TRIBUNALS DE DEFENSA PÚBLICA DELS TREBALLS DE FI DE GRAU DE PEDAGOGIA Curs Facultat d Educació

Download (0)

Full text

(1)

Dia: Dilluns 27 de juny 2016 Aula: 1006 (Edifici Migdia I)

HORA TÍTOL DEL TFG PRESENTAT

9:30h – 10:00h Análisis del proceso de orientación del SEK_Catalunya Internacional en la etapa de educación secundaria y estudio del perfil profesional del orientador del centro 10:00h – 10:30h El diagnóstico y la orientación profesional en Barcelona Activa

10:30h – 11:00h KUMON. Los niños nacen con un potencial ilimitado; desarróllalo 11:00h – 11:30h Pla de viabilitat. Creació d’una escola de pares i mares

11:30h – 12:00h El recreo: cada maestrillo a su librillo

Dia: Dilluns 27 de juny 2016 Aula: 1001 (Edifici Migdia I)

HORA TÍTOL DEL TFG PRESENTAT

9:30h – 10:00h Els valors en la tercera edat des de la perspectiva de Kohlberg i Gilligan 10:00h – 10:30h Córrer per educar en valors

10:30h – 11:00h El paper de la família en el desenvolupament de la personalitat moral dels infants 11:00h – 11:30h Oci i temps de lleure en persones amb discapacitat intel·lectual

11:30h – 12:00h La pèrdua i el dol a l’escola 12:00h – 12:30h Parelles icònica-lingüístiques

Dia: Dilluns 27 de juny 2016 Aula: 1002 (Edifici Migdia I)

HORA TÍTOL DEL TFG PRESENTAT

9:30h – 10:00h Creació de comunicació per la millora de la convivència a l’institut

10:00h – 10:30h La prevención de conflictos para la mejora de la convivencia en las organizaciones 10:30h – 11:00h Programa de orientación sociolaboral para la reinserción de las personas que se

encuentran bajo medidas privativas de libertad 11:00h – 11:30h Programa de intervención para niños y niñas tímidos 11:30h – 12:00h Orientació per a tothom

(2)

Dia: Dilluns 27 de juny 2016 Aula: 1003 (Edifici Migdia I)

HORA TÍTOL DEL TFG PRESENTAT

9:30h – 10:00h Projecte educatiu a la casa dels xuklis 10:00h – 10:30h Re-pensant les pràctiques externes V.3 10:30h – 11:00h La simulació com a eina d’aprenentatge 11:00h – 11:30h Curso de artefactos digitales para maestros

11:30h – 12:00h Aprendizaje y servicio: diseño de una propuesta de ApS de carácter interuniversitario mediante la metodología Scrum

12:00h – 12:30h La gestión del conocimiento en una organización: Un estudio de caso 12:30h – 13:00h La dramatització aplicada a l’educació primària

Dia: Dilluns 27 de juny 2016 Aula: 1004 (Edifici Migdia I)

HORA TÍTOL DEL TFG PRESENTAT

9:30h – 10:00h Evaluación de la inserción laboral del programa “Fem ocupació per a joves” 10:00h – 10:30h Intervenció pedagògica-sistèmica en un centre obert

10:30h – 11:00h Academic Grading at Swedish Universities in a Comparative Perspective

11:00h – 11:30h La representación de la infancia marginal en la pintura del Siglo de Oro: B.E. Murillo. 11:30h – 12:00h Propuesta de dinamización a la lectura para educación infantil: el disfrute del álbum

ilustrado

Dia: Dilluns 27 de juny 2016 Aula: 1001 (Edifici Migdia I)

HORA TÍTOL DEL TFG PRESENTAT

16:00h – 16:30h L’evolució del rol femení a les pel·lícules Disney 16:30h – 17:00h Pla lector: La bateria de llibres

17:00h – 17:30h Educació sexual i diversitat funcional

17:30h – 18:00h Proposta pedagògica per a tractar les Necessitats educatives especials 18:00h – 18:30h Pedagogía de la crianza. Propuesta de una guía para madres primerizas

(3)

18:30h – 19:00h El teatre com a mètode d’intervenció social

Dia: Dilluns 27 de juny 2016 Aula: 1005 (Edifici Migdia I)

HORA TÍTOL DEL TFG PRESENTAT

9:30h – 10:00h La gamificació com a estratègia per a millorar l’aprenentatge a l’àmbit no formal 10:00h – 10:30h Evaluación de la formación del curso de calidad y seguridad de los pacientes de “Unió

Consorci Formació”

10:30h – 11:00h Neuropedagogia a la formació del professorat d’educació infantil 11:00h – 11:30h Mites i prejudicis dels videojocs

11:30h – 12:00h La comunicación en la empresa. El caso Gec-Grupo Hedima

12:00h – 12:30h L’avaluació de la transferència: dels coneixements als canvis professionals 12:30h – 13:00h Programa formativo para auxiliares de enfermería

Dia: Dilluns 27 de juny 2016 Aula: 1003 (Edifici Migdia I)

HORA TÍTOL DEL TFG PRESENTAT

16:00h – 16:30h Propuesta de intervención para fomentar la implicación familiar

16:30h – 17:00h La revista de los centros abiertos: una forma de trabajar el éxito educativo y la inclusión

17:00h – 17:30h El trastorn de l’espectre autista i la inclusió en educació com l’eix de la intervenció educativa

17:30h – 18:00h Llars d’infants Clau de sol

18:30h – 19:00h Diseño y evaluación de una propuesta metodológica gamificada en el ámbito universitario

(4)

Dia: Dilluns 27 de juny 2016 Aula: 1002 (Edifici Migdia I)

HORA TÍTOL DEL TFG PRESENTAT

16:00h – 16:30h El acompañamiento pedagógico y familiar del niño frente al cáncer de su padre, madre o tutor legal

16:30h – 17:00h Esport i cohesió social

17:00h – 17:30h Evaluación de las estrategias del personal docente para la formación del respeto en el alumnado con NEE de la ESO

17:30h – 18:00h La interpretación del dibujo infantil como contenido en el grado de Educación Infantil: Evaluación de necesidades

18:00h – 18:30h El desenvolupament moral en els adolescents

18:30h – 19:00h Drogodependències, intervenció pedagògica en un cas de toxicomania 19:00h – 19:30h Aprenem a progressar junts. APS

Dia: Dilluns 27 de juny 2016 Aula: 1004 (Edifici Migdia I)

HORA TÍTOL DEL TFG PRESENTAT

16:30h – 17:00h El ideal de belleza femenino a través de la imagen fotográfico 17:00h – 17:30h Anàlisi del reconeixement social dels docents a l’estat espanyol

17:30h – 18:00h Disciplina como mecanismo de control educativo desde: la sociedad del pasado, la actual y su impacto en la educación

18:00h – 18:30h Millora del sistema d’avaluació en matèria d’educació física de l’escola Piaget

Dia: Dilluns 27 de juny 2016 Aula: 1005 (Edifici Migdia I)

HORA TÍTOL DEL TFG PRESENTAT

16:00h – 16:30h Hacia una educación basada en el cerebro 16:30h – 17:00h Sistema de gestión de aprendizaje: LMS vs LCMS

17:00h – 17:30h L’impacte del programa escola amiga en els joves. Percepció de les persones sense llar

(5)

18:00h – 18:30h Equitació i equinoteràpia

18:30h – 19:00h La música i la intel·ligència emocional

19:00h – 19:30h La convivència escolar. Valoració de la metodologia de resolució de conflictes

Dia: Dimarts 28 de juny 2016 Aula: 1002 (Edifici Migdia I)

HORA TÍTOL DEL TFG PRESENTAT

9:30h – 10:00h La danza: una educación en movimiento

10:00h – 10:30h Proposta de programa educatiu dirigit a menors estrangers indocumentats no acompanyats a Catalunya

10:30h – 11:00h La percepción de la sobreprotección en la actualidad 11:00h – 11:30h El conflicte en l’educació primària

11:30h – 12:00h Repositori “Ojea”. Una eina de millora per al professorat davant el TDAH 12:00h – 12:30h El rol del pedagogo en la mediación familiar

12:30h – 13:00h Investigación sobre las familias de los participantes de las comunidades sordas

Dia: Dilluns 27 de juny 2016 Aula: 1006 (Edifici Migdia I)

HORA TÍTOL DEL TFG PRESENTAT

16:00h – 16:30h Universitats corporatives: Objectius de negoci i retenció del talent

16:30h – 17:00h (Dis) Capacitado para el mercado laboral. Formación para la adquisición de autonomía en la inserción laboral

17:00h – 17:30h Centre d’esplai GUSPIRA

17:30h – 18:00h La motivación escolar de los alumnos gitanos de 6 a 10 años a través de la lectura 18:00h – 18:30h Propuesta de acción para la inserción laboral de las personas con movilidad reducida

a partir de un estudio de casos

(6)

Dia: Dimarts 28 de juny 2016 Aula: 1003 (Edifici Migdia I)

HORA TÍTOL DEL TFG PRESENTAT 9:30h – 10:00h Gamificación en educación

10:00h – 10:30h Experiencias con Scrath: programando en el aula

10:30h – 11:00h Ahora Pedagogía. Una propuesta de marketing para el colectivo de pedagogos 11:00h – 11:30h La gamificación en la tercera edad

11:30h – 12:00h La dansa i l’expressió corporal i artística com a mitjà de desenvolupament de l’infant 12:00h – 12:30h L’escoltisme i l’educació en valors

Dia: Dimarts 28 de juny 2016 Aula: 1001 (Edifici Migdia I)

HORA TÍTOL DEL TFG PRESENTAT

9:30h – 10:00h Mujeres inmigrantes: formación para evitar la doble exclusión 10:00h – 10:30h Sortim de l’ou? Com es tracta la sexualitat en els contes infantils 10:30h – 11:00h Códigos sociales y habilidades sociales

11:00h – 11:30h La percepción de los estereotipos de género. Una experiencia en la red social a través de los memes

11:30h – 12:00h De l’agroecologia fins a l’hort escolar

Dia: Dimarts 28 de juny 2016 Aula: 1005 (Edifici Migdia I)

HORA TÍTOL DEL TFG PRESENTAT

9:30h – 10:00h Programa d’acompanyament a la pressa de decisions dels alumnes de segon de batxillerat

10:00h – 10:30h El funcionament general de les aules hospitalàries

10:30h – 11:00h In FACE: Taller d’orientació de privadesa de dades a menors

11:00h – 11:30h Orientació professional: un camí cap a la inserció laboral dels pedagogs 11:30h – 12:00h Proyecto MAREA: una validación pedagógica

(7)

12:30h – 13:00h Pedagogia hospitalària i de la salut

Dia: Dimarts 28 de juny 2016 Aula: 1004 (Edifici Migdia I)

HORA TÍTOL DEL TFG PRESENTAT

9:30h – 10:00h L’infant a Roma, Baetulo i el Museu de Badalona 10:00h – 10:30h Educació emocional en infància hospitalitzada

10:30h – 11:00h Anàlisi de la Lomce a partir de la política educativa de la UNESCO

11:00h – 11:30h L’aprenentatge servei com a metodologia activa per aprendre i desenvolupar competències a la universitat

11:30h – 12:00h Estudi comparatiu sobre l’equitat educativa

Dia: Dimarts 28 de juny 2016 Aula: 1002 (Edifici Migdia I)

HORA TÍTOL DEL TFG PRESENTAT

16:00h – 16:30h De la detecció de necessitats a l’escola del futur 16:30h – 17:00h APS. L’hort escolar com a recurs a la USEE

17:00h – 17:30h Cómo favorecer la integración de alumnos con Síndrome de Asperger en la Educación Infantil

17:30h – 18:00h Programa de reducció d’estrès del professorat (mindfulness)

18:00h – 18:30h Autogestió emocional: eines per controlar les nostres emocions negatives 18:30h – 19:00h Integració de l’alumnat amb síndrome d’Asperger dins de l’aula ordinària

19:00h – 19:30h Estratègies pedagògiques d’inclusió de l’alumnat amb la Síndrome d’Asperger a l’escola

(8)

Dia: Dimarts 28 de juny 2016 Aula: 1001 (Edifici Migdia I)

HORA TÍTOL DEL TFG PRESENTAT 16:00h – 16:30h Pedagogía líquida

16:30h – 17:00h Treballem les desigualtats a l’escola i a l’institut

17:00h – 17:30h El conte: un recurs pedagògic per a recuperar i manifestar valors humans

17:30h – 18:00h Curs de sensibilització sobre els drets dels infants per als centres d’educació primària de Barcelona

18:00h – 18:30h L’esport: una mirada humanística i pedagògica

Dia: Dimarts 28 de juny 2016 Aula: 1004 (Edifici Migdia I)

HORA TÍTOL DEL TFG PRESENTAT

16:00h – 16:30h La dictadura argentina (1976-1983). Propuesta de actividades para la memoria histórica y la transmisión de conocimiento

16:30h – 17:00h L’axiologia en el món de l’anime

17:00h – 17:30h Trabajo de investigación: Pedagogías alternativas en el sistema educativo actual 17:30h – 18:00h La participació infantil en les escoles. Una aproximació a la pràctica participativa

Dia: Dimarts 28 de juny 2016 Aula: 1005 (Edifici Migdia I)

HORA TÍTOL DEL TFG PRESENTAT

16:30h – 17:00h Introducció des de les TIC a l’escola d’educació especial vida Montserrat 17:00h – 17:30h Atenció socioeducativa dels adolescents que pateixen malalties prolongades 17:30h – 18:00h L’educació emocional a les escoles d’educació especial

18:00h – 18:30h El parendizaje servicio: estrategia de lucha contra el estigma social en salud mental 18:30h – 19:00h L’aprenentatge cooperatiu en les relacions interpersonals i la cohesió d’un grup classe 19:00h – 19:30h Alternatives a la resolució de conflictes en l’àmbit educatiu

(9)

Dia: Dimarts 28 de juny 2016 Aula: 1003 (Edifici Migdia I)

HORA TÍTOL DEL TFG PRESENTAT

16:00h – 16:30h Los dibujos animados como recurso educativo en el segundo ciclo de educación infantil. Caillou como herramienta didáctica

16:30h – 17:00h El pati de l’escola, un espai privilegiat per aprendre. Proposta d’un projecte de pati 17:00h – 17:30h Juguem amb la banca. Recurs per conèixer les finances ètiques

17:30h – 18:00h Observación y análisis del aula abierta como medida de diversificación curricular 18:00h – 18:30h Treball d’emprenedoria social i educativa

18:30h – 19:00h Autoeficacia docente

Dia: Dimarts 28 de juny 2016 Aula: 1006 (Edifici Migdia I)

HORA TÍTOL DEL TFG PRESENTAT

16:00h – 16:30h La reproducció del concepte de gènere als centres educatius 16:30h – 17:00h La formació per a la construcció d’equips a les organitzacions

17:00h – 17:30h L’acompanyament al procés de dol des d’una perspectiva pedagògica 17:30h – 18:00h El cinema com a vehicle educatiu

18:00h – 18:30h L’avaluació de la transferència: aplicada a la formació dins de l’Administració Pública de Catalunya

18:30h – 19:00h El personal educatiu dels menjadors escolars. Tipologies, funcions i planificació de la seva formació

Figure

Updating...

References

Related subjects :