La plana del Sotarro, el gran altiplà De la plana de l Alzina a la plana del Sotarro

12  Descargar (0)

Texto completo

(1)Itineraris per. 4. Begues. La plana del Sotarro, el gran altiplà De la plana de l’Alzina a la plana del Sotarro. Plana de Sotarro 7. Itinerari 5. 6. It. 6. 5. 4. 3 Turó de can Batlle Vell 475m. 2. Masia de l’Alzina. 1. N. Plana de l’Alzina. 100 m Itinerari 1. P. 2250m. 35 min. +162m. Cruïlla de la masia de l’Alzina. Mitja. It 2 i iner 3 ari s. Si.

(2) Itineraris per. 4 Begues Iniciem l’itinerari a la cruïlla situada vora la UI[QILMTu)TbQVIɇVITQ\QVMZIZQQQVQKQLMTQ 6). Prenem la pista principal en direcció a la plana de l’Alzina.. 1 250 m. Deixem una cruïlla a la dreta amb un XIT QVLQKILWZ ZM\WZV Q\ ;MO]QU MV LQZMKKQĤ VWZLXMZTIXQ[\IXZQVKQXITY]MKZM]IKIUX[LM cirerers i vinyes. 2 600 m.,MQ`MU]VKIUĞY]M[]Z\ITuM[Y]MZZIQ continuem pel camí principal. Passem pel costat LMTUI[.IZNIQRILQV[LMTJW[K 3 875 m. Passem pel costat d’un pou cobert de ^MOM\IKQĤ 8WK LM[XZę[ MT KIUĞ KZM]I ]VI \WZZMV\MZI[MKIR][\MV]VZM^WT\ 4 995 m. Arribem a una cruïlla important (retorn Q\QVMZIZQ ;MO]QU XMT KIUĞ Y]M X]RI LZM\ I TuM[Y]MZZI 5 1.315 m. ) UQ\RI X]RILI TuWJMZ\]ZI LM TI TĞVQI MTęK\ZQKI MV[ XMZUM\ \MVQZ JWVM[ ^Q[\M[ LM TI plana de l’Alzina. 6 1.960 m.-TKIUĞY]MX]RINWZ\MV\ZMTI^MOM\I ció adaptada a la solana de cop i volta es []I^Q\bI R][\ Y]IV [MuV[ IR]V\I ]V KIUĞ XMZ TI VW[\ZI M[Y]MZZI ;WU I TuIT\QXTđ LMT ;W\IZZW +WV\QV]MUXMTUQOLMTuIT\QXTđLMQ`IV\]VXIZMTT LMKIUQV[ITIVW[\ZIM[Y]MZZI 7 2.250 m. Arribem a una cruïlla de camins (inici Q\QVMZIZQMVXTMKMV\ZMLMTuIT\QXTđMV^WT\I\XMZ OIZZQKJZ]KIZJWĘQXM\Q\[XQV[ 8WLMUOI]LQZLu]VI^Q[\ILMTLMT\ILMT4TWJZMOI\ Q TI [MZZI LM 5WV\JIQO IUJ TuM[OTĚ[QI LM ;IV\ :IUWVLIT\LMT\]ZĤ. 3. 5. 7. Vistes des de l’altiplà del Sotarro. ENLLAÇ AMB ELS ITINERARIS. 2. 3. 5. 6.

(3) Itineraris per. 5. Begues. Carenejant pels miradors de l’Ordal De la plana del Sotarro a la penya del Moro Penya del Moro 6 467m. 5. Coll del Pi de les tres soques Iti ne ra ri 6. 4 3. 2 1. N. Iti ne ra ri 4. ri 6 era Itin. Plana del Sotarro 100 m. 1500m. 20 min. +12m/-100m. Mitja. 1RUGGHODSODQDGHO6RWDUUR ƬQDOLWLQHUDUL

(4). 80%.

(5) Itineraris per. 5 Begues ;Q\]I\[ I TI KZ]ĠTTI LM TI XTIVI LMT ;W\IZZW ɇVITQ\QVMZIZQ[MO]QUMTKIUĞLMTILZM\ITuIT\ZM M[LQZQOMQ`I]VI\WZZMMTęK\ZQKI -T KIUĞ IUXTM [MO]MQ` MV\ZM L]M[ TĞVQM[ MTęK\ZQY]M[Q^ILM[KMVLQV\\W\KIZMVIV\. 1 525 m. =V IT\ZM KIUĞ XZW^QVMV\ LM >ITTQZIVI [uIR]V\I XMZ TuM[Y]MZZI +WV\QV]MU ]V[ UM\ZM[ UĚ[XMTKIUĞXMZWVIVMU 2 610 m.)TIKZ]ĠTTI[MOĭMV\IOINMUMTKIUĞLMTI LZM\I Y]M ^WT\I MT \]ZĤ XMT []L 8I[[MU XMT KW[\I\ Lu]V LMT[ UWT\[ I^MVK[ Y]M PQ PI I TI bWVINM\Y]MMV[QVLQKIY]M[WUMV]V\MZZMVa KđZ[\QK 3 860 m. Arribem a una nova cruïlla. Cal continuar pel camí de la dreta. 4 975 m. El camí acaba a l’extrem de la carena on [uIR]V\I ]V KIUĞ XIZIT˜TMT Y]M [MO]MQ` XMT ^M[[IV\ VWZL -V IY]M[\ X]V\ XWLMU OI]LQZ LM ^Q[\M[UWT\đUXTQM[LM[LM*MO]M[QTIXTIVILM Tu)TbQVI IT []LWM[\ ɇV[ I TI U]V\IVaI LM 5WV\[MZZI\ IT VWZLWM[\ ,MQ`MU MT KIUĞ XMZ baixar per un corriol dret cap a l’est. 5 1.325 m. Arribem al coll del Pi de les tres [WY]M[MVTTIĘQ\QVMZIZQWVM[KZM]IMTKIUĞ Y]M ]VMQ` *MO]M[ IUJ >ITTQZIVI <ZWJMU ]V [MVaIT Y]M MV[ QVLQKI MT KIUĞ I [MO]QZ XMZ arribar al nostre destí. 6 1.500 m. 8MVaI LMT 5WZW [WZ\QV\ ZWKITTĤ[ IUJ QUXZM[[QWVIV\[^Q[\M[^MZ[MTLMT\ILMT4TWJZMOI\ 2. 6. Mirador sobre el Baix Llobregat. ENLLAÇ AMB ELS ITINERARIS. 4. 6.

(6) Itineraris per. 6A. Begues. La penya del Moro, mirador del Delta De la plana de l’Alzina a la penya del Moro per la font de l’Alba Penya del Moro 467m 8. 7 ri 5 era Itin. Coll del Pi de les tres soques. 6 5. 4 Itine rari 4. 3. Itine rari 2. 2. Plana de l’Alzina. 1 Itinerari 2i3. Itin era ri 1. N 100 m. 3150m. 45 min. +112m/-43m. Mitja. Cruïlla PR C 160/162 plana de l’Alzina. Si.

(7) Itineraris per. 6A Begues Iniciem l’itinerari a la cruïlla situada vora la UI[QILMTu)TbQVIɇVITQ\QVMZIZQQQVQKQLMTQ Prenem la pista principal en direcció a la plana de l’Alzina.. 1 250 m. Deixem una cruïlla a la dreta amb un pal QVLQKILWZ ;MO]QU MV LQZMKKQĤ VWZL XMZ TI XQ[\I XZQVKQXITY]MKZM]IKIUX[LMKQZMZMZ[Q^QVaM[ 2 990 m. )ZZQJMU I ]VI KZ]ĠTTI QUXWZ\IV\ MVTTIĘ Q\QVMZIZQ;MO]QUZMK\MLMQ`IV\MTKIUĞY]MX]RI LZM\ITuM[Y]MZZI 3 1.150 m -T KIUĞ XI[[I XMT KW[\I\ Lu]V I^MVK Y]M MV[ ZMKWZLI Y]M MV[ \ZWJMU MV \MZZMVa KđZ[\QK 4 1.300 m. Deixem el camí principal per on anem XMZ IOINIZ ]V KIUĞ UĚ[ M[\ZM\ I Uđ M[Y]MZZI Y]M [uMVLQV[I MV ]VI bWVI JW[KW[I 5Ě[ MVLI^IV\ IY]M[\ KIUĞ JIQ`I XIZIT˜TMT I ]VI \WZZMV\MZIɇV[IZMK]XMZIZMTKIUĞXZQVKQXIT 5 1.925 m. Continuem el camí principal cap a TuM[Y]MZZI 6 2.150 m.)ZZQJMUITINWV\LMTu)TJIMV^WT\ILI LM^MOM\IKQĤQ[Q\]ILIITuM[Y]MZZILMTKIUĞWV JZWTTI TuIQO]I KIVITQ\bILI XMZ ]VI \M]TI +WV\QV]MU X]RIV\ XMT KIUĞ IUXTM NMV\ ZM^WT\[ ɇV[IZZQJIZILIT\LMTIKIZMVI 7 2.900 m.)ZZQJMUITKWTTLMT8QLMTM[\ZM[[WY]M[ MVTTIĘ Q\QVMZIZQ WV M[ KZM]I MT KIUĞ Y]M ]VMQ` *MO]M[ IUJ >ITTQZIVI =V [MVaIT MV IY]M[\ X]V\ MV[QVLQKIMTKIUĞI[MO]QZXMZIZZQJIZITVW[\ZMLM[\Ğ 8 3.150 m8MVaILMT5WZW[WZ\QV\ZWKITTĤ[IUJ ^Q[\M[^MZ[ITLMT\ILMT4TWJZMOI\Q*IZKMTWVIIT fons. 6. 8. Mirador del delta del Llobregat. ENLLAÇ AMB ELS ITINERARIS. 2. 3. 4. 5.

(8) Itineraris per. 6R. Begues. Retorn des de la penya del Moro De la penya del Moro a la plana de l’Alzina per la font de l’Alba Penya del Moro 467m. Coll del Pi de les tres soques. ri 5 era Itin. 1 2. 3 It. 4. 4. Itine rari 2. 5. Plana de l’Alzina. 6. 7. It. 2 i 3. Itin era ri 1. N 100 m. 2900m. 40 min. +43m/-105m. Coll del Pi de les tres soques. Mitja. Si.

(9) Itineraris per. 6R Begues Iniciem l’itinerari al coll del Pi de les tres [WY]M[IULMTIXMVaILMT5WZWQ\QVMZIZQ *IQ`MU XMZ TI XQ[\I MV LQZMKKQĤ []L KIX I *MO]M[ -TKIUĞMV[ZMOITIUWT\JWVM[^Q[\M[[WJZMMTXTI de l’Alzina i les muntanyes del Garraf al fons.. 1 750 m.,M[XZĚ[Lu]V[Y]IV\[ZM^WT\[IZZQJMUI TINWV\LMTu)TJI[Q\]ILIITILZM\ILMTKIUĞMV ]VIbWVIUWT\P]UQLI4uIQO]IJZWTTIKIVITQ\bILI XMZ ]VI \M]TI MV\ZM TI ^MOM\IKQĤ +WV\QV]MU baixant per la pista principal. 2 975 m.-V]VIKWZJI\IVKILIKIXITuM[Y]MZZI IJIVLWVMUTIXQ[\IXMZMVɇTIZVW[XMZ]VKWZZQWT ITILZM\I)Y]M[\KWZZQWT[uMVLQV[IMV]VIbWVI JW[KW[IQLQ[KWZZMMVXIZIT˜TMTI]VI\WZZMV\MZI 3 1.600 m.:M\ZWJMUTIXQ[\IQTI[MO]QUKIXITI dreta en baixada. 4 1.750 m. -T KIUĞ XI[[I XMT KW[\I\ Lu]V I^MVK Y]M MV[ ZMKWZLI Y]M MV[ \ZWJMU MV \MZZMVa KđZ[\QK+WV\QV]MUJIQ`IV\XMZTIXQ[\IXZQVKQXIT 5 1.910 m. Arribem a una cruïlla important. ;MO]QU ZMK\M MV JIQ`ILI Q LMQ`MU MT KIUĞ Y]M X]RI LZM\ I TI LZM\I Q\QVMZIZQ 8WK LM[XZĚ[ TI pista creua la plana de l’Alzina entre camps i vinyes. 6 2.650 m. Cruïlla on trobem un pal indicador del 8:+8:+MVTTIĘQ\QVMZIZQ;MO]QUTI pista principal en direcció sud. 7 2.900 m. Finalment arribem a una cruïlla vora la UI[QILMTu)TbQVIɇVITQ\QVMZIZQQMVTTIĘQ\QVMZIZQ[ Q 1. 4. Mirador del delta del Llobregat. ENLLAÇ AMB ELS ITINERARIS. 1. 2. 3. 4. 5.

(10) Itineraris per. Begues. 7. Planes agrícoles i miradors De cal Viudo al mirador del Delta passant per les Planes Rotonda de cal Viudo. It. 1 9 i 8, 10. 2. 3. El Pedró 473m. 4. Mas de les Planes. 5. 6. 7. 2150m. Mirador. 30 min. +55m/-4m. Rotonda de cal Viudo. N. 100 m. Baixa. Si.

(11) Itineraris per. 7 Begues ,M[ LM TI ZW\WVLI LM KIT >Q]LW KIT IVIZ IT []L+ZM]I\]VXWV\IXWK[UM\ZM[KITXZMVLZM ]VKIUĞITuM[Y]MZZI. 1 50 m. ;MO]QU MT KIUĞ Y]M I^IVĘI MVUQO LMT bosc de roures i llentiscle. 2 275 m.,MQ`MU]VKIUĞY]M[uMVɇTIITILZM\IQ KWV\QV]MUZMK\M5Ě[MVLI^IV\MTKIUĞXI[[II \ZI^Ě[Lu]VWUJZĞ^WT\īVMTLuIZJZM[ 3 475 m. El camí desemboca en un espai ample IUJ ITO]V[ XQV[ WV \ZWJMU ]V KIUĞ XZQVKQXIT 8ZMVMU IY]M[\I XQ[\I KIX I TI LZM\I LQZMKKQĤ sud). 4 975 m.,MQ`MU]VIKIUĞY]M[]Z\ITILZM\IXMZ KWV\QV]IZ ZMK\M =V[ UM\ZM[ UĚ[ MVLI^IV\ LMQ`MU]V[MOWVKIUĞY]M[]Z\IZIITuM[Y]MZZI )TIVW[\ZILZM\I\ZWJMUTIɇVKILMTM[8TIVM[ ]VIOZIVXTIVIIUJ^QVaM[ 5 1.530 m.)TuM[Y]MZZI\ZWJMUMTKIUĞY]MXWZ\I a la masia de les Planes. Continuem pel camí per on anem deixant diversos camins secundaris a la dreta. 6 1.675 m. )ZZQJMU I ]VI XQ[\I Y]M XZW^Ě LM TI KIZZM\MZIQY]MXWZ\IɇV[ITKI[\MTTLu-ZIUXZ]V ađ;MO]QUKIXITILZM\IIY]M[\IXQ[\I 7 2.150 m. .QVITUMV\ IZZQJMU IT UQZILWZ TuIV\QK KIUX LM \QZ Y]M \ZWJMU I TuM[Y]MZZI LMT KIUĞ [WJZM TI KQVOTMZI ,M[ LuIY]M[\ QVLZM\ XWLMU OI]LQZ LM ^Q[\M[ LM TI XTIVI LMT LMT\I LMT 4TWJZMOI\8MZZM\WZVIZKITLM[NMZMTKIUĞ 2. 4. 7. Planes agrícoles i mirador del Delta. ENLLAÇ AMB ELS ITINERARIS. 8. 9. 10.

(12) Itineraris per. 8. Begues. Un tomb pel bosc de Begues. Iti ne ra ri 7. Itinerari circular d’interès naturalístic. Rotonda de cal Viudo. 10. 1. 2 9. 3 4 8. It. 9 i 10. 5. 6. La Guardiola 473m. N. 7. 100 m. 2400m. 35 min. +87m/-87m. Rotonda de cal Viudo. Baixa. 80%.

(13) Itineraris per. 8 Begues ,M[LMTIZW\WVLILMKIT>Q]LWKITX]RIZXMZ TuI^QVO]LI *MO]QV[ ,MQ`IV\ I Uđ M[Y]MZZI l’itinerari 7. 1 270 m. Al capdamunt del carrer arribem a cal >Q]LWR][\ITVW[\ZMLI^IV\+IT[MO]QZMTKIZZMZ Y]M OQZI Q X]RI I TuM[Y]MZZI ɇV[ IZZQJIZ I ]VI petita rotonda. 2 350 m. :W\WVLI LM TuWTQ^MZI -V IY]M[\ X]V\ XZMVMUMTKIZZMZLM8MZM1>Y]MITKIXLMXWK M[LM^Ě]VKIUĞLM\MZZI 3 590 m. Arribem a una cruïlla. Cal prendre el KIUĞLMTILZM\I5Ě[MVLI^IV\LMQ`MU]VKWZZQWT ITILZM\IQKWV\QV]MUMTKIUĞITuM[Y]MZZIXWK[ UM\ZM[ UĚ[ MVLI^IV\ LM[MUJWKI MV ]V KIUĞ IUXTMITuM[Y]MZZIMVTTIĘQ\QVMZIZQ[!Q 4 700 m.+WV\QV]MUXMZIY]M[\KIUĞIUXTMKIXI TILZM\I,MQ`MUITuM[Y]MZZIMTKIUĞY]MJIQ`II la Clota. Al cap d’un centenar de metres el camí Ě[LQ^QLMQ`MVLW[ 5 825 m. Prenem el camí de la dreta i deixem a TuM[Y]MZZI MT Y]M X]RI NWZ\ Y]M MV[ XWZ\IZQI IT cim arbrat de la Guardiola. El camí baixa fort fent ITO]VZM^WT\ 6 1.065 m. 2][\ MV ]V LuIY]M[\[ ZM^WT\[ [MuV[ IR]V\I]VKIUĞXMZTuM[Y]MZZI+WV\QV]MUJIQ`IV\ XMZWVIVđ^MU 7 1.310 m.-V]VZM^WT\LM!‘ITuM[Y]MZZILMQ`MU MT KIUĞ IUXTM XMZ IOINIZ ]V KWZZQWT I TI LZM\I Y]M[uMVLQV[IMV]VJW[Y]M\WUJZĞ^WTLMUIZN]TT 8 1.720 m;MuV[IR]V\I]VKWZZQWTY]MJIQ`IXMZTI LZM\I+WV\QV]MUXMTKIUĞIZIUMVa[WUJZĞ^WT-V ITO]VX]V\TI^MOM\IKQĤXW\IZZQJIZI\IXIZMTKIUĞ 9 2.050 m. El camí arriba a la rotonda de l’olivera. +ITLM[NMZMTKIUĞLMX]RILI 10 2.400 m.:W\WVLILMKIT>Q]LWX]V\LuQVQKQQɇVIT de l’itinerari. 2. 8. Vegetació mediterrània. ENLLAÇ AMB ELS ITINERARIS. 7. 9. 10.

(14)

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :