SEGUIMENT DE L EMBARÀS I EL PUERPERI A LA DONA AMB PROBLEMES D ALCOHOL I DROGUES.

Texto completo

(1)

Sandra Gallego Córdoba.

Llevadora ASSIR Dreta (Barcelona)

SEGUIMENT DE L’EMBARÀS I EL PUERPERI

A LA DONA AMB PROBLEMES

(2)

La importància de la prevenció i detecció

a la consulta de la llevadora

Consultes preventives a l’ASSIR

Consell preconcepcional *.

Seguiment de l’embaràs.

Inici idealment abans de les 10 setmanes

6-9 visites embaràs baix risc

Atenció al puerperi.

Mínim 2 visites (24-48h alta hospital + visita 40d).

(3)
(4)

Consell preconcepcional

L’assistència sanitària preconcepcional te com a finalitat la identificació de condicions socials i mèdiques, tan maternes com paternes, que

poden ser optimitzades abans de la concepció, amb l’objectiu d’incrementar les possibilitats d’un resultat perinatal favorable.

Tenint en compte que la salut de la dona durant l’embaràs depèn de la seva salut abans de la gestació, l’assistència

durant el període preconcepcional es considera que forma part de l'assistència prenatal.

(5)

El Col·legi Americà d’Obstetres i Ginecòlegs (ACOG) i altres aconsellen preguntar a totes les dones entre els 18 i 50 anys:

1. Li agradaria quedar-se embarassada durant el proper any?

2. Li agradaria quedar-se embarassada en un futur? Si la resposta és afirmativa, quan?

(6)

Consell preconcepcional

• L’estat de salut de la mare durant

l’embaràs depèn en gran mesura del

seu estat de salut previ a la

concepció.

Període de major vulnerabilitat de

risc d’anomalies anatòmiques per

l’embrió és les 10 primeres

setmanes.

Es recomana el cribratge a totes les

dones gestants sobre qualsevol us

d’alcohol i drogues (1B).

Recomanació d’abstinència d’alcohol i drogues en la concepció (1C).

(7)

 A Catalunya, l’alcohol és la substància més consumida, augmentant el nombre de dones joves en els darrers anys que beuen alcohol i prenen drogues per sobre dels nivells considerats de risc. (SIDC, 2014)

 No tots el embarassos són planificats.

 El coneixement de l’estat d’embaràs succeeix quan ja han passat unes setmanes de la gestació.

 L’abstinència d’alcohol i altres drogues haurà de continuar durant tot l'embaràs i la lactància (Protocol seguiment embaràs, 2005).

.

(8)

Consell preconcepcional

“No existe una cifra de

seguridad en el consumo de alcohol durante el embarazo, por lo que las mujeres con deseo de gestación y

embarazadas deben evitar la ingesta de alcohol” (p.78)

Ministerio de Sanidad y Consumo, 2006

(9)

Si planeges un embaràs, penses que pots estar embarassada o ja ho estàs, el millor per a tu i per al teu futur fill o filla és que no

consumeixis res.

 Si estàs pensant a quedar-te embarassada convé que deixis de consumir abans.

 El consum d’alcohol o altres drogues en els homes pot provocar infertilitat i, per tant, dificultar la fecundació i l’embaràs.

Consell preconcepcional

(10)

 El consum en el context d’oci nocturn, pot ser un factor de risc de:

 Conductes sexuals sense protecció

 Malalties de transmissió sexual

 Embaràs no desitjats o exposats a l’alcohol i les drogues.

 Un embaràs exposat a alcohol o drogues es pot evitar amb mesures anticonceptives (preservatiu), fins que assoleixis una abstinència mantinguda.

 En el cas que no vulguis deixar de consumir pensa que potser no és el millor moment per tenir un/a fill/a.

(11)

El consum d’alcohol i altres drogues és un dels principals factors de risc

de violència en la parella:

Consell preconcepcional

 El consum afecta a les funcions cognitives i redueix l’autocontrol.

 El consum pot agreujar les dificultats econòmiques, el problemes de cura dels fills, la infidelitat i altres estressors familiars.

 Creença individual i social sobre l’agressivitat

després del consum i la disculpa al

comportament.

 Ser víctima de violència pot conduir a beure com a mètode per afrontar-ho.

(12)
(13)

Utilitat de les

intervencions breus en

general per disminuir el

consum

d’alcohol,

especialment en dones.

OMS, 2016.

Prevenció del dany causat per

(14)

Avaluació

(15)

Intervenció

breu

Identificació

precoç

Preguntes sistematitzades i

estructurades en totes les visites

(16)

Avaluació del consum

AUDIT-C

AUDIT

(Alcohol Use Disorders Indentification Test)

ASSIST

(Alcohol, Smoking and Substance Invovement Screening Test)

A Catalunya, no s’han validat instruments específicament per a la

(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

Avaluació alcohol: AUDIT-C (reduït)

1. Amb quina freqüència pren alguna beguda alcohòlica?

0 mai

1 un o menys cops al mes 2 2-4 cops al mes

3 2-3 cops a la setmana

4 4 o més cops a la setmana

2.

Quantes consumicions de begudes amb contingut alcohòlic sol fer normalment un dia que beu?

0 1-2

1 3-4

2 5-6

3 7-9

4 10 o més

3.

Amb quina freqüència pren 6 o més begudes en una ocasió?

0 mai

1 menys d’un cop al mes

2 mensualment

3 setmanalment

(24)

AUDIT

1. Amb quina freqüència pren alguna beguda alcohòlica?

0 mai

1 una o menys cops al mes 2 2-4 cops al mes

3 2-3 cops a la setmana

4 4 o més cops a la setmana

2. Quantes consumicions de begudes amb contingut alcohòlic sol fer en un dia de beure normalment?

0 1-2

1 3-4

2 5-6

3 7-9

4 10 o més

3. Amb quina freqüència pren 6 o més consumicions alcohòliques en un sol dia?

0 mai

1 menys d’un cop al mes

2 mensualment

3 setmanalment

4 diàriament o gairebé cada dia

(25)

AUDIT

4. Amb quina freqüència, en el curs del darrer any, s’ha trobat que no podia parar de beure un cop havia començat?

0 mai

1 menys d’un cop al mes

2 mensualment

3 setmanalment

4 diàriament o gairebé cada dia

5. Amb quina freqüència, en el curs del darrer any, no ha pogut dur a terme l’activitat que li corresponia, per haver begut?

0 mai

1 menys d’un cop al mes

2 mensualment

3 setmanalment

4 diàriament o gairebé cada dia

6. Amb quina freqüència, en el curs del darrer any, ha necessitat beure en dejú al matí per recuperar-se d'haver begut la nit anterior?

0 mai

1 menys d’un cop al mes

2 mensualment

3 setmanalment

(26)

7.

Amb quina freqüència, en el curs del darrer any, ha tingut remordiments o sentiments de culpa després d’haver begut?

0 mai

1 menys d’un cop al mes

2 mensualment

3 setmanalment

4 diàriament o gairebé cada dia

8.

Amb quina freqüència, en el curs del darrer any, ha estat incapaç de recordar que va passar la nit anterior perquè havia estat bevent?

0 mai

1 menys d’un cop al mes

2 mensualment

3 setmanalment

4 diàriament o gairebé cada dia

(27)

AUDIT

9.

Vostè o alguna altra persona s’ha fet mal perquè vostè havia begut?

0 No

2 si, però no en el curs del darrer any

4 s, el darrer any

10.

Algun familiar, amic, metge o professional sanitari s’ha preocupat pel seu consum de begudes alcohòliques o li ha suggerit que deixés de beure?

0 No

2 si, però no en el curs del darrer any

(28)

Sospita o indicis que puguin fer pensar en consum d’altres substàncies tòxiques.

 Embaràs no desitjat

 Consum de fàrmacs amb efectes secundaris per al nadó.

 Embarassades i/o parella amb consum de tòxics per qualsevol via ( tabac, alcohol, cànnabis, heroïna, cocaïna... )

 Exposició de la dona embarassada a contaminants ambientals i/o ocupacional.

 Família monoparental sense feina o sense ingressos estables.

 Situació familiar, econòmica i social desafavorides

 Mare adolescent.

 Deficient alimentació materna o desnutrició

 Prostitució activa durant l’embaràs

 Infeccions maternes de transmissió vertical evitables.

 Antecedents o sospita de trastorns mentals, cognitius o emocionals.

 Antecedents o sospita de violència familiar.

 Mal control gestacional.

 Antecedents de renúncies i/o retirades

(29)

Consum durant tota la vida

 P1 Ha consumit alguna vegada

Consum durant els darrers tres mesos

 P2 Freqüència d’ús  P3 Desig de consumir

 P4 Problemes de salut, socials, econòmics i legals

 P5 Incompliment de les seves obligacions o rol

Problemes durant tota la vida

 P6 Preocupació dels altres vers el seu consum

 P7 Intents fracassats de control del consum

 P8 Consum injectat de la droga

ASSIST

(30)

ASSIST

 Investiga sobre el consum dels tres últims mesos.

 No quantifica allò prescrit mèdicament.

 Classifica els resultats segons el tipus de droga (consum de risc per l’alcohol s’estableix a partir de puntuacions superiors a 10 i superiors a 4 per la resta de drogues)

 La intervenció varia en funció del resultat (4-26 intervenció breu; superior a 26 tractament més intensiu).

 La primera pregunta: Al llarg de la seva vida, quina de les següents substancies ha consumit alguna vegada? (no mèdic); si la resposta es NO, es finalitza l’enquesta.

(31)

Tots els casos de dependència o sospita de dependència de I'alcohol o drogues en gestants s’han de valorar de forma conjunta amb un especialista.

Consell prenatal

La manifestació característica de la síndrome de

dependència és el desig (sovint fort i de vegades

insuperable) de consumir substàncies

psicotròpiques (encara que hagin estat prescrites per un metge), alcohol o tabac.

(32)

Punts

febles

Punts

forts

Relació

empàtica

Normalització anamnesi (història clínica)

Confiança

HCC, continuitat assistencial Inseguretat interrogatori Infradeclaració

Pors i

culpes

Control

insuficient

(33)
(34)

Qualsevol consum per part de la dona embarassada serà

considerat de risc pel nadó però és important anotar el

patró de consum per part de la mare per tal de poder ajustar

la intervenció. Fins i tot petits consums poden afectar al

desenvolupament fetal.

(35)

Avaluació consum i drogues

Patró consum gestant Alcohol AUDIT Altres drogues ASSIST No consum 0 0 Consum baix < 2 UBE / dia < 4 UBE / ocasió 0 – 4 AUDIT C 0 – 8 AUDIT 0 – 3 ASSIST Consum de risc o

perjudicial amb o sense problemes associats

> 2 UBE / dia > 4 UBE / ocasió

9 – 13 AUDIT 4 – 26 ASSIST

Dependència CIM – 10 27 + ASSIST

(36)

Consell prenatal

Patró consum gestant Abordatge

No consum • Reforç conducta

• Informació escrita Consum esporàdic no intensiu

(baix risc)

• Intervenció breu motivacional orientada a promoure l’abandonament

• Informació riscos (dona/fetus)

• Seguiment evolució del consum

Consum elevat i freqüent

(consum de risc o perjudicial per a la dona) sense criteris de SDA

• Intervenció breu motivacional extensa Informació sobre els riscos.

• Seguiment intensiu evolució consum.

• Suport psicològic Dependència

• Intervenció breu motivacional extensa

• Informació riscos

• Derivació i tractament servei especialitzat

(37)

Alcoholisme/Drogues il·legals

Consum abusiu de begudes alcohòliques /heroïna, cocaïna, haixix

o altres substàncies que puguin generar addicció, que es detectarà

ja a partir del primer control de

l’embaràs mitjançant una anamnesi

acurada a I 'embarassada.

Síndrome de dependència de l’alcohol i/o altres drogues

(OMS, 2014)

EMBARÀS DE MOLT ALT RISC

(38)
(39)

Cal fer seguiment durant tot l’embaràs de l’abstenció o manteniment de no consum d’alcohol i/o altres tòxics.

 Tenir present la possibilitat de recaigudes.

L’abstinència d’alcohol i altres drogues

haurà de continuar durant tot I 'embaràs i la lactància.

Donar eines per afrontar pressió social.

(40)

L’objectiu final del consell

preconcepcional i prenatal és

aconseguir que la dona abandoni el

consum de qualsevol quantitat de

alcohol i drogues abans i durant la

gestació, i que aquest

(41)
(42)

No se recomienda colecho en caso de consumo de drogas. Ante consumos de drogas puntuales conviene esperar 24h (p.ej: cocaína). En alcohol depende de peso (p.ej 1 vaso vino en mujer de 60kg conviene esperar 2h y media).

Las drogas pueden incapacitar a la madre como cuidadora. La cerveza 0,0% y la sin alcohol (<1%) pueden tomarse durante la lactancia (Koletzko 2000, Schneider 2013).

(43)

La recomendación es que durante la lactancia

no se deberían consumir bebidas con contenido

alcohólico y, si se consumen, no se dará de mamar

hasta que el alcohol haya sido eliminado del

cuerpo de la mujer en periodo de lactancia.

(44)

Pell amb pell és important

independentment del tipus

d’alimentació.

Les mares amb tractament de

manteniment (metadona) han de

ser encoratjades a alletar donat que

els beneficis superen els riscos.

L’ús de substàncies no es

necessàriament una contraindicació

per la lactància materna. (avaluar

riscos, disponibilitat de substituts

de la llet, alternatives temporals…)

(45)

Sandra Gallego Córdoba

(46)

1. Schölin L. Prevention of harm caused by alcohol exposure in pregnancy. Rapid review and case studies from Member States. World Health Organization; 2016.

2. Antenatal care for uncomplicated pregnancies: schedule of appointments– NICE , 2017.

3. GPC de atención en el embarazo y puerperio -MSSSI, 2014.

4. Sistema d'informació sobre drogodependència a Catalunya. Agencia de Salut Pública de Catalunya. Subdirecció General de Drogodependències. Generalitat de Catalunya; 2014.

5. Carson G., et al. Alcohol use and pregnancy consensus clinical guidelines. JOGC:245;2010.

6. Consulta preconcepcional. Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia; 2010.

7. Alcohol + Violencia. Violencia infligida por la pareja y alcohol. Organización Mundial de la Salud; 2006.http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/docs/violenciaPareja.pdf

8. Protocol de seguimient de l’embaràs a Catalunya [Internet]. 2a ed. rev. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Direcció General de Salut Pública; 2005.

9. World Health Organization 2014. Guidelines for the identification and management of substance use and substance use disorders in pregnancy. WHO, Geneva, Switzerland.

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/107130/1/9789241548731_eng.pdf

Figure

Actualización...

Related subjects :