XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DE LUGO. Anuncio

Download (0)

Full text

(1)

XUNTA DE GALICIA

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DE LUGO

Anuncio

Resolución do 30 de setembro de 2014 da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construcción dunha instalación eléctrica no Concello de Sarria (Expediente IN407A 2014/40-2-8176-AT)

Para os efectos previstos na Lei 24/2013 do 26 de decembro (BOE núm. 310) do sector eléctrico, e no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, sométese a información pública a petición de autorización da instalación eléctrica que se cita:

- Solicitante: Unión Fenosa Distribución SA

- Domicilio Social: A Batundeira, 2, 32960 Velle, Ourense - Denominación: LMTS e CT R/ Calvo Sotelo 153

- Situación: concello de Sarria - Características Técnicas:

• LMTS a 20 kv consistente en anelar na liña SAR807 o CT proxectado entre o CT Puente Viejo (27C841) e o CT Rio Sol (27CL74), cunha lonxitude de 170 metros, en condutor RHZ1-240.

• CT proxectado, en edificio non prefabricado, no cal se instalan dúas celas de liña e unha de protección, cunha potencia de 250 kva e una relación de transformación de 20.000V/400-230V.

Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións neste departamento territorial, no prazo de vinte días.

Lugo, 30 de setembro de 2014.- A xefa territorial, Pilar Fernández López

R. 3877

Anuncio

Resolución do 30 de setembro de 2014 da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construcción dunha instalación eléctrica no Concello de Castroverde (Expediente IN407A 2014/22-2-8158-AT)

Para os efectos previstos na Lei 24/2013 do 26 de decembro (BOE núm. 310) do sector eléctrico, e no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, sométese a información pública a petición de autorización da instalación eléctrica que se cita:

- Solicitante: Unión Fenosa Distribución SA

- Domicilio Social: A Batundeira, 2, 32960 Velle, Ourense

- Denominación: anexo nº 1 a modificado nº 1 a proxecto de LMT saída subestación Corgo-Castroverde - Situación: concello de Castroverde

- Características Técnicas:

(2)

• LMTS subestación Corgo-Castroverde, Tramo III, con orixe nun paso aéreo a soterrado no apoio proxectado nº 51 tipo C-16/7000 da LMTA subestación Corgo-Castroverde (expediente 008/2009) e final nun paso aéreo a soterrado no apoio proxectado nº 0 tipo HVH-15/1600 da LMTA CRG-805. Tramo de LMT derivada a CT Barreiros, cunha lonxitude de 889 metros en condutor RHZ1-2OL-12/20 KV 3x(1x240) mm2.

Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións neste departamento territorial, no prazo de vinte días.

Lugo, 30 de setembro de 2014.- A xefa territorial, Pilar Fernández López

R. 3878

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR DE LUGO

Anuncio

Resolución sobre o calendario laboral do Ano 2015 para a Provincia de Lugo

O DECRETO 67/2014, do 28 de maio, “polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2015” recolle no artigo 2 o seguinte:

"Conforme o disposto no artigo 37.2 do Estatuto dos traballadores, artigo 46 do Real decreto 2001/1983, do 28 de xullo, e artigo 1.11 do Real decreto 2412/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de traballo, tamén serán inhábiles para o traballo, retribuídas e non recuperables, dúas festas locais, que serán determinadas pola persoa titular da xefatura territorial da Consellería de Traballo e Benestar en cada unha das provincias da Comunidade Autónoma.

Ditas festas locais se publicarán, así mesmo, no Diario Oficial de Galicia”.

Á vista do que antecede, esta Xefatura Territorial da Consellería de Traballo e Benestar elabora, para a provincia de Lugo, o seguinte

Calendario laboral 2015

Decláranse inhábiles para o traballo, retribuídas e non recuperables, no ámbito de cadanseu concello segundo a proposta dos mesmos, as datas recollidas na seguinte táboa:

Concello Data 1 Denominación Data 2 Denominación

Abadín 17/02/2015 Martes de Antroido 07/09/2015 Santa María - Festas Locais

Alfoz 17/02/2015 03/08/2015 San Cristovo

Antas de Ulla 24/06/2015 San Xoán 08/09/2015 Virxe dos Remedios Baleira 17/02/2015 Martes de Entroido 12/08/2015 San Cristóbal Baralla 27/08/2015 San Vitorio 28/08/2015 San Vitorio Barreiros 17/02/2015 Martes de Entroido 24/08/2015 San Bartolo Becerreá 24/06/2015 San Xoán 14/09/2015 Santo Ecce Homo Begonte 17/02/2015 Martes de Antroido 05/10/2015 San Froilán Bóveda 01/09/2015 Festividade de San Xil 15/09/2015 Divino Ecce-Homo Burela 17/02/2015 Martes de Entroido 08/06/2015 Luns das festas patronais Carballedo 24/07/2015 Festivo Local 14/08/2015 Festivo Local

Castro de Rei 17/02/2015 Martes de Antroido 10/08/2015 Festa en honor a "San Roque" e "Doce Nome de María" en Castro de Riberas de Lea

Castroverde 17/02/2015 Martes de Entroido 27/07/2015 Santiago Apóstolo Cervantes 17/02/2015 Martes de Entroido 20/05/2015 Virxe dos Remedios Cervo 17/02/2015 Martes de Antroido 16/07/2015 Virxe do Carme

Chantada 25/08/2015 Festa da empanada 08/09/2015 Festividade da Nosa Señora do Faro Corgo (o) 17/02/2015 Martes de Antroido 05/10/2015 San Froilán

Cospeito 17/02/2015 Martes de Antroido 08/09/2015 Nosa Señora "Virxe do Monte"

Folgoso do Caurel

19/08/2015 Virxe do Carme 07/12/2015 Ponte da Constitución

(3)

A Fonsagrada 17/02/2015 Martes de Entroido 11/09/2015 festas Patronais

Foz 16/07/2015 Festividade do Carme 10/08/2015 Festividade de San Lourenzo Friol 17/02/2015 Martes de Entroido 13/07/2015 Luns de Santa Isabel Guitiriz 17/02/2015 Martes de Antroido 24/06/2015 San Xoán

Guntín 17/02/2015 Martes de Antroido 06/07/2015 Luns da festa de Guntín Incio (o) 11/05/2015 Santa Cruz 15/05/2015 Santo Eufrasio

Láncara 17/02/2015 Martes de Entroido 17/08/2015 San Roque

Lourenzá 17/02/2015 Martes de Antroido 31/08/2015 Luns do Conde Santo Lugo 17/02/2015 Martes de Antroido 05/10/2015 San Froilán

Meira 17/02/2015 Martes de Antroido 17/08/2015 Festas locais Mondoñedo 14/09/2015 Os Remedios 19/10/2015 As San Lucas Monforte de

Lemos

07/04/2015 Martes de Pascua 13/06/2015 San Antón

Monterroso 10/07/2015 San Cristovo 29/09/2015 San Miguel Muras 17/02/2015 Martes de Antroido 29/06/2015 Luns de San Pedro Navia de

Suarna

17/02/2015 Martes de Antroido 21/09/2015 Festividade da Virxe das Dores

Negueira de Muñiz

17/02/2015 Martes de Antroido 17/08/2015 festas Patronais

As Nogais 17/02/2015 Martes de Antroido 31/07/2015 Festa do Emigrante Ourol 17/02/2015 Martes de Antroido 13/05/2015 Nosa Señora de Fátima Outeiro de

Rei

17/02/2015 Martes de Antroido 06/07/2015 Luns de Santa Isabel

Palas de Rei 28/01/2015 San Tirso 14/09/2015 Ecce Homo

Pantón 17/02/2015 Martes de Antroido 21/08/2015 Festas Patronais de Ferreira de Pantón Paradela 17/02/2015 Martes de Entroido 29/09/2015 San Miguel

Páramo (o) 17/02/2015 Martes de Antroido 20/06/2015 Feira da Primaveira Pastoriza (a) 17/02/2015 Martes de Antroido 19/10/2015 San Lucas

Pedrafita do Cebreiro

17/02/2015 Martes de Antroido 09/09/2015 Santa María A Real do Cebreiro

Pobra de Brollón

08/06/2015 Luns seguinte ao Corpus Cristi

27/08/2015

Pol 17/02/2015 Martes de Antroido 24/08/2015 Festa do Emigrante

Pontenova (a) 17/02/2015 Martes de Antroido 05/10/2015 Luns das feiras da Pontenova

Portomarín 29/06/2015 San Pedro 07/09/2015 Luns das festas do Santo Cristo das Victorias Quiroga 06/04/2015 Luns de Pascua 11/11/2015 San Martiño

Rábade 17/02/2015 Martes de Entroido 14/08/2015 Nosa Señora da Asunción Ribadeo 17/02/2015 Martes de Antroido 08/09/2015 Santa María do Campo Ribas de Sil 17/08/2015 San Mamés 30/10/2015 San Claudio

Ribeira de Piquín

17/02/2015 Martes de Entroido 23/04/2015 San Xurxo

Riotorto 17/02/2015 Martes de Antroido 29/06/2015 San Pedro Samos 17/02/2015 Martes de Antroido 13/07/2015 Luns de S. Benito Sarria 24/06/2015 San Xoán Bautista 08/09/2015 Virxe dos Remedios Saviñao (o) 17/02/2015 Martes de Antroido 04/08/2015 Festas locais de Escairón Sober 08/09/2015 Romería da Virxe de

Cadeiras

21/09/2015 Festa da Virxe do Carme de Sober

Taboada 17/02/2015 Martes de Antroido 10/08/2015 festas Patronais Trabada 17/02/2015 Martes de Antroido 17/08/2015 San Roque Triacastela 17/02/2015 Martes de Antroido 17/08/2015 San Mamede Valadouro 17/02/2015 Martes de Antroido 09/09/2015 Santa María Vicedo (o) 17/02/2015 Martes de Antroido 03/08/2015 Santo Estevo

(4)

Vilalba 31/08/2015 San Ramón 01/09/2015 Santa María Viveiro 17/02/2015 Martes de Antroido 24/06/2015 San Xoán

Xermade 17/02/2015 Martes de Antroido 10/08/2015 Luns de Santa María Xove 17/02/2015 Martes de Antroido 31/08/2015 Festa Patronal

O que se fai público para xeral coñecemento.

Lugo, a 09 de outubro de 2014.- O Xefe Territorial, Alberto Linares Fernández

R. 3885

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA E RECADACIÓN

Anuncio

ANUNCIO DE COBRANZA

Recadacion en período voluntario de débedas tributarias de vencemento periódico.

De conformidade co establecido nos artigos 24 e 25 do Regulamento xeral de recadación, aprobado por Real decreto 939/2005, do 29 de xullo, comunícase que o prazo de ingreso en período voluntario das TAXAS, anos 2013/2014, dos concelllos que se relacionan no ANEXO, empezará a contar o día 15/10/2014 e finalizará o día 15/12/2014, ambos os dous incluidos.

O ingreso das débedas realizarase en calquera das oficinas das entidades de ABANCA, “La Caixa”CaixaBank SA, e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) en días laborais, de luns a venres, de 08:30 a 14:00 h, na que se presentará o documento de ingreso que se envía, por correo, aos domicilios dos contribuíntes. As persoas que non reciban ou extravíen o documento de ingreso, poderán solicitar un novo na oficina das entidades bancarias e realizarán, igualmente, o pagamento.

O pagamento dos citados tributos poderase domiciliar, para anos sucesivos, en caixas de aforros, bancos e demais entidades financeiras. Para este trámite será necesario cubrir o impreso de domiciliación que acompaña ao documento cobratorio e remitilo ao Servizo de Xestión Tributaria e Recadación, ou ben entregalo en calquera das oficinas de ABANCA, “La Caixa”CaixaBank SA, e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) cando a domiciliación se refira a unha conta aberta nestas entidades.

Infórmase tamén que, transcurrido o prazo de ingreso en período voluntario, as débedas faranse efectivas pola vía de constriximento e serán esixibles as recargas do período executivo e os xuros de mora correspondentes, tal como estipulan os artigos 26 e 28 da Lei 58/2003, do dezasete de decembro, xeral tributaria e, se é o caso, as custas que se produzan.

Lugo, 24 de setembro de 2014.- O Presidente, P.D. Decreto nº 2821/2011, de data 15-07-2011 A Deputada Delegada de Economía, Recadación e Facenda, Mª del Pilar García Porto

O Secretario, José Antonio Mourelle Cillero

A N E X O.- COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO: Taxas

-2º semestre/ 2013

SOBER: - Taxa pola recollida de lixo -1º trimestre/2014

POL: - Taxa pola prestación do servizo de recollida de RSU -2º trimestre/2014

O PÁRAMO: - Taxa de recollida de lixo -ANUAL/ 2014

SARRIA – Taxa recollida de lixo no medio rural

- Taxa pola entrada de vehiculos a través de beirarúas e as reservas de vía pública para aparcamiento (VADOS)

R. 3829

(5)

Anuncio

NOTIFICACION COLECTIVA DE DÉBEDAS TRIBUTARIAS DE VENCEMENTO PERIODICO.

De conformidade co establecido no artigo 102.3 da Lei 58/2003, xeral tributaria, do 17 de decembro, notifícase colectivamente a liquidación dos Padróns do Imposto sobre Actividades Ecoómicas, (todos eles, relaciónanse no anexo que acompaña ao presente edicto), correspondentes ao exercicio de 2014, dos concellos que delegaron competencias en materia de xestión tributaria e recaudatoria de conformidade co disposto no vixente artigo 7 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo.

Os Padróns quedan expostos ao público nos concellos e no Servizo de Xestión Tributaria e Recadación (rúa Tui, nº 5-baixo 27004- Lugo) durante o prazo de QUINCE DIAS contados a partir da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

As liquidacións obxecto de notificación colectiva teñen carácter provisional segundo o disposto no art. 101.4 da Lei Xeral Tributaria e, en contra destas, poderase interpoñer recurso de reposición perante a Presidencia, no prazo DUN MES, a contar dende o día seguinte da finalización do prazo de exposición. Poderase exercitar, non obstante, calquera outro recurso que se considere procedente. Todo iso, en virtude co establecido no art. 14.2 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais.

Lugo, 24 de setembro de 2014.- O Presidente, P.D. Decreto nº 2821/2011, de data 15-07-2011A Deputada Delegada de Economía, Recadación e Facenda, Mª del Pilar García Porto

O Secretario, José Antonio Mourelle Cillero

A N E X O

PADRÓNS QUE SE EXPOÑEN AO PÚBLICO.-Imposto sobre Actividades Económicas

Abadin, Alfoz, Antas de Ulla, Baleira, Baralla, Barreiros, Becerreá, Begonte, Bóveda, Burela, Carballedo, Castro de Rei, Castroverde, Cervantes, Cervo, O Corgo, Cospeito, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Friol, Guitiriz, Guntín, O Incio, Láncara, Lourenzá, Meira, Mondoñedo, Monterroso, Muras, Navia de Suarna, As Nogais, Ourol, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Pantón, Paradela, O Páramo, A Pastoriza, Pedrafita do Cebreiro, A Pobra de Brollón, Pol, A Pontenova, Portomarin, Quiroga, Rábade, Ribadeo, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Riotorto, Samos, Sarria, O Saviñao, Sober, Taboada, Trabada, Triacastela, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro, Vilalba, Xermade e Xove.

R. 3830

Anuncio

ANUNCIO DE COBRANZA

Recadacion en período voluntario de débedas tributarias de vencemento periódico.

De conformidade co establecido nos artigos 24 e 25 do Regulamento xeral de recadación, aprobado por Real decreto 939/2005, do 29 de xullo, comunícase que o prazo de ingreso en período voluntario do Imposto sobre Actividades Económicas, do ano 2014, dos concelllos que se relacionan no anexo, empezará a contar o día 15/10/2014 e finalizará o día 15/12/2014, ambos os dous incluidos.

O ingreso das débedas realizarase en calquera oficina das Entidades colaboradoras ABANCA (antes Nova Galica Banco), “La Caixa” - Caixabank SA, e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S. A. (BBVA) en días laborables, de luns a venres, de 08:30 a 14:00 h, na que se presentará o documento de ingreso que se envía, por correo, aos domicilios dos contribuíntes. As persoas que non reciban ou extravíen o documento de ingreso, poderán solicitar un novo na oficina da entidade bancaria e realizarán, igualmente, o pagamento.

O pagamento dos citados tributos poderase domiciliar, para anos sucesivos, en caixas de aforros, bancos e demais entidades financeiras. Para este trámite será necesario cubrir o impreso de domiciliación que acompaña ao documento cobratorio e remitilo ao Servizo de Xestión Tributaria e Recadación, ou ben entregalo en calquera oficina das citadas anteriormente cando a domiciliación se refira a unha conta aberta nestas entidades.

Infórmase tamén que, transcurrido o prazo de ingreso en período voluntario, as débedas faranse efectivas pola vía de constriximento e serán esixibles as recargas do período executivo e os xuros de mora

(6)

correspondentes, tal como estipulan os artigos 26 e 28 da Lei 58/2003, do dezasete de decembro, xeral tributaria e, se é o caso, as custas que se produzan.

Lugo, 24 de setembro de 2014.- O Presidente, P.D. Decreto nº 2821/2011, de data 15-07-2011A Deputada Delegada de Economía, Recadación e Facenda, Mª del Pilar García Porto, O Secretario José Antonio Mourelle Cillero

A N E X O

COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO: Imposto sobre Actividades Económicas

Abadin, Alfoz, Antas de Ulla, Baleira, Baralla, Barreiros, Becerreá, Begonte, Bóveda, Burela, Carballedo, Castro de Rei, Castroverde, Cervantes, Cervo, O Corgo, Cospeito, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Friol, Guitiriz, Guntín, O Incio, Láncara, Lourenzá, Meira, Mondoñedo, Monterroso, Muras, Navia de Suarna, As Nogais, Ourol, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Pantón, Paradela, O Páramo, A Pastoriza, Pedrafita do Cebreiro, A Pobra de Brollón, Pol, A Pontenova, Portomarin, Quiroga, Rábade, Ribadeo, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Riotorto, Samos, Sarria, O Saviñao, Sober, Taboada, Trabada, Triacastela, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro, Vilalba, Xermade e Xove.

R. 3831

CONCELLOS BARREIROS

Anuncio

Aprobada por maioría absoluta no Pleno extraordinario de 6 de outubro de 2014 a inscripción no inventario de bens como ben de dominio público un camiño existente no núcleo de San Bartolo, que atravesa a finca de titularidade municipal con referencia catastral 2953513PJ4225S0001ND e continua polo linde norte da parcela con referencia catastral 2953527PJ4225S0001OD, sométese a exposición pública dito expediente por prazo de vinte días hábiles, durante o cal poderán presentarse as reclamacións ou alegacións que se estimen oportunas.

Barreiros, 7 de outubro de 2014.- O Alcalde, Jose Alfonso Fuente Parga

R. 3879

Anuncio

No pleno do 6 de outubro de 2014 aprobase a anulación por prescripción e por erro contable de dereitos pendentes de cobro e de obrigas pendentes de pago deste concello dos anos 2002 a 2011, ambos incluídos.

Sométese dito expediente a información pública por prazo de vinte días, durante os cales os interesados poderán examinalo e formular as reclamacións ou suxerencias que estimen oportunas.

Barreiros, 7 de outubro de 2014.- O alcalde, José Alfonso Fuente Parga

R. 3880

Anuncio

Por Resolución da alcaldía de data 6 de outubro do 2014, aprobáronse os Padróns Tributarios da taxa pola prestación do servizo de augas, sumidoiro, lixo e Canon de auga da Xunta, correspondentes ao 2º e ao 3º bimestre do exercicio 2014, así como a apertura dun período de información pública por prazo de un mes a partir da publicación do presente edicto no B.O.P. durante o cal todos os interesados poderán consultar o seu contido na Secretaría do Concello e presentar as alegacións que estimen oportunas. Queda aberto o prazo de cobro en período voluntario dende o día 15 de outubro ao 14 de novembro de 2014.

Contra o acto de aprobación dos padróns e das liquidacións de tributos municipais incorporadas a estes, poderase formular recurso de reposición ante esta Alcaldía, no prazo de un mes contado dende o día seguinte ao de finalización do período de exposición ao público dos padróns de contribuíntes ou ben recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Lugo, sen que poidan interpoñerse ambos simultaneamente. Transcorrido o período de pago en voluntaria as débedas co municipio serán esixidas

(7)

polo procedemento de constrinximento co correspondente recargo de mora e costas que se produzan, no seu caso.

A falta de pagamento do Canon da Auga da Xunta no período voluntario sinalado suporá a exixencia do mesmo directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento pola consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia. A repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económico- administrativa ante o órgano económico-administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo dun mes dende esta notificación.

O presente anuncio ten carácter de notificación colectiva ao abeiro do establecido nos artigos 102 da Lei Xeral Tributaria e 23 e 24 do RD 939/2005, de 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Recadación.

Barreiros, 6 de outubro do 2014.- O alcalde, Jose Alfonso Fuente Parga

R. 3881

GUNTÍN

Anuncio

Aprobado definitivamente o expediente administrativo de modificación de crédito 4/2014, no orzamento do Concello de Guntín para o ano 2014, ao non presentarse ningunha reclamación no período de exposición ao público de aquel (BOP Nº 192 de data 22/08/2014) en aplicación do disposto no artigo 169, 170, 171 e 179 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e do R.D. 500/90 de 20 de abril, faise público que despois do devandito expediente, o resumo por capítulos do orzamento de gastos quedaría da seguinte forma:

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

A)OPERACIÓNS CORRENTES

1 Gastos de Persoal 473.945,75

2 Gastos correntes en Bens e servizos 690.015,08

3 Gastos financieiros 0,00

4 Transferencias correntes 83.120,42

B)OPERACIÓNS DE CAPITAL

6 Inversións reais 354.456,65

9 Pasivos financieiros 37.497,00

TOTAL GASTOS 1.639.034,90

Contra o presente acordo, en virtude do disposto no artigo 171 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, os interesados poderán interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo na forma e prazos establecidos nos artigos 25 a 42 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora de dita xurisdicción.

Sen prexuízo disto, a tenor do establecido no artigo 171.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, a interposición de dito recurso non suspenderá por si soa a efectividade do acto ou acordo impugnado.

En Guntín a 12 de setembro de 2014.- O Alcalde, Jesús Carreira Ferreiro.

R. 3882

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO CANTÁBRICO – COMISARÍA DE AUGAS

Anuncio Expediente número: A/27/20575

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas.

Peticionario: Comunidad de Usuarios de Silvouta.

(8)

Representante: Antonio López Ramos.

N.I.F. nº: 76550342-V

Domicilio: Silvouta 4 27650 - Navia de Suarna (Lugo).

Nombre del río o corriente: Fonte Rigueiriña.

Caudal solicitado: 0,259 l/seg.

Punto de emplazamiento: Parcela 397, polígono 59 (Silvouta).

Término Municipal y Provincia: Navia de Suarna (Lugo).

Destino: Abastecimiento a Silvouta.

BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y FINALIDAD:

Arqueta de captación y conducción por tubería enterrada a depósito.

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de TREINTA DÍAS, contado a partir del siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Navia de Suarna, o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas, Plaza de España nº 2, -33071-OVIEDO), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, 29 de setiembre de 2014.- EL TITULADO SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES. Pedro Granda Rodríguez

R. 3870

Asinado por: BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DE LUGO Data: 15.10.2014 08:00:00 CEST

Razón:

Localización: España

Signature Not Verified

Figure

Updating...

References

Related subjects :