Estat dels serveis i mesures per a la millora de les telecomunicacions als polígons del Vallès Occidental Annex III: Fitxes municipals dels polígons

18  Download (0)

Full text

(1)

Estat dels serveis i mesures per a la millora de les telecomunicacions als polígons del Vallès Occidental

Annex III: Fitxes municipals dels polígons

Realitzat amb l’assistència

Amb el suport de:

(2)
(3)

Índex

Llegenda d’informació de la fitxa ...4

Montcada i Reixac ...5

Asland...6

Can Cuiàs ...7

Can Milans...8

Can Tapioles ...9

Cemarksa...10

Coll de Montcada ...11

Foinvasa...12

Hermes ...13

La Ferreria...14

La Granja...15

Molí d'en Bisbe...16

Pla d'en Coll...17

(4)

Llegenda d’informació de la fitxa

Municipi: [Municipi] Nom PAE [Nom del polígon]

Observacions:

Descripció breu de la situació del polígon i el seu estat d’infraestructures

Empreses tractores:

Empreses tractores identificades al polígon amb la informació proporcionada pels ajuntament i segons dades de la publicació “El Vallès Motor productiu de Catalunya”

[Imatge de situació geogràfica del polígon]

Continu Residencial:

Indicació de si el polígon forma continu amb zones residencials

Continu

Polígons:

Indicació de si el polígon forma continu amb altres polígons

Continu

Municipis:

Indicació de si el polígon forma continu amb altres polígons

Cobertura Wimax:

Cobertura teòrica Wimax:

Si: El percentatge de cobertura és superior al 90%

Parcial: El percentatge de cobertura és inferior al 90%

Baix: El percentatge de cobertura és inferior al 50%

No: No hi ha cobertura de serveis Wimax

SERVEI ADSL:

Cobertura de serveis ADSL:

Si : El percentatge de cobertura és superior al 90%

Parcial : El percentatge de cobertura és inferior al 90%

Accions de millora:

Accions de millora proposades per al polígon

[Imatge de cobertura Teòrica Wimax indicada en verd]

(5)

Montcada i Reixac

(6)

Municipi: Montcada i Reixac Nom PAE Asland

Descripció: Juntament amb el polígon Cemarksa es troben aïllats de la resta de polígons del municipi i de zones residencials.

No disposa de cobertura Wimax Té presència una sola empresa.

Empreses tractores:

Continu Residencial:

No Continu

Polígons:

No Continu

Municipis:

No

Cobertura Wimax: No SERVEI

ADSL:

Si

Accions de millora: 5.1 Contractació agregada de serveis avançats

(7)

Municipi: Montcada i Reixac Nom PAE Can Cuiàs

Descripció: Es tracta d’un polígon amb una part antiga amb males infraestructures de telecomunicacions.

La proximitat a zones residencials pot facilitar la millora dels serveis existents.

No disposa de cobertura Wimax

Empreses tractores:

Continu Residencial:

No Continu

Polígons:

No Continu

Municipis:

No

Cobertura Wimax: No SERVEI

ADSL:

Si

Accions de millora: 5.1 Contractació agregada de serveis avançats

5.3 Sanejament d'infraestructures existents per a serveis d'ADSL

5.4 Escurçament de bucle per a millora de serveis en ADSL

5.5 Ampliació de cobertura de serveis Wimax

(8)

Municipi: Montcada i Reixac Nom PAE Can Milans

Descripció: Adjacent al polígon Pla d’en Coll, amb que pot compartir accions de millora.

La proximitat a zones residencials (La Llagosta) pot facilitar el desplegament de noves infraestructures de nova generació.

Disposa de cobertura Wimax a tot el polígon.

Empreses tractores: Valentine

Continu Residencial:

Si Continu

Polígons:

Si Continu

Municipis:

Si

Cobertura Wimax: Si SERVEI

ADSL:

Si

Accions de millora:

(9)

Municipi: Montcada i Reixac Nom PAE Can Tapioles

Descripció: Forma part d’un conjunt de polígons que inclou: Can Tapioles, Molí d’en Bisbe, Foinvasa, La Granja, Martinet, Cadesbank i Can Masachs.

Es té coneixement de desplegaments de fibra en aquests polígons que pot facilitar el desplegament de serveis de nova generació al seu conjunt.

Disposa de cobertura Wimax.

Empreses tractores:

Continu Residencial:

Si Continu

Polígons:

Si Continu

Municipis:

No

Cobertura Wimax: Si SERVEI

ADSL:

Si

Accions de millora: 5.1 Contractació agregada de serveis avançats

5.2 Agregació de demanda per incentivar el desplegament de noves infraestructures

5.7 Incentivar el desplegament d'infraestructures de fibra òptica

5.9 Difondre l'ús de serveis existents al territori

(10)

Municipi: Montcada i Reixac Nom PAE Cemarksa

Descripció: Juntament amb el polígon Asland es troben aïllats de la resta de polígons del municipi i de zones residencials.

No disposa de cobertura Wimax Té presència una sola empresa.

Empreses tractores:

Continu Residencial:

No Continu

Polígons:

No Continu

Municipis:

No

Cobertura Wimax: No SERVEI

ADSL:

Si

Accions de millora: 5.1 Contractació agregada de serveis avançats

(11)

Municipi: Montcada i Reixac Nom PAE Coll de Montcada

Descripció: Es troba aïllat de la resta de polígons i zones residencials del municipi.

No disposa de bona cobertura Wimax.

Empreses tractores:

Continu Residencial:

No Continu

Polígons:

No Continu

Municipis:

No

Cobertura Wimax: Baix SERVEI

ADSL:

Si

Accions de millora: 5.1 Contractació agregada de serveis avançats

5.2 Agregació de demanda per incentivar el desplegament de noves infraestructures

5.5 Ampliació de cobertura de serveis Wimax

5.6 Ampliació de cobertura de serveis 3G i UMTS

5.9 Difondre l'ús de serveis existents al territori

(12)

Municipi: Montcada i Reixac Nom PAE Foinvasa

Descripció: Forma part d’un conjunt de polígons que inclou: Can Tapioles, Molí d’en Bisbe, Foinvasa, La Granja, Martinet, Cadesbank i Can Masachs.

Es té coneixement de desplegaments de fibra en aquests polígons que pot facilitar el desplegament de serveis de nova generació al seu conjunt.

Disposa de cobertura Wimax.

Empreses tractores:

Continu Residencial:

Si Continu

Polígons:

Si Continu

Municipis:

No

Cobertura Wimax: Si SERVEI

ADSL:

Si

Accions de millora: 5.1 Contractació agregada de serveis avançats

5.2 Agregació de demanda per incentivar el desplegament de noves infraestructures

5.7 Incentivar el desplegament d'infraestructures de fibra òptica

5.9 Difondre l'ús de serveis existents al territori

(13)

Municipi: Montcada i Reixac

Nom PAE Hermes

Descripció: Està molt desocupat i pot desaparèixer en un futur.

Té cobertura parcial en Wimax.

Empreses tractores:

Continu Residencial:

Si Continu

Polígons:

No Continu

Municipis:

No

Cobertura Wimax: Parcial SERVEI ADSL: Si

Accions de millora: 5.9 Difondre l'ús de serveis existents al territori

(14)

Municipi: Montcada i Reixac

Nom PAE La Ferreria

Descripció: Disposa de canalitzacions per al desplegament d’infraestructures de nova generació.

Disposa de bona cobertura en serveis Wimax.

Empreses tractores:

SAINT GOBAIN Municipi:APLAC, SL Miquel Alimentació

Maheso ISDIN

Diputació de Barcelona

Continu Residencial:

Si Continu

Polígons:

No Continu

Municipis:

No

Cobertura Wimax: Si SERVEI ADSL: Si

Accions de millora: 5.2 Agregació de demanda per incentivar el desplegament de noves infraestructures

5.7 Incentivar el desplegament d'infraestructures de fibra òptica

5.9 Difondre l'ús de serveis existents al territori

(15)

Municipi: Montcada i Reixac Nom PAE La Granja

Descripció: Forma part d’un conjunt de polígons que inclou: Can Tapioles, Molí d’en Bisbe, Foinvasa, La Granja, Martinet, Cadesbank i Can Masachs.

Es té coneixement de desplegaments de fibra en aquests polígons que pot facilitar el desplegament de serveis de nova generació al seu conjunt.

Disposa de cobertura Wimax.

Empreses tractores:

Continu Residencial:

Si Continu

Polígons:

Si Continu

Municipis:

No

Cobertura Wimax: Si SERVEI

ADSL:

Si

Accions de millora: 5.1 Contractació agregada de serveis avançats

5.2 Agregació de demanda per incentivar el desplegament de noves infraestructures

5.7 Incentivar el desplegament d'infraestructures de fibra òptica

5.9 Difondre l'ús de serveis existents al territori

(16)

Municipi: Montcada i Reixac Nom PAE Molí d'en Bisbe

Descripció: Forma part d’un conjunt de polígons que inclou: Can Tapioles, Molí d’en Bisbe, Foinvasa, La Granja, Martinet, Cadesbank i Can Masachs.

Es té coneixement de desplegaments de fibra en aquests polígons que pot facilitar el desplegament de serveis de nova generació al seu conjunt.

Disposa de cobertura Wimax.

Empreses tractores:

Continu Residencial:

Si Continu

Polígons:

Si Continu

Municipis:

No

Cobertura Wimax: Si SERVEI

ADSL:

Si

Accions de millora: 5.1 Contractació agregada de serveis avançats

5.2 Agregació de demanda per incentivar el desplegament de noves infraestructures

5.7 Incentivar el desplegament d'infraestructures de fibra òptica

5.9 Difondre l'ús de serveis existents al territori

(17)

Municipi: Montcada i Reixac Nom PAE Pla d'en Coll

Descripció: Adjacent al polígon Pla d’en Coll, amb que pot compartir accions de millora.

La proximitat a zones residencials (La Llagosta) pot facilitar el desplegament de noves infraestructures de nova generació.

La presència d’empreses tractores pot facilitar el desplegament de noves infraestructures de nova generació.

Disposa de cobertura Wimax a tot el polígon.

Empreses tractores: NISSAN MOTOR IBERICA, SA ENCOFRADOS J. ALSINA, SA PUNTO-FA, SL

CONDIS SUPERMERCATS, SA

Continu Residencial:

Si Continu

Polígons:

Si Continu

Municipis:

Si

Cobertura Wimax: Si SERVEI

ADSL:

Si

Accions de millora: 5.1 Contractació agregada de serveis avançats

5.2 Agregació de demanda per incentivar el desplegament de noves infraestructures

5.7 Incentivar el desplegament d'infraestructures de fibra òptica

5.9 Difondre l'ús de serveis existents al territori

(18)

Figure

Updating...

References

Related subjects :