Fonaments Montessori i Educació Infantil

Descargar (0)

Texto completo

(1)

Fonaments Montessori i Educació Infantil

1a Edició Codi: 192048

Tipologia: Curs de postgrau Crèdits: 15.00

Idioma: Català,Espanyol,Anglès Data d'inici: 29/06/2020

Data darrera sessió presencial: 20/08/2021 Data de finalització: 20/08/2021

Horari: Per a la part on line del curs de Fonaments (del 29 de juny al 17 de juliol de 2020) de dilluns a divendres de 09:00 a 13:00 i de 15:00 a 18:45 (hora espanyola) Per a la part presencial (segon estiu) de dilluns a divendres de 08:30 a 12:30 i de 13:30 a 17:30 (hora espanyola). Calendari Primer curs Estiu 2020 es realitzarà tot de forma on line: 3 setmanes 3 setmanes de Fonaments 3-6 on line (del 29 de juny al 17 de juliol) Segon curs Estiu 2021 presencial: 1 setmana 1 setmanes de Fonaments 3-6 (part pràctica) del 16 al 20 d'agost. Horari d'obertura del centre per als estudiants MIRTC: De dilluns a divendres, de 8 a 23 h; dissabte, de 9 a 20 h.

Lloc de realització: Montessori Palau International Research and Training Center, MIRTC Places: 20

Preus i descomptes

Preu: 2.125 €

10% de descompte per empreses que matriculin a 2 treballadors dins d'un mateix curs ( la factura anirà a càrrec de l’empresa). 1.912,50€ (531,25 € Preinscripció + 1.381,25 € Matricula)

15% de descompte per empreses que matriculin a 3 treballadors o més dins d'un mateix curs ( la factura anirà a càrrec de l’empresa). 1.806,25€ (531,25 € Preinscripció + 1.275 € Matricula)

Sessions Informatives

Data Hora Lloc

Sessió informativa 1 06/04/2020 17:00 Sesión informativa en ESPAÑOL a las 17:00 / Information session in ENGLISH at 18:30 (ON LINE). Click here for streaming

Sessió informativa 2 08/04/2020 17:00 Sesión informativa en ESPAÑOL a las 17:00 / Information session in ENGLISH at 18:30 (ON LINE). Click here for streaming

(2)

Raons per fer el curs

Aquest curs ofereix una molt bona introducció a les bases de la pedagogia Montessori i a les bases que permeten organitzar un ambient preparat i permet conèixer el treball del guia en l’educació infantil.

S’ofereix un certificat AMI que es pot utilitzar com a justificant d’un coneixement bàsic de l’aproximació Montessori de 3 a 6 anys.

És un curs internacional que s’ofereix en tres llengües oficials: espanyol, anglès i rus. Les classes s’imparteixen en espanyol, amb traducció simultània a l’anglès i al rus. Hi haurà les adaptacions curriculars necessàries en relació amb la llengua i la cultura i es disposarà dels materials en els tres idiomes en l’ambient preparat per a les pràctiques i els exàmens. L’organització es reserva el dret d’anul·lar alguna d’aquestes tres opcions de llengua si no s’arribés a un mínim d’alumnes. En funció de la demanda, es pot estudiar implementar altres idiomes. Els requisits del curs permeten lliurar els àlbums i materials i fer els exàmens en els tres idiomes oficials. Hi ha la possibilitat de presentar els àlbums també en altres idiomes amb l’aprovació prèvia del director de Formació i segons la disponibilitat de traductors.

Comunicat COVID-19

A causa de l'actual situació de crisi mundial sanitària provocada pel Covid-19, la Fundació Universitat de Girona i el Montessori Palau International Research and training Center (MIRTC), d’acord amb l’Asociation Montessori Internationale, han adaptat les primeres tres setmanes presencials corresponents a les assignatures del Curs de fonaments de 3-6 anys del Màster en Guia AMI Montessori de 6 a 12 anys al suport telemàtic i, per tant, es realitzaran per videoconferència mitjançant l'eina Zoom. Aquesta part on line serà de la forma més dinàmica i participativa possible mantenint al màxim els estàndards de qualitat AMI i del nostre centre de formació. La resta de sessions presencials es postposen pel proper estiu.

Idioma

Aquest curs internacional s’ofereix en tres llengües oficials: espanyol, anglès i rus. Les classes s'imparteixen en espanyol, amb traducció simultània a l'anglès i al rus (sempre que s'arribi al mínim d'alumnes previst per a cada idioma; si no s’hi arriba,

l'organització es reserva el dret d'anul·lar alguna d'aquestes tres opcions de llengua). Es faran les adaptacions curriculars necessàries relacionades amb la llengua i la cultura, i es proporcionaran els materials en els tres idiomes en l'ambient preparat per a les pràctiques i els exàmens.

En funció de la demanda, es pot estudiar implementar altres idiomes. Els requisits del curs permeten lliurar els àlbums i materials i fer els exàmens en els tres idiomes oficials. Així mateix, hi ha la possibilitat de presentar els àlbums també en altres idiomes, prèvia aprovació del director de Formació i segons la disponibilitat de traductors.

Presentació

El curs Fonaments Montessori i Educació Infantil introdueix la filosofia i la pedagogia Montessori i la seva aplicació en l’etapa d’educació infantil. Els temes tractats són: tendències humanes, els quatre plans de desenvolupament, la ment absorbent, els períodes sensitius, la independència, la llibertat i la disciplina, la normalització, el desenvolupament social, l’ambient preparat, l’adult preparat, la ment matemàtica i l’observació. S’ofereix una visió general de totes les àrees del currículum Montessori per a nens de 3 a 6 anys que serveix de base per al treball que es desenvoluparà durant la resta del màster. Hi ha també classes de teoria i pràctica educacional Montessori, així com sessions de pràctiques supervisades amb els materials i les observacions de nens de 3 a 6 anys.

Objectius

1. Per ajudar al descobriment de l’infant i comprendre el treball del nen del primer pla de desenvolupament.

2. Comprendre el treball de l’adult Montessori per desenvolupar hàbits d’observació i autoreflexió i preparar-se per a l’art de l’ensenyament Montessori. Això inclou desenvolupar moviments controlats i precisos, formes apropiades de parlar i escoltar, i una actitud de respecte cap al nen, així com adoptar el paper col·laboratiu de l’adult en l’autoconstrucció de l’infant.

3. Comprendre els principis clau relacionats amb el desenvolupament del moviment; el refinament dels sentits; el desenvolupament de la intel·ligència; el desenvolupament del llenguatge; el desenvolupament de la voluntat; el cicle de treball individual; la integració de la personalitat i la normalització; l’obediència; la independència; la llibertat i la disciplina, i la cohesió social.

4. Introduir els principis essencials de la pedagogia Montessori.

(3)

5. Donar suport a la comprensió de la base per a un desenvolupament òptim del nen de 6 a 12 anys creat a través de l’experiència a l’aula de 3 a 6 anys, i destacar-ne la rellevància per al mestre de l’etapa 6-12, particularment quan es treballa amb nens del segon pla que tenen alguna mancança en algun aspecte.

Sortides professionals

Aquests coneixements tenen un gran valor i reconeixement en qualsevol treball relacionat amb nens.

A qui s' adreça

A professors, pedagogs, psicòlegs o qualsevol professional interessat en l’autodesenvolupament de l’infant i la pràctica d’un guia Montessori de 3 a 6 anys.

Requisits d'admisió

Ser major de 18 anys i tenir un grau universitari. El curs està obert a altres persones sense títol universitari que no podrien rebre el diploma oficial de postgrau, però sí el certificat oficial AMI i un certificat de la universitat.

Estructura modular

Guía AMI Montessori de 6 a 12 años

Fundamentos Montessori y Educación Infantil

Pla d'estudis

Bases teóricas Montessori y su concreción en la etapa de 3 a 6 años

El curso de fundamentos proporciona una comprensión de la teoría esencial del desarrollo y los principios pedagógicos esenciales aplicados en la educación Montessori. Estos elementos esenciales y su concreción en el primer plano de desarrollo del niño constituirán una base para entender al niño del segundo plano de desarrollo.

Los temas tratados son: tendencias humanas, los cuatro planos del desarrollo, la mente absorbente, los periodos sensitivos, la independencia, libertad y disciplina, normalización, desarrollo social, ambiente preparado, el adulto preparado, la mente matemática y observación.

Se deberán realizar unas horas de observación de niños de 3 a 6 años y entregar los resúmenes y apuntes personales.

Esta asignatura es susceptible de convalidación si se acredita el Diploma AMI de 3 a 6 años o un certificado AMI de finalización de un curso de Fundamentos Montessori de 6 a 12 años.

Aproximación al trabajo con niños en un ambiente Montessori de 3 a 6 años

Se describe el desarrollo de las capacidades instrumentales de lectoescritura, de la adquisición de habilidades motrices, de la mente matemática y de las adaptaciones a la cultura a través del desarrollo de la propia independencia. Se proporciona una introducción teórica a las cuatro áreas principales del ambiente de 3 a 6 años, y se facilitan los principales elementos y materiales para entender cómo continúa el trabajo en 6 a 12 años: vida práctica, sensorial, lenguaje, matemáticas y las extensiones culturales que se incluyen en ellas (arte, música, ciencia, geografía, biología, geometría, historia, etc.). Se enfatiza una descripción general de actividades y materiales que se ofrecen al niño, estableciendo conexiones con el trabajo en 6 a 12 años y su relevancia para la enseñanza en Primaria.

Se pretende conectar al niño del segundo plano de desarrollo con las actividades que se han desarrollado en el aula de 3 a 6 años, así como identificar y ayudar a resolver las dificultades que se encuentren.

Se deberán realizar observaciones de niños de 3 a 6 años y entregar los resúmenes y apuntes personales.

(4)

Esta asignatura es susceptible de convalidación si se acredita el Diploma AMI de 3 a 6 años o un certificado AMI de finalización de un curso de Fundamentos Montessori de 6 a 12 años.

Metodologia

Els estudiants assistiran cada dia a classes teòriques sobre la pedagogia Montessori que inclouen demostracions pràctiques amb els materials. Les lliçons es desenvoluparan en una aula especialment preparada i equipada amb tota la infraestructura necessària per a treballar de forma individual i en grup.

L’assistència a aquestes lliçons (mínim 90%) és indispensable per poder rebre el certificat oficial. S’assignaran lectures i es faran debats al voltant de la teoria i la pràctica.

Es faran demostracions d’ús dels materials d’autodesenvolupament i pràctiques supervisades amb els materials.

S’hauran de fer unes observacions d’ambients Montessori i presentar dos informes d’observació per escrit.

S’espera que l’estudiant lliuri un àlbum, que inclourà notes teòriques i pràctiques de la teoria Montessori, notes sobre les activitats i els materials d’un ambient preparat de 3 a 6 anys i un article escrit, d’aproximadament 1500 paraules d’extensió, amb el títol «Les característiques del desenvolupament de l’infant de tres a sis anys».

Sistema avaluació

Es durà a terme una avaluació contínua i una de final, mitjançant la certificació i qualificació dels requisits del curs.

L’assistència mínima és del 90%.

Participació activa en les lliçons i debats.

Realització de les observacions i lliurament dels informes corresponents.

Lliurament de l’àlbum amb les notes i els continguts del curs.

Lliurament d’un treball d’unes 1500 paraules sobre les característiques del desenvolupament d’un nen de 3 a 6 anys.

Finançament

Finançament bancari

Els estudiants matriculats poden finançar el pagament de la matrícula en quotes.

La Fundació ha establert convenis amb condicions preferents pels seus alumnes amb les següents entitats:

– Sabadell Consumer – CaixaBank

– Banc Santander

Finançament Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Amb l'objectiu de facilitar l'accés als estudis de postgrau, l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) impulsa aquest programa de préstecs.

Per a més informació feu clic en el logotip.

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo-FUNDAE (anteriorment Fundación Tripartita)

Els treballadors d’una empresa privada tenen la possibilitat de bonificar-la a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo-FUNDAE (abans coneguda com a Fundació Tripartida).

(5)

Més informació: Què són les bonificacions de la formació a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo - FUNDAE

Els treballadors autònoms poden desgravar la factura nominal de la seva matrícula en la declaració de l’impost de l’IRPF.

Podeu resoldre els vostres dubtes enviant un correu electrònic a: economia.fundacioif@udg.edu

Quadre docent

Direcció

Dani Cañigueral Viñals

Dani Cañigueral Viñals es Formador AMI y licenciado en Educación Primaria por la Universitat de Girona. Ha trabajado en diversas escuelas públicas y desde 1989 se desempeña como profesor de Primaria en el Montessori Palau de Girona. Durante los últimos 15 años ha sido docente Montessori certificado por la Association Montessori Internationale (AMI) y responsable de la coordinación con funciones relacionadas con la innovación pedagógica en su escuela.

Dani participó como ponente en el 27º International Montessori Congress, en Portland (Oregon) explicando la evolución de una escuela tradicional a Montessori dando importancia a la educación medioambiental.Ha dirigido y participado en charlas, actividades de aprendizaje, talleres y seminarios relacionados con el método Montessori. El lic. Cañigueral tiene el diploma AMI de Educación Infantil (3-6) y el diploma AMI de Educación Primaria (6-12). Es formador internacional AMI de guías Montessori 6-12 desde 2018.

Ha estudiado créditos del máster en educación inclusiva en la universidad de Vic. Desde hace años está realizando una extensa investigación de la estancia y obra de María Montessori en Barcelona. Es miembro colaborador en el Distretto Montessori Perugia para la revitalización del legado de María Montessori en los principales lugares donde ella trabajó. Está dirigiendo su segundo curso de postgrado AMI de asistentes Montessori 6-12 y el primer Máster AMI Montessori de 6 a 12 años con la Universidad de Girona y MIRTC. Actualmente prepara su doctorado sobre educación con la universidad de Vic.

Coordinació

Ana Julià Barnadas

Es licenciada en Filosofía y en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Posee los diplomas AMI (Association Montessori Internationale), Foundation Course 3-6 y Elementary 6-12. Ha realizado la formación de 0-3 y 3-6 años de los IAHP (Institutes for The Achievement of Human Potential) de Filadelfia (EE. UU.). Es profesora de Bachillerato y coordina la sección de Formación e Innovación en el Montessori Palau Girona. Desde el año 2012 preside la Asociación Montessori Española. Codirige el Montessori Palau International Research and Training Center (MIRTC). Ha impartido ponencias en congresos y ha llevado a cabo colaboraciones en diferentes medios de comunicación sobre temas del ámbito educativo.

(6)

Professorat

Claudia Guerrero Álvarez

Es licenciada y máster en Ciencias de la Educación. Obtuvo la titulación de Guía Montessori AMI 3-6 y el Diploma de Educación Especial AMI, además de tener la Formación de Guía Montessori AMI 3-6. Es la fundadora y directora del Centro de Entrenamiento para Guías Montessori y Colegio Montessori de Metepec, que actualmente cuenta con Comunidad Infantil, Casa de Niños, Taller y Comunidad de Adolescentes.

*La direcció es reservarà el dret a fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.

Entitats promotores

Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació

Montessori Palau Girona

Montessori Palau International Research and Training Center

(7)

Fonaments Montessori i Educació Infantil

Inici curs: 29/06/2020

Data darrera sessió presencial: 20/08/2021 Fi curs: 20/08/2021

Data tancament acta avaluació: 20/11/2021

Sessions Informatives

Data Hora Lloc

Sessió informativa 1 06/04/2020 17:00 Sesión informativa en ESPAÑOL a las 17:00 / Information session in ENGLISH at 18:30 (ON LINE). Click here for streaming Sessió informativa 2 08/04/2020 17:00 Sesión informativa en ESPAÑOL a las 17:00 / Information session

in ENGLISH at 18:30 (ON LINE). Click here for streaming

Calendari

Data Lloc Inici matí Fi matí Inici tarda Fi tarda

29/6/2020 09:00 13:00 15:00 18:45

30/6/2020 09:00 13:00 15:00 18:45

1/7/2020 09:00 13:00 15:00 18:45

2/7/2020 09:00 13:00 15:00 18:45

3/7/2020 09:00 13:00 15:00 18:45

6/7/2020 09:00 13:00 15:00 18:45

7/7/2020 09:00 13:00 15:00 18:45

8/7/2020 09:00 13:00 15:00 18:45

9/7/2020 09:00 13:00 15:00 18:45

10/7/2020 09:00 13:00 15:00 18:45

13/7/2020 08:30 13:00 15:00 18:45

14/7/2020 08:30 13:00 15:00 18:45

15/7/2020 08:30 13:00 15:00 18:45

16/7/2020 08:30 13:00 15:00 18:45

17/7/2020 08:30 13:00 15:00 18:45

16/8/2021 08:30 12:30 13:30 16:45

17/8/2021 08:30 12:30 13:30 16:45

18/8/2021 08:30 12:30 13:30 16:45

19/8/2021 08:30 12:30 13:30 16:45

20/8/2021 08:30 12:30 13:30 16:45

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :