EQUIPAMENTS. - La UOC i la Biblioteca. (Destacava la complementarietat dels dos serveis i les instal lacions i servei que prestaven).

Download (0)

Full text

(1)

EQUIPAMENTS

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES

Hi ha molts equipaments esportius. (Tot i que la persona que ho va comentar diu que desconeix força el tema, perquè no li

interessa massa l’esport.)

- La UOC i la Biblioteca. (Destacava la complementarietat dels dos serveis i les instal·lacions i servei que prestaven).

- Manquen places d’escola bressol. (Acord total del grup).

- Manca una sala polivalent en condicions o una aposta en ferm per millorar els existents: casal, teatre, sala concerts, etc. (Acord general).

- La piscina és cara i té molt poques prestacions pel preu.

- Sobre-utilització del pavelló (tot i que ningú del grup hi va, ho han sentit dir).

-(Algun membre del grup va destacar la biblioteca, però en un sentit negatiu, per la manca d’espai, la mala distribució del mateix, les cues que es generen, i els mals horaris que té.) (Després va comentar que feia dos anys que no hi anava).

- La biblioteca té un % de llocs d’estudi pràcticament zero en relació a tots els habitants que necessiten estudiar. L’espai està mal distribuït. (Un altre persona del grup creia que la biblioteca estava bé i sempre havia pogut estudiar, la que va fer l’afirmació feia força temps que no anava).

- L’ensenyament públic està “fatal”, tant a nivell de recursos humans com materials. (Una persona del grup no estava tant descontenta de l’ensenyament públic de Sant Feliu).

- Desnivell d’estatus de les escoles de la ciutat.

- EL casal de joves de vegades està impresentable.

- Manquen espais per a la joventut i deshabitació dels pocs que queden.

- Manquen espais per a joves.

- Manquen espais per joves, tant a nivell lúdic com a nivell associatiu.

(Hi havia un gran acord a l’hora de destacar la manca d’equipaments per joves i el mal estat dels que hi ha).

(2)

MEDI AMBIENT

(recursos, residus...)

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES

- Creació, ús i divulgació de la Deixalleria.

(Hi havia força acord en valorar la deixalleria i el reciclatge tot i que algú va criticar la manca de contenidors de reciclatge de restes orgàniques).

(Es va apuntar el fet de considerar innecessari fer campanyes de reciclatge, perquè la gent ja hauria de ser prou responsable i si no ja s’ho trobaran.)

- Un dels punts febles en relació al medi ambient és la manca de voluntat i participació de la ciutadania a l’hora de reciclar.

(Hi havia un acord general respecte aquest fet).

- Manca d’activisme permanent: manca un Consell d’acció ecològica enlloc de campanyes o diades concretes.

- Total desconeixement de la ciutadania respecte al riu. Manca de potenciació del riu com un espai lúdic i de conreu. I evitar-ne la negligència d’individus i empreses.

- Destrucció de la serra de Collserola pel creixement urbanístic.

- S’està construint a la muntanya i als espais naturals d’una manera exagerada i crec que insostenible (Mas Lluhí, Falguera II, etc.

(3)

TERRITORI

(cohesió territorial, diferències territorials)

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES

- Cohabitació de persones de diferents estatus econòmics i socioculturals en els barris nous.

(Tot i que es considerava en general que hi havia forces diferències a nivell de territori, tant per les persones que hi viuen com per l'urbanisme, la llengua i l’economia).

- Intent de distribució territorial dels equipaments. Ex: conservatori de música al barri Falguera.

(Val a dir, que la mateixa persona que va fer l’aportació va

considerar que, en general, hi havia força centralitat en relació als equipaments de la ciutat, però valorava l’esforç que s’està fent per descentralitzar.)

- No hi ha discriminacions entre barris. (Quan va desenvolupar el comentari va destacar el fet que una persona de qualsevol barri podia tenir bones relacions amb gent de qualsevol altre barri).

(una part del grup no van estar d’acord amb aquesta afirmació, perquè consideraven que hi ha barris on es concentren col·lectius de gent que no admet a la resta de persones, grups “feixistes”).

- Hi ha moltes diferències entre barris, tant econòmiques, com lingüístiques, urbanístiques, etc.

(Tot i que es reconeixia en general que en els nous barris s’ha intentat treballar aquest tema i es combinen pisos de protecció oficial amb els altres.)

- Diferents cultures per barris: Quan construeixen una zona nova (barri), segons els temps que vivim tendeixen a habitar-lo gent de la mateixa procedència, que tendeixen a tenir els mateixos

pensaments, visions, etc.

- Estigmatització i ”guetització” dels barris de construcció franquista.

- Creació de nuclis sub-urbans i descentralització del poble. (No va quedar clar quin era exactament el sentit de la paraula

descentralització).

- Tot està centrat al centre, és a dir, tot gira al voltant del centre, la resta de barris són dormitoris. El centre també, però una mica menys.

- Sant Feliu sembla una ciutat dormitori. (En el debat ho van relacionar amb la manca de vida associativa i les noves formes de vida).

(4)

IMMIGRACIÓ

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES

- Felicitar l’AFAP per la seva tasca amb els immigrants.

(Tot i que algun membre del grup discrepava, pel fet de considerar que és una entitat molt “municipalitzada”, està impulsada des de l’Ajuntament, i realitza tasques que hauria de fer el mateix Ajuntament. A més considerava que havia d’anar més enllà respecte a les tasques que realitza actualment.

- Oferta de recursos de l’Ajuntament, que tot i ser limitada permet acostar-se a la realitat de la immigració, però no al revés.

- La immigració genera inseguretat. (La resta del grup no estava d’acord, perquè consideren els immigrants com les “víctimes” no pas com els “culpables”. Paraules del moderador).

- Molts immigrants s’aprofiten de la solidaritat dels “autòctons”, en el sentit que s’escuden en la seva situació, però no posen de la seva part. (No es referia als ajuts públics que reben, sinó a l’hora de relacionar-se amb la resta de ciutadans.) (La resta del grup no estava d’acord, perquè consideren els immigrants com les

“víctimes” no pas com els “culpables”. Paraules del moderador).

- Els immigrants es troben completament desprotegits davant dels grups feixistes, a l'igual que altres grups socials.

- Manca d’actuació per crear una consciència ciutadana basada en la pluralitat per evitar l’augment d’un focus xenòfob ja existent.

- Ajuda insuficient als sectors de la població amb menys recursos i més dificultats. (Acord de la majoria dels assistents).

- L’Ajuntament no dona prou suport a les persones il·legals, empadronant-los, o utilitzant alguna eina que estic segura que en disposen.

- No hi ha prou facilitats per a tots els treballadors, per aprendre el català ni per “adaptar-se” amb comoditat. (Hi havia una persona del grup que considerava que ells tampoc posaven prou de la seva part).

(5)

ALTRES

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES

- Es va destacar el bus urbà. (Tot i que el trobaven car i una mica innecessari, només l’utilitzen la gent gran i els infants, perquè són els que tenen tarifes reduïdes). Tot i això, en general el consideren positiu.

- Gran precarietat laboral. I existència d’ETT’s.

- Les places públiques o els espais, perquè els nens juguin són poquíssimes, tant pels pocs que hi ha com per l’apropiació de l’espai públic d’alguns grups o col·lectius.

- Aviat començaran a construir el Trambaix i d’aquí a uns anys també el metro. Crec que s’estan creant infrastructures

innecessàries i que no s’han plantejat incrementar el pas dels transports públics millorant els que ja hi ha i no construir com uns bèsties. (Tot i que el grup considerava que seria bo potenciar els que ja es tenen alguns destacaven que el metro sí que seria

necessari, i el Trambaix, si el que fes fos unir els municipis del Baix Llobregat i no només portar a Barcelona).

- Tot i que Sant Feliu va ser declarada ciutat antifeixista no ho sembla, cada dia hi ha més grups neonazis pel poble. La solució no seria posar més policia (només augmentarien el número de

feixistes pel carrer), sinó que realment la ciutat no donés lloc a aquests grups.

- Permetre que hi hagi grups feixistes que es dediquen a trencar llibertats de moltes persones i la policia s’ho mira des de lluny.

(Un cop començat el debat va sortir la idea de...) – Manca de Pipi- cans.

Figure

Updating...

References

Related subjects :