1. Òrgans de govern i organismes dependents

25  Download (0)

Full text

(1)

1. Òrgans de govern i organismes dependents

Codi de classificació Descripció Anys Òrgan productor Núm. de caixa

GC ÒRGANS DE GOVERN Actes de l'Assemblea General. Senat Olímpic 1987-1990 Assemblea General. Senat

Olímpic 32300

GC ÒRGANS DE GOVERN Actes de l'Assemblea General / Comissió Permanent 1990/1992 Assemblea General /

Comissió Permanent 32301

GC ÒRGANS DE GOVERN Actes de la Comissió Permanent 1987-1992 Comissió Permanent 32302, 32303, 32304, 32305, 32306, 32307, 32308

GC ÒRGANS DE GOVERN Actes del COOB'92, estatuts i protocols, Consell E 1986-1992 Coob'92/ Comitè Executiu 32309 GC ÒRGANS DE GOVERN Actes del Comitè Executiu / Consell Administració 1987-1990 Consell Adm. Comitè

Executiu 32311, 32312, 32313, 32314

GC ÒRGANS DE GOVERN Actes del Comitè de Direcció 1987-1991 Comitè de Direcció 32315, 32316, 32318, 32319, 32320, 32321, 32322

GC ÒRGANS DE GOVERN Actes del Comitè de Direcció / CD Seül 1988-1989 Comitè de Direcció 32317

GC ÒRGANS DE GOVERN Actes i sessions del Comitè de Direcció 1-8 1990-1992 Comitè de Direcció 32323, 32324, 32325, 32326, 32327, 32328, 32329

GC ÒRGANS DE GOVERN Actes del Comitè de Direcció i sots-directors 1989-1990 Comitè de Direcció 32330 GC ÒRGANS DE GOVERN Actes del Consell Directiu RTO 1988-1992 Comitè de Direcció 32331 OO OFICINA OLÍMPICA

PARALIÍMPICS Al·legacions / Enquestes / Relacions / SAAC / Pel.li / Torx 1984-1992 Administració OO 33461 PA PARALÍMPICS Condicionament Vila Paralímpics 1991-1992 Serveis Tècnics / Barreres 33606

PA PARALÍMPICS Premsa internacional i torxa 1990-1992 Oficina Màrketing 36636

PA PARALÍMPICS Premsa 1991-1992 Oficina Màrketing 36637, 36638, 36639,

36640 OCSA OLIMPÍADA

CULTURAL Contractes: Festival de tardor (11) 1989 OCSA. Administració 36804

OCSA OLIMPÍADA

CULTURAL Contractes: II Festival de tardor (11) 1990-1992 OCSA. Administració 36805, 36807 OCSA OLIMPÍADA

CULTURAL Contractes: seu d'OCSA (901) 1990 OCSA. Administració 36806

OCSA OLIMPÍADA

CULTURAL Comptabilitat: imptos 92-93+audit+op+tercers 1991-1993 OCSA. Administració i

comptabilitat 36808

(2)

OCSA OLIMPÍADA

CULTURAL Premsa: General / cinema , TV... 1989 OCSA. Premsa 36829

OCSA OLIMPÍADA

CULTURAL Premsa: Recull i Festival de Tardor 1989 OCSA. Premsa 36830

OCSA OLIMPÍADA

CULTURAL Premsa: Recull / Festival de Tardor/Barcewomad'89º 1989 OCSA. Premsa 36831

OCSA OLIMPÍADA

CULTURAL Premsa: Recull / Festival de Tardor 1989 OCSA. Premsa 36832, 36833, 36834

OCSA OLIMPÍADA

CULTURAL Premsa: Recull 88-91 / La festa .La nit 1988-1991 OCSA. Premsa 36835

OCSA OLIMPÍADA

CULTURAL Premsa: Recull 1. Exposicions: Modernisme 1989-1990 OCSA. Premsa 36836, 36837

OCSA OLÍMPIADA

CULTURAL Premsa: Recull 1. Arts escèniques 1989-1993 OCSA. Premsa 36838

OCSA OLÍMPIADA

CULTURAL Premsa: Recull 2. II Festival de Tardor 1990 OCSA. Premsa 36839, 36840, 36841,

36842, 36843, 36844, 36845

OCSA OLÍMPIADA

CULTURAL Premsa: Recull II Fest / Disseny i P Casa Barcelona 1990-1992 OCSA. Premsa 36846 OCSA OLÍMPIADA

CULTURAL Premsa: Recull Premsa 3 / III Festival Tardor 1-3 1991 OCSA. Premsa 36847, 36848, 36849, 36850

OCSA OLÍMPIADA

CULTURAL Premsa: Recull Premsa General 4 1991 OCSA. Premsa 36851

OCSA OLÍMPIADA

CULTURAL Premsa: Recull Premsa Gen 3 / III Festival Tardor 6 1991 OCSA. Premsa 36852 OCSA OLÍMPIADA

CULTURAL Premsa: Recull Premsa General 2-4 1991 OCSA. Premsa 36853, 36854

OCSA OLÍMPIADA

CULTURAL Premsa: Recull Premsa: Exposicions 1-4 1991 OCSA. Premsa 36855, 36856, 36857,

36858, 36859 OCSA OLÍMPIADA

CULTURAL Premsa: Recull Premsa: Festival Olímpic Arts 1, 4 i 6 1991 OCSA. Premsa 36860, 36861 OCSA OLÍMPIADA

CULTURAL Premsa: Recull Premsa: Festival Olímpic Arts. Dossi 1991 OCSA. Premsa 36862 OCSA OLÍMPIADA

CULTURAL Premis: J.A. Samaranch / Candidatures 1990-1992 OCSA 36863

(3)

OCSA OLÍMPIADA

CULTURAL Premis: Pau Casals 1990-1992 OCSA 36864

OCSA OLÍMPIADA

CULTURAL Premis: Joan Miró 1990-1992 OCSA 36865, 36866

OCSA OLÍMPIADA

CULTURAL Premis: Antoni Gaudí II / Joan Miró / 1990-1992 OCSA 36867, 36868

PA PARALÍMPICS Comate / Col·laboracions / Medalles 1992 Marketing Paralímpics 37978

PA PARALÍMPICS Estudis logístic, publicacions / informes transport 1992 Serveis Tècnics / Barreres 38024

PA PARALÍMPICS Màrqueting: proves logos 1992 Màrketing-Identitat i

disseny 38046-1

PA PARALÍMPICS Màrqueting: guies braile i programes de ràdio 1992 Màrketing-Identitat i

disseny 38046-2

OCSA OLIMPÍADA

CULTURAL Premis: el Brusi 1990-1992 OCSA 38048-1, 38048-2,

38048-3 OCSA OLIMPÍADA

CULTURAL Premis: Joan Miró, candidatura 1990-1992 OCSA 38049-1, 38049-2,

38049-3 OCSA OLIMPÍADA

CULTURAL Premis: Antoni Gaudí / Candidatures 1990-1992 OCSA 38050-1, 38050-2,

38050-3 OCSA OLIMPÍADA

CULTURAL Premis: Joan Miró, candidatura 1990-1992 OCSA 38061-1, 38061-2,

38061-3 OCSA OLIMPÍADA

CULTURAL Premis: J.A. Samaranch / Candidatures 1990-1992 OCSA 38062-1, 38062-2,

38062-5 OCSA OLIMPÍADA

CULTURAL Premis: Narcís Monturiol / Candidatures 1990-1992 OCSA 38062-3, 38062-4

OCSA OLIMPÍADA

CULTURAL Premis: Narcís Monturiol / Candidatures 1990-1992 OCSA 38062-6

OCSA OLIMPÍADA

CULTURAL Premis: Pau Casals, candidatura 1990-1992 OCSA 38064-1, 38064-2,

38064-3, 38064-4 OCSA OLIMPÍADA

CULTURAL Premis: Antoni Gaudí/ Candidatures 1990-1992 OCSA 38066-1, 38066-2,

38066-3, 38066-4 OCSA OLÍMPIADA

CULTURAL Exposicions: Barcelona la ciutat i el 92, avantp. 1990 OCSA 38071

OCSA OLÍMPIADA

CULTURAL Subseus: esport a Reus 1992 OCSA 38072

OCSA OLÍMPIADA

CULTURAL Exposicions: Estimada terra, avantprojecte 1991-1992 OCSA 38073

(4)

OCSA OLÍMPIADA

CULTURAL Programes festivals: fotolits i originals 1988-1992 OCSA 38074-1, 38074-2

OCSA OLÍMPIADA

CULTURAL Premis: Joan Miró, candidatura 1990-1992 OCSA 38075-1, 38075-2,

38075-3, 38075-4, 38084-1, 38084-2, 38084-3, 38084-4 OCSA OLÍMPIADA

CULTURAL COMPTABILITAT

Pressupostos llibre balanç i Llibre major 1989 OCSA Comptabilitat 38124-1

OCSA OLÍMPIADA CULTURAL COMPTABILITAT

Llibre Major 1-2 1989 OCSA Comptabilitat 38124-2, 38124-3,

38124-4 OCSA OLÍMPIADA

CULTURAL Disseny. Maquetes, cartells i fotolits 1988-1992 OCSA o-2722, o-2723,

o-2724, o-2727, OCSA OLÍMPIADA

CULTURAL Disseny. Maquetes i dibuixos: Pedrera Mariscal... 1988-1992 OCSA o-2726

OCSA OLÍMPIADA

CULTURAL Disseny. Maquetes senyalització Modernisme 1991 OCSA o-2728

2. Organització i coordinació administrativa

Codi de classificació Descripció Anys Òrgan productor Núm. de caixa

PC PLANIFICACIÓ I CONTROL Publicacions memòria oficial en 4 idiomes 1993 Comissió de Planificació 36451-1, 36451-2, 36451-3, 36452-1, 36452-2, 36452-3 PC PLANIFICACIÓ I CONTROL Llibre Palau Sant Jordi: fotolits 1988 Unitats Operatives 38040

PC PLANIFICACIÓ I CONTROL Llibre oficial i estudi Moradell 1991 Unitats Operatives 38041 PC PLANIFICACIÓ I CONTROL Maqueta: publicacions i Zimmerman 1989-1992 Unitats Operatives 38042

PC PLANIFICACIÓ I CONTROL Pla director Coob'92: publicacions 1988-1990 Unitats Operatives 38044-1, 38044-2, 38044-3, 38044-4 GC ÒRGANS DE GOVERN Pla director. C. Planificació i Control 1,2 1988 Gabinet Conseller Delegat 32298

GC ÒRGANS DE GOVERN Escriptures originals 1,2 1981-1993 Gabinet Conseller Delegat 32299 GC ÒRGANS DE GOVERN Estatuts i annex actes Cons. Adm. i Executiu 1986-1992 Consell Adm. Comitè

Executiu 32310

(5)

3. Relacions externes i internes

Codi de classificació Descripció Anys Òrgan productor Núm. de caixa

CD ÒRGANS DE GOVERN Correspondència CIO / JAS, Ministeris, COE 1987-1993 Gabinet del Conseller

Delegat 32332

CD ÒRGANS DE GOVERN Correspondència COE / CIO Grup Treball enllaç Ajut. 1987-1993 Gabinet del Conseller

Delegat 32333

CD ÒRGANS DE GOVERN CIO-Comissió coordinació, Grup Treball-C. Executiu 1990-1991 Gabinet del Conseller

Delegat 32334

CD ÒRGANS DE GOVERN CIO-Comissió coordinació, Grup Treball-C. Executiu 1991-1992 Gabinet del Conseller

Delegat 32335

CD ÒRGANS DE GOVERN CIO, G. Treb.-C. Exe. / Com. delegada Govern Central 1990-1991 Gabinet del Conseller

Delegat 32336

CD ÒRGANS DE GOVERN CIO-Comissió delegada Govern Central / C. Interminist 1990-1992 Gabinet del Conseller

Delegat 32337

DR DIRECCIÓ DE RECURSOS Correspondència constructores / corresp. externa A01 1989-1992 Direcció General de

Recursos 32338

DR DIRECCIÓ DE RECURSOS Correspondència externa A01, A02, A03 1989-1992 Direcció General de

Recursos 32339

DR DIRECCIÓ DE RECURSOS Correspondència externa A03 / B 1989-1992 Direcció General de

Recursos 32340

DR DIRECCIÓ DE RECURSOS Correspondència externa B-C / C01 1989-1992 Direcció General de

Recursos 32341

DR DIRECCIÓ DE RECURSOS Correspondència externa C01 / C02 1989-1992 Direcció General de

Recursos 32342

DR DIRECCIÓ DE RECURSOS Correspondència externa C03 / C04 1989-1992 Direcció General de

Recursos 32343

DR DIRECCIÓ DE RECURSOS Correspondència externa C04 / C05 / D 1989-1992 Direcció General de

Recursos 32344

DR DIRECCIÓ DE RECURSOS Correspondència externa E-U 1989-1992 Direcció General de

Recursos 32345, 32346, 32347, 32348, 32349, 32350, 32351,

DR DIRECCIÓ DE RECURSOS Correspondència externa V-W-Z i Paralímpics A-Z 1988-1992 Direcció General de

Recursos 32352

DR DIRECCIÓ DE RECURSOS Correspondència externa Paralímpics i CIDEM / EDS 1989-1992 Direcció General de

Recursos 32353

(6)

4. Recursos humans

Codi de classificació Descripció Anys Òrgan productor Núm. de caixa

RH ADMINISTRACIÓ Expedients personals dels col·laboradors 1992 Administració de

Recursos Humans 32354, 32355, 32356, 32357, 32358, 32359, 32360, 32423

RH ADMINISTRACIÓ Contractes Clubs i Institucions / Evolució mensual 1987-1992 Administració de

Recursos Humans 32424

RH ADMINISTRACIÓ Evolució mensual del personal 1988-1991 Administració de

Recursos Humans 32425 RH ADMINISTRACIÓ Evolució mensual del personal / Expedients baixes a 1987-1992 Administració de

Recursos Humans 32426 RH ADMINISTRACIÓ Expedients baixes abans dels Jocs 1987-1992 Administració de

Recursos Humans 32427, 32428, 32429, 32430, 32431, 32432, 32433

RH ADMINISTRACIÓ Expedients personal especial i eventual 1988-1992 Administració de

Recursos Humans 32434

RH ADMINISTRACIÓ Expedients del personal eventual 1992 Administració de

Recursos Humans 32435, 32436, 32437, 32438, 32439, 32440, 32441, 32442, 32443, 32444, 32445, 32446, 32447, 32448, 32449, 32450, 32451, 32452, 32453, 32454, 32455, 32456, 32457, 32458, 32459, 32460, 32461, 32462, 32463, 32464

RH ADMINISTRACIÓ Expedients del personal fix 1992 Administració de

Recursos Humans 32465, 32466, 32467, 32468, 32469, 32470, 32471, 32472, 32473, 32474, 32475, 32476, 32477, 32478, 32479, 32480, 32481, 32482, 32483, 32484

RH ADMINISTRACIÓ Expedients del personal fix i d'Inem 1992 Administració de

Recursos Humans 32485

(7)

RH ADMINISTRACIÓ Expedients del personal Inem 1992 Administració de

Recursos Humans 32486 RH ADMINISTRACIÓ Expedients personal Inem i professors voluntaris 1992 Administració de

Recursos Humans 32487 RH ADMINISTRACIÓ Exp. professors voluntaris. Exp pers.Test'91/Expo92 1992 Administració de

Recursos Humans 32488 RH ADMINISTRACIÓ Exp. pers Test'91 / ExpoBCN, Incidències nòmina juny91 1992 Administració de

Recursos Humans 32489 RH ADMINISTRACIÓ Incidències nòmina. Paga juny 91,juny 92 1992 Administració de

Recursos Humans 32490 RH ADMINISTRACIÓ Incidències nòmina. Paga des92,87/05-88/06,88/07-12 1992 Administració de

Recursos Humans 32491 RH ADMINISTRACIÓ Incidències nòmina: 88/07-12,89/01-05,89/01-06 1988-1989 Administració de

Recursos Humans 32492 RH ADMINISTRACIÓ Incidències nòmina: 89/01-06,89/06-09,89/07-09 1989 Administració de

Recursos Humans 32493 RH ADMINISTRACIÓ Incidències nòmina: 89/07-09,89/10-12,89/10-12 1989 Administració de

Recursos Humans 32494 RH ADMINISTRACIÓ Incidències nòmina: 89/10-12,90/01,90/02 1989-1990 Administració de

Recursos Humans 32495 RH ADMINISTRACIÓ Incidències nòmina: 90/03,90/04,90/05 1990 Administració de

Recursos Humans 32496 RH ADMINISTRACIÓ Incidències nòmina: 90/06,90/07,90/08 1990 Administració de

Recursos Humans 32497 RH ADMINISTRACIÓ Incidències nòmina: 90/09,90/10,90/11 1990 Administració de

Recursos Humans 32498 RH ADMINISTRACIÓ Incidències nòmina: 90/12,91/01 1990-1991 Administració de

Recursos Humans 32499

RH ADMINISTRACIÓ Incidències nòmina: 90/02,91/03 1991 Administració de

Recursos Humans 32500

RH ADMINISTRACIÓ Incidències nòmina: 91/04,91/05 1991 Administració de

Recursos Humans 32547

RH ADMINISTRACIÓ Incidències nòmina: 91/07,91/08 1991 Administració de

Recursos Humans 32548

(8)

RH ADMINISTRACIÓ Incidències nòmina: 91/09,91/10 1991 Administració de

Recursos Humans 32549

RH ADMINISTRACIÓ Incidències nòmina: 91/11,91/12 1991 Administració de

Recursos Humans 32550

RH ADMINISTRACIÓ Incidències nòmina: 92/01,92/02 1992 Administració de

Recursos Humans 32551

RH ADMINISTRACIÓ Incidències nòmina: 92/03,92/04 1992 Administració de

Recursos Humans 32552

RH ADMINISTRACIÓ Incidències nòmina: 92/05,92/07 1992 Administració de

Recursos Humans 32553

RH ADMINISTRACIÓ Incidències nòmina: 92/07,92/08 1992 Administració de

Recursos Humans 32554

RH ADMINISTRACIÓ Incidències nòmina: 92/09,92/10-11 1992 Administració de

Recursos Humans 32555

RH ADMINISTRACIÓ IRPF 1992 Administració de

Recursos Humans 32556, 32557, 32558, 32559, 32560, 32561, 32562

RH ADMINISTRACIÓ IRPF / IRPF / Seg. Social / Cert. Laboral / Llib. matricula 1987-1994 Administració de

Recursos Humans 32563 RH ADMINISTRACIÓ Llibre matri. Personal / Llib. visita inspec. Treball 1987-1995 Administració de

Recursos Humans 32564

RH ADMINISTRACIÓ Nòmines indemnitzacions desembre 91 1991 Administració de

Recursos Humans 32565 RH ADMINISTRACIÓ Nòmines paga: juny '89 - desembre'92 1989-1992 Administració de

Recursos Humans 32566, 32567, 32568, 32569, 32570, 32571, 32572, 32573, 32574, 32575, 32576, 32577, 32578, 32579, 32580, 32581, 32582, 32583, 32584, 32585, 32586, 32587, 32588, 32589, 32590, 32591, 32592, 32593, 32594, 32595, 32596, 32597, 32598, 32599, 32600, 32601, 32602, 32603

(9)

RH ADMINISTRACIÓ Nòmina col.lec especial: gen-des'88 / gen-des'89-90 1988-1990 Administració de

Recursos Humans 32604 RH ADMINISTRACIÓ Pla de RH i pressup / publicacions RHCOOB Endins 1991-1992 Administració de

Recursos Humans 32605

RH ADMINISTRACIÓ Pla de RH i pressupostos 1988-1990 Administració de

Recursos Humans 32606 RH ADMINISTRACIÓ Revisions salarials / Seguretat social TC1-TC2 1989-1992 Administració de

Recursos Humans 32607

RH ADMINISTRACIÓ Seguretat social TC1-TC2 1991-1992 Administració de

Recursos Humans 32608, 32609 RH ADMINISTRACIÓ Seguretat social TC1-TC2 / C. empresa / Elec. Sindicals 1988-1994 Administració de

Recursos Humans 32610 RH ADMINISTRACIÓ Actes Comitè Empresa / Permisos Ext. / Pla recol.loc. 1990-1992 Administració de

Recursos Humans 32611 RH ADMINISTRACIÓ Pla recol·locació / projecte i llibre 1990-1992 Administració de

Recursos Humans 32612 RH ADMINISTRACIÓ Nòmines: fulls salarials / Nòmines 1993-1995 Administració de

Recursos Humans 36781

5. Administració i finances

Codi de classificació Descripció Anys Òrgan productor Núm. de caixa

AF FINANCES Expedients comptables 1987 Administració i Finances 32361, 32362, 32363

AF FINANCES Administració 1-2 1986-1987 Administració i Finances 32364

AF FINANCES Liquidació de divises i llibres comptables 1987 Administració i Finances 32365 AF FINANCES Llibres oficials i expedient Fira Barcelona 1987 Administració i Finances 32366

AF FINANCES Albarans taxis i missatgeria 1987-1988 Administració i Finances 32367

AF FINANCES Correspondència administració 01-04 1989 Administració i Finances 32368, 32369

AF FINANCES TRESORERIA Caixa 400000-400810 1988 Tresoreria 32370, 32371, 32372,

32373 AF FINANCES TRESORERIA Bancs: extractes bancaris i llibre de caixa 1988 Tresoreria 32414, 32415

(10)

AF ADMINISTRACIÓ I

FINANCES Anàlisi funcional, magatzem, ingressos, contractac 1989 Administració 33404

AF ADMINISTRACIÓ I

FINANCES Disseny funcional, magatzem, actiu, ingressos, compt 1988-1993 Administració 33405 AF ADMINISTRCIÓ I

FINANCES Pressupost-auditories, allotjament. V.O Montigalà, 1988-1992 Administració 33406 AF ADMINISTRACIÓ I

FINANCES Allotjament, V.O Montigalà, cobrament, devolucions, a 1988-1992 Administració 33407, 33408 AF ADMINISTRACIÓ I

FINANCES Banesto-préstec, control de gestió 1988-1993 Administració 33409, 33410

AF ADMINISTRACIÓ I

FINANCES Jocs-projecte 1 1988-1992 Administració 33411

AF ADMINISTRACIÓ I

FINANCES Jocs-projectes 2 / Ingressos de l'Estat: divises 1988-1992 Administració 33412 AF ADMINISTRACIÓ I

FINANCES LBF. Certificats Art. 21A-Art. 27 1988- 1993 Administració 33413, 33414, 33415,

36538, 36539, 36540, 36541

AF ADMINISTRACIÓ I

FINANCES LBF. Nova Icària/ LBF. Telefònica. Recurs Aud. Nac 1989-1994 Administració 36542 AF ADMINISTRACIÓ I

FINANCES LBF. Telef. Recurs. Llibres Diari. Reg. Mercantil 1989-1994 Administració 36543 AF ADMINISTRACIÓ I

FINANCES Llibre Diari. Registre Mercantil 1992 Administració 36544, 36545, 36546,

36547, 36548, 36549, 36550, 36551

AF ADMINISTRACIÓ I

FINANCES Llibre Diari 1992 Administració 36552, 36553, 36554,

36555, 36556, 36557, 36558, 36559

AF ADMINISTRACIÓ I

FINANCES Llibre Diari, Llibre Major de 1987 i 1989 1987-1992 Administració 36560

AF ADMINISTRACIÓ I

FINANCES Llibre Major 1989-1993 Administració 36561, 36562, 36563,

36564, 36565, 36566, 36567, 36568, 36569, 36570, 36571, 36572, 36573, 36574, 36575, 36576, 36577, 36578, 36579, 36580, 36581, 36582, 36583, 36584,

(11)

36585, 36586, 36587, 36588, 36589, 36590, 36591, 36592, 36593, 36594, 36595, 36596, 36597, 36598, 36599, 36600, 36601, 36602, 36603, 36604, 36605, 36606

AF ADMINISTRACIÓ I

FINANCES Llibre Major / Pla de comptes 1993 Administració i

Comptabilitat 36607

AF ADMINISTRACIÓ I

FINANCES Pla de comptes / Venda d'actius-projectes 1992-1993 Comptabilitat i Tresoreria 36608 AF ADMINISTRACIÓ I

FINANCES Avals Banesto. Duanes / Balanç tancament 1989-1990 1989-1993 Comptabilitat i Tresoreria 36609 AF ADMINISTRACIÓ I

FINANCES Balanç tancament 1991-1992 Comptabilitat 36610

AF ADMINISTRACIÓ I

FINANCES Balanç tancament 1992 / Duanes CSD, Doc. CUNARD 1989-1994 Comptabilitat 36611 AF ADMINISTRACIÓ I

FINANCES Doc. CUNARD / Doc. UNGRIA / Doc. KodaK... 1987-1994 Comptabilitat 36612

AF ADMINISTRACIÓ I

FINANCES Protec. Financeres / Infor. Tresoreria / Ajunt Montig 1987-1994 Comptabilitat 36613 AF ADMINISTRACIÓ I

FINANCES Cobrament Ajunt. Montigalà / Liquida. IVA 1988-1989 1988-1992 Comptabilitat 36614 AF ADMINISTRACIÓ I

FINANCES Liquidació IVA 1990-1994 1990 Comptabilitat 36615, 36616, 36617

AF ADMINISTRACIÓ I

FINANCES IRPF 1987-1991 1987-1990 Comptabilitat 36618

AF ADMINISTRACIÓ I

FINANCES IRPF 1991 / Liquidació IRPF gener-juliol 1990 1990-1991 Comptabilitat 36619

AF ADMINISTRACIÓ I

FINANCES Liquidació IRPF 1992 / Resum 1992 1992 Comptabilitat 36620

AF ADMINISTRACIÓ I

FINANCES Resum IRPF 1992 / IRPF 1993 1993 Comptabilitat 36621

AF ADMINISTRACIÓ I

FINANCES IRPF 1993, 1994 / Certificats 1993 1993-1994 Comptabilitat 36622

(12)

AF ADMINISTRACIÓ I

FINANCES IRPF 1994 / Declaracions Hisenda / Embarg. Crèdits 1990-1995 Comptabilitat 36623 AF ADMINISTRACIÓ I

FINANCES Hisenda i Embarg. Crèdits 1990-92 / Operac. Tercers 1987-1993 Comptabilitat 36624 AF ADMINISTRACIÓ I

FINANCES Exempció Fiscal EUA / CIO/ i Inspecció Treball 1988-1992 Comptabilitat 36625 AF ADMINISTRACIÓ I

FINANCES Xecs 1993 /Duanes / Mod 210 no residents / Viatges 1991-1994 Comptabilitat 36626 AF ADMINISTRACIÓ I

FINANCES Avals / Banc d'Espanya /A. Prot. Dades / Tribut./Banesto 1988-1994 Comptabilitat 36627 AF ADMINISTRACIÓ I

FINANCES Declar. Hisenda M.190/IRPF1990/Auditoria final 1995 1990-1995 Comptabilitat 36628 AF ADMINISTRACIÓ I

FINANCES Liquidació comptes 1992-1993 1992-1993 Tresoreria 36629

AF ADMINISTRACIÓ I

FINANCES Registre IVA repercutit 1988-93/ Iva suportat 1988 1988-1993 Tresoreria 36630 AF ADMINISTRACIÓ I

FINANCES Registre IVA suportat 1989-1993 1988-1993 Tresoreria 36631, 36632, 36633

AF ADMINISTRACIÓ I

FINANCES Contracte vactius / Balanç 1993-94 / Requeriment 1986-1992 Tresoreria 36634

6. Afers jurídics

Codi de classificació Descripció Anys Òrgan productor Núm. de caixa

GC ASSESSORIA JURÍDICA Escriptures / Assem.Gral / J Accionistes / C. Permanent 1988-1993 Assessoria Jurídica 32378 GC ASSESSORIA JURÍDICA Llibres Actes Comissió Permanent 1989-1991 Assessoria Jurídica 32379 GC ASSESSORIA JURÍDICA Contractes: relacions / Contractes cerimònies 1988-1993 Gabinet Conseller Delegat 32613

GC ASSESSORIA JURÍDICA Contractes cerimònies '90 '92 1987-1992 Gabinet Conseller Delegat 32614, 32615, 32616, 32617,

GC ASSESSORIA JURÍDICA Contractes convenis. Actes 1986-1993 Gabinet Conseller Delegat 32619, 32620, 32621, 32622, 32623, 32624, 32625, 32626, 32627, 32628, 32629, 32630, 32631, 32632, 32633, 32634, 32635, 32636,

(13)

32637, 32638, 32639, 32640, 32641, 32642, 32643, 32644, 32645, 32646, 32647, 32648, 32649, 32650, 32651, 32652, 32653, 32654, 32655, 32656, 32657, 32658, 32659, 32660, 32661, 32662, 32663, 32664, 32665, 32666, 32667, 32668, 32669, 32670, 32671, 32672, 32673,36782, 36783, 36784, 36785, 36786, 36787, 36788, 36789, 36790, 36791, 36792, 36793, 36794, 36795, 36796, 36797, 36798 GC ASSESSORIA JURÍDICA Contractes Venda. Actius 1991-1992 Gabinet Conseller Delegat 32682

GC ASSESSORIA JURÍDICA Contractes Venda Actius. Gestió de contractes 1991-1992 Gabinet Conseller Delegat 32683

GC ASSESSORIA JURÍDICA Gestió de Contractes 1988-1996 Gabinet Conseller Delegat 32684, 32685, 32686, 32687, 32688, 32689, 32690, 32691, 32692, 32693, 32694, 32695, 32696, 32697, 32698, 32699, 32700, 33180, 33181, 33182, 33183, 33184, 33185, 33186, 33187, 33188, 33189, 33190, 33191, 33192, 33193, 33194, 33195, 33196, 33197, 33198, 33199, 33200, 33201, 33202, 33203, 33204, 33205, 33206, 33207, 33208, 33209, 33210, 33211, 33212, 33213,

(14)

33214, 33215, 33216, 33217, 33218, 33219, 33220, 33221, 33222, 33223, 33224, 33225, 33226, 33227, 33228, 33229, 33230, 33231, 33232, 33233, 33234, 33235, 33236, 33237, 33238, 33239, 33240, 33241, 33242, 33243, 33244, 33245, 33246, 33247, 33248, 33249, 33250, 33251, 33252, 33253, 33254, 33255, 33256, 33257, 33258, 33259, 33260, 33261, 33262, 33263, 33264, 33265, 33266, 33267, 33268, 33269, 33270, 33271, 33272, 33273, 33274, 33275, 33276, 33277, 33278, 33279, 33280, 33281, 33282, 33283, 33284, 33285, 33286, 33287, 33288, 33289, 33290, 33291, 33292, 33293, 33306 GC ASSESSORIA JURÍDICA Marques:(1043014-1225248)(1229432-1312756) 1989-1993 Gabinet Conseller Delegat 33307

GC ASSESSORIA JURÍDICA Marques Barcelona '92 (1198573-1198614) 1989-1993 Gabinet Conseller Delegat 33308 GC ASSESSORIA JURÍDICA Marques Bcn (1259363)+VL92(1198614) Expedients opo 1989-1993 Gabinet Conseller Delegat 33309

GC ASSESSORIA JURÍDICA Marques: Expedients oposicions 1989-1993 Gabinet Conseller Delegat 33310, 33311, 33312, 33313, 33314, 33315 GC ASSESSORIA JURÍDICA Marques: Expedients no oposició, logo finalista 1988-1993 Gabinet Conseller Delegat 33316

GC ASSESSORIA JURÍDICA Marques: logo finalista, mascota peret 1988-1993 Gabinet Conseller Delegat 33317 GC ASSESSORIA JURÍDICA Marques: Mascota Peret, Olimpíada cultural 1988-1993 Gabinet Conseller Delegat 33318

GC ASSESSORIA JURÍDICA Marques: Mascota Peret, Olimpíada cultural 1989-1993 Gabinet Conseller Delegat 33319, 33320, 33321

(15)

GC ASSESSORIA JURÍDICA Gestió marques 1989-1992 Gabinet Conseller Delegat 33322, 33323, 33324, 33325, 33326, 33327, 33328

GC ASSESSORIA JURÍDICA Marques Banesto, amigos para siempre, rehabilitació 1990-1993 Gabinet Conseller Delegat 33329 GC ASSESSORIA JURÍDICA Rehabilitació i pagament de quinquennis 1993 Gabinet Conseller Delegat 33330

GC ASSESSORIA JURÍDICA Cio-comissió coordinació sessions 1-11 1987-1989 Gabinet Conseller Delegat 33331, 33332, 33333, 33334, 33335

GC ASSESSORIA JURÍDICA Cio-comissió, premsa, RTV2,RTV3 1990-1992 Gabinet Conseller Delegat 33336 GC ASSESSORIA JURÍDICA Cio-Divisió Premsa, cio-sessions i comitès executi 1987-1992 Gabinet Conseller Delegat 33337 GC ASSESSORIA JURÍDICA Cio sessions i comitès executius 1991-1992 Gabinet Conseller Delegat 33338, 33339

GC ASSESSORIA JURÍDICA Comitè executiu, Cio-acno-asoif 1989-1992 Gabinet Conseller Delegat 33340, 33341, 33342, 33343

GC ASSESSORIA JURÍDICA Informes jurídics 1988-1994 Gabinet Conseller Delegat 33344, 33345, 33346, 33347, 33348, 33349, 33350, 33352, 33352, 33353, 33354, 33355, 33356, 33357, 33358, 33359, 33360, 33361, 33362, 33363, 33364, 33365, 33366, 33367, 33368, 33369, 33370, 33371, 33372, 33373, 33374, 33375, 33376, 33377, 33378, 33379, 33380, 33381, 33383, 33384, 33385, 33386, 33386, 33387, 36799, 36800, 36801, 36802 GC ASSESSORIA JURÍDICA Informes jurídics, reclamacions entrades resoltes, a 1989-1992 Gabinet Conseller Delegat 33388

(16)

7. Obres i infraestructures

Codi de classificació Descripció Anys Òrgan productor Núm. de caixa

CN CONSTRUCCIÓ Obres: certificats i actes 1 i 2 1989-1992 Obres i infraestructures 36641

IN INFRAESTRUCTURES Canal Piragüisme Castelldefels 1, projecte executiu 1988-1992 Serveis Tècnics 38051-1, 38051-2, 38051-4

IN INFRAESTRUCTURES Canal Piragüisme Castelldefels 1,proj. Visat COAC 1988-1992 Serveis Tècnics 38051-3 IN INFRAESTRUCTURES Canal Piragüisme Castelldefels 1, edif. Auxiliars 1990 Serveis Tècnics 38051-5

IN INFRAESTRUCTURES Zona esportiva Abad Marcet de Terrassa 1989-1992 Serveis Tècnics 38052-1, 38052-2 IN INFRAESTRUCTURES Palau Metal·lúrgica 2. Annexos 4-7 1988-1992 Serveis Tècnics 38053-1, 38053-2

IN INFRAESTRUCTURES Palau Esports Badalona 1988-1992 Serveis Tècnics 38053-1, 38053-2,

38054-1, 38054-2, 38054-3, 38054- 4,38067-1,38067-2, 38076-1, 38076-2, 38076-3, 38078-1, 38078-2, 38078-3, 38078-4, 38078-5, 38078-6, 38114-1, 38114-2, 38114-3, 38114-4, 38114-5, 38115-1, 38115-2, 38115-3, 38115-4, 38115-5, 38151-1, 38151-2, 38151-3, 38154-1, 38154-2, 38154-3

IN INFRAESTRUCTURES Palau M Esports de Badalona 1. Memòria i amidaments 1990-1991 Serveis Tècnics 38054-1

IN INFRAESTRUCTURES Palau M Esports de Badalona 1. Plànols v 4-6 1990-1991 Serveis Tècnics 38054-2, 38054-3, 38054-4

IN INFRAESTRUCTURES Canal Seu d'Urgell 1985-1991 Serveis Tècnics 38055-1, 38055-2,

38055-3, 38055-4, 38056-1,38056-2, 38056-3, 38056-4 IN INFRAESTRUCTURES Reconeixement d’instal·lacions esportives 1989-1991 Serveis Tècnics 38056-5, 38059-1,

38059-2, 38059-3,

(17)

38059-4, 38060-1, 38060-2, 38060-3 38060-4, 38060-5 IN INFRAESTRUCTURES Subseus àrea de Barcelona: plànols originals A-B 1990-1991 Serveis Tècnics 38057

IN INFRAESTRUCTURES Projecte condicionament Fase B 1988-1992 Serveis Tècnics 38057

IN INFRAESTRUCTURES Projecte executiu LooK '92 1990-1991 Serveis Tècnics 38058-1, 38058-2,

38058-3, 38058-4

IN INFRAESTRUCTURES Canal Seu d'Urgell 1989 Serveis Tècnics 38058-1

IN INFRAESTRUCTURES Pavelló Ateneu de Sant Sadurní 1988-1992 Serveis Tècnics 38063-1, 38063-2, 38063-3

IN INFRAESTRUCTURES Zona esportiva Abad Marcet de Terrassa 1988-1992 Serveis Tècnics 38065-1, 38065-2, 38065-3

IN INFRAESTRUCTURES Edifici Olímpia 1988-1992 Serveis Tècnics 38077-1, 38077-2,

38077-3, 38077-4 IN INFRAESTRUCTURES Estadi RCD Español: miniestadi 1988-1992 Serveis Tècnics 38079-1, 38079-2,

38079-3, 38079-4 IN INFRAESTRUCTURES Port Olímpic: plànols i documents de referència 1988-1992 Serveis Tècnics 38081-1

IN INFRAESTRUCTURES Port Olímpic: Base nàutica Nova Icària, pressupost 1991 Serveis Tècnics 38081-2 IN INFRAESTRUCTURES Port Olímpic: Apèndix p. Exec. I-VI i Frontó Colom 1990-1991 Serveis Tècnics 38081-3 IN INFRAESTRUCTURES Port Olímpic: Escola vela / moll de terra / urbanitz. 1990-1991 Serveis Tècnics 38081-4

IN INFRAESTRUCTURES Zona esportiva Abad Marcet de Terrassa 1988-1992 Serveis Tècnics 38082-1, 38082-2, 38082-3, 38082-4, 38082-5, 38082-6, 38082-7, 38091-1, 38091-2, 38091-3, 38091-4, 38094-1, 38094-2

IN INFRAESTRUCTURES Centre Serveis Auxiliars 1988-1992 Serveis Tècnics 38083-1, 38083-2,

38083-3, 38083-4, 38103-1, 38103-2, 38103-3

IN INFRAESTRUCTURES Estadi Olímpic 1988-1992 Serveis Tècnics 38088-1, 38088-2,

38088-3, 38089-1, 38089-2, 38089-3, 38089-4, 38128-1, 38128-2, 38130-1, 38130-2, 38130-3

(18)

IN INFRAESTRUCTURES Pavelló Joventut Badalona 1988-1992 Serveis Tècnics 38090-1, 38090-2, 38090-3

IN INFRAESTRUCTURES Zona esportiva Abad Marcet de Terrassa 1988-1992 Serveis Tècnics 38091-1, 38091-2, 38091-3, 38091-4, 38122-1, 38122-2, 38127-1, 38127-2, 38127-3, 38145-1, 38145-2, 38145-3

IN INFRAESTRUCTURES Estadi Beisbol Viladecans 1988-1992 Serveis Tècnics 38092-1, 38092-2

IN INFRAESTRUCTURES Centre Acolliment Aeroport-Port 1988-1992 Serveis Tècnics 38093-1, 38093-2, 38093-3

IN INFRAESTRUCTURES Entorn Vall d'Hebron 1988-1992 Serveis Tècnics 38095-1, 38095-2,

38095-3, 38095-4

IN INFRAESTRUCTURES Palau Esports Granollers 1988-1992 Serveis Tècnics 38098-1, 38098-2,

38098-3, 38098-4

IN INFRAESTRUCTURES Estany de Banyoles 1988-1992 Serveis Tècnics 38099-1, 38099-2,

38099-3, 38100-1, 38100-2, 38100-3, 38100-4

IN INFRAESTRUCTURES Camp de Tir Mollet 1988-1992 Serveis Tècnics 38101-1, 38101-2,

38101-3, 38102-1, 38102-2

IN INFRAESTRUCTURES CCP: Centre Acreditacions, CIOT, Diversos, Fira 1988-1992 Serveis Tècnics 38104-1, 38104-2, 38104-3, 38104-4

IN INFRAESTRUCTURES Àrea Diagonal Vila Olímpica 1988-1992 Serveis Tècnics 38105-1, 38105-2,

38105-3,

IN INFRAESTRUCTURES Reial Club de Polo 1988-1992 Serveis Tècnics 38106-1, 38106-2,

38106-3, 38106-4, 38106-5, 38125-1, 38125-2, 38125-3, 38125-4, 38125-5

IN INFRAESTRUCTURES Estadi Beisbol Viladecans 1988-1992 Serveis Tècnics 38107-1, 38107-2,

38107-3, 38140-1, 38140-2, 38140-3, 38140-4, 38140-5 IN INFRAESTRUCTURES Port Olímpic / Port autònom Helistops 1988-1992 Serveis Tècnics 38110-1, 38110-2,

38110-3

(19)

IN INFRAESTRUCTURES Projecte condicionament Fase A-1 1988-1992 Serveis Tècnics 38111-1, 38111-2, 38111-3, 38111-4, 38111-5, 38111-6, 38111-7, 38111-8, 38111-9

IN INFRAESTRUCTURES Fira i centre de premsa: senyalització 1988-1992 Serveis Tècnics 38112-1

IN INFRAESTRUCTURES Plaça de Braus 1988-1992 Serveis Tècnics 38112-2

IN INFRAESTRUCTURES L. Casanovas-Romareda 1988-1992 Serveis Tècnics 38113-1, 38113-2,

38113-3, 38113-4, 38113-5,

IN INFRAESTRUCTURES Palau Esports Granollers 1988-1992 Serveis Tècnics 38114-1, 38114-2,

38114-3, 38114-4, 38114-5, 38114-6, 38126-1, 38126-2, 38126-3

LO LOGÍSTICA MATERIALS Estudi Pla de necessitats. Politecsa 1989-1990 Direcció d'operacions 38116-1, 38116-2, 38116-3, 38116-4 IN INFRAESTRUCTURES Circuits Marató, Ciclisme i Cros 1988-1992 Serveis Tècnics 38117-1, 38117-2,

38117-3

IN INFRAESTRUCTURES Entorns: subseus i inst. entrenaments 1988-1992 Serveis Tècnics 38118-1, 38118-2, 38118-3, 38118-4, 38118-5, 38118-6

IN INFRAESTRUCTURES Circuit El Montanyà 1988-1992 Serveis Tècnics 38119-1, 38119-2,

38119-3, 38119-4 IN INFRAESTRUCTURES Projecte condicionament Fase A-2 1988-1992 Serveis Tècnics 38120-1, 38120-2,

38120-3, 38120-4, 38120-5, 38120-6, IN INFRAESTRUCTURES Projecte condicionament Fase A-3 1988-1992 Serveis Tècnics 38121-1, 38121-2, 38121-3, 38121-4 IN INFRAESTRUCTURES Palau Municipal Esports / Palau Espanya Industrial 1988-1992 Serveis Tècnics 38123-1, 38123-2,

38123-3

IN INFRAESTRUCTURES Palau Sant Jordi, Piscines Bernat Picornell 1988-1992 Serveis Tècnics 38129-1, 38129-2, 38129-3

IN INFRAESTRUCTURES Projecte condicionament Fase A-4 1988-1992 Serveis Tècnics 38131-1, 38131-2, 38131-3

IN INFRAESTRUCTURES Estació del Nord 1991 Serveis Tècnics 38132-1, 38132-2

(20)

IN INFRAESTRUCTURES Tennis: instal·lacions: projecte condicionament 1991 Serveis Tècnics 38132-3

IN INFRAESTRUCTURES Velòdrom d'Horta: instal·lacions: 1991 Serveis Tècnics 38132-4

IN INFRAESTRUCTURES Vall d'Hebron: Tir amb arc i Palau: instal·lacions 1991-1992 Serveis Tècnics 38132-5 IN INFRAESTRUCTURES PME i CME Pilota: instal., i ornament. Estació Nord 1991 Serveis Tècnics 38132-6

IN INFRAESTRUCTURES Edifici Helios 1988-1992 Serveis Tècnics 38133-1,38133-2,

38133-3, 38152-1, 38152-2

IN INFRAESTRUCTURES Estadi Beisbol Hospitalet 1988-1992 Serveis Tècnics 38134-1, 38134-2,

38134-3, 38134-4, 38134-5, 38142-1, 38142-2, 38142-3, 38142-4, 38155-1, 38155-2, 38155-3

IN INFRAESTRUCTURES Estadi FC Barcelona 1988-1992 Serveis Tècnics 38135-1, 38135-2,

38135-3, 38135-4, 38143-1, 38143-2, 38143-3

IN INFRAESTRUCTURES INEFC 1988-1992 Serveis Tècnics 38136-1, 38136-2,

38136-3, 38136-4

IN INFRAESTRUCTURES Camp de Tir Mollet 1988-1992 Serveis Tècnics 38137-1, 38137-2,

38137-3, 38137-4, 38137-5, 38137-6, 38138-1, 38138-2, 38138-3, 38138-4, 38138-5, 38138-6 IN INFRAESTRUCTURES Palau Sant Jordi, Piscines Bernat Picornell 1988-1992 Serveis Tècnics 38139-1, 38139-2,

38139-3

IN INFRAESTRUCTURES Pavelló PE Mar Bella 1991 Serveis Tècnics 38144-1, 38144-2,

38144-4 IN INFRAESTRUCTURES Vila Parc del Mar, i Parc del Mar interior 1992 Serveis Tècnics 38144-3

IN INFRAESTRUCTURES Nova Creu Alta Sabadell 1988-1992 Serveis Tècnics 38146-1, 38146-2,

38146-3, 38147-1, 38147-2, 38147-3

IN INFRAESTRUCTURES Pavelló Esports de Reus 1988-1992 Serveis Tècnics 38148-1, 38148-2

IN INFRAESTRUCTURES Canal Piragüisme de Castelldefels 1988-1992 Serveis Tècnics 38149-1, 38149-2, 38149-3, 38150-1, 38150-2, 38150-3,

(21)

38151-1, 38151-2, 38151-3, 38151-4, 38151-5

IN INFRAESTRUCTURES Circuits Marató, Ciclisme i Cros 1988-1992 Serveis Tècnics 38153-1, 38153-2

IN INFRAESTRUCTURES Circuit El Montanyà 1988-1992 Serveis Tècnics 38157-1, 38157-2

CN CONSTRUCCIÓ Plànols de Barcelona i Districtes 1990-1992 Projectes Urbanització o-4155 CN CONSTRUCCIÓ Fotografies aèries antigues M. Ribes 1990-1992 Projectes Urbanització o-4156 CN CONSTRUCCIÓ Plànols guia imatge-comunicació fotolits 1990-1992 Projectes Urbanització o-4157 CN CONSTRUCCIÓ Plànols aforaments Informe Cio 10/90 1990-1992 Projectes Urbanització o-4158 CN CONSTRUCCIÓ Fotografies aèries antigues M. Ribes 1990-1992 Projectes Urbanització o-4159

8. Imatge, comunicació i informació

Codi de classificació Descripció Anys Òrgan productor Núm. de caixa

AV VOLUNTARIS Premsa 1986-1992 Oficina Voluntaris 36635

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Identitat: avantprojecte Aplicacions 1-6 1991-1992 Identitat i disseny 36642, 36643, 36644, 36645, 36646, 36647 IC IMATGE I COMUNICACIÓ Logotip Jocs sense fum i senyalització 1989-1992 Identitat i disseny 36648

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Look Centre Montjuïc 1989-1992 Identitat i disseny 36649

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Logotip Barcelona '92, pictogrames JM Trias Folch 1989-1992 Identitat i disseny 36650

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Banyoles: subseu olímpica'92 1988 Identitat i disseny 36651

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Logotip mascota: concurs America Sanchez 1987 Identitat i disseny 36652 IC IMATGE I COMUNICACIÓ Imatge institucional: Estudio Zimmermann 1987 Identitat i disseny 36653, 36654 IC IMATGE I COMUNICACIÓ Logotip mascota: Fernando Amat 1987 Identitat i disseny 36655 IC IMATGE I COMUNICACIÓ 2 Congrés científic / 500 dies per als Jocs 1989-1992 Premsa 36656 IC IMATGE I COMUNICACIÓ 500 dies per als Jocs / acudits i curiositats 1989-1992 Premsa 36657 IC IMATGE I COMUNICACIÓ Acudits i curiositats / Ajunt. BCN/ Albertville'92 1 1989-1992 Premsa 36658

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Albertville'92 2-3 1989-1992 Premsa 36659, 36660

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Candidatures /Competicions 1 1989-1992 Premsa 36661

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Competicions 2 1989-1992 Premsa 36662

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Competicions 3 / Allotjament vaixells 1989-1992 Premsa 36663 IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Allotjament vaixells / AOMSA 1987-1992 Premsa 36664, 36665 IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Apartheid, proposta imatge institucional, 1989-1992 Premsa 36666

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: articles d'opinió 1989-1992 Premsa 36667, 36668, 36669

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: articles d'opinió, Assemblea comissió comitè 1989-1992 Premsa 36670, 36671

(22)

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Atlanta i Nagano, Barça 1989-1992 Premsa 36672

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Barça, Barcelona 1989-1992 Premsa 36673

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Barcelona ciutat 1989-1992 Premsa 36674, 36675, 36676

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Barcelona i Madrid, Barcelona obres 1989-1992 Premsa 36677 IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Barcelona obres / Barcelona '92 1987-1992 Premsa 36678 IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Barcelona '92 / biografies personalitzades 1989-1992 Premsa 36679 IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Biografies personalitzades / candidatures 1987-1992 Premsa 36680 IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Candidatures / cartes al director 1987-1989 Premsa 36681

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Cerimònies / comercial 1989-1992 Premsa 36682

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Comercial / seguiment de les comissions 1989-1992 Premsa 36683 IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Seguiment de les comissions / c. Coord. CIO 1989-1992 Premsa 36684 IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: C. Coord. CIO / construccions generals 1989-1992 Premsa 36685 IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: COOB'92 / declaracions membres COOB 1987-1992 Premsa 36686 IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Declaracions membres COOB, personalit / JJOO 1989-1992 Premsa 36687

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Declaracions membres JJOO 1989-1992 Premsa 36688

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Diagonal Vall d'Hebron /Direc. Operacions 1989-1992 Premsa 36689 IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Divisió Infraest. / Divisions internes COOB 1987-1992 Premsa 36690

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Divisió internes COOB 1989-1992 Premsa 36691

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Editorials 1989-1992 Premsa 36692

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Editorials / eleccions 91-92 1989-1992 Premsa 36693

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Eleccions 91-92, empreses col·laboradores 1989-1992 Premsa 36694 IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Empreses col·laboradores / Corpor. Olímp. 1989-1992 Premsa 36695

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Enllaços i cinturons 1989-1992 Premsa 36696

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Enllaços i cinturons / esdeveniments esport. 1987-1992 Premsa 36697 IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Entitats /esdeveniments esport. 1987-1992 Premsa 36698, 36699

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Entitats esportives 1987-1992 Premsa 36700

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Entitats esportives / entitats externes 1989-1992 Premsa 36701

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Entitats externes / entrades 1989-1992 Premsa 36702

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Entrades 1989-1992 Premsa 36703, 36704

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Esdeveniments Palau St. Jordi 1989-1992 Premsa 36705

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Esdeveniments Palau St. Jordi / Espanya gr 1989-1992 Premsa 36706

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Esportives / Esports 1989-1992 Premsa 36707, 36708, 36709,

36710, 36711, 36712, 36713

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Esports / Esports i cultura 1986-1992 Premsa 36714

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Esports i cultura / Esports no olímpics 1989-1992 Premsa 36715

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Esports no olímpics / Estat 1989-1992 Premsa 36716

(23)

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Estat / Exposicions itinerants 1989-1992 Premsa 36717

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Exposicions itinerants 1989-1992 Premsa 36718

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Exposicions itinerants / Exposicions 1989-1992 Premsa 36719 IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Filatèlia i numismàtica, finances 1989-1992 Premsa 36720

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Futbol americà / General 1989-1992 Premsa 36721

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: General 1989-1992 Premsa 36722, 36723

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Generalitat 1989-1992 Premsa 36724

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Generalitat / Imatge 1989-1992 Premsa 36725

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Inauguració de l'estadi 1989 Premsa 36726

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Inaugur. Estadi / Infraest. Aeroport 1989-1992 Premsa 36727 IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Infraest. Aeroport i anella olímpica 1989-1992 Premsa 36728 IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Infraest. Arena Fira BCN / Estadi 1989-1992 Premsa 36729

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Infraestructures estadi 1989-1992 Premsa 36730

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Hotels / Instal·lacions 1989-1992 Premsa 36731

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Instal·lacions/ Instal. Anella Olímpica 1989-1992 Premsa 36732

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Instal·lacions urbanisme 1986-1992 Premsa 36733

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: J.M. Abad i M. Gorbatxov 1989-1992 Premsa 36734

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Jaca '98 / J. A. Samaranch 1989-1992 Premsa 36735

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: J. A. Samaranch / Mascota i logo 1989-1992 Premsa 36736 IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Mascota i logo / Metro i aigües Montjuïc 1989-1992 Premsa 36737 IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Mitjans comunicació / música i arts escèn. 1989-1992 Premsa 36738 IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Música i arts escèniques/nacionalisme 1989-1992 Premsa 36739

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Nacionalisme / OCSA 1989-1992 Premsa 36740

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: OCSA / Olimpisme 1989-1992 Premsa 36741

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Olimpisme / Organització COOB'92 1989-1992 Premsa 36742 IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Organització COOB'92 / ORT / Paralímpics 1989-1992 Premsa 36743 IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Paralímpics Congrés promoció / Paralímpics 1989-1992 Premsa 36744

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Pasqual Maragall / Diaris 1989-1992 Premsa 36745

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Diaris 1989-1992 Premsa 36746, 36747

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Diaris / Pesta equina / externa 1989-1992 Premsa 36748

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Externa 1989-1992 Premsa 36749

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Externa / Proveïdors oficials 1989-1992 Premsa 36750

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Proves test 1990-1991 Premsa 36751, 36752, 36753

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Proves test / Publicacions i congressos 1989-1992 Premsa 36754 IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Serveis lingüístics i meteorol. / Sanitat 1989-1992 Premsa 36755

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Sanitat / Seguretat 1989-1992 Premsa 36756

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Seguretat 1989-1992 Premsa 36757, 36758

(24)

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Seccions CIO 1989-1992 Premsa 36759

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Seccions CIO / Seül '88 1985-1988 Premsa 36760

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Seul '88 / Subseus 1989-1992 Premsa 36761

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Subseus 1989-1992 Premsa 36762, 36763

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Subseus / S. Badalona / S. Banyoles 1989-1992 Premsa 36764

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Subseu Banyoles / Tecnologia 1989-1992 Premsa 36765

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Tecnologia / Torres comunicació 1989-1992 Premsa 36766 IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Torres comunicació / Torxa i peveter 1989-1992 Premsa 36767 IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Torxa i peveter / Torxa recorregut 1989-1992 Premsa 36768

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Torxa recorregut 1989-1992 Premsa 36769

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Transport i circulació 1989-1992 Premsa 36770

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Transport i circulació / Un dia abans 1989-1992 Premsa 36771

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Un any abans 1989-1992 Premsa 36772

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Un any abans / Vila Olímpica 1989-1992 Premsa 36773

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Vila Olímpica 1989-1992 Premsa 36774

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Visites al COOB 1989-1992 Premsa 36775

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Visites al COOB / Voluntaris 1989-1992 Premsa 36776

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Voluntaris / Nacional-Internacional 1989-1992 Premsa 36777 IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Nacional-Inter.: història de l'estadi 1989-1992 Premsa 36778, 36779

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Premsa: Internacional 1988-1991 Premsa 36780

IC IDENTITAT I DISSENY Cobi fotolits 6 1991 Imatge i Comunicació 36869

IC IMATGE I COMUNICACIÓ Manuals de Look i senyalització 1991 Unitats Operatives 38043

VL VOLUNTARIS Formació: manuals i cursos 2 1989-1992 Formació Voluntaris 38045-1, 38045-2

VL VOLUNTARIS Pla bàsic acondicionament i projecte executiu 1889-1992 Oficina Voluntaris 38047-1

VL VOLUNTARIS Vila del Parc de Mar 1889-1992 Oficina Voluntaris 38047-2

IC IMATGE I COMUNICACIÓ The Cobi Groupe, dibuixos sèrie+variacions mascota 1990-1992 Unitats Operatives 38069 IC IMATGE I COMUNICACIÓ Cerimònies jocs olímpics i paralímpics. Partitures 1992 Unitats Operatives 38070 IS INFORMÀTICA Instal·lació 1 Software BKAMIC3: Demo 1-2 1986-1992 Serveis Informàtics

centrals 38085-1

IS INFORMÀTICA Instal·lació 1 Software Distribuidor Backup 1986-1992 Serveis Informàtics

centrals 38085-2

IS INFORMÀTICA Instal·lació 1: Memòria 1-4 /còpies seguretat 5-11 1986-1992 Serveis Informàtics

centrals 38085-3

IS INFORMÀTICA Instal·lació 2: Programes centrals 128. Directoris 1992 Serveis Informàtics

centrals 38086-1

IS INFORMÀTICA Instal·lació 2: Programes centrals 128. Executables 1992 Serveis Informàtics

centrals 38086-2

(25)

IS INFORMÀTICA Instal·lació 2-3: Programes centrals 128. Backup 1988-1992 Serveis Informàtics

centrals 38086-3, 38087-1,

38087-2, 38096-1, 38096-2, 38096-3, 38096-4, 38097-1, 38097-2, 38097-3, 38097-4

IS INFORMATICA Cintes i disquets Backup's 1992 Serveis Informàtics 38145

OR RÀDIO TELEVISIÓ

OLÍMPICA P Senyals i identitat / Gràfics bàsquet, ciclisme i atletisme 1992 RTO'92 o-4161, o-4162, o-4163

OR RÀDIO TELEVISIÓ

OLÍMPICA Presentació Caràtula 1992 RTO'92 o-4164

OR RÀDIO TELEVISIÓ

OLÍMPICA Manual informació proves 1992 RTO'92 o-4167

OO OFICINA OLÍMPICA Nominació: retalls premsa internacional 1986 Oficina Candidatura 33389 OO OFICINA OLÍMPICA Nominació: retalls premsa internacional, Premsa: art 1985-1987 Oficina Candidatura 33390 OO OFICINA OLÍMPICA Premsa; campanyes promoció, candidatura 1985-1987 Oficina Candidatura 33391

OO OFICINA OLÍMPICA Premsa: candidatura 1986 Oficina Candidatura 33392

OO OFICINA OLÍMPICA Premsa: candidatura, candidatura París, COOB'92 1985-1988 Oficina Candidatura 33393

OO OFICINA OLÍMPICA Premsa: COOB'92, diversos 1985-1989 Oficina Candidatura 33394, 33395

OO OFICINA OLÍMPICA Premsa: Esdeveniments esportius 1983-1986 Oficina Candidatura 33396, 33397 OO OFICINA OLÍMPICA Premsa: Esdeveniments esportius, logo, bus i volunt 1984-1986 Oficina Candidatura 33398, 33399 OO OFICINA OLÍMPICA Premsa: opinions desfavorables, personalitzats 1985-1987 Oficina Candidatura 33399, 33400

OO OFICINA OLÍMPICA Premsa: personalitzats 1985-1987 Oficina Candidatura 33401

OO OFICINA OLÍMPICA Premsa: personalitzats, polèmica estatuts 1984--1987 Oficina Candidatura 33402

OO OFICINA OLÍMPICA Premsa: Vila Olímpica 1986-1989 Oficina Candidatura 33403

OO OFICINA OLÍMPICA Instal. Competició esports Pl.1-4 1990-1992 Infraestructures OO o-4148, o-4149, o-4150, o-4154 OO OFICINA OLÍMPICA Urbanització entorn Diagonal: Candidatura 1986 Infraestructures OO o-4151

OO OFICINA OLÍMPICA Urbanització Diagonal: Pla Director COOB'92 1986 Infraestructures OO o-4151-1 OO OFICINA OLÍMPICA Urbanització: entorn Montjuïc. Candidatura 1986 Infraestructures OO o-4152 OO OFICINA OLÍMPICA Urbanització: parc mar i Vall Hebron, plànols 1988 Infraestructures OO o-4153

Figure

Updating...

References

Related subjects :