FORMACIÓ PROFESSIONAL DE L ACTOR

Texto completo

(1)

FORMACIÓ PROFESSIONAL DE L’ACTOR

Avui, més que ahir, LA CASONA s'afirma en el que ve proposant i desenvolupant des de la seva fundació el 1980: "concebre el Teatre com un Art; amb la idea d'un actor necessari, un actor posicionat com a creador ".

A LA CASONA el concepte de formació implica una visió diferent, renovadora, del rol de l'actor en el fet teatral. Després de més de tres dècades d'investigació sobre la pedagogia actoral, entenem l'Actor com un veritable creador, en necessari i ineludible acord amb el director. Per a LA CASONA, l'actor és més que un fidel executant o un eficaç reproductor verborreic o un element escenogràfic viu. L'actor esdevé en actor necessari quan transforma, inventa, enriqueix i modifica amb el seu accionar la proposta dramatúrgica. Costat a costat, ànima amb ànima amb el seu director. L'actor ha d'assumir un paper actiu en la dramatúrgia escènica, en la creació i construcció del que "passa" i es "viu" a l'escena, en el ritu teatral.

Llavors ... si el text teatral és el llenguatge de l'Autor, quin és el llenguatge propi de l'Actor? El llenguatge principal de l'actor és l'acció.

La metodologia que utilitza l'acció com a eina bàsica del treball de l'actor és el Mètode de les Accions Físiques (MAF), la veritable herència del gran mestre rus Constantin Stanislavski.

En el procés formatiu que ofereix LA CASONA, els professors d'Interpretació plantegen el desenvolupament de la "individualitat creadora" de l'alumne-actor; li ensenyen a utilitzar l'acció, el seu llenguatge específic, aplicant l'eina del Mètode de les Accions Físiques i transmeten a l'alumne el plaer de crear teatralment.

Fernando Griffell

Fundador de LA CASONA

(2)

LA CASONA Formació i Investigació Teatral, des de 1980 formant actors.

OPCIONS FORMATIVES

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

LA CASONA imparteix el Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d'Actuació Teatral, títol oficial reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

El títol de tècnic/a superior en actuació a LA CASONA té com a objectiu formar actors i actrius professionals per al Teatre, el Cinema i la Televisió. A més, també permet que l'alumne assumeixi projectes de dinamització basats en la interpretació i en tècniques d'expressió i comunicació.

Opcions F or ma tiv es

Cicle Formatiu de Grau Superior en Actuació +18 anys Titulació oficial Generalitat de Catalunya.

2 anys, 30 hores setmanals

Formació professional de

l'Actor

+18 anys

Formació Regular

Titulació propia de LA CASONA.

2 anys, 10 hores setmanals

Formació Oberta

Certificació acreditativa.

Assignatures lliures i Cursos monogràfics.

Altres cursos de teatre i expressió

Nens de 6-12 anys Joves de 13-17 anys Senior +50 anys

(3)

Sortides professionals

Actor-actriu de teatre, cinema i televisió.

Especialista en activitats de dinamització, d’expressió i de comunicació

Duració

El Cicle Formatiu Grau Superior en Tècniques d'Actuació Teatral té una durada de dos cursos acadèmics repartits en 2.000 hores de les quals 1.834 hores es realitzen en el propi centre i 166 hores corresponen a pràctiques professionals en empreses teatrals de reconeguda solvència.

L’ impartició de les classes és en torn de matí o tarda, de dilluns a divendres, 30 hores setmanals: horari de matins de 9 a 15 h o tardes de 16 a 22 h. Es prioritza el torn del matí.

LA CASONA, un cop finalitzats els dos anys i obtingut el títol, dona l’opció de fer un tercer Curs de Postgrau d’Aprofundiment.

PLA D’ESTUDIS. Mòduls professionals CFGS

Interpretació:

El nou Mètode de les Accions Físiques MAF

Màscara teatral Història del teatre La Commedia dell'Arte Clown

Titelles teatre d'objectes * Tècniques d'

Interpretació 462 h

Entrenament corporal per a l'escena Teatre -Dansa

Dansa - Tempo

Esgrima i lluita escènica Tècniques

de moviment

330 h

Tècnica vocal

Dicció catalana i castellana

Cant Tècniques

de veu i cant 330 h

Presentacions escenes teatralss amb públic

Maquillatge teatral

L'actor davant la càmera

Escenes de teatre i cinema en anglès * Pràctica

escènica 382 h

Activitats comunicatives

Organitzar un taller de jocs teatrals

Comunicació i dinamització

66 h

Producció teatral

Orientació laboral

Preparació al càsting Formació i orientació laboral

66 h

PIC Projecte individual creatiu

Projecte integrat

66 h

Pràctiques en empreses teatrals Pràctiques

empresa 166 h

* 132 hores de programació pròpia del centre

(4)

Assignatures CFGS

ACCÉS

Per accedir al CFGS en Tècniques d’actuació teatral, és obligatori superar la prova específica d'accés pròpia de LA CASONA i complir amb els següents requisits acadèmics: títol del batxillerat o estudis equivalents. El model de sol·licitud d’inscripció es fa públic a la pàgina web del Departament d’Ensenyament.

FORMACIÓ PROFESSIONAL DE L’ACTOR

FORMACIÓ REGULAR

Es tracta d’un curs complet per als que volen dedicar-se professionalment a les arts escèniques i tenen alguna limitació de temps. Es treballen els tres pilars fonamentals de la formació teatral: interpretació, cos i veu.

La formació es realitza al llarg de 2 anys en torn de matí o tarda, dos o tres dies a la setmana amb un total de 10 hores setmanals. El centre estima necessari que l’alumne ocupi fora de les classes més hores destinades a l’assaig d’escenes i l’entrenament actoral per a optimitzar el seu aprenentatge.

Assignatures

Interpretació I i II: El Mètode de les Accions Físiques Entrenament corporal per a l’escena I i II

Tècnica de la veu I i II

Taller de presentacions teatrals amb públic

1

er

an y Assi gn atu res

Interpretació I: Mètode de les Accions Físiques

Entrenament corporal per a l’escena I Tècnica de la veu I

Dicció I Cant I

Titelles i teatre d’objectes

Màscara teatral: neutra a l’expressiva Malabars i acrobàcia

Història del teatre Clown: el joc del pallasso Maquillatge teatral

Com organitzar un taller de jocs teatrals Dansa per a actors

Producció teatral

2

on

an y Assi gn atu res

Interpretació II: Mètode de les Accions Físiques

Entrenament corporal per a l’escena II Tècnica de la veu II

Taller presentacions teatrals amb públic Dicció II

Cant II Teatre-dansa

Esgrima i lliuta escènica Comunicació amb públic Commedia dell’Arte

Escenes de teatre i cinema en anglès Preparació al càsting

L’actor davant la càmara Projecte integrat creatiu Pràctiques en empresa

(5)

FORMACIÓ OBERTA

Les diferents assignatures oferides en els cursos anuals es poden cursar de manera lliure i d’aquesta forma cada alumne pot construir el seu propi itinerari formatiu.

Tota la formació i l'entrenament rebuts a LA CASONA apunten a l'excel·lència de l'actor en el moment de construir i encarnar el seu personatge. A més, el nostre projecte formatiu inclou tècniques i assignatures que fan dels nostres actors, professionals preparats en diversos camps: la interpretació davant la càmera; la història de les arts escèniques; escenes de teatre i cinema en anglès nord-americà o britànic; els diferents usos de la màscara teatral i la Commedia dell'Arte; la dansa i el teatre-dansa; el maquillatge teatral amb totes les seves deformacions i opcions creatives; l'entrenament físic específic per a l'actor; la correcta dicció catalana i la castellana; esgrima; el clown pallasso tradicional i el modern; el reconeixement del propi cos i les seves immenses possibilitats, formació i orientació laboral...

És a dir, actors preparats per a l'escenari, el plató, el teatre de carrer, etc. i amb la capacitat de transmetre aquests coneixements com a monitors especialitzats.

INTRODUCCIÓ AL MÈTODE DE LES ACCIONS FÍSIQUES (MAF)

Des del punt de vista metodològic LA CASONA proposa a l'assignatura principal d' Interpretació, una mirada pròpia i actualitzada del MÈTODE DE LES ACCIONS FÍSIQUES (MAF) de Constantin Stanislavski; consolidant el model educatiu que caracteritza el centre des de la seva fundació: concebre l'actor com un CREADOR i no només com un intermediari entre l'autor i l'espectador.

El Mètode de les Accions Físiques (MAF) es un mètode de "coneixement i construcció del personatge" basat en el desenvolupament del llenguatge propi de l'actor: L'Acció.

El MAF neix amb Constantin Stanislavski, el pare indiscutible de l'escena moderna.

Sorgeix com una evolució metodològica que el mestre rus va realitzar del seu primer mètode, el de la Memòria Emotiva. El MAF és l'última i més evolucionada herència metodològica de Stanislavski.

IMPROVISACIÓ I MAF

A LA CASONA la improvisació és un mitjà, no un fi en si mateix, és un vast camp d'entrenament al servei de l'actor.

És en aquest tipus d'entrenament on l'alumne-actor pot conèixer, aprofundir i investigar sobre ell mateix. On pot rescatar tots els "colors" que porta al seu interior i experimentar les seves possibilitats camaleòniques. Però també, i alhora, és la manera més idònia, dinàmica i eficaç de conèixer el personatge que s'està creant.

En el nostre centre el concepte d'improvisació va sempre lligat a la idea d'investigació i a la pràctica, de vegades, els converteix en sinònims.

Hi ha dos aspectes als quals serveix la improvisació: un referit a l'actor com a intèrpret i creador en permanent creixement i un altre, com a eina de construcció del personatge i de les situacions ficcionals que planteja el guió o text dramàtic.

Objectius

• Introduir a l'alumne-actor en l'acte de la interpretació i acostumar-se a "vivenciar"

situacions ficcionals.

• A través de la improvisació, ensenyar a l'alumne-actor la utilització del Mètode de les Accions Físiques (MAF)

(6)

• Dotar a l'alumne d'una forma d'entrenament, la improvisació, que li serveixi com a "observatori" del seu propi procés evolutiu com a creador al llarg de la seva formació i de la seva vida professional.

• Concebre la improvisació com l'àmbit de treball natural de l'actor en el qual aplicar el MAF per conèixer i construir el personatge a assumir.

Desenvolupament

La relació d'exercicis d'improvisació que es realitzen a LA CASONA és molt àmplia.

Quatre aplicacions de complexitat creixent són:

• Monòleg Mut

• Improvisació Pura

• Improvisació Impura

• Monòleg

INTERPRETACIÓ AMB TEXT TEATRAL

Una vegada que l'alumne es coneix i s'assumeix com a creador i com a intèrpret; quan ja aplica el Mètode de les Accions Físiques en la construcció dels seus personatges;

quan sap analitzar l'estructura de les seves escenes i ja té pautes clares per desenvolupar-se en els assajos ... i, especialment, una vegada que l'alumne assumeix com actor que l'ACCIÓ és el seu llenguatge, llavors és quan entra en contacte amb el llenguatge literari del teatre: el text.

Objectius

• Aplicar les aptituds desenvolupades i els coneixements adquirits en les etapes anteriors a la realització d'escenes amb text teatral.

• Introduir a l'alumne-actor en la complexitat d'assumir un personatge teatral partint de la faceta literari-dramàtica del mateix.

• Ensenyar a l'alumne-actor a realitzar una anàlisi de text i a enriquir amb el seu propi llenguatge, l'acció, el text literari.

• Desenvolupar la idea que "el text de l'autor és un pretext per a la creació de l'actor".

Desenvolupament

Es realitza la corresponent selecció, anàlisi, creació, assajos i presentació d'escenes amb públic al llarg de tot el curs. Aquestes "mostres" es realitzen, cada trimestre, a la Sala de Teatre del centre amb la presència de públic per acostumar l'alumne a l'exhibició pública. Les escenes també es graven en vídeo pel seu posterior visionat i anàlisi.

• Autors espanyols i hispanoamericans realistes contemporanis.

• Autors universals realistes des de finals segle XIX fins al present.

• Autors clàssics. No realisme. Absurd. heterodoxos TITULACIÓ

Títol de Tècnic/a Superior en Tècniques d’Actuació Teatral. Departament d’Ensenyament Generalitat de Catalunya

LA CASONA atorga un Diploma acreditatiu un cop superades les assignatures principals de la Formació Regular de l’Actor.

SISTEMA D'AVALUACIÓ

El sistema que utilitza LA CASONA per fer el seguiment del procés individual dels alumnes és "d'avaluació continua". A la pràctica es plasma a través dels comentaris i anàlisis que el professorat van realitzant dels treballs de l'alumne, atenent les característiques peculiars de cada assignatura.

Aquest sistema, en el qual l'alumne participa directament i pel qual assumeix la seva quota de responsabilitat davant el seu propi procés, es reforça i contrasta amb un altre paral·lel que és el de "notes". L'alumne és qualificat al llarg del curs coincidint amb les dues reunions anuals del claustre de professors. La consideració conjunta de l'avaluació permanent i la qualificació general és el que permet a l'alumne promocionar al curs immediat superior.

(7)

EQUIP HUMÀ

L'equip de persones que treballa i col·labora a LA CASONA està preparat i és plenament conscient de les peculiaritats que caracteritzen una Escola de Teatre atenent professional i humanament l'alumne des de l'especificitat de la seva assignatura o funció dins del centre. Es busca combinar l'exigència acadèmica i organitzativa amb la calidesa i alegria d'un ambient artístic.

Els professors són professionals reconeguts en el mitjà artístic i pedagògic del món del Teatre i en la seva gran majoria combinen l'ensenyament amb l'activitat específica de l'assignatura que imparteixen.

INFRAESTRUCTURA

Des de la seva fundació LA CASONA està ubicada al barri de Sants de la ciutat de Barcelona. En el seu actual emplaçament, davant del mercat de Sants, el centre compta amb sis sales de treball per a l'alumnat.

Les aules 1, 2 i 5 estan totalment equipades amb il·luminació teatral i so professional.

Les aules 4 i 5 estan proveïdes amb un piano acústic i un altre elèctric per a les classes de cant i tècnica vocal. L'aula 6, està preparada per a les classes de maquillatge teatral i per a cursos teòrics.

El centre disposa també de secretaria d'atenció al públic, vestuari amb taquilles individuals i dutxes, despatx de direcció i de professors, sala de reunions i espai d'atrezzo per als alumnes, terrassa polivalent, ascensor i circuit tancat de TV de control d'accessos, equips contra incendis i sortida d'emergència.

Les aules 1 i 2 s'uneixen i transformen en sala de teatre equipada tècnicament amb tota la infraestructura necessària per a la presentació d'espectacles teatrals professionals i amb capacitat per a 60-90 persones.

Les sales es poden llogar per a la realització d'activitats externes com càstings, cursos, assajos professionals, esdeveniments, etc.

LA CASONA compta amb una biblioteca d’ aproximadament 3.800 obres de teatre, llibres de paper i digitalitzats a disposició dels alumnes del centre.

Els alumnes de LA CASONA gaudeixen d’un carnet d'estudiant de teatre amb el qual obtenen descomptes en teatres i espectacles.

LA CASONA formació i investigació teatral

C/ Càceres, 8 08028 BARCELONA Tel: 93 422 69 22 info @lacasona.es www.lacasona.es

WhatsApp: +34 - 619 508 171

Youtube: www.youtube.com/user/teatrolacasona Twitter: @lacasonateatro

Instagram: lacasona_teatro

Facebook: www.facebook.com/LA.CASONA.Escuela.Teatro.BARCELONA Membre fundador de l’ACET Associació Catalana d’Escoles de Teatre

Figure

Actualización...

Referencias

  1. www.lacasona.es
Related subjects :