Fundació Sant Hospital de la Seu d Urgell

Descargar (0)

Texto completo

(1)

fundació sant hospital la seu d’urgell

Fundació Sant Hospital

de la Seu d’Urgell

(2)

L’any 2010 ha estat un any especialment difícil. Les dificultats

econòmiques han impactat en la societat catalana i la Fundació

no n’ha estat al marge. Aquest any ha suposat un gran esforç en

la gestió, com a conseqüència de les mesures del govern per fer

front a la crisi econòmica. Aquest esforç ha estat possible

gràcies a la implicació dels professionals, altament qualificats i

compromesos, i a la paciència dels usuaris.

Malgrat tot, hem acabat les obres de reforma iniciades el 2007 i

treballem constantment per ser cada dia millors. El nostre repte

de futur és aconseguir fer front a la delicada situació actual

comptant amb les persones.

Des del punt de vista assistencial, hem consolidat el model

d’assistència pediàtrica per a l’Alt Urgell, fruit de l’acord entre el

CatSalut, l’Institut Català de la Salut, l’Hospital Sant Joan de Déu

i la Fundació Sant Hospital.

Hem continuat treballant en aspectes organitzatius, que pretenen

millorar l’eficiència de la nostra institució –com ara l’organització

d’un departament de manteniment propi–, i que prendran forma

definitiva durant el 2011.

El nostre treball diari ha de generar confiança en la població i

hem de saber transmetre a la ciutadania que, malgrat els

ajustaments pressupostaris, continuarem oferint als ciutadans un

servei de qualitat i amb una atenció personalitzada.

Presentació

Junta del Patronat

(31/12/2010)

President Albert Batalla Siscart Vicepresident Xavier Parés Saltor Secretari

Antoni Cagigós Soro Vocals

J. Ramon Casas Iglesias Lluís Clotet Fernández Miquel Colom Pich Òscar Ordeig Molist Manuel Pal Casanoves Victorià Peralta Biosca Anna Vives Tarrés

Equip directiu

(31/12/2010)

Director gerent Jordi Riba Hibernón Director mèdic Francesc Aroles Ferrer Directora de la Unitat Sociosanitària Neus Albanell Tortadés Directora d’Infermeria Roser Julià Juncadella Directora de Recursos Humans

Montserrat Gil Pallise Responsable de Qualitat i Documentació Mèdica Assumpció Boniquet Torrent Responsable

economicofinancera Sandra Montanyà López Responsable de Facturació Mireia Capdevila Solà Responsable d’Admissions Paqui Gómez Raya

Joan Altimiras Ruiz

Director Gerent

(3)

La Fundació en xifres

2010

Estrenem senyalització a l’Hospital. La Fundació Sant Hospital ha assumit la gestió de l’Àrea de Manteniment.

Recursos humans

(personal equivalent a 40 hores)

Directius 3,6

Personal assistencial amb titulació de grau superior 40,6 Personal assistencial amb titulació de grau mitjà 63,8

Tècnics assistencials 89,5

Personal administratiu 24,7

Personal de serveis generals 18,3

Total 240,5

Recursos econòmics

2009 2010 Ingressos 17.531.513 16.876.196 Despeses 17.518.817 18.164.058 Resultat 12.696 -1.287.862

Recursos estructurals

Llits Llits d’aguts 36

Llits de llarga estada 25

Llits d’estada mitjana polivalent 5 Llits de residència assistida pública 14 Places d’hospital de dia

Hospital de dia d’aguts 2

Hospital de dia sociosanitari 10 Places de centre de dia

Centre de dia de salut mental 15

Centre de dia social 30

Quiròfans 2

Sala de cirurgia major ambulatòria 1

Sala de parts 1

Sala d’endoscòpies 1

Despatxos de consultes externes 12

Sala d’ecografia 1

Sales de radiologia convencional i mamografia 3

Sala de fisioteràpia 1

Despatxos d’electromedicina 3

Formació

Curs Hores

Presentacions eficaces, parlar en públic 16

Curs bàsic de farmacologia 15

Actualització en salut mental 6

Autoprotecció 20

Word bàsic 20

Word bàsic nivell 1 20

Excel bàsic 20

Excel bàsic nivell 1 20

Sessions formatives 59

(4)

noves àrees d’Urgències i Admissions

El 19 de març de 2010 el president de la Generalitat, Jose Montilla, juntament

amb els consellers de Salut i d’Obres Públiques, van inaugurar les noves àrees

d’Urgències i Admissions de la Fundació Sant Hospital. Amb aquest acte es

tanca la tercera i última fase del Pla de remodelació, iniciat el 2007.

AtEnCió HoSPitALàRiA

Laboratori

Peticions analítiques (pacients) 32.111 Institut Català de la Salut (ICS) 13.223

Ingressats 2.077

Consulta externa 4.579

Urgències 6.935

Altres 5.297

Determinacions analítiques 433.685 Determinacions d’hematologia i banc de sang 58.603 Determinacions de bioquímica 315.739 Determinacions d’immunologia 43.775 Determinacions de microbiologia 6.055 Determinacions especials 9.513 Donacions de sang de cordó umbilical 55

Farmàcia

Reenvasament de medicació oral sòlida (unitats) 47.034

Fórmules magistrals 73

Preparació de citostàtics

Pacients 46

Preparacions 407

Receptes validades 995

Dosis diàries de metadona 21 Dispensació ambulatòria

Pacients 115

Dispensacions 660

Hospitalització (altes)

Hospitalització convencional CMA

Cirurgia 375 40 Medicina interna 726 0 Pediatria 134 0 Tocoginecologia 226 12 Traumatologia 388 154 Altres especialitats 60 229 Altes totals 2.344

Activitat quirúrgica

Cirurgia programada amb hospitalització 520 Cirurgia urgent amb hospitalització 293 Cirurgia major ambulatòria 435 Cirurgia menor ambulatòria 2.107 Total d’intervencions quirúrgiques 3.355

Urgències

Total d’urgències ateses 14.875 Urgències ingressades (%) 8,9 Urgències traslladades a altres centres (%) 1,6 Mitjana diària d’urgències ateses 40,8

Parts

Parts totals 161

Dins dels actes de Nadal, hem comptat amb la presència de l’Ambaixador de la Xina, l’Excm. Sr. Eugeni Bregolat.

(5)

Cursos per millorar l’atenció pediàtrica

Durant l’any 2010 s’han celebrat al nostre centre tres cursos de reanimació

cardiopulmonar pediàtrica, amb alumnes del nostre hospital i dels hospitals del

Pallars i de Puigcerdà, així com dues edicions del Curs de Suport Vital Intermedi

Pediàtric, dirigit a pediatres, metges d’urgències i del SEM, i personal

d’infermeria. Amb aquests cursos es pretén millorar la competència del personal

sanitari de la comarca en l’atenció del nounat i nen extremadament malalt.

AtEnCió AMBULAtÒRiA

Rehabilitació

Procés de fisioteràpia ambulatòria 945 Procés de fisioteràpia domiciliària 44

Procés de logopèdia 44

Hospital de dia

Sessions (principalment quimioteràpia) 762

Salut mental

Centre d’assistència primària de salut mental

Primeres visites 422 Visites successives 3.320 Teràpies 28 toxicomanies Primeres visites 17 Visites successives 306

Centre de dia de salut mental

Sessions 3.031

Proves diagnòstiques

Audiometria 203

Endoscòpia digestiva alta 181 Endoscòpia digestiva baixa 206

Espirometria 430

Proves cutànies d’al·lèrgia 150 Diagnòstic per la imatge

Densitometria òssia 96

Ecocardiografia 99

Ecografia general 2.243 Ecografia obstètrica morfològica 161

Mamografia 1.302

Radiologia contrastada 92 Radiologia simple 16.042

TAC 1.676

RMN (unitat mòbil) 468

Consultes externes per especialitat

Primeres Visites Índex de visites successives reiteració Anestèsia 1.222 110 0,09 Cardiologia 412 363 0,88

Cirurgia 832 1.109 1,33

Clínica del dolor 45 85 1,89 Dermatologia 466 250 0,54 Digestiu 322 564 1,75 Medicina interna 480 913 1,90 Neurologia 302 257 0,85 Oftalmologia 2.259 1.870 0,83 Oncologia mèdica 61 401 6,57 Otorinolaringologia 416 327 0,79 Pneumologia 249 641 2,57 Reumatologia 237 601 2,54 Tocoginecologia 1.562 2.367 1,52 Traumatologia i ortopèdia 1.767 4.692 2,66 Urologia 463 937 2,02 Total de visites d’atenció especialitzada 11.095 15.487 1,40

(6)

Participació en el programa VinCAt

Des de juny de 2010 la Comissió d’Infeccions de la Fundació participa en el

programa de control VINCAT, que estableix un sistema de vigilància unificat de

les infeccions nosocomials als hospitals de Catalunya. Dins d’aquest programa,

es fan diferents talls de prevalença, recollint les dades de diferents intervencions

amb la missió de reduir la taxa d’infeccions.

QUALitAt

Comissions

Documentació Mèdica Ètica Farmàcia Formació Continuada Infeccions Medi Ambient Mortalitat Transfusions Mames i Tumors Hospital lliure de fum Nafres

Pal·liatius

Reanimació Cardiopulmonar Triatge

Grups relacionats amb el diagnòstic (GRD)

GRD Descripció nombre

5 primers GRD quirúrgics

039 Intervencions de cristal·lí, amb o sense vitrectomia 166 867 Excisió local i retirada de fixació interna maluc/fèmur, sense comorbiditats i/o complicacions 76 222 Intervencions de genoll, amb comorbiditats i/o complicacions 62 162 Intervencions per hèrnia inguinal i femoral, majors de 17 anys, sense comorbiditats i/o complicacions 45

119 Lligadura i extracció venosa 34

5 primers GRD mèdics

373 Part vaginal sense diagnòstic complicat 109

541 Pneumònia simple i altres, excepte bronquitis i asma, amb comorbiditats i/o complicacions 61

127 Fallada cardíaca i xoc 54

088 Malaltia pulmonar obstructiva crònica 50

089 Pneumònia simple i pleuritis, majors de 17 anys, amb comorbiditats i/o complicacions 31

indicadors assistencials

Hospitalització

Estada mitjana d’hospitalització convencional (dies) 5,0 Índex de substitució d’hospitalització (%) 22,8

Pes mitjà 1,220

Taxa de mortalitat (%) 2,6 Índex d’ocupació (%) 74,5 Pressió d’urgències

(hospitalització convencional) (%) 72,7 Trasllats a altres hospitals (%) 3,7 àrea quirúrgica

Índex de substitució quirúrgica (%) 34,9 Consultes externes

Índex de reiteració 1,4

Urgències

Reingressos abans de 72 hores (%) 2,4 S’ha celebrat la segona trobada

(7)

Conveni de formació amb la UoC

El passat 1 de setembre la Fundació Sant Hospital, juntament amb la Regió

Sanitària Alt Pirineu i Aran, va signar un conveni de col·laboració amb la

Universitat Oberta de Catalunya (UOC). La finalitat d’aquest conveni és promoure

i recollir iniciatives de docència i investigació de caràcter universitari, per garantir

la formació continuada dels nostres professionals.

AtEnCió AL CiUtADà AtEnCió SoCioSAnitàRiA

Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell / Memòria 2010

Llarga estada

Estades 9.070

Altes 121

Estada mitjana polivalent

Estades 1.826 Altes 77 Hospital de dia Estades 1.768 Altes 19 Residència assistida Estades públiques 5.046 Altes 7 Estades privades 0 Centre de dia Sessions públiques 5.593 Sessions privades 973 Total 6.566 Altes 23 PADES Pacients atesos 91 Nous pacients 54 Altes 61

La Fundació ha col·laborat en els tallers de sensibilització de les cures pal·liatives dirigits a l’atenció primària de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran.

opinió dels usuaris

Reclamacions 41

Agraïments 12

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ CIENTÍFICA I TECNOLÒGICA ENTRE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA,

LA FUNDACIÓ SANT HOSPITAL I LA REGIÓ SANITÀRIA ALT PIRINEU I ARAN

(8)

Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell

www.fsh.cat

Passeig de Joan Brudieu, 8 25700 la Seu d’Urgell Tel. 973 350 050 Fax 973 353 505 hospital@fsh.cat C oo rd in ac ió : M on ts e B ue ra . R ea lit za ci ó: h or es .c om . D is se ny g rà fic : L lu ïs a C ob os .

Memòria 2010

Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell

Població dels municipis

Alàs i Cerc 386 Arsèguel 103 Bassella 259 Cabó 95 Cava 57 Coll de Nargó 619 Estamariu 118 Fígols i Alinyà 282 Josa i Tuixén 141 Montferrer i Castellbò 1.086 Oliana 1.945 Organyà 942 Peramola 387 Pont de Bar, el 194 Ribera d’Urgellet 982 Seu d’Urgell, la 13.060

Valls d’Aguilar, les 304

Valls de Valira, les 826

Vansa i Fórnols, la 219

Total 22.005

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Padró municipal d’habitants 2010.

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects : Seu d'Urgell