Avaluació per competències Com avaluar per dimensions i competències sense ser abduït?

29  Descargar (0)

Texto completo

(1)

Enric M. Sebastiani

1.

Què vol dir

ser bo o

competent

?

2.

Quines

conseqüències

didàctiques

se’n

desprenen?

3.

Com ho

avaluem

?

Avaluació per competències

Com avaluar per dimensions i competències sense ser abduït?

Sant Feliu del Llobregat, [12/09/2017]

(2)

1.

Què vol dir

ser

bo o competent?

Sant Feliu del Llobregat, [12/09/2017]

Avaluació per competències

(3)

1. Conjunt de coneixements, habilitats i actituds combinats, coordinats i

integrats

(Tejada, 1999a).

Domini de coneixements o tècniques que fan a una

persona capaç d’actuar amb eficàcia

(Tejada, 1999a; Levy-Leboyer, 2003; Cejas, 2004)

2. Repertori de comportaments

(Levy-Leboyer, 2003),

definibles des de l’acció. Saber

no és tenir, és utilitzar

(FEU, 1984; Hayes, 1985; NVCQ, 1985; Jessup, 1991, Gilbert i Parlier, 1992;

Le Boterf, 1994; Ginisty, 1997; Tejada, 1999a; Levy-Leboyer, 2003)

4. Caràcter dinàmic del procés d’adquisició de les competències a través de

l’experiència

(MSC, 1985; Belisle i Linard, 1996; Montmollin, 1996; Levy-Leboyer, 1996; Jones i More,

2004; Riera, 2005)

3. La pròpia situació exigeix una resposta contextualizada

(FEU, 1984; Prescott, 1985;

MSC, 1985; NVCQ, 1985; Jessup, 1991; Gilbert i Palier, 1992; Bunk, 1994; Levy-Leboyer, 1996; Le Boterf, 1997; Ginisty, 1997; Tejada, 1999a)

(Blázquez y Sebastiani, 2009)

(4)

Conjunt de coneixements, habilitats i actituds combinats, coordinats i

integrats

(Tejada, 1999a).

Domini de coneixements i tècniques que fan a una

persona capaç d’actuar amb eficàcia

(Tejada, 1999a; Levy-Leboyer, 2003; Cejas, 2004)

Repertori de comportaments

L(evy-Leboyer, 2003),

definibles des de l’acció. Saber no

és tenir, és utilitzar

(FEU, 1984; Hayes, 1985; NVCQ, 1985; Jessup, 1991, Gilbert i Parlier, 1992; Le Boterf, 1994; Ginisty, 1997; Tejada, 1999a; Levy-Leboyer, 2003)

Caràcter dinàmic del procés d’adquisició de les competències

a través de

l’experiència

(MSC, 1985; Belisle i Linard, 1996; Montmollin, 1996; Levy-Leboyer, 1996; Jones i More,

2004; Riera, 2005)

La pròpia situació exigeix i

una resposta contextualitzada

(FEU, 1984; Prescott, 1985; MSC, 1985; NVCQ, 1985; Jessup, 1991; Gilbert i Palier, 1992; Bunk, 1994; Levy-Leboyer, 1996; Le Boterf, 1997; Ginisty, 1997; Tejada, 1999a)

(Blázquez i Sebastiani, 2009)

(5)

¿Quines són les competències que caldrà adquirir per...?

En funció de les

necessitats de la situació

, s’implicaran uns o altres atributs a la

recerca de la millor solució

(Tejada, 1999a)

Enfoc

holístic

o

integral

1. Algunes actuacions no tenen un

contingut fixe en el temps

.

2. Poden ser

realitzades de manera diferent

.

3. Pot suposar diferents competències

segons la situació

i l’entorn.

Processos

d’identificació de les competències

(6)

2. Quines conseqüències

didàctiques se’n

desprenen?

Sant Feliu del Llobregat, [12/09/2017]

Avaluació per competències

(7)

• Planificació estratègica

• Planificació tàctica

• Desenvolupament evolutiu

• Coneixements previs (NAC)

• Estructura interna o lògica

• Aspectes socio-culturals

• Motivació i interesos

• Condicions materials

• Horaris

• Capacitació professional

• Expectatives generades

Què ensenyem?

(8)

• Del més

simple

al més

complex

• Del més

global

al més

analític

• Del més

general

al més

particular

• Del més

divers

al més

concret

• Del més

espontani

al més

cultural

(9)

Llistat de

d’aprenentatges

Como ho estructurem?

(10)

Llistat de continguts

Aspectes que volem

ensenyar

Como ho estructurem?

Unitats didàctiques

Disciplinars o monogràfiques

Transdisciplinars

Interdisciplinars

(11)

Estils de reproducció

A. Comandament directe

B. Assignació de tasques

C. Ensenyament recíproc

D. Autoavaluació

E. Estil d’inclusió

Estils de producció

F. Descobriment guiat

I. Programa individual

J. Iniciat per l’alumne/a

Muska Mosston, 1982

(12)

Motivació extrínseca

Motivació intrínseca

(13)

1

• Autonomia

2

• Competència

3

• Relació social

1

• Participar en la presa de

decisions

2

• Reforçament orientat a la

tasca, l’esforç i la millora

3

• Aprenentatge cooperatiu i

relacions positives

Com motivem els alumnes?

…satisfent les necessitats psicològiques bàsiques

(14)

3.

Com ho

avaluem

?

Sant Feliu del Llobregat, [12/09/2017]

Avaluació per competències

(15)
(16)

Què comporta avaluar?

Recollir

informació

Valorar-la

Prendre

decisions

(17)

Què hem d’avaluar?

(18)

Quines modalitats d’avaluació podem utilitzar?

Segons la

sistematització

Segons la

referència

Segons

l’àmbit

d’aplicació

Segons la

participació

de

l’avaluat/da

(19)
(20)

Quins instruments podem utilitzar per avaluar?

Registre anecdòtic

Llistes de control

Escales o rúbriques

...

(21)

INDICADOR 1 B R M 33% INDICADOR 2 B R M 33% INDICADOR 3 SI NO 33% INDICADOR 4 S AV M 10% INDICADOR 5 S AV M 70% INDICADOR 6 SI NO M 10% INDICADOR 7 10% INDICADOR 8 B R M 33% INDICADOR 9 SI NO 33% INDICADOR 10 S AV M 33% INDICADOR 11 10% INDICADOR 12 B R M 70% INDICADOR 13 S AV M 10% INDICADOR 14 S AV M 10% NIVELLS EFICÀCIA

Q

U

A

LI

FI

CA

CI

Ó

F

IN

A

L

CRITERIS D'AVALUACIÓ

D

IM

EN

SI

Ó

1

D

IM

EN

SI

Ó

2

VARIABLE 1

VARIABLE 2

VARIABLE 3

VARIABLE 4

VARIABLE 5

(22)

INDICADOR 1 B R M 33% INDICADOR 2 B R M 33% INDICADOR 3 SI NO 33% INDICADOR 4 S AV M 10% INDICADOR 5 S AV M 70% INDICADOR 6 SI NO M 10% INDICADOR 7 10% INDICADOR 8 B R M 33% INDICADOR 9 SI NO 33% INDICADOR 10 S AV M 33% INDICADOR 11 10% INDICADOR 12 B R M 70% INDICADOR 13 S AV M 10% INDICADOR 14 S AV M 10% NIVELLS EFICÀCIA

Q

U

A

LI

FI

CA

CI

Ó

F

IN

A

L

CRITERIS D'AVALUACIÓ

D

IM

EN

SI

Ó

1

D

IM

EN

SI

Ó

2

VARIABLE 1

VARIABLE 2

VARIABLE 3

VARIABLE 4

VARIABLE 5

(23)

INDICADOR 1 B R M 33% INDICADOR 2 B R M 33% INDICADOR 3 SI NO 33% INDICADOR 4 S AV M 10% INDICADOR 5 S AV M 70% INDICADOR 6 SI NO M 10% INDICADOR 7 10% INDICADOR 8 B R M 33% INDICADOR 9 SI NO 33% INDICADOR 10 S AV M 33% INDICADOR 11 10% INDICADOR 12 B R M 70% INDICADOR 13 S AV M 10% INDICADOR 14 S AV M 10% NIVELLS EFICÀCIA

Q

U

A

LI

FI

CA

CI

Ó

F

IN

A

L

CRITERIS D'AVALUACIÓ

D

IM

EN

SI

Ó

1

D

IM

EN

SI

Ó

2

VARIABLE 1

VARIABLE 2

VARIABLE 3

VARIABLE 4

VARIABLE 5

(24)

INDICADOR 1 B R M 33% INDICADOR 2 B R M 33% INDICADOR 3 SI NO 33% INDICADOR 4 S AV M 10% INDICADOR 5 S AV M 70% INDICADOR 6 SI NO M 10% INDICADOR 7 10% INDICADOR 8 B R M 33% INDICADOR 9 SI NO 33% INDICADOR 10 S AV M 33% INDICADOR 11 10% INDICADOR 12 B R M 70% INDICADOR 13 S AV M 10% INDICADOR 14 S AV M 10% NIVELLS EFICÀCIA

Q

U

A

LI

FI

CA

CI

Ó

F

IN

A

L

CRITERIS D'AVALUACIÓ

D

IM

EN

SI

Ó

1

D

IM

EN

SI

Ó

2

VARIABLE 1

VARIABLE 2

VARIABLE 3

VARIABLE 4

VARIABLE 5

(25)

INDICADOR 1 B R M 33% INDICADOR 2 B R M 33% INDICADOR 3 SI NO 33% INDICADOR 4 S AV M 10% INDICADOR 5 S AV M 70% INDICADOR 6 SI NO M 10% INDICADOR 7 10% INDICADOR 8 B R M 33% INDICADOR 9 SI NO 33% INDICADOR 10 S AV M 33% INDICADOR 11 10% INDICADOR 12 B R M 70% INDICADOR 13 S AV M 10% INDICADOR 14 S AV M 10% NIVELLS EFICÀCIA

Q

U

A

LI

FI

CA

CI

Ó

F

IN

A

L

CRITERIS D'AVALUACIÓ

D

IM

EN

SI

Ó

1

D

IM

EN

SI

Ó

2

VARIABLE 1

VARIABLE 2

VARIABLE 3

VARIABLE 4

VARIABLE 5

(26)
(27)

Amb quins criteris hem d’avaluar?

Indicadors o

evidències

vs

“olfacte”

Subjetivitat

vs

Objectivitat

Previsió

ponderació

vs

Arbitrarietat

(28)

Què és el

que

realment

importa?

Doncs,

fem-ho !!

(29)

Fins aquí!

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects : avaluació per competències