VENTILACIÓ MECÀNICA I REHABILITACIÓ RESPIRATÒRIA. Mª ROSA GÜELL i ROUS DEPARTAMENT DE PNEUMOLOGIA HOSPITAL DE SANT PAU BARCELONA

47  Descargar (0)

Texto completo

(1)

VENTILACIÓ MECÀNICA I

REHABILITACIÓ RESPIRATÒRIA

Mª ROSA GÜELL i ROUS

DEPARTAMENT DE PNEUMOLOGIA HOSPITAL DE SANT PAU

BARCELONA

(2)

INDEX

• Beneficis de la RR

• Quin paper juga la VNI?

• El suport ventilatori, millora la capacitat d’exercici?

• VNI +/-O2 vs O2 durant l’esforç

• Suport ventilatori i RR

– durant l’entrenament?

– o....durant la nit?

(3)

REHABILITACIÓ RESPIRATÒRIA

BENEFICIS

(4)

REHABILITACIÓ RESPIRATÒRIA EN LA MPOC BENEFICIS

• DISPNEA 1A

• QVRS 1A

• Capacitat d’esforç 1A

• Beneficis Psico-socials 2B

• Reducció costos sanitaris 2B

• SUPERVIVÈNCIA --

ACCP/AACVPR, 2007

(5)

BENEFICIS DE LA RR EN MALALTS AMB MALALTIES NO-MPOC

• RR aporta beneficis en alguns pacients amb malalties no-MPOC

–Grau de recomanació: 1B

ACCP/AACVPR, 2007

(6)

BENEFICIS

Quin paper juga la VNI?

(7)

QUE PRETENEM MILLORAR EN ELS NOSTRES PACIENTS?

• Hiperinsuflació

• Reserva ventilatòria

• Alt. Patró ventilatòri

• Alt. Intercanvi gasos

• treball m.respiratoris

• Descondicionament muscular perifèric

– Dispnea

– Debilitat muscular

– Resposta inadequada

a l’esforç

(8)

RR o VNI?

RR

• Tècniques de ventilació

– millorar el patró ventilatori?

• Entr.músc.respiratoris

força/resistencia

• Entr.músculs perifèrics – Redueix la dispnea

– Augmenta tolerància a l’esforç

VNI

• Millora les relacions V/Q

• Repòs dels músculs respiratoris

• Re-sensibilització dels centres respiratoris.

RR + VNI = MES EFICACIA?

(9)
(10)

SUPORT VENTILATORI

MILLORA LA CAPACITAT

D’EXERCICI?

(11)

PRESSURE SUPPORT REDUCES INSPIRATORY EFFORT AND DYSPNEA DURING EXERCISE IN CHRONIC AIRFLOW OBSTRUCTION.

MALTAIS F et al. Am J Respir Crit Care Med 1995; 151: 1027

(12)

Tolerancia ejercicio Disnea

(13)

15 Malalts MPOC (2+ cifoescoliosis)

(14)
(15)
(16)

10 malalts

(17)

Monaldi 2003; 59; 281

(18)

EL SUPORT VENTILATORI MILLORA LA CAPACITAT

D’EXERCICI?

CONCLUSIO

• VNI (PS, PAV) millora la tolerància a

l’esforç i la dispnea en pacients amb

MPOC, Fibrosi pulmonar idiopatica i

cifoescoliosi.

(19)

VNI+ O2 vs OXIGEN

DURANT L’ESFORÇ

(20)

7 patients

Com ajusten l’oxigen???

(21)

NONINVASIVE VENTILATION DURING WALKING IN PATIENTS WITH SEVERE COPD: A RANDOMISED CROSS-OVER TRIAL

Dreher M., Storre JH., Windisch W Eur respir J 2007; 29: 930-936

Prova 6 min amb oxigen Prova 6 min amb VNI 20 malalts FEV1 27 7.5% PImax 51.7 28.3%

(22)

NONINVASIVE VENTILATION DURING WALKING IN PATIENTS WITH SEVERE COPD: A RANDOMISED CROSS-OVER TRIAL

Dreher M., Storre JH., Windisch W Eur respir J 2007; 29: 930-936

Ajust adequat d’oxigen????

(23)

Respiratory Medicine, 2010; 104

n= 18/16

Estudi aleatoritzat i creuat en pacients amb IRA per diferents malalties: MPOC/bronquiectasis/F.

Quística/cifoscoliosis)

Període de recuperació de IRA (+/-4 dies d’ ingrés)

Comparació VNI (VPAP III ST: IPAP >10cmH2O/EPAP 4/5cmH2O)+ O2 vs O2(aleatòriament) Oxigen ajustat per mantenir EN REPOS SpO2 = 93% NO AJUSTAT A L’ESFORÇ

(24)

Milloria en la distancia recorreguda en 6mint marxa amb reducció de la dispnea Ajust adequat d’oxigen??

(25)

VNI+ O2 vs OXIGEN DURANT L’ESFORÇ CONCLUSIO

• VNI+ O 2 es mes eficaç que O 2 aïllat en millorar la capacitat d’esforç en

pacients amb agudització d’una IRC i en pacients amb IRC estable.

• ajust adequat d’oxigen?

(26)

SOPORT VENTILATORI

I...

REHABILITACIÓ

RESPIRATÒRIA

(27)

10 p. amb MPOC+ 6 p. M. restrictiva programa Interdisciplinar de RR

(28)
(29)
(30)

Chest 1984; 88: 358-365

(31)

VNI I REHABILITACIO RESPIRATÒRIA

VNI DURANT

L’ENTRENAMENT?

(32)
(33)

Canvi distancia shuttle test p<.05 Canvi resistència esforç submàxim p<.05

(34)

Repiratory Physiology and Neurobiology 2009; 167: 168

METODOLOGIA

Programa de 8 setmanes de RR a casa

16 pacients amb M. Restrictiva i VNI a domicili 9 con VNI (adaptat a l’exercici) / 7 sense VNI O2 afegit per mantenir SpO2 ≥90%

Programa: 3-5s/setmanes de 20-40 min amb cicloergometre (50% VO2max y  10%

segons tolerància)

(35)

Respiratory Physiology and Neurobiology 2009; 167: 168

RESULTATS

Igual millora en los dos grups en:

V

E

Fc, dispnea, QVRS (CRQ), distancia de la prova de 6 minuts

Resistència a l’esforç màxim (prova amb cicloergometre)

(36)

19 pacients amb MPOC

(37)
(38)

Respiratory Medicine 2002; 96: 359-367

FEV1: 47.7 18.7% / 40.1 12.3%

Programa de 6 setmanes de RR 28% grup PAV abandonen

33p (18 PAV/15 no PAV)

(39)

Respiratory Medicine 2002; 96: 359-367

(40)

VNI+ REHABILITACIO RESPIRATÒRIA durant l’exercici

CONCLUSIONS

• Hi ha alguns estudis que demostren que la VNI associada a l’entrenament muscular produeix un

increment en la capacitat d’esforç. Ofereix pocs canvis en la resposta fisiològica i simptomàtica en relació a l’entrenament aïllat.

• Hi ha estudis que no mostren diferencies en els

beneficis de la RR si es realitza amb VNI vs sense VNI.

• També s’observa sovint mala tolerància de la VNI

durant l’exercici.

(41)

VNI I REHABILITACIO RESPIRATÒRIA

0... VNI DURANT LA NIT?

(42)

Programa: 8s. Entrenat. Cames/braços VNI nit: IPAPm 16/ EPAPm 4

Compliment 4 hores/nit OXIGEN????

(43)

72 pacients amb MPOC

VNI+PR vs PR (aleatoritzat)

PROGRAMA RR 12 SETMANES

Ajust d’oxigen????

(44)

14 pacients amb MPOC GOLD IV+ IRH VNI nit ( 8 hores): IPAP m 17 EPAPm 4 Programa RR: 30 dies intrahospitalari

Ajust d’oxigen????

(45)

VNI+ REHABILITACIO RESPIRATÒRIA durant la nit

CONCLUSIONS

En pacients amb MPOC greu o malaltia restrictiva:

la VNI utilitzada durant el son podria optimitzar

els efectes de la RR, millorant l’intercanvi de

gasos, la QVRS i la capacitat funcional.

(46)

LA MEVA OPINIÓ...

En pacients amb insuficiència respiratòria hipercàpnica crònica que precisen VNI:

– REALITZAR L’ENTRENAMENT AMB OXIGEN AJUSTANT-LO ADEQUADAMENT.

– FER VNI NOCTURNA ASOCIADA A LA REHABILITACIÓ RESPIRATÒRIA

En pacients amb insuficiència respiratòria crònica hipercàpnica o no, sense VNID

– Entrenament amb oxigen, ajustant-lo adequadament.

(47)

GRACIES

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :