• No se han encontrado resultados

GRAO EN ÓPTICA E OPTOMETRÍA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "GRAO EN ÓPTICA E OPTOMETRÍA"

Copied!
29
1
0
Mostrar más ( página)

Texto completo

(1)

1

Curso 2015-16

FACULTADE DE ÓPTICA E OPTOMETRÍA UNIVERSIDADE SANTIAGO DE

COMPOSTELA Campus Vida

GRAO EN ÓPTICA E OPTOMETRÍA

(2)

2

GUÍA DA FACULTADE DE ÓPTICA E OPTOMETRÍA

INFORMACIÓN XERAL

 Introdución

 Equipo de goberno

 Persoal de administración e servizos

 Delegación de alumnos

 Infraestruturas: Aulas e laboratorios, Biblioteca

 Departamentos con docencia no centro

 Grupos de Investigación con sede no centro

 Centros asistenciais adscritos a Facultade

 Profesorado con docencia no centro

 Órganos de Goberno da Facultade

 Normativa

GRAO EN ÓPTICA E OPTOMETRÍA

 Información xeral

 Plan de estudos por módulos

 Plan de estudos por curso

 Mobilidade

 Curso ponte

 Planificación docente

 Calendarios de exames

(3)

3 A Guía da Facultade de Óptica e Optometría da Universidade de Santiago de Compostela pretende informar do funcionamento da Facultade, difundir a súa oferta docente e asistencial e ofrecer información xeral de utilidade para o alumnado e profesorado: orientacións sobre o funcionamento da administración e servizos, plan de estudos, programación docente do curso, calendarios, datas de exames, regulamentos e normativas, programas de mobilidade.

A elaboración desta Guía foi posible grazas a colaboración de todo o profesorado e membros do PAS.

Agradecemos a todos e todas a vosa colaboración. Serán benvidos os comentarios e ideas sobre esta información, que nos servirán para actualizala e mellorala en vindeiras edicións.

O equipo decanal

Santiago de Compostela, 9 de abril de 2015

(4)

4

INFORMACIÓN XERAL

EQUIPO DE GOBERNO

Decano/a

Gigirey Prieto, Luz Maria

Tfno.: 8818 13516 correo electrónico: luz.gigirey@usc.es// zoptdeca@usc.es

Vicedecano/a

Bao Varela, Mª Carmen

Tfno.:8818 13512 correo electrónico: carmen.bao@usc.es

Secretario/a de Facultade

Gilino Paz, Jorge Alberto Eduardo

Tfno.: 8818 13515 correo electrónico: jorge.gilino@usc.es

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

Responsable da Unidade de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

Mosi Domínguez Casáis (Xestora Académica)

Teléfono: 8818 13454 correo electrónico: mosi.dominguez@usc.es

Secretaría de Decanato Praza Pendente de Concurso

Teléfono: 8818 13516 correo electrónico: zoptdeca@usc.es

Responsable de Asuntos Económicos Mª del Carmen Cea Pereiro

Teléfono: 8818 13516 correo electrónico: mcarmen.cea@si.usc.es

Conserxería

José Chico Fernández (quenda de mañá) correo electrónico: jose.chico@usc.es

Mª Teresa Lueiro Gómez (quenda de tarde) correo electrónico: teresa.lueiro@usc.es Teléfono: 8818 13510

(5)

5 Persoal Técnico de Investigación

Mercedes Miñones Conde

Teléfono: 8818 13500 correo electrónico: m.minones@usc.es

Ana Alonso Mougán

Teléfono: 8818 13528 correo electrónico: ana.alonso@usc.es

Manuel Caamaño Bouzas

Teléfono: 8818 13510 correo electrónico: manuel.caamano@usc.es

Mª del Carmen Herrero Pérez

Teléfono: 8818 13530 correo electrónico: mariadelcarmen.herrero@usc.es

Persoal da Biblioteca Intercentros

Directora da Biblioteca Intercentros Mª Teresa López Lajos

Teléfono: 8818 13950 correo electrónico: teresa.lopez.lajos@usc.es

Persoal na sala de Óptica e Optometría Mª Cruz Rey Varela (quenda de mañá) Correo electrónico: mcruz.rey@usc.es

Francisco Cotón Raña (quenda de tarde) Correo electrónico: francisco.coton@usc.es Teléfono:8818 13555

DELEGACIÓN DO ALUMNADO

Alexander Parra Cárdenas alexander.parra.9405@hotmail.com Diana Carolina Silva Rodríguez dcsr0104@gmail.com

Elena Portilla González portilla_56@hotmail.com Jacobo García Queirugajacobogarques@hotmail.com Jenifer Vázquez Mariño jenii28@hotmail.com

Jéssica fraga codesido jsfrco@hotmail.com Marta García Fernández martag.ferz@gmail.com Nerea González Estévez negonzaleez@gmail.com Ricardo José Taboada Mecías ricardotm@gmail.com

(6)

6 Yasmín Fernández Villar yasmin_fdez@hotmail.com

INFRAESTRUTURAS

AULAS E LABORATORIOS

http://www.usc.es/export/sites/default/gl/centros/opto/descargas/Generalidades_Facultad/F ACULTAD_OO.pdf

BIBLIOTECA INTERCENTROS

http://www.usc.es/gl/servizos/biblioteca/busc/centros/fisicoptica/

DEPARTAMENTOS

Departamentos que imparten docencia neste centro:

Álxebra

Correo electrónico: alsec@usc.es

Enderezo Web: http://www.usc.es/departamentos/alxg Teléfono: 8818 13224

Equipo de Goberno

Director/a: LOPEZ LOPEZ, PURIFICACION Secretario/a: JEREMIAS LOPEZ, ANA

Bioloxía Celular e Ecoloxía

Enderezo Web: http://www.usc.es/gl/departamentos/bifug/index.html Correo electrónico: bcesec@usc.es

Teléfono: 8818 13385 Equipo de Goberno

Director/a: RETUERTO FRANCO, JOSÉ CARLOS RUBÉN Secretario/a: ADRIO FONDEVILA, MARÍA FÁTIMA

Bioquímica e Bioloxía Molecular

Enderezo Web: http://www.usc.es/departamentos/biobmog Correo electrónico: bnsec@usc.es

Teléfono: 8818 12263 Equipo de Goberno

Director/a: RAMOS MARTINEZ, JUAN IGNACIO Secretario/a: ABAD CAEIRO, MARCELINA

Ciencias Morfolóxicas

Enderezo Web: http://www.usc.es/departamentos/ccmorg Correo electrónico: cmsec@usc.es

Teléfono: 8818 12301 Equipo de Goberno

Director/a: CRESPO ABELLEIRA, ANTONIO JOSE Secretario/a: MEAÑOS MELON, ENRIQUE RAMON

Cirurxía

Enderezo Web: http://www.usc.es/departamentos/cirurxg Correo electrónico: cisec@usc.es

(7)

7 Teléfono: 981950808

Equipo de Goberno

Director/a: BARREIRO MORANDEIRA, FRANCISCO Secretario/a: RODRIGUEZ ARES, MARIA TERESA

Economía Financeira e Contabilidade

Enderezo Web: http://www.usc.es/gl/departamentos/ecficog/index.html Correo electrónico: efsec@usc.es

Teléfono: 8818 11629 Equipo de Goberno

Director/a: REDONDO LOPEZ, JOSE ANTONIO Secretario/a: LOPEZ PENABAD, MARIA CELIA

Estatística e Investigación Operativa

Enderezo Web: http://www.usc.es/departamentos/estiog Correo electrónico: eisec@usc.es

Teléfono: 8818 13201 Equipo de Goberno

Director/a: SANCHEZ SELLERO, CESAR ANDRES Secretario/a: CASARES DE CAL, Mª ANGELES

Farmacoloxía

Enderezo Web: http://www.usc.es/departamentos/farmacg Correo electrónico: fcsec@usc.es

Teléfono: 8818 14898 Equipo de Goberno Director/a: GIL LONGO, JOSE

Secretario/a: CAMPOS TOIMIL, MANUEL

Física Aplicada

Enderezo Web: http://www.usc.es/departamentos/fisaplg Correo electrónico: fasec@usc.es

Teléfono: 8818 14035 Equipo de Goberno

Director/a: MIRA PEREZ, JORGE

Secretario/a: SALGADO CARBALLO, JOSEFA

Fisioloxía

Enderezo Web: http://www.usc.es/departamentos/fisiolg Correo electrónico: fssec@usc.es

Teléfono: 8818 12259 Equipo de Goberno

Director/a: SEÑARIS RODRIGUEZ, ROSA MARIA Secretario/a: ALDEGUNDE VILLAR, MANUEL ALEJO

Matemática Aplicada

Enderezo Web: http://www.usc.es/departamentos/mataplig Correo electrónico: manuel.porto@usc.es

Teléfono: 8818 13184 Equipo de Goberno

Director/a: GOMEZ PEDREIRA, MARIA DOLORES Secretario/a: BARRAL RODIÑO, PATRICIA

Medicina

Enderezo Web: http://www.usc.es/departamentos/medg Correo electrónico: mesec@usc.es

Teléfono: 981950901

(8)

8 Equipo de Goberno

Director/a: CASTILLO SANCHEZ, JOSE ANTONIO Secretario/a: BELLO LOPEZ, JOSE LUIS

Microbioloxía e Parasitoloxía

Enderezo Web: http://www.usc.es/gl/departamentos/micrparag/index.html Correo electrónico: mpsec@usc.es

Teléfono: 8818 14945 Equipo de Goberno

Director/a: FERREIROS DOMINGUEZ, CARLOS Secretario/a: ROMARIS MARTINEZ, FERNANDA

Psiquiatría, Radioloxía e Saúde Pública

Enderezo Web: http://www.usc.es/gl/departamentos/psrasapug/index.html Correo electrónico: mrsec@usc.es

Teléfono: 981950901 Equipo de Goberno

Director/a: MONTES MARTINEZ, AGUSTIN

Secretario/a: TORRES IGLESIAS, ANGELA JUANA GRUPOS DE INVESTIGACIÓN CON SEDE NO CENTRO

GI-2092 Optometría

GI-1750 Superficie ocular e lentes de contacto GI-1479 Microóptica e Óptica GRIN

GI-1481 Microóptica e Sensores de Fronte de Onda

GI-1484 Grupo de Óptica Integrada, Febras Ópticas e Metroloxía Óptica CENTROS ASISTENCIAIS ADSCRITOS Á FACULTADE

SERVIZO DE OPTOMETRÍA

Centro sanitario de titularidade da USC, inscrito no Rexistro de Centros Servizos e Establecementos Sanitarios da Comunidade Autónoma de Galicia co número C-15- 002430.

Toda a información relativa a este servizo clínico da USC, pódese atopar nos seguintes enderezos:

http://www.usc.es/es/servizos/ (servizos a comunidade universitaria) http://www.usc.es/gl/servizos/optometria/

PROFESORADO CON DOCENCIA NO CENTRO

DIRECTORIO TELEFÓNICO E DEPARTAMENTO

O nº de teléfono de acceso externo é o composto por 8818+Extensión (O enderezo electrónico dos profesores pódese consultar na páxina

http://www.usc.es/gl/web/directorio.html )

Nome Teléfono Dpto. Correo electrónico

ALVAREZ BERMUDEZ, MARIA JOSE

8818 15419

Cirurxía maria.bermudez@usc.es

ARCE VAZQUEZ, VICTOR 8818 12291 Fisioloxía victor.arce@usc.es

(9)

9

MANUEL

ARINES PIFERRER, JUSTO 8818 13509 Física Aplicada justo.arines@usc.es BALSA RUA, RAMON 8818 14054 Física Aplicada ramon.balsa@usc.es BARA VIÑAS, SALVADOR

XURXO

8818 13525

Física Aplicada salva.bara@usc.es

CANEDO LAMAS, ANTONIO 8818 12292 Fisioloxía antonio.canedo@usc.es COLADAS URIA, LUIS 8818 13218 Estatística e

Invest. Operativa luis.coladas@usc.es CORDERO SANTAMARIA,

OSCAR

8818 16940 Bioquímica e

Bioloxía Molecular oscarj.cordero@usc.es DIEZ-FEIJÓO ARIAS, ELIO 981950808 Cirurxía elio.diez-feijoo@usc.es FANDIÑO FERNANDEZ, JOSE M 981950808 Cirurxía josemaria.fandino@usc.es FEIJOO JUARROS, SERGIO 8818 14044 Física Aplicada sergio.feijoo@usc.es FERREIRO FIGUEIRAS,

DOLORES

88181 3624

Física Aplicada dolores.ferreiro@usc.es

FLORES SEIJAS, JOSE RAMON 8818 13507 Física Aplicada joseramon.flores@usc.es GARCÍA MONTERO, SILVIA 8818 13624 Física Aplicada silvia.garcia.montero@usc.es GARCIA RESUA, CARLOS 8818 13624 Física Aplicada carlos.garcia.resua@usc.es GIGIREY PRIETO, LUZ M. 8818 13521 Física Aplicada luz.gigirey@usc.es GIL LONGO, JOSE 8818 14995 Farmacoloxía jose.gil.longo@usc.es GILINO PAZ, JORGE 8818 13515 Física Aplicada jorge.gilino@usc.es GIRALDEZ FERNANDEZ, M.

JESUS

8818 13526

Física Aplicada mjesus.giraldez@usc.es

GONZALEZ FERNANDEZ, ROSA 8818 13518 Física Aplicada rosa.gonzalez@usc.es GONZALEZ GARCIA,

FRANCISCO 981950808 Cirurxía francisco.gonzalez@usc.es GONZALEZ PEREZ, JAVIER 8818 13537 Física Aplicada javier.gonzalez@usc.es LALINDE ROURA, INES 8818 11625 Economía

financeira e cont. ines.lalinde@usc.es LAMELA GONZALEZ, MANUEL 8818 14896 Farmacoloxía manuel.lamela@usc.es LEMA BOUZAS, MANUELA 981950901 Medicina manuela.lema@usc.es LEMA GESTO, MARIA ISABEL 8818 13523 Cirurxía mariaisabel.lema@usc.es LING LING, JOSEFINA 8818 15011 Matemática

Aplicada josefinaf.ling@usc.es MAGARIÑOS FERRO, BEATRIZ 8818 16914 Microbioloxía. e

Parasitoloxía beatriz.magarinos@usc.es MONTERO ORILLE, CARLOS 8818 13506 Física Aplicada carlos.montero@usc.es MORENO DE LAS CUEVAS,

VICENTE

8818 13505

Física Aplicada vicente.moreno@usc.es

MOURIZ CEREIJO, M. DOLORES 8818 13519 Física Aplicada mariadolores.mouriz@usc.es

(10)

10

NISTAL FERNANDEZ, M.

CONCEPCION

8818 13529

Física Aplicada mconcepcion.nistal@usc.es

NOGUEIRAS POZO, RUBEN 8818 15437 Fisioloxía ruben.nogueiras@usc.es NOIA GULDRIS, MANUEL 8818 16948 Bioloxía Celular e

Ecoloxía manuel.guldris@usc.es PELETEIRO FERNANDEZ,

MANUEL

8818 12290

Fisioloxía manuel.peleteiro@usc.es

PEREZ FERNANDEZ, ROMAN 8818 12257 Fisioloxía roman.perez.fernandez@usc.es PIÑEIRO CES, ANTONIO 981950808 Cirurxía antonio.pineiro@usc.es

PRIETO BLANCO, XESUS 8818 13506 Física Aplicada xesus.prieto.blanco@usc.es PUNIN DORRIO, EVA 8818 13624 Física Aplicada eva.punin@usc.es

QUINTANS RODRIGUEZ, MAXIMINO

8818 12226

CC. Morfolóxicas maximino.quintans@usc.es

RELOVA QUINTEIRO, JOSÉ LUIS 8818 12293 Fisioloxía joseluis.relova@usc.es RODRIGUEZ MARTINEZ, JUAN

IGNACIO

8818 13500

Física Aplicada nacho.rodriguez@usc.es

SANCHEZ SELLERO, CESAR ANDRES

8818 13208 Estatística e

Invest. Operativa cesar.sanchez@usc.es TAKKOUCHE SOUILAMAS, EL

BAHI

881812268 Psiq. Radioloxía e

Saúde Pública bahi.takkouche@usc.es TAMAZIAN ARZAKANYAN,

VAKHTANG

8818 15029 Matemática

Aplicada vakhtang.tamazian@usc.es VAZQUEZ SANCHEZ, MARIA

COVADONGA

8818 13521

Física Aplicada mariacovadonga.vazquez@usc.

es

VIÑA CASTELAO, M. DOLORES 8818 15424 Farmacoloxía mdolores.vina@usc.es YEBRA-PIMENTEL VILAR, EVA 8818 13522 Física Aplicada eva.yebra-pimentel@usc.es

(11)

11 ÓRGANOS DE GOBERNO DA FACULTADE E COMISIÓNS

NORMATIVA XERAL DA USC

Normativa_asistencia_a clases

Normativa Avaliación Rendemento Académico Normativa_de_Permanencia

Normativa_de_Permanencia_Excepcións_RR_12-09-2013 Revisión Cualificacións TFG

NORMATIVA INTERNA DA FACULTADE

Regulamento de réxime interno

Regulamento TFG Óptica e Optometría

Toda a normativa referente a este punto pódese consultar no enderezo http://www.usc.es/es/normativa/estudantes/index.html

(12)

12 OUTRAS NORMATIVAS

O alumnado poderá consultar na páxina web da Universidade as Normativas relativas aos estudos na USC.

Convocatoria de matrícula do curso académico 2015-2016 - http://www.usc.es/gl/matricula/index.html

- http://www.usc.es/sxa/normativa/ficheros/XA1067.PDF

Instrución 1/2013, da Secretaría Xeral da universidade de Santiago de Compostela sobre aplicación das normas de permanencia a partir do curso 2013/14 e do regulamento de intercambios a efectos de matrícula.

- http://www.usc.es/export/sites/default/gl/goberno/secxeral/descargas/Instruccixn_12 013_web.pdf

Estatutos da USC

- http://www.usc.es/export/sites/default/gl/normativa/descargas/documentos/Estatutos _da_Universidade_de_Santiago_de_Compostela_

(13)

13

GRAO EN ÓPTICA E OPTOMETRÍA

INFORMACIÓN XERAL DO GRAO

Denominación do título: Grao en Óptica e Optometría Rama de coñecemento: Ciencias da Saúde

Centro onde se imparte:

Facultade de Óptica e Optometría Campus Sur

15782

Santiago de Compostela

Data da autorización de implantación do título pola Xunta de Galicia: Decreto 150/2010 do 16 de setembro (DOG 23/09/10)

Data de publicación no BOE: 19 de febreiro de 2011 Data da última acreditación: 03/05/2010

Responsable do título: GIGIREY PRIETO LUZ MARIA

Coordinador do título: GIRALDEZ FERNANDEZ, MARIA JESUS Condicións da docencia:

Periodicidade da oferta: anual

Tipo de ensinanza: Presencial (Curso Ponte: semipresencial)

Réxime de estudo: tempo completo / tempo parcial

Linguas de uso: Castelán - Galego Título interuniversitario: Non

Universidade coordinadora: Universidade de Santiago de Compostela

Obxectivos

O título de Grao en Óptica e Optometría pola USC teñen como obxectivo formar titulados en Óptica e Optometría altamente cualificados para o coidado da saúde visual mediante o desenvolvemento de actividades dirixidas á prevención, detección, avaliación e tratamento das alteracións da visión, que dean resposta ás demandas da sociedade

(14)

14 Competencias xerais

1. Que os graduados e as graduadas posúan e comprendan os coñecementos que definen e articulan a Óptica e Optometría como disciplina científica

2. Que saiban aplicar estes coñecementos para identificar, articular e resolver problemas no ámbito da Óptica e Optometría

3. Que teñan capacidade para reunir e interpretar datos, información e resultados relevantes relativos a la Óptica y Optometría

4. Que estean capacitados para continuar a súa formación e aprendizaxe cun alto grao de autonomía

5. Que teñan capacidade para abordar a súa actividade profesional e formativa desde o respecto ao Código Deontolóxico do Óptico-Optometrista

Competencias específicas

1. Coñecer, deseñar e aplicar programas de prevención e mantemento relacionados coa saúde visual da poboación

2. Valorar e incorporar os avances tecnolóxicos necesarios para o correcto desenvolvemento da súa actividade profesional

3. Ser capaz de planificar e executar proxectos de investigación

4. Demostrar que posúe coñecementos, habilidades e destrezas na atención sanitaria do paciente

5. Adquirir a capacidade para realizar unha xestión clínica centrada no paciente, na economía da saúde e o uso eficiente dos recursos sanitarios

6. Recollida de datos na elaboración de historias clínicas

7. Realizar e relacionar as probas instrumentais en cada caso clínico

8. Emitir un diagnóstico e recomendar o tratamento e /ou compensación acomodados 9. Prevención de anomalías oculares e visuais.

10. Detección de anomalías oculares e visuais.

11. Manexo de instrumentación

(15)

15 Saídas profesionais

Esta titulación capacita para exercer a profesión de óptico-optometrista, de acordo con:

- Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias (BOE nº 280, de 22 de noviembre de 2003).

- Resolución del 5 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se establecen las condiciones a las que se deberán adecuar los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Óptico- Optometrista (BOE del 17 de febrero de 2009)

-Orden Ministerial CIN/727/2009, de 18 de marzo por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos que habiliten para el ejercicio profesional de Óptico- Optometrista (BOE nº 73 de 26 de marzo de 2009).

Os Optometristas exercen labores de atención primaria da saúde visual, que comprende a detección, diagnóstico, refracción e adaptación de axudas visuais, e manexo das enfermidades do ollo e a rehabilitación de las diferentes condiciones anómalas del sistema visual

Nos últimos anos obsérvase un incremento progresivo na demanda de atención visual por parte da poboación tanto nos establecementos ópticos, como nos centros de saúde e consultas de oftalmoloxía. Calcúlase que el 58% da poboación española acude aos establecementos sanitarios de óptica para a atención primaria de saúde visual.

ORGANIZACIÓN DO PLAN DE ESTUDOS POR MÓDULOS

O Plan de estudos estrutúrase nos módulos que a continuación se detallan:

Formación Básica

Código Nome G2041101 Biofísica G2041102 Anatomía G2041103 Bioquímica G2041104 Bioloxía G2041105 Fisioloxía Xeral G2041106 Bioestatística G2041107 Fisioloxía Ocular G2041108 Óptica Xeométrica

(16)

16

Código Nome G2041109 Microbioloxía

G2041110 Fundamentos de Optometría

Óptica

Código Nome G2041223 Óptica Física G2041225 Óptica Oftálmica I G2041226 Instrumentación Óptica G2041228 Óptica Visual e Percepción G2041229 Óptica Oftálmica II

G2041321 Óptica Oftálmica III

Patoloxía do Sistema Visual

Código Nome

G2041221 Fundamentos de Farmacoloxía Xeral G2041222 Fundamentos de Patoloxía Xeral G2041231 Enfermidades Oculares I

G2041232 Semioloxía e Fisiopatoloxía Ocular G2041324 Enfermidades Oculares II

G2041330 Medicación Ocular Tópica e Sistémica G2041421 Saúde Pública

Optometría

Código Nome G2041224 Optometría I G2041227 Optometría II G2041230 Contactoloxía I G2041322 Optometría III G2041323 Contactoloxía II G2041325 Clínica Optométrica I

(17)

17

Código Nome

G2041326 Anomalías da Visión Binocular e Rehabilitación Visual

G2041327 Clínica Optométrica II G2041328 Baixa Visión

G2041329 Deontoloxía e Lexislación G2041331 Optometría IV

G2041422 Clínica Optométrica III G2041423 Contactoloxía III

Traballo Fin de Grao

Código Nome

G2041425 Traballo Fin de Grao

Prácticas Tuteladas

Código Nome

G2041424 Prácticas Tuteladas G2041424 Prácticas Tuteladas

Optativas

Código Nome

G2041341 Iluminación e Ergonomía Visual

G2041342 Probas complementarias no Sistema Visual G2041343 Anatomía e Fisioloxía do Sistema Auditivo G2041441 Audioloxía

G2041442 Audioloxía en Poboacións Especiais G2041443 Audífonos e Rehabilitación Auditiva G2041444 Modelos ópticos do ollo humano G2041445 Acústica

G2041446 Software Matemático Básico para aplicacións en Ciencias

G2041447 Astronomía Básica

G2041448 O Óptico-Optometrista en cirurxía refractiva G2041449 Xestión e Marketing

(18)

18

Código Nome

G2041450 Montaxes Especiais

PLAN DE ESTUDOS ORGANIZADO POR CURSOS

1º curso

Código Nome Créditos Carácter Semestre Profesor Coordinador

G2041101 Biofísica 6 FB 1S Balsa Rúa Ramón

G2041102 Anatomía 6 FB 1S Quintáns Rodríguez, Maximino

G2041103 Bioquímica 6 FB 1S Cordero Santamaría, Oscar

G2041104 Bioloxía 6 FB 1S Noia Guldrís, Manuel

G2041105 Fisioloxía Xeral 6 FB 1S Pérez Fernández, Román

G2041106 Bioestatística 6 FB 2S Coladas Uría, Luís

G2041107 Fisioloxía Ocular 6 FB 2S Canedo Lamas, Antonio

G2041108 Óptica Xeométrica 6 FB 2S Mouriz Cereijo, Mª Dolores

G2041109 Microbioloxía 6 FB 2S Magariños Ferro, Beatriz

G2041110 Fundamentos de Optometría

6 FB 2S Yebra-Pimentel Vilar, Eva

2º curso

Código Nome Créditos Carácter Semestre Profesor Coordinador G2041221 Fundamentos de

Farmacoloxía Xeral 4.5 OB 1S Viña Castelao, M. Dolores G2041222 Fundamentos de Patoloxía

Xeral 4.5 OB 1S Rodríguez Requena, Jesús

G2041223 Óptica Física 6.0 OB 1S Prieto Blanco, Xesús

G2041224 Optometría I 4.5 OB 1S Gilino Paz, Jorge

G2041225 Óptica Oftálmica I 6.0 OB 1S Flores Seijas, José Ramón G2041226 Instrumentación Óptica 4.5 OB 1S González Fernández, Rosa Mª G2041227 Optometría II 4.5 OB 2S Giráldez Fernández, Mª Jesús.

G2041228 Óptica Visual e Percepción 6.0 OB 2S González Fernández, Rosa Mª G2041229 Óptica Oftálmica II 4.5 OB 2S Montero Orille, Carlos

G2041230 Contactoloxía I 4.5 OB 2S González Pérez, Javier G2041231 Enfermidades Oculares I 4.5 OB 2S Fandiño Fernández, José M.

G2041232 Semioloxía e Fisiopatoloxía

Ocular 6.0 OB 2S Díez-Feijóo Arias, Elío

3º curso

Código Nome Créditos Carácter Semestre Profesor Coordinador G2041321 Óptica Oftálmica III 4.5 OB 1S Rodríguez Martínez, J. Ignacio

G2041322 Optometría III 4.5 OB 1S González Pérez, Javier

G2041323 Contactoloxía II 6.0 OB 1S Yebra-Pimentel Vilar, Eva G2041324 Enfermidades Oculares II 4.5 OB 1S Fandiño Fernández, Jose M G2041325 Clínica Optométrica I 4.5 OB 1S Giráldez Fdez. M. Jesús

(19)

19

Código Nome Créditos Carácter Semestre Profesor Coordinador G2041326 Anomalías da Visión Binocular

e Rehabilitación Visual 6.0 OB 1S González García, Francisco G2041327 Clínica Optométrica II 4.5 OB 2S García Resúa, Carlos

G2041328 Baixa Visión 4.5 OB 2S Piñeiro Ces, Antonio

G2041329 Deontoloxía e Lexislación 4.5 OB 2S Yebra-Pimentel Vilar, Eva G2041330 Medicación Ocular Tópica e

Sistémica 6.0 OB 2S Piñeiro Ces, Antonio

G2041331 Optometría IV 6.0 OB 2S Gilino Paz, Jorge

G2041341 Iluminación e Ergonomía

Visual 4.5 OP 2S Bará Viñas, Salvador

G2041342 Probas complementarias no

Sistema Visual 4.5 OP 2S Relova Quinteiro, José Luís

G2041343 Anatomía e Fisioloxía do

Sistema Auditivo 4.5 OP 2S Quintáns Rodríguez, Maximino

4º curso

Código Nome Créditos Carácter Semestre Profesor Coordinador

G2041421 Saúde Pública 6.0 OB 1S Takkouche Souilamas

G2041422 Clínica Optométrica III 6.0 OB 1S Ferreiro Figueiras,Dolores P.

G2041423 Contactoloxía III 6.0 OB 1S Lema Gesto, Isabel G2041425 Traballo Fin de Grao 9.0 OB TFG Titores

G2041424 Prácticas Tuteladas 15.0 OB 1S Ópticas e Centros Ópticos G2041424 Prácticas Tuteladas 15.0 OB 2S Ópticas e Centros Ópticos

G2041441 Audioloxía 4.5 OP 1S Gigirey Prieto, Luz

G2041442 Audioloxía en Poboacións

Especiais 4.5 OP 1S Gigirey Prieto, Luz

G2041443 Audífonos e Rehabilitación

Auditiva 4.5 OP 1S Gigirey Prieto, Luz

G2041444 Modelos ópticos do ollo

humano 4.5 OP 1S Montero Orille, Carlos

G2041445 Acústica 4.5 OP 1S Feijóo Juarros, Sergio

G2041446 Software Matemático Básico

para aplicacións en Ciencias 4.5 OP 1S Sánchez Sellero, César G2041447 Astronomía Básica 4.5 OP 1S Ling Ling, Josefina G2041448 O Óptico-Optometrista en

cirurxía refractiva 4.5 OP 1S Díez-Feijóo Arias, Elío G2041449 Xestión e Marketing 4.5 OP 1S Lalinde Roura, Inés G2041450 Montaxes Especiais 4.5 OP 1S Rodríguez Martínez, I.

MOBILIDADE

http://www.usc.es/gl/perfis/internacional/

http://www.usc.es/gl/perfis/internacional/perfis/estudantes.html Convenios ERASMUS en tramitación

SICUE (estudantes saíntes / outgoing students)

(20)

20 http://www.usc.es/gl/perfis/internacional/programas/sicue/estudantes_outgoing.html

UNIVERSIDADE Nº PRAZAS PERÍODO

U. Alicante 2 9 meses

U. Complutense de Madrid 2 9 meses

U. Politécnica de Catalunya 2 9 meses

U. Zaragoza 2 9 meses

U. Valladolid 2 9 meses

U. Murcia 2 9 meses

U. Valencia 2 9 meses

U. Sevilla

2 9 meses U. Granada

2 9 meses

CURSO PONTE

CURSO PONTE PARA OBTER O GRAO EN ÓPTICA E OPTOMETRÍA (información resumida)

1.- Tipo de ensinanza: modalidade semipresencial 2.- Nº de prazas ofertadas por curso académico: 40

3.- Centro onde se impartirá o curso: Facultade de Óptica e Optometría da Universidade de Santiago de Compostela

4.- Acceso e admisión

 Perfil de ingreso

Requisito indispensable: contar coa titulación de Diplomatura en Óptica e Optometría.

No caso de títulos obtidos no estranxeiro, estes deberán ter sido validados en España. Non se realizará ningún tipo de distinción entre os titulados españois.

 Admisión de estudantes

Para a admisión do alumnado tomarase en consideración como único criterio a nota media do expediente académico (R.D. 1125/2003 de 5 de setembro), polo que se establece o sistema europeo de créditos e o sistema de cualificacións universitarias de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional).

(21)

21 5.- Planificación das ensinanzas

 Os contidos teóricos do curso impartiranse a través do campus virtual da USC http://www.usc.es/campusvirtual/

 Os contidos prácticos da materia Microbioloxía impartiranse nos laboratorios de docencia do centro e os de Enfermidades Oculares II impartiranse a través do concerto entre a USC e o SERGAS.

 O traballo fin de grao será obrigatorio e suporá a elaboración, presentación e defensa dun traballo nalgún dos ámbitos da titulación que abarque numerosos aspectos e coñecementos de diversas materias do Grao e a actividade profesional.

 As horas de titoría serán impartidas de forma presencial sempre que sexa posible ou, no seu defecto, a través de videoconferencia

Código Nome Créditos Carácter Semestre Profesorado

G2041109 Microbioloxía 6.0 FB 2S Magariños Ferro, B

G2041221 Fundamentos de Farmacoloxía Xeral 4.5 OB 1S

Gil Longo, Jose Lamela Gónzalez, M.

Viña Castelao, M. D.

G2041222 Fundamentos de Patoloxía Xeral 4.5 OB 1S Lema Bouzas, Manuela Rodríguez Requena, J.

G2041324 Enfermidades Oculares II 4.5 OB 1S Fandiño Fernández, J. M G2041329 Deontoloxía e Lexislación 4.5 OB 2S

Gilino Paz, Jorge Gigirey Prieto, Luz Yebra-Pimentel, E.

G2041421 Saúde Pública 6.0 OB 1S Takkouche Souilamas

G2041424 Prácticas Tuteladas 15.0 OB 2S Centros Ópticos G2041425 Traballo Fin de Grao 9.0 OB TFG Titores

PLANIFICACIÓN DOCENTE

Calendario académico do curso 2015-2016

Aprobado polo consello de goberno do 2 de marzo de 2015.

O curso académico 2015-2016 organizarase en dous semestres académicos e abarcará dende o día 1 de setembro de 2015 ao 31 de agosto de 2016, agás os días marcados como festivos ou non lectivos neste calendario.

Excepcionalmente poderán realizarse actividades fóra deste período no caso de prácticas en empresas ou para a avaliación de Traballos de Fin de Grao ou Máster.

O calendario será único para os estudios adaptados ao EEES e os que se atopen en proceso de extinción. Sen embargo, a petición dos centros, poderá autorizarse

(22)

22 excepcionalmente para as titulacións en proceso de extinción, a realización de exames da segunda convocatoria en setembro, sempre que a organización da titulación faga imposible á adaptación.-Primeiro semestre: a impartición de docencia iniciarase o día 7 de setembro de 2015 e rematará o 22 de decembro de 2015.

Segundo semestre: a impartición de docencia iniciarase o día 25 de xaneiro de 2016 e rematará o día 13 de maio de 2016 - En consecuencia, o calendario de docencia, período de cualificacións e entrega de actas será o seguinte:

Primeiro semestre

Inicio Fin

PERIODO LECTIVO 07/09/2015 22/12/2015

PERIODO DE CUALIFICACIÓNS

As cualificacións deberán publicarse no prazo máximo de 15 días dende a realización do exame(art. 7.1 da Normativa de avaliación...).

(Poderá solicitar a S.X. e fixarse polos centros a realización de exames anticipados).

Fixaranse as datas de exame da convocatoria de Fin de Carreira de Grao.

8/01/2016 23/01/2016

ENTREGA ACTAS

(15 días dende a realización dos exames) 9/01/2016 10/02/2016

DEFENSATFG (1ºSEMESTRE) 27/01/2016 26/02/2016

ENTREGA ACTAS TFG (1º SEMESTRE) 28/01/2016 07/03/2016

PRÁCTICAS TUTELADAS (1º SEMESTRE) – SETEMBRO 2015 - 1 ao 15 de xullo 2015 preinscrición no Xestor de Prácticas - 07/09/2015 lista provisional de admitidos

- 11/09/2015 lista definitiva de admitidos

- 17/09/2015 ás 12.00 h. Elección de Ópticas e Centros Óptométricos (Aula Magna)

Segundo semestre

Inicio Fin

PERIODO LECTIVO 25/01/2016 13/05/2016

PERIODO DE CUALIFICACIÓNS

As cualificacións deberán publicarse no prazo máximo de 15 días dende a realización do exame (art. 7.1 da Normativa de avaliación...).

(Poderá solicitar a S.X. e fixarse polos centros a realización de exames anticipados)

16/05/2016 31/05/2016

ENTREGA ACTAS 17/05/2016 17/06/2016

DEFENSA TFM/TFG (2º SEMESTRE) 23/06/2016 22/07/2016 ENTREGA ACTAS TFG (2º SEMESTRE) 23/06/2016 29/07/2016

(23)

23 CONVOCATORIA SEGUNDA OPORTUNIDADE: 23/06/216 ao 11/07/2016,

Entrega de actas segunda oportunidade. 23/06/2016 ao 22/07/2016

Descarga dos diagramas de fluxo para os TFG e as prácticas tuteladas http://www.usc.es/gl/centros/opto/Traballo_Fin_Grao_14_15.html

PRÁCTICAS TUTELADAS (2º SEMESTRE) – XANEIRO 2016 - 16 ao 31 de xaneiro 2016 preinscrición no Xestor de Prácticas - 12 de febreiro lista provisional de admitidos

- 19 de febreiro lista definitiva de admitidos

- 26 de febreiro ás 12.00 h. Elección de Ópticas e Centros Optométricos (Aula Magna)

TRABALLOS FIN DE GRAO 1º SEMESTRE:

- Depósito da memoria: 12 de febreiro 2016 - Data da exposición: 24 de febreiro 2016 TRABALLOS FIN DE GRAO 2º SEMESTRE:

- Depósito da memoria: 11 de xullo 2016 - Data da exposición: 22 de xullo 2016

TRABALLOS FIN DE GRAO SETEMBRO:

- Depósito da memoria: 7 de setembro 2016 - Data da exposición: 16 de setembro 2016

 Non será lectivo o mes de agosto, nin os días festivos, nin os días nos que estea interrompida a actividade académica.

 A docencia interromperase dende o sábado 20 de decembro de 2014 ata o día 7 de

xaneiro de 2015(ambos os dous incluídos), o luns e martes de carnaval

(16 e 17 de febreiro de 2015), e durante a Semana Santa, dende o 30 de marzo ao 5 de abril de 2015(ambos os dous incluídos).

 Terá carácter festivo o luns 26 de xaneiro de 2015, día que se celebra a festividade de Santo Tomé de Aquino. Así mesmo serán non lectivos os días declarados festivos polo Estado, a Comunidade Autónoma e, en cada Campus, os días das festas locais.

 En cada centro terá carácter non lectivo a data da festa do centro. Coa finalidade de aproveitar ao máximo os días lectivos, sempre que ditas festividades coincidan en martes ou xoves celebraranse o luns ou venres máis próximos, e se cadraran

(24)

24 en mércores trasladaranse ao venres. As que cadren en sábado, domingo ou festivo celebraranse o día lectivo anterior ou seguinte.

FESTIVIDADE DO CENTRO:

11 de decembro 2015 (Sta. Otilia). Facultade de Óptica e Optometría

CALENDARIO DE EXAMES

Recoméndase consultar periodicamente este calendario na páxina web da Facultade de Óptica e Optometría, pois poden darse pequenas modificacións e corrección de erros (http://www.usc.es/es/centros/opto/)

(25)

25 DECEMBRO 2015 / XANEIRO 2016 (1º semestre)

HORAS CURSO LUNS 14 MARTES 15 MÉRCORES 16 XOVES 17 VENRES 18

10:00h

16:00h Audioloxía (Aula 1) Audíf. Rehab. Auditiva

(Aula 1) Soft. Matemático Básico

(Aula 1) Montaxes especiais

(Aula 1)

HORAS CURSO LUNS 4 MARTES 5 MÉRCORES 6 XOVES 7 VENRES 8

10:00h

16:00h Óptica Física (Aulas 1 e

2)

10:00h Enfermidades Ocul. II

(*tamén Curso Ponte) (Aulas 1 , 2 e 3)

16:00h Modelos Ópticos Ollo

(Aula 1)

HORAS CURSO LUNS 11 MARTES 12 MÉRCORES 13 XOVES 14 VENRES 15

10:00h Bioloxía (Aulas 1 e 2) Fisioloxía Xeral (Aulas 1

e 2) Anatomía (Aulas 1 e 2)

16:00h Instrumentación Óptica

(Aulas 1 e 2) Óptica Oftálmica I (Aulas

1 e 2)

10:00h Optometría III (Aulas 1 e

2) Contactoloxía II (Aulas 1

e 2)

16:00h Saúde Pública (*tamén

Curso Ponte) (Aulas 1 e

2) Acústica (Aula 3) Astronomía (Aula 3) Xestión e Marketing

(Aula 3)

Contactoloxía III (Aulas 1 e 2)

HORAS CURSO LUNS 18 MARTES 19 MÉRCORES 20 XOVES 21 VENRES 22

10:00h Bioquímica (Aulas 1 e 2) Biofísica (Aulas 1 e 2)

16:00h

Fundamentos Farmacoloxía (*tamén Curso Ponte) (Aulas 1 e 2)

Fundamentos Patoloxía

(*tamén Curso Ponte)

(Aulas 1 e 2)

Optometría I (Aulas 1 e 2)

(26)

26

10:00h Anomalías Visión Bin.

(Aulas 1 e 2) Óptica Oftálmica III

(Aulas 1 e 2) Clínica Optométrica I

(Aulas 1 e 2)

16:00h Clínica Optométrica III

(Aulas 1 e 2) Audiol. Poboacións

Espec. (Aulas 1 e 2) Opt. Optom. Cirurxía Refrac. (Aulas 1 e 2)

MAIO / XUÑO 2016 (2º semestre)

HORAS CURSO LUNS 16 MARTES 17 MÉRCORES 18 XOVES 19 VENRES 20

09:00h Microbioloxía (*tamén

Curso Ponte) (Aulas 1 , 2 e 3)

Bioestatística (Aulas 1 e

2)

16:00h Óptica Visual e

Percepción (Aulas 1 e 2) Contactoloxía I (Aulas 1

e 2)

11:00h Anatom. e Fisol. Sist.

Audit. (Aulas 1 e 2) Medicación Ocular

Tópica (Aulas 1 e 2) Deontoloxía e

Lexislación (*tamén Curso Ponte) (Aulas 1 e 2)

HORAS CURSO LUNS 23 MARTES 24 MÉRCORES 25 XOVES 26 VENRES 27

9:00h Fisioloxía Ocular (Aulas

1 e 2)

10:00h Óptica Xeométrica

(Aulas 1 e 2)

16:00h Enfermidades Ocul. I

(Aulas 1 e 2) Semioloxía e Fisiop.

Ocul. (Aulas 1 e 2)

10:00h Probas

Complementarias (Aulas 1 e 2)

Clínica Optométrica II

(Aulas 1 e 2)

12:00h Optometría IV (Aulas 1 e

2)

HORAS CURSO LUNS 30 MARTES 31

10:00h Fundamentos

Optometría (Aulas 1 e 2)

16:00h Optometría II (Aulas 1 e

2)

Óptica Oftálmica II (Aulas 1 e 2)

12:00h Baixa Visión (Aulas 1 e

2)

Iluminación e Ergonomía Vis. (Aulas 1 )

(27)

27 XUÑO / XULLO 2015 (2ª oportunidade)

HORAS CURSO XOVES 23 VENRES 24

10:00h Anatomía (Aulas 1 e 2) Bioestatística (Aulas 1 e

2)

16:00h Contactoloxía I (Aulas 1

e 2) Óptica Física (Aulas 1 e

2)

10:00h Baixa visión (Aula 3) Clínica Optométrica I

(Aula 3)

16:00h Audioloxía (Aula 3)

HORAS CURSO LUNS 27 MARTES 28 MÉRCORES 29 XOVES 30 VENRES 1

10:00h Fisioloxía Ocular (Aulas

1 e 2) Óptica Xeométrica

(Aulas 1 e 2) Bioquímica (Aulas 1 e 2)

16:00h Óptica Visual e

Percepción (Aulas 1 e 2) Óptica Oftálmica I (Aulas

1 e 2) Instrumentación Óptica

(Aulas 1 e 2) Fundamentos Patoloxía (*tamén Curso Ponte) (Aulas 1 e 2)

10:00h Medicación Ocular

Tópica (Aula 3) Optometría III (Aulas 1 e

2) Deontoloxía e

Lexislación (*tamén Curso Ponte) (Aulas 1 e 2)

Iluminación e Ergonomía

Vis. (Aula 3)

12:00h Anatom. e Fisol. Sist.

Audit. (Aula 3)

Probas

Complementarias (Aula 3)

12:00h Clínica Optométrica III

(Aula 3)

16:00h Saúde Pública (*tamén

Curso Ponte) (Aulas 1 e 2)

Audíf. Rehab. Auditiva

(Aula 3) Acústica (Aula 3)

HORAS CURSO LUNS 4 MARTES 5 MÉRCORES 6 XOVES 7 VENRES 8

10:00h Microbioloxía (*tamén

Curso Ponte) (Aulas 1 e 2)

Bioloxía (Aulas 1 e 2) Biofísica (Aulas 1 e 2) Fundamentos

Optometría (Aulas 1 e 2)

(28)

28

11:00h Fisioloxía Xeral (Aulas 1

e 2)

16:00h Fundamentos

Farmacoloxía (*tamén Curso Ponte) (Aulas 1 e 2)

Optometría II (Aulas 1 e

2) Enfermidades Ocul. I

(Aulas 1 e 2) Optometría I (Aulas 1 e

2) Óptica Oftálmica II

(Aulas 1 e 2)

10:00h Anomalías Visión Bin.

(Aula 3) Clínica Optométrica II

(Aula 3) Contactoloxía II (Aulas 1

e 2) Optometría IV (Aula 3) Óptica Oftálmica III (Aulas 1 e 2)

10:00h Montaxes especiais

(Aula 1)

16:00h Opt. Optom. Cirurxía

Refrac. (Aula 3) Astronomía (Aula 3) Audiol. Poboacións

Espec. (Aula 3) Contactoloxía III (Aula 3) Xestión e Marketing (Aula 3)

HORAS CURSO LUNS 11 MARTES 12 MÉRCORES 13 XOVES 14 VENRES 15

10:00h

16:00h Semioloxía e Fisiop.

Ocul. (Aulas 1 e 2)

10:00h Enfermidades Ocul. II

(*tamén Curso Ponte) (Aulas 1 e 2)

16:00h Modelos Ópticos Ollo

(Aula 3)

(29)

29

Referencias

Documento similar

A Guía da Facultade de Óptica e Optometría da Universidade de Santiago de Compostela pretende informar do funcionamento da Facultade, difundir a súa oferta docente e asistencial

A Guía da Facultade de Óptica e Optometría da Universidade de Santiago de Compostela pretende informar do funcionamento da Facultade, difundir a súa oferta docente e asistencial

Nombre protegido Dirección postal Teléfono / Fax Web / correo electrónico CLASE 1.1.. Serapio

Sin embargo, la publicación de Mª Teresa Iranzo titulada La peripecia del Puente de Piedra de Zaragoza durante la Edad Media del año 2005, 7 constituye el

Ingeniero Civil en Computación con destacada experiencia en la gestión, análisis y el desarrollo de soluciones vinculados con servicios de auto atención y venta en

Director: Ramón Rufín Moreno Mª Teresa Nogueras Lozano Mª Dolores Reina Paz Carlos Rodrigo Illera... PUBLICACIONES 7.1 Libros

Nombre y Apellidos MARIA DEL CARMEN GARCIA ALONSO Correo Electrónico mgarciaal@fsof.uned.es.

Fuera del curso virtual el estudiante también tendrá acceso a realizar consultas al equipo docente a través del correo electrónico, teléfono y presencialmente en los

Nombre y Apellidos MARIA MARTINEZ GONZALEZ Correo Electrónico mariamartinez@poli.uned.es.

Categorías participantes (edades) N.º equipos N.º licencias Categoría

Fuera de dicho horario también estarán accesibles a través del curso virtual, el correo electrónico y el teléfono, que cuenta con buzón de voz. Las consultas sobre los contenidos

Nombre Nombramiento Adscripción Teléfono Directo Y/O Correo Electrónico Nivel Del Puesto En La

Mª Teresa Duplá Marín recopila en este libro, tras más de treinta años dedicados a la docencia y a la investigación, un conjunto de estudios vinculados a la que ha

La solicitud al trámite es el documento en el cual se deben indicar los datos del solicitante, así como del representante legal, domicilio para oír y recibir

Puede consultarse en Fray Luis de León, “De la vida, muerte, virtudes y milagros de la santa Madre Teresa de Jesús.. Este breve texto cuenta además con una edición facsimilar

• Nombre del solicitante y datos para contactar con el mismo (teléfono, domicilio, correo electrónico, etc…). • Identificación de las personas que presumiblemente

Que la historiografia no pugui desfer aquest esborrament, sinó només deixar-ne constància, és la marca d’unes conseqüències que arriben fins a l’actualitat i

relación con Elías, quien, colgado de las ramas de una palma, espera recibir el alimento de un cuervo–; pero procuré no caer en el desánimo y resolví ir con- siguiendo

O plan de estudos do Grao en Óptica e Optometría realizouse de acordo á Orden 727/2009, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos

A Guía da Facultade de Óptica e Optometría da Universidade de Santiago de Compostela pretende informar do funcionamento da Facultade, difundir a súa oferta docente e asistencial

Todo esto era menester para la permanencia de la verdadera y legítima alegría, de la alegría que en Santa Teresa resplande- ce: por parte de la voluntad energía indomable,

Las pinturas murales que Juan Miguel Sánchez Fernández realizó en 1961 para decorar el inte- rior de la parroquia de Santa Teresa de Sevilla constituyen una aportación original y

Cuando alguien se adentra en la lectura de sus teorías, en concreto la Teoría de la Construcción de las Ciudades (1859), rápidamente se da cuenta que una de las grandes