L IMPACTE DE LA COVID A LES ARTS DE CARRER

Texto completo

(1)

L’IMPACTE DE LA COVID

A LES ARTS DE CARRER

Estat del sector ////informe de resultats

(2)

I ////

Per què un informe sobre l’impacte de la Covid-19 a les arts de carrer

...

3

II ////

Estat de salut del sector de les arts de carrer: resultats de l’enquesta

...

6

(1)

Perfil de les persones participants

(2)

Dedicació a l’activitat cultural

(3)

Impacte de la Covid en la reducció de l’activitat

(4)

Impacte de la Covid en els ingressos de les creadores

(5)

Visió del futur com a creador

III ////

Conclusions i propostes

...

26

IV ////

Qui som?

...

29

(1)

Fundació Carulla

(2)

Plataforma d’Arts de Carrer

(3)

Street Arts Manifesto

(3)

Per què un informe

sobre l’impacte

de la Covid-19 a les

arts de carrer

(4)

A la Fundació Carulla treballem per situar la cultura i les arts com un dels eixos per respondre a la realitat actual, i per anticipar-nos al futur fent-nos preguntes sobre com volem viure i quin paper ha de tenir la cultura.

I ho duem a terme treballant conjuntament amb els actors del sector: gestores i gestors, equipaments, creadores i creadors culturals, organitzacions...

Especialment durant el primer confinament del 2020 i en general durant la pandèmia, la cultura ha entrat a casa nostra per convertir-se en font de benestar, per connectar-nos amb les emocions viscudes i per oferir la possibilitat de fer-ho col·lectivament sense sortir de casa.

A la fundació, preocupats per l’estat del sector de les arts de carrer i entenent el carrer com l’espai cultural per excel·lència al qual tothom té accés, vam decidir posar en marxa el programa SOS Cultura, unes beques que combinaven dos objectius: donar suport als creadors de carrer i potenciar projectes culturals a l’espai públic per donar resposta als efectes de la Covid-19.

En aquest marc, ens vam plantejar aprofundir més en el coneixement de com està

afectant la pandèmia els creadors i creadores de carrer i vam fer una aliança amb les organitzacions Street Arts Manifesto i la Plataforma d’Arts de Carrer. El resultat d’aquesta aliança és una enquesta que vam plantejar als participants de les beques SOS Cultura i a la base social de les altres dues entitats.

La consulta es va portar a terme entre dimarts 13 d’octubre i dilluns 19 d’octubre del 2020, i la van respondre 304 creadors.

En aquest informe es presenten els resultats de la consulta, que reforcen la necessitat de confluir i de generar iniciatives conjuntes per acompanyar i enfortir aquest sector.

Les conclusions parlen per si mateixes i posen de manifest que cal invertir en el sector de les arts de carrer si volem enfortir les eines que ens permetran aportar llum a l’emergència emocional que estem vivint.

Destinataris de la consulta

• Els 282 creadors que van presentar la seva candidatura a les beques SOS cultura de la Fundació Carulla

• Les persones vinculades a Street Arts Manifesto, 500 artistes de carrer

• Les persones vinculades a les organitzacions següents:

» APCC - Associació de Professionals del Circ de Catalunya

» AADPC - Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya

(5)

» ACPDC - Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya

» Ciatre - Associació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya

» APGCC - Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya

» Unima-Catalunya - Unió Internacional de la Marioneta

» El Col·lectiu - Col·lectiu de Companyies Independents de Teatre de Catalunya

» CDAEC - Col·lectiu de Distribuïdores d’arts escèniques de Catalunya

» Xarxa Productores - Xarxa Professional de la Producció d’Arts Escèniques de Catalunya

» Associació Mags i Il·lusionistes

» ACET - Associació d’Escoles de Teatre de Catalunya

» TTP - Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics de Catalunya

» CoNCA - Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

» ICEC - Direcció d’Arts Escèniques

» ICEC - Direcció de l’Àrea de Mercats

(6)

Estat de salut del

sector de les arts de

carrer:

resultats de

l’enquesta

(7)

Les persones que han participat en l’enquesta són majoritàriament homes (un 54%). Per franges d’edat, la majoria estan compreses entre els 25 i els 54 anys (84%).

(1)

Perfil de les persones participants

01

02

DISTRIBUCIÓ

PER GÈNERE

DISTRIBUCIÓ

PER EDAT

Home Dona

54

%

46

%

Més de 68 anys De 55 a 67 anys De 45 a 54 anys De 35 a 44 anys De 25 a 34 anys De 18 a 24 anys 1% 11% 26% 34% 24% 4%

(8)

04

DISTRIBUCIÓ PER

ANYS DE DEDICACIÓ

52% Arts escèniques Altres1 Arts audiovisuals Multidisciplinari Arts vives Arts plàstiques Música 9% 4% 14% 10% 8% 3%

Per últim, una àmplia majoria (69%) fa més de 10 anys que es dediquen a les arts de carrer.

2 Arts comunitàries, cistelleria, disseny, il·lustració, escriptura, contes i poesia, escena postcontemporània. gestió, instal·lacions.

Més de 10 anys Entre 5 i 10 anys Entre 2 i 4 anys Menys d’1 any 69% 20% 11% 0%

03

DISTRIBUCIÓ

PER DISCIPLINA

Segons la disciplina a la qual es dediquen, el grup més nombrós correspon a les arts escèniques (52%), seguit de les propostes multidisciplinàries (14%) i la música (10%).

(9)

• Entre els homes el percentatge dels que tenien com a principal activitat econòmica les arts de carrer és més alt que entre les dones (81% davant el 70%):

81,

10%

18,

90%

70

%

30

%

75,

99%

24,

01%

05

06

EN EL MOMENT DE L’INICI DE LA CRISI SANITÀRIA I

SOCIAL, ERA LA TEVA PRINCIPAL ACTIVITAT ECONÒMICA?

(SEGONS GÈNERE)

EN EL MOMENT DE L’INICI DE LA CRISI SANITÀRIA I SOCIAL,

ERA LA TEVA PRINCIPAL ACTIVITAT ECONÒMICA?

(SEGONS

ANYS QUE FA QUE S’HI DEDIQUEN)

Home Global

SÍ NO SÍ NO SÍ NO

Dona

• La proporció de persones que declaren que l’activitat artística era la seva principal activitat econòmica augmenta segons el temps que fa que s’hi dediquen: GLOBAL Més de 10 anys 24,01% 75,99% 81,43% 68,33% 55,88% No 18,57% 31,67% 44,12% Entre 5 i 10 anys Entre 1 i 4 anys

(2)

Dedicació a l’activitat cultural

El 76% de les persones participants tenien com a principal activitat econòmica la cultural en el moment de l’inici de la crisi sanitària i social. Però si analitzem la informació segons les variables demogràfiques estudiades, observem algunes diferències:

(10)

07

08

EN EL MOMENT DE L’INICI DE LA CRISI SANITÀRIA

I SOCIAL, ERA LA TEVA PRINCIPAL ACTIVITAT

ECONÒMICA?

(SEGONS DISCIPLINA)

ACTIVITATS AMB LES QUE COMPAGINAVEN

L’ACTIVITAT CULTURAL

• Si analitzem la informació segmentada segons la disciplina a la qual es dediquen, trobem diferències destacables: des del segment de les arts plàstiques (on només el 42% la tenia com a principal activitat econòmica), fins a les arts escèniques (on aquest percentatge suposa un 81%):

• Entre les activitats amb les quals es complementava la dedicació, la docència és la principal:

Arts audiovisuals

Docència i ensenyament Activitats sector cultural2 Altres activitats econòmiques3 Turisme i hostaleria Educació social, lleure i serveis de suport Audiovisual, comunicació i màrqueting Atur i prestacions Recerca universitària Criança Estudiant Encàrrecs puntuals Arts

escèniques plàstiquesArts vivesArts Multidis- ciplinari Música Altres GLOBAL

Sí No 24% 76% 81,01% 18,99% 40,74% 14,81% 13,58% 8,64% 6,17% 4,94% 3,70% 3,70% 1,23% 1,23% 1,23% 57,69% 42,31% 72,73% 23,26% 22,58% 20% 24,01% 75,99% 80% 76,74% 77,42% 27,27%

2 Arts aplicades, artteràpia i teràpies, producció i suport tècnic, teatre, biblioteques, dansa, disseny.

3 Serveis d’atenció al client i recepció, gestió i coordinació a l’administració, indústria, empresa, fashion retail, informàtica, treballs

(11)

• Un 59% de les persones creadores han vist la seva activitat reduïda en més del

50%. D’aquest 59%, el 34% han vist l’activitat reduïda en més d’un 80%.

• El 12% han deixat de treballar en aquesta activitat.

• Aquestes dades ens permeten afirmar que a les arts de carrer la majoria de

persones compaginen aquesta activitat amb altres.

(3)

Impacte de la Covid en la reducció de l’activitat

34% +80% Entre un 50 i 80% Entre un 30 i 50% He deixat de treballar Menys d’un 30% No m’ha afectat, he continuat

treballant com abans Sense informació

NO M’HA AFECTAT, HE CONTINUAT TREBALLANT COM ABANS

25% 18% 12% 6% 4% 1%

09

10

REDUCCIÓ DE L’ACTIVITAT COM

A CREADOR FRUIT DE LA COVID-19

REDUCCIÓ D’ACTIVITAT

SEGONS FRANGES D’EDAT

• Per franges d’edat, les creadores més joves (de 18 a 24 anys) són el grup que ha

rebut més impacte, amb un 75% de persones que han vist reduïda l’activitat en

un 50% o més. 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% De 18

a 24 anys a 34 anysDe 25 a 44 anysDe 35 a 54 anysDe 45 anys i mésDe 55 Global

0% 2,70% 1,94% 5,13% 10,81% 3,95%

(12)

HE DEIXAT DE TREBALLAR 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 8,33% 17,57% 7,77% 10,26% 21,62% 12,50% De 18

a 24 anys a 34 anysDe 25 a 44 anysDe 35 a 54 anysDe 45 anys i mésDe 55 Global

REDUCCIÓ MENYS D’UN 30%

0% 2% 3% 1% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 0% 8,11% 5,83% 3,85% 5,41% 5,59% REDUCCIÓ ENTRE UN 30% I 50% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 16,67% 13,51% 21,36% 23,08% 10,81% 18,42% De 18

a 24 anys a 34 anysDe 25 a 44 anysDe 35 a 54 anysDe 45 anys i mésDe 55 Global

De 18

(13)

REDUCCIÓ ENTRE UN 50% I 80% REDUCCIÓ MÉS D’UN 80% 0% 0% 10% 10% 15% 15% 5% 5% 20% 20% 25% 25% 30% 30% 35% 35% 40% 40% 45% 45% 50% 50% 55% 55% 60% 60% 41,67% 33,33% 27,03% 28,38% 25,24% 37,86% 21,79% 35,90% 18,92% 29,73% 24,67% 33,88%

• Si analitzem els resultats segons els anys de dedicació, crida l’atenció que el 21% de les persones que eren al sector des de fa entre 1 i 4 anys han deixat de treballar (davant el 13% del total).

11

REDUCCIÓ D’ACTIVITAT

SEGONS ANYS DE DEDICACIÓ

De 18

a 24 anys a 34 anysDe 25 a 44 anysDe 35 a 54 anysDe 45 anys i mésDe 55 Global

De 18

(14)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 20,59% 13,33% 10,94% 12,50% HE DEIXAT DE TREBALLAR 0% 1% 2% 3% 4% 5% Entre 1

i 4 anys i 10 anysEntre 5 Més de 10 anys Global

2,94%

1,67%

4,76%

3,95%

NO M’HA AFECTAT, HE CONTINUAT TREBALLANT COM ABANS

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 5,88% 6,67% 5,24% 5,59%

REDUCCIÓ MENYS D’UN 30%

REDUCCIÓ ENTRE UN 30% I 50% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 20,59% 15% 19,05% 18,42% Entre 1

i 4 anys i 10 anysEntre 5 10 anysMés de Global

Entre 1

i 4 anys i 10 anysEntre 5 Més de 10 anys Global

Entre 1

(15)

REDUCCIÓ ENTRE UN 50% I 80%

NO M’HA AFECTAT, HE CONTINUAT TREBALLANT COM ABANS

HE DEIXAT DE TREBALLAR REDUCCIÓ MÉS D’UN 80% 21% 0% 0% 0% 22% 3% 5% 9% 23% 6% 10% 18% 24% 9% 15% 26% 25% 12% 20% 35% Arts

audiovisualsescèniquesArts plàstiquesArts vivesArts Multidis- ciplinari Música Altres Global

23,53% 4% 8% 9,30% 18,60% 26,47% 25% 1,27% 13,92% 3,23% 12,90% 35% 24,76% 11,54% 10% 20% 0% 0% 0% 34,76% 24,67% 3,95% 12,50% 33,88%

• Per disciplines, les persones que es dediquen a les arts escèniques i a la música

són les que han vist reduïda l’activitat en una proporció més elevada, amb un 63% i un 61% de persones respectivament que han perdut més d’un 50% de l’activitat.

12

REDUCCIÓ D’ACTIVITAT

SEGONS DISCIPLINA

Entre 1

i 4 anys i 10 anysEntre 5 10 anysMés de Global

Entre 1

i 4 anys i 10 anysEntre 5 Més de 10 anys Global

Arts

(16)

REDUCCIÓ MENYS D’UN 30% REDUCCIÓ ENTRE UN 30% I 50% REDUCCIÓ ENTRE UN 50% I 80% REDUCCIÓ MÉS D’UN 80% 0% 0% 0% 0% 3% 8% 10% 15% 6% 15% 20% 30% 9% 23% 30% 45% 12% 30% 40% 60% 4% 28% 16% 40% 6,98% 16,28% 32,56% 16,28% 5,06% 15,82% 24,05% 39,24% 3,23% 19,35% 25,81% 35,48% 10% 30% 10% 20% 0% 9,09% 36,36% 54,55% 11,54% 26,92% 23,08% 19,23% 5,59% 18,42% 24,67% 33,88% Arts

audiovisualsescèniquesArts plàstiquesArts vivesArts Multidis- ciplinari Música Altres Global

Arts audiovisuals Arts audiovisuals Arts audiovisuals Multidis- ciplinari Multidis- ciplinari Multidis- ciplinari Arts escèniques Arts escèniques Arts escèniques Música Música Música Arts plàstiques Arts plàstiques Arts plàstiques Altres Altres Altres Arts vives Arts vives Arts vives Global Global Global

Es demanava, també, que s’indiqués qualsevol altra qüestió rellevant de manera oberta (per exemple, si s’han patit cancel·lacions d’última hora, si majoritàriament es tracta de cancel·lacions o bé ajornaments, si s’ha comptat amb l’opinió dels creadors a l’hora de decidir cancel·lacions, si s’ha informat correctament, si hi ha hagut incompliments de contracte, etcètera).

(17)

Davant aquesta pregunta oberta, el 79% de les persones que han respost fan referència a

cancel·lacions i ajornaments, en molts casos sense tenir en compte l’opinió dels creadors i amb escassa o nul·la previsió.

Altres aportacions rebudes fan referència a:

» La incertesa i precarietat que es viu

» La disminució en vendes i contractacions

» La dificultat en la gestió i males pràctiques

» La impossibilitat de realitzar l’activitat

» La necessitat d’adaptació de l’activitat

» El no tractament de la cultura com a bé essencial

» …

També hi ha comentaris que posen en relleu la sensibilitat de l’administració i els agents culturals, però són molt minoritaris.

• Un 20% dels creadors participants declaren una mitjana d’ingressos mensual de

0 € i un 46% ingressen menys de 500 € per la seva activitat artística. Per tant, un 66% de les persones ingressen entre 0 i 500 €:

(4)

Impacte de la Covid en els ingressos de les creadores

13

MITJANA MENSUAL D’INGRESSOS FRUIT DEL TREBALL COM A

ARTISTA DES QUE VA COMENÇAR EL CONFINAMENT I FINS ARA

15% 10% 5% 3% 1% Entre 500 i 750 € Entre 750 i 1.000 € Entre 1.000 i 1.250 € Més de 1.250 € Sense informació 20% 0 € 46% Menys de 500 €

(18)

• Analitzant els resultats segons franges d’edat, veiem que un altre cop són les

persones més joves les que es troben en una situació més delicada: un 83% de

les persones de 18 a 24 anys ingressen 0 € mensuals (33%) o menys de 500 €

(50%).

• En la franja de creadors d’entre 25 a 34 anys,el 76% obtenen uns ingressos al mes d’entre 0 i 500 €, un 19% 0 € mensuals i un 57%, menys de 500 €.

14

INGRESSOS SEGONS

FRANJA D’EDAT

0 € ENTRE 500 I 750 € MENYS DE 500 € 0% 0% 0% 9% 5% 15% 17% 10% 30% 26% 15% 45% 34% 20% 60% De 18

a 24 anys a 34 anysDe 25 a 44 anysDe 35 a 54 anysDe 45 anys i mésDe 55 Global

33,33% 0% 50% 18,92% 13,51% 56,76% 18,45% 18,45% 45,63% 16,67% 14,10% 0% 32,43% 16,22% 29,73% 20,39% 15,13% 46,38% De 18 a 24 anys De 18 a 24 anys De 25 a 34 anys De 25 a 34 anys De 35 a 44 anys De 35 a 44 anys De 45 a 54 anys De 45 a 54 anys De 55 anys i més De 55 anys i més Global Global

(19)

ENTRE 1.000 I 1.250 € ENTRE 750 I 1.000 € MÉS DE 1.250 € 0% 0% 0% 2% 5% 13% 5% 9% 25% 7% 14% 38% 9% 18% 50% De 18

a 24 anys a 34 anysDe 25 a 44 anysDe 35 a 54 anysDe 45 anys i mésDe 55 Global

8,33% 8,33% 0% 0% 2,70% 8,11% 5,83% 4,85% 5,83% 3,85% 16,67% 47,44% 5,41% 10,81% 2,70% 4,61% 9,54% 2,96% De 18

a 24 anys a 34 anysDe 25 a 44 anysDe 35 a 54 anysDe 45 anys i mésDe 55 Global

De 18

a 24 anys a 34 anysDe 25 a 44 anysDe 35 a 54 anysDe 45 anys i mésDe 55 Global

15

INGRESSOS SEGONS

ANYS DE DEDICACIÓ

• Les persones amb menys anys acumulats de dedicació a l’activitat artística mostren un nivell d’ingressos inferior a la mitjana.

(20)

El 77% de les persones que fa menys de 4 anys que s’hi dediquen tenen uns

ingressos mensuals inferiors a 500 € (un 33% de 0 € i un 44% de menys de 500 €).

El 91% de les persones que fa entre 5 i 10 anys que es dediquen a l’activitat artística es troben en la mateixa situació (un 20% ingressen 0 € mensuals i un 71% de menys de 500 €): 0 € MENYS DE 500 € 0% 0% 9% 20% 17% 40% 26% 60% 34% 80% Entre 1

i 4 anys i 10 anysEntre 5 10 anysMés de Global

33,33% 43,59% 20% 70,91% 18,10% 40,48% 20,39% 46,38% ENTRE 500 I 750 € 0% 5% 10% 15% 20% Entre 1

i 4 anys i 10 anysEntre 5 Més de 10 anys Global

12,82%

0%

19,52%

15,13%

Entre 1

(21)

ENTRE 1.000 I 1.250 € ENTRE 750 I 1.000 € MÉS DE 1.250 € 0% 0% 0% 2% 3% 1% 3% 6% 2% 5% 8% 3% 6% 11% 4% 2,56% 7,69% 0% 0% 3,64% 5,45% 5,24% 10,95% 4,29% 4,61% 9,54% 2,96% Entre 1

i 4 anys i 10 anysEntre 5 10 anysMés de Global

Entre 1

i 4 anys i 10 anysEntre 5 10 anysMés de Global

Entre 1

(22)

• Per disciplines, les persones que es dediquen a les arts plàstiques i a la música són les que tenen una mitjana d’ingressos més baixa.

Més d’un 80% de les persones que es dediquen a les arts plàstiques tenen uns ingressos mensuals inferiors a 500 € (un 15% de 0 € i un 65% de menys de 500 €).

El 77% de les persones que es dediquen a la música es troben en la mateixa situació (un 16% ingressen 0 € mensuals i un 61% de menys de 500 €).

0 € MENYS DE 500 € ENTRE 500 I 750 € 0% 0% 0% 8% 18% 6% 15% 35% 12% 23% 53% 18% 30% 70% 24% Arts audiovisuals Arts audiovisuals Arts audiovisuals Multidis- ciplinari Multidis- ciplinari Multidis- ciplinari Arts escèniques Arts escèniques Arts escèniques Música Música Música Arts plàstiques Arts plàstiques Arts plàstiques Altres Altres Altres Arts vives Arts vives Arts vives Global Global Global 24% 40% 8% 23,26% 44,19% 23,26% 20,25% 43,04% 16,46% 16,13% 61,29% 12,90% 15,38% 65,38% 3,85% 30% 30% 20% 18,18% 45,45% 9,09% 20,39% 46,38% 15,13%

16

INGRESSOS

SEGONS DISCIPLINA

(23)

ENTRE 750 I 1.000 € ENTRE 1.000 I 1.250 € MÉS DE 1.250 € 0% 0% 0% 8% 3% 1% 15% 6% 2% 23% 9% 3% 30% 12% 4% 8% 4% 4% 2,33% 2,33% 2,33% 12,03% 4,43% 3,16% 0% 6,45% 3,23% 0% 11,544% 3,85% 20% 0% 0% 27,27% 0% 0% 9,54% 4,61% 2,96%

• Tot i la situació dibuixada, només el 35% de les persones participants declaren haver hagut de canviar d’activitat per obtenir ingressos:

35%

65%

17

% DE PERSONES QUE DECLAREN QUE HAN HAGUT

DE CANVIAR D’ACTIVITAT PER OBTENIR INGRESSOS

Arts audiovisuals Arts audiovisuals Arts audiovisuals Multidis- ciplinari Multidis- ciplinari Multidis- ciplinari Arts escèniques Arts escèniques Arts escèniques Música Música Música Arts plàstiques Arts plàstiques Arts plàstiques Altres Altres Altres Arts vives Arts vives Arts vives Global Global Global No Sí

(24)

• Les persones que han hagut de canviar de sector apunten que ho han fet als següents:

• El 48% de les persones participants diuen que han rebut algun tipus d’ajuda:

18

19

% DE PERSONES QUE DECLAREN QUE HAN HAGUT

DE CANVIAR D’ACTIVITAT PER OBTENIR INGRESSOS

% DE PERSONES QUE HAN REBUT ALGUN TIPUS D’AJUDA

PÚBLICA O PRIVADA

27,19% 16,67% 13,16% 12,28% 10,53% 7,89% 7,02% 3,51% 1,75% Docència i ensenyament Altres activitats econòmiques Turisme i hostaleria Serveis a les persones, lleure i

acompanyament Diferents sectors Teràpies Cercant oportunitats, a l’espera Audiovisual, comunicació, disseny i publicitat Activitats sector cultural (gestió i producció

cultural, construcció artística)

48%

10%

42%

Sense informació No Sí

(25)

• Respecte a les fonts de les ajudes, la més important ha estat la corresponent al suport a autònoms i per cessament d’activitat:

• El 55% de les persones participants s’han vist portades a una reflexió per reenfocar la seva carrera, cercant nous formats, solucions i alternatives davant la situació:

Autònoms i cessament d’activitat

Vàries

Altres ERTO Ajuts privats Generalitat

Atur, renda mínima i altres prestacions socials

34,04% 16,31% 7,80% 6,38% 4,96% 17,73% 12,77%

20

LA CRISI DEL CORONAVIRUS T’HA PORTAT A

REENFOCAR LA TEVA CARRERA COM A CREADOR?

55%

18%

16%

11%

No De moment no / encara no ho sé Sense informació Sí

(26)

• Els que tenen pitjors perspectives són els grups d’entre 35 i 44 anys i d’entre 55 i 67, un 83% de persones que diuen que ho veuen malament o molt malament:

22

PERSPECTIVES DE FUTUR SEGONS

FRANGES D’EDAT

IGUAL QUE ABANS

Igual que abans Molt malament Malament

Millor que abans

0% 10% 20% 30% 40% De 18

a 24 anys a 34 anysDe 25 a 44 anysDe 35 a 54 anysDe 45 a 67 anysDe 55 Global

33,33% 27,03% 0% 23,08% 10,81% 23,03%

57%

7%

13%

23%

• El 70% de les persones participants veu el seu futur com a creador malament o molt malament:

(5)

Visió del futur com a creador

21

COM VEUS EL TEU FUTUR COM

A CREADOR CULTURAL?

(27)

MALAMENT MOLT MALAMENT 0% 0% 18% 10% 35% 20% 53% 30% 70% 40% 66,67% 0% 58,11% 9,46% 44,44% 38,89% 53,85% 11,54% 56,76% 27,03% 56,91% 13,16%

MILLOR QUE ABANS

0% 5% 9% 14% 18% 0% 5,41% 16,67% 11,54% 5,41% 6,91% De 18

a 24 anys a 34 anysDe 25 a 44 anysDe 35 a 54 anysDe 45 a 67 anysDe 55 Global

De 18

a 24 anys a 34 anysDe 25 a 44 anysDe 35 a 54 anysDe 45 a 67 anysDe 55 Global

De 18

(28)

23

PERSPECTIVES DE FUTUR SEGONS

ANYS DE DEDICACIÓ

IGUAL QUE ABANS

MILLOR QUE ABANS 0% 0% 9% 2% 17% 4% 26% 6% 34% 8% Entre 1 i 4 anys Entre 1 i 4 anys Entre 1 i 4 anys Entre 5 i 10 anys Entre 5 i 10 anys Entre 5 i 10 anys Més de 10 anys Més de 10 anys Més de 10 anys Global Global Global 32,35% 2,94% 26,67% 6,67% 20,48% 7,62% 23,03% 6,91%

• Analitzant els resultats segons els anys de dedicació, les persones amb menys anys d’antiguitat mostren millors perspectives: el 35% de les persones amb una dedicació inferior a 4 anys diuen que les perspectives són iguals o millors que abans (davant el 30% de la mitjana):

MALAMENT 55% 56% 57% 58% 59% 58,82% 56,67% 56,67% 56,91%

(29)

MOLT MALAMENT 0% 4% 8% 12% 16% 5,88% 10% 15,24% 13,16%

• Per disciplines, les persones que es dediquen a les arts audiovisuals mostren perspectives més optimistes: el 52% consideren que la seva situació és igual o millor que abans (davant el 30% de mitjana).

• Per contra, a les arts vives trobem la valoració més pessimista: el 90% veuen el futur malament o molt malament, davant el 70% de mitjana (57% que el veuen malament i 13% molt malament):

PERSPECTIVES DE FUTUR

SEGONS DISCIPLINA

24

IGUAL QUE ABANS

MILLOR QUE ABANS 0% 0% 10% 8% 20% 15% 30% 23% 40% 30% Arts

audiovisualsescèniquesArts plàstiquesArts vivesArts Multidis- ciplinari Música Altres Global

28% 24% 25,58% 4,65% 21,52% 6,33% 29,03% 30% 30,77% 0% 0% 0% 0% 9,09% 23,03% 6,91% Entre 1 i 4

anys Entre 5 i 10 anys 10 anysMés de Global

Arts

(30)

MALAMENT MOLT MALAMENT 0% 0% 23% 5% 45% 10% 68% 15% 90% 20% 48% 0% 0% 0% 60,47% 9,30% 54,84% 16,13% 53,16% 18,99% 70% 69,29% 81,82% 9,09% 56,91% 13,16% Arts audiovisuals Arts audiovisuals Multidis- ciplinari Multidis- ciplinari Arts escèniques Arts escèniques Música Música Arts plàstiques Arts plàstiques Altres Altres Arts vives Arts vives Global Global

(31)

Conclusions

i propostes

(32)

Les dades ens dibuixen un sector que ja era molt precari, greument impactat per la crisi provocada per la Covid-19.

S’ha reduït fortament l’activitat de les persones creadores:

• Un 59% dels creadors de carrer han vist reduïda la seva activitat en més del 50%. Un 34%, en més d’un 80%.

• Les creadores més joves (de 18 a 24 anys) són el grup que ha rebut més impacte, amb un 75% d’artistes que han vist reduïda l’activitat en un 50% o més.

• El 21% de les persones que eren al sector de les arts de carrer entre 1 i 4 anys han deixat de treballar-hi (davant el 12% del total).

• Per disciplines, les persones que es dediquen a les arts escèniques i a la música són les que han vist reduïda l’activitat en més proporció, amb un 63% i un 61%, respectivament.

El nivell d’ingressos mostra un sector precaritzat en el qual s’ha de complementar l’activitat artística amb altres activitats o amb ajudes:

El 66% dels artistes de carrer ingressen menys de 500 € al mes pel seu treball artístic. El 20% no n’obté cap ingrés i el 46%, menys de 500 € mensuals.

• Un altre cop són les persones més joves les que es troben en una situació més

delicada: un 83% de les persones de 18 a 24 anys ingressen 0 € mensuals (33%)

o menys de 500 € (50%).

• Qui té menys anys acumulats de dedicació a l’activitat artística també mostra un nivell d’ingressos inferior a la mitjana: el 77% de les persones que fa menys de 4 anys que s’hi dediquen tenen uns ingressos mensuals inferiors a 500 € (un 33% de 0 € i un 44% de menys de 500 €).

• Les arts plàstiques i la música tornen a mostrar una situació pitjor que la mitjana, també quan parlem d’ingressos. Més d’un 80% de les persones que es dediquen a les arts plàstiques tenen uns ingressos mensuals inferiors a 500 € (un 15% de 0 € i un 65% de menys de 500 €) i el 77% de les persones que es dediquen a la música es troben en la mateixa situació (un 16% ingressen 0 € mensuals i un 61% de menys de 500 €).

Una visió del futur com a creadors pessimista:

• Un 70% de persones veu el seu futur com a creador malament o molt malament. • En aquest cas, la joventut i el menor temps de dedicació acumulat sembla que

aporten una mirada més optimista.

• Els grups d’edat d’entre 35 i 44 anys i d’entre 55 i 67 són els que tenen pitjors perspectives, amb un 83% de persones que diuen que ho veuen malament o molt malament.

• Les persones amb menys anys d’antiguitat mostren millors perspectives: el 35% de les persones amb una dedicació inferior a 4 anys diuen que les perspectives són iguals o millors que abans (davant el 30% de la mitjana).

(33)

• Per disciplines, les persones que es dediquen a les arts audiovisuals mostren perspectives més optimistes: el 52% consideren que la seva situació és igual o millor que abans (davant el 30% de mitjana). Per contra, a les arts vives trobem la valoració més pessimista: el 90% veuen el futur malament o molt malament (davant el 70% de mitjana).

Les propostes del sector

Un sector, per tant, en una situació de precarietat i incertesa que posa en risc la seva supervivència i que requereix el compromís i implicació de totes les parts per aconseguir salvar l’activitat de les arts de carrer com a part essencial d’una societat que cuida la cultura com a bé essencial.

El creadors de carrer participants en l’enquesta fan les següents propostes per millorar la situació del sector:

Concreció d’una aposta ferma, valenta i decidida des de les institucions públiques per recolzar el sector, des de la concepció de la cultura com a bé essencial, dotant dels recursos necessaris per materialitzar aquest suport. • Enfortir el treball en xarxa i la interconnexió entre les creadores i artistes per

generar espais de confluència, cocreació i transferència que ajudin a maximitzar el poder transformador de la cultura.

Explorar noves maneres, mirades i formats que ens permetin seguir aportant valor a la societat adequant les nostres propostes als condicionants dels temps actuals.

Establir ponts entre la cultura i l’educació –formal i informal– per empoderar la societat actual i futura i despertar el sentit crític necessari per provocar la transformació que necessitem.

Enfortir les estructures representatives com a sector, articulant espais de defensa dels drets de les persones que en formen part.

Professionalitzar el sector i les condicions contractuals i relacionals en la concreció de propostes culturals (contractació, condicions d’execució i retribució...).

Apostar pel talent jove, per les persones que ens poden ajudar a construir la nova societat que volem impulsar.

Posar en valor l’impacte de la cultura en la societat i en les persones i la seva contribució en totes les dimensions (econòmica, social, ambiental, innovadora).

(34)

Qui som

(35)

Aquest informe neix de l’aliança de la Fundació Carulla, l’Associació Plataforma d’Arts de Carrer i Street Arts Manifesto.

(1) Fundació Carulla

www.fundaciocarulla.cat

Som una fundació, creada l’any 1973, amb l’objectiu de transformar i millorar la societat des de la cultura i l’educació.

L’objectiu: una societat cohesionada, inclusiva, sostenible i generadora d’oportunitats per a tothom.

Entenem la cultura com un motor de canvi i vehiculem la nostra activitat entorn de 3 eixos:

• Impuls i acompanyament de projectes culturals amb compromís de canvi social.

Mutare: espai de reflexió i acció sobre la capacitat de transformació de la cultura, del qual sorgeixen les beques SOS Cultura i l’informe actual. • Laboratori de la sostenibilitat, al Museu de la Vida Rural.

(2) Plataforma d’Arts de Carrer

www.artsdecarrer.cat

L’Associació Plataforma d’Arts de Carrer neix per agrupar sota un mateix sostre els

festivals, fires i mostres que tenen les arts de carrer com a principal eix conductor de la seva programació.

Els fins de l’associació són:

Donar visibilitat i comunicar l’activitat escènica al carrer que es fa a Catalunya,

tant dels membres associats i els seus corresponents esdeveniments com també d’altres membres, entitats, o companyies o institucions vinculades a les arts de carrer.

Fomentar acords de mobilitat o coproducció de les arts de carrer entre els diversos esdeveniments que conformen l’associació. Proposar espais de

trobada perquè es donin aquestes condicions favorables a la col·laboració entre esdeveniments.

Realitzar una interlocució constant amb les administracions públiques per protegir i dignificar la totalitat del sector de les arts de carrer.

(36)

(3) Street Arts Manifesto

https://streetartsmanifesto.org

Impulsat per: Money For Free, Sergi Estebanell, Josep Cosials, Octavi Royo, Nina Costas.

Amb la implicació de: Ferran Orobitg, Ivan Alcoba, cia. Fadunito, Alina Stockinger, Daniela Poch, Eléctrico 28, Jordi Duran i Roldós, Jérôme Devaud, Adrian Schvarzstein, Arcadi Poch, Marta Sitjà, Andrea Paz, Colectivo Ameno, cia. Kamchàtka, Claudio Levati, Gary Shochat, La Fochs, Eva Marichalar-Freixa, Maria Thorson, cia. Insectotròpics, Paula Radresa, Berta Escudero, cia. La Corcoles, cia. Estampades, Quim Moya, Cal Gras, cia. Moveo, Ada Vilaró Casals, Festival Escena Poblenou, Festival Itineràncies al Lluçanès, Dani Carreras, Yolanda Lansó, Xirriquiteula Teatre, Obsidiana, Amanda Pola, Fafá Franco, Tatiana da Silveira, cia. Sienta la Cabeza, cia. La Industrial Teatrera, cia. Hotel iocandi, cia. foradelugar, Sergi Ots, cia. Ponten Pie, Emília Gargot, Guillem Fuster, Joan Català, Labuena Compañía, Arantza Lopez, David Franch, cia. Colabse, Perehosta, cia. Campi Qui Pugui, Claudia Mirambell, FITT Noves Dramatúrgies, Diana Gadish, Toti Toronell, Ramon Villegas, cia. Los Heros, Marga Socias, Cristina Parera, Lali Álvarez, Hui Basa i Marie-Julie Huet.

I totes les adhesions a https://streetartsmanifesto.org/about/

Tres visions complementàries amb un objectiu compartit: contribuir a la posada en valor i l’enfortiment del sector de les arts de carrer.

Donar visibilitat als valors socials de les arts de carrer, com ara la

democratització cultural, la cohesió social o l’esperit crític entre la ciutadania. • Explicar la diversitat de formats i disciplines que contenen les arts de carrer,

evitant reduccionismes i ensenyant la seva amalgama artística i formal.

Acostar les arts de carrer a nous públics a través de la comunicació, els tallers o qualsevol altra acció pertinent.

Realitzar estudis sectorials, publicacions, jornades o congressos vinculats a la dedicació professional de les arts de carrer, el seu impacte econòmic o social o les característiques i volums del seu públic. Fomentar espais de reflexió entorn les arts de carrer.

Fomentar el vincle amb altres associacions escèniques i professionals de Catalunya, de la resta de l’Estat o també a nivell internacional. Analitzar i reproduir, en la mesura del possible, accions d’èxit d’altres contextos i realitats.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :