c) Quins són els grans monuments que veuen primer els personatges des de les naus?

49  Descargar (0)

Texto completo

(1)
(2)

L’estàtua sense rostre

Miquel Arguimbau

Activitat 1

I TU, QUÈ EN SAPS?

• Segur que quan has vist la portada d’aquest llibre, ja t’has imaginat que està ambientat a Egipte.

Més concretament, a l’antic Egipte. Apunta cinc aspectes que coneguis d’aquesta civilització antiga:

Activitat 1

HO CAPTES?

• Respon les preguntes següents:

a) Per què en Mermeptah va a casa d’en Mose?

b) Quins personatges viatgen a les naus del Faraó?

c) Quins són els grans monuments que veuen primer els personatges des de les naus?

d) Què opina de la guerra el general Yassir?

e) Per què la Jana puja a la nau?

f) Quins actes condemnables havia comès i estava cometent el visir de Tebes?

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PROPOSTA D’ACTIVITATS DURANT LA LECTURA

... ... ... ... ...

PROPOSTA D’ACTIVITATS PER A ABANS DE LA LECTURA

Miquel Arguimbau

L’ESTÀTUA SENSE ROSTRE

PRÒXIMA PARADA Grup Promotor

PROPOSTA D’ACTIVITATS PER A ABANS DE LA LECTURA

PROPOSTA D’ACTIVITATS DURANT LA LECTURA

Activitat 1

I TU, QUÈ EN SAPS?

• Segur que quan has vist la portada d’aquest llibre, ja t’has imaginat que està ambientat a Egipte.

Més concretament, a l’antic Egipte. Apunta cinc aspectes que coneguis d’aquesta civilització antiga:

Activitat 1

HO CAPTES?

• Respon les preguntes següents:

a) Per què en Mermeptah va a casa d’en Mose?

b) Quins personatges viatgen a les naus del Faraó?

c) Quins són els grans monuments que veuen primer els personatges des de les naus?

d) Què opina de la guerra el general Yassir?

e) Per què la Jana puja a la nau?

f) Quins actes condemnables havia comès i estava cometent el visir de Tebes?

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... PROPOSTA D’ACTIVITATS DURANT LA LECTURA

... ... ... ... ...

PROPOSTA D’ACTIVITATS PER A ABANS DE LA LECTURA

Miquel Arguimbau

L’ESTÀTUA SENSE ROSTRE

(3)

L’estàtua sense rostre

Miquel Arguimbau

A lu mne s

Miquel Arguimbau

L’ESTÀTUA SENSE ROSTRE

PRÒXIMA PARADA Grup Promotor

Alumnes

g) On residia el Faraó? Per què no residia a Tebes?

h) A la pàgina 54 en Mose recorda el dia que el Faraó el va citar. Quin encàrrec li va fer?

i ) Com aconsegueixen desemmascarar el visir de Tebes?

j ) Escriu cinc característiques del visir Shasli, a partir de la conversa que té amb els protagonistes

que el reben a la nau (p. 59-75).

k) Resumeix l’incident del comandant Yassir i el comerciant al mercat del poble proper a les pedreres.

l ) Quina és la destinació final del viatge pel Nil?

m) Quina missió havia encomanat en Mermeptah a en Mose?

n) Per què en Mose va triar ser arquitecte?

o) Quina és l’obsessió d’en Mose en la seva feina?

p) Quins símptomes d’enamorament mostra en Jeruef?

q) Quin és el fenomen que passa al temple de Ramsès i que l’arquitecte mostra a la seva família i

als seus amics? Quantes vegades passa a l’any i per què?

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

PROPOSTA D’ACTIVITATS DURANT LA LECTURA (cont.)

(4)

L’estàtua sense rostre

Miquel Arguimbau

r ) Què descobreixen els nostres protagonistes en el petit poblat nubi?

s) Quina és la causa que caigués el rostre d’una de les estàtues de Ramsès?

Activitat 2

FRASES PER REFLEXIONAR

• Després d’haver-les comentat a classe, escriu què volen dir aquestes frases:

a) «És fort perquè és savi.» (p. 11):

b) «Sigues pacient en l’espera i generós en la col·laboració.» (p. 17):

c) «...però no és la força la que aconsegueix que les naus remuntin el Nil. És la intel·ligència i aquesta

mateixa intel·ligència ens diu que no hi ha cap poder superior al de la naturalesa.» (p. 20):

d) «Morir a la guerra mai no és un honor, és una tragèdia.» (p. 26):

e) «Si la guerra és el resultat de l’ambició desmesurada o de la injustícia, la pau sempre serà

provisional entre els pobles de la Terra.» (p. 28):

f) «...la por tanca boques però l’evidència de la mort les obre.» (p. 43):

g) «L’or mai no podrà reconfortar més que un amic.» (p. 84):

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

PROPOSTA D’ACTIVITATS DURANT LA LECTURA (cont.)

Miquel Arguimbau

L’ESTÀTUA SENSE ROSTRE

PRÒXIMA PARADA Grup Promotor

(5)

L’estàtua sense rostre

Miquel Arguimbau

A lu mne s

h) «Estic més orgullós de les vides que no s’han perdut en alçar un temple que del propi temple.»

(p. 103):

i) «Per moltes coses que sapiguem, un simple ocell pot conèixer alguna cosa que nosaltres ignorem.»

(p. 106):

j) «L’atzar existeix, encara que sempre he cregut que deu anar acompanyat d’un sisè sentit.»

(p. 120):

Activitat 1

EL FILL DEL FARAÓ

• A la pàgina 14 en Mermeptah li diu al jove Amed:

«Per a mi jo voldria el teu destí, engendrat en

la benaurança d’una família com la teva.» Ara que ja has acabat de llegir la novel·la, segur que

entens el significat d’aquestes paraules que tant van sobtar el nostre protagonista. Explica per què

el fill del Faraó li diu això al fill d’un arquitecte.

Activitat 2

EL FINAL DEL VIATGE

• Escriu resumidament què ha après cadascun d’aquests personatges durant el viatge, què ha significat

aquest viatge per a cadascun d’ells:

PROPOSTA D’ACTIVITATS PER A DESPRÉS DE LA LECTURA

... ... ... ... ... ...

PROPOSTA D’ACTIVITATS DURANT LA LECTURA (cont.)

Miquel Arguimbau

L’ESTÀTUA SENSE ROSTRE

PRÒXIMA PARADA Grup Promotor

Alumnes

13

Amed

Mose

Tiye

Yassir

Jeruef

Jana

PROPOSTA D’ACTIVITATS DURANT LA LECTURA (cont.)

PROPOSTA D’ACTIVITATS PER A DESPRÉS DE LA LECTURA

h) «Estic més orgullós de les vides que no s’han perdut en alçar un temple que del propi temple.»

(p. 103):

i) «Per moltes coses que sapiguem, un simple ocell pot conèixer alguna cosa que nosaltres ignorem.»

(p. 106):

j) «L’atzar existeix, encara que sempre he cregut que deu anar acompanyat d’un sisè sentit.»

(p. 120):

Activitat 1

EL FILL DEL FARAÓ

• A la pàgina 14 en Mermeptah li diu al jove Amed:

«Per a mi jo voldria el teu destí, engendrat en

la benaurança d’una família com la teva.» Ara que ja has acabat de llegir la novel·la, segur que

entens el significat d’aquestes paraules que tant van sobtar el nostre protagonista. Explica per què

el fill del Faraó li diu això al fill d’un arquitecte.

Activitat 2

EL FINAL DEL VIATGE

• Escriu resumidament què ha après cadascun d’aquests personatges durant el viatge, què ha significat

aquest viatge per a cadascun d’ells:

PROPOSTA D’ACTIVITATS PER A DESPRÉS DE LA LECTURA

... ... ... ... ... ...

PROPOSTA D’ACTIVITATS DURANT LA LECTURA (cont.)

Miquel Arguimbau

L’ESTÀTUA SENSE ROSTRE

PRÒXIMA PARADA Grup Promotor

Alumnes

13

Amed

Mose

Tiye

Yassir

Jeruef

Jana

(6)

L’estàtua sense rostre

Miquel Arguimbau

Activitat 1

EL MÉS ENLLÀ

• Resumeix quina concepció tenien de la mort i del més enllà els antics egipcis. Pren com a punt

de partida les informacions que trobis a la novel·la, però et pots aventurar a buscar més informació

i incloure-la en aquest resum.

Activitat 1

COM SÓN ELS PERSONATGES?

• Excepte el general Yassir i la Jana, l’autor d’aquest llibre no ens descriu físicament els personatges.

Segurament és perquè fem volar la nostra imaginació. I això és el que hauràs de fer: descriu físicament

el teu personatge preferit de la novel·la. Si ho vols, pots acompanyar la descripció d’un dibuix.

ACTIVITATS PER A L’ÀREA DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA ACTIVITATS PER A L’ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS

Miquel Arguimbau

L’ESTÀTUA SENSE ROSTRE

PRÒXIMA PARADA Grup Promotor

ACTIVITATS PER A L’ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS

ACTIVITATS PER A L’ÀREA DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA

Activitat 1

EL MÉS ENLLÀ

• Resumeix quina concepció tenien de la mort i del més enllà els antics egipcis. Pren com a punt

de partida les informacions que trobis a la novel·la, però et pots aventurar a buscar més informació

i incloure-la en aquest resum.

Activitat 1

COM SÓN ELS PERSONATGES?

• Excepte el general Yassir i la Jana, l’autor d’aquest llibre no ens descriu físicament els personatges.

Segurament és perquè fem volar la nostra imaginació. I això és el que hauràs de fer: descriu físicament

el teu personatge preferit de la novel·la. Si ho vols, pots acompanyar la descripció d’un dibuix.

ACTIVITATS PER A L’ÀREA DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA ACTIVITATS PER A L’ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS

Miquel Arguimbau

L’ESTÀTUA SENSE ROSTRE

(7)

L’estàtua sense rostre

Miquel Arguimbau

A lu mne s

Activitat 2

DE TU O DE VOSTÈ?

• Les persones adultes que protagonitzen aquesta novel·la es parlen sempre amb gran respecte i

cortesia.

Busca alguna conversa entre personatges on es demostri l’afirmació anterior:

a) Quin tractament fan servir: tu, vós o vostè?

b) És habitual aquest tractament, avui en dia? I entre esposos?

c) Creus que és millor utilitzar el tractament de tu amb tothom? Per què?

Torna a llegir, en veu alta, les pàgines 108-111 (fins a les figures), tot canviant el tractament que

utilitzen els dos esposos pel tractament de tu.

Activitat 1

LA FEINA DELS PARES

• Durant el viatge pel Nil, l’Amed esbrina moltes coses sobre la feina del seu pare que abans

desconeixia. Ara et proposem que tu també descobreixis aspectes que ignores de la feina del teu

pare o de la teva mare.

a) Explica què en saps tu i com veus la feina del teu pare o de la teva mare.

b) Fes que la teva mare o el teu pare t’expliquin en què consisteix la seva feina. Escriu-ho resumidament.

c) Què has après de la feina dels teus pares?

... ... ... ... ... ...

ACTIVITATS PER A TUTORIA

... ... ... ... ... ...

ACTIVITATS PER A L’ÀREA DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA (cont.)

Miquel Arguimbau

L’ESTÀTUA SENSE ROSTRE

PRÒXIMA PARADA Grup Promotor

Alumnes

15

ACTIVITATS PER A L’ÀREA DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA (cont.)

ACTIVITATS PER A TUTORIA

Activitat 2

DE TU O DE VOSTÈ?

• Les persones adultes que protagonitzen aquesta novel·la es parlen sempre amb gran respecte i

cortesia.

Busca alguna conversa entre personatges on es demostri l’afirmació anterior:

a) Quin tractament fan servir: tu, vós o vostè?

b) És habitual aquest tractament, avui en dia? I entre esposos?

c) Creus que és millor utilitzar el tractament de tu amb tothom? Per què?

Torna a llegir, en veu alta, les pàgines 108-111 (fins a les figures), tot canviant el tractament que

utilitzen els dos esposos pel tractament de tu.

Activitat 1

LA FEINA DELS PARES

• Durant el viatge pel Nil, l’Amed esbrina moltes coses sobre la feina del seu pare que abans

desconeixia. Ara et proposem que tu també descobreixis aspectes que ignores de la feina del teu

pare o de la teva mare.

a) Explica què en saps tu i com veus la feina del teu pare o de la teva mare.

b) Fes que la teva mare o el teu pare t’expliquin en què consisteix la seva feina. Escriu-ho resumidament.

c) Què has après de la feina dels teus pares?

... ... ... ... ... ...

ACTIVITATS PER A TUTORIA

... ... ... ... ... ...

ACTIVITATS PER A L’ÀREA DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA (cont.)

Miquel Arguimbau

L’ESTÀTUA SENSE ROSTRE

PRÒXIMA PARADA Grup Promotor

Alumnes

15

(8)

L’estàtua sense rostre

Miquel Arguimbau

Activitat 1

LES DESIGUALTATS

• A la pàgina 37 sabem que l’intrús que ha pujat a bord de la nau dels nostres protagonistes és una

noia núbia, la Jana. El general en sap la procedència pel color de la seva pell. A través d’ella, els

ocupants de la nau coneixen de quina manera i en quines condicions viuen els nubis.

Resumeix com és la vida dels nubis i com estan considerats per una part dels egipcis, representada

pel visir de Tebes, en Sashli.

Activitat 1

JOCS UNIVERSALS

• L’Amed i en Jeruef s’entretenien sovint amb jocs tradicionals de l’antic Egipte, i també els van

ensenyar a la Jana. Segur que tots et sonen d’alguna cosa, encara que tinguin un nom diferent.

Escriu el nom d’aquests jocs, com s’hi juga i si encara s’hi juga actualment. Podràs trobar la informació

a les pàgines 77-78.

1.

2.

3.

– A més dels jocs, com s’entretenien els nostres amics?

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE

... ... ... ... ...

ACTIVITATS D’EDUCACIÓ INTERCULTURAL

Miquel Arguimbau

L’ESTÀTUA SENSE ROSTRE

PRÒXIMA PARADA Grup Promotor

ACTIVITATS D’EDUCACIÓ INTERCULTURAL

ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE

Activitat 1

LES DESIGUALTATS

• A la pàgina 37 sabem que l’intrús que ha pujat a bord de la nau dels nostres protagonistes és una

noia núbia, la Jana. El general en sap la procedència pel color de la seva pell. A través d’ella, els

ocupants de la nau coneixen de quina manera i en quines condicions viuen els nubis.

Resumeix com és la vida dels nubis i com estan considerats per una part dels egipcis, representada

pel visir de Tebes, en Sashli.

Activitat 1

JOCS UNIVERSALS

• L’Amed i en Jeruef s’entretenien sovint amb jocs tradicionals de l’antic Egipte, i també els van

ensenyar a la Jana. Segur que tots et sonen d’alguna cosa, encara que tinguin un nom diferent.

Escriu el nom d’aquests jocs, com s’hi juga i si encara s’hi juga actualment. Podràs trobar la informació

a les pàgines 77-78.

1.

2.

3.

– A més dels jocs, com s’entretenien els nostres amics?

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE

... ... ... ... ...

ACTIVITATS D’EDUCACIÓ INTERCULTURAL

Miquel Arguimbau

L’ESTÀTUA SENSE ROSTRE

Figure

Actualización...

Referencias