• No se han encontrado resultados

Anàlisi i tractament de dades amb SPSS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Anàlisi i tractament de dades amb SPSS"

Copied!
7
0
0

Texto completo

(1)

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

www.colpis.cat

Anàlisi i tractament

de dades amb SPSS

[Programa del curs]

fo

rm

a

ci

(2)

Programa del curs “Anàlisi i tractament de dades estadístiques amb SPSS” pàg. 2

1

P

RESENTACIÓ I

O

BJECTIUS

El curs es planteja com un taller pràctic d'informàtica aplicada per a l'ús de dades estadístiques amb el programari SPSS, amb una orientació molt instrumental i destinat al coneixement dels procediments d'anàlisi estadística.

L'objectiu del curs és oferir un coneixement general d’alguns procediments d’anàlisi estadística amb el programari SPSS (Statistical Product and Service Solutions) amb una orientació molt aplicada i instrumental.

El curs proporcionarà un coneixement fonamentat dels procediments d’anàlisi estadística, tant en el tractament bivariable com multivariable.

2

D

OCENT

Pedro López Roldán. Professor del Departament de Sociologia de la UAB.

3

P

ROGRAMA

L’àmplia varietat de procediments disponibles amb el programari, el requeriment d’un coneixement dels conceptes d’estadístics fonamentals que hi ha darrera de cada tècnica o procediment i el temps disponible, motiva que haguem de triar alguns d’ells i plantejar un tractament introductori que doni les bases per a que l’alumnat desenvolupi i ampliï de forma autònoma la seva utilització. El contingut del curs serà el següent:

• L’anàlisi de taules de contingència • L’anàlisi de mitjanes i de variància • L’anàlisi de correlació i de regressió

• L’anàlisi factorial de components principals • L’anàlisi de correspondències

• L’anàlisi de classificació

Aquest contingut també podrà adaptar-se puntualment a les característiques del grup en funció de la formació prèvia i dels interessos professionals i/o formatius dels/de les assistents.

El curs es planteja amb una orientació fonamentalment pràctica. Totes les sessions es faran a l’aula d’informàtica i es treballarà a partir de casos pràctics d’anàlisi de les dades.

(3)

4

C

ALENDARI I

O

RGANITZACIÓ DE LES SESSIONS

El curs té una durada de 16 hores lectives i es realitza del 18 al 26 de novembre de 2011. NOVEMBRE 2011 DLL DM DC DJ DV DS DG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Els horaris de les classes són els divendres de 16.00 a 20.00 hores i els dissabtes de 9.30 a 13.30 h

5

A

VALUACIÓ

Es lliurarà un certificat d’assistència a aquelles persones que hagin assistit com a mínim al 80% de les sessions.

6

L

LOC DE REALITZACIÓ

CLICK AND DO

c/Pelai 8, 2ª planta - Edifici Stucom 08001 Barcelona

(4)

Programa del curs “Anàlisi i tractament de dades estadístiques amb SPSS” pàg. 4

7

B

IBLIOGRAFIA

ARCE, C.; REAL, E. (2001). Introducción al análisis estadístico con SPSS para windows (1a ed.). Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias.

BARDINA, X.; FARRÉ, M.; LÓPEZ ROLDÁN, P. (2005). Estadística: un curs introductori per a

estudiants de ciències socials i humanes. Volum 2. Bellaterra (Barcelona): Universitat

Autònoma de Barcelona. Col·lecció Materials, 166.

BRAÑA, T.; RIAL, A.; VARELA, J. (1998). Diseños de investigación y proceso de datos con SPSS. Madrid: Pirámide.

CEA D’ANCONA, M. A. (1996). Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de

investigación social. Madrid: Síntesis.

CEA d’ANCONA, M. A. (2002). Anàlisis multivariable. Teoría y pràctica en la investigación

social. Madrid: Sintesis.

CASTRO MORERA, M.; RUIZ DE MIGUEL, C. (2004). Análisis y tratamiento de datos de

investigación educativa. Murcia: Dm.

DIAZ DE RADA, V. (2002). Técnicas de análisis de datos multivariante para investigación

social y comercial. ejemplos prácticos utilizando SPSS versión 11. Madrid: Ra-Ma.

DOMENECH MASSONS, J. M., & PORTELL VIDAL, M. (1994). Análisis de datos con el sistema

SPSS. Esplugues (Barcelona): Signo.

DOMÍNGUEZ, M.; SIMÓ, M. (2003). Tècniques d'Investigació Social Quantitatives. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona. Metodologia, 13.

FARRÉ, M. (2005). Estadística: un curs introductori per a estudiants de ciències socials i

humanes. Volum 1. Bellaterra (Barcelona): Universitat Autònoma de Barcelona. Col·lecció

Materials, 162.

FERRÁN ARANAZ, M. (2001). SPSS para windows: Análisis estadístico. Madrid: McGraw-Hill. FERRÁN ARANAZ, M.; MANUEL GARCÍA, C. M. (2002). Curso de SPSS para windows. Madrid: McGraw-Hill Profesional.

FERRÁN ARANAZ, M., VAQUERO SÁNCHEZ, A. (1999). SPSS para windows: Programación y

análisis estadístico. Madrid etc.: McGraw-Hill.

FILGUEIRA LÓPEZ, E. (2001). Análisis de datos con SPSSWIN. Madrid: Alianza Editorial. LIZASOAIN, L.; JOARISTI, L. (2003). Gestión y análisis de datos con SPSS : Versión 11. Madrid: Thomson.

LÓPEZ ROLDÁN, P.; LOZARES COLINA, C. (1999). Anàlisi bivariable de dades estadístiques. Bellaterra (Barcelona): Universitat Autònoma de Barcelona. Col·lecció Materials, 79.

(5)

LOZARES COLINA, C.; LOPEZ ROLDAN, P. (2000). Anàlisi multivariable de dades estadístiques. Bellaterra (Barcelona): Universitat Autònoma de Barcelona. Col·lecció Materials 93.

NORUŠIS, M. J. (2006). SPSS 14.0 guide to data analysis. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.

NORUŠIS, M. J. (2005). SPSS 14.0 Advanced statistical procedures. Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall

PARDO MERINO, A.; DÍAZ, M. A. (2002). SPSS 11: Guía para el análisis de datos. Madrid: McGraw-Hill.

PARDO MERINO, A.; DÍAZ, M. A. (2005). Análisis de datos con SPSS 13 base. Madrid: McGraw-Hill.

PÉREZ LÓPEZ, C. (2005). Métodos estadísticos avanzados con SPSS. Madrid etc.: Thomson. PÉREZ LÓPEZ, C. (2004). Técnicas de análisis multivariante de datos: Aplicaciones con SPSS. Madrid: Pearson.

PÉREZ LÓPEZ, C. (2005). Técnicas estadisticas con SPSS 12: Aplicaciones al análisis de datos. Madrid: Pearson.

RIAL BOUBETA, A.; VARELA MALLOU, J.; ROJAS TEJADA, A. J. (2001). Depuración y análisis

preliminares de datos en SPSS: Sistemas informatizados para la investigación del comportamiento. Madrid: Ra-Ma.

SANCHEZ CARRION, J. J. (1999). Manual de análisis estadístico de los datos. Madrid: Alianza. SPSS Inc. (2001). Guía para el análisis de datos. Madrid: SPSS Hispanoportuguesa.

SPSS Inc. (2005). SPSS 14.0 Manual del usuario. Chicago: SPSS Inc.

VISAUTA VINACUA, B. (2001). Análisis estadístico con SSPS para windows: Estadística

multivariante. Madrid: McGrawHill.

VISAUTA VINACUA, B. (2002). Análisis estadístico con SPSS 11.0 para Windows. Volumen I.

(6)

Programa del curs “Anàlisi i tractament de dades estadístiques amb SPSS” pàg. 6

8

L

INKOGRAFIA http://www.spss.com http://www.spss.es http://support.spss.com/ http://www.spss.com/spss/SPSSdatamgmt_4e.pdf http://www.spsstools.net/ http://listserv.uga.edu/archives/spssx-l.html http://www.uca.es/serv/sai/manuales/spss/Inicio.pdf http://e-stadistica.bio.ucm.es/web_spss/indice_spss.html http://calcnet.mth.cmich.edu/org/spss/toc.htm http://pages.infinit.net/rlevesqu/index.htm http://www.ats.ucla.edu/stat/spss/default.htm http://www.stat.tamu.edu/~mspeed/spss/ http://www.utexas.edu/its/rc/tutorials/index.html http://web.uccs.edu/lbecker/SPSS/content.htm http://www.spssusers.co.uk/ http://www.hmdc.harvard.edu/projects/SPSS_Tutorial/spsstut.shtml http://www.spsslog.com/ http://spss.wikia.com/wiki/SPSS_Wiki http://www.kingdouglas.com/spss.htm http://groups.google.com.au/group/comp.soft-sys.stat.spss/topics

(7)

C/ Roger de Llúria 155-157, entresòl 1a 08037 Barcelona Telèfon 932 414 122 Fax 932 002 209 formacio@colpis.cat http://www.colpis.cat

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

Per a més informació

Referencias

Documento similar

La llengua d'inici del tractament sistemàtic de la lectura i de l'escriptura ha d'estar relacionada amb la proporció d'ús de les llengües cooficials , així com amb la presència

Les dades personals contingudes en este imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, fent ús de

NOVES DADES SOBRE LA DERTOSA ROMANA: UN FRAGMENT DE SIGIL·LATA AFRICANA C DECORADA AMB MOTLLE.. ponents probablement a la forma Hayes 52 B) un amb la representació d’un peix i

b) S'escriu amb d, darrere vocal, en les paraules planes els femenins i derivats de les quals porten una d: àcid (amb d, per àcida), òxid (per òxida).. c) S'lescnu amb d, darrere

We have created this abstract to give non-members access to the country and city rankings — by number of meetings in 2014 and by estimated total number of participants in 2014 —

L’organització fictícia on es dur a terme la implementació del sistema de planificació de recursos empresarials lliure, és l’empresa Autocars Bruno, que disposa de més de

Molt lligat amb això, existeix una gran problemàtica amb les jornades laborals, com s’ha observat en estudis previs i a les enquestes, les jornades laborals

No, perquè hi vaig anar amb gen:t com a molt nacionalista, i: per 7.. JECA: No, jo m’agrada molt viatjar, moltíssim, i: no fea comptes