Carrer d Àngel Guimerà Sant Cugat del Vallès

Texto completo

(1)
(2)

Carrer d’Àngel Guimerà 2

08173 Sant Cugat del Vallès

Més informació / más información:

www.centresculturals.santcugat.cat facebook.com/centredartmaristany maristany@santcugat.cat

(3)

CAT

Pintura i altres impureses pren com a punt de partida la pintura per apropar-se a les substàncies que interfereixen en la apropar-seva puresa i configuren

propostes que s’aproximen al concepte de contaminació i de resistència. Entenem impuresa com la intromissió d’una sèrie de partícules que, d’alguna manera, deterioren o canvien les qualitats primigènies d’un element i li fan perdre la seva puresa.

Aquests treballs, ens parlen de la condició de la pintura en l’actualitat i de com entenem aquesta disciplina. Són molts els ingredients que es barregen en les arts plàstiques generant propostes i obres que no necessàriament han d’estar en una classificació o en una altra. Si pensem en la pintura com un concepte veiem com aquesta es transfigura en un desenvolupament d’idees que són materialitzades mitjançant el pigment -o no-. Són molts els treballs artístics que ens parlen de la pintura servint-se de recursos com la fotografia, el vídeo, l’escultura o la instal·lació, entre d’altres.

Aquestes “altres impureses” són les que apareixen materialitzades en la pintura i són les que, en aquest sentit, adquireixen protagonisme en aquesta exposició col·lectiva. Els nou artistes seleccionats se serveixen de la pintura com a punt de partida. Des de la pintura en estat pur com a tradició de les avantguardes en l’obra de Manolo Belzunce a la pintura com a gest i com a expressió d’una societat violenta en la proposta d’Eduardo Balanza. Sergio Porlán s’introdueix en l’espai domèstic per dotar-lo d’un sentit simbòlic;

Miguel Fructuoso revisa aspectes de la pròpia pintura alhora que s’endinsa en temàtiques com la crisi, la corrupció o el pensament; Sonia Navarro se serveix de materials com la tela o el brodat; Juan Sánchez, de l’acte de fregar, d’una manera atzarosa, pinta els seus Pintura(s) a la fregona; Gil Antonio Munuera rescata conceptes mínims de la naturalesa; Ana Martinez genera una proposta d’instal·lació a força de dibuixos, objectes i pintures, mentre Pedro Guirao planteja uns paisatges sonors.

Aquests treballs reflecteixen diferents formes d’abordar la pintura, des l’apropament a un altre temps fins a la reproducció del nostre. L’acció artística, en cert sentit, s’entén com un acte de resistència, com un diàleg continu amb el seu context però també amb la seva herència. El món de

l’art s’estén a aspectes de caràcter social, polític, cultural ... Són molts els creadors que busquen revelar o representar la realitat de la nostra iconosfera contemporània.

Vivim en un món en el qual som consumidors massius d’imatges, en què ingerim, digerim i vomitem imaginaris del nostre entorn d’una forma gairebé inconscient. Aquestes obres, d’una forma natural, repeteixen, reprenen, revisen i proposen aspectes que han estat treballats o que estan generant-se de forma paral·lela i potser desconeguin.

Pintura i altres impureses cerca endinsar-se a la pintura en estat pur per pervertir i continuar amb un recorregut que ens convida a capbussar-nos en diferents narratives pictòriques de la mà d’aquests nou artistes amb els seus nou propostes pictòriques.

(4)

CAST

Pintura y otras impurezas toma como punto de partida la pintura para acercarse a las sustancias que interfieren en su pureza y configuran

propuestas que se aproximan al concepto de contaminación y de resistencia. Entendemos impureza como la intromisión de una serie de partículas que, de alguna manera, deterioran o cambian las cualidades primigenias de un elemento y le hacen perder su pureza.

Estos trabajos, nos hablan de la condición de la pintura en la actualidad y de cómo entendemos esta disciplina. Son muchos los ingredientes que se mezclan en las artes plásticas generando propuestas y obras que no necesariamente deben estar en una clasificación o en otra. Si pensamos en la pintura como un concepto vemos cómo ésta se transfigura en un desarrollo de ideas que son materializadas a través del pigmento -o no-. Son muchos los trabajos artísticos que nos hablan de la pintura sirviéndose de recursos como la fotografía, el vídeo, la escultura o la instalación, entre otros.

Estas “otras impurezas” son las que aparecen materializadas en la pintura y son las que, en este sentido, adquieren protagonismo en esta exposición colectiva. Los nueve artistas seleccionados se sirven de la pintura como punto de partida. Desde la pintura en estado puro como tradición de las vanguardias en la obra de Manolo Belzunce a la pintura como gesto y como expresión de una sociedad violenta en la propuesta de Eduardo Balanza. Sergio Porlán se introduce en el espacio doméstico para dotarlo de un sentido simbólico; Miguel Fructuoso revisa aspectos de la propia pintura a la vez que se adentra en temáticas como la crisis, la corrupción o el pensamiento; Sonia Navarro se sirve de materiales como la tela o el bordado; Juan Sánchez, desde el acto de fregar, de una forma azarosa, pinta sus Pintura(s) a la fregona; Gil Antonio Munuera rescata conceptos mínimos de la naturaleza; Ana Martinez genera una propuesta instalativa a base de dibujos, objetos y pinturas, mientras Pedro Guirao plantea unos paisajes sonoros.

Estos trabajos reflejan diferentes formas de abordar la pintura, desde un acercamiento a otro tiempo hasta la reproducción del nuestro. La acción artística, en cierto sentido, se entiende como un acto de resistencia, como un diálogo continuo con su contexto pero también con su herencia. El mundo

del arte se extiende a aspectos de carácter social, político, cultural… Son muchos los creadores que buscan revelar o representar la realidad de nuestra iconosfera contemporánea.

Vivimos en un un mundo en el que somos consumidores masivos de

imágenes, en el que ingerimos, digerimos y vomitamos imaginarios de nuestro entorno de una forma casi inconsciente. Estas obras, de una forma natural, repiten, retoman, revisan y proponen aspectos que han sido trabajados o que están generándose de forma paralela y tal vez desconozcan.

Pintura y otras impurezas busca adentramos en la pintura en estado puro para pervertirla y continuar con un recorrido que nos invita a zambullirnos en diferentes narrativas pictóricas de la mano de estos nueve artistas con sus nueve propuestas pictóricas.

(5)

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES (CAT) (Pintura i la impuresa urbana)

Taller de pintura amb plantilles. A càrrec d’Aram Rah, artista.

Dissabte 1 d’octubre, a les 11:30h adreçat a joves de 12 a 16 anys Dissabte 19 de novembre, a les 17:30h, públic general

Visites/debats oberts a l’exposició Dijous 27 d’octubre, a les 20:00 h

Donant una volta al concepte de visita comentada, a partir de l’exposició inci-tarem al debat col·lectiu del paper passat, present i futur de la pintura dins de l’art contemporani partint de o amb les obres de l’exposició

Xerrada

La pintura fora de lloc, a càrrec de David Armengol, comissari d’exposicions Dijous 10 de novembre, a les 19:30 h

Visites/debats oberts a l’exposició Dijous 17 de novembre, a les 20:00 h

(Pintura i la impuresa sonora)

La sardana huertana. Taller d’art sonor de l’artista Fito Conesa Dijous 24 de novembre, a les 19:30 h

A partir de l’anàlisi de la sardana (Catalunya) i els cants del món “huertano” (Múrcia), intentarem portar a terme la idea de construir una sola composició. Construir una sola peça sonora més experimental i remixada. Mitjançant samplers d’ambdues i un sistema de composició per colors (vinculats a sons), Murcia serà catalana i la sardana una mica més “pimentera y huertana”. (Pintura i la impuresa cinèfila)

Projecció de la pel·lícula “Cradle will rock” (A baix el teló) de Tim Robbins (1999)

Dijous 1 de desembre a les 19:00 h

(6)

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (CAST) (Pintura y la impureza urbana)

Taller de pintura con plantillas. A cargo de Aram Rah, artista.

Sábado 1 de octubre, a las 11: 30h dirigido a jóvenes de 12 a 16 años Sábado 19 de noviembre, a las 17: 30h, público general

Visitas / debates abiertos a la exposición Jueves 27 de octubre, a las 20:00 h

Jueves 17 de noviembre, a las 20:00 h

Dando una vuelta al concepto de visita comentada, a partir de la exposición incitar al debate colectivo del papel pasado, presente y futuro de la pintura dentro del arte contemporáneo partiendo de o con las obras de la exposición. Conferencia

La pintura fuera de lugar, por David Armengol, comisario de exposiciones y colaborador de la exposición.

Jueves 10 de noviembre, a las 19:30 h

(Pintura y la impureza sonora)

La sardana huertana. Taller de arte sonoro del artista Fito Conesa Jueves 24 de noviembre, a las 19:30 h

A partir del análisis de la propia sardana (Cataluña) y los cantos del mundo huertano (Murcia). Abordaremos, a modo de verbena / taller, la idea de con-struir una sola composición. Unir ambas propuestas musicales en una más experimental y remixada. Mediante samplers de ambas y un sistema de com-posición por colores (vinculados a sonidos), Murcia será catalana y la sardana un poco más pimentero y huertana.

(Pintura y la impureza cinéfila)

Proyección de la película "Cradle will rock" (Abajo el telón) de Tim Robbins (1999)

Jueves 1 de diciembre a las 19:00 h

(7)
(8)

EDUARDO BALANZA

(Múrcia , 1971)

El seu treball gira entorn la música, el so, les tendències urbanes i

l’arqueologia tecnològica. Els seus projectes, de caràcter multidisciplinari, a través de diferents mitjans com l’escultura, la fotografia, el vídeo o la instal·lació, agafen referencies urbanes per desenvolupar una obra basada en l’apropiació, la cultura del dance, les pistes de ball, la radio difusió, la tecnologia obsoleta i les relacions humanes. El seu camp d’investigació es centra en la visualització de les tendències musicals i la seva interpretació sociològica. Aquests treballs es mesclen d’una forma permanent amb la seva radio performance Radio Cobra, amb la que realitza diferents accions en contextos de galeries i fires d’art, museus, centres d’art, festivals de música i teatre…etc

Su trabajo gira en torno a la música, el sonido, las tendencias urbanas y la arqueología tecnológica. Sus proyectos, de carácter multidisciplinar, a través de diferentes medios como la escultura, la fotografía, el video o la instalación, toman referencias urbanas para desarrollar una obra basada en la apropiación, la cultura del dance, las pistas de baile, la radio difusión, la tecnología obsoleta y las relaciones humanas. Su campo de investigación se centra en la visualización de las tendencias musicales y su interpretación sociológica Estos trabajos se mezclan de una forma permanente con su radio performance Radio Cobra, con la que realiza diferentes acciones en contextos de galerías y ferias de arte, museos, centros de arte, festivales de música y teatro, etc.

Máscaras, 2016

Tríptico. 130 x 100 cm. – 4 unidades Óleo y spray sobre papel

(9)

MANOLO BELZUNCE

(Lorca, 1944)

Es va entregar a la creació com a sortida a la bogeria. La soledat de l’estudi, els viatges, les lectures, els canvis de lloc i de ciutat van ser essencials, però també els gestos i els colors dels seus apreciats metres, Picasso i Matisse, que van conformar la seva personalitat artística, així com el constant treball de moltes hores i jornades que han estat el regal de la vida. Segurament si tingués que néixer de nou tornaria a escollir aquest destí ple d’interrogants, d’angoixa enfront de l’avenir i de les necessitats sempre incertes i a vegades fortament negatives. Però així és la creació, un mondo cane, una aventura del desastre i al mateix temps una comunió mà a mà amb la vida que és finalment, el sentit de tots els fets.

Se entregó a la creación como una salida a la locura. La soledad del estudio, los viajes, las lecturas, los cambios de lugar y de ciudad fueron esenciales, pero también los gestos y los colores de sus apreciados maestros, Picasso y Matisse, que conformaron su personalidad artística, así como el constante trabajo de muchas horas y jornadas que han sido el regalo de la vida. Seguramente si tuviera que nacer de nuevo volvería a elegir ese destino pleno de interrogantes, de angustia frente al porvenir y de las necesidades siempre inciertas y, a veces, ferozmente negativas. Pero eso es la creación, un mondo cane, una aventura del desastre y al mismo tiempo una comunión mano a mano con la vida que es al final el sentido de todos los hechos.

Los Estudios, 2013-2014 Acrílico sobre tabla 122 x 93 cm. / 130 x 130 cm.

(10)

MIGUEL FRUCTUOSO

(Múrcia , 1971)

Els seus interessos han estat lligats sempre a l’ofici de pintor i a la pintura. La seva obra parteix de la pintura com a suport que suporta la pintura, d’aquí el títol de la seva exposició al Palau Almudí i la Twin Gallery Pintar Pintura. Fructuoso planteja una cerca de l’avenir i el misteri de l’univers pictòric. Al mateix temps l’entrellaça amb qüestions del nostre temps que, d’una forma directa planteja en els seus treballs.

Sus intereses han estado ligados siempre al oficio de pintor y a la pintura. Su obra parte de la pintura como soporte que soporta pintura, de ahí el título de su exposición en el Palacio Almudí y Twin Gallery Pintar Pintura. Fructuoso plantea una búsqueda del devenir y encrucijadas del universo pictórico. Al mismo tiempo la entrelaza con cuestiones de nuestro tiempo que, de una forma directa, plantea en sus trabajos.

Héroes (Nietzsche, Picabia, Rimbaud, Huxley)

(de la serie No llores por mi argentaría), 2014 Políptico. 100 x 81 cm. c/u (4 uds.)

(11)

PEDRO GUIRAO

(Múrcia , 1972)

Encara que en els seus inicis la imatge i el pictòric van ser elements impor-tants, els seus treballs mai han estat purs, en aquest sentit, allò visual es rela-ciona amb elements que ho complementen, ho amplien o inclús ho qüestionen. Les seves obres no son alienes als contextos (espacial, social, polític…) en els que es desenvolupen, on l’aspecte processual dels contextos són una part fonamental de cada proposta.

En els últims anys el so està present com material i com a mitjà fent que les seves obres deixin de ser eminentment visuals per convertir-se en diàlegs entre so, imatge, memòria, paisatge i territori. Actualment gran part de la seva activitat esta estretament vinculada a projectes escènics on experimenta i investiga sobre les capacitats dramàtiques i espacials del so.

Aunque en sus inicios la imagen y lo pictórico fueron elementos importantes, sus trabajos nunca han sido “puros” en este sentido, lo visual se relaciona con elementos que lo complementan, lo amplían o incluso lo cuestionan. Sus obras no son ajenas a los contextos (espacial, social, político...) en los que se desarrollan, siendo una parte fundamental de cada propuesta y su aspecto procesual.

En los últimos años el sonido está presente como material y como medio, haci-endo que sus obras dejen de ser eminentemente visuales para convertirse en diálogos entre sonido, imagen, memoria, paisaje y territorio. Actualmente gran parte de su actividad está estrechamente vinculada a proyectos escénicos donde experimenta e investiga sobre las capacidades dramáticas y espaciales del sonido.

Badlands (Sonata), 2016 Instalación. Medidas variables Atril, dibujo, collage y audio

(12)

ANA MARTÍNEZ

(Múrcia , 1975)

Des de l’abstracció fins a un simbolisme figuratiu i detallista, en el seu treball ha utilitzat estils molt diferents. La connexió amb l’espai, la relació del cos amb processos interns i externs, les formes d’habitar, són temes constants en la seva obra, realitzada en diversos suports: dibuixos,

instal·lació, pintura i vídeos. Actualment els seus treballs utilitzen, sobretot, el paper, la pintura i el dibuix. A la seva obra trobem un intent constant de reflexionar sobre conceptes universals que son plantejats des d’una perspectiva intima i personal.

Desde la abstracción hasta un simbolismo figurativo y detallista, en su trabajo ha utilizado estilos muy diferentes. La conexión con el espacio, la relación del cuerpo con procesos internos y externos, las formas de habitar, vienen siendo temas constantes en su obra, realizada en diversos medios: dibujos, instalación, pintura y vídeo. Actualmente sus trabajos se sirven, sobre todo, del papel, la pintura y el dibujo. En su obra encontramos un intento constante de reflexionar sobre conceptos universales que son planteados desde una perspectiva de lo íntimo y personal.

Time-lapse, 2016

Instalación, medidas variables

(13)

GIL ANTONIO MUNUERA

(Múrcia , 1980)

Les relacions de polaritat i semblança entre art i ciència, cultura i

naturalesa, son la base del seu treball. El seu interès resideix especialment en l’estudi de la matèria en estat i transformació, en el món subtil i

imperceptible des del que es genera la forma. Assumint diferents rols segons la naturalesa de cada projecte, l’estil i les preocupacions formals es veuen relegades a una cerca de l’experimentació i les revelacions del mitjà. Al llarg del seu treball trobem com es repeteixen temes com la visió, els espais de transició físic-tecnològics, l’embrionari o l’ocult, alhora que aquests conceptes li han servit per endinsar-se en les nocions d’ordre, caos, control i atzar.

Las relaciones de polaridad y semejanza entre arte y ciencia, cultura y naturaleza, son la base de su trabajo. Su interés reside especialmente en el estudio de la materia en estado e transformación, en el mundo sutil e imperceptible desde que se genera la forma. Asumiendo diferentes roles según la naturaleza de cada proyecto, el estilo y las preocupaciones formales se ven relegadas a una búsqueda de la experimentación y las revelaciones del medio. A lo largo de su trabajo encontramos cómo se repiten temas como la visión, los espacios de transición

físico-tecnológicos, lo embrionario o lo oculto, al tiempo que estos conceptos le han servido para adentrarse en nociones de orden y caos, control y azar.

Exáptación , 2016

Tintas pigmentadas sobre tela

(14)

SONIA NAVARRO

(Puerto Lumbreras, 1975)

La seva obra ens parla de la impossibilitat de moviment i les tasques de la llar femenines. Per això utilitza materials relacionats amb la costura com el fil, les agulles o la tela. En les seves ultimes obres, des de diferents mitjans com l’escultura, la instal·lació, la fotografia o el dibuix, qüestiona elements lligats a la ciutat i a la llibertat, proposant problemes vinculats amb la jerarquia de generes en l’àmbit rural i reflexionant sobre la constant lluita de les dones i dels patrons establerts.

Su trabajo nos habla de la imposibilidad de movimiento y las labores del hogar femeninas. Para ello se sirve de materiales relacionados con la costura como hilo, agujas o telas. En sus últimas obras, desde diferentes medios como la escultura, la instalación, la fotografía o el dibujo, cuestiona elementos ligados a la ciudad y a la libertad, proponiendo problemas vinculados con la jerarquía de géneros en el ámbito rural y reflexionando sobre la constante lucha de las mujeres y los patrones establecidos.

Black escai, 2016

Collage de tejido sintético e hilo 210 x 60 cm

(15)

SERGIO PORLÁN

(Lorca, 1983)

L’obra de Sergio Porlán cerca generar un espai d’excepció, a través dels procediments de l’art, per enfrontar a l’espectador a un món construït, artificiós i distanciat de la percepció quotidiana de les coses, un lloc que pretén ser a la vegada sensual, enigmàtic i crític. A través de la pintura, la escultura i la instal·lació, es generen contextos que envolten i fan

participar a l’espectador en una particular escenografia. La pretensió en el seu treball consisteix en construir un discurs que gira entorn a la posada en valor d’una experiència de l’entorn que requereix estranyar-se, fent evident allò enigmàtic en la naturalesa, del paisatge social i de l’entorn quotidià, que es presenta als nostres ulls múltiple i enigmàtic, una maquina simbòlica per al pensament.

La obra de Sergio Porlán busca generar un espacio de excepción, a través de los procedimientos del arte, para enfrentar al espectador a un mundo construido, artificioso y distanciado de la percepción cotidiana de las cosas, un lugar que pretende ser a la vez sensual, enigmático y crítico. A través de la pintura, la escultura y la instalación, se generan contextos envolventes que hacen participar al espectador de una particular

escenografía. La pretensión de su trabajo consiste en construir un discurso que gira en torno a la puesta en valor de una experiencia del entorno que requiere un extrañamiento, una puesta en evidencia de lo enigmático de la naturaleza, del paisaje social y del entorno cotidiano, que se presenta a nuestros ojos múltiple y enigmático, una máquina simbólica para el pensamiento.

Semanario, 2016

Lorazepam y acrílico sobre lienzo Políptico. 20 x 12 cm. c/u

(16)

JUAN SÁNCHEZ

(Múrcia, 1987)

El procediment de treball que construeix les seves obres utilitza l’accident com a punt de partida. La connexió entre els diferents projectes resideix en fer-se conscient d’unes determinades claus presents en situacions inesperades que esdevenen tant en l’espai privat com en l’espai públic. Operar d’aquesta forma permet a l’artista dur a terme simultàniament varies propostes que articula mitjançant un sistema amb origen en l’atzar. El proceso de trabajo que da lugar a sus obras utiliza el accidente como punto de partida. La conexión entre los distintos proyectos reside en la toma de conciencia de unas determinadas claves presentes en situaciones inesperadas que tienen lugar tanto en el espacio privado como en el espacio público. Operar de este modo permite al artista llevar a cabo simultáneamente varias propuestas que articula mediante un sistema cuyo origen es el azar.

Pintura a la fregona nº 1, nº2 y nº3, 2016 Acrílico sobre lienzo

(17)

ANA GARCÍA ALARCÓN (Murcia, 1981)

Investigadora i comissària independent, Doctora en Teoria i Historia de l’Art pel Departamento de Arte III (Contemporáneo) de la Universidad Complutense de Madrid. Recentment ha publicat el llibre ARTE versus PUBLICIDAD. (Re) visiones críticas desde el arte actual (Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2016) i ha editat el llibre CONTRATIEMPOS. Gramáticas de la temporalidad en el arte reciente (DURANTE ASENSIO, I.; GARCÍA ALARCÓN, A.; HERNÁNDEZ M.A. (eds.): Murcia, CENDEAC, 2016). Escriu amb regularitat textos i articles a més de comisariar diferents projectes de forma individual i com membre del grup curatorial 1erEscalón juntament amb Isabel Durante i Miguel Ángel Hernández. Forma part de l’equip d’Espacio Trapézio (Madrid).

Recentment ha comissariat Sin Catalogar, amb Miriam Estrada (Espacio Trapézio, Madrid); Gramáticas de la temporalidad, amb 1erEscalón (La Conservera, Murcia); Tecnologías de lo sublime. Paisajes a contra-tiempo, amb 1erEscalón (Galería cámara oscuda, A 3 bandas, Madrid); Arte VS Publicidad (Paraninfo de la Universidad de Zaragoza); GENTRIFICACIÓN (Espacio Trapézio, Madrid); MANIFIESTOS. Voces individuales desde el imaginario colectivo (Espacio Trapézio, Madrid / ElButrón, Sevilla / Le Somni, Barcelona); Hagamos visible lo invisible (Arts Coming, Mataró); INSTANTÁNEAS. Representaciones y apropiaciones de un contexto próximo (Laboratorio de Arte Joven, Murcia).

Investigadora y comisaria independiente, doctora en Teoría e Historia del Arte por el Departamento de Arte III (Contemporáneo) de la Universidad Complutense de Madrid. Recientemente ha publicado el libro ARTE versus PUBLICIDAD. (Re)visiones críticas desde el arte actual (Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2016) y ha editado el libro CONTRATIEMPOS. Gramáticas de la temporalidad en el arte reciente (DURANTE ASENSIO, I.; GARCÍA ALARCÓN, A.; HERNÁNDEZ M.A. (eds.): Murcia, CENDEAC, 2016). Escribe con regularidad textos y artículos además de comisariar diferentes proyectos de forma

individual y como miembro del grupo curatorial 1erEscalón junto a Isabel Durante y Miguel Ángel Hernández. Además, forma parte del equipo de Espacio Trapézio (Madrid).

Recientemente ha comisariado Sin Catalogar, con Miriam Estrada (Espacio Trapézio, Madrid); Gramáticas de la temporalidad, con 1erEscalón (La

Conservera, Murcia); Tecnologías de lo sublime. Paisajes a contra-tiempo, con 1erEscalón (Galería cámara oscuda, A 3 bandas, Madrid); Arte VS Publicidad (Paraninfo de la Universidad de Zaragoza); GENTRIFICACIÓN (Espacio Trapézio, Madrid); MANIFIESTOS. Voces individuales desde el imaginario colectivo (Espacio Trapézio, Madrid / ElButrón, Sevilla / Le Somni, Barcelona); Hagamos visible lo invisible (Arts Coming, Mataró); INSTANTÁNEAS.

Representaciones y apropiaciones de un contexto próximo (Laboratorio de Arte Joven, Murcia).

A la publicació de l’exposició compta amb textos de / la publicación de la exposición cuenta con textos de:

Isabel Durante, Doctora i Professora de la Universidad de Murcia, David Armengol, comissari d’exposicions, i Carlos García-Osuna, crític d’art i escriptor.

(18)

Carrer d’Àngel Guimerà 2

08173 Sant Cugat del Vallès

Més informació / más información: www.centresculturals.santcugat.cat facebook.com/centredartmaristany maristany@santcugat.cat

931 65 85 89

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects : Àngel Guimerà