inclosa a la resolució núm. 33.

3. Aprovació de les tarifes de 2016

Conformement a l’establert a l’article 19 lletra F dels Estatuts d'aquesta Fundació, relatiu a les atribucions de la Comissió de Govern, i a la Base 20a d'execució del vigent pressupost, el director proposa a la Comissió de Govern que adopti el següent ACORD

“1. Aprovar les tarifes generals de visita al museu, com segueix:

Entrada (per persona) Import

Entrada general 6,00 €

Entrada reduïda individual. Aplicable a: • Majors de 65 anys

• Pensionistes

• Joves amb carnet jove o similar • Residents al municipi

• Grups organitzats (més de 10 persones o a través d’agències de viatge)

• Sota conveni. Aplicable a membres d’associacions, entitats i institucions amb les quals la Fundació Pilar i Joan Miró tengui conveni

3,00 €

Entrada i participació en activitat o taller educatiu 2,00 €

Entrada passi anual 12,00 €

Entrada amb descompte els dies de muntatge d'exposicions i d'altres

incidències 50 % entrada normal

Entrada a grups especials VIP per persona, amb aperitiu 25,00 € Entrada a grups especials VIP per persona, sense aperitiu 20,00 €

2. Aprovar les tarifes d'entrades acordades amb altres entitats, a través de convenis, com segueix:

Entrada sota conveni (per persona) Import

Entrada conjunta general 9,00 € Entrada conjunta reduïda 6,00 € Conveni amb Es Baluard Museu d'Art Modern i

Contemporani de Palma (Tiquet Miró)

Entrada conjunta per a

residents a les Illes Balears 3,00 € Conveni amb el Museu Modernista Can Prunera, Es

Baluard. Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, i Fundació Tren de l'Art (Palma-Sóller Territory Miró)

(6)

3. Aprovar el règim d'entrada gratuïta, com segueix: Grups escolars

Menors de 16 anys

Membres acreditats de

International Council Of Museums (ICOM)

AAVIB Associació d'Artistes Visuals de les Illes Balears Agència de viatges o Col·legi Oficial de Guies Turístics Periodistes o personal de mitjans de comunicació Aturats

Investigadors

Amics de la Fundació Voluntaris de la Fundació Qualsevol dissabte de l'any 1 de març, Dia de les Illes Balears

18 de maig, Dia Internacional dels Museus 24 de juny, Sant Joan

Tots els visitants, en les següents dates

19 de desembre, aniversari de l'obertura pública de la Fundació 4. Aprovar les tarifes de lloguer d'espais, com segueix (amb l’IVA exclòs):

Tarifes de lloguer d'espais 2 hores 1/2 dia 1 dia cada dia

addicional cada hora addicional Auditori 400 € 750 € 1.200 € 500 € 200 € Son Boter 700 € 1.400 € 2.000 € 650 € 350 € Espai Educatiu 200 € 400 € 600 € 300 € 100 € Jardins d'escultures 400 € 750 € 1.000 € 500 € 200 €

Auditori + Son Boter 900 € 1.800 € 2.600 € 800 € 450 €

Auditori + Son Boter + Porxo +

Cafeteria 1.000 € 2.000 € 4.000 € 1.300 € 500 €

Auditori + Cafeteria 475 € 950 € 1.900 € 950 € 250 €

Auditori + Porxo 400 € 800 € 1.600 € 600 € 200 €

Filmació de reportatge fotogràfic 375 € 600 €

Sala Estrella (sala gran) 3.000 € 5.000 €

Espai Cúbic 1.800 € 3.000 €

5. Aprovar les tarifes de serveis als tallers d'obra gràfica de Joan Miró, com segueix (IVA exclòs):

Tarifes de serveis als tallers d'obra gràfica

Import

Import amb descompte a membres de l'Associació d'Artistes Visuals de les Illes Balears (AAVIB) i estudiants (20 %)

(7)

Assistència dels tècnics mestres de tallers

Assistència tècnica 30,00 € 24,00 €

Sessió d'assessorament individual (3 hores) 75,00 € 60,00 €

Lloguer d'espais

Sessió/treball al taller 1 dia 20,00 € 16,00 €

Sessió/treball al taller 3 dies 45,00 € 36,00 €

Sessió/treball al taller 1 setmana 60,00 € 48,00 €

Sessió/treball al taller 2 setmanes 110,00 € 88,00 €

Sessió/treball al taller 1 mes 200,00 € 160,00 €

Sessió/treball mitjans digitals 1/2 dia 4,00 € 3,20 €

Sessió/treball mitjans digitals 1 dia 10,00 € 8,00 €

Sessió/treball mitjans digitals 3 dies 20,00 € 16,00 €

Sessió/treball mitjans digitals 1 setmana 30,00 € 24,00 €

Sessió/treball mitjans digitals 3 dies 100,00 € 80,00 €

6. Aprovar les tarifes corresponents a altres serveis, com segueix (IVA exclòs):

Tarifes d'altres serveis Import

Fotocòpia DIN A4 en blanc i negre, per còpia 0,50 €

Fotocòpia DIN A3 en blanc i negre, per còpia 1,00 €

Fotocòpia DIN A4 en color, per còpia 1,20 €

Fotocòpia DIN A3 en color, per còpia 2,40 €

7. Aquestes tarifes es prorrogaran automàticament mentre no se n'aprovin de noves.”

Sotmès a votació aquest punt s’aprova per majoria, amb el vot favorable de tots els assistents, a excepció del del Sr. Bonet, que s’absté.

4. Aprovació de la programació dels cursos tallers 2016

Conformement a l'establert a l’article 19 lletra F dels Estatuts d'aquesta Fundació, relatiu a les atribucions de la Comissió de Govern, i a la Base 20a d’execució del vigent pressupost, el director proposa a la Comissió de Govern que adopti el següent ACORD

“1r. Aprovar el pressupost i la programació de cursos d’obra gràfica als tallers de Joan Miró:

T/1. Fotogravat en coure. La imatge transferida

Dirigit per Juan Lara Del 4 al 15 de juliol

Honoraris 2.598,00 €

Passatges i hotel 1.301,00 €

Material 2.290,48 €

(8)

T/2. Ceràmica: la cocció de raku i les engalbes

De l’1 al 6 d’agost Dirigit per Ana Felipe

Honoraris 1.898,00 €

Passatges i hotel 1.187,00 €

Material 388,17 €

Total taller 3.473,17 €

T/3. Serigrafia i matèria. Serigrafia amb carborúndum i altres materials granulars. Intervencions sobre l’estampa analògica i digital

Del 16 al 26 d’agost

Dirigit per David Arteagoitia

Honoraris 2.598,00 €

Passatges i hotel 1.208,60 €

Material 1.120,02 €

Total taller 4.926,62€

TOTAL GENERAL DE LA PROGRAMACIÓ DE CURSOS 14.589,27 €

2n. Les despeses s’imputaran a la partida de tallers al compte 629000007 del vigent pressupost.”

Sotmès a votació aquest punt s’aprova per majoria, amb el vot favorable de tots els assistents a excepció del del Sr. Bonet, que s’absté.

5. Aprovació de la programació i la línia expositiva 2016-2019

De conformitat amb l’article 19 lletra F dels Estatuts d’aquesta Fundació, el director proposa a la Comissió de Govern que adopti el següent ACORD

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ESPAI ZERO

HALL -1

PASADÍS CAP AL CÚBIC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ESPAI ZERO HALL -1

PASADÍS CAP AL CÚBIC

Exterior Guanyador /a Premi Biennal de creació artística

"25 anys del Tallers d'Obra Gràfica a la FPJM" Revisió Anecdotari ESPAI CÚBIC ESPAI ESTRELLA ESPAI CÚBIC ANY 2019 Mirada a la col·lecció FPJM dels Tallers d'Obra Gràfica Projecte Exterior

Exposició producció propia

PROGRAMACIÓ EXPOSITIVA FPJM 2016 - 2019

ANY 2017 - 25 Aniversari FPJM ANY 2018

Mirada a la col·lecció FPJM

ANY 2016

ESPAI ESTRELLA "Joan Miró. La

llum de la Nit" "El ojo de Miró" Jean M. del Moral

Miró mai vist! Miró i Orient

Cronologia - Anecdotari

"Matriu" Abraham Calero

ANY 2020 ANY 2021

Patricia Mato. Guanyadora del Premi

Biennal de creació artística

Projecte Exterior

Nou projecte de col·laboració exterior Taller d'Obra Gràfica

Projecte

Se sotmet a votació aquest punt i s’aprova per majoria, amb el vot favorable de tots els assistents a excepció del del Sr. Bonet, que s’absté.

6. Aprovació de l’augment del límit d’autorització de les despeses per resolució del director

De conformitat amb l’article 19 lletra F dels Estatuts d’aquesta Fundació, el director proposa a la Comissió de Govern que adopti el següent ACORD

“1r. Aprovar la relació òrgans competents per a l’autorització de despeses i ordenació de pagaments següent (IVA no inclòs):

a) El Director/gerent de la Fundació, fins a un import inferior de 3.000 € b) El President de la Fundació, fins a un import inferior de 18.000 €

c) La Comissió de Govern haurà d’autoritzar les despeses que siguin superiors a 18.001 € d) Mensualment es donarà compte a la Comissió de Govern la relació d’autoritzacions de despeses i pagaments efectuats tant per part de la Director-Gerent com del President”. Sotmès a votació aquest punt s’aprova per majoria, amb el vot favorable de tots els assistents a excepció del del Sr. Bonet, que s’absté.

7. Presentació i, si s’escau, aprovació del nou organigrama de l’FPJM

De conformitat amb l’article 19 lletra F dels Estatuts d’aquesta Fundació, el director proposa a la Comissió de Govern que adopti el següent ACORD

(10)

“1r. Aprovar el nou organigrama de l’FPJM amb les modificacions de categories, distribució de funcions del departament DEADC a extingir, ocupació de vacants i creació de noves places.

NOU ORGANIGRAMA DE L’FPJM abril 2016

DIRECCIÓ

Un director contracte d’alta direcció SECRETÀRIA DE DIRECCIÓ

Una secretària de direcció nivell 3 DEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓ

Un responsable del departament d’Administració tècnic de grau superior nivell 1

- Administració

o Dos administratius nivell 3 o Un auxiliar administratiu nivell 4

- Informàtica

o Un tècnic de grau mitjà nivell 2

- Manteniment

o Un encarregat de manteniment nivell 4 DEPARTAMENT DE COL·LECCIONS

Un responsable del Departament de Col·leccions tècnic de grau superior nivell 1

- Restauració

o Un tècnic de grau mitjà de restauració nivell 2

- Registre

o Un tècnic de grau mitjà de registre nivell 2

- Biblioteca

o Un tècnic de grau mitjà de biblioteca nivell 2

- Coordinació d’Exposicions

o Un coordinador d’exposicions nivell 3 plus DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

Un responsable del Departament d’Educació tècnic de grau mitjà nivell 2

- Programes educatius

o Dos auxiliars d’educació nivell 3

- Tallers d’Obra Gràfica

o Un tècnic mestre de tallers nivell 3

- Premis i Beques, convenis i col·laboracions (programa de voluntaris) o Un auxiliar administratiu nivell 4

DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ

Un responsable del Departament de Comunicació tècnic de grau mitjà nivell 2

- Premsa, xarxes socials i programa d’Amics de l’FPJM o Un tècnic de premsa i comunicació nivell 3”

(11)

Se sotmet a votació aquesta proposta de nou organigrama, i s’aprova amb el vot favorable de tots els assistents, a excepció del del Sr. Bonet, que s’absté.

8. Donar compte de la renúncia del Sr. Joan Llorenç Gardy Artigues com a membre de la Comissió de Govern

9. Donar compte de la sol·licitud presentada al Ministeri d’Educació i Cultura per a la subvenció de 2016

10. Informe del director

11. Informe del president

12.Torn obert de paraules

I, sense que hi hagi cap altra intervenció ni més assumptes per a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari delegat Vist i plau

El president

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :