• No se han encontrado resultados

Guia d Entitats d Infància i Família

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Guia d Entitats d Infància i Família"

Copied!
192
0
0

Texto completo

(1)

Guia d’En tit at s d’In fància i F amília

(2)

EDITA: FEDAIA

Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència

RESPONSABLE DADES I RECOPILACIÓ DE DADES:

FEDAIA, Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència FOTO COBERTA:

FEDAIA, Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència REDACCIÓ DE TEXTS:

Beatriz Silva i Santi Sanz MAQUETACIÓ:

Santi Sanz IMPRESSIÓ:

Laurel XXI S.L.

DIPÒSIT LEGAL:

B.9660-2013 1ª edició: abril 2013 DIRECCIÓ:

Caballero 79, 1r B. 08014 Barcelona www. fedaia.org

AMB EL SUPORT DE: Diputació de Barcelona

(3)

Guia d’entitats d’infància i família 2013

Guia d’entitats d’infància i família

(4)

les vostres mans teniu la primera edició de la Guia d’Entitats d’Infància i Família de la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència, la FEDAIA.

Es tracta d’una publicació que té com objectiu donar a conèixer a la societat la comunitat d’entitats especialitzades en treball amb la infància, l’adolescència, la joventut i les famílies més vulnerables que conformen la federació. Al mateix temps pretén facilitar la recerca d’aquestes entitats i permetre, als qui formem part d’aquesta gran família, ampliar el coneixement mutu enfortint els

nostres vincles.

La FEDAIA representa a una gran diversitat d’entitats com fundacions, cooperatives o associacions. Totes elles tenen un mateix denominador: són entitats sense ànim de lucre.

És per aquest motiu que aquesta informació no apareix en la descripció particular de cadascuna d’elles. Tampoc la seva missió, ja que malgrat l’especificitat de les entitats que agrupen la FEDAIA i l’acció que desenvolupen des de diferents àmbits d’atenció, ja sigui acció social, educació, formació prelaboral, protecció o prevenció, tots els nostres socis tenen com objectiu treballar pel benestar de la infància, sobretot aquella que es troba en situació de risc d’exclusió social o desemparament.

Al llarg d’aquests anys, la FEDAIA i les seves entitats membre, han representat a la major part de les entitats del tercer sector d’iniciativa social d’arreu de Catalunya que treballen amb aquests col·lectius. I en aquest sentit, ha impulsat importants canvis i transformacions, tant a nivell polític com tècnic, que en molts casos han incidit en la creació i modificació de lleis i regulacions transcendents per als infants, joves i famílies més vulnerables.

Prevenir, protegir, educar i fer valer els drets de la infància

A

(5)

recollits en la Convenció dels Drets de l’Infant són senyals d’identitat tant de la FEDAIA com dels membres que la conformen.

En aquesta primera edició de la Guia d’Entitats d’Infància i Família volem donar les gràcies especialment a tots els qui han col·laborat durant aquests anys amb la FEDAIA i als qui seguireu recolzant-nos en la nostra tasca. Amb tots, podem fer que la Infància sigui una prioritat en les polítiques públiques abordant els reptes que l’envolten de forma transversal afavorint així la igualtat d’oportunitats. Estem convençuts que tots junts podem construir un futur millor per a la infància.

Moltes gràcies!

(6)

Índex

Presentació ...

Índex ...

Sobre la Guia d’entitats d’Infància i Família ....

Relació d’entitats de la FEDAIA ...

La FEDAIA en xifres ...

La FEDAIA

– Qui som ...

– Orígens i història ...

– La nostra raó de ser ...

– Missió ...

– Què fem ...

– Activitats ...

– Qui representem ...

– On participem ...

Relació d’entitats ...

Centres i/o serveis de les entitats

per comarques ...

4-5 6 7 8-10 11

12 12 13 14 14-15 16 17 28 29-118 120-191

La FEDAIA

(7)

La Guia d’Entitats d’Infància i Família està organitzada de manera que inclou una primera relació del total de les 89 entitats socials que la FEDAIA agrupa amb l’assignació individual d’un número de pàgina.

Cadascuna de les entitats disposa d’una fitxa amb una breu ressenya de la seva història, la seva activitat, els usuaris atesos, àmbits d’actuació, les seves dades de contacte i un resum dels principals centres i serveis de què disposa localitzats territorialment.

Al final de la guia s’inclou una descripció més detallada d’aquests centres i serveis d’atenció a la infància, adolescència, joves i famílies amb les dades de contacte de cadascun d’aquests en una relació d’entitats per comarques. En el cas de centres o serveis que tenen a veure amb mesures de protecció, només s’indica el codi postal per tal de mantenir la confidencialitat.

Aquesta guia recull exclusivament la relació d’entitats que a data 31 de març del 2013 formen part de la FEDAIA. Cada any la guia s’actualitzarà per a donar cabuda als nous socis i a les possibles modificacions en els serveis prestats pels membres de la federació.

Sobre la Guia d’Infància i Família

(8)

A.R.C.S.

ABD Associació Benestar i Desenvolupament AD’Iniciatives Socials

Anoe -Llicasaj- Associació per a la no Exclusió Arfar

Argos, SCCL

Associació Casa Don Bosco

Associació Centre de Formació i Prevenció Associació CEPS

Associació d’Ajuda Social Cel Obert Associació Educativa Can Palet

Associació Educativa de Pisos Assistits Espavila’t Associació Educativa Integral del Raval

Associació Educativa Vall del Terri

Associació Formació i Desenvolupament Associació in via

Associació Juvenil Centro Amigos

Associació L’Esquitx

Associació Llar Nova Esperança

Associació per a l’educació de l’infant en el joc:

Ludoteca Margarida Bedós Associació Prosec

Buen Pastor

Càritas Diocesana de Barcelona Casal dels Infants

Centre Cruïlla (Parròquia Sant Bernat) Centre Eixida Camps Blancs

Centre Esclat

Centre Obert Don Bosco-Navas Centre Passatge (Fundació Viarany)

Cijca. Col·lectiu d’Iniciatives Juvenils Contra l’Atur Col·lectiu de Cultura Popular

Companyia de les Filles de la Caritat Congregació de Religioses Jesús Maria 30 172

31 126 32 174 33 127 34 180 35 174 36 182 37 178 38 127 39 128 40 188 41 173 42 129 43 181 44 131 45 132 46 122

47 130 48 122

49 130 50 182 51 191 52 133 53 134 54 137 55 122 56 138 57 139 58 140 59 183 60 123 61 141 62 141

Relació d’entitats

(9)

CRAE Casa de Família Natzareth Creu Roja

Drecera, SCCL Eduvic, SCCL EICA

El Far, Servei Social Evangèlic

Esclat, Associació Solidaritat i Servei Santa Teresina

Esplai La Florida FASI

Fundació ACIS Fundació Adsis Fundació AGI

Fundació Ateneu Sant Roc Fundació Busquets

Fundació Casa Sant Josep de Tarragona Fundació Catalana de l’Esplai

Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina

Fundació Comtal

Fundació Futbol Club Barcelona Fundació Germina

Fundació IDeA

Fundació Infància i Família

Fundació Institut de Reinserció Social-IReS Fundació Jacinta Sastrada Morelló

Fundació La Salut Alta Fundació MAIN

Fundació Mare de Déu de Fàtima Fundació Maria Raventós

Fundació Marianao Fundació Oscobe Fundació Pare Manel

Fundació Pere Tarrés (MCECC) Fundació Persona i Valors Fundació Privada Putxet Fundació Privada Resilis 63 141

64 142 65 142 66 139 67 143 68 144

69 144 70 144 71 145 72 146 73 146 74 147 75 148 76 186 77 185 78 124 79 148

80 149

81 149

82 149

83 140

84 151

85 151

86 152

87 152

88 186

89 153

90 153

91 125

92 175

93 154

94 155

95 154

96 155

97 175

(10)

Fundació Pro Vida de Catalunya Fundació Sagessa Salut

Fundació Vicki Bernadet Grup d’Esplai Blanquerna Grupo Unión

Instituto Secular Cruzada Evangélica Intress

ISOM, SCCL

Llar Mare Esperança

Llar Sant Josep de la Muntanya Llar Santa Rosalía

OBA-Residència La Immaculada Obres Socials Maristes

Pallapupas. Pallassos d’Hospital Recursos Educatius per la Infància en Risc (REIR)

Residència Assistencial de Manresa, Fundació Cots

Salesians Sant Jordi Suara Cooperativa Ventijol

Xarxa GEDI, COOP YMCA

98 155 99 121 100 156 101 171 102 156 103 186 104 157 105 161 106 184 107 162 108 177 109 162 110 163 111 164 112 189 113 120

114 164

115 166

116 167

117 167

118 169

(11)

547 centres i serveis 100.000 infants

35.000 famílies 4.800 voluntaris 3.000 treballadors Oberts (CO). 59 Suport Familiar.

28 Suport a l’escolarització. 26 UECs.

70 serveis de suport i acompanya- ment a joves. 124 Serveis d’aco-

lliment residencial. 19 Serveis d’adopcions. 3 Punts de

trobada.

(12)

Qui som

La FEDAIA és la plataforma que agrupa a Catalunya el conjunt d’entitats que treballen amb infants, joves i famílies en situació de risc d’exclusió social o desemparament. Nascuda l’any 1996, està formada per 89 entitats que atenen a més de 100.000 infants i 35.000 famílies a través de serveis en l’àmbit de l’acció social, l’educació, la formació pre-laboral, la salut i l’atenció a les famílies.

La FEDAIA té els seus orígens en la dècada dels 80’, en la iniciativa d’un grup de professionals de les entitats que treballaven amb infants tutelats que van veure la necessitat d’agrupar-se per defensar els seus interessos i els dels menors que atenien.

El 25 de novembre de 1996 es va constituir la FEDAIA tal com la coneixem avui i es va inscriure al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya. Al llarg d’quests 18 anys de vida, la FEDAIA ha buscat contribuir en la millora de la qualitat de vida dels infants, adolescents, joves i famílies més vulnerables de Catalunya.

Orígens i història

(13)

La FEDAIA té com a marc de referència la Convenció sobre els Drets de l’Infant, aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989 i ratificada per Espanya en 1990.

La Convenció sobre els Drets de l’Infant en l’article 27 exposa:

«Tots els infants tenen dret a tenir un nivell de vida adequat que els permeti desenvolupar-se plenament com a persones. Les famílies o persones que estan al seu càrrec han d’assegurar-los unes bones condicions de vida, i en el cas de la impossibilitat de cobrir aquestes necessitats, els Estats membre han de donar ajuts materials i programes de suport, principalment pel que fa a la nutrició, vestit i l’habitatge».

En els últims anys, les xifres de pobresa infantil s’han aguditzat en el nostre país fins a arribar en 2011 al 26,7% de la població menor de 16 anys que viu a Catalunya. Aquests infants, adolescents, joves i les seves famílies són atesos en la seva majoria per les entitats membre de FEDAIA que realitzen un treball de detecció, prevenció, protecció i combat de la pobresa i l’exclusió social a través de diferents tipus de centres i serveis preventius o mesures de protecció.

En aquest marc és en el que la FEDAIA planteja la seva missió i les seves activitats.

La nostra raó

de ser

(14)

Cerquem avançar en els drets de la infància i l’adolescència, tant a nivell personal, social com polític, mitjançant un model d’actuació que garanteixi la qualitat de vida de la infància, l’adolescència i la joventut, especialment dels més vulnerables.

Treballem perquè la infància, l’adolescència i la joventut siguin considerats una prioritat i estiguin presents en les polítiques públiques, en el debat social i ciutadà i en la responsabilitat social de les empreses. Intentem, a més, potenciar i donar suport al paper clau que juguen les entitats que atenen als infants, adolescents, joves i famílies més vulnerables a través de centres i serveis distribuïts pel territori català, defensant la riquesa del teixit d’entitats socials catalanes que representen 3.000 professionals i 4.800 voluntaris.

Missió Què fem

(15)

La FEDAIA articula les seves accions a través de 6 grans àrees de treball perquè creiem fermament que hem d’esdevenir agents transformadors de la societat en què vivim:

1. Incidència en les polítiques públiques mitjançant la contribució al disseny i millora de les polítiques d’atenció, prevenció i protecció a la infància i les famílies.

2. Sensibilització social respecte als drets i les necessitats de la infància, l’adolescència, joventut i les famílies.

3. Vinculació entre professionals del sector i el món acadèmic per formar i reflexionar.

4. Desenvolupament de programes i projectes per a millorar el benestar de la infància i les famílies.

5. Acostament de la cultura, l’oci i l’esport a infants i famílies en situació de risc d’exclusió social o desemparament mitjançant convenis de col·laboració i campanyes de recollida de joguines i llibres, entre altres.

6. Representació del sector davant

l’administració pública, el teixit

empresarial, els mitjans de co-

municació, la societat i altres

plataformes del tercer sector.

(16)

Des de la seva creació, la FEDAIA ha impulsat iniciatives en dos àmbits:

Incidència política i social

• Impulsors de la nova Llei de Drets i Oportunitats de la infància i l’adolescència.

• Participació en l’elaboració de la Llei de Serveis Socials.

• Participació en l’elaboració de la Cartera de Serveis Socials.

• Impulsors i partícips del Pacte per la Infància de Catalunya.

• Impulsors i partícips del Pacte Nacional per la Lluita Contra la Pobresa.

• Elaboració de propostes davant les eleccions nacionals, autonò- miques i locals en l’àmbit de les polítiques de protecció a la infància, adolescència i famílies.

• Propostes de mesures per a combatre els efectes de la crisi en els infants i les famílies.

• Propostes per a combatre el fracàs escolar.

Millora i reconeixement del Sector

• Impulsors del Conveni Laboral del Tercer Sector.

• Impulsors del treball en xarxa i de col·laboració entre entitats.

• 16 edicions Fòrum Anual FEDAIA.

• Publicació d’informes.

• Jornades tècniques d’interès.

• Pla Estratègic i Protocol de Transparència entitats membre FEDAIA i de la pròpia federació.

• Suport i assessorament a les entitats federades en la millora de la seva gestió.

Activitats

(17)

Centre Obert (CO)

67 8

0

3

A qui

representem

Les entitats de la FEDAIA es caracteritzen per realitzar una tasca d’atenció i educació des de l’àmbit de la protecció i la prevenció, treballant en xarxa des de la proximitat territorial amb els

diferents agents que intervenen i de forma comunitària amb creativitat i innovació.

Centres i serveis relacionats amb mesures de prevenció:

• Centres Oberts (CO)

Serveis diürns que fan una tasca preventiva fora de l’horari

escolar per a la integració i socialització dels infants i joves,

prioritàriament aquells que es troben en situació de risc i/o

pobresa.

(18)

Suport Familiar

50 2

1

6

• Suport a l’escolarització

Serveis que tenen per finalitat prevenir i reduir l’absentisme escolar.

• Activitats d’oci educatiu

Formen part de l’educació no formal i constitueixen una intervenció educativa en el temps de lleure dels infants i els joves fora de l’ensenyament reglat i de l’àmbit familiar.

• Programes contra abús sexual i la violència familiar

Serveis que ofereixen atenció psicològica i jurídica i realitzen accions de sensibilització i prevenció, dirigits a la població infantil i juvenil.

• Suport psicològic i teràpia

Serveis que tenen per finalitat donar suport psicosocial a infants, adolescents i famílies amb dificultats o conflictes emocionals i de relació.

• Espais familiars

Són serveis d’atenció a les famílies amb infants de 0-3 anys que ofereixen suport a la criança i educació dels fills i filles.

*Inclou: Programes contra abús sexual i violència familiar,

Suport psicològic i teràpia, Espais familiars

(19)

Unitats d’Escolarització Compartida UECs

19 3

3

1

• Unitats d’Escolarització Compartida (UECS)

Serveis educatius i formatius diürns que atenen joves de 12 a 16 anys que es troben en situació de fracàs i d’inadaptació escolar amb activitats adaptades a les seves necessitats. Ofereixen la possibilitat de cursar de forma alternativa l’Educació Superior Obligatòria (ESO) en un grup reduït d’alumnes amb un currículum flexible i rebent al mateix temps una formació prelaboral.

• Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPIs)

Serveis educatius i de formació laboral destinats a alumnes que finalitzen l’etapa d’Educació Superior Obligatòria (ESO) sense haver obtingut el títol de graduat i que tenen més de 16 anys.

• Punts Òmnia

Programa social per pal·liar els efectes de la bretxa digital que

ofereix espais i equipaments dotats de maquinari i programari

informàtic que detecten les necessitats d’aprenentatge i

promouen l’adquisició de coneixement i accés a les tecnologies

de la informació i la comunicació (TIC).

(20)

Suport i acompanyament a Joves

54 7

1

8

• Serveis d’orientació i acompanyament a joves

Conjunt de serveis i programes adreçats als adolescents i joves amb l’objectiu de prevenir diverses situacions de conflicte i oferir suport, orientació i acompanyament educatiu.

• Aules d’estudi i itineraris prelaborals

L’aula d’estudi ofereix un espai obert pels infants i joves on poder fer els deures, realitzar consultes i estudiar. Els itineraris prelaborals s’han d’entendre com projectes de transició i aproximació que pretenen introduir els elements i recursos bàsics que permetin als joves la incorporació al món laboral.

• Suport a les noves tecnologies (ciberaules)

Serveis de reforç curricular amb noves tecnologies que tenen com objectiu prevenir el fracàs escolar i compensar les dificultats en algunes àrees curriculars.

*Inclou: PQPI, Punt Òmnia, Serveis d’orientació i acompanyament

a joves, Aules d’estudi i itineraris laborals, Suport a les noves

(21)

Centres i serveis relacionats amb mesures de protecció:

• Centres residencials d’acció educativa (CRAE)

Serveis residencials d’acolliment per a la guarda i educació de nens i joves de 0 a 18 anys mentre no poden retornar amb la seva família o se’ls troba una família acollidora.

• Centres d’acollida (CA)

Serveis residencials per acollir amb caràcter d’urgència infants en situació de desprotecció mentre es realitza el diagnòstic que determinarà una mesura més permanent.

• Centres Residencials d’educació intensiva (CREI)

Servei d’acolliment d’estada limitada que disposa de mesures estructurals de protecció que té com a objectiu donar resposta educativa i assistencial a adolescents i joves que presenten alteracions conductuals, que requereixen educació intensiva.

El servei es pot complementar amb unitats específiques per els menors que presenten un rebuig manifest i notori a les mesures residencials de protecció.

Serveis de protecció

98 9

17

22

*Inclou: Serveis d’acolliment residencial, Serveis d’adopcions,

Punts de trobada, Telèfon de la infància.

(22)

• Institucions col·laboradores d’integració familiar (ICIF) Serveis de mediació que tenen com a finalitat la integració dels infants en una família d’acollida de forma transitòria o definitiva.

• Serveis d’adopcions

Recurs que proporciona el suport necessari en la gestió i mediació de la sol·licitud d’adopció nacional o internacional.

• Pisos assistits

Habitatges d’estada limitada destinats a joves sense recursos propis ni familiars, especialment aquells que surten d’institucions on han estat acollits.

• Residències maternals

Servei residencial d’acció socioeducativa adreçat a dones gestants o dones amb infants menors de 3 anys que es troben en situació de dificultat social, personal i econòmica.

Serveis d’acolliment residencial

85 4

15

20

*Inclou: CRAE, Centre d’acollida, CREI, ICIF, Pis assistit, Casa d’Infants,

Residència maternal

(23)

• Cases d’infants

Projecte experimental que intenta treballar paral·lelament amb els infants i les famílies per a facilitar la tornada a casa dels nens tutelats el més aviat possible.

• Telèfon de la infància

Atenció telefònica permanent i gratuïta de trucades relatives preferentment a situacions de risc per infants i adolescents.

• Punt de trobada

És un recurs destinat a atendre i prevenir, en un lloc neutral i

transitori i en presència de personal qualificat, la problemàtica

que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en

concret, en el compliment del règim de visites dels fills i filles

establert per als supòsits de separació o divorci dels progenitors

o per al supòsit d’exercici de la tutela per part de l’Administració

pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció de l’infant.

(24)

38 CRAEs

67 Centres Oberts 19 UECs

20 Pisos Assistits

85 serveis d’acolliment residencial 54 Serveis de suport i

acompanyament a joves 22 Serveis de suport psicològic i teràpia

23 Espais Familiars

9 Serveis d’adopcions 50 Suport familiar

Barcelona

23 Suport a l’escolaritzacio

9 Centres d’acollida

(25)

8 CRAEs 3 UECs 1 ICIF

2 Pisos Assistits 3 Centres d’Acollida

1 Servei d’Adopcions 1 CREI

Tarragona

15 Serveis d’acolliment residencial

1 Serveis de suport i acompanyament a joves

1 Suport familiar

(26)

3 CRAEs

8 Centres Oberts 3 UECs

7 Serveis de suport i acompanyament a joves

5 Serveis d’Adopcions 2 Suport familiar 3 Serveis de

suport a l’escolarització

Lleida

4 Serveis

d’acolliment

residencial

(27)

3 Centres Oberts 12 CRAEs

4 Espais Familiars 6 Suport familiar

8 Serveis de suport i acompanyament a joves 2 ICIF

1 UEC

3 Cases d’Infants 2 Suport a l’escolarització

Girona

20 Serveis d’acolliment residencial

(28)

La FEDAIA està present i participa en diferents espais i plataformes:

Plataformes del tercer sector.

A nivell europeu forma part d’ EUROCHILD.

A Catalunya forma part de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya i de la Confederació Empresarial de l’Economia Social de Catalunya.

La FEDAIA ha participat activament en diferents òrgans de participació i grups de treball liderats per diversos departaments de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona.

Generalitat de Catalunya

• Observatori dels drets de la Infància (junta permanent i plenari).

• Consell General de Serveis Socials.

• Pacte Nacional per la Infància.

• Grups de treball contra la pobresa i per la inclusió social liderats per l’CASS.

• Pla de qualitat de la DGAIA.

Ajuntament de Barcelona

• Consell Municipal de Benestar Social.

• Acord ciutadà per una Barcelona Inclusiva:

– Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància.

– Xarxa de cultura per a la inclusió social.

– Xarxa dels Drets dels infants.

Diputació de Barcelona

On participem

(29)

Relació d’entitats

(30)

É

s una entitat nascuda en 1987 a Borredà amb l’objectiu de promoure i donar suport a activitats de caràcter soci- oeducatiu dirigides a infants i joves en situació de desempa- rament o risc d’exclusió social.

En els seus 25 anys de vida, l’entitat ha anat diversificant les seves estratègies pedagògiques adaptant-se a les necessitats dels adolescents que atén, molts dels quals arriben amb pro- blemes de fracàs escolar. Així, una part important de la seva activitat se centra a oferir serveis de formació pre-laboral als adolescents i joves que atén en el seu CRAE amb capacitat per a 20 places. A més disposa d’un pis residencial per a jo- ves majors de 18 anys.

Col·lectius atesos

Infants, adolescents i joves

Àmbit d’actuació

Acolliment residencial, intervenció socioeducativa, promo- ció de l’autonomia personal, acompanyament, formació i inserció laboral, educació i suport a joves en situació de risc, inclusió de col·lectius vulnerables

Dades relatives a tots els serveis

– Infants inscrits durant l’any anterior (de 0 a 18 anys): 18 – Famílies inscrites durant l’any anterior: 20 – Voluntaris que treballen en aquesta àrea en concret: – – Treballadors contractats que treballen en aquesta àrea

Centres i/o serveis

« L’aigua corre malgrat la sequera, però la llera segueix sent

la mateixa » A.R.C.S.

Berguedà Borreda

CRAE Mas La Riera Adreça Mas la Riera s/n

Codi postal 08619 Població Borredà Comarca Berguedà Província Barcelona Telèfon 93 744 12 81

Fax 93 744 14 50

Adreça @ maslariera@gmail.com

Web

Twitter

Facebook – Utilitat pública

Data constitució 12/02/1987

Contacte

(31)

É

s una ONG que té els seus orígens en la dècada dels vui- tanta i que presta actualment més de 65 serveis i progra- mes que donen resposta a tots aquells processos que gene- ren situacions de vulnerabilitat o d’exclusió social. Com per exemple, la infància i l’adolescència, les famílies, la dona, la gent gran, les persones amb dependència, situacions de sa- lut mental, drogodependències o que viuen en VIH/ Sida, d’entre d’altres.

L’àmbit territorial d’intervenció d’ABD és estatal, amb la se- va seu central a Barcelona i delegacions a les comunitats au- tònomes de Madrid, Andalusia i Balears, i també intervé en l’àmbit europeu amb el lideratge de programes específics de la xarxa d’associacions europees i amb una presència cada vegada més gran a Llatinoamèrica.

Col·lectius atesos

Infants, adolescents i joves, famílies, gent gran, dones, dro- godependents, persones amb el VIH/Sida, immigrants, ma- lalts mentals i depenents.

Àmbit d’actuació

Drogodependències i VIH/SIDA, integració dels immigrants, igualtat de gènere i inclusió de col·lectius vulnerables.

Dades relatives a tots els serveis

– Infants inscrits durant l’any anterior (de 0 a 18 anys): 1.461 – Famílies inscrites durant l’any anterior: 147 – Voluntaris que treballen en aquesta àrea en concret: 5 – Treballadors contractats que treballen en aquesta

àrea en concret: 50

« Volem una societat que minimitzi o eradiqui les desigualtats i

l’exclusió » ABD Associació

Benestar i

Desenvolupament

Baix Llobregat

Sant Feliu de Llobregat SIE Baix Llobregat

Barcelonès

Barcelona

Espai Municipal d’Infància Petit Drac Pis Preinfant

Programa Preinfant

LARIS-Servei d’Atenció, Tractament i Prevenció de la Violència Familiar

Tallers de Relacions Igualitàries i Sense Violència per a Nens/es i Adolescents

L’Hospitalet de Llobregat La Caseta dels Arbres La Caseta dels Castanyers La Caseta dels Tarongers

Centres i/o serveis

Adreça Quevedo, 2, baixos Codi postal 08012

Població Barcelona Comarca Barcelonès Província Barcelona Telèfon 93 289 05 30

Fax 93 325 68 35

Adreça @ abd@abd-ong.org

Web www.abd-ong.org

Twitter @abd_ong Facebook abd.ong Utilitat pública Data constitució –

Contacte

(32)

É

s una associació que neix a Girona l’any 1994. La seva activitat està centrada en la promoció, direcció i gestió de programes i serveis psicosocioeducatius, orientats a la prevenció i protecció de la infància, adolescència i joventut, incidint en les seves famílies, el seu entorn i en la societat.

El seu àmbit territorial és estatal. Però la intervenció que realitza està centrada en les comarques de Girona, on ges- tiona Centres Oberts, acompanyament a l’escolarització, Centre Residencial (CRAE) , serveis d’ acolliments familiars, adopcions i postadoptiu, formació prelaboral per a joves i diferents espais de tractament terapèutic i socioeducatiu per a infants, adolescents, joves i les seves famílies.

Col·lectius atesos

Infants, adolescents, joves i famílies.

Àmbit d’actuació

Acolliment residencial, acolliment familiar, adopcions, educació i formació pre-laboral, atenció terapèutica i soci- oeducativa.

Dades relatives a tots els serveis

– Infants inscrits durant l’any anterior (de 0 a 18 anys): 215 – Famílies inscrites durant l’any anterior: 201 – Voluntaris que treballen en aquesta àrea en concret: 4 – Treballadors contractats que treballen en aquesta àrea

amb responsabilitat en el saber, la «

recerca i la millora continuada » AD’Iniciatives Socials

Gironès

Girona

Àrea d’intervenció comunitària:

– CO Infantil Font de la Pólvora – CO Adolescent Sector Est

– Casal d’Estiu Infantil i Juvenil Sector Est – Projecte d’acompanyament a l’escolaritat

– Fem Família. Programa socioeducatiu per treballar la parentalitat positiva

– Futbol Net

Àrea d’atenció a les famílies:

– Baula. Centre de teràpia infantil (teràpia ocupacional teràpia d’integració sensorial)

– Artteràpia

– Programa socioeducatiu per treballar la parentalitat positiva

– Assessorament i seguiment de les famílies – Consulta terapèutica individual i/o familiar – Grups de pares i mares

Àrea d’atencio als joves:

– Tr3s Accions. Formació pre-laboral – Cuinant el Futur

Àrea d’acolliment i adopcions:

– Servei d’Acolliments Familiars – Servei d’Adopcions

– Servei d’Atenció Postadoptiva Àrea d’acolliment Residencial:

– CRAE Seonee Adreça Joan Alsina, 3, 2a planta

Codi postal 17003 Població Girona Comarca Gironès Província Girona Telèfon 972 215 917

Fax 972 225 218

Adreça @ direccio.general@adgirona.org

Web www.adgirona.org

Twitter

Facebook Utilitat pública Data constitució 1994

Contacte Centres i/o serveis

(33)

É

s una organització ubicada a la zona de Gràcia-Vallcar- ca, dedicada a la inclusió social i al suport psicopeda- gògic d’infants, adolescents i famílies. Va ser creada a l’any 1972 amb l’objectiu de donar alternatives educatives i so- cio-afectives a nens i nenes que presentaven dificultats so- cio-familiars greus.

A l’actualitat treballa amb famílies amb diferents graus de dificultat i necessitats proporcionant una intervenció in- tegral. Realitza la seva atenció a nivell individual i grupal mitjançant les següents activitats: grups de psicomotrici- tat, biodansa i arteràpia; sessions terapèutiques grupals i individuals per adults i sessions grupals de supervisió pro- fessional.

Col·lectius atesos

Infants, adolescents i famílies.

Àmbit d’actuació

Suport a les famílies i infants, assessorament professional.

Dades relatives a tots els serveis

– Infants inscrits durant l’any anterior (de 0 a 18 anys): 120 – Famílies inscrites durant l’any anterior: 100 – Voluntaris que treballen en aquesta àrea en concret: 2 – Treballadors contractats que treballen en aquesta àrea en concret: 9

Centres i/o serveis

« Fomentar un entorn escolar, familiar i social favorable perquè

el nen pugui desenvolupar tot el seu potencial »

ANOE -Llicasaj- Associació

per a la no Exclusió

Barcelonès

Barcelona

Llars infantils Casa de Sant Josep Adreça Avda. República Argentina, 75 pral 2a.

Codi postal 08023 Població Barcelona Comarca Barcelonès Província Barcelona Telèfon 93 284 89 81

Fax 93 284 89 81

Adreça @ anoe.llicasaj@gmail.com Web www.anoe.es

Twitter – Facebook – Utilitat pública No

Data constitució 30/07/1984

Contacte

(34)

É

s una associació que desenvolupa un treball educatiu i preventiu amb adolescents amb problemes sòcio-famili- ars i en situació de risc de Santa Llúcia de Sobremunt. Es va crear l’any 1987 i compta amb un CRAE amb capacitat per a 10 places que estan destinades a menors tutelats de 13 a 18 anys.

Està situat en una casa annexa a l’Ermita de Santa Llúcia de Sobremunt, a la comarca d’Osona, i des que va iniciar la seva activitat ha atès prop de 120 adolescents.

Col·lectius atesos

Infants, adolecents i joves.

Àmbit d’actuació

Acolliment residencial, educació i suport a joves en situació de risc.

Dades relatives a tots els serveis

– Infants inscrits durant l’any anterior (de 0 a 18 anys): 16 – Famílies inscrites durant l’any anterior: – – Voluntaris que treballen en aquesta àrea en concret: – – Treballadors contractats que treballen en aquesta àrea

Centres i/o serveis

« Treballem per al recolzament i formació d’adolescents en risc » Arfar

Osona

Sobremunt CRAE Santa Llúcia

Contacte

Adreça Ermita de Santa Llúcia Codi postal 08589

Població Sobremunt Comarca Osona Província Barcelona Telèfon 93 744 70 30

Fax 93 744 72 36

Adreça @ craesantallucia@gmail.com

Web

Twitter

Facebook Utilitat pública Data constitució –

(35)

Gironès

Girona CRAE Xaloc

É

s una cooperativa que atén a la infància en situació de desemparament i exclusió social que treballa a la co- marca de Girona. Va néixer en 1995 i és membre des de la seva constitució de la Federació de Cooperatives de Tre- ball de Catalunya.

Disposa d’un CRAE, Xaloc, amb capacitat per a 16 places a més d’altres serveis destinats a l’atenció a la infància i a la joventut.

Col·lectius atesos

Infants, adolescents i joves.

Àmbit d’actuació

Acolliment residencial, educació i suport a infants i joves en situació de risc, projectes d’atenció a la infància i a la joven- tut, suport i formació socioeducativa.

Dades relatives a tots els serveis

– Infants inscrits durant l’any anterior

(de 0 a 18 anys): 19

– Famílies inscrites durant l’any anterior: 20 – Voluntaris que treballen en aquesta àrea en concret: – – Treballadors contractats que treballen en aquesta àrea en concret: 12

Centres i/o serveis

« Pretenem acollir infants i joves en un ambient d’afecte, comprensió i

seguretat » Argos, SCCL

Adreça Serra Alta, 3 Codi postal 17007 Població Girona Comarca Gironès Província Girona Telèfon 972 40 69 97

Fax 972 21 29 89

Adreça @ administracio@argos.coop

Web

Twitter

Facebook Utilitat pública Sí

Data constitució Gener 1995

Contacte

La FEDAIA compta amb

61 CRAEs

(36)

É

s una Associació vinculada a l’obra Salesiana de Cata- lunya, que s’ubica a la província de Lleida i treballa en l’atenció a joves tutelats i ex-tutelats per l’Administració lo- cal (DGAIA) en règim d’acollida, atenció integral i acompa- nyament en el seu procés d’emancipació.

L’Associació que té més de 25 anys de vida aplega entre els seus serveis un CRAE de 7 places per a nois entre 14 i 18 anys, un Pis d’autonomia de 2 places per a nois entre 18 i 21 anys, seguiments educatius en medi destinats a joves ex- tutelats a partir dels 16 anys i un Espai jove d’orientació i suport per a joves tutelats i ex-tutelats de 16 a 21.

Col·lectius atesos

Adolescents i joves.

Àmbit d’actuació

Acollida i atenció integral a joves tutelats i ex-tutelats per DGAIA i promoció a l’autonomia.

Dades relatives a tots els serveis

– Infants inscrits durant l’any anterior (de 0 a 18 anys): 10 – Famílies inscrites durant l’any anterior: – – Voluntaris que treballen en aquesta àrea en concret: 2 – Treballadors contractats que treballen en aquesta àrea en concret: 9

Centres i/o serveis

« Generar dinàmiques educatives per tal que els membres de cada comunitat

esdevinguem persones crítiques, transformadores i creatives » Associació Casa

Don Bosco

Segrià

Lleida

CRAE Casa Don Bosco Pis d’autonomia

Espai jove d’orientació i suport per a joves tutelats i ex- tutelats

Contacte

Adreça Boqué 28, 2n 1a Codi postal 25001

Població Lleida Comarca Segrià

Província Lleida Telèfon 973 21 33 86

Fax 973 21 33 86

Adreça @ pes.lleida@salesians.cat Web –

Twitter – Facebook – Utilitat pública No

Data constitució 05/11/1991

(37)

É

s una associació creada en 1979 a la ciutat de Mataró que treballa en la prevenció i el tractament dels proble- mes d’inadaptació psicosocial, la rehabilitació comunitària de la salut mental de les persones i en l’atenció a la infàn- cia amb situació de desemparament o amb risc psicosocial.

Forma part del Sistema Integrat de Salut del Maresme Cen- tral i diferencia els serveis segons l’àrea a la qual perta- nyen. En l’Àrea d’infància i Família compta amb un CRAE, dos Pisos Assistits (ASJTET) i l’Àrea Diürna (Programa So- cieoeducatiu per a joves). A més, dins l’Àrea de Formació i Inserció laboral, ofereix serveis de formació ocupacio- nal, tallers i programes d’inserció laboral. En l’Àrea de Salut Mental compta amb dos Serveis de Rehabilitació Comuni- tària, Llars amb Suport i Programes de Suport a la llar.

Col·lectius atesos

Infants, adolescents, joves amb risc psicosocial i desempa- ramenti adults amb problemes de salut mental.

Àmbit d’actuació

Rehabilitació comunitària, promoció de l’autonomia perso- nal, atenció integral a menors desemparats, atenció i su- port a les famílies, atenció educativa, inserció formativa i laboral.

Dades relatives a tots els serveis

– Infants inscrits durant l’any anterior (de 0 a 18 anys): 105 – Famílies inscrites durant l’any anterior: 50 – Voluntaris que treballen en aquesta àrea en concret: 3 – Treballadors contractats que treballen en aquesta àrea en concret: 72

Centres i/o serveis

« Oferir al menor un recurs alternatiu al medi familiar

inexistent » Associació Centre de

Formació i Prevenció

Maresme

Mataró

Agència de Col·locació Àrea Diürna

Centre Especial de Treball La Klosca Centre de Psicoanàlisi Aïna CRAE Mas Sant Jordi

Cursos de Formació Ocupacional Itineraris d’Inserció Sociolaboral Pisos ASJTET Hàbitat 4 i 5 Programa Inserjov@

Programa de Suport a l’Autonomia Hàbit 1, 2 i 3 Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar SRC Mataró (Servei de Rehabilitació Comunitària en Salut Mental)

Premià de Mar

SRC Maresme Sud (Servei de Rehabilitació Comunitària en Salut Mental)

Contacte

Adreça Sant Antoni, 86, 4 planta Codi postal 08301

Població Mataró Comarca Maresme Província Barcelona Telèfon 93 755 36 04

Fax 93 755 36 05

Adreça @ cfp@cenforpre.org Web –

Twitter –

Facebook centre.cfp Utilitat pública

Data constitució 1979

(38)

É

s una entitat fundada en 1994 que treballa amb nens i adolescents en situació de risc d’exclusió social o desem- parament. La seva activitat se centra en l’educació no formal o en la innovació en l’educació i el seu àmbit territorial com- prèn tota Catalunya.

Compta amb tres CRAE per a menors entre 4 i 18 anys, tres centres oberts, tres UEC i sis escoles bressol a més de pro- jectes de participació comunitària, formació de professio- nals i investigació.

Col·lectius atesos

Infants, adolescents i joves, famílies, immigrants.

Àmbit d’actuació

Acció comunitària, atenció i suport a les famílies, reforç es- colar, sensibilització, lleure, acolliment residencial, atenció a la petita infància i mediació comunitària.

Dades relatives a tots els serveis

– Infants inscrits durant l’any anterior (de 0 a 18 anys): 288 – Famílies inscrites durant l’any anterior: – – Voluntaris que treballen en aquesta àrea en concret: – – Treballadors contractats que treballen en aquesta àrea

Centres i/o serveis

« L’accés al capital cultural i social »

Associació CEPS

Anoia

Piera

CRAE En Polzet

Baix Penedès

Calafell UECCunit UECEl Vendrell UECSanta Oliva

CRAE Centre Lluís Folch i Camarasa

Barcelonès

Barcelona CRAE Les Palmeres

Maresme

Mataró

Centre Obert Pla de’n Boet i Rocafonda Tordera

Centre Obert El Caliu

Segrià

Lleida

Ciberaula Moreres Ciberaula Gairoles Adreça Bòria, 17, principal

Codi postal 08003 Població Barcelona Comarca Barcelonès Província Barcelona Telèfon 93 319 47 50

Fax 93 319 58 13

Adreça electrònica info@asceps.org

Web www.asceps.org

Twitter – Facebook – Utilitat pública No

Data constitució 10/11/1993

Contacte

(39)

É

s una ICIF que ofereix diversos serveis que tenen com tronc comú la teràpia i l’avaluació psicològica de nens, joves i adults. L’Associació sorgeix l’any 2001 de l’entusias- me d’un grup de professionals vinculats amb la intervenció directa amb la infància i l’adolescència en risc social de Bar- celona que es van veure especialment sensibilitzats davant dels seus problemes psicològics i d’adaptació.

Actualment ofereix serveis d’acolliments familiars, d’adop- ció Internacional i post-adoptiu i de mediació.

Col·lectius atesos

Infants, adolescents i famílies.

Àmbit d’actuació

Atenció i suport a les famílies, acolliment familiar, adopcions, atenció terapèutica i socioeducativa, famílies col·laboradores.

Dades relatives a tots els serveis

– Infants inscrits durant l’any anterior (de 0 a 18 anys): 77 – Famílies inscrites durant l’any anterior: 82 – Voluntaris que treballen en aquesta àrea en concret: – – Treballadors contractats que treballen en aquesta àrea en concret: 7

Centres i/o serveis

« Hi ha un infant que necessita una família on créixer » Associació d’Ajuda

Social Cel Obert

Barcelonès Barcelona

ICIF Associació d’Ajuda Social Cel Obert Servei de famílies col·laboradores Adreça Av. Meridiana núm. 354, 11 A

Codi postal 08027 Població Barcelona Comarca Barcelonès Província Barcelona Telèfon 93 311 69 05

Fax 93 311 69 06

Adreça @ celobert@cel-obert.com

Web www.cel-obert.com

Twitter

Facebook – Utilitat pública No

Data constitució 09/06/2011

Contacte

(40)

É

s una entitat amb més de 45 anys d’història que treballa per l’educació en el lleure d’infants i joves del barri de Can Palet de Terrassa. Els seus orígens es remunten a la ini- ciativa d’un grup de veïns que es va organitzar amb la Par- ròquia Sant Josep del barri per a crear aquest espai.

Entre altres serveis, compta amb un centre obert que atén a més de cent nens i organitza casals d’estiu i colònies en un barri amb un alt percentatge de població en risc d’ex- clusió social.

Col·lectius atesos

Infants, adolescents, joves, famílies, immigrants.

Àmbit d’actuació

Educació social i en el lleure, prevenció, reforç escolar, su- port a les famílies, inclusió de col·lectius vulnerables, as- sessorament professional, casals i colònies.

Dades relatives a tots els serveis

– Infants inscrits durant l’any anterior (de 0 a 18 anys): 399 – Famílies inscrites durant l’any anterior: 150 – Voluntaris que treballen en aquesta àrea en concret: 26 – Treballadors contractats que treballen en aquesta àrea

Centres i/o serveis

« Un estil educatiu igualitari, integrador, respectuós i vinculat

a l’entorn » Associació Educativa

Can Palet

Vallès Occidental

Terrassa CO Can Palet Esplai

Casals i Colònies Adreça Colom, 129

Codi postal 08222 Població Terrassa

Comarca Vallès Occidental Província Barcelona Telèfon 93 700 03 19 Fax –

Adreça @ centre.diari@canpalet.org

Web www.canpalet.org

Twitter @canpalet Facebook canpalet Utilitat pública No

Data constitució 01/04/2009

Contacte

La FEDAIA disposa de 13 centres d’acollida

(41)

É

s una entitat que, des de fa més de 10 anys, es dedica a atendre i donar suport a infants, adolescents, joves i famílies que es troben en situació de dificultat social o risc d’exclusió.

Actualment gestiona pisos assistits en els quals ofereix un espai educatiu i suport perquè que cada jove pugui desen- volupar la seva autonomia i integrar-se en la societat amb normalitat.

Col·lectius atesos

Infants, joves i famílies.

Àmbit d’actuació

Acolliment residencial, orientació i suport socio-educatiu.

Dades relatives a tots els serveis

– Infants inscrits durant l’any anterior (de 0 a 18 anys): 7 (adolescents/joves de 16 a 22 anys)

– Famílies inscrites durant l’any anterior: 4 – Voluntaris que treballen en aquesta àrea en concret: 3 – Treballadors contractats que treballen en aquesta àrea en concret: 1

Centres i/o serveis

« Treballem per integrar als joves a la societat »

Associació Educativa de Pisos

Assistits Espavila’t

Garraf

Sant Pere de Ribes Pis Assistit.

Altres serveis i/o centres:

Servei d’habitatge i suport socioeducatiu per a joves sense referents familiars vàlids.

Acompanyament/Seguiment d’adolescents i joves del territori, en la seva lluita per assolir la plena integració social i autonomia.

Servei d’Orientació i Assessorament Professional en l’àmbit de la infància, adolescència, joventut i família.

Adreça Narcís Monturiol, 5 Codi postal 08812

Població Sant Pere de Ribes Comarca Garraf

Província Barcelona Telèfon 669 46 51 30 / 31 Fax –

Adreça @ espavilat@terra.es Web www.espavilat.org Twitter –

Facebook – Utilitat pública No

Data constitució 01/03/2002

Contacte

(42)

É

s una entitat que neix al 2003 per a donar continuïtat als projectes socioeducatius que una altra entitat del territori desenvolupava des de principis dels anys vuitanta.

I ho fa treballant amb els col·lectius més vulnerables, amb més dificultats per a la inclusió social en una societat que presenta desigualtats d’oportunitats.

El seu camp d’actuació és el barri del Raval de Barcelona, ca- racteritzat des dels seus orígens i ja en la seva antiga denomi- nació com a barri xinès, per indicadors socioeconòmics desfa- vorables i clarament amb diferències significatives respecte als de la resta de la ciutat.

Col·lectius atesos

Infància, adolescència, joves, dones i famílies

Àmbit d’actuació

Atenció, suport i acompanyament psicosocial a infants, joves i famílies, prevenció i protecció de dinàmiques d’exclusió social;

promoció de l’autonomia personal; suport i formació socioe- ducativa; promoció per a la inserció sociolaboral de joves i do- nes en situació d’exclusió laboral; lleure educatiu i alternatiu;

educació en valors i sensibilització de la societat.

Dades relatives a tots els serveis

– Infants inscrits durant l’any anterior (de 0 a 18 anys): 115 – Famílies inscrites durant l’any anterior: 80 – Voluntaris que treballen en aquesta àrea en concret: 50 – Treballadors contractats que treballen en aquesta àrea

Centres i/o serveis

« Un espai per a la igualtat d’oportunitats, un espai per a

oportunitats iguals » Associació Educativa

Integral del Raval

Barcelonès

Barcelona

CO Infantil Estel d’Assís CO Aula Jove

Centre socioeducatiu Aula Oberta Servei de Suport Psicosocial Familiar Projecte Estela

Estiu a l’AEIRaval

Contacte

Adreça Rambla del Raval, 7 baixos Codi postal 08001

Població Barcelona Comarca Barcelonès Província Barcelona Telèfon 93 442 65 34 Fax –

Adreça @ info@aeiraval.org

Web www.aeiraval.org

Twitter – Facebook Aei Raval Utilitat pública

Data constitució 09/05/2003

(43)

É

s una entitat creada el 1994 a Girona amb l’objectiu d’ im- pulsar activitats amb un triple objectiu: acollir i atendre menors i joves amb problemes de conducta i d’integració es- colar i social; escolaritzar joves i menors en situació de fracàs i marginació escolar sotmesos a alguna mesura judicial o ad- ministrativa, i elaborar i posar en marxa projectes adreçats a menors, joves i adults que formin part dels col·lectius amb dificultats d’integració social.

Disposa d’una UEC a Palol de Revardit amb capacitat per a 55 adolescents i un programa d’alfabetització.

Col·lectius atesos

Infants i joves de 14 a 20 anys i les seves famílies.

Àmbit d’actuació

Acció comunitària amb infants i joves, educació i formació pre-laboral, atenció terapèutica i socioeducativa, suport a les famílies.

Dades relatives a tots els serveis

– Infants inscrits durant l’any anterior (de 0 a 18 anys): 55 – Famílies inscrites durant l’any anterior: 55 – Voluntaris que treballen en aquesta àrea en concret: 1 – Treballadors contractats que treballen en aquesta àrea en concret: 9

Centres i/o serveis

« Treballem per a donar una segona oportunitat » Associació Educativa

Vall del Terri

Pla de l’Estany Palol de Revardit

UEC Centre Educatiu Can Cuní Aula 16-18

Adreça Veïnat de la República, 12 Codi postal 17843

Població Palol de Revardit Riudellots de la Creu Comarca Pla de l’Estany Província Girona

Telèfon 972 171 442

Fax 972 171 442

Adreça @ gerencia@valldelterri.org Web www.valldelterri.org Twitter @AEValldelterri

Facebook Associació Educativa Vall del Terri Utilitat pública No

Data constitució 23/04/1994

Contacte

(44)

É

s una entitat que treballa per la promoció i desenvolupa- ment del benestar de les persones, el suport i acompa- nyament a la infància, especialment d’aquells infants que es troben en situació de risc i vulnerabilitat social, i la formació en els àmbits de l’acció social, l’educació i la salut mental.

Disposen d’un equip humà format per professionals de la psicologia, la pedagogia, la logopèdia, l’educació social i el treball social amb una llarga trajectòria en el treball i la in- tervenció amb infants i famílies en els àmbits de la psicolo- gia clínica, l’educació i el Tercer Sector Social.

Col·lectius atesos

Infants i famílies.

Àmbit d’actuació

Atenció terapèutica, psicològica i socio- educativa, foment de l’autonomia, acompanyament, formació professional.

Dades relatives a tots els serveis

– Infants inscrits durant l’any anterior (de 0 a 18 anys): 110 – Famílies inscrites durant l’any anterior: 95 – Voluntaris que treballen en aquesta àrea en concret: 5 – Treballadors contractats que treballen en aquesta àrea en concret: 4

Centres i/o serveis

« Per la promoció i

desenvolupament del benestar de les persones »

Associació Formació i Desenvolupament

Barcelonès Barcelona

Àrea d’Infància i Família

Servei d’Intervenció i Suport Familiar

Servei de Suport Educatiu i el Programa Proinfància Àrea de Formació i Assessorament

Activitats formatives en els àmbits de la infància, l’adolescència i la família, així com en el camp de les psicopatologies i la salut mental.

Adreça Parlament, 49 Codi postal 08015 Població Barcelona Comarca Barcelonès Província Barcelona Telèfon 93 441 60 88 Fax –

Adreça @ info@formacioidesenvolupament.org Web www.formacioidesenvolupament.org

Twitter

Facebook – Utilitat pública No

Data constitució 05/05/2012 (inici d’activitat, novembre 2012)

Contacte

(45)

É

s una associació que busca la promoció integral de les persones en risc d’exclusió social o amb algun tipus de discapacitat psíquica. Els col·lectius als qual es dirigeix bàsi- cament són dones, infants, adolescents, joves i famílies.

Els seus orígens es troben a ACISJF-in via Internacional crea- da a Suïssa en 1897 que després es va anar estenent a nivell internacional. En l’actualitat disposa de serveis d’orientació i acompanyament per a joves i famílies i habitatges d’inclusió per dones en situació de risc o violència de gènere i per a jo- ves tutelades i ex-tutelades.

Col·lectius atesos

Dones, adolescents, joves i famílies

Àmbit d’actuació

Acollida, orientació i informació dels recursos de l’entorn; as- sessorament i acompanyament social, educatiu, psicològic i suport terapèutic; prevenció i gestió dels conflictes, media- ció; atenció a la violència familiar i de gènere; allotjament d’emergència i d’acció educativa; formació, orientació labo- ral per a l’ocupació, intervenció comunitària; atenció a la de- pendència.

Dades relatives a tots els serveis

– Infants inscrits durant l’any anterior (de 0 a 18 anys): 10.385 14.643 trucades a Infància respon.

– Famílies inscrites durant l’any anterior: 1.641 – Voluntaris que treballen en aquesta àrea en concret: 40 – Treballadors contractats que treballen en aquesta àrea en concret: 40

Centres i/o serveis

« Acompanyar a la persona en el camí del seu procés vital, estar al

seu costat » Associació In Via

Vallès Oriental

Habitatges d’inclusió

Barcelonès Barcelona

Joves in via Espai d’Aprendre Espai Mediació Espai Psicologia Projecte Endavant

APEM, Aprendre Emprendre Infància Respon (900 300 777) SOMIA

Adreça Carrer Amistat, 15, bxs Codi postal 08005

Població Barcelona Comarca Barcelonès Província Barcelona Telèfon 93 215 56 26 Fax – Adreça @ invia@invia.cat

Web www.invia.cat Twitter @AssociacioInvia

Facebook associacioinvia Utilitat pública

Data constitució 26/06/1953

Contacte

(46)

É

s una entitat ubicada a Sant Vicenç dels Horts que for- ma part de la Federació de centres Juvenils Don Bosco de Catalunya, nascuts en 1983 per a treballar en l’educació d’ infants i joves a través del lleure.

Es basa en una proposta educativa inspirada en Don Bosco en un ambient educatiu amb estil salesià. L’entitat desenvo- lupa diferents projectes entorn d’un centre obert que tre- balla amb els nens més desafavorits d’aquesta comunitat del Baix Llobregat.

Col·lectius atesos

Infants, adolescents, famílies i immigrants.

Àmbit d’actuació

Educació no formal i lleure, prevenció, reforç escolar, su- port a les famílies, inclusió de col·lectius vulnerables, as- sessorament professional.

Dades relatives a tots els serveis

– Infants inscrits durant l’any anterior (de 0 a 18 anys): 90 – Famílies inscrites durant l’any anterior: 75 – Voluntaris que treballen en aquesta àrea en concret: 6 – Treballadors contractats que treballen en aquesta àrea en concret: 5

Centres i/o serveis

« Donem una educació centrada en la persona »

Associació Juvenil Centro Amigos

Baix Llobregat

Sant Vicenç dels Horts CO Centro Amigos Adreça La Laguna, 1

Codi postal 08620

Població Sant Vicenç dels Horts Comarca Baix Llobregat Província Barcelona Telèfon 93 656 63 58

Fax 93 656 59 60

Adreça @ ajcentroamigos@gmail.com Web –

Twitter – Facebook – Utilitat pública No

Data constitució 24/02/1984

Contacte

La FEDAIA te 25 pisos assistits

d’aquesta comunitat del Baix LLobregat

(47)

É

s una associació ubicada al Casc Antic de Barcelona que des de 1985 realitza una tasca d’educació i acompanya- ment dels infants del barri i les seves famílies, promovent el seu desenvolupament harmònic i educant a través de va- lors universals com el respecte, la tolerància, la convivència i el diàleg.

Participa de forma activa en la vida social i associativa del barri i de la ciutat, integrat-se en diferents plataformes i co- missions que treballen pel desenvolupament personal i so- cial de les persones.

Els seus projectes estan organitzats en funció de les edats i els interessos dels participants.

Col·lectius atesos

Infants i adolescents (0 a 18 anys) i famílies.

Àmbit d’actuació

Treball socioeducatiu, prevenció, lleure, desenvolupament integral de l’infant, suport i acompanyament en l’educació i criança dels fills i filles.

Dades relatives a tots els serveis

– Infants inscrits durant l’any anterior (de 0 a 18 anys): 133 – Famílies inscrites durant l’any anterior: 128 – Voluntaris que treballen en aquesta àrea en concret: 10 – Treballadors contractats que treballen en aquesta àrea en concret: 9

Centres i/o serveis

« La millor herència que podem deixar als nostres fills i filles és permetre’ls trobar el seu camí, per

les seves pròpies passes » Associació L’Esquitx

Barcelonès

Barcelona

La Caseta del Barri (0-3 anys) CO Ludoesquitx (3-5 anys)

CO Esquitx (5-14 anys) i Espai Jove Esquitx (14-18 anys) Suport Familiar

Adreça Plaça Pons i Clerch, 4, bxs Codi postal 08003

Població Barcelona Comarca Barcelonès Província Barcelona

Telèfon 93 310 11 57–685 14 44 94 Fax –

Adreça @ esquitx@esquitx.org

Web www.esquitx.org

Twitter @esquitxbcn Facebook SI

Utilitat pública No

Data constitució 18/04/1994

Contacte

Referencias

Documento similar

Para ello, en la primera parte se cons- truyen indicadores que incorporan las variables específicas de calidad e inocuidad, así como también algunas de los otros temas

Este Institut portava una trajectòria històrica, d'aproximadament 20 anys, durant la qual s'havien estat realitzant Jornades Culturals i, encara que els darrers

f«cettfk d*l desenvolupament d* la cort general, ecpecialaent aab la satisfácele d«l« greuges i la legislació aprovada. Se'n farà «1 tractaaent d«* d'un doble vessant: priseraient,

Aquesta estratègia de treball, que es basa en l´ús dels pictogrames com a material d´aprenentatge, ha afa- vorit el desenvolupament de la comunicació i expressió oral en els nens/es

rara la aproximación del sistema político francés; las Monarquías hacen una buena acogida al Consulado, ré- gimen que pone fin a la anarquía francesa y que aca- bará, seguramente,

15.- Volem pagar un deute i pactem amb el nostre creditor els següents terminis: el primer any pagarem 1.000 € i cada any incrementarem la quantitat pagada l’any anterior en 40

La Memòria Anual de l'exercici de 2014 vol presentar a la comunitat educativa l'activitat del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana durant este any, que conclou

Volviendo a los fundamentos de este resumen, da- do que la capacidad de aprender del entorno para an- ticipar futuras incertidumbres se mantiene a lo largo de la vida, y teniendo