Hard Disk - HDD USB. memorije

Descargar (0)

Texto completo

(1)

magnetne

magnetne

memorije

memorije

hard diskovi hard diskovi (HDD) (HDD)

optičke

optičke

memorije

memorije

kompakt kompakt diskovi diskovi (CDCD)

USB

memorije

63 diskete diskete (FDD) (FDD) ( ) digitalni digitalni mnogostrani mnogostrani diskovi diskovi (DVDDVD)

9 hard disk (tvrdi disk) - HDD (Hard Disk Drive) 9 prvi HDD je napravio IBM i bio je kapaciteta 5MB 9 prvi PC HDD je bio kapaciteta 10MB po ceni od

k 00$ MB d k d š ji HDD k i

Hard Disk - HDD

64 preko 100$ po MB, dok današnji HDD su kapaciteta preko 500GB po ceni od 1 centa po MB

9 savremeni hard-diskovi su kapaciteta od 250GB do 3TB

250GB, 320GB, 500GB500GB, , 750GB, 750GB, 11TB, 2TB, 3TBTB, 2TB, 3TB

65

Spoljašnji izgled hard diska

(2)

66 Unutrašnjost hard diska

¾

¾ floppy disk

floppy disk – savitljivi disk

savitljivi disk

¾ diskete su kapaciteta

1.44MB

1.44MB

Diskete – Floppy Disk

67

¾ nedostatak disketa je suviše

suviše

mali kapacitet

mali kapacitet

™

™ audio diskaudio disk – to je kompakt disk koji je

prvi ušao u upotrebu – služi za reprodukciju muzike ™

™ CDCD--ROMROM (Compact Disk Read Only Memory) – disk

koji se može samo čitati – sličan je audio disku, razlikuju se samo po načinu organizacije podataka

CD – Compact Disk

68 razlikuju se samo po načinu organizacije podataka ™

™ CDCD--RR (CDCD--RecordableRecordable) – disk koji se nabavlja prazan

na koji se CD-rezačem mogu samo jednom zapisati podaci

™

™ CDCD--RWRW (CDCD--ReWritableReWritable) – disk kod koga se više puta

može zapisati na istu površinu ™

™ kapacitetkapacitet CDCD--a:a: 700MB 700MB (80 min(80 min.).)

™

™ Digital Versatile DiskDigital Versatile Disk

”d”digitalni mnogostrani diskigitalni mnogostrani disk””

™

™ Digital Video DiskDigital Video Disk – zbog prvobitne njihove namene –

snimanja filmova

™ laseri DVD uređaja rade na manjoj frekvencijimanjoj frekvenciji nego kod CD

DVD

DVD –– Digital Versatile Disk

Digital Versatile Disk

69 ™ laseri DVD-uređaja rade na manjoj frekvencijimanjoj frekvenciji nego kod

CD-uređaja – to daje mogućnost pravljenja manjih zareza –

povećava kapacitet povećava kapacitet

™ sloj sa podacima je duplo tanji nego kod CD-a, pa je moguće pisati u više slojevaviše slojeva.. SSpoljni sloj je poluproziran, pa laserski zrak, podešen na dva intenziteta, čita i sa donjeg sloja

(3)

70

poređenje gustine zapisa kod CD-a i DVD-a

Vrste DVD

Vrste DVD--aa

9jednostrani, jednoslojni –

4.7GB

9jednostrani, dvoslojni –

8.5GB

(4.7+3.8GB)

9dvostrani, jednoslojni –

9.4GB

(2x4.7GB)

71

9dvostrani, dvoslojni –

17GB

(2x8.5GB)

™

™ DVD

DVD--R

R (Recordable

Recordable) – narezuje se samo

jednom, kao i CD-R

o

o

formati: DVD-R i DVD+R

™

™ DVD

DVD--RW

RW (ReWritable

(ReWritable) – kao CD-RW

o

u formatima: DVD-RW i DVD+RW

72

™

™ DVD

DVD--RAM

RAM – može biti zapisivan i čitan kao i

hard disk (“neograničen” broj puta)

™

™ DVD

DVD Video

Video Disk

Disk – diskovi koji se koriste za

snimanje filmova u digitalnom formatu

U

Uređaji

ređaji za čitanje

za čitanje ii upisivanje

upisivanje podataka

podataka kod

kod

opti

optičkih oblika memorije

čkih oblika memorije

(4)

9

9 CD

CD--ROM

ROM Æ

Æ uređaj za čitanje podataka sa CD-a

9

9 CD

CD--R

R (CD–Rezač, CD-Recorder, CD-Writer,

CD-Burner) Æ

Æ uređaj za upisivanje i čitanje

podataka sa CD-a

9

9 CD

CD--RW

RW (CD

(CD--ReWritable)

ReWritable) Æ

Æ uređaj za čitanje,

b i

j i

i i

j

d t k

CD

74

brisanje i upisivanje podataka sa CD-a

9

9 DVD

DVD--ROM

ROM Æ

Æ uređaj za čitanje podataka sa

DVD-a i CD-a

9

9 Combo

Combo uređaj

uređaj ((CD

CD--R

R/RW/DVD

/RW/DVD--ROM

ROM) Æ

Æ

uređaj za čitanje, brisanje i upisivanje podataka sa

CD-a i čitanje podataka sa DVD-a

9

9 DVD

DVD --/+

/+ R(RW)

R(RW)

ÆÆ

funkcije:

o

Čitanje i rezanje CD

o

Čitanje DVD-R i (ili) DVD+R

o

Rezanje DVD-R i (ili) DVD+R

o

Rezanje DVD-RW i (ili) DVD+RW

9

9 DVD

DVD /+

/+ R(RW)

R(RW) DL

DL (D bl

(D bl L

L

)

) Æ

Æ

75

9

9 DVD

DVD --/+

/+ R(RW)

R(RW) DL

DL (Double

(Double Layer)

Layer) Æ

Æ

Double Layer je oznaka uređaja koja ukazuje da je

uređaj sposoban i za rezanje dvoslojnih DVD-a

Osnovna

Osnovna karakteristika

karakteristika u

uređaj

ređaja

a za

za

čitanje

čitanje ii pisanje

pisanje podataka

podataka kod

kod opti

optiččkih

kih

memorija

memorija

BRZINA RADA

BRZINA RADA

Jedinica

Jedinica mere 1x = 150 KB/s

mere 1x = 150 KB/s

76

CD

CD--ROM

ROM

CD

CD--R

R

40/52x

40/52x

40x

40x -- brzina brzina upisivanjapodatakaupisivanjapodataka

52x

52x

52x

52x -- brzina čitanja podatakabrzina čitanja podataka

CD

CD--R/RW

R/RW

40/12/48x

40/12/48x

40x

40x

- brzina upisivanja podataka

12x

12x

- brzina brisanja i ponovnog upisivanja

podataka

48x

48x

- brzina čitanja podataka

77

CD

CD--R/RW/DVD

R/RW/DVD

1122//44/32/8x

/32/8x

j p

8x

(5)

9 Blu-ray disk je dobio naziv po “blue-violet laser” koji se koristi za čitanje podataka

9 standardni DVD koristi 650 nanometarski crveni laser, dok BD

BD

BD –– Blu

Blu--ray Disk

ray Disk

, koristi 405nm plavo-ljubičasti laser

9 prvobitna namena BD-diskova za snimanje HD (high-definition) video i audio zapisa

9 prvi prototip je predstavila oktobra 2000. japanska kompanija Sony

9 zvanično predstavljen juna 2006. od kada počinje masovna proizvodnja blue-ray diskova

9 u SAD i Kanadi 2010. prodato 350 miliona BD diskova

9 konkurent Blue-ray diskova kao vodećeg medija za HD (high-definition) video je između 2002. i 2008. bio Toshibin HD DVD disk

9 februara 2008. godine Toshiba zvanično povlači iz proizvodnje svoj HD DVD disk nakon što je tokom tkz proizvodnje svoj HD DVD disk, nakon što je tokom tkz. “plavog rata” Sony predstavio četvoroslojni BD-disk kapaciteta 128 GB i nakon što su vodeći filmski studiji u Hollywood-u objavili da će svoje filmove snimati isključivo na Blu-ray diskovima

9 od juna 2011, više oд 2500 Blu-ray naslova su dostupna u Australiji i Velikoj Britaniji, a preko 3500 u SAD i Kanadi

Kapaciteti Blue-ray diskova

9 jednoslojni BD-disk je kapaciteta 25 GB 9 dvoslojni BD-disk je kapaciteta 50GB 9 troslojni BD-disk je kapaciteta 100GB 9 četvoroslojni BD-disk je kapaciteta 128GB ™ Kapicitet jednoslojnog HD-DVD-diska je bio 15 GB, a

kapacitet dvoslojnog HD-DVD-diska je bio 30GB

™

™ BDBD--R R – disk na kome se samo jednom mogu upisati podaci

™

™ BDBD--RERE – disk kod koga se podaci mogu više puta upisivati i

brisati ™

™ BDBD--R DL i BDR DL i BD--RE DL RE DL – dvoslojni (dual-layer) disk

Oznake i vrste Blue-ray diskova

kapaciteta 50GB ™

™ BDXL BDXL -- nova vrsta Blu-ray Disc medija koja je

standardizovana tokom 2010-e. To su višeslojni diskovi kapaciteta od 100GB i 128GB koji se mogu snimati samo jednom i višeslojni diskovi kapaciteta od 100GB koji se mogu snimati i brisati više puta

(6)

Brzina snimanja i čitanja podataka sa

Blue-ray diskova

™ Brzine rada optičkih uređaja za rad sa BD-diskovima meri se jedinicom

1x = 4.5 MB/s

™ Brzine rada uređaja su: 1x, 2x, 4x, 6x, 8x, 12x

™ Brzinom 1X snimanje celog Blu-ray Disc medija traje oko 90 minuta.

USB Flash drive

Ostali oblici spoljnih memorija

Ostali oblici spoljnih memorija

83

Kapacitet memorije: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB,

16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB

Eksterni USB Hard Disk

Kapacitet memorije:

160GB, 250GB, 500GB, 750 GB, 1TB

Težina: 150gr. – 210gr

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects : Hard Disk