Guia d acollida per a Metges Interns Residents SERVEI DE PNEUMOLOGIA

34  Download (0)

Full text

(1)

Guia d’acollida per a Metges Interns

Residents

SERVEI DE PNEUMOLOGIA

Desembre, 2014

Eva Balcells Vilarnau

Albert Sánchez-Font

Tutors

(2)

ÍNDEX Pàgina BENVINGUDA 3 1. ORGANIGRAMA 4 1.1. Qui som? 4 1.2. On som? 6 1.3. Distribució de funcions: 9 . Assistència 9 . Docència 11 . Recerca 12 2. ITINERARIS FORMATIUS 13 2.1. Programa de rotacions 13

2.2. Objectius i competències a assolir en cada rotació 15

2.3. Responsabilitat del resident segons any de 28

residència i lloc formatiu 2.4. Plà de formació específic del Servei de Pneumologia 29

2.5. Plà de formació proposat per la Comissió de Docència 32

3. LLIBRE CURRICULAR 32

(3)

BENVINGUDA

Benvolgut resident,

En primer lloc, volem donar-te la benvinguda al servei de Pneumologia, que durant quatre anys conformarà una part molt important de la teva vida.

Durant aquest període t’ajudarem a assolir la formació que necessites. Aquesta comprèn vàries vessants de coneixements que van des dels clínics a l’aprenentatge de totes les tècniques, passant alhora per la recerca que et portarà a fer inicialment petits treballs, comunicacions a congressos, la tesina i finalment la tesi doctoral. Però també durant aquest temps creixeràs a nivell personal, pel que fa a la relació amb els teus companys i, sobretot, en la relació amb els pacients a quí hauràs d’aprendre a escoltar per entendre les necessitats de cadascun d´ells i a qui hauràs d’aprendre a explicar.

En aquesta guia t’explicarem qui som casdascú de nosaltres, quines són les nostres funcions assistencials, docents i de recerca, i una breu descripció de cadascuna de les àrees físiques on es desenvolupen les diferents activitats.

Finalment hi trobaràs l´Itinerari Formatiu de Pneumologia, que ha estat dissenyat de forma individualitzada perqué en treguis el màxim profit com a professional. Durant aquesta nova etapa formativa que comences hauràs d’assolir molts reptes que t’exigiran una implicació i dedicació intenses, i en la que no hauràs d’escatimar cap esforç.

No queda més que desitjar-te el millor en la teva estada entre nosaltres i esperem estar a l’altura de les teves expectatives en haver-nos depositat la teva confiança.

Eva Balcells / Albert Sánchez-Font Joaquim Gea

(4)

1. ORGANIGRAMA DEL SERVEI DE PNEUMOLOGIA

1.1. Qui som?

Cap de servei:

Joaquim Gea. Doctor en Medicina. Catedràtic de Fisiologia. Degà de la Facultat de Medicina de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Subdirector del CIBER de Enfermedades Respiratorias (la Xarxa espanyola d’excel.lència en Recerca en aquest tipus de malalties) i Coordinador de la Unitat de Recerca en Múscul i Aparell Respiratori (URMAR).

Cap de servei adjunt:

Carles Sanjuás. Doctor en Medicina. Coordinador de l’Àrea de Ventilació i Son del nostre servei, i de la Unitat Funcional de Trastorns del Son, integrada pels serveis de Pneumologia i Neurologia. Col.laborador Acadèmic de la UPF.

Cap de secció:

Víctor Curull. Doctor en Medicina. Professor associat Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Cap de secció de la Unitat d’Endoscòpia Respiratòria. Coordinador de la Unitat Funcional de Càncer de Pulmó. Responsable de les sessions científiques i docents.

Metges adjunts:

Pilar Ausín. Metge adjunt. Investigadora pre-doctoral de la URMAR. Coordinadora de l’Hospital de Dia. Eva Balcells. Professora associada de Medicina de la UPF. Unitat d’Hospitalització Convencional. Membre de la Unitat d´Endoscòpia Respiratòria. Responsable de les sessions clíniques. Tutora de residents.

Esther Barreiro. Metge adjunt. Doctora en Medicina. Professora visitant assimilada a Titular de Medicina de la UPF. Coordinadora del Laboratori de Biologia Molecular Respiratòria, URMAR.

Marisol Domínguez. Metge adjunt. Doctora en Medicina. Professora associada de Medicina de la UAB. Unitat d’Hospitalització Convencional. Àrea d’Atenció a Pacients Crítics i Semicrítics.

Cristina Estirado. Metge adjunt. Àrea d’Atenció a Pacients Crítics i Semicrítics. Coordinadora de la Unitat d’Hospitalització.

Miguel Félez. Metge adjunt. Doctor en Medicina. Membre de la Unitat Funcional de Trastorns del Son. Col.laborador acadèmic de la UPF.

(5)

Antoni Ferrer. Metge adjunt. Doctor en Medicina. Professor associat de Medicina de la UPF. Membre de l’Hospital de Dia

Núria Grau. Metge adjunt. Unitat d’Hospitalització Convencional. Membre de la Unitat Funcional de Trastorns del Son.

Juana Mª Martínez-Llorens. Metge adjunt. Doctora en Medicina. Professora associada de Medicina de la UPF. Coordinadora de la Secció de Fisiopatologia Respiratòria Convencional i de l´Atenció Especialitzada Extrahospitalària. Unitat acreditada de prescripció de Ventilació Mecànica no Invasiva domiciliària (CatSalut). Sergi Pascual. Metge adjunt. Investigador pre-doctoral de la URMAR. Membre de l’Hospital de Dia. Col.laborador acadèmic de la UPF.

Diego Rodríguez. Metge adjunt. Doctor en Medicina. Professor associat de Medicina de la UPF. Unitat d’Esforç, Rehabilitació i Patologia Vascular respiratòria.

Albert Sánchez-Font. Metge adjunt. Doctor en Medicina. Professor associat de Medicina de la UAB. Membre de la Unitat d’Endoscòpia Respiratòria. Membre de la Unitat Funcional de Càncer de Pulmó. Coordinador de consultes externes. Tutor de Residents.

Metges assistents:

Roberto Chalela. Metge adjunt. Investigador pre-doctoral de la URMAR. Antoni Sancho. Metge adjunt. Investigador pre-doctoral de la URMAR.

Metges residents:

R1: José Gregorio González R2: Elena Curto Clara Martín R3: Diana Badenes Gabriela Ledesma R4: Mohamed Kallouchi Fisioterapeutes: Ana Balaña Anna Rodó

(6)

Infermeria:

Mireia Admetlló. Unitat d’Assatjos Clínics Elia Aracil. Unitat d’Assatjos Clínics

Concepción Ballano. Laboratori de Funció Pulmonar Núria Cuberas. Unitat d’Endoscòpia Respiratòria Susana Font. Hospital de Dia

Laura Gutiérrez. Laboratori de Funció Pulmonar Mercè Martin. Unitat d’Endoscòpia Respiratòria Elena Maull. Supervisora Unitat d’Hospitalització Rosa Minguell. Supervisora d’Hospital de Dia

Tècnics

Alfredo Freixas. Unitat Funcional de Trastorns del Son Encarna Guardiola. Unitat Funcional de Trastorns del Son Antònia Ruiz. Unitat Funcional de Trastorns del Son

Secretària

Roser Pedreny

1.2. Espais físics (On som?)

•Unitat d’Hospitalització de Pneumologia. Disposa de 16 llits ubicats a la unitat 04 de l’Hospital del Mar. D’aquests 16 llits, 4 estan destinats a la Unitat Pneumològica d’Estada Curta (UPEC), que té com a finalitat primordial donar un servei especialitzat a pacients que requereixin atenció hospitalària entre 12 i 72 hores. Hi ha tres equips mèdics dirigits cadascun per un metge adjunt del servei.

•Àrea d’Atenció a Pacients Crítics i Semicrítics. Dotada d’un pneumòleg i suport d’infermeria especialitzat segons les necessitats. Actualment està ubicada a la sala d’observació comú a les diferents especialitats mèdiques del servei d’Urgències. La seva disponibilitat és de 2 a 6 llits.

•Hospital de Dia. Dotat de dos metges especialistes i una infermera. Orientat a l’atenció integral de pacients que requereixen atenció hospitalària especialitzada durant un període inferior a 12 hores. Això

(7)

modalitats o proves diagnòstiques especialitzades. Es troba ubicat a la segona planta de l’Hospital del Mar i disposa de 3 habitacions amb un total de 2 lliteres i 5 sillons ergonòmics per a la monitorització i l’administració i/o adaptació de tractaments. El mateix espai físic i personal mèdic, més una infermera adicional, constitueixen la Unitat Pneumològica d’Assatjos Clínics (AACC).

•Secció d’Endoscòpia Respiratòria (broncoscòpia i estudi de la pleura). Sota el comandament d’un cap de secció, està dotada de dos pneumòlegs, amb un suport puntual d’un tercer especialista, i dues diplomades en Infermeria i, en dies concrets, un auxiliar de clínica. Està situada a l’àrea d’exploracions complementàries del servei, a la planta baixa, despatx 13 (sala d’exploració) i 21 (sala de treball). A la secció d’Endoscòpia Respiratòria es duen a terme broncofibroscòpies convencionals, amb fluoroscòpia i ultrasonografia endobronquial radial i sectorial. La recuperació dels pacients sotmesos a exploracions amb sedació intravenosa es du a terme a l’Hospital de Dia de Pneumologia. Finalment, en aquesta secció també es fan toracocentesis convencionals, guiades per ecografia i evacuadores, així com biòpsies pleurals tancades.

•Secció de Fisiopatologia Respiratòria Convencional. Dotada amb un metge i dues infermeres. Esta situada també a l’àrea d’exploracions complementàries, planta baixa, despatxos 19, 20 i 21. Consta d’una sala de treball i dues sales d’exploracions, que permeten la realització d’espirometries forçades, pletismografies corporals (volums pulmonars estàtics i resistència de la via aèria), oscil.lometria d’impulsos i difusió del CO. També s’hi realitzen proves de broncodilatació inespecífica (metacolina), proves cutànies d’al.lèrgia, proves de funció dels músculs esquelètics i respiratoris (avaluació de la força i de la resistència), i estudis de composició corporal (impedanciometria).

D’aquesta secció depèn també la Unitat de Ventilació Mecànica Domiciliària, amb el mateix personal mèdic però amb una fisioterapeuta addicional específica. Aquesta unitat té activitat conjunta molt rellevant amb el servei de neurologia pel que fa als pacients amb malalties neuromusculars.

•Àrea d’Esforç, Rehabilitació i patologia Cardio-Respiratòria. Dotada d’un pneumòleg i una fisioterapeuta. Es troba ubicada a l’àrea d’exploracions complementàries, despatx 22. S’hi fan proves d’esforç cardio-respiratòries (cicloergometries i proves de marxa de 6 minuts), així com la gestió de la

(8)

de Referència). La pròpia rehabilitació es realitza en un espai annex a l’Hospital, que pertany a la Fundació CLAROR, i els estudis d’hemodinàmia pulmonar i funció ventricular dreta es realitzen conjuntament amb les seccions d’Hemodinàmia i Ecocardiografia del servei de Cardiologia.

•Àrea de Ventilació i Patologia Respiratòria del Son de Pneumologia, actualment integrada en la

Unitat Funcional de Trastorns del Son. Les dues sota el comandament del Cap de Servei Adjunt. La de

pneumologia està dotada amb dos metges i dos tècnics per als estudis nocturns. Disposa d’un espai propi i té un total de 3 habitacions per fer estudis nocturns, i un espai de treball per als professionals. S’hi duen a terme polisomnografies convencionals i poligrafies respiratòries (tant hospitalàries com de règim ambulatori), oximetries, titulacions de CPAP (manuals i o amb autoset), i estudis d’estimulació hipòxica i/o hipercàpnica.

•Àrea de Consultes Externes. Es disposa de dues sales de visita que funcionen a ple rendiment de dilluns a divendres, matí i tarda, exclusivament dedicades a pacients amb patologia respiratòria, amb dispensaris generals i també monogràfics per a asma bronquial, malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), tuberculosi pulmonar, malalties pulmonars intersticials , patologia vascular pulmonar, MPOC en fase d’insuficiència respiratòria crònica, patologia del son, rehabilitació pulmonar i circuit de diagnòstic ràpid de càncer de pulmó. També disposa d’un dispensari d’atenció ràpida pneumològica (DARP) per donar una resposta adient a situacions que requereixen major celeritat.

L’activitat de les consultes, així com la resta d’activitats del servei, està informatitzada i disposa de personal administratiu que s’ocupa de la programació d’hores de visita, peticions i tràmits dels resultats de les exploracions complementàries, i organització de l’activitat diària. També es disposa de personal d’infermeria qualificat i específic per ajudar als pacients en l’educació terapèutica necessària (fonamentalment teràpies respiratòries).

•Guàrdies de l’especialitat de Pneumologia i atenció continuada als pacients. Les guàrdies d´especialitat de Pneumologia donen cobertura des de les 15 hores fins a les 8 hores de l´endemà en dies laborables i 24 hores en dies festius, als pacients amb patologia respiratòria. Aquestes guàrdies les fa personal de plantilla del servei, i també els residents de pneumologia de tercer i quart any, amb adjunt de presència física i adjunt localitzable respectivament. D’altra banda, un pneumòleg del servei dóna cobertura al servei d’Urgències en l’horari laboral (8:00 a 15:00 hores). L’atenció específica continuada a pacients ubicats a l’àrea d’urgències es complementa també amb el pneumòleg de plantilla d ‘Àrea d’Atenció a Pacients Crítics i Semicrítics, durant les hores de la jornada laboral estàndard.

(9)

•Atenció especialitzada extrahospitalària en Pneumologia. L’activitat pneumològica extrahospitalària de l’àrea d’influència de l’Hospital del Mar la realitzen els especialistes del propi servei, plenament vinculats i coordinats amb els Centres d’Atenció Primària. En l’actualitat, els nostres professionals donen suport de dues hores setmanals a les següents àrees bàsiques: Barceloneta, Vila Olímpica, Casc Antic, Raval Nord, Raval Sud, Gòtic, Besòs, Ramon Turró, Poble Nou i La Pau, així com del PAMEM.

•Unitat de Recerca en Múscul i Aparell Respiratori (URMAR). Disposa de dos grups de recerca i d’un pneumòleg de plantilla, dos investigadors postdoctorals, cinc investigadors predoctorals i un tècnic de laboratori. Es troba ubicada a les dependències de l’ Institut de Recerca de l’Hospital del Mar (IMIM) (primera planta de l’edifici del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, PRBB, contigu a l’Hospital) i disposa de dos espais de laboratori específic de Biologia Molecular, tres despatxos de treball i una sala de reunions.

•Àrea administrativa. Consta d’una secretaria a temps complet. S’encarrega de les activitats assistencials del servei i del suport a la jefatura assistencial i gestió de les activitats docents i de recerca.

1.3. Distribució de les funcions assistencials, docents i de recerca a) Assistència

•Gestió assistencial

Gestió del servei: Joaquim Gea (cap de servei)

Comissió assessora de gestió: Carles Sanjuás (cap de servei adjunt), Víctor Curull (cap de secció d’Endoscòpia Respiratòria)

Secretària: Roser Pedreny

•Unitat d’Hospitalització Convencional i Unitat d´Estada Curta

Coordinació: Cristina Estirado

Equips assistencials: Eva Balcells, Marisol Domínguez, Núria Grau Supervisora d’Infermeria: Elena Maull

(10)

•Hospital de Dia de Pneumologia i Unitat Pneumològica d’AACC

Coordinació: Pilar Ausín

Equip assistencial: Pilar Ausín, Sergi Pascual i Antoni Ferrer

Personal infermeria: Susana Font (hospital de dia) i Mireia Admetlló (assatjos clínics) Administratiu: el propi de l’àrea conjunta

• Unitat Funcional de Trastorns del Son

Coordinació: Carles Sanjuás

Personal adscrit: Carles Sanjuás i Miguel Félez

Tècnics de Son: Antònia Ruiz i Encarna Guardiola (Diplomades en Infermeria). Administratiu: el propi de l’àrea

• Secció de Fisiopatologia Respiratòria Convencional, i VMNI

Coordinació: Juana Mª Martínez-Llorens

Equip assistencial: Juana Martínez-Llorens, Conchi Ballano (DI) i Laura Gutiérrez (DI) Administratiu: el propi de l’àrea

• Secció d’Endoscòpia Respiratòria

Coordinació: Víctor Curull

Personal adscrit: Víctor Curull, Albert Sanchez-Font, Eva Balcells (un dia a la setmana), Núria Cuberas (DI), Mercè Martín (DI) i Rafael O’Farrill (auxiliar de clínica)

Administratiu: el propi de l’àrea conjunta

• Unitat d’Esforç, Rehabilitació i Trastorns Cardiovasculars Respiratoris

Coordinació: Diego Rodríguez

Equip assisencial: Diego Rodríguez i Anna Rodó (Fisioterapeuta) Administratiu: el propi de l’àrea conjunta

•Àrea de Consultes Externes

Coordinació: Albert Sánchez-Font

(11)

Sánchez-Font, Marisol Domínguez, Diego Rodríguez, Víctor Curull, Carles Sanjuás, Ana Balaña Administratiu: el propi de l’àrea conjunta

• Àrea d´Atenció especialitzada extrahospitalària

Coordinació: Juana Mª Martínez-Llorens

Personal adscrit: Pilar Ausín, Eva Balcells, Miguel Félez, Antoni Ferrer, Núria Grau, Juana Mª Martínez-Llorens, Cristina Estirado, Diego Rodríguez, Albert Sánchez-Font, Carles Sanjuás

Administratiu: el propi de l’àrea conjunta

•Assistència a malalts respiratoris Crítics i Semicrítics

Coordinació: Cristina Estirado

Equip assistencial: Cristina Estirado, Marisol Domínguez

b) Docència

• Gestió de la docència de residents

Coordinació: Eva Balcells

Tutors de residents: Eva Balcells i Albert Sánchez-Font Secretària: Roser Pedreny

• Docència de pregrau i postgrau de Medicina, de Biologia Humana i d’Enginyeria Biomèdica, Assignatures dels graus: Fisiopatologia General, Fisiopatologia Especial, Fisiologia Respiratòria, la part corresponent a Pneumologia de la Mèdico-Quirúrgica IV, Rotatori I i Rotatori II i Comunicació Científica. Treball de Fi de Grau de Medicina. Postgrau: Màster en Recerca Clínica UB-UAB-UPF, branca de Respiratori, i programes de Doctorat de la UAB i UPF.

Coordinació: Joaquim Gea (Degà de la Facultat, Catedràtic de Fisiologia, UPF)

Professorat: Eva Balcells (UPF), Esther Barreiro (UPF), Marisol Domínguez (UAB), Albert Sánchez Font (UAB), Carme Casadevall (UPF), Víctor Curull (UAB), Antoni Ferrer (UPF), Joaquim Gea (UPF), i Juana Mª Martínez-Llorens (UPF)

(12)

• Docència específica en el Màster en Recerca Clínica, branca de Respiratori (UPF, UAB i Universitat de Barcelona -UB -)

Coordinació: Joaquim Gea (conjuntament amb el Prof. Josep Roca, UB)

Professorat: Eva Balcells, Esther Barreiro, Carme Casadevall, Víctor Curull, Antoni Ferrer, Joaquim Gea i Diego Rodríguez.

c) Recerca

• Gestió de la recerca

Coordinació general: Joaquim Gea

Coordinació del laboratori de Biologia Molecular Respiratòria: Esther Barreiro

(13)

2. ITINERARIS FORMATIUS.

2.1. PROGRAMA DE ROTACIONS*

PRIMER ANY

Rotació Tutor i/o Coordinadors

Unitats (1)

Pneumologia: 3 mesos (2) Dra. Cristina Estirado

Medicina Interna / Malalties Infeccioses:

3 mesos

Dr. Leonardo Mellibovsky Dra. Luisa Sorli

Dr. Roberto Güerri

Cardiologia: 3 mesos (3) Dr. Lluís Recasens

Dr. Ramon Serrat

Urgències: 2 mesos Dra. Mª Jesús López

Dra. Sílvia Mínguez

Cirurgia Toràcica: 2 mesos Dr. Rafel Aguiló

SEGON ANY

Rotació Tutor i/o Coordinadors

Unitats (1)

Radiologia: 2 mesos Dr. Àngel Gayete

Unitat de Cures Intensives: 5 mesos Dra. Antònia Vázquez

Dra. Pilar Gracia Dra. Yolanda Díaz

Hospitalització convencional (Pneumologia):

4 mesos

Dra. Cristina Estirado

(*) Adaptació del Parc de Salut MAR del Programa Formatiu de l’Especialitat en Pneumologia (Ordre SCO/ 2605/2008, aprovat i publicat al BOE, 1 de setembre del 2008); Programa de Postgrado en

Neumología. Arch Bronconeumol 2009; 45(8):394-404.

(1) Coordinadors de la Unitat o Caps de Secció.

(2) Immersió: sala d’hospitalització de Pneumologia i UPEC.

(14)

TERCER ANY

Rotació Tutor i/o Coordinadors

Unitats (1)

Unitat d’Endoscòpia Respiratòria (UER):

4 mesos (4)

Dr. Víctor Curull

Àrea de Semicrítics: 2 mesos Dra. Cristina Estirado

Unitat Funcional de Trastorns del Son: 2 mesos Dr. Carles Sanjuás Funció Pulmonar – Esforç- Àrea de Ventilació

(VMD)-Hipertensió Pulmonar: 4 mesos (5) Dra. Juana Martínez Dr. Diego Rodríguez

VMD: Ventilació Mecànica Domiciliària.

A partir del 3er any de residència, el resident tindrà responsabilitats en l’atenció de pacients ambulatoris i se li assignarà un DISPENSARI ESPECÍFIC, un dia a la setmana durant dues hores. Durant aquest mateix any de residència, el resident haurà de rotar pels dispensaris d’atenció primària especialitzada amb l’adjunt corresponent una tarda a la setmana.

QUART ANY

Rotació Tutor i/o Coordinadors

Unitats (1)

Hospitalització convencional (Pneumologia):

7 mesos

Dra. Cristina Estirado

Hospital de Dia: 2 mesos Dr. Sergi Pascual

Dr. Antoni Ferrer Dra. Mª Pilar Ausín

Rotació externa/recerca: 3 mesos (6)

Durant el 4rt any, el resident seguirà tenint responsabilitats en l’atenció de pacients ambulatoris en un dispensari específic (dues hores a la setmana) i també farà les INTERCONSULTES

HOSPITALÀRIES dels serveis tant de l’àrea mèdica com de l’àrea quirúrgica (sota la supervisió d’un

pneumòleg del servei que serà rotacional) durant un període aproximat de 6 mesos.

(4) Durant el període de rotació per la UER, el resident rotarà també per la Unitat Funcional de Càncer

de Pulmó (UFCP): dispensaris i sessions del Comitè Multidisciplinari de Càncer de Pulmó.

(5) Rotació per la Unitat d’Hipertensió Pulmonar (2 setmanes).

(15)

2.2. OBJECTIUS I COMPETÈNCIES A ASSOLIR EN CADA ROTACIÓ

PNEUMOLOGIA (IMMERSIÓ)

• L’objectiu d’aquesta primera rotació és l’acollida del resident en l’especialitat. Aquest primer contacte del resident amb el servei de Pneumologia es fa a la Sala d’Hospitalització Convencional i a la Unitat Pneumològica d’estada Curta (UPEC), i en el pacient ingressat amb patologia respiratòria. Aquesta rotació ha de servir perquè el resident tingui perspectiva dels objectius de la seva formació al llarg dels 4 anys de residència.

MEDICINA INTERNA

• Capacitat i domini en l’obtenció de la història clínica, en la realització de l’exploració física adequada i en l’ús i interpretació de la metodologia diagnòstica.

• Familiaritzar-se amb la interpretació, característiques i limitacions de les dades que ens donen les tècniques diagnòstiques, essent capaç de fer per sí mateix les més habituals en la pràctica clínica quotidiana.

• Adquirir la responsabilitat en la cura dels pacients, amb atenció especial als aspectes referents a establir una relació positiva metge-pacient.

• Incorporar actituds ètiques en relació amb el malalt, amb el conjunt del personal sanitari i no sanitari, i en relació amb la utilització dels mitjans materials que la societat posa a disposició per tenir cura de la salut dels ciutadans.

(16)

CARDIOLOGIA

• Realització de la història clínica (anamnesi i exploració física) cardiològica completa i detallada.

• Interpretació de la semiologia clínica i radiològica. Èmfasi especial en l’aparell cardiocirculatori.

• Identificació de problemes clínics i presa de decisions sobre el diagnòstic, la realització d’exploracions i el tractament.

• Maneig i registre de la informació clínica.

• Diagnòstic i tractament de processos cardiològics aguts: cardiopatia isquèmica, insuficiència cardíaca, taponament cardíac.

• Interpretació i realització de l’Electrocardiografia.

• Nocions avançades en la interpretació de la prova d’esforç cardiològica, ecocardiografia, estudis isotòpics cardiològics i hemonidàmics.

URGÈNCIES

Objectiu general

• Adquirir els coneixements bàsics en el maneig dels pacients amb les patologies més prevalents a l’Àrea d’Urgències Mèdiques.

Objectius específics

• Realització correcta de la història clínica (anamnesi i exploració física) amb hipòtesi diagnòstica i actitud a seguir.

• Indicació i interpretació de les exploracions complementàries a Urgències.

• Maneig i interpretació de les exploracions complementàries a Urgències.

• Maneig de les situacions conflictives.

• Participació activa a les sessions i activitats del servei.

Competències

• El resident ha de conèixer el maneig de les síndromes més freqüents que motiven consulta a Urgències: dispnea, dolor toràcic, febre, síncope, cefalea, síndrome confusional aguda, dolor agut i crònic, trastorns hidroelectrolítics i equilibri àcid-base, arítmies, complicacions endocrinològiques

(17)

• agudes, intoxicacions, hipertensió arterial, complicacions de la cirrosi hepàtica, hemorràgia digestiva, sepsi i xoc, anèmia aguda i crònica.

MEDICINA INTENSIVA

Coneixements

• Maneig de les infeccions (especialment respiratòries) en el pacient crític.

• Insuficiència respiratòria aguda. Fisiopatologia, causes i clínica. Síndrome del distress respiratori de l’adult.

• Maneig de la via aèria. Complicacions. Intubació orotraqueal i traqueotomia.

• Fluïdoteràpia i nutrició parenteral en el pacient crític.

Habilitats

• Tècniques avançades de reanimació cardiopulmonar.

• Intubació orotraqueal.

• Maneig del pacient amb traqueotomia. Selecció i canvi de cànules traqueals.

• Cateterització arterial i venosa central.

• Cateterització de l’artèria pulmonar amb catèter-baló.

• Ventilació mecànica invasiva i no invasiva. Tipus de ventiladors i modalitats de ventilació. Complicacions de la ventilació mecànica.

• Tècniques de desconnexió del ventilador (weaning).

• Atenció global del pacient crític, especialment en el pacient amb patologia respiratòria (aguda o crònica).

RADIOLOGIA

• Interpretació de la radiografia simple de tòrax i TC toràcica. Anatomia radiològica normal. Semiologia radiològica toràcica. Patrons radiològics. Indicacions, avantatges i limitacions.

• Familiarització amb altres tècniques d’imatge: Ressonància Magnètica Nuclear (RNM) i ecografies toràciques

(18)

• Familiarització amb tècniques de punció transtoràcica guiada per TC. Indicacions, contraindicacions i complicacions.

• Familiarització amb la toracocentesi guiada per ecografia. Indicacions.

CIRURGIA TORÀCICA

• Consolidar coneixements sobre les indicacions, contraindicacions i curs postoperatori dels procediments quirúrgics toràcics habituals i el maneig d’aquest tipus de pacients.

• Aprofundir en el coneixement de les neoplàsies toràciques (especialment en el maneig quirúrgic).

• Adquirir coneixements sòlids en malalties pleurals. Maneig del pneumotòrax i vessament pleural complicat/empiema.

• Participar com assistent en les diferents intervencions i procediments quirúrgics (reseccions pulmonars, toracoscòpia, biòpsies pulmonars quirúrgiques …).

• Desenvolupar habilitats en la inserció de tubs endotoràcics.

HOSPITAL DE DIA

Coneixements

Durant la rotació pel dispositiu assistencial d’Hospital de Dia, el resident de Pneumologia haurà d’adquirir els coneixements adequats i suficients sobre vuit grups de patologies, resumides així:

• Colonització i infeccions cròniques per gèrmens no-conflictius: definició, diagnòstic, tractament i seguiment.

• Colonització i infeccions respiratòries per gèrmens multiresistents: definició, diagnòstic, tractament i seguiment.

• Maneig del pacient aguditzat: diagnòstic, tractament i seguiment.

• Criteris de maneig del pacient amb bronquièctasis: quan requereix seguiment especialitzat i quin és el seu maneig?

• Pacient amb MPOC fràgil: concepte, criteris de seguiment, intervencions.

• Vessament pleural: diagnòstic i gestió de tractament.

(19)

UNITAT FUNCIONAL DE TRASTORNS DEL SON

Durant la seva rotació per la Unitat Funcional de Trastorns del Son, el resident de Pneumologia haurà d’adquirir els coneixements, les habilitats i les competències que són necessàries per un maneig òptim dels pacients amb trastorns respiratoris del son.

Objectius específics de la rotació

• Aprofundir en el marc teòric del son, control de la ventilació durant el son i en els trastorns respiratoris associats, especialment la Síndrome d’Apnees-Hipoapnees del son (SAHS), però també en els trastorns respiratoris d’origen central, que inclouen la respiració de Cheyne-Stokes i la hipoventilació central, la síndrome d’hipoventilació-obesitat i la hipoventilació durant el son dels pacients amb malalties neuromusculars i amb alteracions restrictives de la caixa toràcica.

• Estudi de les proves diagnòstiques: polisomnografia, poligrafia respiratòria, sistemes simplificats bicanal/monocanal. Indicacions i limitacions de cadascuna d’elles. Coneixements dels equipaments de diagnòstic de la Unitat, que inclouen la col·locació dels sensors.

• Lectura manual i realització d’informes de polisomnografia completa, poligrafia respiratòria, sistemes simplificats i oximetria nocturna.

• Titulació de la pressió de CPAP amb autoCPAP. Interpretació de la gràfica de titulació. Informe.

• Primeres visites de pacients amb sospita de SAHS. Història clínica del pacient amb trastorns del son.

• Indicació de tractament dels pacients amb SAHS: mesures generals. CPAP. Estudi de la normativa SEPAR.

• Prescripció i adaptació dels pacients amb CPAP. Visita inicial. Resolució de problemes: indicacions de canvi de mascareta, humidificador, tractaments tòpics nasals.

• Coneixement bàsic dels trastorns no respiratoris del son més freqüents: higiene del son inadequada, insomni, narcolèpsia, parasòmnies.

(20)

UNITAT D’ENDOSCÒPIA RESPIRATÒRIA (UER)

Continguts

BRONCOFIBROSCÒPIA (BF): indicacions, contraindicacions i situacions de risc, procediment, tècniques endoscòpiques, cures i manteniment, recollida de la informació.

BIÒPSIA PLEURAL (tancada): indicacions, contraindicacions, procediment.

TORACOCENTESI DIAGNÒSTICA I EVACUADORA: indicacions, contraindicacions, procediment.

Protocol.lització d’indicacions i procediments

- Patologia infecciosa: pneumònia extrahospitalària i nosocomial, afectació pulmonar en el pacient immunocompromès, infecció bronquial /bronquièctasis

- Patologia neoplàsica: nòdul pulmonar solitari/lesió perifèrica (no visible endoscòpicament), tumoració proximal (visible endoscòpicament)

- Pneumopatia difusa: aguda/subaguda/crònica

- Hemoptisi

- Altres: Extracció de cossos estranys endobronquials, estadificació neoplàsia de terç mitjà d’esòfag i atelèctasi per impactació mucosa

CRONOGRAMA d’aprenentatge

PRIMER MES

Coneixements Indicacions de la BF i de les tècniques

broncoscòpiques en cada cas:

• Conèixer les indicacions de BF i de les diferents tècniques endoscòpiques

• Repassar l’anatomia bronquial normal i les variants de la normalitat

• Conèixer les contraindicacions absolutes i les relatives, així com les situacions que suposen un major risc

Habilitats tècniques Procediment:

• Anestèsia tòpica de la via aèria superior

• Observació de tot el procediment

(21)

• Visualització d’imatges endoscòpiques

Cures i manteniment:

• Material, neteja, desinfecció, conexions

Altres Recollida de la informació endoscòpica:

• Registre dels resultats

• Bases de dades de la UER

SEGON MES

Coneixements Indicacions de la BF i les tècniques broncoscòpiques

en cada cas:

• Prioritzar les indicacions

• Valorar les contraindicacions

• Conèixer les complicacions de les tècniques BF

Habilitats tècniques Procediment:

• Fibro-rinoscòpia; la via bucal; passar cordes vocals; accedir a tràquea i a ambdós arbres bronquials

• Tècniques: BAS i RBA convencional

• Visualització d’imatges endoscòpiques: alteracions endobronquials més freqüents

Cures i manteniment: fer de forma autònoma l’après el

primer mes

Altres Recollida de la informació endoscòpica:

• Registre dels resultats

• Bases de dades de la UER

TERCER MES

Coneixements Indicacions de la BF i de les tècniques broncoscòpiques

en cada cas:

• Programar les exploracions BF en funció de les indicacions i el context clínic en cada cas

Habilitats tècniques Procediment:

• Consolidar les habilitats dels 2 primers mesos. Accedir amb agilitat fins a bronquis segmentaris i

(22)

crític amb i sense v. mecànica

• Visualització d’imatges endoscòpiques: alteracions endobronquials poc freqüents

Altres Recollida de la informació endoscòpica:

• Registre dels resultats

• Bases de dades de la UER

QUART MES

Coneixements Indicacions de la BF i de les tècniques

broncoscòpiques en cada cas:

• Conèixer les indicacions i les diferents tècniques d’endoscòpia intervencionista

Habilitats tècniques Procediment:

• Consolidar les habilitats dels mesos anteriors

• Tècniques: iniciar-se en la Punció aspirativa transbronquial (PATb) i la biòpsia transbronquial.

• Iniciar-se en l’ecobroncoscòpia (EBUS): visualització i identificació d’estructures

• Iniciar-se en la PATb amb EBUS

Altres Recollida de la informació endoscòpica:

• Registre dels resultats

• Bases de dades de la UER

Nota: durant el 4rt any, el resident podrà reforçar l’après en aquesta rotació específica per la UER

(un dia /setmana).

CONSULTA DE DIAGNÒSTIC RÀPID (CDR) (SERVEI DE PNEUMOLOGIA) UNITAT FUNCIONAL DE CÀNCER DE PULMÓ (UFCP)

Continguts

• Consulta monogràfica per al diagnòstic de pacients amb alta sospita de càncer de pulmó.

• Criteris de derivació.

• Circuits establerts: des de l’assistència primària, des de consultes externes hospitalàries i des d’urgències.

(23)

• OncoGuia 2003 i OncoGuia 2008.

• El Comitè de Tumors de Pulmó del Parc de Salut Mar (PSMAR).

• Unitat Funcional de Càncer de Pulmó del PSMAR.

• La visita conjunta. Primeres visites amb Oncologia Mèdica i amb Oncologia Radioteràpica.

• La informació al pacient i als seus familiars.

• Seguiment evolutiu dels pacients amb nòdul/s pulmonar/s no filiat/s.

Estructura de la Consulta de Diagnòstic Ràpid (CDR) Primeres visites PNUF-2: Dilluns, 14:00-16:00 h

Pneumòleg responsable: Dr. Albert Sánchez-Font

Segones visites - Vis. conjunta PNUFP: Dimarts, 10:40-12:00 h

Pneumòlegs responsables: Dr. A. Sánchez-Font i Dr. Víctor Curull

Visites de seguiment PNUF-1: Dimecres, 12:00-14:00 h

Pneumòlegs responsables: Dr. V. Curull i Dr. A. Sánchez-Font

PRIMER MES

Coneixements El diagnòstic ràpid dels pacients amb sospita de

càncer de pulmó

• Conèixer els criteris de derivació dels pacients amb elevada sospita de càncer de pulmó

• Conèixer el protocol de diagnòstic, estadificació i tractament del càncer de pulmó

• Conèixer l’OncoGuia de Pulmó (2003 i 2008)

Activitats Assistir a les visites de les consultes de diagnòstic ràpid

Assistir a les sessions del Comitè de Tumors de Pulmó Assistir a les sessions de la UFCP

(24)

SEGON – QUART MES

Coneixements El diagnòstic ràpid dels pacients amb sospita de

càncer de pulmó

• Consolidar els coneixements apresos durant el primer mes

Activitats Participar activament en les visites de les consultes de

diagnòstic ràpid

Participar activament en les sessions del Comitè de Tumors de Pulmó

Assistir a les sessions de la UFCP

LABORATORI DE FUNCIÓ PULMONAR-ESFORÇ, ÀREA DE VENTILACIÓ DOMICILIÀRIA I UNITAT D’HIPERTENSIÓ PULMONAR

Funció Pulmonar Convencional

• Realització, indicacions-containdicacions i interpretació.

• Espirometria forçada – prova broncodilatadora (PBD).

• Pletismografia corporal.

• Oscil·lometria forçada.

• Medició de la transferència del CO.

• Test de broncoprovocació amb metacolina.

• Gasometria arterial (GSA). Valoració de les indicacions d’oxigenoteràpia domiciliària i del seu ajuts i els diferents dispositius.

Funció Muscular i Estat Nutricional

Realització de:

• Proves de força dels músculs respiratoris (no invasius i invasius).

• Proves de resistència dels músculs respiratoris.

• Proves de força dels músculs perifèrics.

• Impedanciometria Bioelèctrica

• Coneixement de les implicacions terapèutiques de les esmentades valoracions segons la patologia del pacient.

(25)

Esforç

• Realització i interpretació de proves de marxa de 6 minuts, valoració d’indicació d’oxigenoteràpia per a la deambulació, així com del flux.

• Realització i interpretació de la prova d’esforç cardiorespiratòria. Coneixement de les indicacions-contraindicacions.

Hipertensió Pulmonar (HP)

• Comprendre la sistemàtica d’estudi en la HP.

• Conèixer l’estudi hemodinàmic pulmonar pel diagnòstic de la HP.

• Conèixer els principals tractaments de la HP, les seves indicacions, interaccions i complicacions.

ÀREA DE SEMICRÍTICS

Coneixements

• Insuficiència respiratòria aguda, crònica i crònica aguditzada.

• Indicacions i contraindicacions de l’oxigenoteràpia i de la ventilació mecànica no invasiva.

• Efectes adversos de l’oxigenoteràpia i de la ventilació mecànica no invasiva.

• Tractament de les principals síndromes clíniques respiratòries agudes.

• Indicacions de la ventilació mecànica invasiva.

• Equilibri àcid-base i trastorns metabòlics en el pacient crític.

Habilitats

• Tipus i utilització de ventiladors, mascaretes i circuits.

• Modes de ventilació i correlació amb casos clínics.

• Utilització de l’oxigenoteràpia.

• Extracció i interpretació de gasometria arterial.

(26)

SALA D’HOSPITALITZACIÓ DE PNEUMOLOGIA

Al final del seu període formatiu, els residents han de ser capaços de: demostrar coneixements, habilitats i actituds que permetin l’exercici independent de l’especialitat.

Coneixements

• Aprofundir en la realització de la història clínica (anamnesi i exploració física) del pacient amb patologia respiratòria.

• Diagnòstic diferencial dels principals símptomes respiratoris, que inclouen dispnea, hemoptisi, tos i dolor toràcic.

• Diagnòstic diferencial de les principals síndromes radiològiques.

• Diagnòstic i tractament d’un ampli espectre de malalties respiratòries agudes i cròniques:

- Agudització de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i bronquièctasis.

- Agudització asmàtica.

- Insuficiència respiratòria aguda i crònica aguditzada. Fisiopatologia. Causes. Tractament.

- Infeccions respiratòries:

- Infeccions per gèrmens no habituals. Multiresistència. Tipus. Aïllaments.

- Tuberculosi pulmonar.

- Estudi i tractament de les malalties pulmonars intersticials difuses (MPID). Classificació.

- Malalties vasculars pulmonars. Tromboembolisme pulmonar (TEP). Hipertensió pulmonar (HP). Síndrome hemorràgia pulmonar.

- Manifestacions pleuropulmonars de les malalties sistèmiques. - Toxicitat pulmonar per fàrmacs.

- Estudi del pacient amb vessament pleural. Diagnòstic trasudat/exsudat. Vessament pleural parapneumònic /empiema.

- Neoplàsia pulmonar. Algorisme diagnòstic.

- Trastorns respiratoris del son. Síndrome d’apnees-hipoapnees del son (SAHS), síndrome d’hipoventilació-obesitat.

- Malalties restrictives: caixa toràcica, malalties musculars. Afectació de la musculatura respiratòria.

• Oxigenoteràpia.

• Tractament antibiòtic.

(27)

Habilitats

• Diagnòstic clínic:

El metge resident de Pneumologia ha d’assolir competència en els següents aspectes:

- Identificar problemes clínics i planificar actituds diagnòstiques i terapèutiques, encaminades a la seva resolució.

- Familiaritzar-se en els procediments diagnòstics més freqüents, i conèixer les indicacions, contraindicacions i potencials complicacions.

- Interpretar amb facilitat els resultats obtinguts en els esmentats procediments.

- Seguir l’evolució dels pacients i aprofundir en el coneixement de la història natural de les malalties respiratòries.

- Procediments clínics propis de l’exploració general. - Anàlisi i avaluació de la informació recollida.

• Tècniques:

- Gasometria arterial

- Toracocentesi diagnòstica i evacuadora

- Adaptació a la ventilació mecànica no invasiva (VMNI)

- Pulsioximetria

Actituds

• El metge resident ha de desenvolupar actituds positives en els següents aspectes:

- Sensibilitat enfront dels principis ètics i legals de l’exercici professional, perquè sàpiga

anteposar el benestar físic, mental i social dels seus pacients a qualsevol altra consideració.

- Cura de la relació metge-pacient i de l’assistència completa i integrada del mateix.

- Capacitat per prendre decisions basades en criteris objectius i demostrables.

- Desenvolupament d’una actitud crítica sobre l’eficàcia i el cost dels procediments que utilitza, dels seus beneficis i riscos, havent-ne d’informar fidelment als pacients.

- Consciència de la necessitat d’utilitzar els recursos sanitaris en el context d’una bona clínica.

- Col·laboració amb altres especialistes i professionals sanitaris.

(28)

2.3 RESPONSABILITAT DEL RESIDENT SEGONS ANY DE RESIDÈNCIA I LLOC FORMATIU

a) Responsabilitat

La responsabilitat del resident en l’assistència al servei de Pneumologia, sempre serà total fins al final de la rotació. La responsabilitat progressiva comporta una supervisió inversa durant tota la residència. Encara que els terminis estan establerts anualment, de forma que durant el primer any la supervisió és directa i progressivament passa a ser indirecta, en la realitat l’assistència passa progressivament de ser realitzada exclusivament per l’adjunt i observada pel resident, a ser realitzada pel resident i supervisada (primer directament i després indirectament) per l’adjunt. El moment real de canvi està condicionat per la competència i l’autonomia que assoleix cada resident.

Nivells de responsabilitat (*)

Nivell 3 (menor responsabilitat): el resident realitza l’acte mèdic sota la supervisió directa de

l’adjunt.

Nivell 2 (responsabilitat intermèdia): el resident realitza l’acte mèdic sota la supervisió directa o

indirecta de l’adjunt.

Nivell 1 (major responsabilitat): el resident realitza l’acte mèdic sense necessitat de supervisió de

l’adjunt, encara que pot disposar-ne si ho considera oportú.

b) Supervisió

La supervisió per part del facultatiu adjunt responsable de l’actuació del resident a altres unitats del servei de Pneumologia sempre serà total, amb dos matisos:

Directa: supervisió preferentment en presència física de l’actuació clínica, revisió dels

informes, dels diagnòstics, de les sol·licituds diagnòstiques, de les indicacions terapèutiques, etc., que inclouen la signatura obligatòria d’ambdós durant el primer any de residència i aconsellable durant la resta de la mateixa, ja que la responsabilitat legal és sempre compartida per l’equip de la unitat. L’atenció al pacient crític i a quiròfan sempre serà supervisada de forma directa fins al final de la residència.

(29)

Indirecta: supervisió de l’actuació clínica, preferentment a partir del segon any de la

residència.

NIVELLS DE RESPONSABILITAT (*)

MIR-1 MIR-2 MIR-3 MIR-4

Indicació exploracions 3 2 2 1 Indicació tractaments 3 2 2 1 Interconsultes 3 2 2 1 Trasllats 3 3 2 1 Altes 3 3 2 1 Visita autònoma 3 2 2 1

Informació als familiars 3 2 2 1

Consentiment informat 3 2 2 1

Primeres visites CCEE - - 2 1

Visites successives CCEE - - 2 1

(*) RD 183/2008, 8 de febrer. La responsabilitat progressiva del resident. Comissió de Docència del Parc de Salut MAR.

c) Autonomia

L’autonomia clínica del resident serà progressiva durant la rotació i facultativa (els adjunts responsables han d’exercir un control i una supervisió més o menys propers, en funció de l’assoliment de les competències de caca resident).

2.4. PLA DE FORMACIÓ ESPECÍFIC DEL SERVEI DE PNEUMOLOGIA

2.4.1. Sessions del servei:

(30)

El resident presenta i discuteix directament un cas clínic d’interès (tancat) i actualitza breument el diagnòstic i el tractament de la malaltia.

El resident presenta i discuteix casos oberts, i fa èmfasi en el diagnòstic diferencial i tractament.

Sessió de canvi de guàrdia (tots els dies a les 8 hores els dilluns i 8:15 hores la resta

dels dies).

Comitè Oncològic de Pulmó (multidisciplinari) (dimarts 8:30 hores a la sala de sessions

de radiologia).

Sessions docents (dos dimecres al mes, a les 15 hores, a l’altell del Servei de Pediatria).

Preparació i presentació d’un tema pneumològic directament pel resident sota la supervisió d’un pneumòleg del servei.

Aquestes sessions s’arxiven a la CARPETA GRUP PNEUMO (G:/)--- Sessions del Servei.

Sessions científiques (dos dimecres al mes, a les 15 hores a l’altell del Servei de

Pediatria). En aquestes sessions es conviden ponents que exposen temes rellevants per l’especialitat de Pneumologia o d’altres àrees d’interès.

Sessions d’informació farmacològica: informació sobre nous fàrmacs en patologia

respiratòria per part de la indústria farmacèutica.

L’assistència a les sessions científiques i docents és obligatòria

2.4.2. Sessions hospitalàries: sessions Generals dels Hospitals del Parc de Salut Mar

(mensuals, dimarts de 15:30 a 16:30 hores)

dima

2.4.3. Guàrdies del resident de Pneumologia

Guàrdies de presència física: 4 (mínim)- 6 (màxim)/mes (promig còmput anual)

- 1er any: guàrdies al Servei d’ Urgències

- 2 any: guàrdies al Servei d’ Urgències (com el 1º any); guàrdies a la UCI (a partir de la rotació per UCI): 2 guàrdies/mes

- 3er-4art any: guàrdies al Servei d’ Urgències (1 guàrdia/mes), guàrdies a la UCI (2 guàrdies/mes) i guàrdies de Pneumologia (2-3 guàrdies/mes)

(31)

2.4.4. Assistència a cursos i congressos

Cursos:

• Cursos SEPAR-FMC de Actualización en Neumología y Cirugía Torácica (organitzat per la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR).

• Cursos de Formació Continuada en Pneumologia (primer dijous de cada mes, a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i organitzat per la Societat Catalana de Pneumologia, SOCAP): grup asma, grup multidisciplinari CRAMPID, grup multidisciplinari de trastorns del son, grup endoscòpia respiratòria.

• Cursos de Formació per Metges Residents en Pneumologia de Catalunya (darrer dimarts de cada mes; organitzat per la Societat Catalana de Pneumologia, SOCAP)

• Altres cursos d’interès:

• Curso de Avances en Neumología (Hospital Vall d’Hebron) (anual)

• Curso de Fundamentos Básicos en Ventilación Mecánica (Ventilung) (anual)

• Symposium de EPOC (específic) (cada 2 anys)

• Curs de Patologia del son (SOCAP) (específic) (cada 4 anys)

• Curs d’Actualització en Tuberculosi (Unitat TB Drassanes)

Curso Intensivo Antibioticoterapia (UAB- Parc de Salut Mar)

Congressos:

• Congreso de la SEPAR i Congrés de la SOCAP (Diada Pneumològica)

• Congress of European Respiratory Society (ERS)

2.4.5. Activitat de recerca

1. Els residents de Pneumologia tenen l’oportunitat de realitzar, durant la seva residència, el Màster en Recerca Clínica. Especialitat Medicina Respiratòria (UB-UAB-UPF).

Els residents de Pneumologia poden participar en les activitats de recerca que es porten a terme al servei. Els principals grups/ línies de recerca són els següents:

- Miogènesi, inflamació i funció muscular (Programa: Processos Inflamatoris i Cardiovasculars) (Coordinador de grup: Dr. Joaquim Gea)

(32)

- També cal destacar l’activitat en recerca dels trastorns del son, les malalties intersticials i la

hipertensió pulmonar. de la

2.5 PLA DE FORMACIÓ PROPOSAT PER LA COMISIÓ DE DOCÈNCIA

(veure: INTRANET---Docència----Formació Especialitzada)

MIR-1:

• Pla transversal comú 2014-2015:

- Sessions d’inici per als nous residents del PSMAR/2014

- Tallers Iniciació IMASIS

- Cursos Formatius de la Comissió de Docència

• Cicle de conferències per a Residents

MIR-2-3:

• Pla transversal comú 2014-2015:

- Cursos Formatius de la Comissió de Docència

• Cicle de conferències per a Residents

MIR-4

• Pla transversal comú 2014-2015

- Cursos Formatius de la Comissió de Docència

• Cicle de conferències per a Residents

3. LLIBRE CURRICULAR

El llibre curricular substitueix a l’antic “llibre de l’especialitat” que entregava el Ministeri al escollir la plaça MIR. El resident l’ha d’anar omplint durant les diverses rotacions i ha de constar tota l’activitat científica-docent: sessions presentades, presentacions a congressos, articles publicats, ... Serveix, al mateix temps, per a l’elaboració de forma prospectiva d’un curriculum vitae, que una vegada finalitzat el període de residència pot ser útil per a sol.licitar una beca o per a presentar-se a una plaça a

(33)

4. MATERIAL DOCENT

Llibres de referència:

• FISIOPATOLOGÍA PULMONAR. West, John B. (2012)

• FISIOLOGÍA RESPIRATORIA. FUNDAMENTOS. West, John B. (2012)

• FELSON. PRINCIPIOS DE RADIOLOGÍA TORÁCICA. Goodman/Felson (2009)

• TÓRAX TC Y RM. Naidich, David P., Webb, Elias A., Müller, Nesto. (2000)

• FRASER. FUNDAMENTOS DE LAS ENFERMEDADES DEL TÓRAX. Fraser, R.S. (2006)

• FISHMAN. TRATADO DE NEUMOLOGÍA. Fishman, A. (2008)

• NEUMOLOGÍA CLÍNICA. Álvarez-Sala, JL et al. (2010)

• FISIOPATOLOGÍA Y BIOLOGÍA RESPIRATORIA. Casan P et al. (2007)

Revistes de referència:

• American Journal of Medicine

• American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

• Annals of Internal Medicine

• Annals of Thoracic Surgery

• Archivos de Bronconeumología

• British Medical Jorunal

• Clinics in Chest Medicine

• Current Opinion in Pulmonary Medicine

• Chest

• European Respiratory Journal

• Lancet

• Lung

• Medicina Clínica

• New England Journal of Medicine

• Pediatric Pulmonology

• Respiration

(34)

Revistes electròniques, societats científiques i pàgines web d’interès: www.socapnet.org (Societat Catalana de Pneumologia)

www.separ.es (Sociedad Española de Neumología)

www.ersnet.org (Societat Europea de Pneumologia)

www.brit-thoracic.org.uk (Sociedad Británica de Patología Torácica)

Figure

Updating...

References

Related subjects :