SESSIÓ: estructura elemental del procés d organirzació de l entrenament. (No és aconsellable fer entrenaments dedicats a un sol tema - monogràfics).

Descargar (0)

Texto completo

(1)

SESSIÓ

- El 70% de les tasques han de ser recordatori i el 30% conceptes nous (aprox.). - Quan un concepte s’ha assimilat s’ha de treballar en diferents parts de

l’entrenament, sobretot fer-ho al final quan s’està cansat.

- En la construcció de l’exercici l’objeciu ha d’èsser el més clar posible, mica en mica es va fent complexe fins a arribar a ser més complexe que la dinámica del propi joc.

ADAPTACIÓ – PART INICIAL

L’objectiu bàsic és preparar als jugadors tant física com psíquicament per aconseguir l’objeciu principal de la sessió. En moltes ocasions aconseguir una bona realització de la part principal dependrà del grau de motivació obtingut durant la part inicial. La durada normalment és de 5 a 10 minuts.

- Temps lliure?

- Jocs (genèrics o de bàsquet). - Aspectes coordinatius. - Circuits físics-tècnics.

• En els circuits físics-tècnics les accions tècniques han de ser molt conegudes. A primer any de cadet es pot iniciar alguna cosa d’anaerobisme alàctic. L’aspecte físic ha d’anar entorn de la resistència en general.

• L’adaptació mitjançant aspectes coordinatius és molt útil en aquestes edats:

- aspectes que s’han treballat i ens interessa que es practiquin més, - incidir en aspectes que posteriorment hem serviràn per preparar

conceptes que treballaré.

S’ha de intervenir poc en la correcció, que el nen s’expressi, creí, només corregir en errades molt greus.

SESSIÓ: estructura elemental del procés d’organirzació de l’entrenament. (No és

aconsellable fer entrenaments dedicats a un sol tema - monogràfics).

(2)

Els jocs, especialment els de bàsquet es trballarà més cap al final de setmana ja que es poden treballar aspectes globals del joc. Els jocs genèrics són aplicables a categoríes inicials i els de básquet categoríes més avançades.

DESENVOLUPAMENT – PART PRINCIPAL

La seva duració és de 30 a 40 minuts. És la part on es treballa per obtenir l’objectiu principal i els secundaris que s’hagin plantejat durant la sessió. La seva elaboració dependrà dels continguts a treballar durant la sessió. L’ordre en que es van presentant objectius, continguts i tasques és important de cara a rendibilitzar el temps. Les tasques de més atenció les situarem a l’inici, en canvi, les de menys concentració les situarem al final.

-

Objectiu: tècnica individual/ tàctica individual o tàctica colectiva. - En el desenvolupament dels objectius s’ha de tenir en compte:

o Durada de les tasques: 6-8’/ 10-12’. Suficient per a que s’assimili l’objectiu, i que s’automatitzi. Dependrà de la complexitat de la tasca.

o Nº de tasques: dependrà de la complexitat i la durada de la sessió. o Intensitat de la tasca: baixa/ alta/ amb alts i baixos (partit).

o Densitat de la presència de l’estímul: relacionat amb el mateix exercici i amb la sessió. Depèn de l’objectiu de les tasques de cada sessió.

o Valoració de la tasca: tècnic-tàctic, de refredament, recordatori...

o Ubicació: quan treballar la tècnica, táctica, 1x1, tir... (estructura de la sessió).

READAPTACIÓ/ REFREDAMENT – PART FINAL

L’objectiu principal és recuperar física i psíquicament als jugadors del treball realitzat, d’una forma progresiva. La seva duració és de 5 a 10 minuts. Moment idoni per xerrar amb els nens, donar explicacions, escoltar opinions i fer una valoració del treball fet (feedback).

- Jocs (Ex: KO).

- Elements tècnics (Ex: tir lliures) - Estiraments.

(3)

ESTRUCTURA TIPUS D’UNA SESSIÓ D’ENTRENAMENT

- De la planificació de la temporada programarem les activitats diàries on mitjançant els continguts assolirem els objectius.

- Seqüencierem els objectius i els continguts en períodes més reduïts (microcicles i sessions).

-

La reducció màxima és la sessió, fer-la amb suficient antel·lació.

- Tota la tasca prèvia de planificació està per ser modificada.

- Anar amb la sessió preparada és un bon hàbit, no és només imatge.

- 2 criteris importants: continguts/ objectius gairebé imprescindibles a cada entrenament, altres aprenentatges de carácter secundari o nous.

Exemple activitats imprescindibles:

- Exercicis combinats (sortides, parades, bot,...). - Exercicis d’1c1.

- Joc real de 4c4 ó 5c5. TEMPS: 45’.

- S’ha de comptar amb l’escalfament i estiraments inicials (3’-5’), descans + aigua (2’-3’) i la tornada a la calma (5’-7’).

- Ambos aspectes ja sumen 50’-60’.

- Els continguts variables han de tenir una durada de 25’-30’.

(4)

(3’-5’)

- mobilitat articular, estiraments.

(5’-7’)

- joc on hi hagi desplaçament amb bot, persecucions, etc.

(15’)

- exercici individual i combinat (sortida, canvi, de mà, etc.)

que acabi en tir curt o doble salt.

(10’)

- exercici col·lectiu de passades (amb opos. o compet.).

(10’)

- exercici de 1c1; 1c1 en carrera des de ½ camp.

(2’-3’)

- descans – aigua.

(10’)

- exercici de contraatac; 2c0, 2c1, 3c2...

(10’)

- exercici de tir a distància en competició entre 2 grups.

(20’) - joc real; 4c4 ó 5c5.

(5)

PROGRAMACIÓ

- Establiment d’objectius i continguts: o Trimestrals:  Desembre.  Març.  Juny. o Finals. - SETEMBRE:

o Proposta d’objectius finals.

o Proposta d’objectius a assolir al Desembre.

o Programació dels objectius al llarg de tota la temporada.

- DESEMBRE:

o Situació de l’equip.

o Proposta d’objectius a assolir al Març. o Redisenyar programació d’aquest trimestre.

- MARÇ:

o Situació de l’equip.

o Proposta d’objectius a assolir al Juny. o Redisenyar programació d’aquest trimestre.

- JUNY:

o Situació final de cada jugador. o Situació final de l’equip. o Valoració de la temporada.

AVALUACIÓ

- Avaluació inicial:

o Avaluació individual: tècnica, tàctica, paràmetres físics i tests físics. o Avaluació tàctica colectiva (escala descriptiva, gravació vídeo,...).

(6)

- Avaluació contínua:

o Finals de cada mes avaluació tàctica colectiva (joc d’equip). o A cada trimestre seguiment individual.

- Avaluació final:

o Avaluació final del joc d’equip.

o Avaluació final individual: tàcnica, tàctica, paràmetres físics, tests físics i actitud...

o Valoració final global i individual.

* Tests físics: flexió tronc endevant, detent horitzontal, detent vertical SJ, detent vertical CMJ, detent vertical DJ, llançament pilota medicinal, llançament pilota medicinal (expl.-reac.), Carrera de 5x10m.

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :