• No se han encontrado resultados

Relación de solicitudes de asignación de titularidades presentadas polos departamentos da USC. Actualizada despois do prazo de alegacións Convocatoria 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Relación de solicitudes de asignación de titularidades presentadas polos departamentos da USC. Actualizada despois do prazo de alegacións Convocatoria 2020"

Copied!
6
0
0

Texto completo

(1)

1 Dep. Química Análitica,

Nutric. e Brom. Química Analítica PEÑA VAZQUEZ, ELENA MARIA Santiago 30/04/2009 28/04/2009 30/04/2009 28/04/2009 6180 2 Dep. Química Análitica,

Nutric. e Brom. Química Analítica BARCIELA ALONSO, Ma CARMEN Santiago 30/12/2005 25/05/2009 25/05/2009 30/12/2005 7469 3 Dep. Estatística, Análise

Matem. e Optim Análise Matemática RODRIGUEZ LOPEZ, ROSANA Santiago 15/10/2009 28/04/2009 15/10/2009 28/04/2009 7134 4 Dep. Química Análitica,

Nutric. e Brom. Química Analítica DOMINGUEZ GONZALEZ, MARIA RAQUEL Santiago 30/12/2005 25/01/2010 25/01/2010 30/12/2005 7695 5 Dep. Enxeñaría Agroforestal Enxeñaría Agroforestal FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA ELENA Lugo 12/03/2009 24/09/2012 24/09/2012 12/03/2009 6041 6 Dep. Bioquímica e Bioloxía

Molecular Bioquímica e Bioloxía

Molecular SALGADO CASTRO, FRANCISCO JAVIER Santiago 16/07/2008 22/10/2012 22/10/2012 16/07/2008 5408 7 Dep. Física de Partículas Física Atómica, Molecular

e Nuclear VAZQUEZ REGUEIRO, PABLO Santiago 04/02/2013 18/07/2011 04/02/2013 18/07/2011 4641

8 Dep. Física Aplicada Física Aplicada VAZQUEZ VERDES, PEDRO Lugo 11/02/2013 21/03/2011 11/02/2013 21/03/2011 4634

9 Dep. Química Análitica,

Nutric. e Brom. Química Analítica QUINTANA ALVAREZ, JOSE BENITO Santiago 01/03/2013 14/04/2011 01/03/2013 14/04/2011 4616 10 Dep. Química Análitica,

Nutric. e Brom. Química Analítica RAMIL CRIADO, MARIA Santiago 06/03/2013 19/09/2011 06/03/2013 19/09/2011 4518

11 Dep. Historia da Arte Historia da Arte DIEZ PLATAS, MARIA DE FATIMA Santiago 01/01/2006 30/04/2013 30/04/2013 01/01/2006 8133 12 Dep. Enxeñaría Agroforestal Enxeñaría Agroforestal RUIZ GONZALEZ, ANA DARIA Lugo 01/10/2008 27/05/2013 27/05/2013 01/10/2008 7324 13 Dep. Enxeñaría Agroforestal Enxeñaría Agroforestal PEREIRA GONZALEZ, JOSE MANUEL Lugo 01/10/2006 17/06/2013 17/06/2013 01/10/2006 7079 14 Dep. Dereito Públic Espec. e

da Empresa Dereito Financeiro e

Tributario VILLAVERDE GOMEZ, MARIA BEGOÑA Santiago 01/01/2006 11/02/2014 11/02/2014 01/01/2006 5545 15 Dep. Dereito Públic Espec. e

da Empresa Dereito do Traballo e da

Seguridade Social MANEIRO VAZQUEZ, YOLANDA Santiago 03/10/2008 11/02/2014 11/02/2014 03/10/2008 4920 16 Dep. Dereito Públic Espec. e

da Empresa Dereito do Traballo e da

Seguridade Social MIRANDA BOTO, JOSE MARIA Santiago 06/11/2009 11/02/2014 11/02/2014 06/11/2009 4001

(2)

17 Dep. Estatística, Análise

Matem. e Optim Estatística e Investigación

Operativa PATEIRO LOPEZ, BEATRIZ Santiago 17/11/2011 28/04/2014 28/04/2014 17/11/2011 3260

18 Dep. Física de Partículas Física Atómica, Molecular

e Nuclear SANTAMARINA RIOS, CIBRAN Santiago 21/12/2011 20/10/2014 20/10/2014 21/12/2011 3399

19 Dep. Dereito Público e

Teoría do Estado Dereito Administrativo ALMEIDA CERREDA, MARCOS Santiago 01/10/2007 10/12/2014 10/12/2014 01/10/2007 4768 20 Dep. Microbioloxía e

Parasitoloxía Microbioloxía SANCHEZ POZA, MARIA SANDRA Santiago 16/12/2010 26/01/2015 26/01/2015 16/12/2010 5496

21 Dep. Organiz. de Empresas e

Comercializ. Comercialización e

Investigación de Mercados VARELA NEIRA, MARIA DE LA

CONCEPCION Santiago 06/10/2010 03/02/2015 03/02/2015 06/10/2010 3667

22 Dep. Dereito Públic Espec. e

da Empresa Filosofía do Dereito RODRIGUEZ BOENTE, SONIA ESPERANZA Santiago 01/10/2006 10/03/2015 10/03/2015 01/10/2006 5133 23 Dep. Dereito Común Dereito Civil HERRERO OVIEDO, MARGARITA CRISTINA Santiago 07/10/2008 10/03/2015 10/03/2015 07/10/2008 4396 24 Dep. Filoloxía Galega Filoloxía Románica ARBOR ALDEA, MARINA Santiago 20/10/2010 13/05/2015 13/05/2015 20/10/2010 5464

25 Dep. Historia Arqueoloxía PRIETO MARTINEZ, PILAR Santiago 14/12/2010 13/05/2015 13/05/2015 14/12/2010 5496

Dep. Cirurxía e Espec.

Médico-Cirúrxicas Estomatoloxía SUAREZ CUNQUEIRO, MARIA MERCEDES Santiago 01/01/2006 20/05/2015 20/05/2015 01/01/2006 7233 Dep. Enxeñaría Agroforestal Enxeñaría Agroforestal CANCELA BARRIO, JAVIER JOSE Lugo 01/10/2008 13/07/2015 13/07/2015 01/10/2008 6142 Dep. Cirurxía e Espec.

Médico-Cirúrxicas Estomatoloxía LIMERES POSSE, JACOBO Santiago 16/07/2009 15/07/2015 15/07/2015 16/07/2009 4114

Dep. Pedagoxía e Didáctica Teoría e Historia da

Educación GRADAILLE PERNAS, RITA Santiago 09/11/2009 20/10/2015 20/10/2015 09/11/2009 5496

Dep. Ling. e Lit. Esp, Tº Lit e

Lin. Xer Literatura Española ALONSO VELOSO, MARIA JOSE Santiago 26/10/2015 09/06/2010 26/10/2015 09/06/2010 5769

Dep. Electrónica e

Computación Ciencia da Computación e

Intelixencia Artificial MUCIENTES MOLINA, MANUEL FELIPE Santiago 05/11/2015 27/10/2008 05/11/2015 27/10/2008 3637 Dep. Química Análitica,

Nutric. e Brom. Química Analítica RODIL RODRIGUEZ, MARIA DEL ROSARIO Santiago 05/11/2015 14/04/2011 05/11/2015 14/04/2011 3687

(3)

Dep. Psicol. Evolutiva e da

Educación Psicoloxía Evolutiva e da

Educación GUISANDE COUÑAGO, MARIA ADELINA Santiago 22/10/2008 10/11/2015 10/11/2015 22/10/2008 4680 Dep. Filol. Clásica, Francesa e

Italiana Filoloxía Latina ANGUITA JAEN, JOSE MARIA Lugo 12/11/2015 17/11/2008 12/11/2015 17/11/2008 4988

Dep. Física Aplicada Física Aplicada PIÑEIRO GUILLEN, ANGEL Lugo 12/11/2015 20/06/2011 12/11/2015 20/06/2011 4222

Dep. Economía Financeira e

Contabilidade Economía Financeira e

Contabilidade RODEIRO PAZOS, DAVID Santiago 05/11/2009 15/12/2015 15/12/2015 05/11/2009 4002

Dep. Zoolox., Xenética e

Antrop. Física Xenética VERA RODRIGUEZ, MANUEL Lugo 23/02/2016 18/11/2013 23/02/2016 18/11/2013 1701

Dep. Fundamentos da

Análise Económica Fundamentos de Análise

Económica BANDE RAMUDO, ROBERTO Lugo 01/10/2006 15/03/2016 15/03/2016 01/10/2006 8054

Dep. Botánica Botánica GARCIA GONZALEZ, IGNACIO Lugo 15/12/2008 16/05/2016 16/05/2016 15/12/2008 7322

Dep. Dereito Público e

Teoría do Estado Dereito Internacional

Público e Relacións Intern. TEIJO GARCIA, CARLOS Santiago 01/10/2007 24/05/2016 24/05/2016 01/10/2007 6594 Dep. Dereito Público e

Teoría do Estado Dereito Administrativo SANTIAGO IGLESIAS, DIANA Santiago 24/01/2012 20/06/2016 20/06/2016 24/01/2012 3192 Dep. Dereito Público e

Teoría do Estado Dereito Constitucional SANJURJO RIVO, VICENTE ANTONIO Santiago 09/10/2007 20/09/2016 20/09/2016 09/10/2007 4760 Dep. Ciencias da

Comunicación Comunicación Audiovisual

e Publicidade RODRIGUEZ VAZQUEZ, ANA ISABEL Santiago 03/10/2008 20/09/2016 20/09/2016 03/10/2008 4400 Dep. Organiz. de Empresas e

Comercializ. Organización de Empresas CARBALLO PENELA, ADOLFO Santiago 19/12/2016 03/02/2015 19/12/2016 03/02/2015 1401 Dep. Farmacoloxía, Farmacia

e Tec. Farm. Farmacia e Tecnoloxía

Farmacéutica CSABA, NOEMI STEFANIA Santiago 20/12/2016 20/05/2015 20/12/2016 20/05/2015 3215

Dep. Historia Historia Contemporánea BARRAL MARTINEZ, MARGARITA Santiago 21/12/2016 30/04/2013 21/12/2016 30/04/2013 3303 Dep. Enxeñaría Química Enxeñaría Química GOMEZ DIAZ, DIEGO Santiago 22/12/2016 14/02/2011 22/12/2016 14/02/2011 4846 Dep. Enxeñaría Química Enxeñaría Química RODRIGUEZ MARTINEZ, HECTOR Lugo 22/12/2016 24/09/2012 22/12/2016 24/09/2012 3609

(4)

Dep. Enxeñaría Química Enxeñaría Química CARBALLA ARCOS, MARTA Santiago 22/12/2016 16/12/2013 22/12/2016 16/12/2013 5701 Dep. Electrónica e

Computación Arquitectura e Tecnoloxía

de Computadores PICHEL CAMPOS, JUAN CARLOS Santiago 22/12/2016 10/03/2014 22/12/2016 10/03/2014 3559 Dep. Química Análitica,

Nutric. e Brom. Nutrición e Bromatoloxía SENDON GARCIA, RAQUEL Santiago 22/12/2016 19/01/2015 22/12/2016 19/01/2015 3601 Dep. Psicol. Clínica e

Psicobioloxía Psicobioloxía GALDO ALVAREZ, SANTIAGO Santiago 27/12/2016 03/09/2012 27/12/2016 03/09/2012 4666

Dep. Física Aplicada Optometría ARINES PIFERRER, JUSTO Santiago 27/12/2016 19/11/2012 27/12/2016 19/11/2012 3588

Dep. Estatística, Análise

Matem. e Optim Estatística e Investigación

Operativa GONZALEZ DIAZ, JULIO Santiago 27/12/2016 06/03/2013 27/12/2016 06/03/2013 3591

Dep. Psicol. Clínica e

Psicobioloxía Personalidade, Avaliación

e Tratamento Psicolóxico LOPEZ DURAN, ANA Santiago 27/12/2016 06/05/2013 27/12/2016 06/05/2013 4014

Dep. Patoloxía Animal Sanidade Animal DIAZ FERNANDEZ, PABLO Lugo 27/12/2016 12/09/2013 27/12/2016 12/09/2013 4402

Dep. Psicol. Clínica e

Psicobioloxía Psicobioloxía DOALLO PESADO, SONIA Santiago 27/12/2016 13/01/2014 27/12/2016 13/01/2014 3749

Dep. Física de Partículas Física da Materia

Condensada BARBOSA FERNANDEZ, SILVIA Santiago 27/12/2016 28/04/2014 27/12/2016 28/04/2014 3281

Dep. Química Orgánica Química Orgánica GULIAS COSTA, MOISES Lugo 27/12/2016 20/10/2014 27/12/2016 20/10/2014 3311

Dep. Pedagoxía e Didáctica Didáctica e Organización

Escolar MUÑOZ CARRIL, PABLO CESAR Lugo 27/12/2016 10/03/2015 27/12/2016 10/03/2015 3834

Dep. Farmacoloxía, Farmacia

e Tec. Farm. Farmacoloxía VIÑA CASTELAO, MARIA DOLORES Santiago 28/12/2016 18/04/2012 28/12/2016 18/04/2012 3219

Dep. Anatomía, Prod. An. e

CC. Cl. Vet. Ciencias Clínicas

Veterinarias MUÑOZ GUZON, FERNANDO MARIA Lugo 29/12/2016 15/09/2011 29/12/2016 15/09/2011 6145

Dep. Física de Partículas Física Atómica, Molecular

e Nuclear FERNANDEZ DOMINGUEZ, BEATRIZ Santiago 29/12/2016 18/01/2016 29/12/2016 18/01/2016 3394

Dep. Anatomía, Prod. An. e

CC. Cl. Vet. Anatomía e Anatomía

Patol. Comparadas BERMUDEZ POSE, ROBERTO Lugo 07/12/2017 01/03/2013 07/12/2017 01/03/2013 1048

(5)

Dep. Enxeñaría Química Enxeñaría Química FRANCO URIA, AMAYA Santiago 11/12/2017 13/07/2015 11/12/2017 13/07/2015 3026 Dep. Física Aplicada Electromagnetismo PARDO CASTRO, VICTOR Santiago 14/12/2017 16/03/2015 14/12/2017 16/03/2015 2868 Dep. Anatomía, Prod. An. e

CC. Cl. Vet. Produción Animal DIEGUEZ CASALTA, FRANCISCO JAVIER Lugo 21/12/2017 01/03/2013 21/12/2017 01/03/2013 1034 Dep. Pedagoxía e Didáctica Teoría e Historia da

Educación PRIEGUE CAAMAÑO, DIANA Santiago 29/12/2016 24/09/2018 24/09/2018 29/12/2016 2526

Dep. Historia da Arte Historia da Arte NOGUEIRA OTERO, XOSE Santiago 07/10/2008 01/10/2018 01/10/2018 07/10/2008 7081 Dep. Ciencias Morfolóxicas Anatomía e Embrioloxía

Humana VILLAR CHEDA, MARIA BEGOÑA Santiago 20/12/2016 30/10/2018 30/10/2018 20/12/2016 3317

Dep. Ciencias Morfolóxicas Anatomía e Embrioloxía

Humana RODRIGUEZ PEREZ, ANA ISABEL Santiago 19/12/2016 11/12/2018 11/12/2018 19/12/2016 1431

Dep. Matemáticas Xeometría e Topoloxía DIAZ RAMOS, JOSE CARLOS Santiago 21/03/2019 23/04/2012 21/03/2019 23/04/2012 4231 Dep. Electrónica e

Computación Linguaxes e Sistemas

Informáticos RIOS VIQUEIRA, JOSE RAMON Santiago 01/10/2008 30/01/2020 30/01/2020 01/10/2008 4402

Dep. Historia Historia Contemporánea LANERO TABOAS, DANIEL Santiago 28/04/2020 15/10/2015 28/04/2020 15/10/2015 1443 Dep. Química Análitica,

Nutric. e Brom. Nutrición e Bromatoloxía MIRANDA LOPEZ, JOSE MANUEL Lugo 28/04/2020 22/05/2018 28/04/2020 22/05/2018 3275 Dep. Psicol. Evolutiva e da

Educación Psicoloxía Evolutiva e da

Educación FACAL MAYO, DAVID Santiago 01/07/2020 06/04/2015 01/07/2020 06/04/2015 1825

Dep. Xeografía Análise Xeográfica

Rexional PIÑEIRA MANTIÑAN, MARIA JOSE Santiago 13/07/2020 16/07/2013 13/07/2020 16/07/2013 99

Dep. Economía Financeira e

Contabilidade Economía Financeira e

Contabilidade VIVEL BUA, MARIA MILAGROS Santiago 02/12/2015 14/07/2020 14/07/2020 02/12/2015 1784 Dep. Xeografía Análise Xeográfica

Rexional PAUL CARRIL, VALERIA Santiago 15/07/2020 21/05/2014 15/07/2020 21/05/2014 840

Dep. Ciencia Política e

Socioloxía Ciencia Política e da

Administración JARAIZ GULIAS, ERIKA Santiago 30/06/2020 23/07/2020 23/07/2020 30/06/2020 112

(6)

Dep. Ciencia Política e

Socioloxía Ciencia Política e da

Administración ARES CASTRO-CONDE, CRISTINA Santiago 04/01/2013 25/09/2020 25/09/2020 04/01/2013 2846

Nota: Para a elaboración desta lista aplicáronse os criterios de ordenación aprobados no Consello de Goberno da USC o 29/03/2019

Referencias

Documento similar

salarial, sino que establece un máximo para el incremento salarial, y que además, en dicho precepto no se regula el máximo de los incrementos de salarios

est& en posesión del título superior viene prestando servicios para la Universidad de Santiago de Compostela con antigüedad de 2—11—1998 con la categoría profesional de

Es cierto que los proyectos de investigación para los que la actora fue contratada temporalmente mediante los contratos temporales relacionados en el hecho probado tercero (folios 21

Y ello por cuanto a que de dicho relato fáctico se concluye que sí el procedimiento anterior a la presente demanda lo era por despido y en el actual por reclamación de cantidad, ha

En el caso de autos, la actora acredita la existencia de la relación laboral, la categoría y grupo profesional, antigüedad y salario que debió percibir, así como el convenio

QUINTO.— Con base en lo expuesto en los anteriores fundamentos, procede la estimación íntegra de la demanda, declarando el derecho del actor a percibir en concepto de antigüedad

l.- La parte demandante viene prestando servicios para la UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, con la categoría profesional de técnico especialista en

DE JUSTICIA 1) La sentencia del Juzgado de 20/12/2013, estimó parcialmente la demanda de la trabajadora y declaró la improcedencia del despido, con condena a la