PLA DE CONTINGÈNCIA MESURES DE PREVENCIÓ

30  Download (0)

Full text

(1)

PLA DE

CONTINGÈNCIA

MESURES DE PREVENCIÓ

(2)

NIVELLS D’ALERTA SANITÀRIA

N

0-1-2

N

NIVELLS D’ALERTA 0 - 1 - 2: Nova normalitat

Preveu l’ensenyament presencial a tots els nivells. L’organització es farà d’acord amb les pautes establertes per les autoritats sanitàries. Es mantendran mesures higièniques i es preservarà la distància social necessària.

NIVELLS D’ALERTA 3 - 4

Preveu l’ensenyament presencial fins a 2n d’ESO en tots els casos i l’opció d’ensenyament semipresencial a partir de 3r d’ESO de manera excepcional, només si no és possible mantenir

N

3-4

C

semipresencial a partir de 3r d’ESO de manera excepcional, només si no és possible mantenir la distància de seguretat establerta. L’organització es farà d’acord amb les pautes establertes per les autoritats sanitàries. Es mantendran mesures higièniques i es preservarà la distància social necessària.

S’implementarà d’ensenyament digital, si es dona el cas excepcional que s’hagi de suspendre l’activitat lectiva presencial.

CONFINAMENT

Ensenyament a distància a tots els nivells .

(3)

SEGUEIX LA REGLA DE

LES 3 EMES

(4)

INICI DE CURS

Els alumnes han d’accedir al centre per les portes corresponents al seu nivell i s’han de dirigir a la zona del pati que tinguin assignada.

10 de setembre de 2021

08:00 – 10:00 h. 1r i 2n ESO

13 de setembre de 2021 13 de setembre de 2021

08:00 – 10:00 h. 3r i 4t ESO

14 de setembre de 2021

08:00 – 10:00 h. 1r i 2n BATXILLERAT

15 de setembre de 2021

08:00 h. Inici de classes

(5)

ACCÉS AL CENTRE

EL CENTRE ROMANDRÀ TANCAT DURANT TOTA LA JORNADA LECTIVA

Al llarg del matí, els alumnes no podran entrar ni sortir del centre.

Al llarg del matí, els alumnes no podran entrar ni sortir del centre.

Els pares han de demanar cita prèvia.

Es durà un registre manual a porteria per anotar totes aquelles persones que per un motiu o altre hagin d’accedir al centre educatiu.

.

(6)

ACCÉS AL CENTRE

1

3

ENTRADA PRINCIPAL

1r ESO

2n ESO

1r AFD11

2n AFD11

ENTRADA C. MÚSIC

ANTONI

LLITERAS 3

LLITERAS

BATXILLERAT

CICLES FORMATIUS

ENTRADA

PORTA PISTA POLIESPORTIVA

3r ESO PMAR

4t ESO PRAQ

2

(7)

ACCÉS AL CENTRE DES DE L’ATURADA DEL TRANSPORT

ESCOLAR

(8)

ACCÉS AL CENTRE

HORES D’ARRIBADA:

07:55 h. TRANSPORT ESCOLAR 08:00h. RESTA D’ALUMNAT QUAN ENTRIN AL CENTRE, ELS ALUMNES

S’HAN DE DIRIGIR A LA ZONA DEL PATI QUE S’HAN DE DIRIGIR A LA ZONA DEL PATI QUE TENEN ASSIGNADA

ELS PROFESSORS ELS RECOLLIRAN I ELS ACOMPANYARAN A LES RESPECTIVES AULES ELS DIES DE PLUJA, ANIRAN DIRECTAMENT A LES AULES

.

(9)

HORARI ESCOLAR

ESO

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1a hora 08:00 – 08:55 08:00 – 08:55 08:00 – 08:55 08:00 – 08:55 08:00 – 08:55 2a hora 08:55 – 09:50 08:55 – 09:50 08:55 – 09:50 08:55 – 09:50 08:55 – 09:50 3a hora 09:50 – 10:45 09:50 – 10:45 09:50 – 10:45 09:50 – 10:45 09:50 – 10:45 PATI 10:45 – 11:20 10:45 – 11:20 10:45 – 11:20 10:45 – 11:20 10:45 – 11:20 4a hora 11:20 – 12:15 11:20 – 12:15 11:20 – 12:15 11:20 – 12:15 11:20 – 12:15 5a hora 12:15 – 13:10 12:15 – 13:10 12:15 – 13:10 12:15 – 13:10 12:15 – 13:10 6a hora 13:10 – 14:05 13:10 – 14:05 13:10 – 14:05 13:10 – 14:05 13:10 – 14:05

(10)

HORARI ESCOLAR

BATXILLERAT

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1a hora 08:00 – 08:55 08:00 – 08:55 08:00 – 08:55 08:00 – 08:55 08:00 – 08:55 2a hora 08:55 – 09:50 08:55 – 09:50 08:55 – 09:50 08:55 – 09:50 08:55 – 09:50 3a hora 09:50 – 10:45 09:50 – 10:45 09:50 – 10:45 09:50 – 10:45 09:50 – 10:45 PATI 10:45 – 11:20 10:45 – 11:20 10:45 – 11:20 10:45 – 11:20 10:45 – 11:20 4a hora 11:20 – 12:15 11:20 – 12:15 11:20 – 12:15 11:20 – 12:15 11:20 – 12:15 5a hora 12:15 – 13:10 12:15 – 13:10 12:15 – 13:10 12:15 – 13:10 12:15 – 13:10 6a hora 13:10 – 14:05 13:10 – 14:05 13:10 – 14:05 13:10 – 14:05 13:10 – 14:05 PATI 14:05 – 14:10 14:05 – 14:10

7a hora 14:10 – 15:05 14:10 – 15:05

(11)

ENTRADA I SORTIDA DE L’EDIFICI PRINCIPAL ALUMNAT DE

1r ESO I 1r AFD11

1

EDIFICI PRINCIPAL PORTA A1

• 1r ESO

• 1r AFD11

RECORDAU QUE SEMPRE HEU DE CIRCULAR PER LA

VOSTRA DRETA

(12)

ENTRADA I SORTIDA DE L’EDIFICI PRINCIPAL ALUMNAT DE

2n ESO I 2n AFD11

1

EDIFICI PRINCIPAL PORTA B1

• 2n ESO

• 2n AFD11

RECORDAU QUE SEMPRE HEU DE CIRCULAR PER LA

VOSTRA DRETA

(13)

ENTRADA I SORTIDA DE L’EDIFICI SOS MONJOS ALUMNAT DE

3r ESO I PMAR

2

EDIFICI SOS MONJOS PORTA B2

• 3r ESO

• PMAR

EDIFICI BATXILLERAT

3r C

3r D

3r

Porta B 2

Porta

2

RECORDAU QUE SEMPRE HEU DE CIRCULAR PER LA

VOSTRA DRETA

Bar

P M A R

3r A

3r B 3r

E

Porta A 2

ENTRADA PORTA PISTA POLIESPORTIVA

3r ESO PMAR

2

(14)

ENTRADA I SORTIDA DE L’EDIFICI SOS MONJOS ALUMNAT DE

4t ESO I PRAQ

2

EDIFICI SOS MONJOS PORTA B1

• 4t ESO PRAQ

EDIFICI BATXILLERAT Porta

B 2

Porta

2

A 2

4t E

• 4t ESO

• PRAQ

RECORDAU QUE SEMPRE HEU DE CIRCULAR PER LA VOSTRA DRETA

Bar

P R A Q 4t

B 4t

C 4t

D

A 2

ENTRADA PORTA PISTA POLIESPORTIVA

4t ESO

PRAQ

2

4t E

4t A

(15)

ENTRADA I SORTIDA DE L’EDIFICI BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

ALUMNAT DE LA PLANTA BAIXA

3

PLANTA BAIXA EDIFICI

BATXILLERAT I CF PORTA A3/B3

• 1r BATX

ENTRADA C. MÚSIC ANTONI

LLITERAS

•BATXILLERAT

•CICLES FORMATIUS

3

1r B 1r

A

1r C 1r

ADG 21

2n

Porta

B 3

• 1r BATX

• 1r ADG21

• AFD21

RECORDAU QUE SEMPRE HEU DE CIRCULAR PER LA

VOSTRA DRETA

A F D 21 1r

A

1r C

1r

ADG 21

A F D 21 2n

A

2n

B

2n

2n C

ADG 2 1

1r B

Porta A 3 B 3

(16)

ENTRADA I SORTIDA DE L’EDIFICI BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

ALUMNAT DEL PRIMER PIS

3

1r PIS EDIFICI

BATXILLERAT I CF PORTA A3/B3

• 2n BATX

ENTRADA C. MÚSIC ANTONI

LLITERAS

BATXILLERAT

CICLES FORMATIUS

3

1r B 1r

A

1r C 1r

ADG

Porta

B 3

• 2n BATX

• 2n ADG21

RECORDAU QUE SEMPRE HEU DE CIRCULAR PER LA

VOSTRA DRETA

A F D 21

ADG 21

2n

A

2n

B

2n

2n C

ADG 21

Porta A 3 Porta

B 3

2n C

(17)

SORTIDA DEL CENTRE

CINC MINUTS ABANS DE TOCAR EL TIMBRE, ELS ALUMNES RECOLLIRAN, I EL PROFESSOR, EN

SONAR EL TIMBRE, ELS ACOMPANYARÀ EN ORDRE FINS LA PORTA DE SORTIDA QUE ELS

CORRESPONGUI CORRESPONGUI

EN CAP CAS, ELS ALUMNES, ANIRAN SOLS

(18)

SI ENS CUIDAM, ENS ENSORTIM

ELS PARES

HAN DE SIGNAR UNA DECLARACIÓ RESPONSABLE

LES PORTES ROMANDRAN OBERTES EN TOT MOMENT, NO S’HA DE DEIXAR EL

MATERIAL DESCUIDAT!

ES FARAN CONTROLS ALEATORIS DE LA

TEMPERATURA

ELS ALUMNES HAN DE PORTAR LA

MASCARETA HOMOLOGADA I ES RECOMANA DUR

MATERIAL DE

DESINFECCIÓ D’ÚS

PERSONAL

(19)

MOURE’NS per l’IES

MASCARETA OBLIGATÒRIA

EVITAR TOCAR POMS I

PASSAMANS

DISTÀNCIA DE SEGURETAT

RESPECTAR

ELS SENTITS DE

DESPLAÇAMENT,

SEMPRE PER LA

DRETA

(20)

AULES PROTEGIDES

VENTILAR 5-10’

INICI I FINAL;

NETEJAR A CADA CANVI

NO ES POT COMPARTIR EL MATERIAL

DISTÀNCIA DE SEGURETAT I MASCARETA

ENTRAR I

SORTIR EN

ORDRE DE

TAULES

(21)

BON ÚS dels BANYS

RESPECTAR AFORAMENT.

EVITAR AGLO- MERACIONS

ESTAR-HI EL TEMPS JUST I NECESSARI

ÚS RESPONSABLE DE SABÓ, AIGUA I PAPER

RENTAR-SE I

EIXUGAR-SE

BÉ LES MANS

(22)

PATI

ELS ALUMNES BERENARAN A L’AULA ACOMPANYATS PEL PROFESSOR

PER MOTIUS DE SEGURETAT, ELS ALUMNES

HAURAN DE RECOLLIR LES RESTES DEL BERENAR PER RECICLAR-HO FORA DEL CENTRE

ELS ENTREPANS COMANATS A LA CANTINA ES ELS ENTREPANS COMANATS A LA CANTINA ES REPARTIRAN ABANS DEL PATI

UNA VEGADA HAGIN BERENAT EL PROFESSOR ACOMPANYARÀ ELS ALUMNES A LA ZONA DEL PATI QUE TENGUIN ASSIGNADA

NOMÉS ES PODRAN RETIRAR LA MASCARETA EL

TEMPS DEL BERENAR

(23)

ZONIFICACIÓ DEL PATI

(24)

PATIS SEGURS

RESPECTAR LES ZONES ASSIGNADES

NO ES POT JUGAR AMB PILOTES NI A

JOCS DE CONTACTE JOCS DE CONTACTE DISTÀNCIA DE

SEGURETAT I MASCARETA

ENTRAR I

SORTIR EN

ORDRE

(25)

NORMES CANTINA

COMANAR ENTREPANS

ABANS DE LES 8h

ELS ENTREPANS ES REPARTIRAN ABANS DEL PATI

DISTÀNCIA DE SEGURETAT I MASCARETA

ENTRAR I

SORTIR EN

ORDRE

(26)

SÍMPTOMES A L’IES

SI TENS AQUESTS SÍMPTOMES AVISA, TOT D’UNA, AL TEU PROFESSOR

ALTRES SÍMPTOMES: TAMBÉ HI POT HAVER DISMINUCIÓ DEL GUST I DE L’OLFACTE, CALFREDS, MAL

DE COLL, DOLORS MUSCULARS, MAL DE CAP, DEBILITAT GENERAL, DIARREA I VÒMITS.

(27)

SÍMPTOMES A CASA

SI TENS AQUESTS SÍMPTOMES QUEDA’T A CASA I AVISA, TOT D’UNA, AL CENTRE DE SALUT I A L’IES

ALTRES SÍMPTOMES: TAMBÉ HI POT HAVER DISMINUCIÓ DEL GUST I DE L’OLFACTE, CALFREDS, MAL DE COLL, DOLORS MUSCULARS, MAL DE CAP, DEBILITAT GENERAL, DIARREA I VÒMITS.

TAMBÉ T’HAS DE QUEDAR A CA TEVA SI ESTÀS EN AÏLLAMENT DOMICILIARI O QUARENTENA PER

CONTACTE ESTRET AMB PERSONES AMB SÍMPTOMES O DIAGNOSI DE COVID-19.

(28)

SALA D’AÏLLAMENT

EL CENTRE DISPOSA D’UNA SALA D’AÏLLAMENT PELS ALUMNES AMB SÍMPTOMES DE LA COVID-19 A L’IES

ELS PARES HAN D’ESTAR LOCALITZABLES EN ELS PARES HAN D’ESTAR LOCALITZABLES EN TOT MOMENT PER SI SORGEIX ALGUNA

SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA

HI HAURÀ UNA PERSONA DE REFERÈNCIA AL

CENTRE DE SALUT I UN TELÈFON I UN CORREU

ELECTRÒNIC PER FER CONSULTES DIRECTES

(29)

SALA D’AÏLLAMENT

1. Si es detecta dins una aula, el professor que estigui a l’aula haurà d’avisar l’equip directiu perquè enviï un substitut, no vulnerable, per estar amb la resta del grup i avisi la família de l’alumne.

2. L’alumne es posarà una mascareta quirúrgica, després d’haver-se rentat les mans, i serà traslladat a la sala d’aïllament. El professor que hagi detectat el cas serà qui el traslladi a aquest espai i també es posarà mascareta quirúrgica, després d’haver-se rentat les mans.

3. Si l’alumne que presenta símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica (segons l’ordenament jurídic vigent), l’adult no vulnerable que l’acompanyi farà ús d’una mascareta de protecció FFP2, d’una pantalla facial i d’una bata d’un sol ús.

4.No es deixarà l’alumne sol en cap moment. En el cas que hi hagi més d’un alumne amb 4.No es deixarà l’alumne sol en cap moment. En el cas que hi hagi més d’un alumne amb

símptomes a la vegada, s’extremaran les mesures de seguretat dins la sala d’aïllament.

5.El professor que hagi detectat el cas serà el qui quedi amb l’alumne fins que un familiar o el tutor legal el vagi a recollir. S’evitarà que altres adults del centre educatiu entrin en contacte amb aquest alumne, per evitar possibles contagis.

6. Quan els familiars recullin l’alumne, el professor que l’acompanyava a la sala d’aïllament s’ha de retirar l’equip de protecció, rentar les mans i posar-se una mascareta nova. Llavors pot tornar a l’aula.

7.IMPORTANT: en el cas de percebre que l’alumne que comença a tenir símptomes es troba en una

situació de gravetat o té dificultat per respirar, s’avisarà el 061 i se seguiran les instruccions que

s’indiquin.

(30)

ACCÉS AL CENTRE

Figure

Updating...

References

Related subjects :