Finalitat: subvencions a federacions d associacions de mares i pares d alumnes per al finançament d activitats, exercici 2013.

Download (0)

Full text

(1)

DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

RESOLUCIÓ ENS/683/2015, de 7 d'abril, per la qual es dóna publicitat a diverses subvencions concedides pel Departament d'Ensenyament durant l'any 2014.

Per tal de donar compliment a l'article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, sobre la publicació al DOGC de les subvencions concedides pels departaments de la Generalitat,

Resolc:

Donar publicitat de les subvencions concedides pel Departament d'Ensenyament d’import igual o superior a 3.000 euros, durant l'any 2014, les quals es detallen a l'annex d'aquesta Resolució.

Barcelona, 7 d’abril de 2015

P. d. (Resolució ENS/1839/2011, DOGC de 28.7.2011) M. Dolors Salgado Ygarza

Directora de Serveis

Annex

Finalitat: subvencions a federacions d’associacions de mares i pares d’alumnes per al finançament d’activitats, exercici 2013.

Crèdit pressupostari: EN07 D/480000100/4250.

Codi Beneficiari Import subvenció

G08850299 Federació de Pares i Mares d'Alumnes (FAPAC) 12.734,63 G08852394 Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (FAPAES) 11.321,24

Finalitat: subvencions a corporacions locals per al funcionament de centres de formació d’adults per a l’any 2014.

Crèdit pressupostari: EN07 D/460000100/4240.

(2)

P0813400I Ajuntament de Montmeló 3.720,00 P0816200J Ajuntament de Pineda de Mar 15.624,00 P2508400E Ajuntament de Cervera 3.720,00 P9300009I Consell Comarcal del Priorat 4.185,00 P5800009B Consell Comarcal del Bages 8.184,00 P7500013C Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça 15.624,00

Finalitat: subvencions per a la impartició de cicles formatius de grau mitjà i grau superior, curs 2013-2014. Crèdit pressupostari EN07 D/480000800/4210.

Codi Beneficiari Import subvenció

G60007903 Fundació Privada Indústries Gràfiques 543.827,59 G17496985 Fundació Eduard Soler 165.000,00 G61742938 Fundació Privada Escola d'Art Floral de Catalunya 30.400,00

Finalitat: subvencions a centres educatius privats i de titularitat municipal, per a la realització d'estades

formatives en empreses o institucions d'altres països per part d'alumnat d'ensenyaments professionals, exercici 2014.

Crèdit pressupostari EN07 D/480000900/4250.

Codi Beneficiari Import subvenció

B25026428 Centre integral de FP Ilerna 6.933,00 B61735791 Escoles familiars rurals d’Oso 4.684,00 B61437133 Col·legi Igualada SL 10.400,00 S0800471E Consorci Mar Parc Salut de Barcelona 5.728,00 B59873760 Disseny Educatiu SL 10.436,00 A08728693 Monlau Centre d'Estudis SA 12.495,00 B65744021 Escola Sant Francesc SL 3.167,00 A08273112 STUCOM SA 7.159,00

Finalitat: subvencions a fundacions per al desenvolupament d’activitats educatives de caire musical. Crèdit pressupostari: EN07 D/481000100/4240.

(3)

Codi Beneficiari Import subvenció

G60754223 Fundació del Gran Teatre del Liceu 4.000,00 G64006646 Fundació Privada de l’Auditori i Orquestra 8.500,00

Finalitat: subvencions per al finançament de la formació permanent del professorat no universitari en escoles d’estiu, any 2014.

Crèdit pressupostari: EN07 D/482000100/4260.

Codi Beneficiari Import subvenció

G08844797 Associació de Mestres Rosa Sensat 33.000,00 G08855827 Moviment Educatiu del Maresme 11.000,00 G17625641 Associació d'Ensenyants d'Informàtica de Catalunya 14.853,00 G43096353 Moviment de Mestres Terres de l'Ebre Renovació Pedagògica 3.879,00 G58247214 Associació de Mestres Alexandre Galí 8.959,00 G58272055 Grup de Mestres de l'Anoia 6.118,00 G60754157 Associació Espiral: Educació i Tecnologia 12.731,00 G61317079 Associació Catalana per a la Telemàtica Educativa 24.000,00 G61418158 Saó Formació i Educació Permanent 13.600,00 G61652657 Col·lectiu de Docents del Bages 5.000,00

G62161369 Iearn-Pangea 4.243,00

Q0868001I Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats En Filosofia i Lletres 44.560,00 Q0868009B Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats En Belles Arts 3.183,00

Finalitat: subvencions a corporacions locals per al desenvolupament dels programes de formació i inserció per al curs 2014-2015.

Crèdit pressupostari: EN07 D/460000100/4210.

Codi Beneficiari Import subvenció

P0819500J Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 36.256,00 P0830200B Ajuntament de Viladecans 43.618,00 P0810000J Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat 115.932,00 P0830600C Ajuntament de Vilafranca del Penedès 45.190,00

(4)

P1700070D Consorci Ripollès Desenvolupament 57.966,00 P0800900C Ajuntament d'Argentona 94.961,00 P0808700I Ajuntament de La Garriga 34.174,57 P9316304F Institut Municipal de Desenvolupament local-Vallsgenera- Ajuntament de Valls 47.190,00 P0818600I Ajuntament de Sabadell 107.206,00 P0827900B Ajuntament de Terrassa – Escola municipal de La Llar (PAME) 45.065,00 P0824500C Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet 113.865,00

Finalitat: subvencions a empreses privades per al desenvolupament dels programes de formació i inserció per al curs 2014-2015.

Crèdit pressupostari: EN07 D/470000100/4210.

Codi Beneficiari Import subvenció

J60621380 Acadèmia Herpa, SCP 95.038,00 B60896883 Ludus Sanctius SL 93.775,00 F08766131 Centre Estudis Jaime Balmes, SCCL 47.519,00 B08897290 Institució Escolar Balmes SL 43.618,00 A08728693 Monlau Centre d’Estudis, SA 106.288,00 B08838658 Col·legi SantaPau-PIFMA SL 47.519,00 B65702250 Centre de Formació Colomer, SL 77.792,00

A08273112 STUCOM, SA 58.720,07

B17268129 Centre Tècnic d’Automoció, SL 53.144,00 B17501727 Escola de perruqueria Olmer, SC 48.896,00 B17385576 Escola Tècnica Girona, S.L. 53.144,00 B17835992 Escola Noves Tendències SL 48.896,00 F25236720 ACSER, SCCL. 47.519,00 B25397340 Escola d’Oficis Industrials Pla d’Urgell, SCCL 58.540,00 B61539979 Centre de formació de perruqueria i estètica Parc Estudi SL 48.896,00 B17751546 Centre d’activitats professionals del Vallès SL 53.144,00 B43876697 Formació pel desenvolupament professional Aula S.L 47.519,00 B43539287 Centre de formació ocupacional Nova Tècnica, S.L. 115.671,00

(5)

B43401330 Centre d’Estudis i Orientació Professional, SL 93.775,00 B43532787 Escola d’hostaleria Pons, SL 57.966,00 B59873760 Dissenys Educatiu, SL 47.519,00 A58197690 Cultura Pràctica SA 57.966,00 A58114950 Centre FP Llefià, SA 55.899,00

Finalitat: subvencions a fundacions per al desenvolupament dels programes de formació i inserció per al curs 2014-2015.

Crèdit pressupostari: EN07 D/481000100/4210.

Codi Beneficiari Import subvenció

G65158735 Centre de formació per a joves La Carena de Cornellà 115.932,00 G63705578 Fundació Privada El Llindar 102.040,00 G61740627 Fundació privada Mariano 60.491,00 G08444671 Fundació Ampans 73.865,27 G60531100 Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà 59.618,00 G08828998 Casal dels Infants per l’Acció Social del Barri 35.635,33 G62411624 Jesuïtes Educació (Escola Tècnica Professional del Clot) 71.684,00 G61779088 Fundació Privada Catalana Comtal 35.899,00 G17349135 Fundació Síndrome de Down de Girona i Comarques 44.684,00 G17143108 Fundació Privada Obra Social de Bellvitge 57.966,00 G59816991 Fundació Champagnat 32.500,00 G43392364 Fundació Privada Santa Teresa del Vendrell 57.966,00 G17679267 Fundació Gentis 50.618,00 G61648523 Fundació Barberà Promoció 94.158,00

Finalitat: subvencions a institucions sense finalitat de lucre i a altres ens corporatius per al desenvolupament dels programes de formació i inserció per al curs 2014-2015.

Crèdit pressupostari: EN07 D/482000100/4210.

Codi Beneficiari Import subvenció

(6)

R0800073I Escola Pia de Catalunya 424.841,00 R0800885F Salesians Sant Jordi 108.324,00 R0800901A Escuelas Profesionales Salesianas, Instituto Politécnico 69.043,00 R0800904E Col·legi Salesià Sant Domènec Savio (Terrassa) 55.899,00 R0800909D Col·legi Salesià Sant Domènec Savio (Badalona) 105.714,00 R4300001G Arquebisbat de Tarragona - Escola Joan XXIII 55.899,00

Finalitat: subvencions a corporacions locals per al funcionament dels conservatoris de grau mitjà de música de titularitat de l'administració local, curs 2012-2013.

Crèdit pressupostari: EN0119 D/460000800/4210.

Codi Beneficiari Import subvenció

P0801500J Ajuntament de Badalona 407.700,00 P2508400E Ajuntament de Cervera 278.595,00 P0810100H Ajuntament d'Igualada 224.235,00 P2515100B Ajuntament de Lleida 407.700,00 P0811200E Ajuntament de Manresa 308.040,00 P0818600I Ajuntament de Sabadell 394.110,00 P0820400J Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 212.910,00 P4300000I Diputació de Tarragona 962.625,00 P0827900B Ajuntament de Terrassa 382.785,00 P0829900J Ajuntament de Vic 319.365,00 P4317300D Ajuntament de Vila-Seca 321.630,00 P0830800I Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 210.645,00 P0801900B Ajuntament de Barcelona 1.200.450,00 P6700015H Conservatori Música Isaac Albéniz 407.700,00 P0809500B Ajuntament de Granollers 326.160,00

Finalitat: subvencions a corporacions locals per al funcionament de centres d’arts plàstiques i disseny de titularitat de l'administració local, curs 2012-2013.

Crèdit pressupostari: EN0119 D/460000900/4210.

(7)

P0809100A Ajuntament de Gironella 31.404,77 V08901910 Patronat Municipal d’Educació 208.455,49 P4301400J Ajuntament d'Amposta 151.113,22 P0810100H Ajuntament d'Igualada 132.344,66 P0808700I Ajuntament de La Garriga 178.158,38 P0811200E Ajuntament de Manresa 97.558,37 P4309500I Ajuntament de Móra La Nova 26.232,05 P4300000I Diputació de Tarragona 295.594,52 P0827900B Ajuntament de Terrassa 152.221,65 P0830600C Ajuntament de Vilafranca del Penedès 195.154,20 P2515100B Ajuntament de Lleida 168.589,11 P0818300F Ajuntament de Rubí 109.436,64 P0818600I Ajuntament de Sabadell 228.332,49 P0830800I Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 208.455,49

Finalitat: subvencions a corporacions locals per al finançament de la creació i consolidació de places públiques en llar d’infants municipals.

Crèdit pressupostari: EN0119 D/760000200/421A.

Codi Beneficiari Import subvenció

P2505600C Ajuntament de Bellcaire d’Urgell 22.102,52 P0801900B Ajuntament de Barcelona 4.714.000,00 P1708500B Ajuntament de Girona 23.472,48

Finalitat: subvenció per al funcionament de l’escola de música de titularitat de l’administració local, curs 2011-2012.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (P0823800H). Import subvenció: 15.600,00 euros.

Crèdit pressupostari: EN0119 D/460000800/4210.

Finalitat: subvenció per al funcionament del centre integrat d'ensenyament bàsic i artístic Escolania de Montserrat (codi 08021910), curs 2013-14.

Beneficiari: Abadia de Montserrat (R0800106G). Import subvenció: 369.678,00 euros.

(8)

Crèdit pressupostari: EN0120 D/480000700/4210.

Finalitat: subvenció per al finançament de les despeses de l’organització de la XV edició Exporecerca Jove. Beneficiari: Magma, Associació per Promoure la Recerca Jove (G63716500).

Import subvenció: 10.800,00 euros.

Crèdit pressupostari: EN07 D/482000100/4240.

Finalitat: subvenció per tal d’efectuar activitats de difusió del teatre entre els joves per al curs 2013-14. Beneficiari: Teatre Nacional de Catalunya (A60942851).

Import subvenció: 5.300,00 euros.

Crèdit pressupostari: EN07 D/482000100/4240.

Finalitat: Subvenció per a les activitats del Centre Transfronterer d’Estudis Pau Casals, durant l’any 2014. Beneficiari: Fundació Universitat Catalana d’Estiu (G60945664).

Import subvenció: 10.000,00 euros.

Crèdit pressupostari: EN07 D/481000100/4240.

Finalitat: subvenció per al finançament de les activitats de l’edició del Fem Matemàtiques 2014. Beneficiari: Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques de Catalunya (G43422872). Import subvenció: 7.500,00 euros.

Crèdit pressupostari: EN07 D/482000100/4260.

Finalitat: subvenció per a la promoció escolar del poble gitano per al curs 2013-14. Beneficiari: Fundació Privada Pere Closa (G61645115).

Import subvenció: 62.500,00 euros.

Crèdit pressupostari: EN07 D/481000100/4240.

Finalitat: subvenció per al finançament d’activitats educatives per alumnes amb necessitats educatives especials durant l’any 2014.

Beneficiari: Fundació Catalana Síndrome Down (G08897696). Import subvenció: 22.000,00 euros.

Crèdit pressupostari: EN07 D/481000100/4240.

Finalitat: subvenció per al finançament de la formació de persones adultes per a l’any 2014. Beneficiari: Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament (G62844238).

Import subvenció: 37.200,00 euros.

(9)

Finalitat: subvenció per les despeses d’organització de l’escola d’estiu 2014. Beneficiari: Fundació Blanquerna (R5800622B).

Import subvenció: 14.968,00 euros.

Crèdit pressupostari: EN07 D/481000100/4260. (15.103.029)

Figure

Updating...

References

Related subjects :