Xarxa d Emissions Atmosfèriques de Catalunya.

Texto completo

(1)

INFORME MENSUAL

Xarxa d’Emissions Atmosfèriques de Catalunya.

EMPRESA: Dow Chemical Ibérica S.L.

FOCUS: F-530

NOM DEL FOCUS: Caldera de combustió

NORMATIVA D’APLICACIÓ: R.D. 653/2003

CONTAMINANTS MESURATS EN CONTINU: Temperatura, Caudal, PST, NOX, CO

PERIODE DE MESURA DE LES DADES: Junio 2011

Mitjana semi horària (mg/Nm3)

Paràmetre de control

Límit de referència Valor promig mesurat mensual

PST 0 a 10 mg/Nm3 2.21

NOX* 0 a 370 mg/Nm3

83.62

CO* 0 a 85 mg/Nm3 16.16

COT* 0 a 17 mg/Nm3 -

•••• corretgit al 5.6% d’excès d’oxigen

Nota:

Es reportarà la mitjana mensual dels valors semihoraris, descartant el 3% de les mesures més altes.

Degut a una detonació a l’armari d’analitzadors dels fums de combustió de la caldera de la planta desde el dia 26 d’abril no hi havia valors de NOx, CO i COT. El 2 de setembre es repara l’avaria i comencem a tenir dades, però encara falta tenir el valor de COT.

(2)

INFORME MENSUAL

Xarxa d’Emissions Atmosfèriques de Catalunya.

EMPRESA: Dow Chemical Ibérica S.L.

FOCUS: Nº 25568

NOM DEL FOCUS: Chimenea de Octeno – FSK-7320

NORMATIVA D’APLICACIÓ: D 653/2003

CONTAMINANTS MESURATS EN CONTINU: Partículas, NOx, CO, COT, O2, Tª

PERIDE DE MESURA DE LES DADES: Junio 2011

mitjana semi horària (mg/Nm3) Paràmetre de

control Límit d’emissió Valor promig mesurat mensual

Partículas 0 a 10 mg/Nm3 0.06

NOx* 0 a 200 mg/Nm3 60.08

CO* 0 a 50 mg/Nm3 4.46

COT* 0 a 10 mg/Nm3. No hay dato (analizador fuera de servicio)

* corregido al 11% de exceso de oxígeno

Nota:

Caldera parada por parada de planta

Es reportarà la mitjana mensual dels valors semihoraris, descartant el 3% de les mesures mes altes.

(3)

INFORME MENSUAL

Xarxa d’Emissions Atmosfèriques de Catalunya.

EMPRESA: Dow Chemical Ibérica S.L.

FOCUS: Nº T-0440

NOM DEL FOCUS: Chimenea Principal F-1801.

NORMATIVA D’APLICACIÓ: RD 430/2004

CONTAMINANTS MESURATS EN CONTINU: Particulas, NOx SO2, CO, O2, Tª PERIDE DE MESURA DE LES DADES: Junio 2011

Mitjana semi horària (mg/Nm3) Paràmetre de

control Límit d’emissió Valor promig mesurat mensual

Partículas 0 a 17 mg/Nm3 2.56

SO2* 0 a 467 mg/Nm3 10.27

NOx* 0 a 252 mg/Nm3 119.40

CO* 0 a 204 mg/Nm3 19.69

* corregido al 3% de exceso de oxígeno

Nota:

Es reportarà la mitjana mensual dels valors semihoraris, descartant posades en marxa i parades tal i com estableix la legislació aplicable

(4)

INFORME MENSUAL

Xarxa d’Emissions Atmosfèriques de Catalunya.

EMPRESA: Dow Chemical Ibérica S.L.

FOCUS: Nº T-24042

NOM DEL FOCUS: Chimenea Horno F-1014.

NORMATIVA D’APLICACIÓ: RD 430/2004

CONTAMINANTS MESURATS EN CONTINU: Particulas, NOx. SO2, CO, O2, Tº

PERIDE DE MESURA DE LES DADES: Junio 2011

Mitjana semi horària (mg/Nm3) Paràmetre de

control Limit d’emissió Valor promig mesurat mensual

Partículas 0 a 5 mg/Nm3 0.17

SO2* 0 a 35 mg/Nm3 0.46

NOx* 0 a 200 mg/Nm3 116.15

CO* 0 a 100 mg/Nm3 4.5

* corregido al 3% de exceso de oxígeno

Nota:

Es reportarà la mitjana mensual dels valors semihoraris, descartant posades en marxa i parades tal i com estableix la legislació aplicable

(5)

INFORME MENSUAL

Xarxa d’Emissions Atmosfèriques de Catalunya.

EMPRESA: Dow Chemical Ibérica S.L.

FOCUS: Nº T-24034

NOM DEL FOCUS: Chimenea Horno F-1010.

NORMATIVA D’APLICACIÓ: RD 430/2004

CONTAMINANTS MESURATS EN CONTINU: Particulas, NOx. SO2, CO, O2, Tª

PERIODE DE MESURA DE LES DADES: Junio 2011

Mitjana semi horària (mg/Nm3) Paràmetre de

control Límit d’emissió Valor promig mesurat mensual

PST 0 a 5 mg/Nm3 0.54

SO2* 0 a 35 mg/Nm3 0.7

NOx* 0 a 200 mg/Nm3 94.24

CO* 0 a 100 mg/Nm3 12.25

* corregido al 3% de exceso de oxígeno

Nota:

Es reportarà la mitjana mensual dels valors semihoraris, descartant

(6)

INFORME MENSUAL

Xarxa d’Emissions Atmosfèriques de Catalunya.

EMPRESA: Dow Chemical Ibérica S.L.

FOCUS: DTF-1521

NOM DEL FOCUS: Caldera de combustión

NORMATIVA D’APLICACIÓ: R.D. 653/2003

CONTAMINANTS MESURATS EN CONTINU: PST, CO, O2

PERIODE DE MESURA DE LES DADES: Junio 2011

Mitjana semi horària (mg/Nm3)

Paràmetre de control

Límit de referència Valor promig mesurat mensual

CO 0 a 85 mg/Nm3 21.93

PST 0 a 10 mg/Nm3 3.91

•••• corretgit al 5.6% d’excès d’oxigen

Nota:

Es reportarà la mitjana mensual dels valors semihoraris, descartant el 3% de les mesures més altes.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :