ESO. Educació Secundària Obligatòria

Texto completo

(1)

CURS

2016

2017

ESO

(2)

2

La nostra escola promou la formació integral dels alumnes d’acord amb una

concepció cristiana de l’home, de la vida i del món, i els prepara a participar

activament en la transformació i millora de la societat.

Qui som?

El col·legi Claret de Barcelona

És una escola al servei del poble que manté aquest esperit pel qual va ser fundada per la congregació de missioners claretians el 1871, i així:

Donem resposta a una opció educativa que molts pares reclamen, i volem obrir-nos a tothom qui desitja d’educar-hi els propis fills.

Ens acollim al finançament públic per tal de garantir la gratuïtat de l’educació i evitar tota discriminació per motius econòmics.  

Comptem amb un equip de docents i col·laboradors que es comprometen a donar una educació coherent i de qualitat a tots els i les alumnes. 

Tenim el suport i l’estímul dels pares i mares d’alumnes, compromesos amb l’opció educativa pròpia del centre. 

Ens inserim com a cor de la comunitat, en la realitat sòcio-cultural de Catalunya, com a expressió de la seva identitat cristiana i de la seva vocació evangelitzadora. 

(3)

3

El col·legi Claret de Barcelona

Tot el que realitzem a l’escola té un objectiu ben definit: oferir a l’alumne ocasions de créixer i madurar en tots els aspectes de la seva personalitat.

L’alumne necessita acompanyament, ajuda i suport, un clima de llibertat i de confiança en el seu procés formatiu per aprendre, fer-se preguntes i recercar el sentit de les coses i de la vida. Però ell és el principal agent d’aquest procés, el principal protagonista del propi creixement.

Les possibilitats de participació dels alumnes en la vida de l’escola són molt variades, tot assumint responsabilitats proporcionades a la seva capacitat: expressió d’interessos i inquietuds, intercanvi de punts de vista amb els educadors, assumpció de responsabilitats en la dinàmica pròpia de l’aula, organització de grups, treball en equip, realització d’avaluacions, etc. Els alumnes són iniciats en la participació per tal que aprenguin i aconsegueixin així la maduresa i responsabilitat que necessiten per a afrontar amb esperit solidari les situacions de cada dia. Caràcter Propi del Col·legi , n 22

Què volem aconseguir?

Quins valors proposem?

Formem persones que s’han de comprometre amb el món que els envolta i que, per fer-ho, han d’assumir tota una sèrie de valors que nosaltres volem ajudar a potenciar.

Amb l’educació emocional i de la interioritat potenciem la capacitat per prendre consciència de les pròpies emocions i les dels altres. Aquest coneixement d’un mateix a partir de la reflexió i la interiorització afavoreix un creixement progressiu de l’autoestima i possibilita l’adquisició d’habilitats socials.

Les accions solidàries Acollides diàries Sortides i activitats Festes escolars i celebracions Educació emocional i de la interioritat

Respecte i cordialitat Sinceritat i confiança Ajuda i col·laboració Exigència i serietat Transparència i comunicació

(4)

4

Objectius

L’ESO al col·legi Claret

Oferir una formació acadèmica sòlida i d’acord amb els temps actuals.

Formar persones reflexives i amb capacitat crítica i voluntat de transformar la societat. Educar persones capaces de gestionar conflictes, superar dificultats, aprendre dels errors i rectificar actituds.

Formar un alumne/a autònom, responsable del seu procés d’aprenentatge, protagonista actiu.

Oferir a l’alumne/a el descobriment de la interioritat i del trascendent.

Crear un clima de convivència adequat, respectuós, basat en la confiança i la comunicació.

El nostre repte és acompanyar

els nois i noies en el seu

creixement personal

Amb el nostre alumnat:

Responsabilitat

Respecte Saber estar

Treball i autonomia Creixement personal

Col·laboració i trobada família - escola Comunicació Confiança i transparència

Amb les nostres famílies:

(5)

5

L’ESO al col·legi Claret

Amb les nostres famílies:

MÚSICA

JOCS

SOLIDARITAT

ESPORTS

(6)

6

Currículum

Què ens cal?

MATÈRIES

Llengua Catalana Llengua Castellana

Llengua Estrangera (Anglès) Matemàtiques Ciències de la Naturalesa Tecnologia Ciències Socials Religió Educació Musical Educació Física Tutoria Ètica i Ciutadania

Educació Visual i Plàstica (1r, 2n, 3r d’ESO) 4t d’ESO Natació Competència digital Competència Social Anglès

Taller d’intel·ligència emocional

Educació per a la salut i la sexualitat Competència Social Francès Llengua i Redacció Taller de comunicació Taller d’escriptura Francès Emprenedoria Cultura Clàssica Biologia i Geologia Llatí Física i Química Música Tecnologia

Ed. Visual i Plàstica Francès

1r d’ESO

2n d’ESO

3r d’ESO

4t d’ESO

Matèries comunes

Matèries optatives

Matèries complementàries

Treball de Síntesi

(7)

7 Biologia i Geologia Llatí Física i Química Música Tecnologia

Ed. Visual i Plàstica Francès

Matèries optatives

Evolució del percentatge d’alumnat matriculat a 4t d’ESO que ha assolit el graduat en ESO al Col·legi Claret de Barcelona. Evolució de 2003 a 2013.

Assolir el graduat

En els darrers 10 cursos la taxa de graduació en ESO

al col·legi Claret de Barcelona ha passat del 80% a

una mitjana del 97%. Tenint present que la

mitja-na catalamitja-na és d’un 75% de graduats, i la de centres

com el nostre sobre un 80%, podem constatar que

la taxa d’equitat al col·legi Claret és molt alta.

El percentatge dels alumnes matriculats que no han assolit per diverses causes el títol és de... El percentatge dels alumnes matriculats que han assolit el títol de graduat en ESO és de...

2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 80 20 91 9 95 5 95 5 94 6 95 5 4 96 98 2 4 96 99 1 100

TREBALL COMPARTIT APRENENTATGE

95 5

(8)

8

Seguiment de l’alumne i el grup

SEGUIMENT DIARI

Es realitza a través de la tasca de l’equip de professors, en el decurs de les classes. Registre d’absències, retards i incidències.

SEGUIMENT SETMANAL

Es realitza a través de la reunió setmanal de l’equip de persones tutores.

SEGUIMENT A “MIG TERMINI”

Es realitza a través de la reunió de l’equip docent.

Les sessions d’avaluació es realitzen cada 6 setmanes (preavaluacions i avaluacions).

L’equip docent realitza un seguiment constant perquè l’alumne/a assoleixi l’autonomia necessària.

La reunió de l’equip docent fa possible valorar conjuntament l’actitud, el progrés, les habilitats i les dificultats de l’alumnat i del grup, i establir solucions i pautes de millora.

Sistema d’avaluació

Un sistema d’avaluació propi i progressiu, a mida de les necessitats del nostre alumnat:

Comunicació

Entrevistes amb l’alumne/a, la família i la persona tutora.

Reunions trimestrals amb totes les famílies del grup-classe.

Trobades individuals entre alumne/a i professor.

La comunicació a l’alumnat i a les famílies es realitza a través de:

3 preavaluacions (3 butlletes de comunicació de qualificacions a la família) 3 avaluacions (3 butlletes de comunicació de qualificacions a la família) Recuperacions d’avaluacions no superades (1a i 2a)

Fa possible, també, cercar conjuntament solucions i estratègies de millora, des de la responsabilitat que a cadascú li correspon, professorat, alumnat i família.

(9)

9

Eines digitals a l’aula

La tecnologia ens possibilita:

Ser més eficaços en els processos de recerca i de gestió de la informació.

Estar connectats amb l’actualitat i la realitat que ens envolta. Oferir ritmes de treball i aprenentatges diferents.

Projecte Aprenent@c

Implantació de les TIC a les aules de 3r i 4t d’ESO i

Batxillerat (ordinador o tauleta).

Gestor acadèmic

EVA (Entorn Virtual d’Aprenentatge) Moodle de les diferents matèries. Registre d’absències, retards i incidències.

Comunicació de circulars, informacions i reunions via correu electrònic.

(10)

10

El Programa FEAC (Família Escola Acció Compartida) és un programa de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya per promoure la reflexió i el diàleg sobre temes educatius entre els pares i les mares i els mestres i professors.

Programa FEAC

PAC - Programa d’Auxiliars de conversa

Els auxiliars de conversa són nois i noies amb l’anglès de llengua materna que col·laboren en el projecte multilingüe del col·legi. Durant 25 hores setmanals, d’octubre a juny, participen en les activitats de llengua anglesa a totes les etapes des de P3 fins a 2n de batxillerat.

Difusió i comunicació institucional

Escola compartida

Treballem per donar a conèixer el dia a dia de l’escola a tota la comunitat educativa:

Butlletí Claret: revista bimensual

Web de l’escola: www.claretbarcelona.cat

Agenda de notícies i activitats (l’escola dia a dia) Avisos d’interès

Xarxes socials:

@claretbcn

(11)

11

HORARI DE LES CLASSES:

Dilluns - dijous: de 8.00 a 13.30 i de 15.00 a 17.00 hores. Divendres: de 8.00 a 13.30 hores.

* 1r i 2n d’ESO: dijous matí de 8.00 a 12.30 hores (aquesta hora pot variar en funció de l’horari de cada curs).

SERVEIS: Biblioteca Departament psicopedagògic Menjador: Cuina pròpia Equip de monitores Activitats extraescolars:

Espai de Cultura: anglès, arts i reforç.

Esports: bàsquet, handbol, hoquei patins i patinatge artístic. Esportiu Claret: dansa, sports for kids, hip hop, jazz, karate, gimnàstica artística, gimnàstica rítmica i circ.

OFERTA DE PLACES:

Lamentem no poder oferir places a l’etapa d’ESO per al curs 2015-16 donat que tenim tots els grups complets.

HORARIS SECRETARIA:

De dilluns a divendres de 8.00 a 10.00, de 12.00 a 12.30 i de 15.00 a 17.00 hores.

QUOTA MENSUAL (curs 2013-2014):

Escola: 130 euros

Mitja pensió: 150 euros (d’octubre a maig; setembre: 75 euros)

CONTACTE:

Josep Lluís Campillo Correu electrònic Adreça web

Més informació

Escola compartida

Cap d’estudis d’ESO eso@claretbarcelona.cat www.claretbarcelona.cat

(12)

Sant Antoni Mª Claret 49

08025 Barcelona

Tel. 93 208 18 30 / Fax 93 208 18 31

secretaria@claretbarcelona.cat

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :