ACTE DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE BENESTAR I ACCIÓ SOCIAL DE LLEIDA. Saló de Plens de l Ajuntament de Lleida

Texto completo

(1)

ACTE DE CONSTITUCIÓ DEL

CONSELL DE BENESTAR I ACCIÓ SOCIAL DE LLEIDA

Identificació de la reunió Número: 1

Caràcter: ordinari Data: 29/04/2013 Hora: 19:30

Lloc: Saló de Plens de l’Ajuntament de Lleida

Assisteixen:

Sr. Àngel Ros i Domingo Ajuntament de Lleida Sr. Josep Presseguer Gené Ajuntament de Lleida Sr. Rafael Peris Ajuntament de Lleida Sra. Montse Parra Albà Ajuntament de Lleida Sra. Montse Mínguez García Ajuntament de Lleida

Sra. Mª Rosa Ball Papiol Regidor del grup municipal. PSOE Sra. Bea Obis Aguilar Regidor del grup municipal. CIU Sra. Gemma Batalla Casanovas Regidor del grup municipal. PP Sr. Josep Giné Badia Síndic de greuges municipal Sr. Lluís Rodríguez Herrero Defensor de la gent gran

Sra. Dolors Tella Albareda Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya

Sra. Inma Manso Ferrándiz Subdelegada del Govern a Lleida Sr. Roberto Fernández Díaz Rector de la Universitat de Lleida Sra. Rosa Palau Teixidó UGT

Sr. Jaume Sellés Santiveri CCOO Sr. Francesc Roig Torradeflot PIMEC Lleida Sr. Ròmul Llaveria Arnavat Obra Social Ibercaja

(2)

Sra. Alba Aixalà Fundació Catalunya- La Pedrera Sra. Carmen Tobella i Barés Col·legi Professional de Treball Social Sr. Simeó Miquel i Roé Col·legi de l’Advocació de Lleida Sra. Rosa Mª Pérez Pérez Col·legi Oficial de metges de Lleida

Sra. Ares Villoria Monbiela Col·legi Oficial d’Educadors i Educadores socials Sra. Yolanda Jiménez Col·legi de periodistes

Sr. Joan Suñol Fundació Social Sant Ignasi de Loiola “Arrels/ Sant Ignasi”

Sr. Joan Fibla Palazón Associació Antisida

Sra. Pilar Lance Albajar Coordinadora d’ONG i altres moviments solidaris de Lleida

Sr. Ismael Alfaro Pla FAPAC Sr. Joaquim Mateo Roselló FAVLL

Sr. Cosme García Mir Federació de Cases Regionals

Sra. Assumpta Costafreda i Oró Federació Catalana de voluntariat social Sra. Mireia Castells Curià Incorpora. Obra Social la Caixa.

Sr. Joan Piris Càritas Diocesana de Lleida

Sr. Llorenç Claramunt Goya Fundació Champagnat (Germans Maristes) Sr. Josep Pueyo Ferrer Coordinadora de Jubilats

Sr. Joan Escolà Pujolar ASPROS Sra. Montse Bertran Renaches ASPID

Sr. Josep Valentines i Rufach Esclat/ Sta. Teresina Sra. Mª Mercè Batlle Amorós Associació AREMI Sra. Teresa Benet i Balagueró Shalom Taller Sr. Domingo García González Fundació ONCE

Sr. Oriol Berenguer Banc dels Aliments de Lleida Sr. Ferran Jové i Plana Bíblia Oberta/La Dona Samaritana Sr. Albert Puchol Cortés Troballes

(3)

Sr. Manuel López Morell Associació Espanyola contra el càncer-Catalunya Sr. Benito Lamas Castro ACJAR

Sr. Francesc Ripoll Rué Associació d’Alcohòlics rehabilitats de Lleida (ARLLE) Sr. Josep Maria Fornós Llobera Federació d’entitats per la Salut a Lleida i Associació

Esclerosi Múltiple de Lleida Sr. Andratx Badia Consell Local de la Joventut Sr. Rafael Ferreuela

Sr. David Folguera

Fundació Ferreuela Sanfeliu

Consell Municipal de les Persones amb Discapacitat. Llar del Sord

Sr. Joan Valls Ferrer CIJCA

Sr. Xavier Pelegrí Vianya Universitat de Lleida Sr. Jordi Coiduras Rodríguez Universitat de Lleida Sr. Jordi Garreta Bochaca Universitat de Lleida Sr. Fidel Molina Luque Universitat de Lleida

Sr. Joan Mesull Salat Consell Municipal de la Gent Gran. Llar El Pilar

Sr. Juli Sanjuan Moreno Consell Municipal de la Gent Gran. Llar Santa Teresina Sra. Rosa Mª Querol Cornudella Consell Municipal de les Dones. ADIMA

Sra. Judith Alcalà González Consell Municipal de les Dones. Agrupació local del PSC

Sr. Rosendo Oliva Alvaro Consell de la Formació Professional i l’Ocupació de Lleida. IMO

Sra. Montserrat Gil de Bernabé i Sala

Directora de Serveis a les Persones, Ocupació, Cultura, Educació i Esports

Sr. Josep Farrero Jordana Director d’economia i hisenda i de promoció econòmica: comercial, industrial i turística.

Sra. Teresa Serentill Brescó Directora d’Urbanisme, Medi Ambient, Mobilitat i Territori

Sra. Emilia Corona Calvet Ajuntament de Lleida Sr. Lluís Sanmartín Baiget Ajuntament de Lleida

(4)

Sra. Alba Bosch Meda Ajuntament de Lleida Sra. Lourdes Zanuy Sanlorién Ajuntament de Lleida Sr. Rafa Carpi Badia Ajuntament de Lleida Sra. Pilar Nadal Naval Ajuntament de Lleida Sra. Cristina Sáiz Cayuela Ajuntament de Lleida Sra. Silvia Puertas i Novau Ajuntament de Lleida Sr. Ferran Puras Jordi Ajuntament de Lleida Sr. Guillermo Hervera Nadal Ajuntament de Lleida Sra. Esther Fanlo Grasa Ajuntament de Lleida Sr. Ramiro Muñoz Alamán Ajuntament de Lleida Sr. Joan Baigol Guilanyà Ajuntament de Lleida Sr. Antoni Saldaña Lapeña Ajuntament de Lleida Sra. Marta Feixa Pàmpols

Sra. Pilar Planella

Ajuntament de Lleida Ajuntament de Lleida

Excusen assistència:

Sra. Marta Camps Torrens Ajuntament de Lleida Sra. Sara Mestres Llusà Ajuntament de Lleida

Sr. Joan Ramon Saura i Aranda Departament de Benestar Social i Família. Generalitat de Catalunya

Sr. Octavi Miarnau Roca Departament d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya

Sr. Josep Pifarré i Paredero Departament de Salut. Generalitat de Catalunya Sr. Miquel Àngel Cullerés

Balagueró

Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya

Sr. Francesc Aran Guiu Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya Sra. Anna Miranda i Torres Departament d’Interior. Generalitat de Catalunya Sr. Francisco Segura Sancho Audiència Provincial de Lleida

(5)

Sr. Enric Pujol Biosca Obra Social “la Caixa” Sr. Oriol Verdú Polo Col·legi de Psicòlegs Sr. Francisco Salazar FUTUR

Sra. Maria Burgués Burgués Lleida Solidària Sr. Mariano Gomà Otero Creu Roja Lleida

Sr. Rubén Gavilà Agrupa’t

Sra. Gemma Gallart Reintegra

Sr. Carles Alsinet Mora Universitat de LLeida

Sra. Marina Guivernau Consell de la Formació Professional i la Ocupació Sr. Sr. Josep Segarra i Balasch Consell Municipal de les Persones amb Discapacitat.

Salut Mental Ponent

Sra. Esther Reig Crusells Responsable de planificació estratègica Recursos Humans

Sr. Josep Pons Camps Ajuntament de Lleida

Ordre del dia:

1. Benvinguda i constitució del Consell de Benestar i Acció Social.

2. Exposició dels objectius i funcionament del Consell de Benestar i Acció Social. 3. Presentació del Decàleg del Consell de Benestar i Acció Social.

4. Aprovació, si s’escau, del Decàleg. 5. Torn obert de paraula.

6. Cloenda de l’acte.

Desenvolupament de la sessió:

1. Benvinguda i constitució del Consell de Benestar i Acció Social

A les 19:30 hores l’Il·lm. Sr. Àngel Ros, alcalde de Lleida, dóna la benvinguda als assistents i declara constituït el Consell de Benestar i Acció Social de Lleida.

(6)

2. Exposició dels objectius i funcionament del Consell de Benestar i Acció Social.

El Tinent d’alcalde i regidor delegat de Serveis a les Persones i Ocupació, Sr. Josep Presseguer, exposa els objectius i el funcionament del Consell de Benestar i Acció Social de Lleida.

S’exposa als assistents el Pla Operatiu 2013-2014 del Consell basat en el recull, revisió i priorització de les propostes fruit del procés participatiu que es realitzà en el marc del Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social de Lleida, aprovat el novembre del 2008 pel Ple de l’Ajuntament de Lleida. A la vegada, en aquest Pla Operatiu s’han incorporat les propostes sorgides en el marc del Pacte de lluita contra la pobresa a Catalunya.

Les diferents propostes s’han organitzat per àmbits: Cultura, esports i lleure; Inserció laboral i promoció econòmica; Educació i formació; Serveis socials i salut i Urbanisme i habitatge.

S’explica que aquestes propostes poden ser modificades pels membres del Consell de Benestar i Acció Social de Lleida sempre que ho considerin oportú, així com també poden proposar-ne de noves. Les propostes i modificacions es faran arribar a la secretaria tècnica que es portarà des de l’Oficina Tècnica del Pla Local d’Inclusió plalocalinclusio@paeria.cat S’informa als assistents que tota la documentació es troba a la plana web de la regidoria http://benestarsocial.paeria.cat

3. Presentació del Decàleg del Consell de Benestar i Acció Social.

El Sr. Àngel Ros, alcalde de Lleida presenta el Decàleg del Consell de Benestar i Acció Social de Lleida i la Sra. Marta Feixa, Directora de Serveis de programes sectorials de la Regidoria de Benestar Social i Ocupació, i Secretària per delegació del Consell, en realitza la lectura.

4. Aprovació, si s’escau, del Decàleg.

S’aprova el Decàleg a mà alçada per part dels membres assistents a l’acte de Constitució del Consell de Benestar i Acció Social.

(7)

5. Torn obert de paraula

No hi ha cap aportació per part dels assistents.

6. Cloenda de l’acte.

El Sr. Àngel Ros, alcalde de Lleida explica que l’Ajuntament actuarà de forma socialment responsable perquè les compres públiques i la contractació de personal segueixi una política activa i incentivi la contractació de persones en risc d’exclusió social.

Igualment el Sr. Àngel Ros, alcalde de Lleida es compromet a presentar els pressupostos en el marc del Consell.

Acords

1. Trametre via correu electrònic les propostes i modificacions del Pla Operatiu 2013-2014 a l’Oficina Tècnica del Pla Local d’Inclusió Social.

2. Treballar per la creació d’un grup de treball per a la introducció de clàusules socials i ambientals en els contractes municipals.

3. Presentar els pressupostos en el marcdel Consell.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :