FONS PERSONAL Descripció i inventari del fons

28  Download (0)

Full text

(1)

FONS PERSONAL

Descripció i inventari del fons

(2)

Descripció del fons personal

(3)

Servei d’arxiu municipal

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

Tel. 972 368 457 Fax. 972 373 181 A/e. arxiu@lloret.org

FITXA DE DESCRIPCIÓ.

1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

Codi país CAT 724 Codi arxiu SAMLM

Codi Fons 607

1.2. Nivell de descripció

Inventari de fons documental personal.

1.3. Títol

JOAN DOMÈNECH I MONER

1.4. Dates de formació

Dates de creació : 1935 – 2007

Dates d’agregació: 1965 circa – 2007

1.5. Volum i suport

Tres capses de documentació (0.3 ml), diverses unitats de biblioteca auxiliar i

tres carpetes de cartells de gran format.

2. ÀREA DE CONTEXT

2.1. Nom(s) del(s) productor(s)

Joan Domènech i Moner

2.2. Història de l’organisme / Biografia del productor

El senyor Joan Domènech, que ha estat i és un gran impulsor cultural, guarda

una rica col·lecció de cartells i fulletons d'activitats realitzades a la nostra

població. Conscient, però, de l'interès d'aquest tipus de documentació,

(4)

Servei d’arxiu municipal

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

Tel. 972 368 457 Fax. 972 373 181 A/e. arxiu@lloret.org

periòdicament fa entrega al Servei d’arxiu dels documents duplicats; d'aquesta

manera es podem completar la col·lecció de cartells i fulletons que es conserva

al nostre servei d’arxiu municipal.

D’altra banda el Sr. Domènech també ens manté al corrent de les novetats

editorials, literàries i periodístiques de la vila amb aportacions regulars de

diferents exemplars.

2.3. Història arxivística

La documentació s’ha anat concentrant al domicili del Sr. Domènech al llarg dels

anys fins l’actualitat com a producte de les seves activitats.

2.4. Dades sobre l’ingrès

El Sr. Domènech, des de que es va obrir aquest servei d’arxiu municipal, ha fet

diverses donacions de documentació.

La documentació ha arribat sempre en bon estat de conservació i no ha calgut

aplicar-hi cap mena de tractament o procediment de neteja.

3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

3.1. Abast i contingut informatius

La documentació ingressada ens mostra una àmplia panoràmica de la vida

econòmica, social, cultural i esportiva de la vila de Lloret des dels anys trenta fins

als nostres dies mitjançant les activitats, concerts, aplecs, festes i tornejos

anunciats en els cartells. El propi Sr. Domènech ha estat un promotor destacat

d’algunes d’aquestes activitats des dels diferents càrrecs i associacions en què

participa. És especialment remarcable la tasca desenvolupada com a alcalde de

Lloret entre 1979 i 1983.

3.2. Sistema d’organització

La documentació és encapsada en capses normalitzades i es troba en bones

condicions de conservació en els dipòsits del Servei d’arxiu municipal de Lloret

de Mar. Els cartells de gran format es troben desats en una carpeta

normalitzada.

(5)

Servei d’arxiu municipal

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

Tel. 972 368 457 Fax. 972 373 181 A/e. arxiu@lloret.org

L’organització documental s’ha fet seguint un quadre de classificació de caràcter

funcional.

3.3. Avaluació, tria i eliminació documental

Se n’ha fet un procés de tria i eliminació a causa de l’existència de còpies

múltiples d’alguns dels documents donats.

3.4. Increments documentals

És probable que el Sr. Domènech continuï aportant més documentació a aquest

fons en un futur pròxim.

4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

4.1. Condicions d’accés

La documentació d’aquest fons és d’accés públic, mentre es mantingui en bon

estat de conservació.

4.2. Condicions de reproducció

No es permet la reproducció si no és amb consentiment de la persona cedent o

donant i amb mitjans reprogràfics que no suposin perjudici per a la conservació

adequada de la documentació.

4.3. Llengua i escriptura

La pràctica totalitat de la documentació està redactada en català i castellà en

alfabet llatí. Alguns cartells i opuscles incorporen traduccions a altres llengües

europees com ara l’anglès, el francès o l’alemany.

4.4. Característiques físiques i requeriments tècnics

La documentació es conserva en dipòsits condicionats a una temperatura de

divuit graus Celsius i una humitat relativa del seixanta per cent.

En general es troba en bon estat de conservació. L’accés a la documentació es

pot fer de manera directa.

(6)

Servei d’arxiu municipal

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

Tel. 972 368 457 Fax. 972 373 181 A/e. arxiu@lloret.org

4.5. Instruments de descripció

Hi ha un inventari, en suport paper, disponible a la biblioteca auxiliar del Servei

d’arxiu. Tanmateix, l’inventari és consultable a pantalla d’ordinador mitjançant

una base de dades informàtica.

5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

5.1. Existència i localització dels originals

La major part de la documentació dipositada és original.

5.2. Existència i localització de reproduccions

No consta l’existència de còpies de la documentació dipositada.

5.3. Documentació relacionada

El Servei d’arxiu conserva també la col·lecció municipal de cartells i opuscles.

Alguna de les unitats documentals són coincidents. També trobem coincidència

amb exemplars d’altres fons personals, patrimonials i d’entitats (Ribera, Vilà,

Amics de la Sardana, etc.).

5.4. Bibliografia

Domènech i Moner, Joan: Lloret de Mar, Quaderns de la Revista de Girona,

núm. 38; Diputació de Girona, 1992.

6. ÀREA DE NOTES

6.1. Notes

No consta cap nota d’interès que s’hi pugui afegir.

7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

7.1. Autoria i data(es)

(7)

Servei d’arxiu municipal

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

Tel. 972 368 457 Fax. 972 373 181 A/e. arxiu@lloret.org

Descripció elaborada per Jordi Padilla Delgado sota la direcció de Joaquim

Daban i Massana, cap del Servei d’arxiu municipal de Lloret de Mar (agost

2007).

7.2. Fonts

La font fonamental utilitzada per a l’elaboració d’aquesta descripció ha estat el

contingut informatiu del mateix fons documental.

7.3. Regles o convencions

La descripció ha estat elaborada seguint la Norma de Descripció Arxivística de

Catalunya (NODAC), redactada segons les directrius de l’Associació d’Arxivers

de Catalunya i la Subdirecció general d’Arxius del Departament de Cultura de la

Generalitat de Catalunya.

(8)

Servei d’arxiu municipal

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

Tel. 972 368 457 Fax. 972 373 181 A/e. arxiu@lloret.org

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ.

607.- FONS PERSONAL JOAN DOMÈNECH I

MONER.

100.- ACCIONS, BONS I VALORS.

200.- CARTELLS I OPUSCLES.

201.- Activitats culturals.

202.- Economia i Turisme.

203.- Ensenyament.

204.- Esports.

205.- Exposicions.

206.- Festes.

207.- Mil·lenari 1966.

208.- Música.

209.- Política.

210.- Religió.

211.- Teatre.

300.- BIBLIOTECA AUXILIAR.

400.- HEMEROTECA.

(9)

Inventari del fons personal

(10)

PERSONAL : JOAN DOMÈNECH I MONER FONS SUBSECCIÓ SIG.SIST DATA ASSUMPTE

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar

607.100

ACCIONS, BONS I VALORS. SECCIÓ

SIG. TOP

Servei d'Arxiu Municipal

1879 / 1894 Dossier amb documentació relativa a l' ermita de Sant Quirze: una

certificació notarial de Josep Antoni Rodés i dos documents 086.67.5

1982 Títol deute públic municipal finançament obres edificació nova pista

atletisme. . . 66.424.12

(11)

PERSONAL : JOAN DOMÈNECH I MONER FONS ACTIVITATS CULTURALS SUBSECCIÓ SIG.SIST DATA ASSUMPTE

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar

607.201

CARTELLS I OPUSCLES SECCIÓ

SIG. TOP

Servei d'Arxiu Municipal

1980 circa 1r Concurs pintura zona residencial Cala Canyelles. . .

94.12.26

1982 50è aniversari vot femení a la Casa Cultura. . .

94.39.1

1988 Agenda activitats culturals , esportives i de lleure. . .

94.39.17

1990 APAC Associació Popular Amics Cultura : 10a Fira del Llibre i la Rosa

Sant Jordi / Homenatge a Josep Carner. . . BA.50.5

1988 APAC Associació Popular Amics Cultura : 15è aniversari mort Pablo

Ruíz Picasso. . . BA.50.4

1981 / 2001 Cartells i opuscles : Activitats Club Marina Casinet. . .

66.425.2

1974 / 1995 Cartells i opuscles : Activitats culturals , presentacions , conferències ,

cursos / Per anys. . . 66.423.9

1969 / 1988 Cartells i opuscles : Targetons invitació protocol actes públics / Per

anys. . . 66.424.10

1975 Club Marina Casinet : Convocatòria i ordre del dia de reunió general de

socis. . . 66.423.7

1981 Conferència Maria del Vilar Vilà sobre El món antic a la Selva. . .

94.39.8

1980 circa Conferències organitzades per regidoria Governació sobre salut

pública i seguretat ciutadana. . . 94.39.2

1977 Congrés Cultura Catalana : Jornada cloenda àmbit turisme a Lloret /

Creació Cesc. . . 94.12.28

1985 Edició 10a Calendari de Lloret de Mar Impremta Santa Cristina : Els

artesans per Joan Domènech. . . 94.12.6

1977 Edició 2a Calendari de Lloret de Mar Impremta Santa Cristina : Vaixells

i marina mercant per Esteve Fàbregas. . . 94.12.1

(12)

PERSONAL : JOAN DOMÈNECH I MONER FONS ACTIVITATS CULTURALS SUBSECCIÓ SIG.SIST DATA ASSUMPTE

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar

607.201

CARTELLS I OPUSCLES SECCIÓ

SIG. TOP

Servei d'Arxiu Municipal

1978 Edició 3a Calendari de Lloret de Mar Impremta Santa Cristina : Els

lloretencs a Amèrica per Esteve Fàbregas. . . 94.12.2

1979 Edició 4a Calendari de Lloret de Mar Impremta Santa Cristina : 9è

centenari ermita Santa Cristina , diades i llegendes per Esteve 94.12.3

1981 Edició 6a Calendari de Lloret de Mar Impremta Santa Cristina : 1r

centenari establiment Germanes Sant Josep , entitats i curiositats per 94.12.4

1982 Edició 7a Calendari de Lloret de Mar Impremta Santa Cristina :

Poetes , músics i pintors per Esteve Fàbregas. . . 94.12.5

1977 Homenatge a Josep de Togores. . .

94.39.3

1982 Inauguració Llar infants Lola Anglada. . .

94.39.10

1980 Inauguració Museu Municipal a Casa Cultura. . .

94.39.4

1980 Programa inauguració Casa Cultura. . .

94.39.9

(13)

PERSONAL : JOAN DOMÈNECH I MONER FONS ECONOMIA i TURISME SUBSECCIÓ SIG.SIST DATA ASSUMPTE

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar

607.202

CARTELLS I OPUSCLES SECCIÓ

SIG. TOP

Servei d'Arxiu Municipal

1982 Carta nàutica senyalització cables telefonia sector Mar Balear i costes

Països Catalans. . . 94.3.1

1974 / 1988 Cartells i opuscles : Promoció turística , establiments i locals

comercials i turístics , activitat econòmica / Per anys. . . 66.423.5

1979 Concurs bellesa Miss Espanya. . .

94.39.12

2005 circa Jardins Santa Clotilde : Imatge exterior diürna detall jardins i sirena /

Fotografia Trull / Creació Infante. . . 94.12.15

2005 circa Jardins Santa Clotilde : Imatge exterior diürna detall jardins i sirena /

Fotografia Trull / Creació Infante. . . 94.12.15

1980 circa Lloret day + night : Imatge tors femení nu en forma de lletres nom

Lloret amb orla negra / Creació Program + Dis Art. . . 94.3.4

1980 circa Lloret day + night : Imatge tors femení nu en forma de lletres nom

Lloret amb orla negra / Creació Program + Dis Art. . . 94.3.4

1983 Lloret de Mar : Dibuix perspectiva axonomètrica no realista nucli urbà

amb els edificis més destacats / Autor Javier Pons Vivancos. . . 94.3.5

1983 Lloret de Mar : Dibuix perspectiva axonomètrica no realista nucli urbà

amb els edificis més destacats / Autor Javier Pons Vivancos. . . 94.3.5

1980 circa Lloret de Mar Costa Brava Catalunya Espanya : Mosaic imatges

diverses vistes vila amb orla negra / Creació Forja. . . 94.12.16

1983 Programa Dia Mundial Turisme. . .

94.39.15

1989 Restaurant El Trull : Revetlla de Sant Joan amb l' orquestra Janio

Martí. . . BA.50.13

(14)

PERSONAL : JOAN DOMÈNECH I MONER FONS Ensenyament SUBSECCIÓ SIG.SIST DATA ASSUMPTE

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar

607.203

CARTELLS I OPUSCLES SECCIÓ

SIG. TOP

Servei d'Arxiu Municipal

1976 / 1991 Cartells i opuscles : Ensenyament , escolaritat , cursos per a adults /

Per anys. . . 66.424.6

(15)

PERSONAL : JOAN DOMÈNECH I MONER FONS ESPORTS SUBSECCIÓ SIG.SIST DATA ASSUMPTE

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar

607.204

CARTELLS I OPUSCLES SECCIÓ

SIG. TOP

Servei d'Arxiu Municipal

1981 1r Motocross Lloret de Mar. . .

94.12.7

1989 1r Open escacs Penya Barcelonista Lloret / Creació Pere Rovira. . .

94.12.22

1981 1r Ral·li Lloret de Mar Clàssics Esportius / Creació Forja. . .

94.12.10

1966 1r Ral·li París Lloret Amics Cotxes Veterans Mil·lenari : Cursa vehicles

històrics / Creació Alexandre Giner. . . 94.12.27

1980 2n Trial motociclisme Lloret de Mar. . .

94.12.18

1984 32è Ral·li Costa Brava Lloret de Mar. . .

94.12.8

1979 3r Torneig internacional futbol juvenil Lloret. . .

94.12.14

1972 3r Trofeu Turbo concurs internacional pesca submarina / Creació

Queb. . . 94.39.7

1966 5a Copa Internacional Museus Automòbil París Lloret Montecarlo :

Cursa vehicles històrics. . . 94.12.12

1967 6a Copa Internacional Museus Automòbil Marsella Lloret Andorra :

Cursa vehicles històrics. . . 94.12.13

1955 circa Campo de deportes del Aspirantado de Acción Católica : Lloret

Deportivo. . . 94.3.2

1979 / 1990 Cartells i opuscles : Esports / Per anys. . .

66.424.4

(16)

PERSONAL : JOAN DOMÈNECH I MONER FONS EXPOSICIONS SUBSECCIÓ SIG.SIST DATA ASSUMPTE

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar

607.205

CARTELLS I OPUSCLES SECCIÓ

SIG. TOP

Servei d'Arxiu Municipal

1976 / 1991 Cartells i opuscles : Exposicions / Per anys. . .

66.424.3

1990 Casino de Lloret de Mar : Exposició pintura A. Bernaerts. . .

BA.50.3

1989 Exposició aquarel·les Jordi Baijet i Achón. . .

BA.50.6

1989 Exposició olis Maria Lanchas. . .

BA.50.7

(17)

PERSONAL : JOAN DOMÈNECH I MONER FONS FESTES SUBSECCIÓ SIG.SIST DATA ASSUMPTE

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar

607.206

CARTELLS I OPUSCLES SECCIÓ

SIG. TOP

Servei d'Arxiu Municipal

1981 25è aniversari del Club Marina Casinet 1955-1981. . .

BA.50.2

1969 2n Aplec Sardana / Creació AG Cuscó. . .

94.12.23

1970 3r Aplec Sardana / Creació AG Cuscó. . .

94.12.24

1989 6a Trobada esbarts dansaires de Lloret i 4a de les comarques Girona /

Creació Josep Maria Barba. . . 94.12.20

1980 circa Ban salutació Alcalde Joan Domènech i Moner amb motiu Festa Major

Santa Cristina : Imatge exterior diürna Ball Plaça. . . 94.12.25

1985 / 1998 Cartells i opuscles : Bitllets i tiquets sortejos i sopars. . .

66.424.11

1992 / 2002 Cartells i opuscles : Festa infantil anual del Club Marina Casinet / Per

anys. . . 66.425.1

1955 / 1980 Cartells i opuscles : Festes , festes majors , Carnaval , aplecs ,

activitats festives , Xino Xano i altres associacions / Per anys. . . 66.424.1

1981 / 1994 Cartells i opuscles : Festes , festes majors , Carnaval , aplecs ,

activitats festives / Per anys. . . 66.424.2

1969 / 1989 Cartesll i opuscles : Felicitacions Nadal Ajuntament / Per anys. . .

66.424.9

2001 Città di Bolsena : Programa Festa Major Santa Cristina. . .

94.3.3

1983 Festa i Aplec dels Perdons. . .

94.39.19

1989 Festa Major Santa Cristina : Imatge exterior diürna façana Casa de la

Vila / Fotografia Mas / Creació Josep Maria Barba. . . 94.12.17

1988 Passi de la Caravana de la Flama de la Sardana per Lloret. . .

BA.50.12

(18)

PERSONAL : JOAN DOMÈNECH I MONER FONS FESTES SUBSECCIÓ SIG.SIST DATA ASSUMPTE

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar

607.206

CARTELLS I OPUSCLES SECCIÓ

SIG. TOP

Servei d'Arxiu Municipal

1981 Programa Carnaval amb actuació grup La Fura dels Baus. . .

94.39.18

1972 Programa Festa Major Sant Romà. . .

BA..

1975 - 1978 Programes Festa Major Sant Romà. . .

66.423.3

1988 Programes Festa Major Santa Cristina. . .

66.424.7

(19)

PERSONAL : JOAN DOMÈNECH I MONER FONS Mil·lenari 1966 SUBSECCIÓ SIG.SIST DATA ASSUMPTE

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar

607.207

CARTELLS I OPUSCLES SECCIÓ

SIG. TOP

Servei d'Arxiu Municipal

1966 Cartells i opuscles : Programa representacions Gran Teatre del Liceu

Mil·lenari. . . 66.423.8

(20)

PERSONAL : JOAN DOMÈNECH I MONER FONS MÚSICA SUBSECCIÓ SIG.SIST DATA ASSUMPTE

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar

607.208

CARTELLS I OPUSCLES SECCIÓ

SIG. TOP

Servei d'Arxiu Municipal

1988 21è Aplec Sardana. . .

94.12.11

1989 3r Concert en honor de Santa Cecília. . .

BA.50.11

1979 Amics de la Sardana de Lloret de Mar : 11è Concurs Musical Sardanes

a Lloret. . . BA.49.24

1975 circa Cantada havaneres a Sa Caleta. . .

94.39.5

1974 / 1980 Cartells i opuscles : Actuacions musicals , orquestres , solistes , cors ,

havaneres , grups , sardanes / Per anys. . . 66.423.1

1981 / 1990 Cartells i opuscles : Actuacions musicals , orquestres , solistes , cors ,

havaneres , grups , sardanes / Per anys. . . 66.423.2

1976 Concert 6è centenari Obreria Santa Cristina : Jazz amb Nice's All Stars

/ Autor Josep Maria Barba / Creació AG Cuscó. . . 94.12.9

1980 Concert Coral Polifònica Calella. . .

94.39.22

1988 Extraordinari concert nadales pel Cor Maragall a església parroquial

Sant Romà de Lloret. . . BA.50.10

1981 Festivals de música d' estiu. . .

BA.49.23

1981 Festivals Música Estiu. . .

94.12.21

1983 Menéndez i Aleyxandre , A. : Música als quatre vents / Romà Escalas i

Albert Romaní. . . BA.50.14

1989 / 1996 Obreria Santa Cristina : Extraordinari Concert a església parroquial de

Sant Romà / Per anys. . . BA.50.8

1997 Obreria Santa Cristina : Extraordinari Concert Orquestra Simfònica

Empordà Llenguadoc Rosselló i Orfeó Manresà amb Carles Coll. . . BA.50.9

(21)

PERSONAL : JOAN DOMÈNECH I MONER FONS MÚSICA SUBSECCIÓ SIG.SIST DATA ASSUMPTE

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar

607.208

CARTELLS I OPUSCLES SECCIÓ

SIG. TOP

Servei d'Arxiu Municipal

1978 Programa actuacions bandes música estrangeres i de Blanes. . .

94.39.23

(22)

PERSONAL : JOAN DOMÈNECH I MONER FONS POLÍTICA SUBSECCIÓ SIG.SIST DATA ASSUMPTE

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar

607.209

CARTELLS I OPUSCLES SECCIÓ

SIG. TOP

Servei d'Arxiu Municipal

1980 circa Ajuntament de Lloret : Ajudeu a mantenir la platja neta. . .

94.39.14

1979 Ban Alcalde Joan Domènech i Moner contra incivisme i vandalisme a la

via pública amb signatura original. . . 94.39.6

1981 Ban Alcalde Joan Domènech i Moner sobre visita President Generalitat

Jordi Pujol. . . 94.39.20

1969 / 1988 Cartells i opuscles : Política , civisme , inauguracions , bans ,

seguretat , protocol / Per anys. . . 66.424.5

1981 Conferència Situació urbanística a les platges de Lloret i Fenals. . .

94.39.13

1981 Quadre horaris comercials autoritzats. . .

94.39.16

(23)

PERSONAL : JOAN DOMÈNECH I MONER FONS RELIGIÓ SUBSECCIÓ SIG.SIST DATA ASSUMPTE

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar

607.210

CARTELLS I OPUSCLES SECCIÓ

SIG. TOP

Servei d'Arxiu Municipal

1979 / 1985 Cartells i opuscles : Religió , actes religiosos / Per anys. . .

66.424.8

(24)

PERSONAL : JOAN DOMÈNECH I MONER FONS TEATRE SUBSECCIÓ SIG.SIST DATA ASSUMPTE

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar

607.211

CARTELLS I OPUSCLES SECCIÓ

SIG. TOP

Servei d'Arxiu Municipal

1983 1es Jornades de Lloret a Madrid : Terra Baixa pel Casal de l' Obrera /

Biografia Pere Codina i Mont. . . BA.50.16

1935 / 1989 Cartells i opuscles : Teatre , actuacions teatrals , òpera , dansa i arts

escèniques / Per anys. . . 66.423.6

1981 Casa Cultura : Plets i olles de Jean Racine pel grup La Sínia. . .

94.39.11

1980 circa Festivals Estiu : Els Joglars Olympic Man Movement / La Trinca Nou

de Trinca. . . 94.12.19

1935 La Talia Lloretenca : Vetllada dedicada a Johann Sebastian Bach i

interpretació de La Casa de les bruixes. . . 94.39.21

1945 Parròquia de Sant Romà de Lloret de Mar : Programa 25è aniversari

del Saló teatre de la Catequesi. . . BA.49.22

1988 Teatre : Brams o la Kumèdia dels Herrors amb Sergi López pel

Llamp. . . BA.50.15

(25)

PERSONAL : JOAN DOMÈNECH I MONER FONS SUBSECCIÓ SIG.SIST DATA ASSUMPTE

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar

607.300

BIBLIOTECA AUXILIAR SECCIÓ

SIG. TOP

Servei d'Arxiu Municipal

2007 Celina : Calada de versos. . .

BA..

1992 / 2002 Col·lecció Quaderns de la Revista de Girona : Núms. 37 Els

monuments megalítics / 70 Osor / 75 Les campanes / 81 Santa Pau / BA..

2006 Domènech i Moner , Joan : 50è aniversari Club Marina Casinet. . .

BA..

2006 Domènech i Moner , Joan : 50è aniversari Club Nàutic Lloret de Mar. . .

BA..

2005 Domènech i Moner , Joan : Josep Viader i Moliner . De la música de

cobla a la polifonia. . . BA..

2006 Domènech i Moner , Joan / Juan i Nebot , Maria Antònia : El Ball de

Plaça i l'Obreria de Santa Cristina de Lloret de Mar. . . BA..

1987 Gispert i Regualta , Narcís : Com jo vaig viure la guerra 1936 - 1939 .

Memòries. . . BA.37.9

1969 Lambert i Caminal, Joan Baptista: La Festa de Santa Cristina, suite

simfònica d'ambient popular en quatre temps, versió per a orquestra 86.66.1

1969 Lambert i Caminal, Joan Baptista: La Festa de Santa Cristina, suite

simfònica d'ambient popular en quatre temps, versió per a orquestra 86.66.2

1969 Lambert i Caminal, Joan Baptista: La Festa de Santa Cristina, suite

simfònica d'ambient popular en quatre temps, versió per a orquestra 86.67.1

1969 Lambert i Caminal, Joan Baptista: La Festa de Santa Cristina, suite

simfònica d'ambient popular en quatre temps, versió per a orquestra 86.67.2

1969 Lambert i Caminal, Joan Baptista: La Festa de Santa Cristina, suite

simfònica d'ambient popular en quatre temps, versió per a orquestra 86.67.3

1969 Lambert i Caminal, Joan Baptista: La Festa de Santa Cristina, suite

simfònica d'ambient popular en quatre temps, versió per a orquestra 86.68.2

(26)

PERSONAL : JOAN DOMÈNECH I MONER FONS SUBSECCIÓ SIG.SIST DATA ASSUMPTE

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar

607.400

HEMEROTECA SECCIÓ

SIG. TOP

Servei d'Arxiu Municipal

1977 / 1982 Butlletí Obreria Santa Cristina. . .

66.423.4

2001 Efemèrides de Lloret : Recull d ' esdeveniments destacables de la

història local. . . 66.423.11

2012 Esborranys i informació recollida per a elaboració de llibres i treballs d'

investigació : transcripció de la documentació relativa a Santa Cristina 086.67.4

2003 Fotocòpia ressenya biogràfica Antònia Parés i Macià. . .

66.423.10

(27)

Inventari cartes nàutiques

(28)

INVENTARI GENERAL

FOTO ST / NOTES

TITOL / TEMA / AUTORIA

JOAN DOMÈNECH I MONER

FONS CARTELLS I OPUSCLES SECCIÓ SIG.SIST 607.202... SUBFONS 607 202 ECONOMIA I TURISME SUBSECCIÓ ANYS

SUPORT CARTES NÀUTIQUES

Bird's-Eye View of the Great Suspension Bridge. New York City. / Pont de Brooklyn

1883 92.1.10

Dibuix a ploma i color del pont de Brooklyn.

Dins de Col·lecció Amorós fins 30/10/2012 / No és una carta nàutica sino un cartell litografia.

Figure

Updating...

References