El treball i les activitats econòmiques (Autor/a:

17  Download (0)

Full text

(1)

El treball i les activitats econòmiques

(Autor/a: Salocin)

Comunitat Valenciana

El treball

L’agricultura i la ramaderia La indústria

Els serveis

(2)

El treball

La població activa està formada per totes les persones que treballen, pels

desocupats i pels que estan buscant la primera ocupació.

Treball és qualsevol activitat

humana que es realitza per obtindre diners a canvi.

No formen part de la població activa els estudiants, els jubilats ni les mestresses de casa.

El dret al treball i la igualtat d’oportunitats són drets

fonamentals recollits per la Constitució. L’Estat paga una

ajuda econòmica a les persones desocupades.

(3)

El treball

Treballen per compte propi els

treballadors independents que reben una quantitat de diners per cada faena que fan:

Electricista

Llanterner

Els treballadors poden realitzar la

faena per compte propi o per compte d’altre.

Treballen per compte d’altre les persones que són

contractades per una empresa i reben un salari mensual pel

seu treball.

(4)

El treball

Sector primari: agricultura,

ramaderia, pesca i explotació forestal.

Els treballadors realitzen el seu treball en alguns d’aquests tres sectors: el primari, el secundari o el terciari.

Sector secundari: artesania, indústria, mineria i obtenció de fonts d’energia.

Sector terciari: servei a les persones

com l’ensenyament o la medicina.

(5)

L’agricultura i la ramaderia

Fa 50 anys la majoria de la població treballava al sector primari.

En el sector primari de la Comunitat Valenciana treballen poques persones, pero té gran valor econòmic.

En l’actualitat només hi treballen 7 de cada 100 persones.

La producció agrícola i ramadera ha crescut molt per la millora de les tècniques de cultiu.

La produció pesquera

ha crescut menys.

(6)

L’agricultura i la ramaderia

Agricultura de regadiu:

Ocupa menys extensió.

Alt valor econòmic.

Cítrics, hortalisses, arròs i plantes farratgeres

Una agricultura orientada cap a l’exportació.

Agricultura de secà:

Ocupa una extensió més gran.

Inferior valor econòmic.

Ametler, olivera, garrofer i vinya.

(7)

L’agricultura i la ramaderia

Bestiar porcí:

És el mes bundant.

Es cria en granges automatitzades.

La ramaderia valenciana cria, sobretot, bestiar porcí, oví i boví.

Bestiar oví:

És el més tradicional.

Ramaderia extensiva en camps de l’interior muntanyós.

Bestiar boví:

Menys desenvolupat.

Comarques que envolten la plana litoral.

Granges avícoles i cunícoles:

Ous.

Carn de pollastre i conill.

(8)

La pesca marítima

Importància menor: és insuficient per a atendre la demanda.

Tradició milenaria arreu de 450 quilòmetres de costa.

Caladors escassos i

modestos: només 4 de cada 100 quilos de pesca són valencians.

Sector pesquer:

6.000 persones.

1.000 embarcacions.

20 ports pesquers.

(9)

La indústria

S’encarrega de transformar les matèries primeres en productes elaborats.

Tres tipus d’indústries:

Indústries bàsiques:

Fabriquen materials com l’acer o el plàstic.

Matèries primeres.

Indústries de bens d’equip:

Maquinària i ferramentes.

Material de transport per a l’agricultura i altres indústries.

Indústries de bens de consum:

Teixits, mobles, calçat, joguets i paper, conserves,etc.

(10)

La indústria

La indústria de la Comunitat Valenciana ha aconseguit un gran desenvolupament.

Hi treballen 34 de cada 100 persones actives.

Producció:

Indústries bàsiques:

Ceràmica, química, energia i construcció.

Plana de Castelló, València i Alacant.

Indústries de bens d’equip:

Automòbils, maquinària de trens i vaixells i ferramentes.

Almussafes, València, Castelló i Alacant.

Indústries de consum:

Alimentació, confecció, mobles, calçat, jouets i paper.

Per tot el territori.

(11)

La indústria

A la Comunitat Valenciana són molt importants els jaciments miners dels quals s’obtenen les matèries primeres per a la construcció:

Argiles.

Roques calcàries.

Graves.

Algeps.

Marbre.

Un altre mineral abundant és la sal:

Torrevella.

Santa Pola.

(12)

El paisatge industrial

La instal·lació de fàbriques i d’industries modifica el paisatge del territori on se situen.

Les primeres fàbriques es localitzaven prop de les mines de carbó:

No es donava importància a l’entorn.

Contaminació de la naturalesa.

Hui en dia les fàbriques se situen en polígons ben

comunicats:

S’han elaborat lleis que prohibeixen els

abocaments contaminants.

(13)

Els serveis

Les activitats del sector serveis són les que més han crescut.

Principals activitats del sector terciari:

Serveis públics: serveis sanitaris, ensenyament i administració.

Comerç.

Turisme.

Transports.

És el que més ha crescut:

Fa 50 anys hi treballaven 20 de cada 100 persones.

Hui treballen 60 de cada 100 persones.

Aquestes activitats proporcionen grans ingressos.

(14)

Els serveis

La Comunitat Valenciana té un comerç molt dinàmic i ven molts productes a l’exterior.

Comerç interior:

Es porta cap a dins del país.

Comerços menuts,

mercats, comerços grans, hipermercats.

Comerç exterior:

Amb altres països:

Importació.

Exportació.

L’exportació és superior a la importació.

S’exporten: produtes agraris cotxes, ceràmica, calçat, joguets, mobles i teixits.

S’importen: matèries primeres, maquinària, tecnologia, etc

(15)

Els serveis

El turisme està molt desenvolupat.

Principals atractius:

Sol i platja.

Ports esportius.

Zones de muntanya de l’interior.

Ric patrimoni històric i cultural de molts pobles i ciutats.

Gran varietat de festes i activitats d’oci.

Rica i variada gastronomia.

Aporta una gran quantitat

d’ingressos.

(16)

El treball de les dones

Actualment el sector serveis és el que

proporciona ocupació a la majoria de les dones.

Les tasques de la llar són compartides per homes i dones, ja que ambdós treballen fora de casa.

Fa algunes dècades, moltes dones treballaven únicament a la llar, en les tasques domèstiques i en l’atenció dels fills i no rebien un salari.

Després del naixement d’un fill, les mares i els pares treballadors disposen d’un permís de treball durant uns mesos per a dedicar-se a la criança del bebé.

(17)

HEM ACABAT

Figure

Updating...

References

Related subjects :