• No se han encontrado resultados

de la Gerència d’Atenció

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "de la Gerència d’Atenció "

Copied!
64
0
0

Texto completo

(1)

de la Gerència d’Atenció

Primària de Mallorca

(2)
(3)

ill!

G CONSELLERIA 0 SALUT ICONSUM I GERÈNCIA ATENCIÓ B PRIMÀRIA MALLORCA

(4)
(5)

Autoría

- Tamborero Cao, Gaspar. Metge de família. Gabinet Tècnic. Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Servei de Salut de les Illes Balears - Esteva Arrom, Apol·lònia. Infermera. Gabinet Tècnic. Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Servei de Salut de les Illes Balears - Taltavul[ Aparicio, Joana Maria. Subdirectora d’infermeria i responsable del Gabinet Tècnic. Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

Servei de Salut de les Illes Balears

- Vidal Thomàs, Maria Clara. Infermera. Gabinet Tècnic. Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Servei de Salut de les Illes Balears - Roca Casas, Antònia. Directora mèdica. Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Servei de Salut de les Illes Balears

- Méndez Castell, Consu. Directora d’infermeria. Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Servei de Salut de les Illes Balears - Caldentey Tous, Miquel. Director gerent. Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Servei de Salut de les Illes Balears

- Bustamante Mateu, Claudia. Administrativa. Gabinet Tècnic. Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Servei de Salut de les Illes Balears

Revisió (per ordre alfabètic)

- Adrover Barceló, Rosa M. Infermera del Centre de Salut Arquitecte Bennàzar (Palma}. Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Servei de Salut de les Illes Balears

- Alfaro Gómez, Cristina. Subdirectora d’infermeria Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Servei de Salut de les Illes Balears - Amato, Cecilia Carina. Metgessa de família. Gabinet Tècnic. Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Servei de Salut de les Illes Balears - Carro Presedo, Manel. Metge de família. Centre de Salut Son Serra - la Vileta (Palma}. Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Servei de

Salut de les Illes Balears

- Baquero Gracia, María Belén. Coordinadora d’Admissions i Atenció a l’Usuari. Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Servei de Salut de les Illes Balears

- Bulilete Bulilete, Oana. Metgessa de família. Gabinet Tècnic. Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Servei de Salut de les Illes Balears - Càceres Teijeiro, Yolanda. Infermera. Gabinet Tècnic. Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Servei de Salut de les Illes Balears - Clavero Gomila, Francisco Javier. Director de Gestió i Serveis Generals. Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Servei de Salut de les

Illes Balears

- Corcoll Reixach, Josep. Metge de família. Gabinet Tècnic. Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Servei de Salut de les Illes Balears - Corredor Ibáñez, María Teresa. Subdirectora mèdica. Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Servei de Salut de les Illes Balears - Ferrer Perelló, Pep Lluís. Infermer. Centre de Salut Santa Ponça. Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Servei de Salut de les Illes

Balears

- González-Bals González, María José. Subdirectora mèdica. Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Servei de Salut de les Illes Balears - Lorente Montalvo, Patrícia. Metgessa de família. Oficina de Qualitat del Gabinet Tècnic-Assistencial. Servei de Salut de les Illes Balears - Llobera Cànaves, Joan. Tècnic de salut pública Gabinet Tècnic. Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Servei de Salut de les Illes Balears - Llort Bové, Montserrat. Metgessa de família. Gabinet Tècnic. Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Servei de Salut de les Illes Balears - Llull Sarralde, María Micaela. Defensora dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears. Conselleria de Salut i Consum - Martín Delgado, Maria Isabel. Pediatra. Gabinet Tècnic. Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Servei de Salut de les Illes Balears - Martín Otero, Noelia. Subdirectora d’infermeria. Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Servei de Salut de les Illes Balears

- Medina Bombardó, David. Metge de família. Centre de Salut sa Torre (Manacor}. Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Servei de Salut de les Illes Balears

- Miralles Xamena, Jerònia. Infermera. Gabinet Tècnic. Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Servei de Salut de les Illes Balears - Moreno Sancho, María Llúcia. Infermera. Gabinet Tècnic. Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Servei de Salut de les Illes Balears - Pérez Fernández, Isabel. Pacient activa formadora del Programa Pacient Actiu. Servei de Salut de les Illes Balears

- Pisà Gaià, Marta. Subdirectora d’infermeria. Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Servei de Salut de les Illes Balears

- Pou Bordoy, Joan. Metge de família. Centre de Salut Camp Redó (Palma}. Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Servei de Salut de les Illes Balears

- Quetglas Llobera, Aína. Biòloga. Màster en Gestió Sanitària per la Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)

- Raduán de Páramo, Carlos. Subdirector mèdic. Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Servei de Salut de les Illes Balears

- Ramírez Manent, José Ignacio. Metge de família. Centre de Salut Santa Ponça. Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Servei de Salut de les Illes Balears

- Soler Mieras, Aina. Farmacòloga clínica. Gabinet Tècnic. Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Servei de Salut de les Illes Balears - Sureda Barbosa, Mar. Subdirectora mèdica. Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Servei de Salut de les Illes Balears

III!

G 0 I B

CONSELLERIA SALUT ICONSUM GERÈNCIA ATENCIÓ PRIMÀRIA MALLORCA

(6)

- Tomàs Manresa, Margalida France. Fisioterapeuta. Centre de Salut Camp Redó (Palma). Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Servei de Salut de les Illes Balears

- Tomàs Tomàs, Maria del Mar. Subdirectora d’infermeria. Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Servei de Salut de les Illes Balears - Vega García, Silvia. Presidenta del Comitè d’Ètica Assistencial d’Atenció Primària de Mallorca. Servei de Salut de les Illes Balears - Vidal Mangas, Carme. Infermera. Centre de Salut Santanyí. Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Servei de Salut de les Illes Balears - Vilallonga Mut, Bartolomé. Infermer. Gabinet Tècnic. Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Servei de Salut de les Illes Balears - Vives Cifre, Rosa. Pacient activa formadora del Programa Pacient Actiu. Servei de Salut de les Illes Balears

Entitats revisores

- García Romanos, Fernando. President de la Societat Espanyola de Metges d’Atenció Primària - Illes Balears (SEMERGEN-IB) - Mambié Meléndez, Mariana. Presidenta de l’Associació de Pediatria d’Atenció Primària de les Illes Balears (APAPIB) - Muñoz Alonso, Yolanda. Presidenta de l’Associació Balear d’Infermeria Comunitària (ABIC)

- Muñoz Seco, Elena. Presidenta de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària (IBAMFiC) - Sastre Perea, María José. Presidenta del Coltegi Oficial d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears (COIBA)

Traducciói maquetació

Bartomeu Riera Rodríguez. Cap del Servei de Planificació Lingüística. Servei de Salut de les Illes Balears

Edició

Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Desembre de 2022

ISBN

978-84-09-46174-5

Com citar aquest document

Tamborero Cao G, Esteva Arrom A, Taltavull Aparicio JM, Vidal Thomàs MC, Roca Casas A, Méndez Castell C, et al. Pla Estratègic 2022-2025 de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Palma: Gerència d’Atenció Primària de Mallorca; 2022.

Els continguts d’aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-No-Comercial-SenseObresDerivades 4.0 Internacional. La llicència es pot consultar aquí: https://creativecommons.Org/licenses/bv-nc-nd/4.0/

III!

G 0 I B

CONSELLERIA SALUT I CONSUM GERÈNCIA ATENCIÓ PRIMÀRIAMALLORCA

(7)

Pròleg

És per a mi una veritable satisfacció presentar el PLA estratègic 2022-2025de lagerència datencióPRIMÀRIAdemallorca, que integra, cohesiona i racionalitza les actuacionspresents i les previstesper alsanys vinents a l’atenció primària de Mallorca.

Aquest Pla és el complement del recentment publicat Pla Estratègic d’Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears 2022-2026.Juntament amb l’esforç pressupostari previst —l’atenció primària disposarà de 568,6 milions d’euros l’any 2023,cosa que representa un increment del 76,3% des del 2015 i el consolida com el programa més bendotat dels pressuposts del Govern de les Illes Balears—,totsdos plans reflecteixen laferma aposta d’aquestaConselleria per impulsar l’atenció primària,imprescindible perprotegir i millorar la salut de la població.

El Pla veu la llum en un moment complexi canviant, en què anamdeixantenrere les principals conseqüènciesde la pandèmia deCOVID-19, que ha demostrat el que consider que són les dues grans fortaleses de l’atenció primària: la capacitat d’adaptació i la resiliència, totes dues atribuïbles exclusivament a latasca dels seus excel·lents professionals, a qui exprés un agraïment bensincer.

Sense menysprear les lliçons apreses,és bo mirarcap al futur per reinventar l’atenció primària, d’acord amb lesdemandesde la ciutadania i amb les necessitats dels professionals i de l’entorn.

Aquest document, fruit d’un procés de reflexió profund i plural, és un pas peraconseguir-ho.

Vullexpressar la meva gratitud a totes les persones i les institucions que han contribuït d’alguna manera a elaborar el Pla,especialment als professionals i alsciutadans que hi han participat.

Tanmateix, el Pla noés el final del camí, perquè el repte actual és implantar-lo i desenvolupar-lo plenamentper contribuir a incrementar la qualitat de vida i millorarsalut dels ciutadania per mitjà de l’excel·lència professional.

Patricia GómezPicard Consellera deSalut i Consum

G CONSELLERIA 0 SALUT ICONSUM T

B .i '. M ORD

(8)
(9)

Presentació

El PLA ESTRATÈGIC 2022-2025 DE LA GERÈNCIA D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE MALLORCA que em complau presentar pretén ser l’instrument vertebradorde les actuacions que la Gerència impulsarà en els anys vinents. És un pla ambiciós, destinat a continuar millorant l’atenció primària de Mallorca i d’aquesta manera contribuir a afrontarels desafiaments de la població en matèria desalut.

El nostre entorn és canviant, complex i incert:els profunds canvis demogràfics i epidemiologiesi la constanttransformació social produïda durant els darrers anys condicionen radicalment l’estructura i l’organització de l’atenció primària i obliguen a replantejar-la i planificar-la adequadament per donar-hi la resposta oportuna. Precisament, mentre elaboràvem aquestdocument hem viscut una crisi sense precedents a causa de la pandèmia de COVID-19, que ha suposat un repte individual i col·lectiu, ha posat en dubte una gran partde les activitats que es desenvolupaven fins aleshores i ha revelatels problemesestructuralsde l’atenció primària.Al mateix temps, la pandèmia ha demostrat un conjunt de fortaleses i oportunitats,de les quals no n’éremplenament conscientsen tota la magnitud, entre d’altres la resiliència, la capacitat d’innovació i el compromísde totes les persones que formen partd’aquesta institució, a qui vull agrair una vegada més l’extraordinari esforç que han fet i la dedicació que handemostrat.

Tenim una tendència innata a prioritzar el «curt termini»i el presentsobreallò que és remot. Però això no ens ha de fer oblidar la necessitatde definir-nos de cara al futur. L’impacte disruptiu de la pandèmia ens ha recordat que cal trencaraquesta tendència i disposar dels instruments que permetin repensar el futur,avançar-se a lescircumstàncies i articular respostes estructurals per al

«llarg termini». Aquest documentés un pas peraconseguir-ho.

Com a conseqüènciadels compromisosadquirits en el seu moment, l’equip directiu de la Gerència d’Atenció Primàriade Mallorca va presentar l’any 2019 unes propostes estratègiques amb la intenció d’aplicar-les durant el període2019-2023, però se’n va interrompreose’n va retardar la implementació per culpa de la pandèmia. Ara espresenta aquest document, que és el fruit d’un procés de reflexió estratègica obert i participatiu queha suposat mesosde diàleg, debat i

discussions. Cal agrair el compromís i la participacióde tots els actorsdel procésd’elaboració, entre elsqualsdestaca la rellevantcontribució dels professionals dels equips i de les unitats que formen l’atenció primària de Mallorca, i també la de la ciutadania. La tasca i les aportacions que hi hanfet, juntament amb elcompromís dels equips directiu i tècnic de la Gerència, hanestat imprescindibles

perquè avui puguem comptar —unavegada incorporats els canviscondicionats perla pandèmia, entred’altres— amb l’expressió plurali ordenadade les actuacions que ens comprometen a totsen el futur proper.

Ara començam una etapa iguald’important, o més i tot:és l’hora de passar de les paraules als fets i de posar en marxa durant els mesos vinents els projectesi lesaccions concretes i tangibles

destinats a desenvolupari a operativitzar elsobjectius estratègics i, en definitiva,donar ple sentit a aquest Pla. D’aquesta manerapodrem convertir el futur de l’atenció primària deMallorca no només en el lloc cap a on ens dirigim sinó un espai temporal creat en virtut deles decisions que prenem i les accions que emprenem. Hem d’anticipar-nos i preveure el futur.Com va dir Nelson Mandela,

«tot sembla impossible fins que és possible». Continuem avançanttotsjunts.

Miquel Caldentey Tous Director gerent d’Atenció Primària de Mallorca

G CONSELLERIA 0 SALUT ICONSUM T

B .i '. ORD

(10)
(11)

índex

de continguts

Principisi valors inspiradors... 17

Context estratègic. Anàlisi desituació...18

Línies estratègiques, objectius estratègics i propostesd’actuació...23

Línia estratègica 1. Orientar l’atenció primària a la ciutadania i a la comunitat en la qual s’integra, per generar solucions...26

Línia estratègica 2. Adequarels recursos humans del’atenció primària en nombre i perfil professional i aconseguir les condicions apropiades perquè el personal pugui respondreamb solvència i qualitat a les demandes de la població...30

Línia estratègica 3. Adaptar l’ofertadels serveis de l’atenció primària, transformar-ne les infraestructuras, garantir l’equipament oportú i assolir una gestió efectiva...34

Línia estratègica 4. Impulsarlacapacitació i el desenvolupament professional, la recerca i la innovació a l’atenció primària percontribuir a generar salut...37

Línia estratègica 5. Disminuir la variabilitat inadequada de les actuacions i potenciarlacapacitat de resolució dels professionals de l’atenció primària, per aconseguir una atenció efectiva i segura ...41

Línia estratègica 6. Proporcionar una assistència eficaç per mitjà d’una atenció longitudinali integrada...45

Línia estratègica 7.Aconseguir la centraUtatde l’atenció primària i que es coordini correctament amb altres estructures sanitàriesi sociosanitàries i s’integri plenament en l’entornsocial en el qual es desenvolupa...49

Implementació, seguiment i avaluació del Pla... 54

Estructura organitzativa...55

Instruments i mecanismesper a la implantació i el monitoratge del Pla...58

Referènciesbibliogràfiques...60

IIH

G CONSELLERIA 0 SALUT ICONSUM T

BPRIMÀRIA MALLORCA

(12)
(13)

Resum

El plaestratègic2022-2025 de lagerènciadatencióprimàriademallorca analitza d’una manera sistematitzada la realitat actualde l’atenció primària, què es preténfer i a onesvolarribar, com fer- ho i com saber si s’ha assolit l’objectiu. És una guia de referència per a totsels organismes, els col·lectius i les persones implicats en el Pla i actua com a element orientador i dinamitzadorper assolir les metes proposades amb coherènciai racionalitat.

En la part inicial s’assenyalen els principis i els valors que caracteritzen elsistema públic desalutde les Illes Balears i l’atenció primària. A continuació, es presenta l’anàlisi decontext i desituació que ha permès saber els factors intrínsecs i extrínsecs que formen la situació en què estroba l’atenció primària de Mallorca. Seguidament, a partirde l’anàlisi de situació i basant-se enels principis i els valors assenyalats, s’estableixen quatre àreesd’intervenció (ciutadania, professionals, organització de l’atenció primària i relacionsd’aquesta ambl’entorn), sobre les quals es presenten

recomanacions d’avanç i de desenvolupament en forma de set línies estratègiques i de vint-i-un objectius estratègics. Així mateix, per raonsde practicitat i d’ef¡ciència es mantenen i s’integren altres plans o programesqueja estaven implantats, relatius a lacronicitat,1 laseguretat del pacient2 i la promocióde la salut?

Per a cadascundels objectius estratègics es presentenalgunes propostes d’actuació, de caràcter méstàctic i operatiu, en forma d’accions dirigides a respondreals problemes reals de la població i encaminades a millorar la qualitat de l’atenció primària.Aquestesactuacions s’han d’especificar i s’han dedesenvoluparplenament per mitjà delsprojectes operatius corresponents. Finalment, el documentes completa amb les propostesd’implementació, seguiment i avaluació del Pla.

G CONSELLERIA 0 SALUT ICONSUM T

B .i ORD

(14)
(15)

Introducció

En elsdarrers anys s’han produït avanços notables a l’atenció primària de Mallorca. No obstant això, sense marginarles actuacionsprèvies, convé reflexionarsobre lesàrees potencialment millorables, que cal abordar amb planificació, tenint en compte els possibles escenaris alternatius defutur. Un exemple paradigmàtic d’escenari imprevist,però que ha condicionat radicalment qualsevol proposta defutur, ha estat la pandèmia de COVID-19, les conseqüències de la qual han marcat profundament el present i el futur,no només de l’atenció primària sinó de múltiples aspectesde la nostra societat.

Aquest Pla analitza de manera sistematitzada la realitat actual de l’atenció primària,estableix els objectius i la manera d’assoli r-los per mitjà de determinades actuacions, defineix com executarel que es planifica i, finalment, defineix com sabersi s’han assolitelsobjectius (en lafigura 1 se sintetitzen lesetapes de desenvolupament delPla). En definitiva, aquest document conté les orientacions estratègiques que guiaranl’atenció primàriade Mallorca en elsanysvinents.

Una de lescaracterístiques del Plaés que està en sintonia amb les propostes estratègiques d’altres institucions que determinen directament o indirectament la política sanitària deles Illes Balears (principalment el Ministeri deSanitat, la Conselleria de Salut i Consum i el Servei de Salutdeles Illes Balears),4'7 amb lafinalitatd’aportarcongruència i integració en lesaccions cap a la meta comuna, que és millorar la salut i el benestar de laciutadania.

Tot i que el document pot contenirpropostesd’avanç aparentment disruptives en laforma, moltes no parteixende novo sinó que són la conseqüència de l’anàlisi crítica i de l’evolucióde les

actuacions prèvies i de lesactuals desenvolupades en elsàmbits clínics i de gestió de la Gerència d’Atenció Primàriade Mallorca, o béde l’estudi d’intervencions similarsimplementades en altres contextos, en un intent d’aprofitarel benchmarkingcom a element d’innovaciói millora. Aixímateix, per elaborar aquestdocument s’ha comptat amb la capacitat d’innovació dels professionals i amb les aportacions de la ciutadania, veritables protagonistes de l’atenció primària.

Una altra característica destacadle del Pla ésque, tot i que presenta un gran contingut de caràcter estratègicamb la pretensió d’induir canvisestructurals,estàorientatcap a l’acció.Aixídoncs, s’ha procurat no fer prevaler les anàlisis desituació exhaustives i reiterades; en canvi, se centra en propostes d’avanç factibles, que es puguin implementar amb èxit per millorar la situació de l’atenció primària. No obstant això, com correspon a tot pla estratègic,aquestes accionsnoes desenvolupen en aquest document, sinó que han deser l’objecte de projectes específics de caràcter operatiu prioritzats convenientment, algunsja en funcionament a l’atenció primària de Mallorca.

Per això s’aposta explícitamentper situarels professionals —per mitjà del professionalisme i d’un potent lideratgeclínic— com a coprotagonistes dels canvispropugnáis, juntament amb la

ciutadania.

G CONSELLERIA 0 SALUT ICONSUM T

B J '• ORD

(16)

Un element destacable del Pla és la voluntat de pervivència, de manera que, quanvenci, gràcies als mecanismes prevists deseguiment i avaluació ja estiguin establertes i validades les bases per iniciarun nou pla que el substitueixi, a fi de garantir la continuïtat estratègica.

Figura 1. Etapes de desenvolupament del Pla Estratègic

Implementació:

mètodes i instruments

Seguiment i avaluació:

estructura i procediments

Ministeri

* Conselleria

Servei de Salut s_______________>

• Missió

Visió

• Valors

Àrees (/intervenció:

ciutadania, professionals, atenció primària (organització), entorn Línies estratègiques Objectius estratègics

•Fitxes de desenvolupa­

ment: objectius específics, priorització, indicadors, avaluació Àrees, línies i

objectius estratègics

Anàlisi de situació Context estratègic

Gerència Propostes

dactuació

Implementació / Avaluació Orientacions

estratègiques

¡II!

G CONSELLERIA 0 SALUT ICONSUM I GERÈNCIA ATENCIÓ B PRIMÀRIAMA

(17)

Principis i valors inspiradors

Qualsevol proposta en què resulti involucradal’atenció primària s’hauria de basar en determinats principis i valors inspiradors, ineludibles per a qualsevol sistema sanitari públic. En aquest sentit, s’assumeixen plenament els principis bàsics que caracteritzen la política sanitàriade lesIlles Balears, que forçosament regeixen i orienten les actuacions del Pla, com la universalitat, l’equitat, la sostenibilitat i la solidaritat, entre d’altres.

Els elements identificadors de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca, expressats en forma de missió, visió i valors —i amb els quals el Pla està en consonància—, són els següents:

° Missió: prestar serveis d’atenció primària excel·lents, que responguin a les necessitats realsde la ciutadania, de manera coordinada, sostenible i satisfactòria, i que contribueixin a millorar la salut de les persones i de la comunitat en la qual s’integren, gràcies a uns professionals

compromesos amb les metes.

° Visió:volem unaatenció primària que sigui reconeguda com l’eixdel sistema sanitari de Mallorca en un àmbit d’integraciói col·laboració, que aporti valor i que lideri les actuacions dirigides aincrementar la qualitat de vida de la població, donantuna resposta adequada a les necessitats actualsi futures d’unasocietat canviant.

° Valorsprincipals: accessibilitat; integralitat; longitudinalitat; treball participatiu,col·laboratiu i en equip;orientació comunitària; professionalisme i solvència; ètica; proximitat i calidesa, i qualitat.

Aquests principis i valors actuen com a pilars que permeten articular idesplegar els objectius del Pla.

G CONSELLERIA 0 SALUT ICONSUM T

B .i ORD

(18)

Context estratègic. Anàlisi de situació

L’anàlisi desituacióés el resultat de desenvolupar un procés sistemàticd’observaciói avaluació encaminat a definiresquemàticament el diagnòstic de la realitat i de l’entorn sobre el qual es vol actuar. La finalitat última ésconèixer en profunditat l’escenari de partida i identificar els punts forts i elsfebles, i també lesamenaces i les oportunitats futures.

En la pràctica, enel nostre cas aquest procés ha suposat la revisiócríticadediversos documents i aportacions, amés de nombroses reunionsdetreball i entrevistes amb diferents col·lectius, que han fet possible completar l’anàlisi interna i extern de laGerència d’Atenció Primària de Mallorca des de diferents perspectives i conèixer el context general en el qual es desenvolupa. A més de revisarels plans estratègics d’altres administracions, anuaris, informesi memòriesamb referències a Mallorca, s’han consultat altres documentsestratègics recentsd’àmbitestatal4 5i autonòmic.6-7Aixímateix, s’hananalitzat el darrer Pla Estratègic de la Gerència d’Atenció Primàriade Mallorca,8 les propostes estratègiques de Menorcai d’Eivissa i Formentera,9-10 i tambédiversos informesde la Gerència,1146 les actes dels consells de gestiói les reclamacions i elssuggeriments rebuts.Tots són documents que, atès el seu contingut, han contribuït a ampliarl’anàlisi de la situació o a enriquir les propostes de millora per a l’atenció primària.

Per simplificar la lectura del Pla, el resultat d’aquest procés exhaustiu d’anàlisi figura en un document a part (Cuadernotécnico del Plan n° 7).17 Acontinuació, a tallde síntesi, s’esmenten les conclusions principals deldiagnòstic, expressat en forma dedebilitats,amenaces,fortaleses i oportunitats [matriu DAFO) per a l’atenció primària de Mallorca, amb el qual s’identifiquen les necessitats i els problemes més importants a què s’enfrontala Gerència, a més dels factors que poden contribuir a facilitar un desenvolupamentcorrectede l’organització.

Per mantenir la coherència del Pla,els continguts de l’anàlisi DAFO s’agrupen a les quatre àrees d’intervenció (ciutadania, professionals, organització de l’atenció primària i relacionsde l’atenció primària amb l’entorn), sobre les quals posteriormentesdirigiran les propostesd’actuació (vegeu les taules1-4).

G CONSELLERIA 0 SALUT ICONSUM I GERÈNCIA ATENCIÓ B PRIMÀRIAMALLORCA

(19)

Taula 1. DAFO: la ciutadania i la comunitat

Debilitats

1.Coneixementinsuficientdela població sobre els serveis i les prestacionsde l’atenció primàriaisobre la manera d’accedir-hi

1. Evolució del patró demogràfic i epidemiologicde la població,queprovocacanvisenlesseves necessitatsi enel volum i elstipusdedemandaal’atencióprimària

Amenaces

2. Paper limitat de l’atencióprimària en la coordinació de serveis enel conjunt del sistema sanitari i sociosanitari

2. Predomini excessiu en elsistemasanitaridel’atenció hospitalàriaa costa de l’atenció primària

3.Escassa participacióde la ciutadania idelsseus representants enl’organització i lagestióde latenció primària (codisseny icogovernança)

3. Possibles inequitatsdediversa índole (decaràcter territorial,vinculadesals determinants socials, etc.),en funció del llocde residència, que poden condicionar la qualitatdel’atenció o la salutde la població

4. Dificultatsde la ciutadania per accedir de manera àgil a la informació rellevant sobre la seva salutpersonal (Portal del Pacient)

4. Ús inadequatdels serveis d’atenció primària per una partdela ciutadania

5. Edificis i infraestructurasde l’atenció primària millorables quant a (accessibilitat, lafuncionalitat i el disseny

5. Atenció comunitària depenent demúltiples institucions,fragmentada i poccoordinada

6. Dificultats de la ciutadania per accedir a les consultes amb els professionals de referènciai demorespera les cites

Fortaleses

1. Manteniment deprincipis i valors clàssics de l’atenció primària focalitzatsen la ciutadania (universalitat, equitat, caràcter públic...)

1. Situarla ciutadania comaveritable protagonista de les actuacions del’atencióprimària

Oportunitats

2. Bonaaccessibilitata latenció primària, referida a la proximitat dels puntsassistencials(accessibilitat geogràfica) ia (’amplitudde loferta horària

2. Alinear, integrar i compatibilitzar les necessitats i els objectiusdelaciutadania, delsprofessionalsi dels gestors del’atencióprimària

3.Important suport institucionalper potenciar l’atenció comunitàriai l’empoderamentde lapoblació

3. Millorarla coordinacióila integració ambaltres estructures del sistema sanitari, sociosanitari i de làmbit comunitari

4. Bona percepció de la població sobre l’atenció primària en conjunt i els seus professionals

4. Difondreelvalorde l’atenció primària entre la poblaciói fomentar la corresponsabilitaten elbon ús d’aquella.

5. Àmplia cartera de serveis de l’atenció primària

¡II!

G CONSELLERIA 0 SALUT ICONSUM T

BPRIMÀRIA MALLORCA

(20)

Taula 2. DAFO: el personal de l’atenció primària

Debilitats

1.Faltade desenvolupament ple delescompetènciesi dels rols professionals

1. Previsió deficient de l’evolució delesnecessitatsde recursos humans

Amenaces

2.Poca innovacióen la composició ien la funcionalitat delsequipsde l’atenció primària, amb flexibilitati treball cooperatiu escassos, que condicionen una efectivitat limitada

2. Desproporcióentreles necessitats i demandesde la poblaciói elnombre i el perfil dels professionals necessarisperatendre-les

3.Dificultat en la gestió dels recursoshumans 3. Oposicióde grups d’interès per desenvolupar les competències professionals

4. Capacitatlimitada de l’atenció primària peratreure, manteniri fidelitzar els professionals

4. Competènciad’altres nivells, àmbits o entorns laborals ambl’atenció primària per atreure professionalsque potencialment hi podrien fer feina 5.Política d’incentivacióimotivació del personal poc

estructuradai desenvolupada

5. Normativa laboral sobre recursos humans igestió del personal escassament flexible iinnovadora

6. Cansament emocionaldelsprofessionals,potenciat perla pandèmia deCOVID-19

7. Dificultats perafrontarel relleu generacional dels professionals de l’atenció primària

8. Concentracióestacionalen la necessitat de personal desubstitució peral’atenció primària

Fortaleses

1. Consens en la identificació del problemadelsrecursos humans

1.Planificarde manera racional i participativa lasolució al problemadelsrecursoshumans

Oportunitats

2. Ampli graudacord quant a les estratègiesnecessàries per resoldre el problema dels recursos humans

2. Impulsar el desenvolupament ple de les competències i dels rols professionals

3.Inici daccions persolucionaro pal·liarel problema dels recursos humans

3. Replantejar lestructura i el funcionamentdels equips deprofessionals

4.Professionals de l’atenció primària ambungran professionalisme,resiliència i capacitatde lideratge clínic

4. Agilitar i millorar els processos deselecció, incorporació i mobilitatdelpersonal

5. Desenvolupar unpla d’incentivació i motivació professional

6. Modificar laplanificaciódelessubstitucionsdels professionals, incentivant la desestacionalització ila gestió local

¡II!

G CONSELLERIA 0 SALUT ICONSUM I GERÈNCIA ATENCIÓ B PRIMÀRIAMA

(21)

Taula 3. DAFO: l’atenció primària (organització i funcionament)

Debilitats

1.Limitada capacitat de resoluciódelpersonal de l’atenció primària

1. Canvissocials, demogràficsi epidemiologiesque indueixennecessitats creixentsde recursos a l’atenció primària

Amenaces

2. Escassa participacióde l’atencióprimàriaen (’àmbit comunitari

2. Diferènciesen (’eficiència i en (’efectivitat de l’atenció primària condicionadesperladesigual dotació de recursos entre diferentsterritoris:Palma- Part Forana, zonesbàsiques,i finsi tot dinsd’aquestes.

3. Sistemesdinformació sanitària, tecnologiesde la informació i la comunicaciói instrumentsde gestió insuficients oinadequats per optimitzar els processos assistencials ide gestió de l’atenció primària

3. Desconnexió operativaentre la planificació i la realitat de l’atencióprimària

4. Infraestructuresde l’atencióprimària (edificis, etc.)i equipamentsen part inadequats perrespondrea les necessitats de la ciutadania i dels professionals

4. Concentració monopolistadels recursos al voltantde la crisi provocadaperla pandèmia deCOVID-19

5. Cartera de serveis poc adaptada a lesnecessitatsde la ciutadania

5. Model actual d’atenció primària esgotat iincapaç de respondre amb solvència ales demandes de la població

6. Gestió de lademanda poc efectiva

7. Assignació pressupostària als equips i ales unitats de l’atencióprimària basada encriterisincomplets i que no incorporentotesles característiques rellevants del territori ide la població

8.Heterogeneïtat enelfuncionamentdelsequipsque pot repercutir negativament en (efectivitatde les

intervencions i en (equitatpera la població

9. Unitats i equipsdesuporta l’atencióprimàriaamb una limitadaintegració funcional amb els equipsd’atenció primària

Fortaleses

1. Després de la pandèmiadeCOVID-19,percepció generalitzada de la necessitatde reforçar i potenciar l’atenció primària

1. Optimitzar els criteris d’assignació pressupostària als equipsiales unitats

Oportunitats

2. Fortesinversions en recursos humansien determinats sectors (cronicitat, seguretat, tecnologia...) que han afavoritimportantsavanços

2. Impulsar lacoordinaciói laintegracióclínicai funcional amb elshospitals i ambaltresestructures del sistema sanitari

3.Funcionament de l’atenció primària quedisposa de múltiples anàlisis desituació i ambun alt graud’acorden la identificaciódelsproblemes que l’afecten

3. Modificar les estructures jeràrquiques i elsestilsde direcció

4. Granresiliènciai capacitatd’adaptació dels professionalside l’atenció primària en general—als nousescenarissorgits durant la pandèmiadeCOVID-19, amb la ràpidaincorporació de nousrols professionalsi noves estructures organitzatives (Central COVID, COVID- exprés...)

4. Reforçar(’autonomiaprofessional i la gestió descentralitzada

5. Implantar solucions tecnològiques peraugmentar (’efectivitat deles actuacions clíniquesi de gestió 6. Potenciar la recerca, la innovaciói la formació a l’atenció primàriapercontribuira incrementar (’eficiència, (’efectivitatilaqualitat dels serveis 7. Adequar la cartera de serveis i prestacions de latenció primària

8. Adaptar les infraestructures i (’equipament de latenció primàriaalesnecessitatsde la ciutadania i dels professionals

¡II!

G CONSELLERIA 0 SALUT ICONSUM T

BPRIMÀRIA MALLORCA

(22)

Taula 4. DAFO: la relació de l’atenció primària amb l’entorn

Debilitats

1.Paperde l’atencióprimària poc definit iamb diferents expectatives entre els seus protagonistes (ciutadania, professionalsi equip directiu)

1. Deteriorament dela situacióde l’atencióprimària, amb elrisc de no poderrevertir-la si no s’hi intervéde maneraproactiva

Amenaces

2. Limitadacapacitatd’influència de latenció primària per a la presadedecisions estratègiques enelconjunt del sistemasanitari balear

2. Infrafinançamentde l’atenció primària i dubtes sobre la sostenibilitat daquesta

3.Problemes en la coordinacióde l’atenció primària amb altresàmbits i sectors(sociosanitari, comunitari...) i amb l’atenció hospitalària

3. Dificultatspera la coordinacióambaltres instàncies públiques (conselleries, ajuntaments...),quecondicionen la implementació correctadepolítiquesdesalut transversals

4. Dificultatsen la identificació ienel mesurament del valoraportat per latenció primària

4. Eventual oposició ideològica al lideratge de l’atenció primària,ambel risc desersubstituïdaperaltres models (mutualisme, accés directe als especialistes hospitalaris...)

Fortaleses

1.Gerènciad’atenció primària independentde làmbit hospitalari(gerència nointegrada), amb unsentimentde singularitat arrelaten la culturaprofessional

1. Redefinir, visibilitzar iimpulsarunaatenció primària amb capacitat d’influènciareal i vertebradora del procés d’atencióenelsi del sistema sanitari balear

Oportunitats

2. Voluntat majoritàriadelspolítics i dels gestors dimpulsar l’atenció primària

2. Adequarelfinançamentalesnecessitatsde l’atenció primària i assegurar-ne la sostenibilitat

3.Problemes benidentificats sobre lacoordinacióentre sectorsinivells assistencials

3. Millorar la coordinaciói la cooperacióambaltres estructures de làmbit sociosanitarii social i assolirmés integració en làmbit comunitari

4.Continuïtatdeleslíniesestratègiques del’atenció primària que permet desenvolupar els objectiusallarg termini

4. Desenvolupar la responsabilitat social corporativade la Gerènciad’Atenció Primària deMallorcai explicitar- ne la posició sobre la políticamediambiental

5. Percepció de la necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere en la salutde la població perpartde la Gerènciad’Atenció Primària deMallorca

¡II!

G CONSELLERIA 0 SALUT ICONSUM I GERÈNCIA ATENCIÓ B PRIMÀRIAMA

(23)

Línies estratègiques, objectius estratègics i propostes d'actuació

Lesactuacions estratègiquesprevistes esdivideixen en tres n¡vells, que van des de propostesde caràcter genèric a actuacionsmés concretes (figura2):

2)

Línies estratègiques: són elsgranseixos o rutesbàsiques que marquenel desenvolupament del Pla i que centraran les actuacions estratègiques principals de la Gerència d’Atenció Primàriade Mallorcadurantels anys vinents.

Objectiusestratègics: contribueixena definir i a donar contingut a les línies estratègiques.

S’expressen en formade les metes generals que una línia estratègica determinada pretén assolir.

3] Accions:són les actuacions concretes que cal desenvolupar per assolirels objectiusestratègics.

En elPla s’apunten algunesaccions que cal desenvolupar plenament i implementarper mitjà dediferents projectes de caràcter operatiu.

Figura 2. Model estratègic

Una manera de presentar les actuacions estratègiques —basant-se en l’anàlisi desituacióde l’atenció primària de Mallorca— és emmarcar-les en lesquatreàreesd’interès de l’atenció primària:

les persones i el seu entorn (comunitat),els professionals de la salut, l’atenció primària com a organització i les relacions d’aquesta amb el seu entorn o marc extern (atenció hospitalària,àmbit sociosanitari...). D’aquesta manera, les propostes plantejades es dirigeixen explícitament alsdos grans actors del sistema sanitari (ciutadania i professionals), a l’atenció primària en termes

organitzatius i funcionals i, finalment, a les relacions d’aquesta amb el seu entorn (restadel sistema sanitari i social).

¡II!

G CONSELLERIA 0 SALUT ICONSUM T

BPRIMÀRIA MALLORCA

(24)

No obstantaixò,algunes de les actuacions enunciades seran necessàriament de caràcter

transversal, i per això afectaran simultàniament en major omenor grau diverses d’aquestesquatre àrees. Seguir aquesta classificació ens permetdesenvolupar amb més racionalitat les propostes estratègiquesi les actuacions que se’n deriven, la qual cosa facilita comprendre-les. Es proposen, doncs,les línies estratègiques següents.

Figura 3. Àrees d’intervenció i línies estratègiques

Ciutadania • Línia estratègica 1. Orientar l’atenció primària ala ciutadania i a la comunitaton s’integra, pergenerarsolucions

Professionals ■

• Línia estratègica 2. Adequar els recursos humansdel’atenció primària en nombre i perfil professional i aconseguir les condicions apropiades perquè el personal pugui respondre ambsolvència i qualitat a les demandesde la població

Organització i funcionament de l’atencióprimària

• Línia estratègica 3.Adaptar l’oferta dels serveis de l’atenció primària, transformar-ne les infraestructures, garantir I’equipament oportú i assolirunagestió efectiva

• Línia estratègica 4. Impulsar la capacitació i el desenvolupament professional, la recerca ila innovació a l’atenció primària per contribuir a generarsalut

• Línia estratègica 5.Disminuirla variabilitat inadequada de les actuacions i potenciar lacapacitat de resolució dels professionalsde l’atenció primària, peraconseguir una atencióefectivai segura

• Línia estratègica 6. Proporcionar una assistència eficaç per mitjà d’unaatenció longitudinali integrada

Entorn de g l’atencióprimària >

• Línia estratègica 7.Aconseguirla centralitat de l’atenció primària i que es coordini correctamentamb altres estructures sanitàries i sociosanitàries is’integri plenament en l’entorn social on es desenvolupa

¡II!

G CONSELLERIA 0 SALUT ICONSUM I GERÈNCIA ATENCIÓ B PRIMÀRIAMA

(25)

En definitiva, seguint [’agrupació establerta, el Plaqueda format per setlínies estratègiques, vint-i un objectiusestratègics i 165accions,encaminats tots a contribuir a millorarla salut de les persones com a propòsit final.Així mateix, coexisteixen ambaltres plans i programes en

desenvolupament a l’atenció primària (cron¡citat, seguretat, i promoció de la salut)1 ’ considerats com a transversals en aquest Pla (figura 4).

Figura 4. Estructura del Pla Estratègic

3-6

Ciutadania Professionals Atenció primària

Àrees d'Intervenció

Entorn de l’atenció primària

Línies

estrategiques

Objectius estratègics

Accions

Cronicitat/ seguretat / promoció ieducació per a lasalut

Pla Estratègic

A continuació, s’exposen les set línies estratègiques propostes. Formalment, perpresentar-les s’utilitzaun guió de continguts comú, compost per l’enunciat de la línia estratègicai lajustificació, seguit d’unafiguraexplicativa que contéels principis que sustenten la línia estratègica i la

denominació dels objectiusestratègics; per acabar, es detalla cada objectiu estratègic i s’assenyalen algunes accions o propostes que cal desenvolupar oportunament.

¡II!

G CONSELLERIA 0 SALUT ICONSUM T

BPRIMÀRIA MALLORCA

(26)

Líniaestratègica 1. Orientar l’atenció primària a la ciutadania i a lacomunitatenlaqual s’integra, pergenerarsolucions

La salutés un dret fonamental dels ciutadania,i l’Estat és el garant d’aquest dretper mitjà dels seus serveis sanitaris i socials. Per tant, les persones han d’estar situades com l’element central del sistema de salut. El paper de la població respecte de la salutestà canviant:està passant d’una actitud passiva i subsidiària a reclamar més participació en la presa de les decisions que l’afecten i més agilitat en la solucióde les seves necessitats. D’altra banda, la implementacióde les

tecnologies de la informació i la comunicació en el sector de la sanitat —entre altresfactors— està canviant el modelde relació entre la ciutadania i els professionals de la salut.

En aquest context,l’atenció primàriaadquireix la responsabilitat d’empoderar a la ciutadania

facilitant-li la informació i la formaciónecessàriesi potenciant-ne la capacitatper prendredecisions sobre la salut pròpia i sobre quan, com i on rebre l’atenció.Així mateix, és fonamental compaginar aquests aspectes amb el principi de corresponsabilitat, pel quallaciutadania, a més de tenir drets, tambété obligacions davant el sistema sanitari, fonamentalmentlligades a l’ús racional dels recursos.

La figura 5 representa de manera esquemàtica els principis en què es basa la línia estratègica 1 i els objectius estratègics.

Objectiusestratègics Figura 5. Línia estratègica 1

Principis

¡II!

G CONSELLERIA 0 SALUT ICONSUM I GERÈNCIA ATENCIÓ B PRIMÀRIAMA

Referencias

Documento similar

Y tendiendo ellos la vista vieron cuanto en el mundo había y dieron las gracias al Criador diciendo: Repetidas gracias os damos porque nos habéis criado hombres, nos

G CONSELLERIA O SALUT ICONSUM I GERÈNCIA ATENCIÓ B PRIMÀRIA MALLORCA.. 22 Cirurgia menor a l’ atenció primària.' requisits bàsics / aspectes orgamtzatius.

d) que haya «identidad de órgano» (con identidad de Sala y Sección); e) que haya alteridad, es decir, que las sentencias aportadas sean de persona distinta a la recurrente, e) que

Las manifestaciones musicales y su organización institucional a lo largo de los siglos XVI al XVIII son aspectos poco conocidos de la cultura alicantina. Analizar el alcance y

Recomanacions per a la prevenció i el tractament del peu diabètic a l'Atenció Primària Criteris de derivació a Atenció Hospitalària..

G CONSELLERIA O SALUT ICONSUM I SERVEI SAI IJT B LLES BALEARS.. Guía para la prevención y el pnmer abordaje de la conducta suicida en ios centros educativos de las islas Baleares..

° El personal de neonatologia ha d'informar a la família del dia de l'alta hospitalària i ha de confirmar que atenció primària ha contactat amb ella i que coneix la

– Atenció de les persones en situació de risc social que pot repercutir negativament en la seva salut. – Assessorament o consultoria social als professionals dels equips