Requisits Tècnics i configuració de certificats per a l accés dels Ramaders al SIR

Texto completo

(1)

Requisits Tècnics i configuració de certificats per a l’accés dels

Ramaders al SIR

(2)

Índex de continguts

1. Requisits informàtics mínims... 3

1.1. Navegador i accés a Internet... 3

1.2. Programari... 3

1.3. Maquinari recomanat... 3

1.4. Instruccions per a sol·licitar un certificat digital... 4

1.4.1. Què és un certificat digital? ...4

1.4.2. Quin certificat haig de demanar per a interactuar amb el SIR?...4

1.4.3. A on m’haig d’adreçar per a sol·licitar el certificat digital? ...5

1.4.4. Exportar certificats amb Internet Explorer ...12

1.4.5. Importar certificats amb Internet Explorer ...16

1.4.6. Eliminar certificats amb Internet Explorer ...21

(3)

1. Requisits informàtics mínims

1.1. Navegador i accés a Internet

Velocitat mínima recomanada d’accés a Internet: ADSL 1Mb.

Tenir instal·lat el programa Microsoft Internet Explorer al PC. Es recomana tenir instal·lat totes les actualitzacions de seguretat oportunes per la versió d’explorador que s’estigui emprant.

En tot cas, el navegador ha de complir amb les següents especificacions per a que funcioni correctament:

• Microsoft Internet Explorer Versions 6, 7 o 8.

• Les versions d’Internet Explorer anteriors han de suportar una intensitat de xifrat 128 bits (per a que pugui fer ús del certificat digital i no apareguin errors d’accés) . Veure http://www.microsoft.com/spain/windows/internet-explorer/

1.2. Programari

• Adobe Acrobat Reader 7.0 o superior.

Veure http://www.adobe.com/es/products/reader/

1.3. Maquinari recomanat

Es recomana l’ús d’ordinadors que compleixin amb el següent perfil com a mínim:

Pentium II (o AMD K6) o superior. 64Mb RAM. Monitor amb resolució de 800x600 píxels.

Impressora.

(4)

1.4. Instruccions per a sol·licitar un certificat digital 1.4.1. Què és un certificat digital?

Un certificat digital és un document en suport informàtic que garanteix la identitat del qui en disposa. És equivalent a un document d’identitat, llicència, passaport o targeta d’empresa, però en suport electrònic o en un dispositiu com pot ser una targeta xip.

El certificat digital garanteix:

• La integritat de les dades trameses

• La procedència de la comunicació

• La detecció de qualsevol manipulació que hagi pogut patir

A la pràctica, mitjançant un certificat digital d’usuari, es pot fer el següent:

• Signar els vostres correus electrònics i documents: quan un correu o document està signat se’n pot provar la seva procedència i si els interlocutors disposen també de certificat digital, garantireu la inviolabilitat dels continguts

• Tenir accés a llocs restringits (com és el cas del SIR): el certificat digital és més segur que el tradicional identificador (login) – clau d’accés (password)

1.4.2. Quin certificat haig de demanar per a interactuar amb el SIR?

• Si ha d’interactuar amb el SIR com a persona física:

o DNI electrònic. Veure http://www.dnielectronico.es/

o Certificat idCAT de l’Agència Catalana de Certificació: té una validesa de 4 anys. Veure http://www.idcat.net/idcat/ciutada/menu.do?clauer o bé http://www.catcert.cat

(5)

o Certificat de Persona Física de la FNMT: té una validesa de 3 anys.

Veure http://www.fnmt.es/

Garanteix la integritat i confidencialitat de les transaccions electròniques, garantint la identitat dels ciutadans i ciutadanes. Aquests certificats són gratuïts.

• Si ha d’interactuar amb el SIR com a empresa:

o Certificat de Persona Jurídica de Camerfirma: té un cost de 80 €, validesa de 2 anys, i cada renovació costa 60 €.. Veure

http://www.camerfirma.com/camerfirmaPublic/index.html

o Certificat de Persona Jurídica de la FMNT tipus 2CA: té una validesa de dos anys i és gratuït. Veure http://www.fnmt.es/

Garanteix la pertinença del titular a una empresa determinada.

1.4.3. A on m’haig d’adreçar per a sol·licitar el certificat digital?

• Certificat idCAT: s’ha de sol·licitar a l’Agència Catalana de Certificació, presencialment, a les Entitats de Registre Col·laboradores. Aquestes entitats estan ubicades a diverses administracions públiques, com ara ajuntaments, encarregades de comprovar la veracitat de les dades introduïdes a la sol·licitud del certificat (revisar a la web indicada a continuació l’entitat de registre més propera).

També es pot sol·licitar el certificat a través de la seva pàgina d’Internet.

Servei d’atenció telefònica: 902 901 080

Pàgina web: http://www.idcat.net/idcat/ciutada/menu.do?clauer o http://www.catcert.cat

• Certificat de Persona Física o Jurídica de la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre). La informació sobre el procés i documentació necessària per a l’emissió, s’obté a la pàgina web www.fnmt.es

Servei d’atenció telefònica: 902181696 / 913463892 / 917040191

• Certificat de Persona Jurídica de Camerfirma:

El certificat digital es pot sol·licitar, de forma presencial o per Internet, a través de les Cambres de Comerç de Catalunya.

(6)

Per a més informació, també us podeu adreçar a:

o Consell General de Cambres de Catalunya Av. Diagonal, 452-454, 08006 de Barcelona Tel: 902 448 448 - 93 416 94 57

www.cambrescat.org o Camerfirma

http://www.camerfirma.com/camerfirmaPublic/index.html

Nota per a l’obtenció del certificat de la Fàbrica de Moneda y Timbre (FNMT):

ƒ Entrar a la pàgina web www.fnmt.es

ƒ Un cop allí entrar a l’apartat Obtenga su CERTIFICADO (al marge superior esquerra)

Demanar certificat de ciutadà (persona)

ƒ Una vegada dins de l’opció “Obtenga su Certificado”, es mostrarà la pàgina de ciutadans per defecte. Abans de demanar el certificat de ciutadans és MOLT IMPORTANT revisar les indicacions que es donen per tal de configurar

(7)

correctament el seu Sistema operatiu, ja que variaran en funció de si aquest és Windows 7 o Vista, o bé si té instal·lat Internet Explorer 7, 8 o 9 (veure a continuació).

(8)

Demanar certificat d’empreses

Un cop dins de l’apartat “Obtenga su Certificado”, es mostrarà la pàgina de ciutadans per defecte. Per accedir a la pàgina d’empreses s’han de seguir els següents passos:

1) Marcar l’opció Empresas.

2) Marcar l’opció Cert. Persona jurídica.

Abans de demanar el certificat d’empreses és MOLT IMPORTANT revisar les indicacions que es donen per tal de configurar correctament el seu Sistema Operatiu, ja que variaran en funció de si aquest és Windows 7 o Vista, o bé si té instal·lat Internet Explorer 7, 8 o 9 (veure a continuació).

(9)
(10)

Indicacions de configuració pel sistema operatiu Windows 7 amb Internet Explorer 8, o 9 Preguntes freqüents Certificat

# 1601 - Obtenir el certificat amb Windows 7 i Internet Explorer 8.x, o 9.x

Cal desactivar el control de comptes d'usuari. Per a això, premi Inici – Panel de control - Cuentas de usuario - premi "Cambiar configuración del control de cuentas de usuario". El nivell ha d'estar el més baix possible "No notificarme nunca".

Per obtenir el certificat en Windows 7 ha de descarregar i instal·lar un HotFix (en cas de tenir instal·lat el SP 1 de Windows 7 NO cal instal·lar aquest HotFix) fent clic a la següent adreça:

http://support.microsoft.com/hotfix/KBHotfix.aspx?kbnum = 2078942

En aquesta direcció haurà de triar el paquet adequat per instal·lar, les opcions són:

ƒ Windows 7/WindowsServer 2008 R2 (x86) - Per Windows 7 de 32 bits

ƒ Windows 7/WindowsServer 2008 R2 (x64) - Per Windows 7 de 64 bits

ƒ Windows 7/WindowsServer 2008 R2 (ia64) - Per Arquitectura Intel (Intel Itanium) de 64 bits

Caldrà introduir una adreça de correu electrònic on li enviaran l'enllaç per descarregar el paquet i la contrasenya per poder instal·lar-lo.

Després d'instal·lar el HotFix ha de configurar el seu navegador de la següent manera:

En el navegador Internet Explorer, aneu a “Herramientas / Opciones de Internet / Seguridad”.

ƒ Prémer "Sitios de confianza"

ƒ Prémer el botó "Sitios"

ƒ A sota, desmarcar l'opció "Requerir comprobación del servidor (https://) para todos los sitios de la zona"

ƒ Al quadre de text "Añadir este sitio Web a la zona": haurem d’afegir les següents URL: http:// *. fnmt.es i https:// *. fnmt.es

ƒ Tancar la finestra

ƒ A "Nivel de seguridad para esta zona" premi el botó “Nivel personalizado”. Busqui l'apartat "Controles y complementos ActiveX" i habiliti totes les opcions.

ƒ Acceptar els canvis.

ƒ Tancar el navegador perquè s'apliquin els canvis i demanar de nou el codi.

ƒ Faci la seva petició.

(11)

Indicacions de configuració per Windows Vista amb Internet Explorer 7 o 8

(12)

1.4.4. Exportar certificats amb Internet Explorer

Per tal d’exportar Certificats personals fent servir Internet Explorer haurem de seguir els següents passos:

• Accedir al menú “Herramientas, Opciones de Internet”. Un cop allà, seleccionarem la pestanya "Contenido". Des de l'apartat de Certificats premerem el botó de

"Certificados" i un cop a la finestra polsarem la pestanya "Personal".

• Aquí se’ns mostra una pantalla amb la relació de Certificats personals instal·lats en el nostre navegador. Seleccionem el que volem exportar i premem el botó "Exportar".

(13)

• A partir d'aquest moment, ens guiarà un assistent de Windows

(14)

• Podem triar entre exportar la clau privada o no, depenent de l'ús que vulguem fer del certificat (en el nostre cas s’haurà d’exportar sempre).

Exportació de certificats amb clau privada

• En principi s’han de deixar les opcions que ens proporciona el sistema per defecte (veure la imatge següent). En cas que el tipus de certificat a exportar sigui de la FNMT (Fábrica Nacional De Moneda y Timbre), ens haurem d'assegurar que el certificat s'exporti amb extensió “.PFX”, tal com podem veure a la imatge. En cas que no aparegui aquesta opció marcada per defecte, l’haurem de marcar nosaltres mateixos. Si no es fa així, la propera vegada que s'intenti importar aquest certificat donarà problemes.

(15)

• Arribem a una pantalla on se’ns demana una contrasenya i la seva validació per protegir el fitxer que conté el Certificat exportat. La introduïm i premem el botó

"Següent". Cal anotar bé aquesta contrasenya: posteriorment se n’haurà de fer ús.

• Al següent quadre de diàleg, indicarem la ruta i el nom del fitxer que volem que contingui el certificat exportat. Premerem el botó "Següent".

(16)

• Premem "D'acord" i, si l'operació ha estat correcta, se’ns mostrarà un quadre informant que el certificat ha estat exportat amb èxit.

NOTA: Fer la còpia de seguretat a disc de la seva certificat juntament amb la clau privada i guardi-la en lloc segur. No doni còpia de la seva clau privada a ningú sota cap concepte.

1.4.5. Importar certificats amb Internet Explorer

Per tal d’instal·lar el nostre Certificat a un altre ordinador, haurem d’importar-lo, tot fent servir Internet Explorer. Per a això, haurem de realitzar els següents passos:

• Accedir al menú Herramientas, Opciones de Internet. Un cop allà, seleccionarem la pestanya "Contenido". Des de l'apartat de Certificats premerem el botó de

"Certificados" i un cop a la finestra polsarem la pestanya "Personal".

• Aquí se’ns mostra una pantalla amb la relació de Certificats personals instal·lats en el nostre navegador. Seleccionem el que volem importar i premem el botó "Importar".

(17)

• A continuació premerem el botó "Importar" i ens apareixerà un Assistent que ens guiarà durant tota la importació del certificat. Premem el botó "Següent" i introduïm al quadre de diàleg la possibilitat de navegar pel sistema i cercar el certificat al dispositiu on el tenim copiat. És important que en l'extensió posem *. * perquè ens mostri l'arxiu (veure pantalla). Un cop escollit el certificat, veurem que apareix el seu nom al quadre de diàleg i premem "Següent".

(18)
(19)

• A la següent finestra se'ns demana la contrasenya amb la qual està protegit el fitxer, la introduïm i marcarem la casella "Marcar la clau privada com exportable" perquè puguem tornar a exportar el certificat amb la seva clau privada i premem "Següent".

• A continuació se'ns indica on podem posar el certificat importat, deixarem l'opció per defecte i premerem "Següent" (És imprescindible que estigui marcada l'opció en personal, sinó no funcionarà correctament).

(20)

• A la següent finestra se'ns mostra un quadre amb les propietats del certificat importat, premem Acceptar i apareixerà un quadre informant que el certificat ha estat importat correctament.

(21)

1.4.6. Eliminar certificats amb Internet Explorer

Per tal d’eliminar Certificats personals fent servir Internet Explorer haurem de seguir els següents passos:

• Accedir al menú Eines, Opcions d'Internet. Un cop allà, seleccionarem la pestanya

"Contingut". En l'apartat de Certificats premerem el botó de "Certificats" i un cop a la finestra polsarem la pestanya "Personal".

• Aquí se’ns mostra una pantalla amb la relació de Certificats personals instal·lats en el nostre navegador.

• Seleccionem el certificat que volem eliminar i premem el botó "Quitar“.

Aquesta opció només s'haurà de fer servir en el cas que s'hagi instal·lat un certificat en un ordinador que no sigui de la nostra confiança, i que pugui quedar a l'abast d'altres persones desconegudes.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :