Fes teu Sant Andreu : Festa Major 88, del 26 novembre al 6 de desembre

Texto completo

(1)
(2)

PROGRAMA

FESTA MAJOR DE

SANT ANDREU

1

9

8

8

AMB MOTIU

DEL CANVI Df DATES DE

LA FESTA DE LA IMMACULADA

EL PROGRAMA QUEDA DE

LA SEGÜENT FORMA:

DILLUNS 5

A les 9 de la nit:

Entrega de premis del viatge a París. Lloc: Carrer Pons i Gallarza.

A les 10 de la nit:

Espectacle de Cabaret i varietés. Lloc: Carrer Pons i Gallarza.

A les 11 de la nit:

Ball amb l'Orquestra RITMO. Lloc: Carrer Pons i Gallarza.

A les 11 de la nit:

TOTA UNA NIT DE FESTA MAJOR.

Amb l'actuació de les següents orquestres: ~EVADA, Ball de sempre.

~

Els OCTUBRE/ Pop Rock Català.

'!

LA SALSETA DEL POBLE SEC.

De 6 a 7 de la matinada es farà una xocolatada. Lloc: Cotxeres de Sant Andreu.

(3)
(4)

Festa Major

EDITAT

PER:

Comissió de Festes de Sant Andreu de Palomar

~Ajuntament

de Barcelona

(5)
(6)

ÉS FESTA!

SURT AL CARRER

COMPARTEIX-LA

EXPRESSAT

FES-LA TEVA

PARTICIPA

BONA FESTA MAJOR!

Germà Vidal i Rebull

(7)

EDITA:

IDEA ORIGINAL - MAQUETACIÓ - PRODUCCIÓ:

DISSENY PORTADA:

COL.LABORACIONS:

FOTOLITS i GRAVATS:

IMPRÈS A CATAWNYA PER:

DIPÒSIT LEGAL:

Comissió de Festes de Sant Andreu de Palomar

MARVI Publicitat - Tel. 345 14 24

Cedit per BARCELONA MES QUE MAI

Oscar Moncho - Lídia Di Blasi Isabel Uclés - Rosa M.a Baldoví Albert Carrasca - Angels Vila STEREO RENT

BENZAL, Sant Andreu

~- Tel. 309 75 50

(8)

FES TEU SANT ANDREU!!

Amb un caire festiu i participatiu arriba la Festa Major 1988,

amb ganes que sigui una festa celebrada per tots, pels de Sant

Andreu i pels de tota Barcelona. Des del 27 de Novembre fins

el 6 de Desembre, 10 dies d'expansió emotiva, d'expressió

individual i col.lectiva d'un poble.

La Comissió de Festes s'ha tornat a reunir i a organitzar els

actes destinats a tots tipus de personatges nens i joves, avis

i casats, solters i amb ganes de gresca. Tornan a sortir l'Andreu

i la Coloma, ens desperten els Trabucaires, prendren el vermut

als carrers guarnits i fins i tot durant uns dies podrem

aturar-nos devant dels aparadors de les botigues que rivalitzen en

imaginació i creativitat.

A la Festa

Majo~

Sant Andreu serà el lloc festiu d

'una ciutat

que comença a amagar-se a les llars, per que ja se sap que

«

per Sant Andreu, aigua o neu)), malgrat això la nostra Festa

serà capaç de fer-nos sortir al carrer

i, com diu el lema d

'en-guany, ens farem nostre Sant Andreu, que podrem compartir

amb molts amics desconeguts i aixerits de Barcelona que

vin-dran a conviure amb nosaltres aquests dies, ens coneixerem

. • ?

1. ..

qui sap.

Fes teu Sant Andreu! és la consigna, fem-la realitat.

(9)

CATPROM, S.A.

LI OFEREIX LES MILWRS

CONSTRUCCIONS

A PALAU DE PLEGAMANS

,

i

LA BISBAL DE L'AMPURDA,

Rvd. Quintín Mallofrè, 2-10. Entresoll

~

Telf. 311 34 53

08030 BARCELONA

A

ouA

GAs

ELECT

1

RICIDAD

REBOBINAJES

BAtADO

Rebobinaje de motores

lnstalaciones industrialea y comerciales Material eléclrico - Presupuestos

Industrial au!orizado por la Otlr¡¡ación dt In

-dustria dt uta provincia. Gr<mios Slndlcalts dt l·a Rltctricídad, dd Gas y dol Agua.

P. T

orras

y

Bages, 9 -Sta. Marta. 4

Teléfooos 345 76 50 - 345 76 54

U. E. Sant Andreu

Desitja als seus socis i

simpatitzants una

BONA FESTA MAJOR

Local Social:

Virgili, s/n. (Pabellón)

Teléfono 311 29 54

GRAN, 236·238 - TELS. 345 14 42-345 11 98

SANT ANDREU-BARCELONA

(10)

La Conselleria de Relacions Institucionals i Participació Ciutada-na, a través de la Comissió de Cultura i devant de la celebració de la Festa Major de Sant Andreu, vol expressar el seu desig més fer-vent perque aquesta festa sigui un gran èxit tant de participació dels ciutadans com de la qualitat dels actes programats.

Des de l'any 1979, a la Festa Major de Sant Andreu la participació ha estat més nombrosa, tant en les festes de carrers, als balls, com a la cercavila i a la cloenda amb els focs d'artifici. Han estat festes cada any més sentides, més participatives, de forma que cada ve-gada més anèlreuencs s'ha l'han fet més seva.

La Festa Major propicia l'encontre entre els ciutadans, molts d'ells familiars i amics, motiva la conversa sobre les cuites de cadascú, menjar i beure junts, ballar i fer xirinola. Són dies d'expansions de cordialitat i germanor. I aquesta motivació que desperta en tots nosaltres és important per estrènyer les relacions personals i així poder-se trobar despres de festes i parlar de noves actuacions i pro-jectes de futur.

Tanmateix, la Conselleria vol expressar el seu agraïment més pro-fond a tots i cadascún dels que d'una manera o d'un altra han fet possible l'organització d'aquesta festa. Han estat molts els treballs, moltes les hores emprades i moltes il.lusions per arribar a concre-tar cada acte. Sense aquest plegat d'esforços no hagues estat pos-sible. Moltes gracies a tots als organitzadors i als que participin, doncs la Festa es fa perque sigui de tots.

Josep Moratalla

(11)

I ..

CI

NEOPATRIA, 87-89

Telf. 345 90 54 (21inies)

08030 BARCELONA

CONVERGÈNCIA

DEMOCRÀTICA

DE

CATALUNYA

US DESITJA UNA

BONA

FESTA MAJOR

CI

Gran de Sant Andreu, 62. Pral.

Tel. 346 25 51

(12)

SANCHEZ

d Llenguadoc, 42-47 i 62

Exp.: 345 66 50

Planxa: 346 96 06 SANT ANDREU Mecònica: 311 16 55 08030 Barcelona

Jan et

Peluquería y Estética

Neopatria (frente n? 55) 08030 Barcelona

PERFUMERIAS

CAPAFONS

M!l Carmen López

LAS PALMERAS

.

• Reformes completes de Beños

y

Cocines

.

• Mobilierio de Cocine.

• Seniterios.

10DA CLASE DE OBRAS DE ALBAÑILERIA

PRESUPUESIOS SIN COMPROMISO

CJ les lO • Tel. 346 59 02 • Y\NT ANDREU

ASSESSORAMENT

. CARRER MALATS, 42-4S TELÈFON 346 10 69

rrc

Te!éfono 218 24 54'

Tèlex 53027152299

Telefax 218 94 52

Telegrames: OUELTAS Apartada Postal, 629

08080 BARCELONA

miquel q costas

&

miquel,

s. a.

6~~~6 k~RCELO

N

A

desde 1879 fEspanal

PROGRAMA

FESTA MAJOR DE

SANT ANDREU

·

1

9

8

8

DIVENDRES 25

A 214 d'11 de Ja nit.

PEP MUNNE presenta l'obra: DANI I RO BERTA. Amb ROSA VILA. Direcció: JOSEP COSTA. Escenografia: JOAN MORA. Lloc: Institut de F.P. Sant Andreu.

CI

Berenguer de Palou, 104-118.

DISSABTE 26

A les 7 de la tarda:

• •

PEP MUNNE presenta l'obra: DANI I ROBERTA. Amb ROSA VILA. Direcció: JOSEP COSTA. Escenografia: JOAN MORA. Lloc: Institut de F.P. Sant Andreu.

CI

Berenguer de Palou, 104·118. A les 10 de Ja nit:

Vetlla de SANT ANDREU. amb la representació del drama sacre sobre la vida i Ja mort de SANT ANDREU.

Lloc: Parròquia de Sant Andreu.

DIUMENGE 27

A les 8 del matí: Despertar Trabucaire. A les 10 del matí:

Traca i entrada a Ja Festa Major. Lloc: Carrer Servet.

A 114 de 12 del matí:

Concentració de les entitats per el PREGÓ

i

CERCAVILA.

Lloc: Plaça Orfila.

MODA PER HOMES

I NOIS

CI Gran de Sant Andreu, 265

08030 BARCELONA Tel. 345 04 59

DR. EDUARD MORENO

DRA. MARTA RODBIGUEZ

• GABINET DE PSICOANÀLISI • TRACTAMENT DE NEUROSIS

VISITES:Tel. 345 16 04 (Hores convingudes)

CLINICA SANT JORDI • Pça. Estació, 12

Al contado ·

en 24 horas

GESTIONAMOS SUVENTA YAII

SUBMINISTRAMENT OFICINES MATERIAL ESCOlAR

(13)

Nous serveis als

ciutadans

Més vida cultural

als barris

CENTRES

CIVICS

PROGRAMACIONS D'ESPECTACLES,

TALLERS, TROBADES ...

AJUNTAMENT

DE BARCELONA

DE TOT I BÒ PER GRANS I PETITS

(14)

ENTITATS INTEGRANTS DE LA COMISSIÓ DE FESTES

DE SANT ANDREU DE PALOMAR

Co·organitzadors de la Festa Major:

Consell Municipal del Districte de Sant Andreu Cercle Cultural Els Catalanistes

Societat Coral La Lira Orfeó l'Eco de Catalunya Ateneu Obrer de Sant Andreu

Societat per a la Festa de Sant Antoni Abad de Sant Andreu Institut Agrícola de Sant Andreu

Casal Catòlic de Sant Andreu Agrupació Excursionista Muntanya · Associació de Veïns de Sant Andreu Club Natació Sant Andreu

Centre Cívic de Sant Andreu Esport Ciclista Sant Andreu

Arxiu Històric de Sant Andreu de Palomar Unió Esportiva Sant Andreu

Germandat de Trabucaires i Geganters de Sant Andreu Casal de joves de Sant Andreu

Agrupament Escolta Jaume I Agrupament Escolta i Guia Gregal Agrupament Escolta Jungfrau Agrupament Escolta Pare Bertràn Agrupament Escolta Pegaso Esplai de Sant Pacià

Esplai de Sant Joan de Malta Sport-9

Sant Andreu de Cap a Peus Parròquia de Sant Joan de Malta-Parròquia de Sant Pacià

Parròquia de Sant Andreu Parròquia de Jesús Maria i Josep E. P. Enric Gibert i Camins Casal d'Avis Bascònia

Coordinadora de Trabucaires de Catalunya Coordinadora de Geganters de Barcelona

CoLlegi Municipal Ignasi lglésias CoLlegi Municipal Turó Blau CoLlegi Municipal Pegaso L IL 111, IV CoLlegi Municipal Sant Pere Nolasc CoLlegi Municipal Codolà i Gualdo CoLlegi Jesús Maria

CoLlegi Sagrada Família CoLlegi Dominiques CoLlegi Salessianes

CoLlegi Jesús, Maria i Josep Esbart Dolça Catalunya Esbart Mare Nostrum Esbart E. Pegaso Colla Sardanista Maig

I..: Ou Nou I Teatre

Companyia de Teatre de la S. C. La Lira Foment i Estudi de les Belles Arts Biblioteca Ignasi lglésias

Casal d'Avis de Sant Andreu Associació Esportiva Sant Andreu

C. D.C.

P.S.C.

Entitat Associativa de Veïns Sant Andreu Sud Veïns del Carrer Coroleu

Veïns del Carrer Doctor Sampons Veïns del Carrer Lanzarote Veïns del Carrer Pons i Gallarza Veïns del Carrer Sant Sebastia Veïns del Carrer Rubén Darío

Veïns del Carrer Ajuntament· Bai ari i Jovany • Pça. Comerç Gran de Sant Andreu fins C/ Malats Veïns del Carrer Bascònia

(15)

A.

C.

D. E. A.

Amb el suport de la

GENERALITAT DE CATALUNYA

(DIRECCIÓ GENERAL D'ESPORTS)

- "A partir del 1 ? de Julio de cada temporada,

queda abierta la inscripción para las competiciones deFUTBOL,FUTBOL-SALA,BALONCESTO (Masculina

y

Femenina), TENIS, etc ... ".

FUTBOL

FUTBOL - SALA

BALONCESTO

{Masculina

y

Femenina)

TEN IS

Los Campeones absolutes de cada especialidad, participaran en los CAMPEONATOS NACIONALES DE COMUNICADES AUTONOMAS.

.

PARA INFORMACION:

q

Santa Coloma, 114-116 • Tel. 311 52 54

0 8030

BARCELONA

Caixa de Sabadell

Gran de Sant Andreu, 136

(cant. Dr. Sampons)

SANT ANDREU-BARCELONA

Carpinterra de Aluminio Anodizado

Hnos.

ALMANSA

m

Cerramientos de Galerias

m

Colocación de Ventanas correderas

y Praticables, Mamparas de Baño. Persianes, etc. etc.

Pida Presupuesto - Precios Económicos

Exposiclón

·

y

Taller:

Padre Mañanet. 31

Teléfono 312 03 53

08027 BARCELONA

q

Palomar, 12-14

(16)

,

...

~,'

oc.

';5 '

'•-~

PROGRAMA

FESTA MAJOR DE

SANT ANDREU

1

9

8

8

DIUMENGE 27

A 2/4 de 12 del matí:

Baixada del campanar en Rape! i col.locació de la pancarta de FESTA MAJOR.

A 3/4 de 12 del matí: Retrincar de campanes.

A les 12 del migdia: Pregó.

Lloc: Plaça Orfila.

A 114 d'I del migdia:

CERCAVILA, amb el següent recorregut:

Pça. Orfila, Pg. Torras i Bages, Palomar, Pça. Mn. Clapès, Gran de Sant Andreu, Rambla, fins les cotxeres

(CI

Monges).

Amb la participació de: Trabucaires de Solsona Trabucaires Tro Gros, de Súria Trabucaires de Cardona Trabucaires de Manresa Trabucaires de Camps Trabucaires de Saló·Balmanya Trabucaires de Vallgorguina

Trabucaires de Sant Feliu de Llobregat Trabucaires de Sant Cugat del Vallés Trabucaires de Santa Coloma de Gramanet Trabucaires de Sant Andreu.

I amb les següents colles de gegants: Gegants de la Ciutat

Colla de Grallers Els Grills Gegants de Sant Andreu Gegants del Pi

(17)

a

aLa

• LOTS D'EMPRESA

• PANERES NADALENQUES

• CAVES

• VINS DE RESERVA

• LICORS

• PERNILS DE JABUGO

• TORRONS (Artesans)

•... i tot el que necessiti per aquestes Festes.

REPARTIMENT A DOMICILI I TRAMESES PER TOT ESPANYA

IGNASI IGLÉSIAS, 11 (Baixos) 346 59 22 SANT ANDREU-BARCELONA

BANC CATALÀ DE CRÈDIT

ESTEM A TOT CATALUNYA

CADESBANK

desitja unes bones FESTES

a

tots els clients i veïns

de Sant Andreu

AGENCIA URB. 7 uFABRA I PUIG,

P. Fabra

i

Puig. 15

TtfoiL (93) 311 04 11

SANT ANDREU-BARCELONA

FORN DEPA

20UTIQUE DEL PA

Sant Andreu. 248

i

250·Te1.345 85'18

Pça. del Mercat, 24 · Tel. 2454917 ·CLOT

TcliiP.rs. 2 ·Te

t.

31814 37

Mina de la Ciutat .22 ·Te1.354 5588

BARCELONA

.

LLEGUMS CUITS

PUIG MACIÀ

PÇA. MERCADAL, 23

345 86 01

(18)

TUNNEL OF LOVE

S'hi havien adormit plàcidament. Els sorolls exteriors no els arribaríen pas, ja que tenien els walkman a plena potència, i el Tunnel of Love de l'Springsteen tenia més força que qualsevol veu a una certa dis-tància. S'habien adormit, dic, després d'estimar-se dolçament en aquella mena de vagoneta estreta.

Fou al cap de molta estona que començaren a notar brogit i sense treure's l'auricular es miraven fixament els ulls blaus com fent-se la pregunta, però el movi-ment sobtós del seu llit improvisat els donà la resposta.

Semblava talment com si anéssin muntats en un tren llarg i estret, quan de sobte el crit d'esglai del R. el va fer pujar a Ja falda de la M. No, ella no havia vist aquella ombra, però era real i ell ho hagués confir-mat on hagués fet falta. Encara estaven discutint la jugada quan un primer cop anà a petar a l'esquena d'ella, un cop sec i contundent, alhora que sentí com el frec d'una roba de sac.

Els sorolls, com la velocitat del tren de vagonetes,

anaren augm~ntant. Ara ja foren uns esquelets autèntics els qui els passaren pel devant, i altre cop la batzegada ara contra els cabells d'ell. Però arribà a esquivar-Jo al veure'n l'ombra que s'acostava. Sal-tar en marxa era massa arriscat i inútil ja que l'ame-naça estava en el túneL fosc i relliscós. A més, no sols era aquesta figura quasi humana que els per-seguia, sinó calaveres, espectres i fantasmes. Defensar-se també .era massa arriscat, podien cau-re del tcau-ren en marxa.

Al fons del túnel però, la foscor s'anava esvaint i en-trellucaven una claror, com unes llums, o com el sol.

En el mateix moment que els encalçava de nou la figura, amb capa negra i una màscara, decidiren de saltar, i al treure's els auriculars, un cop acabada la música, escoltaren la veu que per un megàfon deia:

"PUGIN SENYORS I SENYORES, NENS I NENES, AL TREN DE LA BRUIXA!!

PUGIN I PASSINT-S'tiO BÉ!!"

(19)

BOUTIQUE

~~e

--'"~A

ENTU CUERPO

Neteges cutis

Massatge corporal

Depilació Elèctrica Sauna individual

o col.lectiva

PERFUMERIA I ESTETICA Solàrium

Banyera terapèutica

GRAN DE SANT ANDREU, 188 311 88 56

~Q)'

-

~~

~~

;

MODA HOI\1E .

Irlanda, 40 • Tel. 311 07 62 08030 Barcelona

·

CALÇATS BARLET

GRAN ASSORTIT AMB SABATILLES I SABATES

Gran de Sant Andreu. 96

Tel. 346 77 05- 08030 BARCELO*A

de lgnacio Boños

REPARACION DE AUTOMOVILES

Especialidad en:

CITROEN 2 C.V. -SEAT-RENAULT

Engrase - Mecónica Plancha

-Pintura y Electricidad.

C O M P R A - VENTA

Gran de Sant Andreu, 418 Tel. 345 70 74 08030 Barcelona

PAPELERIA

~OALNlA

'

.

JOAN CAMPANYA RIBO

AOMOR. FINQ. COl·LEG. N.0 37

PROGRAMA

FESTA MAJOR DE

SANT ANDREU

1

9

8

8

DIUMENGE 27

Grup musical Colla Pessigolla Gegants del Poblenou i Grallers Gegants de Sants

Gegants del Guinardó Grallers Colla Xivarri Gegants del Raval

Gegants del Clot i Timbalers Gegants de Sant Josep de Calasanz Gegants de les Colònies Pare Turull Grallers d'Esplugues de Llobregat Gegants de Princesa i Tambors Gegants de la Zona Franca Gegants de Navas

Gegants de Gràcia Gegants de les Corts

Gegants de la Sagrada Familia Gegants del Poble Sec

Gegants de Sarrià

Gegants de la Parròquia de Sant Pacià Gegants del Turó Blau

Gegants de Tona i Grallers

Gegants de Vilassar de Dalt i Grallers Gegants de Premià de Mar

Gegants de Pineda de Mar Gegants de Sant Cugat del Vallès

Gegants de la Parròquia Jesús, Maria i Josep

A les 4 de la tarda: Jocs infantils. Lloc: Servet.

A les 5 de la tarda: Esport al carrer.

Lloc: Avda. 11 de Setembre.

BOTIGA ESPECIALITZADA

VINS DE TOTES

lES

D.O.

D'ESPANYA

Pastisseria

"'

·~

lli~

BONA FESTA

.

MAJOR

Passeig Fabra i Puig, 94

Telèfon 346 52 03

MRKKViLLRS

CENTRE COMERCIAL ODEON

Parada, 23

Passeig Fabra i Puig, 27- Tel. 311 59 21 Passeig Fabraï Puig, 69- Tel. 311 54 52

AUTO ESCUELA

TRAMUNTANA

G Gran de Sant Andreu, 399-401

Tel. 311 27 20

CI LIUVA, 47

(20)

Farmàcia

·

J.

Soboté

PÓRMULES MAGISTRALS

DERMOFARMÀCIA

DR. SAMPONS, 103 TELEF. 346 76 04 SANT ANDREU - BARCELONA

AUTOSERVEI

ALIMENT AC IÓ

®

«LA

CONFIANCAn

Gran de Sant Andreu, \41 Tel346 72 55

FUSTERIA D'AWMINI

...-ror

PER LA U.AR

CONCEPCIÓN ARENAL, 205 bis 08030 BARCELONA

Tell. 311 85 51

Hodo '-' _

n//lf;

(i),tJ

~--(j}Y'

'

Complements

Passeig Torras i Bages, 4 .

Tel. 311 47 09 08030 Barcelona

~~

Josep Soldevila, sjn, (esq. Onze de Setembre)

Tols. 345 46 34/312 04 62 08030 BARCELONA (S•nt Andreu)

PROGRAMA

FESTA

MAJOR

DE

SANT ANDREU

1

9

8

8

DIUMENGE 27

A 2/4 de 6 de la tarda:

Representació de l'Opera MARU.XA per la secció Lírica Josep Arbonés.

Lloc: C.C. Els Catalanistes. A les 6 de la tarda: Gran festa infantil.

Lloc: Carrer Dto. Santponç. A les 6 de la tarda:

PEP MUNNE presenta l'obra: DANII ROBERTA amb ROSA VILA. Direcció: JOSEP COSTA. Escenografia: JOAN MORA. Lloc: Institut de F.P. Sant Andreu.

A 2/4 de 7 de la tarda:

Representació de la Zarzuela <<El Cantar del Arriero)),

Lloc: Casal Catòlic de Sant Andreu.

A les 7 de la tarda:

Xocolç¡tada i entrega de premis dels jocs infantils. Lloc: Carrer Servet.

A les 7 de la tarda:

Ball de FESTA MAJOK amb el grup musical JORBA. Amb cre-mat i servei de bar.

Lloc: Carrer Doctor Santponç.

A les 10 de la nit:

Ball de carrer amb l'Orquestra BADEBOLID. Lloc: Carrer Basconia.

DIMARTS 29

A les 8 de la tarda:

• •

Inauguració de la exposició del VI concurs de pintura MIQUEL

CASABLANCAS.

Lloc: Centre Cívic de Sant Andreu.

CENTRE CONCERTAT PREESCOLAR - E.G.B.

Gran de Sant Andreu, 321 Telèfons 345 03 31 -345 23 42 ·

Plaça del Comerç,5

Telèfon 345 23 42

08030 BARCELONA

Ll<~n~s 1 llis p~r a 1,1bors

11

¡U U! S

J~rse,~a

m1d.1

lp¡

UD~6Uiil

de MONTSERRAT ALFONSO

• ARTICLES DE NÈTEJA •

CI Padre Secchi. 16 ·

Teléfono 346 78 02 0€0:10 BARCELONA

6

VIATGES

'V'i'S'R'H'B.R

'StR

G I'..T 931

P.0 Torras y Bages, 14

Teléfono 345 40 50*

SERVICID GRUA

08030 BARCELONA

PLANCHISTERIA

PINTURA

MECANICA Y

ELECTRICIDAO

(21)

I .

El Exterior esta

a

su

lado

así.

~ o ~ Ol

z

u.j

a:i

<(

l8

BI\NCO EXTERIOR DE

ESPI\JQI\

Aquí,a su lado.

(22)

LA XOCOLATADA

Ja pel carrer la olor del preciat líquid era ben pre-sent i els pares, (fins

ï

tot ells que encara estaven mig adormits) l'anaren seguint com si d'un rastre es tractés. I elL en tenia tot el nas ple de xocolata desfeta.

Quan van arribar («el nen ja t'ho ha dit Joan, veus?») ja era ple de gom a gom i no es podia do-nar un pas sense trepitjar restes de melindros i ta-ques de líquid marronós.

Pràcticament havien decidit d'entornar-se'n enre-ra, quan a empentes i redolons, el Claudi els feu seguir endevant amb perill evident per la corba-ta de son pare, estrenada per aquests dies de fescorba-ta. Era impossible de passar però. De ben lluny s'en-trellucaven les grans peroles fumejants, els caps dels qui en remenàven el contingut i poca cosa més. Seguir era impossible i es veieren vençuts. El petit però, amb el seu deler era l'unic que tirava endevant i podia passar per aquell mar de cames, abrics, iaies i gotets de plàstic plens de cacau calent.

En aquestes que, no se sap ben bé com, sels es-capà de la mà. Ja podien demanar pel nen ja, que n'hi havia com tres-cents i per tant tots els grans en sentir «el nen, el nen!!», revisaven si dúien el seu enganxat dels pantalons o si també l'havien perdut.

Mentre, en Claudi ficant-se per on va poguer, anà a parar amb ben poca sort, sota d'una de les tau-les parades, tocant tau-les potes d'un cantó i fent os-cil.lar tot el que hi havia al damunt començant

~\\ pels cullerots i els vasos i acabant per la perola,

\\\\)\\ que anà a ca~re, amb el seu con~in~ut bullent pel

'.,¡.·, damunt de l'mfant. Tot foren cnts 1 gemecs, des-, mais i correcuites en veure una criatura de tres

anys sota dels sis o set quilos de l'olla.

Miraculosament el mateix infant amb una força

impossible per la seva edat aixecà el pot i quan tothom el creai escaldat de dalt a baix, després de netejar-se els ulls i treure-els-hi la xocolata i

llepar-s'hi els dits, digué una cosa així com «Vull

més xocolata».

El que sorprengué fou la força increïble que

tin-, gué des d'aleshores. El metge després els parla

-'<

ria de la «Síndrome d'Obèlix» però no van en

ten-,

~~

;;

dre res de res.

4

~

-

-...::__

-

__ "'

c~~c...o

(23)

~~----CLÍNICA DENTAL

Dra. Josefina Arce i Llupià

Odontologia general

Ortodòncia Infantil

Periodòncia

Blanquejaments

Pròtesis dentals

ACUPUNTURA

I

DIETÈTICA

Auriculopuntura · Acupuntura

Dietes especials

!obesitat, stress, anti-tabac)

Benes fredes

Infiltracions

. Mútues: - Assistència Sanitària Col.legial - Asisa

VISITES: Dimarts, de 10 a 1 i de 4 a 8 h.;

Dijous i divendres, de 4 a 8 h.

CI. Sant Adrià, 32, 5è., 2a. - Tel. 346 58 37 - Sant Andreu -Sarna

MERCAT DE SANT ANDREU

PARADES

N~s

149-150-151-152

Pça. MERCADAL,

N~

8

~ER.O

P R O P I

CI GUAYAQUIL, 37 • BARCELONA

v

E

H I L

M O

O

A H O

M

E

CARRER GRAN, 257

SANT ANDREU-BARCELONA

PlAZA UNIVERSIDAD, 7 TELS. 317 91 86/317 91 90 AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 32-34 TEL. 317 80 82*

VIA AUGUSTA. 55-57 TEL. 237 85 58

BARCELONA

(24)

FARMACIA

D. Buscató

CENTRE D'ESPECÍFICS ESPECIALITAT EN FÓRMULES MAGISTRALS

~

QMC

CINT~MS

\

-EPAStES-DOLÇOS-CARAMEL$~-. .

.

Instal.lacions

i

Lampisteria

• Reparacions d'aigua, gas i electricitat

• Porters electrònics i Alarmes

• Venda d'accessoris en General

Pg. Fabra i Puig, 34 Tel. 346 51 04

ettu'f.Jueua

/)!cat

Radio Tordera

5~~~:sn~~8~

ELECTRODOMÈSTICS

T.V.- VIDEO

eHp ert

HI-FI

Gran de Sant Andreu, 175 Telf.] 46 87 56 08030 BARCELONA

PROGRAMA

FESTA MAJOR DE

SANT ANDREU

1

9

8

8

DIMECRES

30

A 2/4 de 5 de la tarda:

Homenatge als avis de la Casa Asil amb l'actuació de:

La

Coral i Rondalla del Casal d'avis de Sant Andreu, Na Maria Estany, Bertomeu Gibert i l'Esbart Dolça Catalunya.

Lloc: Casa Asil de Sant Andreu. A les 5 de la tarda:

Espectacle infantil amb TITELLES BABY. Lloc: Carrer Basconia.

A les 8 de la tarda:

Missa concel.lebrada de. Sant Andreu. Lloc: Parròquia de Sant Andreu de Palomar.

A les 8 de la tarda:

Concert de SKA amb els REENCONTRADOS. Lloc: Pons i Gallarza.

A 2/4 de 10 de la nit:

Entrega de premis dels carrers guarnits. Lloc: Centre Cívic de Sant Andreu .

• • •

DIJOUS 1

A 2/4 de 5 de la tarda:

Gran Ball familiar, amb l'orquestra del Casal d'Avis de ~ant

Andreu.

Lloc: Sala d'actes del Institut de F.P. de Sant Andreu. A les 9 de la nit: I Trobada JAZZISTICA.

Lloc: Carrer Pons i Gallarza.

A les 9 de la nit:

Conferència amb diapositives, a càrrec del professor Joaquim Montoriol.

Lloc: S.C.

La

Lira.

f

.

fobro

i

fui~

ll.J5

lel.l11l15l

Americanes XARXA c.Ma;,deSonió, 2-4 ·Tel. 2035567

Boiro de Sant Pere, 30 · M 310 53 77 Berlin, n? 2 · Tel. 230 59 63 BARCElONA Rbla. Anselm Oové, 13. M 377 30 47 C O R N E l l À

DE JUGUETES ~

~

-VENTA DIRECTA

AL PUBLICO San Andres. 292-294

Telefono 345 83 98

08030 BARCELONA

Montajes de Auto·Radios.

Cassettes. Relojes. Alarmas. etc.

Talleres

J.

SA LA

·

Abad Odón, 42 / Tal. 311 66 03 08030 BARCELONA

camiseria· barcelona

Passeig Maragall, 40-42 o Tel. 236 46 68

Passeig Fabra i Puig, 70-76 o Tel. 311 27 53

Sants, 145 o Tel. 330 92 73

B~ Fi!:.<= E L<=> r--.1 ~

mobles

AREVALO

Gran de Sant Andreu, 27 i 54 Tel. 311 35 05

Sant Andreu • Barcelona

PAPERERIA

VAILETS

(25)

CONCURS DE CARRERS

GUARNITS

Carrer Coraleu

Carrer Sant Sebastià

Carrer Lanzarote

Carrer Pons i Gallarza

Carrer Rubén Darío

Carrer Doctor Santponç

Carrers Ajuntament -

Balari i Jovany -

Pça. del Comerç

-Gran de Sant Andreu, fins el carrer Malats

Carrer Basconia entre Mal3ts i Cabrera

Plaça Nadal

Carrer Servet entre Arbucies i Concepció Arenal

Carrer Neopatria entre Pg. de Fabra i ·Puig i Marquès de Santillana

Pg. 11 de Setembre.

Entrega de Premis el dia 30 de novembre a 2

/

4 de 10 de la nit

al Centre Cívic de Sant Andreu.

(26)

I I

!

I

LA DAMA DEL PARAIGÜES

M'ho recordà l'altre dia, la pel.licula «Recuerdos» de Woody Alien. L.:escena dels dos protagonistes, mirant-se embadalits sota un paraigües, i una pluja fortis -sima al fons. Fins i tot em sembla recordar-ho ara en blanc i negre.

Succeí més o menys ... en fL ja fa temps, quan esta-vern üna colla d'amics a casa d'un altre. Haviem que -dat que vindrien la Nuria i l'Ernest a sopar alguna cosa i després aniriem al ball de les Festes. No se per-què però potser per ser de la Confreria del Lliri-a- la-mà, em tocava també aquesta vegada de deixar el meu raconet i el got de gin i anarme'n a buscar-los. Plovia a bots i barrals però així i tot em vaig estar al bell mig de la Plaça.

Quan ja tenia la meitat de les soles ben anaiguada, va aparèixer.

La Nuria era una noia que en aquells temps tenia uns vint anys i tot i no ser cap cosa de l'altre món crida-va l'atenció: potser els ulls negres, potser el seu po-sat desmenjat i la seva vitalitat. Potser tot plegat.

Ella duia el seu paraigües, és clar, i jo al veure-la vaig somriure: se la veia tan petitona sota aquell aiguat!! La proposta d'anar als porxos no reeixí. Tampoc la de mantenir una conversa formal. La questió fou que acabàrem sota del mateix paraigües, el meu, i mirant-nos més que parlant. Vaig intentar contar-li el que havia costat i costava rellençar les festes de carrer, motivar la gent, però la seva mirada demos-trava que no em feia cas, que tot i estar per mí no l'interessava per a res la meva vida tant de barri.

Sorprenentment em va dir que ja sabia que l'Ernest vindria bastant més tard però que ho havia preferit així. SL va ser com ja veieu molt clar que volia estar amb mí la Nuria, que m'oferia una nit de caricies i de xerrar veient la pluja caure des del llit, però no hi vaig caure.

Digueu-me el que volgueu però no em vaig adonar de la brillantor dels seus ulls, ni del calfred que li travessà l'esquena, ni de l'estona llarga que ens ha-viem estat mirant al mig d'una plaça, ni vaig enten-dre perque insistí tant a ballar les rumbes i els bole-ros amb mí, i s'arrapà d'aquella manera al meu cos. Molts anys han passat i encara ho recordo i maleei-xo la meva timidesa i que el Ball de Festa Major aca-bés sense jo atrevir-me a endurme-la d'allí on fós. En comparació el Woody té molta més sort.

(27)

X.

CASTELLANOS

Farmaceutic

i

Tecnic Ortopèdic titulat

FARMACIA

Fòrmules magistrals.

Vacunes especials.

Dermocosmètica

-

totes marques-.

Nutricions especials

per esportistes.

ORTOPEDIA

Plantilles a mida.

Faixes a mida.

Cadires de rodes.

Pròtesis mamàries.

Servei de podòleg

-

callista.

Ortopèdia especial

esportistes.

Gran dc Sant Andreu, 91 - Fabra i Puig, 2

Tel. 345 90 58 08030 BARCELONA

CWB INFANTIL

ESC

U

ELA ACTIVA

LAOANTS

Gran de Sant Andreu, 369 entlo.

Tel. 346 26 02

JARDI D'INFÀNCIA

CI

Santa Marta, 21

Tel. 311 38 57

SANT ANDREU· BARCELONA

(28)

la perla

Fundada en 1909

Ajunlllm('nf. I R

Tel~f. 345 14 78 TeiN. 345 14 25

OROJO RA RCELON A

FABRICACIÓ PRÒPIA DE

MATÓ,MANTEGAiFORMA]3ES

REPARACIONES TV. B Ny COLOR

VIDEO y ANTENAS

08030 Barcelona Teléfonos 311 56 73 y 311 44 23

Fabricación pro pia

w

·

Tapizado de •.• ~

muebles y / • •

decoración interior

'1

TAPICERIA

-J.

SO

l

R~

·

u

s

el. Coraleu, ·I Tel. 311 43 03·

ALMACEN MATERIAL ELECTRICO ESPECIALIDAD INDUSTRIAL

. . ""' ... u. Coraleu, 61.63 Telfs. 311 3461 030 BARCELON,A 311 32 50

PROGRAMA

FESTA MAJOR DE

SANT ANDREU

1

9

8

8

DIVENDRES 2

A les 5 de la tarda: Homenatge a la gent gran, amb l'actuació

de la Rondalla del Casal d'Avis de Sant Andreu, Ball flamenc (conjunt infantil), la cantant NELLY, numero còmic a càrrec de NELLY i MIMO.

Lloc: Institut de F.P. Sant Andreu.

A les 8 de la tarda:

Tertulia literària, JOAN MARAGALL, la seva obra i el seu temps. Convidats: Pasqual Maragall, Joaquim Molas, Eugeni Trias

i Gloria Casals.

Lloc: Centre Cívic de Sant Andreu.

A les 8 de la tarda: Correfoc amb els diables de Sant Andreu.

Lloc: Carrer Pons i Gallarza.

A les 9 de la nit: Concert de Rock amb els grups:

JOVIC I !.:ACCIÓ (Rock and Roll) ETIQUETA NEGRA (Pop-Rock) TRUCAM (Pop-Rock)

Lloc: Carrer Pons i Gallarza.

A 2/4 de 10 de la nit: Concert d'Orgue.

Concertiste: Miquel Gonzalez Ruiz.

·Lloc: Parròquia de Sant Pacià.

. A les 10 de la nit: Entrega de premis i sopar del concurs de

pintura MIQUEL CASABLANCAS. Lloc: Restaurant Manel.

DISSABTE

3

• •

A les 9 del matí: Mercat d'artistes i artesans. Lloc: Plaça Orfila.

A 2/4 de 10 del matí: Mercat boig, xocolatada, tallers i acti· vitats diverses, tirolina :. · .·. i l'actuació

del grup d'animació

La

Gregal Gresca. LLoc: Parc Pegaso.

rètols- rótulos

Llenguadoc, 111·118 (Fabra i Puig/ Concepció Arenal)

/EA/1/A

FORN DE PA

CAN TUR

ceSi vols menjar bon pa, a Can Tur has d'anar»

Decoradón

\])(!){?G)Q!l@~

(29)

I

I

s. a.

(30)

. .

.

.

..;. . ~

.• ·

.

.

.

,,

' .

.

QUADRES D'UNA EXPOSICIÓ

- T'he vist com la miraves!! -li digué mentre ell

en-rojolia d'ira i de vergonya.

Peró anem per parts. Tot començà molt després que

tanquéssin la exposició de pintura. De portes

enfo-ra no es sentiria res, però adins la baralla estava

servida.

- SL no m'ho podràs negar. Lhas mirada d'una

for-ma gens norfor-mal. El cavaller, que no pogué dissimu-lar l'enuig, sortint del quadre posà els peus a terra, sorprès ell mateix de tanta audacia.

Mentretant la noia nua de damunt dels coixins ver-mells, al quadre del davant, jeia desesmada i ni se

la sentia respirar. El gat siamès dels seus peus, co

-mençà a miolar en sentir la olor de l'arengada que

estava a la taula del primer bodegó. Alguna força

inexplicable el dugué a saltar-hi, cruspint-se-la.

Tot aquest enrenou despertà la noia que, fregant-se

els ulls s'aixecà del jaç mostrant el seu esplèndid cos

a l'home.

Començaren a parlar del bonic que era el paisatge

del Rec Comtal pintat a l'oli que tenien a l'altre

can-tó de la sala. Semblava que pogués sortir del quadre.

La dona enjoiada no perdia detall i se n'anà a l'altre

bodegó. Va calibrar el pes de la Cassola de fang i d'un

setrill. A la fí es va decidir pel cullerot de fusta. Feia

cara de pocs amics.

Ell, havia agafat un diari d'un collage proper, una

capsa de cigarretes i una ampolla de conyac i s'

as-segué a la taula de marbre que havia tret del pais-satge d'enfront.

La noia li demanà si tenia una altra cosa per beure

i agafà la gerra d'aigua i dos gots, que era l'únic que havia quedat al primer bodegó. En un altre paissat-ge es veia l'estació del tren.

Només els faltà la senyora enjoiada brandant el

cu-. llerot de forma amenaçant, per marxar corrents

ple-gats saltant amb decisió dins del quadre de

l'esta-ció fins a perdre's de vista per sempre més.

L altra dona, desenganyada, es posà a plorar i no

-més li féu cas un noi jove que estava mirant-la de

feia estona des d'un quadre lleument abstracte. Tam

-bé fugirien.

La gresca fou l'endemà quan ningú s'explicava que

feia tot fora de lloc, el gat escurant les molles de pà,

el gerro damunt la taula, i unes lliga-cames de senyora-bé penjant d'una cadira.

~

~~~

I

. .

~

.

·<

.

:'·.

~.

• I

. • • • • \ I

lliiPi==-" . '

.

., ,

·''

.

'

.•

.

•, :• ':""a I_. : •

...

~.'·

.

.

.

...

,

.

. '-'

.

(31)

DE TOT I

A BON PREU, AL MERCAT

de

---Tú tantbién eres

distinta

para

la

Caja Postal.

Lo que cada uno espera de la vida es tan personal

como intransferible.

Por eso no queremos que haya soluciones comunes

para

·

Tu presente

todos.

y

tu futuro deben ser só\o tuyos.

Gaia Postal pone a tu disposición toda su capacidad

humana

y

tecnológica para que realmente lo sean. segun

tus deseos, durante toda \a vida.

ca¡a Postal te abre nuevos caminos.

(32)

-GESTORIA ADMINISTRATIVA AUTO ESCOLA

ADMINISTRACIÓ FINQUES

\I~LL~

:1.1:C:ïHIC: 1\ï

BJ\QUI:I~Ó

AIGUA-GAS • èALEFACCIÓ ENERGIA SOLAR REGALS • ELECTRICITAT

ELECTRODOMÈSTICS

Passeig Torras i Bages, 86 Tel. 346 03 10 • 08030 Barcelona

B O U T I Q U E

VERSA LLES

FABRA I PUIG, 33

08030 BARCELONA

tejidos

irelena

PROGRAMA

FESTA MAJOR DE

SANT ANDREU

1

9

8

8

DISSABTE 3

A les 10 del matí:

11 Concurs de dibuix infantil. Lloc: Carrer Pons i Gallarza.

A

les 11 del matí: I Concurs de truites. Lloc: Carrer Servet.

A

2/4 d'l del migdia:

Sardanes amb la Cobla Popular. Lloc: Carrer Pons -i-Gallarza.

A

la 1 del migdia:

Marionetes Gegants COMPANYIA CESAR UNARI. Lloc: Carrer Pons i Gallarza.

A

les 4 de la tarda:

Partit de Festa Major de veterans.

U.E. SANT ANDREU·MASNOU C.F. Lloc: Camp Municipal Narcís Sala.

A les 4 de la tarda:

11 Concurs de Botifarra.

Lloc:

La

Rosa·Carrer Coroleu.

A

les 5 de la tarda:

Actuacions de la Rondalla i Coral del Casal d'Avis de Sant

Andreu.

Lloc: Casal d'Avis Basconia.

A les 5 de la tarda:

Jocs de saló. Lloc: Carrer Servet.

A

les 5 de la tarda: Esbart Pegaso Lloc: Carrer Coroleu.

Banrina, 25-27 (Junto Pza. Mossen Clapés) Tel. 345 00 11

08030 BARCELONA

Articles d'esports.

camping i animació

jfleca <!&rfíla

«DESCOBREIXI NOVAMENT

EL GUST DEL PA QUE JA TENIA OBLIDAT» .

RELLOTGERIA

M.CARRERA

ESTABLIDA EN 1920

(33)

Por favor,

no deje que cualquiera

me ponga las manos

enc1ma.

v~

y~~

SE REP ARAN TODO TIPO DE

ELECTRODOMESTICOS:

LAVADORAS, FRIGORIFICOS,

LAVAVAJILLAS, ESTUFAS,

CALENTADORES, ETC. ..

SAlSA

SERVICIO DE APARATOS ELECTRODOMESTiéOS, S. A.

(34)

no a mano es rma con que contigo para que tengas tu casa.

Mano a mano, porque negociamos contigo las de tu Crédito Viviendo que son tus condiciones:

Las que tú decides.

Banca Con un interés de primera mano.

Jover

Mano a mano, la tuya y la nuestra.

Gran de Sant Andreu, 123

08030 BARCELONA

Te

l

s. 346

ERETROO

~ ~

C/. GRAN DE SANT ANDREU. 337

TEL. 345 03 27

IL-LUMINACIO OBJECTES DE REGAL MATERIAL ELECTRIC ELECTRODOMES TICS

Accent

idiomes

-ANGLÈS I FRANCÈS

-

CRAN DIVERSITAT

D'HORARIS

-

PROFESSORS

'

NADIUS

-

CRUPS REDUÏTS

Informació matí i tarda

GRAN DE SANT ANDREU, 226 - TEL. 346 67 37 NOU LOCAL: MERCAT, 14 -TEL. 311 50 02

1\NGLES

VENTA

Y

.

REPARACION

MAQ. ESCRIBIR ORDENADORES

TRAT. TEXTOS

FOTOCOPIADORAS TELEFAX

CALCULADORAS

PAPELERIA

~~ii~tf~RNADORAS

- OBJETOS DE ESCRITORIO FRANQUEADORAS

- MATERIAL DE OFICINA DESTRUCTORES

(35)

es

teu Sant Andreu

del26 novembre

al6 de

desembre

11&~les

1

A SANT ANDREU

SOM AL SEU SERVEI A:

Recorregut:t::.u..-,..s~ d..e-p:t.~i~

Recorregut :

t:--i

t:.-li.$

~.e....

...s

Recorregut:

e,.e..~ç,l'A-V'il~

Recorregut :

~orr¡;_f()~

.

e:-

t;...rre....,.>

b

u.e;. ..

rni~

(36)

ROBA DE CASA

~

1tí

OBERT TOTS ELS MATINS

i

EL DIVENDRES TOT EL DIA

(MANTES, LLENÇOLS, JOCS DE TAULA,

GRANOTES, CAMISES, BATES, Etc.)

u

....

MODES

Gran de Sant Andreu, 349-351

Telèfon 346 56 69

08030

BARCELONA

MODA EN GÈNERE DE PUNT PER A HOME, DONA I NEN

Gran de Sant Andreu, 231 Tel. 311 63 04- 08030 Barcelona

Via Augusta, 80

Tel. 217 63 26 Barcelona

CI

AJUNTAMENT, 5

Tel. 346 51 29

PLAÇA MERCADAL, 39

Tel. 345 05 Ol

(37)

\

SORPRESA!!

Els nens estaven donant un tomb, un d'aquells tombs

a vegades tan avorrits per la plaça. Cansats d'anar

amunt i avalL de cop i volta s'aturaren devant aque

-lla caseta i no van parar fins que els pares els com-praren uns sobres-sorpresa.

La cara del Nico en veure'n el contingut fou de cine

-ma: «Val per un dia d'aventures amb Batman». L.:Heura

no fou menys i li llegia el premi: «Un dia al païs dels

barrufets». Encara no entenen els grans com, però

els nens van desaparèixer i només els nens sabrien

-encara que s'ho callarien per sempre- que s' ha-via acomplert el que els deia el paper.

També els compraren sobrets a la Rita («Val per un

deu en matemàtiques»), a l'Andreu («Perque els

pa-res no es barallin més») i a l'Anna («La Mary Poppins

t'endreçarà avui l'habitació») ... No cal dir que també

això es complí. A en Xico li sortí «En Pere ja no es

ficarà més amb tú a l'escola» i a na Maria «Que les

xocolatines semblin talls de carn i enredis així als

pares».

S'ho van començar a dir els uns als altres i la cua

devant la paradeta eraja espectacular, com ho eren

els premis sorpresa: «Val per una campana al cole ca

-da mes» per l'Oriol; o per l'Arnau «Val per ser Tintín

tot un dia» ...

Als pares mentre els anava pujant la mosca al nas. D'acord que estessim de Festa, i que els nens

volgues-sin sobres-sorpresa, però d'això al que passava era

fer-ne un gra massa.

El primer pare que va decidir de comprar-se'n un per

elL a l'obrirlo, una mica més i li cau de les mans: «Val

per una Declaració de la Renda negativa». Després

ja tot vingué rodat. Tots els pares se n'anaren amb

paperets com aquests: «Val per liquidar el compte de la Visa», o «Val per ser Corto Maltés per un dia»; el iaio

Marcel se n'anà amb el de «Un ball amb la Judy

Gar-land, quan era jove» i !"Ernest se n'anà a agafar el

pont aeri per tenir «Un sopar amb I'Ana Obregónn.

La cosa acabà malament, doncs els menuts i els grans començaren a fer-se nosa a la cua, i quan els

grans eren majoria s'acabà el joc.

Els que van tenir sobret però, van tenir una Festa

Ma-jor com mai. ~

/ ?

~~c.o

(38)

CAIXA DE

BARCELONA

009 SANT ANDREU

Gran de Sant Andreu) 113

Tel. 346 68 66

081 PÇA. MOSSÈN CLAPÉS

Pça. Mossèn Clapés) 20

Tel. 346 03 44

182 MERCADAL

Gran de Sant Andreu) 226

Tel. 346 87 18

183 CONCEPCIÓ ARENAL

Concepció Arenal) 276

Tel. 346 87 68

196 PASSEIG ONZE DE SETEMBRE

Passeig Onze de Setembre) 14

Tel. 346 64 67

256 GUARDIOLA I FELIU

Gran de Sant Andreu) 368-370

Tel. 311 48 04

367 NADAL

Passeig Fabra i Puig) 26-27

Tel. 311 61 72

371 PLAÇA ORFILA

Passeig Torras i Bages) 9-11

(39)

T 4210294-4210946

Gimnàs

Anoll

Matrícula Gratis

TAEKWONDO RÍTMICA- AERÒBIC

GIMNÀS FEMENÍ JAZZ INFANTIL

PEHRUQUEH UNISEX Borriana, 71 Baixos Telèfbn 346 71 32

SANT ANDREU-BARCELONA

AVGDA. MERIDIANA, 374

TEL. 311 60 03

FABRA I PUIG, 102'

TEL. 311 65 26.

GRAN, 225 SANT ANDREU -BARCELONA

PROGRAMA

FESTA MAJOR DE

SANT

ANDREU

1

9

8

8

DISSABTE 3

A 2/4 de 6 de la tarda:

Festa Infantil, berenar i obsequis per la mainada. Lloc: Carrer Lanzarote.

A les

6

de la tarda: Cinema i diapositives.

Tema: DOCUMENTALS DE TRENS. Lloc: Ateneu Obrer de Sant Andreu.

A les 6 de la tarda:

Tarda infantil agrupament JAUME I. Lloc: Carrer Pons i Gallarza.

A les

7

de la tarda:

I Mostra de danses aragoneses a càrrec del Centre Aragonès del Bon Pastor.

Lloc: Plaça de la Pomera.

A les 9 de la nit:

Sopar de germanor i discoteca al carrer. Lloc: Carrer Servet.

A les

10

de la nit:

Concert de FESTA MAJOR a càrrec de la Banda Municipal dirigida per l'andreuenc Albert Argudo.

LLoc: Parròquia de Sant Pacià.

A les

10

de la nit:

Concert de Rock ESPACIO EN BLANCO. Lloc: Carrer Pons i Gallarza.

A les

10

de la nit:

Representació de l'obra 114 NITS DE NUVIS ... DE TRES11 d'en Nicasi Camps i Pinós.

Libe: S.C. La Lira.

lbert

spadalé

REPORTATGES EN FOTOGRAFIA I VIDEO

!CASAMENTS · BATEIGS · COMUNIONS, ETC.}

FOTOGRAFIA DE RETRAT, INDUSTRIAL, PUBLICITAT

PGE. SÒCRATES, 12 ·TEL. 316 66 51 PG. ONZE SETEMBRE, 11 -TEL. 346 74 55

SANT ANDREU · BARCELONA

GLORIAGIMS

Peluqueros Estilistes

Cabina Estética

CI Sant Ildefons, 28-30

- GIMNASIO FEMEN/NO

-baJo co;;t'rol médlco

.111-@-1

...,O~q ... ;f~ ~IDSf~z:Oo

Profeaora en Estétlca y Bellez8

ESPECIALIDAD EN DEPILACION ELECTRICA

P.0 fabra y Puig, 70-76, Entlo.1.' 08030 Barcel

T 31t 23 93 - Horas conveni

ANDREU TARRES PERALES ASSESSOR FISCAL

ASSEGURANCES DE.JUBILACI6

BURRIANA, 80

TEL. 311 00 51 08030 - BARCEL(.)NA

~CONDAL ~ALIMENT

tonais

(I

FA]

CINEMA-HIFI-IiADIO-TV REVELAT 24 HORES

ANTONI MOLTO I ARISSA

Rubén Darío, 2 Tel. 345 26 98

(40)

PANIFICADORA

SANT ANDREU

Pons i Gallarza, 44 Tel. 345 44 86

. .:.•·· ., . ... •

. - : . . .. . . . , ·. - -;.•. . '~--·' ~-·::t, -.

. .

·.

-SANT ANDREU PA

Gran de Sant Andreu, 143 Tel. 346 72 52

=========

.

.

..

..

·

.

.. ·.

·

.

.

.

-

· ..,

-==

=====

==

=

~

• Pa artesà de la millor qualitat

~

• Gran assortit de bolleria selecta i calenta a tot hora

~

• Encarrecs per festes

Us esp_erem!!

SANIHOGAR

Reformes de banys i cuines

Gran assortit en armaris

-

Miralls-

'

Griferia:

'

Accessoris i complements de bany.

Selecció de paviments de gres i rajoles de València.

Directe de Fàbrica.

Facilitats fins a 36 mesos

Consulti 'hs preus sense compromís.

Gran,

379

T.

345 62 46

SANT ANDREU- BARCELONA ·

(41)

EL FANTASMA DELS CANTAIRES

Els cantaires anaven pujant a l'entarimat. Tot tenia un regust antic encara que el trencava la jovenalla que enjogassada feia més soroll que ningú. Tothom atrafegat amb les partitures, que per fi anaven dins les carpetes de les estrenes, de plàstic, lluents. Qui més qui menys se sabia totes les peces de memò-ria, després de tants assajos, cada dimarts, cada di-jous, insistint en l'harmonització, les veus, els bai

-xos que no es senten, aquella contralt que destaca potser massa. El cap li bullia al mestre: Era tot un any gairebé de preparar els concerts, i aquest, el de Festa Major era el que havia de quedar millor.

Els marcà les veus com recordatori per l'entrada, i la batuta començà a anar amunt i avall rítmicament. Començà a sonar Haendel «Ja que el bon Deu omni-potent regna-AI.Ieluia» Quan arribaren al darrer Al.le-luia, el més vibrant de tots, no fallà cap veu, falla-ren totes, després de veure com una de les fustes de l'empostissat cedia i gairebé s'empassava les saba-tes i per tant els peus d'una fila de cantaires. La investigació, ja que era cosa comprovada que no havia estat casuaL menà als sotans de l'edifici, a les teranyines del dessota, als recons dels ratolins, pe-rò sense resultat, no sortia el sabotejador.

El dia següent tornà la gresca, però aquest cop, exac-tament en el mateix punt, fou el teló el que donà l'en-surt. Era ben clar però, que els atemptats eren fets per algú o alguns que coneixien la casa, l'edifici, fins i tot l'estructura mateixa dels cants a la perfecció ...

A la tercera però havia d'anar la vençuda. Hi havia vigilancia per tot l'edifici. Membres dels cossos de seguretat disfressats d'orfeonistes per tots els racons. Havia de caure i així fou. El descovriren darrera una màscara que enretirarien tot seguit.

Estava ja a punt de posar en marxa els focus del tea-tre per enlluernar els cantaires quan l'atraparen.

A preguntes de les autoritats respongué que la seva única intenció era fer-se notar, ja que feia dos anys li havien recomanat es dediqués a una altra cosa puix desafinava i moltíssim, i d'aquesta manera in-tentava d'impedir que es fés una injustícia amb ell i amb tots els desafinadors.

La historia encara acabà prou bé. Unes hores des-prés era deixat al carrer, lliure i sense càrrecs -ningú no presentà cap denuncia- i encara podria tocar les castanyoles i la pandereta a unes quantes peces del repertori; això sL sense desafinar ni una nota.

l

.

.t

.

~

(42)

I

S

J.Co/1 S.A.

·

11

OPEL

-Concesionario oficial

COMPR~

-

SU

COCH~

AQUI

-

·

·

Y

COMPRU~B~ NU~STRAS

.

V~NTAJAS

.

• TASACION ES

• PARKING

• TALLERES

(43)

REPARACIONES

RIGUÉ

Reparación de pequeños Electrodomésticos.

Servicio Oficial: BRAUN, S & P, TAURUS,

SOLAC, MAGEFESA i MINI MOKA.

Gran de Sant Andreu, 182

Tel. 346 99 02 08030 Barcelona

DISSENY I

DECORACIÓ

. CUINES i BANYS

RESTAURANT

RAMON

- -

CASAMENTS

COMUNIONS BATEIGS

Gran de Sant Andreu, 194 tel. 346 56 55 08030 BARCELONA

OEaL-E5

navei

I

Sant Andreu, 140 Dr. Sampons, 9-11

Tel. 346 84 11

cç:lcles

CaTC\LUITR\

AUTOMÒBILS MOTOCICLETES

BICICLETES

RECANVIS I ACCESORIS

PERRUQUERIA

CONSOL FERRER

· • Especialitat en permanents i tints

• Tallat de cabells

C

I

Vallés, 67 Tel. 346 32 55

0.8030 BARCELONA

CAIXES REGISTRADORES BALANCES ELECHONIQUES

Llenguadoc, 35 -39

Tel. 31113 08

08030 BARCELONA

PROGRAMA

FESTA MAJOR DE

SANT ANDREU

1

9

8

8

DISSABTE 3

A les 11 de la nit:

Espectacle de Cabaret amb l'actuació de: El ballet de. FRANKY'E SHOW.

Els humoristes JOAN I MIQUEL. Els il.lusionistes MAGIC TREBOL.

El transformiste i la supervedette: REGINA DOS SANTOS. Lloc: Cotxeres de Sant Andreu.

A 2/4 de 12 de la nit: Ball amb l'Orquestra TIO VIVO. Lloc: Carrer Pons i Gallarza.

DIUMENGE

4

A les 10 del matí: Fira de dibuix i artesania. Lloc: Carrer Pons i Gallarza. A les 10 del matí:

Esmorzar per els veïns del carrer. Lloc: Carrer Lanzarote.

A les 10 del matí:

Prova social ciclista a la Rambla. Lloc: Passeig de Fabra i Puig. A les 10 del matí:

Partit de futbol entre els equips jovenils de la U.E. Sant

Andreu i el Sagrerenc C.F. Lloc: Camp Municipal Narcís Sala.

A 2/4 d'li del matí:

11 Concurs de dibuix amb gixos de colors al carrer per a nens

de 5 a 15 anys.

Lloc: Pg. Onze de Setembre.

. Gran de Sant Andreu, 165 - 167

Tel. 311 64 51 ~~~~í'l 08030 Barcelona

VIDRE PLA DISSENY

I

ANTONIO

GNZAlEIZ

VENDA 1 COLOCACIÓ DE VIDRES, MIRALLS, VJ.

TRALLS, LAMINATS

SE-CURIT, CLIMALIT, GRAVAT A L'AC!D BALARI i JOVANY, 4-Tel. 345 09 61

SANT ANDREU- BARCELONA

~~

EL REBOST

ALIMENTS DIETETICS 810LQGICS

• METGE NATUROPA

• QUIROMASSATGISTA

• HORES CONVINGUDES

Gran de Sam Andreu. 249

Tel. 311 98 93

08030 BARCELONA

~~

....

Roba Decoració per la

Tel. 3'16 02 95

PAPERERIA

(44)

BODEGA·LICORERIA

''LAS PALMERAS''

P ç a .

Las

P a l m e r a s,

N?

23

VENTA

AL

MAYOR

Y

DETALL

TODO EN LICORES, CAVAS, VINOS.

GRAN SURTIDO EN CAVAS ARTESANOS

Y VINOS DE RESERVA,

NACIONALES Y DE IMPORTACION.

NO DUDE EN VISITARNOS

Abierto Domingos y Festivos todo el dia.

LA CASA DE LOS LICORES

(45)

""

v

v

~

I!

INTERVENTOR

El senyor Marcel és un estusiasta del cinema, i en

-cara més del cinema de carrer, alió de dur-te tú la cadira de casa i seure devant la càmera a la fresca.

I és capaç de qualsevol cosa per veure bon cinema. Per això quan a l'illa peatonal en fan per les Festes se n'hi va corrents.

Un cop assegut convenientment fa les presentacions un senyor que es fa dir l'interventor i que posa a la venda uns tickets, i els diu que avui els cinèfils po-den escollir una pel.licula i intervenir-hi. Els ha de treure del cap la idea equivocada de que allò és una broma, i com a prova els fa escollir uns quants films a l'atzar. El senyor Marcel escull «Niagara» i quan se'n convenç una mica, veu a la pantalla gegant l'esce-na triada: aquella en que Marilyn Monroe mor en un·

trist campanar.

En Marcel proposa que Joseph Cotten aconsegueixi d'atrapar la Monroe i fugin al Canadà: de forma in-creïble la cinta canvia el final i s'acompleix el que demana. Tothom meravellat.

El següent film es «El Graduado». La proposta d'una parella que s'estaven en un racó és que Dustin Hoff-man passi de la noia i se'n vagi amb Mss. Robinson al Carib a fer un creuer: Fet... Els pocs incrèduls que quedaven resten muts com el Cuirassat Potèmkin.

La senyora Clara proposa perquè no s'acaba casant la Scarlet O'Hara amb Leslie Howard a «Allò que el vent s'endugué» i que el Clark Gable sigui el que es mengi els raves. Sense problemes. Vist l'èxit, les idees es volcaren. Que a «Biade Runner» de Ridley Scott la replicant que enamora al Harrison Ford se sabés a la fí que era un transvestit; que a «El Séptimo Sello»

d'Ingmar Bergman hi apareguessin els Germans

*

Marx, com diu l'Andreu, o encara més: que a «Alien»

el monstre i la senyora s'enamorin després de la tro-bada de 3.a Fase i formin una colònia d'alienets a un satèlit de Saturn.

Els més audaços proposaren que «Supermann volés sense res, només amb la capa vermella, o comença-ren a perfilar una nova versió de «El Gran Dictador>) amb la participació d'un de reconeguda solvència per aquestes terres.

S'acabarien els tickets o bé les idees per canviar les pel.licules? Els que ho van viure saben la resposta,

(46)

DISTRIBUIDORES DE

LAS MEJORES MARCAS EN

AZULEJOS Y GRES .

.

Pça. Mossèn Clapés, 2 y 3 Mallorca, 658-660

B

A

R

C

E

L

345 51 02 Tels. 346 10 15 Tel. 349 74 25

O N A

p~~

HOME I DONA

P.9 Onze de Setembre, 66 • 74 Tel. 345 24 00

08030 • BARCELONA

...

...

~

:

?/

~,

~

ELECTRODOMÈSTICS

JIIUnO~

.- : - :

T.V. ·VIDEO· Sò HI·FI

ELECTRODOMÈSTICS

DECORACIÓ

P.9 Onze de Setembre, 66-74- Tel. 345 24 00 • 08030 BARCELONA

GRAN ASSORTIT EN COMPACT DISC

DESCOMPTES DEL 15 al 25%

DISCS

CASSETTES

VIDEO

GRAN VARIETAT

D'OFERTES

FABRA I PUIG. 50

TEL311 44 61

.BARCELONA

SANDVITXERIA

P.

0

TORRAS I BAGES, 5

SANT ANDREU

(47)

PERRUQUERIA

J.

SALAVEJ)R~

~=~::,

...

~

·

(

Tel. 311 03 54· SANT. ANDREU

MECÀNICA I ELECTRICITAT GENERAL DE L'AUTOMÒBIL

DR. RAMON

SARGET FABRA

CIRURGIA ESTÈTICA

• LIPOSUCCIONS

• LIPEPTOMIES

• ORELLES AMB NANSA • RINOSEPTOPLÀSTIES

• ARRUGUES (CARA I COLL), ETC.

m

,

• MECANOGRAFIA

SISTEMA AUDIOVISUA

• IDIOMAS

PROGRAMA

FESTA MAJOR DE

SANT ANDREU

1

9

8

8

DIUMENGE 4

A les 11 del matí:

Fira-Mercat Trens Miniatura. Lloc: Ateneu Obrer de Sant Andreu.

A les 12 del migdia:

IX Concurs de cassoles d'arròs. Lloc: Jardins Club Natació S.A. · Fabra.

A les 12 del migdia: Ballada de Sardanes.

Lloc: Pg. Fabra i Puig, front el mercat ODEON. A les 12 del migdia:

Cants Corals i poesia. Lloc: Carrer Pons i Gallarza.

A les 12 del migdia:

Partit de futbol entre els equips jovenils de la U. E. Sant Andreu i el Santboià C.F.

Lloc: Camp Municipal Narcís Sala.

A les 12 del migdia:

Festival Infantil.

Lloc: Carrer Coroleu.

A les 5 de la tarda: Cucanya infantil.

Lloc: Carrer Lanzarote.

A les 6 de la tarda:

Actuació infantil amb LWIS M. PANYELLA.

_ Lloc: Carrer Pons i Gallarza.

A les 6 de la tarda:

Concert de Sardanes i música de cobla, amb la Principal de Barcelona.

Lloc: Parròquia de Sant Andreu.

F o t o

JIBS

Concepclón Arenal, 322 T 311 65 09 08030-BARCELONA

_ Revelaclo en.

1

h o r a _

Mobles Baró

Tota classe de Mobles

ESPECIALITAT EN MOBLE RÚSTIC

Gran de Sant Andreu, 239

08030 BARCELONA Tel. 345 05 lO

ANTIGA LICORERIA

Prat

~LÍ\~

ASSESSORAMENT I GESTIÓ

FISCAl .

• INMOBILIARI • COMPTABLE

COR OLEU, 1, ENTRESOL 23

Tel. 346 85 16

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...