Les necessitats d habitatge social a Europa

44  Descargar (0)

Texto completo

(1)

Breu anàlisi basat en el canvi de model de societat al que s’orienta Europa

Les necessitats d’habitatge social a Europa

Joan Uribe i Vilarrodona Director de Sant Joan de Déu, Serveis Socials Membre del GRECS, Universitat de Barcelona Membre del Consell d’Administració de FEANTSA

(2)

Informe INSOCAT Núm. 2 | Desigualtats i pobresa en un entorn de crisi 4 - JULIOL 2013

FOTO FIXA: POBRESA I VULNERABILITAT A EUROPA, ARA

(3)

Informe 2014 sobre l’evolució de les Desigualtats Socials a Catalunya, Centre d’Estudis i Recerca

Sindicals (CERES)(pàg 44)

(4)

Informe 2014 sobre l’evolució de les Desigualtats Socials a Catalunya, Centre d’Estudis i Recerca

Sindicals (CERES)(pàg 45)

(5)

Caritas Europe CRISIS MONITORING REPORT 2014 The european crisis ans its human cost, a call for fair alternatives

and solutions (pàg 83)

(6)

Informe 2014 sobre l’evolució de les Desigualtats Socials a Catalunya, Centre d’Estudis i Recerca

Sindicals (CERES) (pàg 46)

(7)

Informe INSOCAT Núm. 2 | Desigualtats i pobresa en un entorn de crisi 4 - JULIOL 2013

FACTORS QUE PODEN EMPENYER A LA EXCLUSIÓ RESIDENCIAL

-L’atur

-Els déficits formatius

-Els desnonaments / el risc segons el tipus de tinença

(8)

Informe INSOCAT Núm. 2 | Desigualtats i pobresa en un entorn de crisi 4 - JULIOL 2013

FACTORS QUE PODEN EMPENYER A LA EXCLUSIÓ RESIDENCIAL

-L’atur

-Els déficits formatius

-Els desnonaments / el risc segons el tipus de tinença

(9)

Caritas Europe CRISIS MONITORING REPORT 2014 The european crisis ans its human cost, a call for fair alternatives

and solutions (pàg 82)

(10)

Caritas Europe CRISIS MONITORING REPORT 2014 The european crisis ans its human cost, a call for fair alternatives

and solutions (pàg 83)

(11)

Informe 2014 sobre l’evolució de les Desigualtats Socials a Catalunya, Centre d’Estudis i Recerca

Sindicals (CERES)(pàg 25)

(12)

Informe INSOCAT Núm. 2 Desigualtats i pobresa en un entorn de crisi - JULIOL 2013 (pàg 12)

(13)

Dossier Pobreza de EAPN España 2014 (pàg 13)

(14)

Informe 2014 sobre l’evolució de les Desigualtats Socials a Catalunya, Centre d’Estudis i Recerca

Sindicals (CERES)(pàg 31)

(15)

Informe 2014 sobre l’evolució de les Desigualtats Socials a Catalunya, Centre d’Estudis i Recerca

Sindicals (CERES)(pàg 28)

(16)

Informe INSOCAT Núm. 2 | Desigualtats i pobresa en un entorn de crisi 4 - JULIOL 2013

FACTORS QUE PODEN EMPENYER A LA EXCLUSIÓ RESIDENCIAL

-L’atur

-Els déficits formatius

-Els desnonaments / el risc segons el tipus de tinença

(17)

Informe INSOCAT Núm. 2 Desigualtats i pobresa en un entorn de crisi - JULIOL 2013 (pàg 16)

(18)

Informe INSOCAT Núm. 2 Desigualtats i pobresa en un entorn de crisi - JULIOL 2013 (pàg 16)

(19)

La vivienda en España en el siglo XXI (pàg 222)

(20)

Informe 2014 sobre l’evolució de les Desigualtats Socials a Catalunya, Centre d’Estudis i Recerca

Sindicals (CERES)(pàg 35)

(21)

Dossier Pobreza de EAPN España 2014

Dossier Pobreza de EAPN España 2014 (pàg 8)

(22)

Informe 2014 sobre l’evolució de les Desigualtats Socials a Catalunya, Centre d’Estudis i Recerca

Sindicals (CERES)(pàg 7)

(23)

Informe INSOCAT Núm. 2 | Desigualtats i pobresa en un entorn de crisi 4 - JULIOL 2013

FACTORS QUE PODEN EMPENYER A LA EXCLUSIÓ RESIDENCIAL

-L’atur

-Els déficits formatius

-Els desnonaments / el risc segons el tipus de tinença

(24)

Informe INSOCAT Núm. 2 Desigualtats i pobresa en un entorn de crisi - JULIOL 2013 (pàg 21)

(25)

Informe INSOCAT Núm. 2 Desigualtats i pobresa en un entorn de crisi - JULIOL 2013 (pàg 20)

(26)

Informe INSOCAT Núm. 2 | Desigualtats i pobresa en un entorn de crisi 4 - JULIOL 2013

DESPESA EN PROTECCIÓ SOCIAL SOBRE PIB

(27)

Informe 2014 sobre l’evolució de les Desigualtats Socials a Catalunya, Centre d’Estudis i Recerca

Sindicals (CERES)(pàg 6 i 7)

(28)

Informe INSOCAT Núm. 2 | Desigualtats i pobresa en un entorn de crisi 4 - JULIOL 2013

PARC D’HABITATGE A LA UNIO EUROPEA

(29)

La vivienda en España en el siglo XXI (pàg 41)

(30)

La vivienda en España en el siglo XXI (pàg 39)

(31)

La vivienda en España en el siglo XXI (pàg 57)

(32)

La vivienda en España en el siglo XXI (pàg 74)

(33)

La vivienda en España en el siglo XXI (pàg 72)

(34)

Informe INSOCAT Núm. 2 | Desigualtats i pobresa en un entorn de crisi 4 - JULIOL 2013

PARC D’HABITATGE SOCIAL A LA UNIO EUROPEA

(35)

La vivienda en España en el siglo XXI (pàg 78)

(36)

Social Housing Allocation and Homelessness, EOH Comparative Studies on Homelessness, FEANTSA, Brussels – December 2011 (Pàg. 40)

(37)

Housing Europe Review. The nuts and bolts of European social housing systems- CECODHAS H. E., 2012 (p. 24)

(38)

La vivienda en España en el siglo XXI (pàg 165)

(39)

Informe INSOCAT Núm. 2 | Desigualtats i pobresa en un entorn de crisi 4 - JULIOL 2013

PARC D’HABITATGE SOCIAL: A QUI S’ADREÇA, QUI EL

GESTIONA

(40)

Social Housing Allocation and Homelessness, EOH Comparative Studies on Homelessness, FEANTSA, Brussels – December 2011 (Pàg. 37)

(41)

Social Housing Allocation and Homelessness, EOH Comparative Studies on Homelessness, FEANTSA, Brussels – December 2011 (Pàg. 57)

(42)

Social Housing Allocation and Homelessness, EOH Comparative Studies on Homelessness, FEANTSA, Brussels – December 2011 (Pàg. 58)

(43)

Housing Europe Review. The nuts and bolts of European social housing systems- CECODHAS H. E., 2012 (p. 34)

(44)

Social Housing Allocation and Homelessness, EOH Comparative Studies on Homelessness, FEANTSA, Brussels – December 2011 (Pàg. 42)

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :