Alcaldes i regidors de Catalunya per municipis. 2011

Texto completo

(1)

ESTADÍSTIQUES TEMÀTIQUES

Eleccions Locals 2011

Alcaldes i Regidors de Catalunya

per Municipis

(2)
(3)

ESTADÍSTIQUES TEMÀTIQUES

Eleccions Locals 2011

Alcaldes i Regidors de Catalunya

per Municipis

Departament d'Estadística

Llacuna 161, 3 pl 08018 Barcelona

Tel. 93 - 2918910 Fax 93 - 2918881

E-mail: destadistica@ bcn.cat

(4)
(5)

Departament d’Estadística

3

PRESENTACIÓ

L’objectiu del present dossier és el d’oferir un recull de la distribució dels

alcaldes i regidors sorgits de les eleccions locals del 22 de maig de 2011 a

Catalunya, segons adscripció política i àmbits territorials.

El dossier s’e

structura en sis parts. En les dues primeres, es presenta la

distribució dels alcaldes i dels regidors dels municipis catalans, segons partits

polítics, agregats per províncies i comarques, així com la seva evolució per al

període 1999-2011

.

En les altres quatre parts, les dades es presenten, per cadascuna de les

províncies catalanes, pels municipis i comarques que formen part de

cadascuna d’elles. Així mateix, s’ofereix l’evolució de cada província pel

període 1999-2011.

Les dades sobre els regidors s’han elaborat a partir dels resultats oficials -vots i

regidors- proclamats per la Junta Electoral Central, publicats al BOE als

números 177 (25/7/2011), 179 (27/7/2011) i 181 (29/7/2011). Les dades sobre

els alcaldes s’han elaborat a partir de la info

rmació facilitada -en el seu web-

pel Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de

Catalunya un cop constituïts els Ajuntaments catalans l’11 de juny de 2011.

Finalment, aquest dossier també es pot obtenir a internet a la web del

Departament :

www.bcn.es/estadistica

(6)
(7)

Í N D E X

Pàg.

Significat de les sigles i simbologia utilitzada 7

1. Alcaldes de Catalunya

1. Per províncies. 2011 11

2. Per comarques. 2011 12

3. Evolució a Catalunya. 1999-2011 13

2. Regidors de Catalunya

1. Per províncies. 2011 17

2. Per comarques. 2011 18

3. Evolució a Catalunya. 1999-2011 19

3. Alcaldes i Regidors de la província de Barcelona

1. Alcaldes per comarques. 2011 23

2. Regidors per comarques. 2011 23

3. Per municipis de la comarca de l'Alt Penedès. 2011 24

4. Per municipis de la comarca de l'Anoia. 2011 25

5. Per municipis de la comarca del Bages. 2011 26

6. Per municipis de la comarca del Baix Llobregat. 2011 27

7. Per municipis de la comarca del Barcelonès. 2011 28

8. Per municipis de la comarca del Berguedà. 2011 29

9. Per municipis de la comarca del Garraf. 2011 30

10. Per municipis de la comarca del Maresme. 2011 31

11. Per municipis de la comarca d'Osona. 2011 32

12. Per municipis de la comarca del Vallès Occidental. 2011 33 13. Per municipis de la comarca del Vallès Oriental. 2011 34 14. Evolució dels Alcaldes de la província de Barcelona. 1999-2011 35 15. Evolució dels Regidors de la província de Barcelona. 1999-2011 35 4. Alcaldes i Regidors de la província de Girona

1. Alcaldes per comarques. 2011 39

2. Regidors per comarques. 2011 39

3. Per municipis de la comarca de l'Alt Empordà. 2011 40 4. Per municipis de la comarca del Baix Empordà. 2011 41

5. Per municipis de la comarca de la Cerdanya. 2011 42

6. Per municipis de la comarca de la Garrotxa. 2011 43

7. Per municipis de la comarca del Gironès. 2011 44

8. Per municipis de la comarca del Pla de l'Estany. 2011 45

9. Per municipis de la comarca del Ripollès. 2011 46

10. Per municipis de la comarca de la Selva. 2011 47

11. Evolució dels Alcaldes de la província de Girona. 1999-2011 48 12. Evolució dels Regidors de la província de Girona. 1999-2011 48 5. Alcaldes i Regidors de la província de Lleida

1. Alcaldes per comarques. 2011 51

2. Regidors per comarques. 2011 51

3. Per municipis de la comarca de l'Alt Urgell. 2011 52

4. Per municipis de la comarca de l'Alta Ribagorça. 2011 52 5. Per municipis de la comarca de les Garrigues. 2011 53

6. Per municipis de la comarca de la Noguera. 2011 54

7. Per municipis de la comarca del Pallars Jussà. 2011 55 8. Per municipis de la comarca del Pallars Sobirà. 2011 55 9. Per municipis de la comarca del Pla d'Urgell. 2011 56

10. Per municipis de la comarca de la Segarra. 2011 57

11. Per municipis de la comarca del Segrià. 2011 58

12. Per municipis de la comarca del Solsonès. 2011 59

13. Per municipis de la comarca de l'Urgell. 2011 60

(8)

Pàg.

6. Alcaldes i Regidors de la província de Tarragona

1. Alcaldes per comarques. 2011 65

2. Regidors per comarques. 2011 65

3. Per municipis de la comarca de l'Alt Camp. 2011 66

4. Per municipis de la comarca del Baix Camp. 2011 67

5. Per municipis de la comarca del Baix Ebre. 2011 68

6. Per municipis de la comarca del Baix Penedès. 2011 69 7. Per municipis de la comarca de la Conca de Barberà. 2011 70

8. Per municipis de la comarca del Montsià. 2011 71

9. Per municipis de la comarca del Priorat. 2011 72

10. Per municipis de la comarca de la Ribera d'Ebre. 2011 73

11. Per municipis de la comarca del Tarragonès. 2011 74

(9)

Departament d'Estadística

Significat de les sigles i simbologia utilitzada

Relació de candidatures

Sigles Nom

PP Partido Popular

CIU Convergència i Unió

ERC-AM Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal

PSC-PM Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal

ICV-EUIA-E Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa

C's Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

SI Solidaritat Catalana per la Independència

Ind. C Agrupacions d'electors independents de tendència conservadora

Ind. P Agrupacions d'electors independents de tendència progressista

Ind. I Agrupacions d' electors independents de tendència no determinada

Altres Altres partits:

CUP-PA Candidatura d'Unitat Popular-Poble Actiu

PxC Plataforma per Catalunya

EN-CERD Endavant Cerdanya

PIA Partit Independent d'Aiguaviva

PDF Partit pel Desenvolupament de Fontpineda

EB Escons en Blanc

RCAT + SI Reagrupament Independència de Catalunya + Solidaritat Catalana per la Independència

NH Nou Horitzó (Sitges)

RCAT Reagrupament Independència de Catalunya

VX+ Verds per més

PLH Partit Laborista Hortonenc

EU-IU Esquerra Unida-Izquierda Unida

VD Vía Democrática

PRE-IR Partit Republicà d'Esquerra - Izquierda Republicana

CenB Ciutadans en Blanc

BM Bloc Municipal

DES DE BAIX Des de Baix

PxCat Partit per Catalunya

EV Els Verds

Simbologia utilitzada

- No obté representació municipal per no haver presentat candidatura

0 No obté representació municipal tot i haver presentat candidatura

(10)
(11)
(12)
(13)

Departament d'Estadística

1.Alcaldes de Catalunya

1.Per províncies. 2011

Província TOTAL PP CIU

ERC-AM

PSC-PM

ICV-EUIA-E C's SI Ind. C Ind. P Ind. I

Altres (1)

CATALUNYA 946 8 518 139 196 23 0 1 13 8 32 8

Barcelona 311 3 142 39 82 16 0 1 6 4 16 2

Girona 221 0 133 34 33 2 0 0 3 1 10 5

Lleida 231 3 137 40 44 0 0 - 0 3 3 1

Tarragona (2) 183 2 106 26 37 5 0 0 4 0 3 0

(1) CUP-PA: 4; EN-CERD: 3; PIA: 1

(2) Al municipi de Vilella Alta no s'han realitzat eleccions i s'ha nomenat una Comissió Gestora. Font: Municat. Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya. Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(14)

Departament d'Estadística

1.Alcaldes de Catalunya

2.Per comarques. 2011

Comarca TOTAL PP CIU

ERC-AM

PSC-PM

ICV-EUIA-E C's SI Ind. C Ind. P Ind. I

Altres (1)

CATALUNYA 946 8 518 139 196 23 0 1 13 8 32 8

Alt Camp 23 0 16 0 5 2 - 0 - - 0 0

Alt Empordà 68 0 43 8 13 0 - 0 0 0 3 1

Alt Penedès 27 1 13 1 10 0 - 0 - - 2 0

Alt Urgell 19 1 12 2 3 0 - - - 0 1 0

Alta Ribagorça 3 0 1 - 2 - - - 0

-Anoia 33 0 15 9 8 1 - 0 0 0 0 0

Bages 35 0 15 9 6 0 - 0 - 1 3 1

Baix Camp 28 0 17 6 5 0 0 0 0 0 0 0

Baix Ebre 14 0 4 5 5 0 - - 0 - 0 0

Baix Empordà 36 0 18 6 6 2 - 0 1 - 3 0

Baix Llobregat 30 1 8 1 13 6 0 0 0 1 0 0

Baix Penedès 14 1 8 1 2 0 0 0 0 0 2 0

Barcelonès 5 1 1 0 3 0 0 0 - - 0 0

Berguedà 31 0 20 2 7 0 - 0 - - 2 0

Cerdanya 17 0 12 1 1 0 - 0 - - - 3

Conca de Barberà 22 0 13 2 2 1 - 0 3 - 1 0

Garraf 6 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0

Garrigues 24 0 12 7 4 0 - - - 0 1 0

Garrotxa 21 0 15 3 3 0 - 0 - 0 0 0

Gironès 27 0 17 5 3 0 0 0 - 0 0 2

Maresme 30 0 20 1 6 1 0 0 0 0 1 1

Montsià 12 0 6 1 3 1 - 0 1 - 0 0

Noguera 30 0 19 8 3 0 - - - 0 0 0

Osona 51 0 24 11 6 1 - 0 1 1 7 0

Pallars Jussà 14 0 4 3 7 - - - 0

Pallars Sobirà 15 0 10 1 4 0 - - - 0 0

-Pla d'Urgell 16 0 14 1 0 0 - - 0 - 1 0

Pla de l'Estany 11 0 6 4 0 0 - - - - 1 0

Priorat (2) 22 0 12 6 4 - - 0 - 0 0

-Ribera d'Ebre 14 0 9 2 3 0 0 - 0 - 0

-Ripollès 19 0 9 4 4 0 - - 1 - 1 0

Segarra 21 0 14 6 0 0 - - 0 1 0 0

Segrià 38 1 18 4 15 0 0 - - 0 - 0

Selva 26 0 15 3 4 0 0 0 2 1 1 0

Solsonès 15 0 11 3 1 0 - - 0 - 0

-Tarragonès 22 0 14 2 5 1 0 0 0 0 0 0

Terra Alta 12 1 7 1 3 - - - 0 - 0

-Urgell 20 1 12 4 1 0 - - 0 2 - 0

Val d'Aran 9 0 6 - 3 - - -

-Vallès Occidental 23 0 6 3 10 2 0 1 0 0 1 0

Vallès Oriental 43 0 19 3 12 3 0 0 4 1 1 0

(1) CUP-PA: 4; EN-CERD: 3; PIA: 1

(2) Al municipi de Vilella Alta no s'han realitzat eleccions i s'ha nomenat una Comissió Gestora. Font: Municat. Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya. Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(15)

Departament d'Estadística

1.Alcaldes de Catalunya

3.Evolució a Catalunya. 1999-2011

Partit 1999 % 2003 % 2007 % 2011 %

TOTAL 946 100,0 946 100,0 946 100,0 946 100,0

CIU 592 62,6 523 55,3 422 44,6 518 54,8

PSC-PM 180 19,0 221 23,4 276 29,2 196 20,7

ERC-AM 41 4,3 115 12,2 171 18,1 139 14,7

ICV-EUIA-E (1) 17 1,8 17 1,8 25 2,6 23 2,4

PP 13 1,4 10 1,1 5 0,5 8 0,8

C's - - - - 1 0,1 0 0,0

SI - - - 1 0,1

Indep. conservadores 51 5,4 29 3,1 17 1,8 13 1,4

Indep. progressistes 24 2,5 6 0,6 3 0,3 8 0,8

Indep. indeterminades 28 3,0 25 2,6 26 2,7 32 3,4

Altres partits 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 0,8

(1) Per 1999: IC-V; Per 2003: ICV-EA-EPM; Per 2007: ICV-EUIA-EPM.

Font: Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya. Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(16)
(17)
(18)
(19)

Departament d'Estadística

2.Regidors de Catalunya

1.Per províncies. 2011

Província TOTAL PP CIU

ERC-AM

PSC-PM

ICV-EUIA-E C's SI Ind. C Ind. P Ind. I

Altres (1)

CATALUNYA 9.132 475 3.897 1.379 2.119 400 7 39 150 106 355 205

Barcelona 3.761 289 1.279 469 984 288 2 20 69 51 192 118

Girona 1.937 38 929 357 351 59 0 9 26 20 101 47

Lleida 1.745 59 907 309 371 16 4 - 10 20 25 24

Tarragona (2) 1.689 89 782 244 413 37 1 10 45 15 37 16

(1) CUP-PA: 89; PxC: 65; EN-CERD: 23; PIA: 4; PDF: 3; EB: 3; RCAT+SI: 3; NH: 2; RCAT: 2; VX+: 2; PLH: 1; EU-IU: 1; VD: 1; PRE-IR: 1; CenB: 1; BM: 1; DES DE BAIX: 1; PxCat: 1; EV: 1

(2) Al municipi de Vilella Alta no s'han realitzat eleccions i s'ha nomenat una Comissió Gestora. Font: Junta Electoral Central. BOE, nº 177 (25/7/2011), nº 179 (27/7/2011) i nº 181 (29/7/2011). Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(20)

Departament d'Estadística

2.Regidors de Catalunya

2.Per comarques. 2011

Comarca TOTAL PP CIU

ERC-AM

PSC-PM

ICV-EUIA-E C's SI Ind. C Ind. P Ind. I

Altres (1)

CATALUNYA 9.132 475 3.897 1.379 2.119 400 7 39 150 106 355 205

Alt Camp 187 1 110 13 49 7 - 2 - - 2 3

Alt Empordà 530 11 278 79 112 15 - 3 2 5 19 6

Alt Penedès 277 17 113 23 96 8 - 0 - - 11 9

Alt Urgell 129 8 68 16 33 1 - - - 0 3 0

Alta Ribagorça 27 1 11 1 12 - - - 2

-Anoia 287 6 111 69 71 8 - 0 6 0 9 7

Bages 361 5 145 79 73 8 - 2 - 10 23 16

Baix Camp 268 14 130 37 71 1 0 0 5 4 3 3

Baix Ebre 152 10 59 35 43 2 - - 0 - 0 3

Baix Empordà 338 9 126 60 84 19 - 1 12 - 24 3

Baix Llobregat 538 73 114 34 169 102 1 0 1 10 17 17

Baix Penedès 172 14 72 18 48 2 0 0 3 1 9 5

Barcelonès 143 35 26 4 56 16 0 0 - - 2 4

Berguedà 213 1 121 17 56 3 - 1 - - 9 5

Cerdanya 119 2 68 10 14 1 - 1 - - - 23

Conca de Barberà 144 0 66 23 19 5 - 5 15 - 11 0

Garraf 106 14 30 0 28 12 0 0 5 5 6 6

Garrigues 168 3 87 45 25 1 - - - 1 5 1

Garrotxa 179 1 114 23 29 0 - 0 - 2 8 2

Gironès 263 4 129 54 38 6 0 3 - 5 8 16

Maresme 450 50 161 48 101 27 0 1 7 0 40 15

Montsià 140 14 54 28 35 4 - 0 3 - 1 1

Noguera 220 5 114 64 31 4 - - - 0 2 0

Osona 459 0 197 110 60 7 - 5 15 8 37 20

Pallars Jussà 98 0 38 16 42 - - - 2

Pallars Sobirà 99 0 62 8 25 2 - - - 0 2

-Pla d'Urgell 150 2 100 18 18 0 - - 4 - 6 2

Pla de l'Estany 97 0 48 37 4 1 - - - - 5 2

Priorat (2) 142 0 72 33 28 - - 1 - 6 2

-Ribera d'Ebre 122 1 62 23 30 1 0 - 4 - 1

-Ripollès 141 0 64 34 30 1 - - 4 - 7 1

Segarra 141 3 74 40 11 0 - - 4 4 2 3

Segrià 352 22 155 41 118 5 4 - - 4 - 3

Selva 300 11 111 64 49 17 0 1 14 7 24 2

Solsonès 99 2 61 29 4 0 - - 0 - 3

-Tarragonès 264 28 109 23 69 15 1 2 7 4 5 1

Terra Alta 98 7 48 11 21 - - - 8 - 3

-Urgell 158 11 82 25 20 2 - - 2 11 - 5

Val d'Aran 59 2 32 - 25 - - -

-Vallès Occidental 399 52 105 32 117 43 1 4 7 12 20 6

Vallès Oriental 543 36 170 55 155 54 0 7 22 7 24 13

(1) CUP-PA: 89; PxC: 65; EN-CERD: 23; PIA: 4; PDF: 3; EB: 3; RCAT+SI: 3; NH: 2; RCAT: 2; VX+: 2; PLH: 1; EU-IU: 1; VD: 1; PRE-IR: 1; CenB: 1; BM: 1; DES DE BAIX: 1; PxCat: 1; EV: 1

(2) Al municipi de Vilella Alta no s'han realitzat eleccions i s'ha nomenat una Comissió Gestora. Font: Junta Electoral Central. BOE, nº 177 (25/7/2011), nº 179 (27/7/2011) i nº 181 (29/7/2011). Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(21)

Departament d'Estadística

2.Regidors de Catalunya

3.Evolució a Catalunya. 1999-2011

Partit 1999 % 2003 % 2007 % 2011 %

TOTAL 8.496 100,0 8.690 100,0 8.932 100,0 9.132 100,0

CIU 4.118 48,5 3.711 42,7 3.413 38,2 3.897 42,7

PSC-PM 2.033 23,9 2.278 26,2 2.571 28,8 2.119 23,2

ERC-AM 677 8,0 1.280 14,7 1.583 17,7 1.379 15,1

ICV-EUIA-E (1) 291 3,4 400 4,6 456 5,1 400 4,4

PP 452 5,3 350 4,0 284 3,2 475 5,2

C's - - - - 13 0,1 7 0,1

SI - - - 39 0,4

Indep. conservadores 427 5,0 265 3,0 186 2,1 150 1,6

Indep. progressistes 183 2,2 82 0,9 90 1,0 106 1,2

Indep. indeterminades 262 3,1 294 3,4 296 3,3 355 3,9

Altres partits 53 0,6 30 0,3 40 0,4 205 2,2

(1) Per 1999: IC-V; Per 2003: ICV-EA-EPM; Per 2007: ICV-EUIA-EPM. Font: Departament de Governació. Generalitat de Catalunya.

Junta Electoral Central. BOE, nº 177 (25/7/2011), nº 179 (27/7/2011) i nº 181 (29/7/2011). Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(22)
(23)
(24)
(25)

Departament d'Estadística

3.Alcaldes i Regidors de la província de Barcelona

1.Alcaldes per comarques. 2011

Comarca TOTAL PP CIU

ERC-AM

PSC-PM

ICV-EUIA-E C's SI Ind. C Ind. P Ind. I Altres

(1)

PROVÍNCIA BARCELONA 311 3 142 39 82 16 0 1 6 4 16 2

Alt Penedès 27 1 13 1 10 0 - 0 - - 2 0

Anoia 33 0 15 9 8 1 - 0 0 0 0 0

Bages 35 0 15 9 6 0 - 0 - 1 3 1

Baix Llobregat 30 1 8 1 13 6 0 0 0 1 0 0

Barcelonès 5 1 1 0 3 0 0 0 - - 0 0

Berguedà (2) 30 0 19 2 7 0 - 0 - - 2 0

Garraf 6 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0

Maresme 30 0 20 1 6 1 0 0 0 0 1 1

Osona (3) 48 0 23 10 6 1 - 0 1 1 6 0

Vallès Occidental 23 0 6 3 10 2 0 1 0 0 1 0

Vallès Oriental 43 0 19 3 12 3 0 0 4 1 1 0

Mun. altres comarques 1 - 0 - 0 - - 1 - -

-(1) CUP-PA: 2

(2) Manca l'alcalde d'un municipi que pertany a la província de Lleida.

(3) Manquen els alcaldes de tres municipis que pertanyen a la província de Girona.

Font: Municat. Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya. Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

3.Alcaldes i Regidors de la província de Barcelona

2.Regidors per comarques. 2011

Comarca TOTAL PP CIU

ERC-AM

PSC-PM

ICV-EUIA-E C's SI Ind. C Ind. P Ind. I Altres

(1)

PROVÍNCIA BARCELONA 3.761 289 1.279 469 984 288 2 20 69 51 192 118

Alt Penedès 277 17 113 23 96 8 - 0 - - 11 9

Anoia 287 6 111 69 71 8 - 0 6 0 9 7

Bages 361 5 145 79 73 8 - 2 - 10 23 16

Baix Llobregat 538 73 114 34 169 102 1 0 1 10 17 17

Barcelonès 143 35 26 4 56 16 0 0 - - 2 4

Berguedà (2) 208 1 116 17 56 3 - 1 - - 9 5

Garraf 106 14 30 0 28 12 0 0 5 5 6 6

Maresme 450 50 161 48 101 27 0 1 7 0 40 15

Osona (3) 440 0 187 108 60 7 - 5 15 7 31 20

Vallès Occidental 399 52 105 32 117 43 1 4 7 12 20 6

Vallès Oriental 543 36 170 55 155 54 0 7 22 7 24 13

Mun. altres comarques 9 - 1 - 2 - - 6 - -

-(1) CUP-PA: 61; PxC: 45; PDF: 3; NH: 2; PLH: 1; EU-IU: 1; VD: 1; EB: 1; PRE-IR: 1; RI.Cat: 1; CenB: 1 (2) Manquen els regidors d'un municipi que pertany a la província de Lleida.

(3) Manquen els regidors de tres municipis que pertanyen a la província de Girona. Font: Junta Electoral Central. BOE, nº 177 (25/7/11).

Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(26)

Departament d'Estadística

3.Alcaldes i Regidors de la província de Barcelona

3.Per municipis de la comarca de l'Alt Penedès. 2011

Municipi TOTAL PP CIU

ERC-AM

PSC-PM

ICV-EUIA-E C's SI Ind. C Ind. P Ind. I

Altres

(1) Alcalde

TOTAL ALCALDES 27 1 13 1 10 0 0 2 0

TOTAL REGIDORS 277 17 113 23 96 8 0 11 9

Avinyonet del Penedès 9 2 5 2 PSC

Cabanyes, les 7 5 2 CIU

Castellet i la Gornal 11 1 2 1 7 PSC

Castellví de la Marca 9 7 0 2 CIU

Font-rubí 9 7 1 0 1 CIU

Gelida 13 1 2 2 6 1 1 PSC

Granada, la 9 0 4 0 1 4 CIU

Mediona 11 1 2 7 1 PSC

Olèrdola 11 0 5 6 PSC

Olesa de Bonesvalls 9 1 2 1 2 1 2 Ind. I

Pacs del Penedès 7 4 3 CIU

Pla del Penedès, el 9 5 4 CIU

Pontons 7 6 0 1 PP

Puigdàlber 7 4 3 0 CIU

Sant Cugat Sesgarrigues 7 2 5 PSC

Sant Llorenç d'Hortons 11 0 4 6 1 PSC

Sant Martí Sarroca 11 7 1 1 2 CIU

Sant Pere de Riudebitlles 11 0 4 3 3 0 1 CIU

Sant Quintí de Mediona 11 1 3 2 5 PSC

Sant Sadurní d'Anoia 17 2 6 4 5 0 ERC

Santa Fe del Penedès 7 3 0 4 Ind. I

Santa Margarida i els Monjos 13 1 4 1 7 PSC

Subirats 11 1 5 2 1 2 CIU

Torrelavit 9 0 6 3 CIU

Torrelles de Foix 11 0 5 1 3 1 1 CIU

Vilafranca del Penedès 21 2 9 1 6 1 0 2 CIU

Vilobí del Penedès 9 4 5 PSC

(1) Regidors: CUP-PA: 7; PxC: 1; PLH: 1

(2) Al municipi de Vilella Alta no s'han realitzat eleccions i s'ha nomenat una Comissió Gestora. Font: Junta Electoral Central. BOE, nº 177 (25/7/11).

Municat. Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya. Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(27)

Departament d'Estadística

3.Alcaldes i Regidors de la província de Barcelona

4.Per municipis de la comarca de l'Anoia. 2011

Municipi TOTAL PP CIU

ERC-AM

PSC-PM

ICV-EUIA-E C's SI Ind. C Ind. P Ind. I Altres

(1) Alcalde

TOTAL ALCALDES 33 0 15 9 8 1 0 0 0 0 0

TOTAL REGIDORS 287 6 111 69 71 8 0 6 0 9 7

Argençola 5 1 2 0 2 ICV

Bellprat 3 0 2 1 ERC

Bruc, el 9 0 5 2 2 0 CIU

Cabrera d'Igualada 9 0 2 3 3 1 0 ERC

Calaf 11 0 7 1 0 0 3 CIU

Calonge de Segarra 5 0 1 0 4 0 PSC

Capellades 13 0 5 3 2 3 0 CIU

Carme 7 2 5 0 0 ERC

Castellfollit de Riubregós 5 0 3 1 1 CIU

Castellolí 7 3 2 2 PSC

Copons 7 7 PSC

Hostalets de Pierola, els 11 0 1 4 5 1 0 PSC

Igualada 21 2 10 2 5 1 0 1 CIU

Jorba 7 1 6 0 ERC

Llacuna, la 7 7 0 CIU

Masquefa 13 1 8 1 2 0 1 0 CIU

Montmaneu 5 0 5 0 0 CIU

Òdena 11 0 4 2 5 0 ERC

Orpí 5 0 1 4 0 0 ERC

Piera 17 2 6 3 3 1 1 0 1 CIU

Pobla de Claramunt, la 11 0 7 1 3 CIU

Prats de Rei, els 7 7 0 ERC

Pujalt 5 0 4 1 0 CIU

Rubió 5 0 5 0 0 0 CIU

Sant Martí de Tous 9 2 5 2 ERC

Sant Martí Sesgueioles 7 0 2 5 0 ERC

Sant Pere Sallavinera 5 0 4 1 0 CIU

Santa Margarida de Montbui 13 0 0 0 9 1 2 1 PSC

Santa Maria de Miralles 5 0 4 1 0 CIU

Torre de Claramunt, la 11 0 7 0 3 1 CIU

Vallbona d'Anoia 9 0 1 4 4 PSC

Veciana 5 0 1 1 3 0 PSC

Vilanova del Camí 17 1 2 1 4 1 3 4 1 PSC

(1) Regidors: PxC: 7

Font: Junta Electoral Central. BOE, nº 177 (25/7/11).

Municat. Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya. Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(28)

Departament d'Estadística

3.Alcaldes i Regidors de la província de Barcelona

5.Per municipis de la comarca del Bages. 2011

Municipi TOTAL PP CIU

ERC-AM

PSC-PM

ICV-EUIA-E C's SI Ind. C Ind. P Ind. I Altres

(1) Alcalde

TOTAL ALCALDES 35 0 15 9 6 0 0 1 3 1

TOTAL REGIDORS 361 5 145 79 73 8 2 10 23 16

Aguilar de Segarra 7 0 7 CIU

Artés 13 5 3 2 3 ERC

Avinyó 11 5 6 ERC

Balsareny 11 7 3 1 CIU

Calders 7 3 4 Ind. P

Callús 9 0 5 0 4 CIU

Cardona 13 5 6 2 ERC

Castellbell i el Vilar 11 0 2 1 7 1 PSC

Castellfollit del Boix 7 1 6 Ind. I

Castellgalí 9 0 4 0 5 PSC

Castellnou de Bages 9 2 6 1 PSC

Estany, l' 7 3 4 ERC

Fonollosa 9 0 5 3 1 CIU

Gaià 5 0 4 1 0 CIU

Manresa 25 3 11 3 4 0 0 0 4 CIU

Marganell 7 0 5 1 0 1 CIU

Moià 13 0 2 6 0 5 ERC

Monistrol de Calders 7 4 1 2 CIU

Monistrol de Montserrat 11 0 5 4 2 ERC

Mura 5 0 0 1 3 1 PSC

Navarcles 13 0 5 1 6 0 1 PSC

Navàs 13 5 3 1 4 CUP

Pont de Vilomara i Rocafort, el 11 0 1 0 8 2 0 PSC

Rajadell 7 6 1 CIU

Sallent 13 5 4 2 1 1 CIU

Sant Feliu Sasserra 7 3 4 ERC

Sant Fruitós de Bages 13 5 2 2 0 4 0 Ind. I

Sant Joan de Vilatorrada 17 1 6 2 4 3 1 CIU

Sant Mateu de Bages 7 7 CIU

Sant Salvador de Guardiola 11 0 2 1 1 6 1 Ind. I

Sant Vicenç de Castellet 13 1 5 3 3 0 1 CIU

Santa Maria d'Oló 9 9 ERC

Santpedor 13 0 4 6 2 1 ERC

Súria 13 0 4 1 3 0 5 CIU

Talamanca 5 0 2 1 1 1 CIU

(1) Alcaldes: CUP-PA: 1 Regidors: CUP-PA: 12; PxC: 4

Font: Junta Electoral Central. BOE, nº 177 (25/7/11).

Municat. Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya. Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(29)

Departament d'Estadística

3.Alcaldes i Regidors de la província de Barcelona

6.Per municipis de la comarca del Baix Llobregat. 2011

Municipi TOTAL PP CIU

ERC-AM

PSC-PM

ICV-EUIA-E C's SI Ind. C Ind. P Ind. I Altres

(1) Alcalde

TOTAL ALCALDES 30 1 8 1 13 6 0 0 0 1 0 0

TOTAL REGIDORS 538 73 114 34 169 102 1 0 1 10 17 17

Abrera 17 3 2 0 6 1 0 3 2 PSC

Begues 13 3 3 1 2 3 0 1 0 CIU

Castelldefels 25 8 5 0 7 3 0 0 2 0 PP

Castellví de Rosanes 9 0 4 5 0 0 PSC

Cervelló 13 1 4 1 5 2 0 CIU

Collbató 11 1 2 1 4 3 0 0 0 CIU

Corbera de Llobregat 17 2 4 2 5 1 0 3 0 CIU

Cornellà de Llobregat 25 5 2 0 14 4 0 0 PSC

Esparreguera 21 3 4 3 2 3 1 4 1 CIU

Esplugues de Llobregat 21 4 3 1 10 3 0 0 PSC

Gavà 21 4 3 2 9 2 1 0 0 PSC

Martorell 21 2 11 1 4 3 0 CIU

Molins de Rei 21 1 5 2 5 4 0 4 PSC

Olesa de Montserrat 21 2 4 1 3 9 1 1 ICV

Pallejà 17 1 5 3 4 0 1 3 CIU

Palma de Cervelló, la 11 0 5 0 6 ICV

Papiol, el 11 0 4 1 1 0 0 5 0 Ind. P

Prat de Llobregat, el 25 6 3 0 5 11 0 0 ICV

Sant Andreu de la Barca 21 2 3 2 10 2 0 1 1 PSC

Sant Boi de Llobregat 25 5 3 0 10 4 0 0 3 PSC

Sant Climent de Llobregat 11 0 5 3 1 1 1 CIU

Sant Esteve Sesrovires 13 1 2 0 5 2 3 PSC

Sant Feliu de Llobregat 21 4 4 0 6 7 0 0 ICV

Sant Joan Despí 21 3 2 0 13 3 0 0 0 PSC

Sant Just Desvern 17 2 5 1 6 2 0 0 1 PSC

Sant Vicenç dels Horts 21 2 3 6 7 3 0 0 ERC

Santa Coloma de Cervelló 13 1 2 1 1 7 1 ICV

Torrelles de Llobregat 13 0 2 4 1 5 0 1 0 ICV

Vallirana 17 2 6 1 7 1 0 PSC

Viladecans 25 5 4 0 12 3 0 0 1 PSC

(1) Regidors: PxC: 8; CUP-PA: 4; PDF: 3; EU-IU: 1; VD: 1 Font: Junta Electoral Central. BOE, nº 177 (25/7/11).

Municat. Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya. Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(30)

Departament d'Estadística

3.Alcaldes i Regidors de la província de Barcelona

7.Per municipis de la comarca del Barcelonès. 2011

Municipi TOTAL PP CIU

ERC-AM

PSC-PM

ICV-EUIA-E C's SI Ind. C Ind. P Ind. I

Altres

(1) Alcalde

TOTAL ALCALDES 5 1 1 0 3 0 0 0 0 0

TOTAL REGIDORS 143 35 26 4 56 16 0 0 2 4

Badalona 27 11 4 0 9 3 0 0 0 PP

Barcelona 41 9 14 2 11 5 0 0 0 CIU

Hospitalet de Llobregat 27 6 4 2 13 2 0 0 PSC

Sant Adrià Besòs 21 4 2 0 11 3 0 0 1 PSC

Santa Coloma Gramenet 27 5 2 0 12 3 0 2 3 PSC

(1) Regidors: PxC: 4

Font: Junta Electoral Central. BOE, nº 177 (25/7/11).

Municat. Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya. Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(31)

Departament d'Estadística

3.Alcaldes i Regidors de la província de Barcelona

8.Per municipis de la comarca del Berguedà. 2011

Municipi TOTAL PP CIU

ERC-AM

PSC-PM

ICV-EUIA-E C's SI Ind. C Ind. P Ind. I Altres

(1) Alcalde

TOTAL ALCALDES 31 0 20 2 7 0 0 2 0

TOTAL REGIDORS 213 1 121 17 56 3 1 9 5

Avià 11 4 3 4 0 Ind. I

Bagà 11 5 6 PSC

Berga 17 1 9 0 4 0 0 3 CIU

Borredà 7 2 5 PSC

Capolat 3 0 2 0 1 CIU

Casserres 9 3 5 1 ERC

Castell de l'Areny 3 0 3 0 CIU

Castellar de n'Hug 5 0 4 1 0 CIU

Castellar del Riu 5 0 5 0 CIU

Cercs 9 5 2 2 CIU

Espunyola, l' 7 0 2 5 0 ERC

Fígols 3 0 2 0 1 CIU

Gironella 13 8 1 3 1 CIU

Gisclareny 3 0 3 0 CIU

Gósol (2) 5 0 5 0 CIU

Guardiola de Berguedà 9 7 2 CIU

Montclar 5 0 4 1 0 CIU

Montmajor 7 4 3 CIU

Nou de Berguedà, la 5 0 1 4 PSC

Olvan 7 3 4 PSC

Pobla de Lillet, la 9 5 4 CIU

Puig-reig 11 0 6 1 1 3 CIU

Quar, la 3 0 3 0 0 CIU

Sagàs 5 0 0 5 Ind. I

Saldes 7 3 4 PSC

Sant Jaume de Frontanyà 3 0 1 0 2 PSC

Sant Julià de Cerdanyola 7 0 3 4 PSC

Santa Maria de Merlès 5 0 5 0 CIU

Vallcebre 7 0 7 CIU

Vilada 7 4 3 CIU

Viver i Serrateix 5 0 4 1 CIU

(1) Regidors: CUP-PA: 4; EB: 1

(2) Municipi que pertany a la província de Lleida. Font: Junta Electoral Central. BOE, nº 177 (25/7/11).

Municat. Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya. Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(32)

Departament d'Estadística

3.Alcaldes i Regidors de la província de Barcelona

9.Per municipis de la comarca del Garraf. 2011

Municipi TOTAL PP CIU

ERC-AM

PSC-PM

ICV-EUIA-E C's SI Ind. C Ind. P Ind. I

Altres

(1) Alcalde

TOTAL ALCALDES 6 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0

TOTAL REGIDORS 106 14 30 0 28 12 0 0 5 5 6 6

Canyelles 11 2 6 0 2 1 CIU

Cubelles 17 2 3 0 3 4 0 0 1 4 0 ICV

Olivella 11 1 1 1 4 4 ICV

Sant Pere de Ribes 21 3 5 0 7 1 5 0 PSC

Sitges 21 3 6 0 7 0 0 0 2 3 CIU

Vilanova i la Geltrú 25 3 9 0 8 2 0 0 3 CIU

(1) Regidors: CUP-PA: 4; NH: 2

Font: Junta Electoral Central. BOE, nº 177 (25/7/11).

Municat. Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya. Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(33)

Departament d'Estadística

3.Alcaldes i Regidors de la província de Barcelona

10.Per municipis de la comarca del Maresme. 2011

Municipi TOTAL PP CIU

ERC-AM

PSC-PM

ICV-EUIA-E C's SI Ind. C Ind. P Ind. I Altres

(1) Alcalde

TOTAL ALCALDES 30 0 20 1 6 1 0 0 0 0 1 1

TOTAL REGIDORS 450 50 161 48 101 27 0 1 7 0 40 15

Alella 13 1 3 6 1 0 2 ERC

Arenys de Mar 17 2 5 1 4 3 1 1 CIU

Arenys de Munt 13 1 3 4 1 0 4 CUP

Argentona 17 2 4 1 2 1 6 1 CIU

Cabrera de Mar 11 1 3 2 0 5 CIU

Cabrils 13 2 5 1 1 1 0 1 2 0 CIU

Caldes d'Estrac 11 0 6 5 CIU

Calella 17 2 8 2 5 0 0 CIU

Canet de Mar 17 2 4 4 3 0 4 0 CIU

Dosrius 13 2 2 6 0 3 0 PSC

Malgrat de Mar 17 2 5 3 6 1 0 0 0 PSC

Masnou, el 21 2 8 3 4 3 0 1 CIU

Mataró 27 5 8 0 8 2 0 0 0 4 CIU

Montgat 17 2 6 2 5 1 0 1 CIU

Òrrius 7 0 6 1 CIU

Palafolls 13 2 2 2 6 1 0 PSC

Pineda de Mar 21 4 3 2 11 0 1 0 PSC

Premià de Dalt 17 2 8 1 5 1 CIU

Premià de Mar 21 3 10 0 4 2 0 2 CIU

Sant Andreu de Llavaneres 17 3 7 3 1 2 1 CIU

Sant Cebrià de Vallalta 11 0 4 1 2 1 2 1 PSC

Sant Iscle de Vallalta 9 0 4 0 4 1 CIU

Sant Pol de Mar 13 1 5 1 0 2 0 4 CIU

Sant Vicenç de Montalt 13 1 6 1 1 0 4 CIU

Santa Susanna 11 1 8 0 2 0 CIU

Teià 13 1 4 2 1 5 Ind. I

Tiana 13 1 3 2 4 3 0 PSC

Tordera 17 2 9 2 4 CIU

Vilassar de Dalt 13 1 3 1 1 3 4 0 ICV

Vilassar de Mar 17 2 9 1 3 1 0 0 1 CIU

(1) Alcaldes: CUP-PA: 1

Regidors: CUP-PA: 11; PxC: 3; PRE-IR: 1 Font: Junta Electoral Central. BOE, nº 177 (25/7/11).

Municat. Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya. Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(34)

Departament d'Estadística

3.Alcaldes i Regidors de la província de Barcelona

11.Per municipis de la comarca d'Osona. 2011

Municipi TOTAL PP CIU

ERC-AM

PSC-PM

ICV-EUIA-E C's SI Ind. C Ind. P Ind. I Altres

(1) Alcalde

TOTAL ALCALDES 51 0 24 11 6 1 0 1 1 7 0

TOTAL REGIDORS 459 0 197 110 60 7 5 15 8 37 20

Alpens 7 7 Ind. P

Balenyà 11 1 0 5 5 0 Ind. I

Brull, el 7 7 Ind. I

Calldetenes 11 4 5 0 2 CIU

Centelles 13 0 2 1 9 1 PSC

Collsuspina 7 0 3 4 ERC

Espinelves (2) 5 2 1 0 1 1 ERC

Folgueroles 11 2 2 0 7 Ind. I

Gurb 11 0 7 3 1 CIU

Lluçà 7 3 4 ERC

Malla 7 3 4 Ind. I

Manlleu 21 0 5 9 3 1 0 3 ERC

Masies de Roda, les 7 4 3 CIU

Masies de Voltregà, les 11 4 7 PSC

Montesquiu 7 1 4 0 2 ERC

Muntanyola 7 5 2 0 CIU

Olost 9 2 7 ERC

Orís 7 6 1 CIU

Oristà 7 3 4 PSC

Perafita 7 6 1 CIU

Prats de Lluçanès 11 6 5 CIU

Roda de Ter 13 0 2 5 5 0 1 ERC

Rupit i Pruit 7 7 CIU

Sant Agustí de Lluçanès 5 0 5 0 CIU

Sant Bartomeu del Grau 7 3 4 ERC

Sant Boi de Lluçanès 7 5 2 CIU

Sant Hipòlit de Voltregà 11 5 6 PSC

Sant Julià de Vilatorta 11 4 6 0 1 ERC

Sant Martí d'Albars 5 0 4 1 0 CIU

Sant Martí de Centelles 9 0 3 0 6 Ind. C

Sant Pere de Torelló 11 1 10 ERC

Sant Quirze de Besora 11 6 5 0 CIU

Sant Sadurní d'Osormort 3 0 2 1 0 0 CIU

Sant Vicenç de Torelló 11 4 1 6 0 PSC

Santa Cecília de Voltregà 5 0 3 2 0 CIU

Santa Eugènia de Berga 11 6 4 1 0 CIU

Santa Eulàlia de Riuprimer 9 4 5 ERC

Santa Maria de Besora 5 0 2 2 0 1 Ind. I

Santa Maria de Corcó 11 4 1 3 3 ICV

Seva 11 5 2 3 1 Ind. I

Sobremunt 3 0 2 1 0 CIU

Sora 5 0 5 0 CIU

Taradell 13 6 4 0 2 1 CIU

Tavèrnoles 7 3 1 3 CIU

Tavertet 5 0 5 0 CIU

Tona 13 7 0 0 0 6 CIU

Torelló 17 6 3 4 1 0 3 CIU

Vic 21 0 8 2 2 1 1 7 CIU

Vidrà (2) 5 0 5 0 CIU

Viladrau (2) 9 3 1 5 Ind. I

Vilanova de Sau 7 3 4 PSC (1) Regidors: PxC: 13; CUP-PA: 7

(2) Municipi que pertany a la província de Girona. Font: Junta Electoral Central. BOE, nº 177 (25/7/11).

Municat. Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya. Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(35)

Departament d'Estadística

3.Alcaldes i Regidors de la província de Barcelona

12.Per municipis de la comarca del Vallès Occidental. 2011

Municipi TOTAL PP CIU

ERC-AM

PSC-PM

ICV-EUIA-E C's SI Ind. C Ind. P Ind. I Altres

(1) Alcalde

TOTAL ALCALDES 23 0 6 3 10 2 0 1 0 0 1 0

TOTAL REGIDORS 399 52 105 32 117 43 1 4 7 12 20 6

Badia del Vallès 17 3 1 0 7 1 0 4 1 PSC

Barberà del Vallès 21 4 2 0 9 2 0 4 0 PSC

Castellar del Vallès 21 2 4 0 13 0 0 0 2 0 PSC

Castellbisbal 17 2 4 0 6 0 5 0 CIU

Cerdanyola del Vallès 25 5 4 2 7 5 0 0 0 2 0 0 PSC

Gallifa 5 0 2 0 3 SI

Matadepera 13 2 9 1 0 1 CIU

Montcada i Reixac 21 3 5 1 7 4 1 0 PSC

Palau-solità i Plegamans 17 2 5 1 6 2 1 0 PSC

Polinyà 13 1 4 1 4 2 1 CIU

Rellinars 7 0 3 3 1 ERC

Ripollet 21 4 4 0 7 2 4 0 PSC

Rubí 25 6 4 2 8 3 0 2 0 PSC

Sabadell 27 3 5 0 13 4 0 0 2 0 PSC

Sant Cugat del Vallès 25 4 15 0 2 2 0 0 0 2 CIU

Sant Llorenç Savall 11 0 4 6 1 0 ERC

Sant Quirze del Vallès 17 2 6 5 2 2 0 0 0 CIU

Santa Perpètua de Mogoda 21 2 3 2 5 7 0 1 1 ICV

Sentmenat 13 1 5 2 3 2 CIU

Terrassa 27 4 9 0 11 3 0 0 0 0 PSC

Ullastrell 9 0 2 4 2 1 ERC

Vacarisses 13 1 1 1 2 0 0 8 Ind. I

Viladecavalls 13 1 4 1 1 2 0 2 1 1 ICV

(1) Regidors: PxC: 3; CUP-PA: 2; RI.Cat: 1

Font: Junta Electoral Central. BOE, nº 177 (25/7/11).

Municat. Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya. Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(36)

Departament d'Estadística

3.Alcaldes i Regidors de la província de Barcelona

13.Per municipis de la comarca del Vallès Oriental. 2011

Municipi TOTAL PP CIU

ERC-AM

PSC-PM

ICV-EUIA-E C's SI Ind. C Ind. P Ind. I Altres

(1) Alcalde

TOTAL ALCALDES 43 0 19 3 12 3 0 0 4 1 1 0

TOTAL REGIDORS 543 36 170 55 155 54 0 7 22 7 24 13

Aiguafreda 11 0 7 2 2 0 CIU

Ametlla del Vallès, l' 13 1 7 3 1 1 0 CIU

Bigues i Riells 13 1 6 1 4 1 0 CIU

Caldes de Montbui 17 1 3 10 2 1 0 ERC

Campins 7 0 4 2 1 CIU

Canovelles 17 3 2 0 9 2 0 1 PSC

Cànoves i Samalús 11 1 1 1 4 2 2 PSC

Cardedeu 17 2 6 1 4 1 1 2 CIU

Castellcir 7 0 3 4 Ind. C

Castellterçol 11 0 5 3 3 ERC

Figaró-Montmany 9 0 0 0 3 6 Ind. I

Fogars de Montclús 7 0 3 4 PSC

Franqueses del Vallès, les 17 1 4 1 4 2 0 3 1 1 CIU

Garriga, la 17 1 7 3 2 2 2 0 CIU

Granera 3 0 2 1 CIU

Granollers 25 4 6 1 13 1 0 0 0 0 PSC

Gualba 9 0 5 1 3 CIU

Llagosta, la 17 2 2 6 6 0 1 0 ICV

Lliçà d'Amunt 17 3 2 5 6 1 0 0 0 PSC

Lliçà de Vall 13 1 7 3 2 CIU

Llinars del Vallès 13 1 1 8 1 0 1 1 ERC

Martorelles 11 0 3 1 1 1 4 1 Ind. C

Mollet del Vallès 25 4 4 2 12 3 0 0 0 0 PSC

Montmeló 13 1 1 0 6 5 PSC

Montornès del Vallès 17 2 1 0 5 9 0 0 ICV

Montseny 7 0 3 4 PSC

Parets del Vallès 17 2 3 0 7 1 0 4 PSC

Roca del Vallès, la 17 1 7 1 7 1 0 CIU

Sant Antoni de Vilamajor 13 1 4 1 1 3 1 2 CIU

Sant Celoni 17 0 7 0 7 1 2 PSC

Sant Esteve de Palautordera 11 0 6 0 1 4 CIU

Sant Feliu de Codines 13 0 2 0 10 1 PSC

Sant Fost de Campsentelles 13 1 2 1 1 0 6 2 Ind. C

Sant Pere de Vilamajor 11 0 4 2 1 1 3 CIU

Sant Quirze Safaja 7 0 5 2 CIU

Santa Eulàlia de Ronçana 13 1 6 3 2 1 CIU

Santa Maria de Martorelles 7 0 3 0 0 4 ICV

Santa Maria de Palautordera 13 1 5 1 3 0 0 3 CIU

Tagamanent 7 0 2 2 3 PSC

Vallgorguina 11 0 8 3 0 0 0 CIU

Vallromanes 11 0 3 3 0 2 3 Ind. C

Vilalba Sasserra 7 0 4 3 0 CIU

Vilanova del Vallès 11 0 4 1 0 6 0 Ind. P

(1) Regidors: CUP-PA: 10; PxC: 2; CenB: 1 Font: Junta Electoral Central. BOE, nº 177 (25/7/11).

Municat. Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya. Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(37)

Departament d'Estadística

3.Alcaldes i Regidors de la província de Barcelona

14.Evolució dels Alcaldes de la província de Barcelona. 1999-2011

Partit 1999 % 2003 % 2007 % 2011 %

TOTAL 311 100,0 311 100,0 311 100,0 311 100,0

CIU 151 48,6 123 39,5 121 38,9 142 45,7

PSC-PM 97 31,2 109 35,0 115 37,0 82 26,4

ERC-AM 15 4,8 47 15,1 46 14,8 39 12,5

ICV-EUIA-E (1) 13 4,2 10 3,2 14 4,5 16 5,1

PP 2 0,6 2 0,6 1 0,3 3 1,0

C's - - - - 0 0,0 0 0,0

SI - - - 1 0,3

Indep. Conservadores 16 5,1 13 4,2 6 1,9 6 1,9

Indep. Progressistes 5 1,6 0 0,0 1 0,3 4 1,3

Indep. Indeterminades 12 3,9 7 2,3 7 2,3 16 5,1

Altres partits 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,6

(1) Per 1999: IC-V; Per 2003: ICV-EA-EPM; Per 2007: ICV-EUIA-EPM.

Font: Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya. Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

3.Alcaldes i Regidors de la província de Barcelona

15.Evolució dels Regidors de la província de Barcelona. 1999-2011

Partit 1999 % 2003 % 2007 % 2011 %

TOTAL 3.469 100,0 3.577 100,0 3.697 100,0 3.761 100,0

CIU 1.279 36,9 1.147 32,1 1.168 31,6 1.279 34,0

PSC-PM 1.126 32,5 1.163 32,5 1.206 32,6 984 26,2

ERC-AM 288 8,3 519 14,5 551 14,9 469 12,5

ICV-EUIA-E (1) 239 6,9 298 8,3 310 8,4 288 7,7

PP 198 5,7 197 5,5 176 4,8 289 7,7

C's - - - - 8 0,2 2 0,1

SI - - - 20 0,5

Indep. Conservadores 141 4,1 95 2,7 74 2,0 69 1,8

Indep. Progressistes 38 1,1 31 0,9 57 1,5 51 1,4

Indep. Indeterminades 117 3,4 113 3,2 131 3,5 192 5,1

Altres partits 43 1,2 14 0,4 16 0,4 118 3,1

(1) Per 1999: IC-V; Per 2003: ICV-EA-EPM; Per 2007: ICV-EUIA-EPM.

Font: Junta Electoral Central. BOE, nº 178 (27/7/1999); nº 158 (3/7/2003); nº 162 (7/7/2007) i nº 177 (25/7/2011). Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(38)
(39)
(40)
(41)

Departament d'Estadística

4.Alcaldes i Regidors de la província de Girona

1.Alcaldes per comarques. 2011

Comarca TOTAL PP CIU

ERC-AM

PSC-PM

ICV-EUIA-E C's SI Ind. C Ind. P Ind. I

Altres (1)

PROVÍNCIA GIRONA 221 0 133 34 33 2 0 0 3 1 10 5

Alt Empordà 68 0 43 8 13 0 - 0 0 0 3 1

Baix Empordà 36 0 18 6 6 2 - 0 1 - 3 0

Cerdanya (2) 11 0 9 0 0 - - 0 - - - 2

Garrotxa 21 0 15 3 3 0 - 0 - 0 0 0

Gironès 27 0 17 5 3 0 0 0 - 0 0 2

Pla de l'Estany 11 0 6 4 0 0 - - - - 1 0

Ripollès 19 0 9 4 4 0 - - 1 - 1 0

Selva (3) 25 0 15 3 4 0 0 0 1 1 1 0

Mun. altres comarques 3 - 1 1 - - - 1

-(1) CUP-PA: 2; EN-CERD: 2; PIA: 1

(2) Manquen els alcaldes de sis municipis que pertanyen a la província de Lleida. (3) Manca l'alcalde d'un municipi que pertany a la província de Barcelona.

Font: Municat. Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya. Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

4.Alcaldes i Regidors de la província de Girona

2.Regidors per comarques. 2011

Comarca TOTAL PP CIU

ERC-AM

PSC-PM

ICV-EUIA-E C's SI Ind. C Ind. P Ind. I

Altres (1)

PROVÍNCIA GIRONA 1.937 38 929 357 351 59 0 9 26 20 101 47

Alt Empordà 530 11 278 79 112 15 - 3 2 5 19 6

Baix Empordà 338 9 126 60 84 19 - 1 12 - 24 3

Cerdanya (2) 79 2 50 4 7 - - 1 - - - 15

Garrotxa 179 1 114 23 29 0 - 0 - 2 8 2

Gironès 263 4 129 54 38 6 0 3 - 5 8 16

Pla de l'Estany 97 0 48 37 4 1 - - - - 5 2

Ripollès 141 0 64 34 30 1 - - 4 - 7 1

Selva (3) 291 11 110 64 47 17 0 1 8 7 24 2

Mun. altres comarques 19 0 10 2 0 - - - 1 6

-(1) CUP-PA: 18; EN-CERD: 15; PxC: 7; PIA: 4; EB: 2; BM: 1

(2) Manquen els regidors de sis municipis que pertanyen a la província de Lleida. (3) Manquen els regidors d'un municipi que pertany a la província de Barcelona. Font: Junta Electoral Central. BOE, nº 177 (25/7/11).

Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(42)

Departament d'Estadística

4.Alcaldes i Regidors de la província de Girona

3.Per municipis de la comarca de l'Alt Empordà. 2011

Municipi TOTAL PP CIU ERC-AM PSC-PM ICV-EUIA-E C's SI Ind. C Ind. P Ind. I Altres (1) Alcalde

TOTAL ALCALDES 68 0 43 8 13 0 0 0 0 3 1

TOTAL REGIDORS 530 11 278 79 112 15 3 2 5 19 6

Agullana 7 2 5 ERC

Albanyà 5 2 3 CIU

Armentera, l' 7 5 2 CIU

Avinyonet de Puigventós 9 1 5 3 CIU

Bàscara 7 7 CIU

Biure 5 0 2 2 1 PSC

Boadella i Les Escaules 7 4 3 CIU

Borrassà 7 7 CIU

Cabanelles 5 0 0 1 4 PSC

Cabanes 7 4 3 CIU

Cadaqués 11 8 3 0 CIU

Cantallops 7 5 2 ERC

Capmany 7 5 2 CIU

Castelló d'Empúries 17 1 7 2 2 1 1 3 CIU

Cistella 7 7 CIU

Colera 7 7 PSC

Darnius 7 3 4 Ind. I

Escala, l' 17 1 5 1 8 2 PSC

Espolla 7 3 4 ERC

Far d'Empordà, el 7 7 PSC

Figueres 21 3 12 2 2 1 0 1 CIU

Fortià 7 0 1 2 4 PSC

Garrigàs 7 7 CIU

Garriguella 7 5 2 CIU

Jonquera, la 11 1 5 5 0 CIU

Lladó 7 3 4 ERC

Llançà 13 0 7 1 3 1 1 CIU

Llers 9 9 CIU

Maçanet de Cabrenys 7 7 CIU

Masarac 7 1 6 PSC

Mollet de Peralada 5 0 4 0 1 CIU

Navata 9 6 1 0 2 CIU

Ordis 7 3 4 PSC

Palau de Santa Eulàlia 5 1 0 4 Ind. I

Palau-saverdera 9 9 CIU

Pau 7 5 2 CIU

Pedret i Marzà 5 4 1 CIU

Peralada 9 6 0 0 3 CIU

Pont de Molins 7 0 4 2 1 CIU

Pontós 5 0 4 1 0 0 CIU

Port de la Selva, el 7 4 2 1 CIU

Portbou 9 6 1 2 CIU

Rabós 5 0 3 2 CIU

Riumors 5 1 4 PSC

Roses 21 3 9 2 7 0 0 0 CIU

Sant Climent Sescebes 7 7 CIU

Sant Llorenç de la Muga 5 5 CIU

Sant Miquel de Fluvià 7 1 6 PSC

Sant Mori 5 0 4 1 0 CIU

Sant Pere Pescador 11 11 ERC

Santa Llogaia d'Àlguema 7 5 2 CIU

Saus, Camallera i Llampaies 7 2 2 3 CIU

Selva de Mar, la 5 5 0 CIU

Siurana 5 5 0 CIU

Terrades 7 5 2 CIU

Torroella de Fluvià 7 3 0 4 PSC

Vajol, la 3 1 2 0 ERC

Ventalló 7 0 4 1 2 CIU

Vila-sacra 7 5 2 CIU

Vilabertran 7 1 6 ERC

Viladamat 7 0 3 4 CUP

Vilafant 13 1 3 1 7 0 1 PSC

Vilajuïga 9 1 5 3 ERC

Vilamacolum 7 7 PSC

Vilamalla 9 0 8 1 CIU

Vilamaniscle 5 4 1 CIU

Vilanant 7 2 1 4 Ind. I

Vilaür 5 5 0 CIU

(1) Alcalde: CUP-PA: 1 Regidors: CUP-PA: 6

Font: Junta Electoral Central. BOE nº 177 (25/7/11).

Municat. Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya. Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(43)

Departament d'Estadística

4.Alcaldes i Regidors de la província de Girona

4.Per municipis de la comarca del Baix Empordà. 2011

Municipi TOTAL PP CIU

ERC-AM

PSC-PM

ICV-EUIA-E C's SI Ind. C Ind. P Ind. I Altres

(1) Alcalde

TOTAL ALCALDES 36 0 18 6 6 2 0 1 3 0

TOTAL REGIDORS 338 9 126 60 84 19 1 12 24 3

Albons 7 7 CIU

Begur 11 0 6 0 4 0 1 CIU

Bellcaire d'Empordà 7 7 Ind. I

Bisbal d'Empordà, la 17 1 3 6 6 1 ERC

Calonge 17 1 7 2 5 2 0 CIU

Castell-Platja d'Aro 17 1 8 1 6 1 0 0 CIU

Colomers 5 0 5 ICV

Corçà 9 1 8 PSC

Cruïlles, Monells i S. Sadurní 9 0 1 6 2 ERC

Foixà 7 5 2 CIU

Fontanilles 5 5 0 0 CIU

Forallac 9 8 1 CIU

Garrigoles 5 0 5 PSC

Gualta 7 4 3 CIU

Jafre 7 2 5 Ind. I

Mont-ras 9 0 5 4 0 CIU

Palafrugell 21 2 5 4 6 3 1 PSC

Palamós 17 1 5 2 8 1 0 PSC

Palau-sator 7 7 ERC

Pals 11 0 4 3 4 CIU

Parlavà 7 2 5 ERC

Pera, la 7 7 Ind. C

Regencós 7 2 2 0 3 CIU

Rupià 5 1 0 4 Ind. I

Sant Feliu de Guíxols 21 1 7 1 5 1 0 6 CIU

Santa Cristina d'Aro 13 1 5 2 4 0 1 CIU

Serra de Daró 5 5 CIU

Tallada d'Empordà, la 7 2 5 PSC

Torrent 5 2 1 1 1 CIU

Torroella de Montgrí 17 1 5 4 3 0 3 1 CIU

Ullà 9 2 7 PSC

Ullastret 5 4 1 CIU

Ultramort 5 5 0 CIU

Vall-llobrega 7 3 1 3 ICV

Verges 9 4 5 ERC

Vilopriu 5 0 1 4 0 ERC

(1) Regidors: EB: 2; PxC: 1

Font: Junta Electoral Central. BOE, nº 177 (25/7/11).

Municat. Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya. Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(44)

Departament d'Estadística

4.Alcaldes i Regidors de la província de Girona

5.Per municipis de la comarca de la Cerdanya. 2011

Municipi TOTAL PP CIU

ERC-AM

PSC-PM

ICV-EUIA-E C's SI Ind. C Ind. P Ind. I Altres

(1) Alcalde

TOTAL ALCALDES 17 0 12 1 1 0 0 3

TOTAL REGIDORS 119 2 68 10 14 1 1 23

Alp 9 4 1 4 CIU

Bellver de Cerdanya (2) 11 0 3 0 1 7 EN-CERD

Bolvir 7 0 2 5 EN-CERD

Das 5 0 4 1 0 CIU

Fontanals de Cerdanya 7 3 1 3 CIU

Ger 7 5 2 CIU

Guils de Cerdanya 7 6 1 CIU

Isòvol 7 1 2 4 EN-CERD

Lles de Cerdanya (2) 7 7 PSC

Llívia 9 1 8 CIU

Meranges 3 1 2 0 CIU

Montellà i Martinet (2) 7 2 5 ERC

Prats i Sansor (2) 5 0 4 1 0 CIU

Prullans (2) 5 0 5 0 CIU

Puigcerdà 13 0 10 0 0 3 CIU

Riu de Cerdanya (2) 5 0 4 0 1 CIU

Urús 5 0 5 0 0 CIU

(1) Alcaldes: EN-CERD: 3 Regidors: EN-CERD: 23

(2) Municipi que pertany a la província de Lleida.

Font: Junta Electoral Central. BOE, nº 177 (25/7/11) i nº 179 (27/7/11).

Municat. Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya. Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(45)

Departament d'Estadística

4.Alcaldes i Regidors de la província de Girona

6.Per municipis de la comarca de la Garrotxa. 2011

Municipi TOTAL PP CIU

ERC-AM

PSC-PM

ICV-EUIA-E C's SI Ind. C Ind. P Ind. I Altres

(1) Alcalde

TOTAL ALCALDES 21 0 15 3 3 0 0 0 0 0

TOTAL REGIDORS 179 1 114 23 29 0 0 2 8 2

Argelaguer 7 5 2 0 CIU

Besalú 11 11 CIU

Beuda 5 2 3 PSC

Castellfollit de la Roca 9 6 3 CIU

Maià de Montcal 7 7 CIU

Mieres 7 5 2 CIU

Montagut i Oix 7 7 CIU

Olot 21 1 10 2 6 0 0 0 0 2 CIU

Planes d'Hostoles, les 9 4 3 2 CIU

Preses, les 9 0 5 4 CIU

Riudaura 7 3 4 ERC

Sales de Llierca 5 5 PSC

Sant Aniol de Finestres 7 4 3 CIU

Sant Feliu de Pallerols 9 5 1 3 CIU

Sant Ferriol 5 5 0 CIU

Sant Jaume de Llierca 7 3 4 ERC

Sant Joan les Fonts 11 11 CIU

Santa Pau 9 4 5 ERC

Tortellà 7 1 6 PSC

Vall d'en Bas, la 11 8 3 CIU

Vall de Bianya, la 9 8 1 CIU

(1) Regidors: PxC: 2

Font: Junta Electoral Central. BOE, nº 177 (25/7/11).

Municat. Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya. Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(46)

Departament d'Estadística

4.Alcaldes i Regidors de la província de Girona

7.Per municipis de la comarca del Gironès. 2011

Municipi TOTAL PP CIU

ERC-AM

PSC-PM

ICV-EUIA-E C's SI Ind. C Ind. P Ind. I

Altres

(1) Alcalde

TOTAL ALCALDES 27 0 17 5 3 0 0 0 0 0 2

TOTAL REGIDORS 263 4 129 54 38 6 0 3 5 8 16

Aiguaviva 7 2 1 4 PIA

Bescanó 11 7 4 CIU

Bordils 9 4 0 3 2 CIU

Campllong 7 7 CIU

Canet d'Adri 7 3 3 1 CIU

Cassà de la Selva 13 0 6 5 1 0 1 CIU

Celrà 11 2 3 3 3 CUP

Cervià de Ter 7 7 CIU

Flaçà 9 5 2 2 CIU

Fornells de la Selva 11 0 9 2 0 CIU

Girona 25 3 10 0 7 2 0 0 3 CIU

Juià 7 2 2 3 PSC

Llagostera 13 0 11 1 0 1 0 CIU

Llambilles 7 4 3 CIU

Madremanya 5 2 3 PSC

Quart 11 0 3 3 5 ERC

Salt 21 1 9 0 6 0 2 0 3 CIU

Sant Andreu Salou 5 4 1 0 CIU

Sant Gregori 11 0 8 2 1 CIU

Sant Joan de Mollet 7 3 4 ERC

Sant Jordi Desvalls 7 3 1 3 CIU

Sant Julià de Ramis 11 0 4 4 1 1 1 PSC

Sant Martí de Llémena 7 5 2 CIU

Sant Martí Vell 7 2 4 1 ERC

Sarrià de Ter 11 0 1 9 1 ERC

Vilablareix 11 3 7 1 ERC

Viladasens 5 0 3 0 2 CIU

(1) Alcaldes: PIA: 1; CUP-PA: 1

Regidors: CUP-PA: 8; PIA: 4; PxC: 3; BM: 1 Font: Junta Electoral Central. BOE, nº 177 (25/7/11).

Municat. Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya. Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(47)

Departament d'Estadística

4.Alcaldes i Regidors de la província de Girona

8.Per municipis de la comarca del Pla de l'Estany. 2011

Municipi TOTAL PP CIU

ERC-AM

PSC-PM

ICV-EUIA-E C's SI Ind. C Ind. P Ind. I Altres

(1) Alcalde

TOTAL ALCALDES 11 0 6 4 0 0 1 0

TOTAL REGIDORS 97 0 48 37 4 1 5 2

Banyoles 17 0 9 4 1 1 2 CIU

Camós 7 4 3 CIU

Cornellà del Terri 11 4 0 2 5 Ind. I

Crespià 7 5 2 CIU

Esponellà 7 4 3 CIU

Fontcoberta 9 4 5 ERC

Palol de Revardit 7 7 CIU

Porqueres 11 2 9 ERC

Sant Miquel de Campmajor 5 0 2 3 0 ERC

Serinyà 9 0 2 6 1 ERC

Vilademuls 7 5 2 0 CIU

(1) Regidors: CUP-PA: 2

Font: Junta Electoral Central. BOE, nº 177 (25/7/11).

Municat. Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya. Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(48)

Departament d'Estadística

4.Alcaldes i Regidors de la província de Girona

9.Per municipis de la comarca del Ripollès. 2011

Municipi TOTAL PP CIU

ERC-AM

PSC-PM

ICV-EUIA-E C's SI Ind. C Ind. P Ind. I Altres

(1) Alcalde

TOTAL ALCALDES 19 0 9 4 4 0 1 1 0

TOTAL REGIDORS 141 0 64 34 30 1 4 7 1

Campdevànol 11 5 1 5 0 0 CIU

Campelles 5 1 0 4 PSC

Camprodon 11 0 2 3 6 PSC

Gombrèn 5 4 1 0 CIU

Llanars 7 3 4 Ind. C

Llosses, les 5 1 4 0 ERC

Molló 7 7 CIU

Ogassa 7 2 5 ERC

Pardines 5 5 ERC

Planoles 7 3 4 Ind. I

Queralbs 5 3 2 CIU

Ribes de Freser 9 7 1 1 CIU

Ripoll 17 0 9 5 2 0 1 CIU

Sant Joan de les Abadesses 11 0 2 2 7 0 PSC

Sant Pau de Segúries 7 4 3 CIU

Setcases 5 1 0 4 PSC

Toses 5 0 4 1 0 CIU

Vallfogona de Ripollès 5 1 4 ERC

Vilallonga de Ter 7 5 2 CIU

(1) Regidors: PxC: 1

Font: Junta Electoral Central. BOE, nº 177 (25/7/11).

Municat. Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya. Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(49)

Departament d'Estadística

4.Alcaldes i Regidors de la província de Girona

10.Per municipis de la comarca de la Selva. 2011

Municipi TOTAL PP CIU

ERC-AM

PSC-PM

ICV-EUIA-E C's SI Ind. C Ind. P Ind. I Altres

(1) Alcalde

TOTAL ALCALDES 26 0 15 3 4 0 0 0 2 1 1 0

TOTAL REGIDORS 300 11 111 64 49 17 0 1 14 7 24 2

Amer 11 6 5 0 CIU

Anglès 13 2 0 3 8 Ind. C

Arbúcies 13 3 1 1 0 7 1 Ind. P

Blanes 21 3 5 0 9 4 0 0 0 PSC

Breda 11 4 4 1 2 CIU

Brunyola 7 4 3 CIU

Caldes de Malavella 13 1 5 1 1 1 4 CIU

Cellera de Ter, la 11 3 8 ERC

Fogars de la Selva (2) 9 1 2 6 Ind. C

Hostalric 11 6 3 1 1 CIU

Lloret de Mar 21 2 7 1 4 1 0 0 0 6 CIU

Maçanet de la Selva 13 1 5 3 2 2 CIU

Massanes 7 1 1 2 2 1 PSC

Osor 7 0 4 3 CIU

Riells i Viabrea 11 3 5 1 2 CIU

Riudarenes 11 5 6 0 PSC

Riudellots de la Selva 9 5 1 3 CIU

Sant Feliu de Buixalleu 7 7 CIU

Sant Hilari Sacalm 13 6 3 4 CIU

S. Julià del Llor i Bonmatí 9 4 5 ERC

Santa Coloma de Farners 17 1 6 3 3 3 1 CIU

Sils 13 1 1 2 7 1 1 PSC

Susqueda 5 1 4 0 ERC

Tossa de Mar 13 6 2 5 Ind. I

Vidreres 13 1 5 3 4 CIU

Vilobí d'Onyar 11 0 6 5 CIU

(1) Regidors: CUP-PA: 2

(2) Municipi que pertany a la província de Barcelona. Font: Junta Electoral Central. BOE, nº 177 (25/7/11).

Municat. Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya. Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(50)

Departament d'Estadística

4.Alcaldes i Regidors de la província de Girona

11.Evolució dels Alcaldes de la província de Girona. 1999-2011

Partit 1999 % 2003 % 2007 % 2011 %

TOTAL 221 100,0 221 100,0 221 100,0 221 100,0

CIU 158 71,5 139 62,9 102 46,2 133 60,2

PSC-PM 26 11,8 37 16,7 52 23,5 33 14,9

ERC-AM 12 5,4 25 11,3 42 19,0 34 15,4

ICV-EUIA-E (1) 2 0,9 7 3,2 8 3,6 2 0,9

PP 1 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0

C's - - - - 0 0,0 0 0,0

SI - - - 0 0,0

Indep. Conservadores 11 5,0 3 1,4 4 1,8 3 1,4

Indep. Progressistes 7 3,2 3 1,4 1 0,5 1 0,5

Indep. Indeterminades 4 1,8 7 3,2 12 5,4 10 4,5

Altres partits 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 2,3

(1) Per 1999: IC-V; Per 2003: ICV-EA-EPM; Per 2007: ICV-EUIA-EPM. Font: Departament de Governació. Generalitat de Catalunya.

Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

4.Alcaldes i Regidors de la província de Girona

12.Evolució dels Regidors de la província de Girona. 1999-2011

Partit 1999 % 2003 % 2007 % 2011 %

TOTAL 1.793 100,0 1.839 100,0 1.885 100,0 1.937 100,0

CIU 1.039 57,9 927 50,4 789 41,9 929 48,0

PSC-PM 313 17,5 377 20,5 458 24,3 351 18,1

ERC-AM 150 8,4 300 16,3 398 21,1 357 18,4

ICV-EUIA-E (1) 23 1,3 66 3,6 84 4,5 59 3,0

PP 31 1,7 25 1,4 19 1,0 38 2,0

C's - - - - 0 0,0 0 0,0

SI - - - 9 0,5

Indep. Conservadores 106 5,9 38 2,1 34 1,8 26 1,3

Indep. Progressistes 74 4,1 29 1,6 15 0,8 20 1,0

Indep. Indeterminades 48 2,7 72 3,9 82 4,4 101 5,2

Altres partits 9 0,5 5 0,3 6 0,3 47 2,4

(1) Per 1999: IC-V; Per 2003: ICV-EA-EPM; Per 2007: ICV-EUIA-EPM.

Font: Junta Electoral Central. BOE, nº 178 (27/7/1999), nº 158 (3/7/2003), nº 162 (7/7/2007) i nº 177 (25/7/2011). Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(51)
(52)
(53)

Departament d'Estadística

5.Alcaldes i Regidors de la província de Lleida

1.Alcaldes per comarques. 2011

Comarca TOTAL PP CIU

ERC-AM

PSC-PM

ICV-EUIA-E C's SI Ind. C Ind. P Ind. I

Altres (1)

PROVÍNCIA LLEIDA 231 3 137 40 44 0 0 - 0 3 3 1

Alt Urgell 19 1 12 2 3 0 - - - 0 1 0

Alta Ribagorça 3 0 1 0 2 - - - 0

-Garrigues 24 0 12 7 4 0 - - - 0 1 0

Noguera 30 0 19 8 3 0 - - - 0 0 0

Pallars Jussà 14 0 4 3 7 - - - 0

Pallars Sobirà 15 0 10 1 4 0 - - - 0 0

-Pla d'Urgell 16 0 14 1 0 0 - - 0 - 1 0

Segarra 21 0 14 6 0 0 - - 0 1 0 0

Segrià 38 1 18 4 15 0 0 - 0 0 - 0

Solsonès 15 0 11 3 1 0 - - 0 - 0

-Urgell 20 1 12 4 1 0 - - 0 2 - 0

Val d'Aran 9 0 6 - 3 - - -

-Mun. altres comarques 7 0 4 1 1 0 - - - 1

(1) EN-CERD: 1

Font: Municat. Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya. Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

5.Alcaldes i Regidors de la província de Lleida

2.Regidors per comarques. 2011

Comarca TOTAL PP CIU

ERC-AM

PSC-PM

ICV-EUIA-E C's SI Ind. C Ind. P Ind. I

Altres (1)

PROVÍNCIA LLEIDA 1.745 59 907 309 371 16 4 - 10 20 25 24

Alt Urgell 129 8 68 16 33 1 - - - 0 3 0

Alta Ribagorça 27 1 11 1 12 - - - 2

-Garrigues 168 3 87 45 25 1 - - - 1 5 1

Noguera 220 5 114 64 31 4 - - - 0 2 0

Pallars Jussà 98 0 38 16 42 - - - 2

Pallars Sobirà 99 0 62 8 25 2 - - - 0 2

-Pla d'Urgell 150 2 100 18 18 0 - - 4 - 6 2

Segarra 141 3 74 40 11 0 - - 4 4 2 3

Segrià 352 22 155 41 118 5 4 - - 4 - 3

Solsonès 99 2 61 29 4 0 - - 0 - 3

-Urgell 158 11 82 25 20 2 - - 2 11 - 5

Val d'Aran 59 2 32 - 25 - - -

-Mun. altres comarques 45 0 23 6 7 1 - - - 8

(1) EN-CERD: 8; CUP-PA: 6; PxC: 4; RCAT+SI: 3; DES DE BAIX: 1; Reagrupament-RCAT: 1; PxCat: 1 Font: Junta Electoral Central. BOE, nº 179 (27/7/11).

(54)

Departament d'Estadística

5.Alcaldes i Regidors de la província de Lleida

3.Per municipis de la comarca de l'Alt Urgell. 2011

Municipi TOTAL PP CIU

ERC-AM

PSC-PM

ICV-EUIA-E C's SI Ind. C Ind. P Ind. I Altres Alcalde

TOTAL ALCALDES 19 1 12 2 3 0 0 1 0

TOTAL REGIDORS 129 8 68 16 33 1 0 3 0

Alàs i Cerc 7 4 3 CIU

Arsèguel 5 0 1 4 0 ERC

Bassella 7 7 PP

Cabó 3 0 1 0 2 CIU

Cava 3 0 1 2 0 PSC

Coll de Nargó 7 2 2 3 0 CIU

Estamariu 5 0 5 0 CIU

Fígols i Alinyà 7 3 3 1 ERC

Josa i Tuixén 5 0 5 0 CIU

Montferrer i Castellbó 9 9 CIU

Oliana 9 5 4 CIU

Organyà 7 0 3 4 PSC

Peramola 7 0 5 2 CIU

Pont de Bar, el 5 0 4 1 0 CIU

Ribera d'Urgellet 7 0 4 3 CIU

Seu d'Urgell, la 17 1 8 1 6 1 CIU

Valls d'Aguilar, les 7 1 3 3 Ind. I

Valls de Valira, les 7 0 3 1 3 PSC

Vansa i Fórnols, la 5 0 4 1 0 CIU

Font: Junta Electoral Central. BOE, nº 179 (27/7/11).

Municat. Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya. Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

5.Alcaldes i Regidors de la província de Lleida

4.Per municipis de la comarca de l'Alta Ribagorça. 2011

Municipi TOTAL PP CIU

ERC-AM

PSC-PM

ICV-EUIA-E C's SI Ind. C Ind. P Ind. I Altres Alcalde

TOTAL ALCALDES 3 0 1 2 0

TOTAL REGIDORS 27 1 11 1 12 2

Pont de Suert, el 11 1 8 2 CIU

Vall de Boí 9 2 5 2 PSC

Vilaller 7 0 1 1 5 PSC

Font: Junta Electoral Central. BOE, nº 179 (27/7/11).

Municat. Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya. Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(55)

Departament d'Estadística

5.Alcaldes i Regidors de la província de Lleida

5.Per municipis de la comarca de les Garrigues. 2011

Municipi TOTAL PP CIU

ERC-AM

PSC-PM

ICV-EUIA-E C's SI Ind. C Ind. P Ind. I Altres

(1) Alcalde

TOTAL ALCALDES 24 0 12 7 4 0 0 1 0

TOTAL REGIDORS 168 3 87 45 25 1 1 5 1

Albagés, l' 7 7 ERC

Albi, l' 7 3 4 ERC

Arbeca 11 3 2 6 PSC

Bellaguarda 7 4 3 CIU

Borges Blanques, les 13 0 6 4 1 1 1 CIU

Bovera 7 7 CIU

Castelldans 9 6 3 CIU

Cervià de les Garrigues 7 3 0 4 Ind. I

Cogul, el 5 2 3 0 ERC

Espluga Calba, l' 7 1 6 ERC

Floresta, la 5 0 5 0 CIU

Fulleda 5 1 0 4 0 ERC

Granadella, la 7 3 4 PSC

Granyena de les Garrigues 5 4 1 CIU

Juncosa 7 7 CIU

Juneda 11 6 2 3 CIU

Omellons, els 7 2 1 4 0 ERC

Pobla de Cérvoles, la 5 4 0 0 1 CIU

Puiggròs 7 7 CIU

Soleràs, el 7 3 3 1 PSC

Tarrés 5 0 0 5 0 0 ERC

Torms, els 5 1 4 PSC

Vilosell, el 5 0 5 0 CIU

Vinaixa 7 7 CIU

(1) Regidors: CUP-PA: 1

Font: Junta Electoral Central. BOE, nº 179 (27/7/11).

Municat. Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya. Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(56)

Departament d'Estadística

5.Alcaldes i Regidors de la província de Lleida

6.Per municipis de la comarca de la Noguera. 2011

Municipi TOTAL PP CIU

ERC-AM

PSC-PM

ICV-EUIA-E C's SI Ind. C Ind. P Ind. I Altres Alcalde

TOTAL ALCALDES 30 0 19 8 3 0 0 0 0

TOTAL REGIDORS 220 5 114 64 31 4 0 2 0

Àger 7 0 3 4 ERC

Albesa 9 6 3 CIU

Algerri 7 3 4 0 ERC

Alòs de Balaguer 5 0 4 1 0 CIU

Artesa de Segre 11 0 4 7 0 ERC

Avellanes i Santa Linya, les 7 0 3 4 PSC

Balaguer 17 1 7 2 6 1 0 0 CIU

Baronia de Rialb, la 7 5 2 CIU

Bellcaire d'Urgell 9 5 2 1 1 CIU

Bellmunt d'Urgell 5 0 5 0 0 0 CIU

Cabanabona 5 3 2 0 CIU

Camarasa 7 3 1 3 CIU

Castelló de Farfanya 7 2 4 1 ERC

Cubells 7 4 3 CIU

Foradada 5 0 3 2 0 0 CIU

Ivars de Noguera 7 4 3 CIU

Menàrguens 7 1 2 4 PSC

Montgai 7 1 5 1 ERC

Oliola 5 0 5 0 CIU

Os de Balaguer 7 3 4 ERC

Penelles 7 7 CIU

Ponts 11 0 5 2 3 1 CIU

Preixens 7 4 3 CIU

Sentiu de Sió, la 7 5 2 CIU

Térmens 9 4 0 5 PSC

Tiurana 3 0 3 0 0 CIU

Torrelameu 7 1 3 3 CIU

Vallfogona de Balaguer 9 2 5 2 CIU

Vilanova de l'Aguda 5 0 1 4 0 ERC

Vilanova de Meià 7 0 2 5 ERC

Font: Junta Electoral Central. BOE, nº 179 (27/7/11).

Municat. Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya. Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

(57)

Departament d'Estadística

5.Alcaldes i Regidors de la província de Lleida

7.Per municipis de la comarca del Pallars Jussà. 2011

Municipi TOTAL PP CIU

ERC-AM

PSC-PM

ICV-EUIA-E C's SI Ind. C Ind. P Ind. I Altres

(1) Alcalde

TOTAL ALCALDES 14 0 4 3 7 0

TOTAL REGIDORS 98 0 38 16 42 2

Abella de la Conca 5 0 0 1 4 PSC

Castell de Mur 5 0 2 2 1 ERC

Conca de Dalt 7 6 1 CIU

Gavet de la Conca 7 2 0 5 PSC

Isona i Conca Dellà 9 4 1 4 CIU

Llimiana 5 0 4 0 1 CIU

Pobla de Segur, la 11 4 5 2 ERC

Salàs de Pallars 7 2 5 PSC

Sant Esteve de la Sarga 5 0 1 3 1 PSC

Sarroca de Bellera 5 0 2 1 2 CIU

Senterada 5 1 2 2 PSC

Talarn 7 3 3 1 ERC

Torre de Cabdella, la 7 2 5 PSC

Tremp 13 0 5 1 6 1 PSC

(1) Regidors: DES DE BAIX: 1; Reagrupament-RCAT: 1 Font: Junta Electoral Central. BOE, nº 179 (27/7/11).

Municat. Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya. Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

5.Alcaldes i Regidors de la província de Lleida

8.Per municipis de la comarca del Pallars Sobirà. 2011

Municipi TOTAL PP CIU

ERC-AM

PSC-PM

ICV-EUIA-E C's SI Ind. C Ind. P Ind. I Altres Alcalde

TOTAL ALCALDES 15 0 10 1 4 0 0 0

TOTAL REGIDORS 99 0 62 8 25 2 0 2

Alins 7 0 4 1 2 CIU

Alt Àneu 7 3 4 PSC

Baix Pallars 7 3 1 3 PSC

Espot 7 2 5 PSC

Esterri d'Àneu 7 2 5 0 ERC

Esterri de Cardós 3 0 2 1 CIU

Farrera 5 0 4 1 0 CIU

Guingueta d'Àneu, la 7 5 2 CIU

Lladorre 5 0 5 0 0 0 CIU

Llavorsí 7 7 CIU

Rialp 7 7 CIU

Soriguera 7 0 4 1 2 CIU

Sort 11 0 8 3 CIU

Tírvia 5 0 2 3 PSC

Vall de Cardós 7 4 3 CIU

Font: Junta Electoral Central. BOE, nº 179 (27/7/11).

Municat. Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya. Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...