Contingut del Volum I

Texto completo

(1)

Contingut del Volum I

Modificacions dels volums I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI i XII

Plànols

(2)

PLA D’ORDENACIÓ I URBANISME DE LA PARRÒQUIA D’ENCAMP - 2006

MODIFICACIÓ 2 Projecte 283-02

ƒ VOLUM I

(3)

SUMARI

VOLUM I: MEMÒRIA ... 2

VOLUM III: SUC ... 11

VOLUM IV: SUCc... 21

VOLUM V: SUNC ... 25

VOLUM VI-VII: SUBLE ... 34

VOLUM VIII: ÀREES DIFERENCIADES ... 39

VOLUM IX: PLÀNOLS ... 41

VOLUM X: CATÀLEG CULTURAL ... 45

VOLUM XI: CATÀLEG NATURAL ... 48

VOLUM XII: PLA DE MOBILITAT ... 49

[...] = tots els textos entre claudàtors indiquen la localització d’un treball a realitzar i no suposen cap text concret de referència

(4)

VOLUM I: MEMÒRIA

Pàgina Modificació

2 S’afegeix: 5.12 Convenis urbanístics

4 S’afegeix: Ordinacions reguladores de la normativa subsidiària de construcció 5 Es substitueix: 93,34 %

Per: 93,33 % 5 Es substitueix:

La superfície considerada de propietat privada a la Parròquia és d’uns 5.324.836 m² aproximadament equivalent al 5,935 % de sòl parroquial. Pendent de confirmar pel cadastre comunal actualitzat.

− Superfície de propietat patrimonial* a la Parròquia d’Encamp (5,89%) 5.288.744 m²

Superfície de propietat patrimonial a Encamp (5,80%) 5.210.307 m² Per:

La superfície considerada de propietat privada a la Parròquia és d’uns 5.322.734 m² aproximadament equivalent al 5,935 % de sòl parroquial. Pendent de confirmar pel cadastre comunal actualitzat.

− Superfície de propietat patrimonial* a la Parròquia d’Encamp (5,89%) 5.290.846 m²

Superfície de propietat patrimonial a Encamp (5,80%) 5.212.409 m² 7, 8, 22,

50, 60 Es substitueix: alçada Per: altura

7, 8 Es substitueix: alçades Per: altures

8 Es substitueix: vivendes Per: habitatges

9, 64 Es substitueix: vivenda Per: habitatge

19 Es substitueix: 51 plànols d’ordenació Per: 57 plànols d’ordenació

20 Es substitueix: RISCOS D’INUNDACIONS Per: RISC D’INUNDACIONS

22 Es substitueix:. (1) Per: . (10)

23 Es substitueix: - Casa Carlets 1, al carrer del Tremat 20. (65) Per: - Casa, al carrer del Tremat 20. (63)

23 Es substitueix: - Casa Carlets 2, al carrer de la Canal Llisa 19 al Tremat. (72) Per: - Casa, al carrer de la Canal Llisa 19 al Tremat. (70)

24 S’afegeix: - Cobert de Casa Gaspà, a La Mosquera. (39)

(5)

24 Es suprimeix: - Cobert de Casa Marta, al carrer de Cavallers 4 a La Mosquera. (41) Es suprimeix: - Cobert de Casa Pere, a La Mosquera. (12)

Es suprimeix: - Hotel Bellavista, al carrer Bellavista 14. (14) 23 - 24 Es modifica la numeració:

− Borda de l’Aviar de Casa Joan Antoni, carrer Torrent de l’Aviar. (60)

− Borda de Les Comes. (4)

− Bordes de Beixalís. (84)

− Bordes de Joan Antoni, a Les Costes. (96)

− Bordes de la Casa, als Cortals. (21)

− Bordes del Castellar. (85)

− Bordes de Les Pardines. (95)

− Bordes del Lloset. (2)

− Bordes de Montalarí. (1)

− Bordes de Rigoder, als Cortals. (10)

− Bordes i construccions d’ús agrícola i ramader tradicional a la Parròquia d’Encamp. (5)

− Cal Pere, a La Mosquera. (26)

− Casa, al carrer del Tremat 20. (63)

− Casa, al carrer de la Canal Llisa 19 al Tremat. (70)

− Casa Areny, a Encamp. (43)

− Casa Armengol 1, a La Mosquera. (48)

− Casa Armengol 2, a La Mosquera. (53)

− Casa Basté, a La Mosquera. (32)

− Casa Canart, a La Mosquera. (16)

− Casa Carrabiner, al Tremat. (79)

− Casa Catalan, a La Mosquera. (31)

− Casa Cauba, a Vila. (90)

− Casa Cauba, annex 1, a Vila. (87)

− Casa Cauba, annex 2, a Vila. (86)

− Casa Cauba, annex 3, a Vila. (94)

− Casa Colau, al Tremat. (69)

− Casa Comuna, a la plaça dels Arínsols. (12)

− Casa Cosomet, a La Mosquera. (58)

− Casa Cristo, a La Mosquera. (37)

− Casa Dolores, a Encamp. (33)

− Casa Dragó, al carrer del Tremat 30. (80)

− Casa Fluix, a La Mosquera. (17)

− Casa Gaspà, a Encamp. (42)

− Casa i Era de Casa Marta, a La Mosquera. (45)

− Casa Jacint Rossell 2, a l’avinguda Rouillac 14. (11)

− Casa Jaume, al carrer de la Calzinera 4 al Tremat. (68)

− Casa Jaume, al Tremat. (72)

− Casa Jaumet, a Encamp. (35)

− Casa Joan, a Encamp. (30)

− Casa Joan Antoni, a La Mosquera. (49)

− Casa Manel, a Encamp. (56)

− Casa Marta, a La Mosquera. (15)

− Casa Masover, a Vila. (89)

− Casa Masover de l’Areny, a Encamp. (38)

− Casa Palacio, al Tremat. (62)

− Casa Pere de l’Oros, a La Mosquera. (13)

− Casa Picart, a La Mosquera. (24)

− Casa Ricard, a Vila. (88)

(6)

− Casa Salvador, a La Mosquera. (18)

− Casa Sebastiana, a Encamp. (28)

− Casa Sevissà de baix, al Tremat. (74)

− Casa Sevissà de dalt, al Tremat. (75)

− Casa Sigarró, a La Mosquera. (44)

− Casa Tresà 1, a Encamp. (52)

− Casa Tresà 2, a Encamp. (47)

− Casa Valentí, a La Mosquera. (36)

− Casa Xinxonaire, a La Mosquera. (40)

− Cava Pierrot, a Encamp. (57)

− Cobert de Casa Canart 1, a La Mosquera. (14)

− Cobert de Casa Canart 2, al Tremat. (65)

− Cobert de Casa Carrabiner, al Tremat. (71)

− Cobert de Casa Cauba, a Vila. (92)

− Cobert de Casa Colau, al Tremat. (76)

− Cobert de Casa Dragó, al Tremat. (77)

− Cobert de Casa Fluix, a La Mosquera. (19)

− Cobert de Casa Gaspà, a La Mosquera. (39)

− Cobert de Casa Jaume, al Tremat. (78)

− Cobert de Casa Jaumet, a Encamp. (55)

− Cobert de Casa Joan Antoni, a Vila. (91)

− Cobert de Casa Lluís del Mas, a La Mosquera. (20)

− Cobert de Casa Picart, a La Mosquera. (23)

− Cobert de Casa Rossell, a La Mosquera. (27)

− Cobert de Casa Sevissà, al Tremat. (67)

− Cobert de Casa Tintaina, al carrer de La Mosquera. (54)

− Cobert de Casa Tresà, a Encamp. (51)

− Cobert de la Borda Solsona, al carrer del Tremat 15. (64)

− Cobert del Cintet, a Encamp. (41)

− Cobert del Pere Abat o Bonquica, al Tremat. (73)

− Cobert gran de Casa Tresà, a Encamp. (29)

− Coberts de Casa Joan Antoni, a La Mosquera. (46)

− Coberts de la Prada del Pont de Casa Joan Antoni, carretera de Vila-Beixalís. (83)

− Colomer de Casa Rossell, a Les Bons. (6)

− Colomer de Cotxa, a Les Bons. (8)

− Edificis tradicionals del recinte del Pla General de Rehabilitació de Les Bons. (7)

− Era Tresà, a Encamp. (34)

− Església Sant Felip i Sant Jaume dels Cortals. (82)

− Forn de Casa Vicenç, al Tremat. (66)

− Fusteria Rigoder, al Tremat. (61)

− Informació i Turisme, al Pas de la Casa. (3)

− Mallador de Casa Cauba, a Vila. (93)

− Molí del Guillem, al Tremat. (59)

− Oratori de Les Bons. (9)

− Ràdio de les Valls, al Port d’Envalira. (81)

− Xalet Pastoressos, al carrer Bellavista 18. (50) 25 Es suprimeix: - Casa Pepi Gelet, al Tremat. (29) Es suprimeix: - Casa Sabissà, al Tremat. (32)

25 S’afegeix: - Cobert, al Tremat. (29)

S’afegeix - Cobert de Casa Pere, a La Mosquera. (35)

(7)

25 Es modifica la numeració:

− Borda Vella, a Encamp. (28)

− Cal Moretó 1, al carrer de la Girauda 7, a la Mosquera. (4)

− Carnisseria Comunal, a La Mosquera. (15)

− Casa Antoni Tresanet, a l’avinguda Copríncep Episcopal 6. (17)

− Casa Areny, a l’avinguda Copríncep Francès 4, a la Mosquera. (6)

− Casa Camagrós, al Tremat. (31)

− Casa Candia, a La Mosquera. (18)

− Casa Cases, a la plaça del Consell 2. (12)

− Casa de la Font, a Encamp. (25)

− Casa de’n Gil – Vila Sol, a l’avinguda Copríncep Episcopal 45. (33)

− Casa Fusté, a La Mosquera. (13)

− Casa Gil Torres, a l’avinguda Copríncep Episcopal 43. (34)

− Casa Jacint Rosell 1, a l’avinguda Copríncep Francès 6. (5)

− Casa Josep Coma, a La Mosquera. (24)

− Casa Macià, a la plaça del Consell 4. (11)

− Casa Martínez, al carrer de la Calzinera, 5, al Tremat. (32)

− Casa Notari, a La Mosquera. (27)

− Casa Nova Manresa, a l’avinguda Copríncep Francès 8. (3)

− Casa París, a l’avinguda Copríncep Episcopal 1. (7)

− Casa Parrot 2, Plaça del Consell 5, a La Mosquera. (9)

− Casa Pastora, al Tremat. (30)

− Casa Peire, a Encamp. (21)

− Casa Quel, a La Mosquera. (16)

− Casa Roc Pallarès, a la plaça del Consell 12. (8)

− Casa Sastret 1, a Encamp. (20)

− Casa Vila Rosa, al carrer de la Mosquera 6. (26)

− Casa Xampaina, Plaça del Consell 3, a La Mosquera. (10)

− Cobert, al Tremat. (29)

− Cobert de Casa Peire, a Encamp. (23)

− Cobert de Casa Pere, a La Mosquera. (35)

− Cobert de l’Arnau, a Encamp. (22)

− Edifici de les escoles, del Pas de la Casa. (1)

− Església de Sant Pere, del Pas de la Casa. (2)

− Hotel Bellavista, al carrer Bellavista 14. (36)

− Rectoria d’Encamp, al carrer de Santa Eulàlia, 11. (19)

− Xalet del Puertas, al carrer Bellavista 1. (14) 29 S’afegeix: 5.12. Convenis urbanístics

Els convenis urbanístics es consideren com a pactes establerts entre particulars i el Comú per tal de concertar els interessos respectius i afavorir el desenvolupament del POUPE, tant en l’assoliment dels seus objectius com en la seva gestió. Aquestos es consideren com a una precisió de les ordinacions reguladores de la normativa subsidiària de les unitats d’actuació.

31 Es substitueix: administratius., Per: administratius.

34 Es substitueix: vuitanta-tres (82) unitats d’actuació en SUBLE Per: vuitanta-tres (83) unitats d’actuació en SUBLE

(8)

34 Es substitueix: S’han delimitat 121 àrees algunes amb diversos àmbits dins d’Encamp, 3 al Pas de la Casa i 1 a Envalira.

Per: S’han delimitat 121 àrees algunes amb diversos àmbits dins d’Encamp, 2 al Pas de la Casa i 1 a Envalira.

35 Es substitueix:

− Sup. de sòl urbà consolidat SUC a la Parròquia d’Encamp (0,52%) 466.666 m²

− Sup. de sòl urbà consolidat SUC a Encamp (0,47%) 419.283 m² Per:

− Sup. de sòl urbà consolidat SUC a la Parròquia d’Encamp (0,52%) 466.056 m²

− Sup. de sòl urbà consolidat SUC a Encamp (0,46%) 418.673 m² 35 Es substitueix:

− Sup. de sòl urbà consolidat condicionat SUCc a la Parròquia d’Encamp(0,43%) 390.697 m²

− Sup. de sòl urbà consolidat condicionat SUCc al Pas de la Casa (0,15%) 133.584 m² Per:

− Sup. de sòl urbà consolidat condicionat SUCc a la Parròquia d’Encamp(0,43%) 393.199 m²

− Sup. de sòl urbà consolidat condicionat SUCc al Pas de la Casa (0,15%) 136.086 m² 35 Es substitueix:

− Superfície de sòl urbà no consolidat SUNC a la Parròquia d’Encamp (3,54%) 892.870 m²

− Superfície de sòl urbà no consolidat SUNC a Encamp (3,44%) 811.242 m²

− Sup. de sòl urbà no consolidat SUNC al Pas de la Casa (0,09%) 81.628 m² Per:

− Superfície de sòl urbà no consolidat SUNC a la Parròquia d’Encamp (3,54%) 892.393 m²

− Superfície de sòl urbà no consolidat SUNC a Encamp (3,44%) 812.358 m²

− Sup. de sòl urbà no consolidat SUNC al Pas de la Casa (0,09%) 80.035 m² 35 Es substitueix:

− Total sòl urbà i urbanitzable a la Parròquia d’Encamp (5,49%) 4.917.525 m²

− Total sòl urbà i urbanitzable a Encamp (5,10%) 4.564.263 m²

− Total sòl urbà i urbanitzable al Pas de la Casa (0,39%) 353.262 m² Per:

− Total sòl urbà i urbanitzable a la Parròquia d’Encamp (5,48%) 4.918.940 m²

− Total sòl urbà i urbanitzable a Encamp (5,10%) 4.564.769 m²

− Total sòl urbà i urbanitzable al Pas de la Casa (0,39%) 355.764 m² 35 Es substitueix:

− Sup. de sòl no urb. SNUBLE dins urbanització del Pas de la Casa (0,003%) 1.518 m² Per:

− Sup. de sòl no urb. SNUBLE dins urbanització del Pas de la Casa (0,003%) 1.843 m² 37 Es substitueix:

− Superfície POUPE de parcs i espais lliures, equipaments i serveis tècnics Parròquia 1.331.459 m²

− Superfície POUPE de parcs i espais lliures, equipaments i serveis tècnics Encamp 913.362 m² Per:

− Superfície POUPE de parcs i espais lliures, equipaments i serveis tècnics Parròquia 1.331.279 m²

− Superfície POUPE de parcs i espais lliures, equipaments i serveis tècnics Encamp 913.182 m² 37 Es substitueix: − Total Edificabilitat màxima Parròquia d’Encamp 10.070.863 m² Per: − Total Edificabilitat màxima Parròquia d’Encamp 10.059.690 m² 42 Es substitueix: COPRÍNCEPS DE BAIX / ENCAMP / ENVALIRA DE BAIX

Per: COPRÍNCEPS DE BAIX / ENCAMP PAS / ENVALIRA DE BAIX

(9)

49 Es substitueix: de sòl sense Designació Específica.

Per: de sòl Sense Designació Específica.

50, 51 Es substitueix en tota la pàgina: aïllada

74 Es modifica: [Filera de càlcul de la UA PRAT DEL TURA ALT]

SUPERF.BRUTA SEGONS ZONIFICACIÓ VIGENT

(m²)

DESCOMPTE VIARI (m²) existent + ampliació

SUPERF.NETA SEGONS ZONIFICACIÓ VIGENT

(m²) SUPERF.

BRUTA (m²)

CA UA UB UB1 R CA UA UB UB1 R TOTAL CA UA UB UB1 R Total UNITAT

ACTUACIÓ

1 2 3 3'=Σ 3 4 = (2 - 3) 4'=Σ 4

PRAT DEL TURA ALT 6.118 0 6.118 0 0 0 0 2.650 0 0 0 2.650 0 3.468 0 0 0 3.468

INDEX D'EDIFICABILITAT ACTUAL

EDIFICABILITAT SEGONS ZONIFICACIÓ VIGENT

(m²)

CA UA UB UB1 R CA UA UB UB1 R

EDIFICABILITAT MÀXIMA

(m²)

COEFICIENT NET D'EDIFICABILITAT

5 6=(4x5) 7=∑6 8 = 7/Σ4

4 7 2,5 3,5 0,8 0 24.276 0 0 0 24.276 7,0

74 Es modifica: [Filera de càlcul de la UA SERRAT]

SUPERF.BRUTA SEGONS ZONIFICACIÓ VIGENT

(m²)

DESCOMPTE VIARI (m²) existent + ampliació

SUPERF.NETA SEGONS ZONIFICACIÓ VIGENT

(m²) SUPERF.

BRUTA (m²)

CA UA UB UB1 R CA UA UB UB1 R TOTAL CA UA UB UB1 R Total UNITAT

ACTUACIÓ

1 2 3 3'=Σ 3 4 = (2 - 3) 4'=Σ 4

SERRAT 215 0 215 0 0 0 0 189 0 0 0 189 0 26 0 0 0 26

INDEX D'EDIFICABILITAT ACTUAL

EDIFICABILITAT SEGONS ZONIFICACIÓ VIGENT

(m²)

CA UA UB UB1 R CA UA UB UB1 R

EDIFICABILITAT MÀXIMA

(m²)

COEFICIENT NET D'EDIFICABILITAT

5 6=(4x5) 7=∑6 8 = 7/Σ4

4 7 2,5 3,5 0,8 0 182 0 0 0 182 7,0

75 Es modifica: [Filera de càlcul de la UA CONSELL GENERAL BAIX]

SUPERFÍCIE BRUTA SEGONS

ZONIFICACIÓ VIGENT (m2)

DESCOMPTE VIARI (m2)

SUPERFÍCIE NETA SEGONS ZONIFICACIÓ VIGENT

(m2)

INDEX D'EDIFICABILITAT

ACTUAL

EDIFICABILITAT MÀXIMA SUP.

BRUTA (m2)

ZONA URBANA

PAS DE LA CASA ZONA URBANA

PAS DE LA CASA ZONA URBANA

PAS DE LA CASA ZONA URBANA

PAS DE LA CASA ZONA URBANA PAS DE LA CASA

COEFICIENT NET D'EDIFICABILITAT UNITAT

ACTUACIÓ

1 2 3 4 = (2-3) 5 6= (4x5) 7=6/4

CONSELL GENERAL BAIX 1 724 724 242 482 7 3.375 7,0

CONSELL GENERAL BAIX 2 1.826 1.826 498 1.328 7 9.298 7,0

UA CONSELL GENERAL BAIX 2.550 2.550 740 1.810 7 12.673 7,0

76 Es substitueix: COPRÍNCEPS DE BAIX / ENCAMP / ENVALIRA DE BAIX Per: COPRÍNCEPS DE BAIX / ENCAMP PAS / ENVALIRA DE BAIX

(10)

77 Es modifica: [Filera de càlcul de la UA PRAT DEL SALT]

SUPERF.BRUTA SEGONS ZONIFICACIÓ VIGENT

(m²)

DESCOMPTE VIARI (m²) existent + ampliació

SUPERF.NETA SEGONS ZONIFICACIÓ VIGENT

(m²) SUPERF.

BRUTA (m²)

CA UA UB UB1 R CA UA UB UB1 R TOTAL CA UA UB UB1 R Total UNITAT

ACTUACIÓ

1 2 3 3'=Σ 3 4 = (2 - 3) 4'=Σ 4

PRAT DEL SALT 20.033 0 1.835 18.198 0 0 0 823 4.779 0 0 5.602 0 1.012 13.419 0 0 14.431

INDEX D'EDIFICABILITAT ACTUAL

EDIFICABILITAT SEGONS ZONIFICACIÓ VIGENT

(m²)

CA UA UB UB1 R CA UA UB UB1 R

EDIFICABILITAT MÀXIMA

(m²)

COEFICIENT NET D'EDIFICABILITAT

5 6=(4x5) 7=∑6 8 = 7/Σ4

4 7 2,5 3,5 0,8 0 7.084 33.548 0 0 40.632 2,8

77 Es modifica: [Filera de càlcul de la UA ENVALIRA DE DALT]

SUPERFÍCIE BRUTA SEGONS ZONIFICACIÓ

VIGENT (m2)

DESCOMPTE VIARI (m2)

SUPERFÍCIE NETA SEGONS ZONIFICACIÓ

VIGENT (m2)

INDEX D'EDIFICABILITAT

ACTUAL

EDIFICABILITAT MÀXIMA SUP.

BRUTA

(m2) ZONA URBANA

PAS DE LA CASA ZONA URBANA

PAS DE LA CASA ZONA URBANA

PAS DE LA CASA ZONA URBANA

PAS DE LA CASA ZONA URBANA PAS DE LA CASA

COEFICIENT NET D'EDIFICABILITAT UNITAT

ACTUACIÓ

1 2 3 4 = (2-3) 5 6= (4x5) 7=6/4

ENVALIRA DE DALT 1 744 744 135 686 7 4.802 7,0

ENVALIRA DE DALT 2 971 971 115 856 7 5.992 7,0

ENVALIRA DE DALT 3 3.414 3.414 363 3.051 7 21.357 7,0

UA ENVALIRA DE

DALT 5.129 5.129 613 4.516 7 31.612 7,0

81 Es modifica: [Filera de càlcul de la UA PLANA MITJA]

SUPERFÍCIE BRUTA SEGONS ZONIFICACIÓ VIGENT (m²)

INDEX D'EDIFICABILITAT ACTUAL

EDIFICABILITAT SEGONS ZONIFICACIÓ VIGENT (m²) SUPERF.

BRUTA

(m²) CA UA UB UB1 R CA UA UB UB1 R CA UA UB UB1 R TOTAL

UNITAT ACTUACIÓ

1 2 3 4 =2 x 3 5=Σ 4

PLANA MITJA 1 5.025 0 0 0 0 5.025 4 7 2,5 3,5 0,8 0 0 0 0 4.020 4.020

PLANA MITJA 2 1.298 0 0 0 0 1.298 4 7 2,5 3,5 0,8 0 0 0 0 1.038 1.038

UA PLANA MITJA 6.323 0 0 0 0 6.323 4 7 2,5 3,5 0,8 0 0 0 0 5.058 5.058

% AFECTAT DE PENDENT

M² D'EDIFICABILITAT AFECTAT PER LA PENDENT

REDUCCIÓ A APLICAR SEGONS LA PENDENT

< 30% 30-

55% > 55% < 30% 30-55% > 55% 20% 25% 35%

EDIFICABILITAT MÀXIMA

(m²)

COEFICIENT BRUT D'EDIFICABILITAT 6 7 = 5 x 6 8 = 7 x

80%

8 = 7 x 75%

8 = 7 x

65% 9 = Σ 8 10 = 9 / 1 42,9% 23,7% 33,4% 1.725,5 953,2 1.341,3 1.380,4 714,9 871,8 2.967,2 0,5

42,9% 23,7% 33,4% 445,7 246,2 346,5 356,6 184,7 225,2 766,4 0,5

42,9% 23,7% 33,4% 2.171,3 1.199,4 1.687,7 1.737,0 899,6 1.097,0 3.733,6 0,5

(11)

81 Es modifica: [Filera de càlcul de la UA RITA BAIXA]

SUPERFÍCIE BRUTA SEGONS ZONIFICACIÓ VIGENT (m²)

INDEX D'EDIFICABILITAT ACTUAL

EDIFICABILITAT SEGONS ZONIFICACIÓ VIGENT (m²) SUPERF.

BRUTA

(m²) CA UA UB UB1 R CA UA UB UB1 R CA UA UB UB1 R TOTAL

UNITAT ACTUACIÓ

1 2 3 4 =2 x 3 5=Σ 4

RITA BAIXA 1 8.984 0 0 3.526 0 5.458 4 7 2,5 3,5 0,8 0 0 8.815 0 4.366 13.181

RITA BAIXA 2 38 0 0 0 0 38 4 7 2,5 3,5 0,8 0 0 0 0 30 30

UA RITA BAIXA 9.022 0 0 3.526 0 5.496 4 7 2,5 3,5 0,8 0 0 8.815 0 4.397 13.212

% AFECTAT DE PENDENT

M² D'EDIFICABILITAT AFECTAT PER LA PENDENT

REDUCCIÓ A APLICAR SEGONS LA PENDENT

< 30% 30-

55% > 55% < 30% 30-55% > 55% 20% 25% 35%

EDIFICABILITAT MÀXIMA

(m²)

COEFICIENT BRUT D'EDIFICABILITAT 6 7 = 5 x 6 8 = 7 x

80%

8 = 7 x 75%

8 = 7 x

65% 9 = Σ 8 10 = 9 / 1 7,5% 50,3% 42,2% 986,3 6.630,7 5.564,4 789,1 4.973,0 3.616,9 9.378,9 1,0 7,5% 50,3% 42,2% 2,3 15,3 12,8 1,8 11,5 8,3 21,6 0,5 7,5% 50,3% 42,2% 988,6 6.646,0 5.577,2 790,9 4.984,5 3.625,2 9.400,6 1,0

82 Es suprimeix: [Filera de càlcul de l’àmbit SANT PERE 9]

82 Es substitueix: SANT PERE 10 Per: SANT PERE 9

82 Es substitueix: SANT PERE 11 Per: SANT PERE 10

82 Es modifica: [Filera de càlcul de la UA SANT PERE]

SUPERFÍCIE BRUTA SEGONS ZONIFICACIÓ VIGENT (m²)

DESCOMPTE VIARI (m²)

SUPERFÍCIE NETA SEGONS

ZONIFICACIÓ VIGENT (m²)

INDEX D'EDIFICABILITAT

ACTUAL

EDIFICABILITAT MÀXIMA SUP.

BRUTA (m²)

ZONA URBANA

PAS DE LA CASA ZONA URBANA

PAS DE LA CASA ZONA URBANA

PAS DE LA CASA ZONA URBANA

PAS DE LA CASA ZONA URBANA PAS DE LA CASA

COEFICIENT NET D'EDIFICABILITAT UNITAT

ACTUACIÓ

1 2 3 4 = (2-3) 5 6= (4x5) 7=6/4

SANT PERE 1 17.642 17.642 14.053 3.589 7 25.123 7,0

SANT PERE 2 12.728 12.728 1.248 11.480 7 80.360 7,0

SANT PERE 3 7.492 7.492 652 6.840 7 47.880 7,0

SANT PERE 4 7.032 7.032 653 6.379 7 44.653 7,0

SANT PERE 5 6.851 6.851 572 6.279 7 43.953 7,0

SANT PERE 6 3.935 3.935 334 3.601 7 25.207 7,0

SANT PERE 7 478 478 192 286 7 2.002 7,0

SANT PERE 8 11.689 11.689 1.335 10.354 7 72.478 7,0

SANT PERE 9 2.963 2.963 464 2.499 7 17.493 7,0

SANT PERE 10 980 980 104 876 7 6.132 7,0

UA SANT PERE 71.790 71.790 19.607 52.183 7 365.281 7,0

(12)

85 Es modifica: [Filera de càlcul de la UA MOLLAR ALT]

SUPERFÍCIE BRUTA SEGONS ZONIFICACIÓ VIGENT (m²)

INDEX D'EDIFICABILITAT ACTUAL

EDIFICABILITAT SEGONS ZONIFICACIÓ VIGENT (m²) SUPERF.

BRUTA

(m²) CA UA UB UB1 R CA UA UB UB1 R CA UA UB UB1 R TOTAL

UNITAT ACTUACIÓ

1 2 3 4 =2 x 3 5=Σ 4

MOLLAR ALT 1 3.265 0 0 3.265 0 0 4 7 2,5 3,5 0,8 0 0 8.163 0 0 8.163

MOLLAR ALT 2 1.952 0 0 1.952 0 0 4 7 2,5 3,5 0,8 0 0 4.880 0 0 4.880

MOLLAR ALT 3 12.096 0 0 0 0 12.096 4 7 2,5 3,5 0,8 0 0 0 0 9.677 9.677

UA MOLLAR ALT 17.313 0 0 5.217 0 12.096 4 7 2,5 3,5 0,8 0 0 13.043 0 9.677 22.719

% AFECTAT DE PENDENT m² D'EDIFICABILITAT AFECTAT PER LA PENDENT

REDUCCIÓ A APLICAR SEGONS PENDENT

< 30% 30-55% > 55% < 30% 30-55% > 55% 20% 25% 35%

EDIFICABILITAT MÀXIMA

(m²)

COEFICIENT BRUT D'EDIFICABILITAT

6 7 = 5 x 6 8 = 7 x

80%

8 = 7 x 75%

8 = 7 x

65% 9 = Σ 8 10 = 9 / 1 30,5% 10,7% 58,8% 2.490,0 875,0 4.797,5 1.992,0 656,3 3.118,4 5.766,6 1,7

0,1% 10,5% 89,4% 2,6 513,4 4.364,0 2,1 385,1 2.836,6 3.223,7 1,6 5,7% 62,3% 32,0% 549,6 6.025,8 3.101,4 439,7 4.519,3 2.015,9 6.974,9 0,5 9,4% 48,0% 42,5% 2.144,2 10.911,3 9.663,9 1.715,3 8.183,5 6.281,5 16.180,3 0,9

97 Es modifica: [Filera de càlcul de la UA MOLLAR MIG]

SUPERFÍCIE BRUTA SEGONS ZONIFICACIÓ VIGENT (m²)

INDEX D'EDIFICABILITAT ACTUAL

EDIFICABILITAT SEGONS ZONIFICACIÓ VIGENT (m²) SUPERF.

BRUTA (m²)

CA UA UB UB1 R CA UA UB UB1 R CA UA UB UB1 R TOTAL UNITAT

ACTUACIÓ

1 2 3 4 =2 x 3 5=Σ 4

MOLLAR MIG 14.957 0 0 0 0 14.957 4 7 2,5 3,5 0,8 0 0 0 0 11.966 11.966

% AFECTAT DE PENDENT

m² D'EDIFICABILITAT AFECTAT PER LA PENDENT

REDUCCIÓ A APLICAR SEGONS PENDENT

< 30% 30-55% > 55% < 30% 30-55% > 55% 20% 25% 35%

EDIFICABILITAT MÀXIMA

(m²)

COEFICIENT BRUT D'EDIFICABILITAT

6 7 = 5 x 6 8 = 7 x

80% 8 = 7 x 75% 8 = 7 x

65% 9 = Σ 8 10 = 9 / 1 17,5% 42,1% 40,4% 2.094,0 5.037,6 4.834,4 1.675,2 3.778,2 3.144,2 8.597,6 0,5

(13)

VOLUM III: SUC

Pàgina Modificació

A totes les fitxes [Les imatges de les fitxes de les unitats d’actuació han d’actualitzar-se segons les modificacions introduïdes en els plànols d’Ordenació Detallada del Sòl (ODS 1-22)]

A totes les fitxes Es substitueix: d’acord amb el Reglament urbanístic Art. 28 b/c.

Per: d’acord amb el Reglament urbanístic Art. 28.2.b/c. En aquest darrer cas s’entén que la superfície sobre la qual s’han d’aplicar les reduccions i el coeficient net d’edificabilitat és la superfície bruta de la parcel.la, incloent voravia i meitat del carrer o carrers amb els que confronta, llevat de la urbanització de Sant Pere del Pas de la Casa.

13, 48, 94 Es substitueix : Es pot traslladar l’edificabilitat reconeguda pendent, per protecció cultural, amb una compensació d’un 50%, a altres UA i terrenys dels propietaris afectats, prèvia concertació amb el Comú, de tots els solars i edificis de la UA.

Per: Es pot traslladar l’edificabilitat reconeguda pendent o sobrant, amb una compensació d’un 50 % o 100 % respectivament per protecció cultural prevista pel POUP, a altres UA i terrenys dels propietaris afectats, prèvia concertació amb el Comú, de tots els solars i edificis de la UA.

15 Es substitueix: 50 % de compensació o incrementat.

Per: 50 % o 100% de compensació.

4, 6, 9, 11, 14, 23, 25, 27, 29, 32, 37, 39, 42, 44, 46, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 97, 100, 102, 104, 106, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 127, 130, 132, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 148

Es substitueix:

Els edificis singulars poden ocupar el 100% del terreny a una altura màxima de 30 metres.

Per:

Els edificis d’equipaments poden ocupar el 100% del terreny a una altura màxima de 30 metres.

6, 8, 10, 13, 22, 24, 43, 45, 48, 53, 59, 61, 63, 65, 67, 75, 77, 79, 87, 94, 99, 105, 107

Es substitueix en tota la pàgina: aïllada Per: separada

14 Es suprimeix: Els edificis singulars poden ocupar el 100 % del terreny a una altura màxima de 30 metres.

15 S’afegeix després de les superfícies d’aprofitament privat:

Els edificis es conserven en el seu estat exteriorment. Un programa de protecció ha de determinar les actuacions que s’hi poden fer a nivell exterior.

Es pot fer edificis d’equipaments amb acabats no tradicionals que hauran de considerar-se com a edificació singular.

15 Es substitueix:

- La composició de façanes i les envolvents de coberta ( materials, pendents i altures).

Per:

- La composició de façanes i els embolcalls de coberta ( materials, pendents i altures).

(14)

16 Es substitueix:

- A la façana o a mitgeres vistes es mantenen els materials originals. En obres de nova planta, s’admeten dos tipus bàsics de materials: pedra vista i murs arrebossats amb morter de calç, de color natural.

Per:

- A la façana o a mitgeres vistes es mantenen els materials originals. En obres de nova planta, s’admeten dos tipus bàsics de materials: pedra rústica vista i murs arrebossats amb morter de calç, de color natural.

50, 60, 95, 108

S’afegeix després de les superfícies d’aprofitament privat:

Es pot fer edificis d’equipaments amb acabats no tradicionals que hauran de considerar-se com a edificació singular.

55 Es substitueix: La superfície total bruta de la unitat d’actuació és de 18.203 m².

Per: La superfície total bruta de la unitat d’actuació és de 18.232 m².

73 Es substitueix: La superfície total bruta de la unitat d’actuació és de 5.240 m².

Per: La superfície total bruta de la unitat d’actuació és de 6.118 m².

73 Es substitueix:

Limita amb Serrat en SUC, amb Prat del Tura Baix, Carcamanya i Ramonet en SUNC i amb riu Valira d’Orient en SNUBLE.

Per:

Limita amb Serrat en SUC, amb Prat del Tura Baix, Carcamanya i Ramonet en SUNC i amb Serrat i riu Valira d’Orient en SNUBLE.

73 Es modifica: [La imatge de la UA PRAT DEL TURA ALT]

(15)

74 Es modifica: [Filera de càlcul de la UA PRAT DEL TURA ALT]

SUPERF.BRUTA SEGONS ZONIFICACIÓ VIGENT

(m²)

DESCOMPTE VIARI (m²) existent + ampliació

SUPERF.NETA SEGONS ZONIFICACIÓ VIGENT

(m²) SUPERF.

BRUTA (m²)

CA UA UB UB1 R CA UA UB UB1 R TOTAL CA UA UB UB1 R Total UNITAT

ACTUACIÓ

1 2 3 3'=Σ 3 4 = (2 - 3) 4'=Σ 4

PRAT DEL TURA ALT 6.118 0 6.118 0 0 0 0 2.650 0 0 0 2.650 0 3.468 0 0 0 3.468

INDEX D'EDIFICABILITAT ACTUAL

EDIFICABILITAT SEGONS ZONIFICACIÓ VIGENT

(m²)

CA UA UB UB1 R CA UA UB UB1 R

EDIFICABILITAT MÀXIMA

(m²)

COEFICIENT NET D'EDIFICABILITAT

5 6=(4x5) 7=∑6 8 = 7/Σ4

4 7 2,5 3,5 0,8 0 24.276 0 0 0 24.276 7,0

74 Es substitueix:

SUPERFÍCIE DE RESERVA DE SÒL PÚBLIC DINS LA UNITAT D’ACTUACIÓ LOCALITZADA EN EL POUPE:

Viari, mínim 1.771 m² 33,80 % Espais lliures, mínim 0 m² 0,00 % Total, mínim 1.771 m² 33,80 % Per:

SUPERFÍCIE DE RESERVA DE SÒL PÚBLIC DINS LA UNITAT D’ACTUACIÓ LOCALITZADA EN EL POUPE:

Viari, mínim 2.650 m² 43,30 % Espais lliures, mínim 0 m² 0,00 % Total, mínim 2.650 m² 43,30 %

74 Es modifica: [Filera de càlcul de la UA PRAT DEL TURA ALT (viari-esp. lliures-equip.)]

SUC SUPERF.

BRUTA

VIARI, MÍNIM

ESPAIS LLIURES, MÍNIM

EQUIPAMENTS, MÍNIM

TOTAL VIARI+ESPAIS LLIURES+EQUIP,

MÍNIM

SUPERF. APROF., MÀXIM

ENCAMP (m²) (m²) (%) (m²) (%) (m²) (%) (m²) (%) (m²) (%)

PRAT DEL TURA ALT 6.118 2.650 43,3 % 0 0,0 % 0 0,0% 2.650 43,3 % 3.468 56,7 %

74 Es substitueix:

SUPERFÍCIE DE SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT DINS LA UNITAT D’ACTUACIÓ LOCALITZADA EN EL POUPE

Total, màxim 3.469 m² 66,20 % Per:

SUPERFÍCIE DE SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT DINS LA UNITAT D’ACTUACIÓ LOCALITZADA EN EL POUPE

Total, màxim 3.468 m² 56,70 % 87 Es substitueix:

La superfície total bruta de la unitat d’actuació és de 1.703 m².

Per:

La superfície total bruta de la unitat d’actuació és de 215 m².

87 Es substitueix:

Limita amb Carcamanya i Ramonet en SUNC i amb Serrat i general en SNUBLE.

Per:

Limita amb Prat del Tura Alt en SUC, amb Carcamanya en SUNC i amb Serrat i general en SNUBLE.

(16)

87 Es modifica: [La imatge de la UA SERRAT]

88 Es modifica: [Filera de càlcul de la UA SERRAT]

SUPERF.BRUTA SEGONS ZONIFICACIÓ VIGENT

(m²)

DESCOMPTE VIARI (m²) existent + ampliació

SUPERF.NETA SEGONS ZONIFICACIÓ VIGENT

(m²) SUPERF.

BRUTA (m²)

CA UA UB UB1 R CA UA UB UB1 R TOTAL CA UA UB UB1 R Total UNITAT

ACTUACIÓ

1 2 3 3'=Σ 3 4 = (2 - 3) 4'=Σ 4

SERRAT 215 0 215 0 0 0 0 189 0 0 0 189 0 26 0 0 0 26

INDEX D'EDIFICABILITAT ACTUAL

EDIFICABILITAT SEGONS ZONIFICACIÓ VIGENT

(m²)

CA UA UB UB1 R CA UA UB UB1 R

EDIFICABILITAT MÀXIMA

(m²)

COEFICIENT NET D'EDIFICABILITAT

5 6=(4x5) 7=∑6 8 = 7/Σ4

4 7 2,5 3,5 0,8 0 182 0 0 0 182 7,0

88 Es substitueix:

SUPERFÍCIE DE RESERVA DE SÒL PÚBLIC DINS LA UNITAT D’ACTUACIÓ LOCALITZADA EN EL POUPE:

Viari, mínim 1.067 m² 62,60 % Espais lliures, mínim 0 m² 0,00 % Espais lliures, mínim 55 m² 3,20 % Total, mínim 1.122 m² 65,90 % Per:

SUPERFÍCIE DE RESERVA DE SÒL PÚBLIC DINS LA UNITAT D’ACTUACIÓ LOCALITZADA EN EL POUPE:

Viari, mínim 189 m² 87,90 % Espais lliures, mínim 0 m² 0,00 % Total, mínim 189 m² 87,90 %

(17)

88 Es modifica: [Filera de càlcul de la UA SERRAT (viari-esp. lliures-equip.)]

SUC SUPERF.

BRUTA

VIARI, MÍNIM

ESPAIS LLIURES, MÍNIM

EQUIPAMENTS, MÍNIM

TOTAL VIARI+ESPAIS LLIURES+EQUIP,

MÍNIM

SUPERF. APROF., MÀXIM

ENCAMP (m²) (m²) (%) (m²) (%) (m²) (%) (m²) (%) (m²) (%)

SERRAT 215 189 87,9 % 0 0,0 % 0 0,0% 189 87,9 % 26 12,1 %

88 Es substitueix:

SUPERFÍCIE DE SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT DINS LA UNITAT D’ACTUACIÓ LOCALITZADA EN EL POUPE

Total, màxim 581 m² 34,10 % Per:

SUPERFÍCIE DE SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT DINS LA UNITAT D’ACTUACIÓ LOCALITZADA EN EL POUPE

Total, màxim 26 m² 12,10 % 94 S’afegeix després de la imatge:

Excepcionalment, es pot reconduir o incorporar edificabilitat en aquells casos no previstos i en intervencions especials per rehabilitació d’edificis béns culturals parroquials o d’espais que hi toquin remodelats previ projecte d’intervenció especial a aprovar pel Comú. Per tal de millorar l’accés al nucli del Tremat des de la seva part sud i concretament des del carrer nou acabat en un punt de maniobra, es pot obrir, previ l’establiment d’un conveni urbanístic dins la propietat coneguda Cal Dragó, un carrer de 5 metres d’amplada mínima que connecti el carrer mencionat inicialment amb el carrer del Tremat. En compensació, en cas de fer, se aquest carrer, es pot ocupar la resta de terreny privat no construït de Cal Dragó amb edificació d’edifici no catalogat deixant la cessió del 10% enfront de Cal Dragó vell i enllaçant amb la cessió de la UA veïna. Aquest carrer enllaçarà amb el carrer de la Canal Llisa amb un pas.

(18)

96 Es modifica: [La imatge de la UA TRIBALA]

97 S’afegeix abans d’esmentar l’altura màxima: A l’edifici Casa Font de Casa Areny, es pot traslladar edificabilitat provinent de la UA Casa Areny.

97 Es substitueix:

SUPERFÍCIE DE RESERVA DE SÒL PÚBLIC DINS LA UNITAT D’ACTUACIÓ LOCALITZADA EN EL POUPE:

TRIBALA 1

Viari, mínim 6.428 m² 36,40 % Espais lliures, mínim 0 m² 0,00 % Equipaments, mínim 576 m² 3,30 % Total, mínim 7.004 m² 39,60 % Viari, mínim 9.657 m² 27,30 % Espais lliures, mínim 0 m² 0,00 % Equipaments, mínim 576 m² 1,60 % Total, mínim 10.233 m² 29,00 % Per:

SUPERFÍCIE DE RESERVA DE SÒL PÚBLIC DINS LA UNITAT D’ACTUACIÓ LOCALITZADA EN EL POUPE:

TRIBALA 1

Viari, mínim 6.428 m² 36,40 % Espais lliures, mínim 0 m² 0,00 %

(19)

Espais lliures, mínim 0 m² 0,00 % Equipaments, mínim 396 m² 1,10 % Total, mínim 10.053 m² 28,50 %

98 Es modifica: [Filera de càlcul de la UA TRIBALA (viari-esp. lliures-equip.)]

SUC SUPERF. BRUTA VIARI, MÍNIM ESPAIS LLIURES,

MÍNIM

EQUIPAMENTS, MÍNIM

TOTAL VIARI+ESPAIS LLIURES+EQUIP,

MÍNIM

SUPERF. APROF., MÀXIM

ENCAMP (m²) (m²) (%) (m²) (%) (m²) (%) (m²) (%) (m²) (%) TRIBALA 1 17.677 6.428 36,4 % 0 0,0 % 396 2,2% 6.824 38,6 % 10.853 63,6 % TRIBALA 2 17.632 3.229 18,3 % 0 0,0 % 0 0,0% 3.229 18,3 % 14.403 81,7 %

UA TRIBALA 35.309 9.657 27,3 % 0 0,0 % 396 1,1% 10.053 28,5 % 25.256 72,7 %

97 Es substitueix:

SUPERFÍCIE DE SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT DINS LA UNITAT D’ACTUACIÓ LOCALITZADA EN EL POUPE

AJUSTANTS DE DALT 1 10.673 m² 60,40%

AJUSTANTS DE DALT 2 14.403 m² 81,70 % Total, màxim 25.076 m² 71,00 % Per:

SUPERFÍCIE DE SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT DINS LA UNITAT D’ACTUACIÓ LOCALITZADA EN EL POUPE

AJUSTANTS DE DALT 1 10.853 m² 63,60%

AJUSTANTS DE DALT 2 14.403 m² 81,70 % Total, màxim 25.256 m² 72,70 % 108 S’afegeix abans d’esmentar l’altura màxima:

Excepcionalment, es pot reconduir o incorporar edificabilitat en aquells casos no previstos explícitament i en intervencions especials per rehabilitació d’edificis béns culturals parroquials o d’espais que hi toquin remodelats previ projecte

d’intervenció especial a aprovar pel Comú.

112 Es substitueix: COPRÍNCEPS DE BAIX / ENCAMP / ENVALIRA DE BAIX Per: COPRÍNCEPS DE BAIX / ENCAMP PAS / ENVALIRA DE BAIX 129 Es substitueix:

CONSELL GENERAL BAIX 1

La superfície total bruta de l’àmbit és de 1.400 m2. CONSELL GENERAL BAIX 2

La superfície total bruta de l’àmbit és de 1.150 m2. Per:

CONSELL GENERAL BAIX 1

La superfície total bruta de l’àmbit és de 724 m2. CONSELL GENERAL BAIX 2

La superfície total bruta de l’àmbit és de 1.826 m2.

(20)

129 Es modifica: [La imatge de la UA CONSELL GENERAL BAIX]

129 Es suprimeix: Amb desplaçament de l’àrea afectada per serveis S, al límit entre els dos àmbits.

129-130 Es substitueix:

CONSELL GENERAL BAIX 1

Subzona d’edificació en alineació de vial entre veïnes. Clau 3a

Serveis tècnics d’ús definitiu. Clau S

CONSELL GENERAL BAIX 2

Subzona d’edificació en alineació de vial entre veïnes. Clau 3a Per:

CONSELL GENERAL BAIX 1

Subzona d’edificació en alineació de vial entre veïnes. Clau 3a CONSELL GENERAL BAIX 2

Subzona d’edificació en alineació de vial entre veïnes. Clau 3a Serveis tècnics d’ús definitiu. Clau S 130 Es modifica: [Filera de càlcul de la UA CONSELL GENERAL BAIX]

SUPERFÍCIE BRUTA SEGONS ZONIFICACIÓ VIGENT (m2)

DESCOMPTE VIARI (m2)

SUPERFÍCIE NETA SEGONS ZONIFICACIÓ VIGENT (m2)

INDEX D'EDIFICABILITAT

ACTUAL

EDIFICABILITAT MÀXIMA SUP.

BRUTA (m2)

ZONA URBANA

PAS DE LA CASA ZONA URBANA

PAS DE LA CASA ZONA URBANA

PAS DE LA CASA ZONA URBANA

PAS DE LA CASA ZONA URBANA PAS DE LA CASA

COEFICIENT NET D'EDIFICABILITAT UNITAT

ACTUACIÓ

1 2 3 4 = (2-3) 5 6= (4x5) 7=6/4 CONSELL GENERAL

BAIX 1 724 724 242 482 7 3.374 7,0

(21)

130 Es substitueix:

SUPERFÍCIE DE RESERVA DE SÒL PÚBLIC DINS LA UNITAT D’ACTUACIÓ LOCALITZADA EN EL POUPE:

CONSELL GENERAL BAIX 1

Viari, mínim 434 m² 31,00 %

Espais lliures, mínim 0 m² 0,00 %

Total, mínim 434 m² 31,00 %

CONSELL GENERAL BAIX 2

Viari, mínim 306 m² 26,60 %

Espais lliures, mínim 0 m² 0,00 %

Total, mínim 306 m² 26,60 %

Viari, mínim 740 m² 29,00 %

Espais lliures, mínim 0 m² 0,00 %

Total, mínim 740 m² 29,00 %

Per:

SUPERFÍCIE DE RESERVA DE SÒL PÚBLIC DINS LA UNITAT D’ACTUACIÓ LOCALITZADA EN EL POUPE:

CONSELL GENERAL BAIX 1

Viari, mínim 242 m² 33,40 %

Espais lliures, mínim 0 m² 0,00 %

Total, mínim 242 m² 33,40 %

CONSELL GENERAL BAIX 2

Viari, mínim 497 m² 27,20 %

Espais lliures, mínim 0 m² 0,00 %

Total, mínim 497 m² 27,20 %

Viari, mínim 739 m² 29,00 %

Espais lliures, mínim 0 m² 0,00 %

Total, mínim 739 m² 29,00 %

130 Es modifica: [Filera de càlcul de la UA CONSELL GENERAL BAIX (viari-esp. lliures-equip.)]

SUPERF.

BRUTA

VIARI, MÍNIM

ESPAIS LLIURES, MÍNIM

EQUIPAMENTS, MÍNIM

TOTAL VIARI+ESPAIS LLIURES+EQUIP,

MÍNIM

SUPERF. APROF., MÀXIM

SUC

PAS DE LA CASA (m²) (m²) (%) (m²) (%) (m²) (%) (m²) (%) (m²) (%)

CONSELL GENERAL BAIX 1 724 242 33,4% 0 0,0% 0 0,0% 242 33,4% 482 66,6%

CONSELL GENERAL BAIX 2 1.826 497 27,2% 0 0,0% 0 0,0% 497 27,2% 1.329 72,8%

UA CONSELL GENERAL BAIX 2.550 739 29,0% 0 0,0% 0 0,0% 739 29,0% 1.811 71,0%

130 Es substitueix:

SUPERFÍCIE DE SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT DINS LA UNITAT D’ACTUACIÓ LOCALITZADA EN EL POUPE

CONSELL GENERAL BAIX 1 966 m² 69,00 %

CONSELL GENERAL BAIX 2 844 m² 73,40 %

Total, màxim 1.810 m² 71,00 %

Per:

SUPERFÍCIE DE SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT DINS LA UNITAT D’ACTUACIÓ LOCALITZADA EN EL POUPE

CONSELL GENERAL BAIX 1 482 m² 66,60 %

CONSELL GENERAL BAIX 2 1.329 m² 72,80 %

Total, màxim 1.811 m² 71,00 % 134 Es substitueix: ENCAMP

Per: ENCAMP PAS

(22)

135 Es substitueix en els quadres: ENCAMP Per: ENCAMP PAS

148 Es substitueix: Limita amb Pas de la Casa 1 en SUCc i amb Sant Pere 9 i 10 en SUNC.

Per: Limita amb Envalira de Dalt 3 i Pas de la Casa 1 en SUCc i amb Sant Pere 9 en SUNC.

148 Es suprimeix: Internament entre les parcel·les 167 a 171 no cal deixar la separació de 1,50 metres a veí. A efectes de còmput d’edificabilitat es tindrà en compte en aplicació de la OGUC d’Encamp.

(23)

VOLUM IV: SUCc

Pàgina Modificació

A totes les fitxes [Les imatges de les fitxes de les unitats d’actuació han d’actualitzar-se segons les modificacions introduïdes en els plànols d’Ordenació Detallada del Sòl (ODS 1-22)]

A totes les fitxes Es substitueix: d’acord amb el Reglament urbanístic Art. 28 b/c.

Per: d’acord amb el Reglament urbanístic Art. 28.2.b/c. En aquest darrer cas s’entén que la superfície sobre la qual s’han d’aplicar les reduccions i el coeficient net d’edificabilitat és la superfícies bruta de la parcel.la, incloent voravia i meitat del carrer o carrers amb els que confronta, llevat de la urbanització de Sant Pere del Pas de la Casa.

3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 34, 36, 38, 42, 44

Es substitueix: aïllada Per: separada

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 73, 76, 79, 81, 83

Es substitueix:

Els edificis singulars poden ocupar el 100% del terreny a una altura màxima de 30 metres.

Per:

Els edificis d’equipaments poden ocupar el 100% del terreny a una altura màxima de 30 metres.

5 Es suprimeix: Es considera en subzona d’edificació singular.

26 - 27 S’afegeix: El solar contingut entre el camí comunal del Tirader en la seva connexió amb l’avinguda copríncep Francès i la nova connexió del Carrer Mirador d’Encamp a la mateixa avinguda pot edificar-se fins a 30 metres d’altura de carener (fent-hi els trasllats d’edificabilitat corresponents) i alinear-se als límits d’edificació dels carrers i camí que l’envolten segons conveni urbanístic.

40 Es substitueix: Coeficient net d’edificabilitat de 3,7 m² de sostre/m², Per: Coeficient net d’edificabilitat de 2,8 m² de sostre/m², 41 Es modifica: [Filera de càlcul de la UA PRAT DEL SALT]

SUPERF.BRUTA SEGONS ZONIFICACIÓ VIGENT

(m²)

DESCOMPTE VIARI (m²) existent + ampliació

SUPERF.NETA SEGONS ZONIFICACIÓ VIGENT

(m²) SUPERF.

BRUTA (m²)

CA UA UB UB1 R CA UA UB UB1 R TOTAL CA UA UB UB1 R Total UNITAT

ACTUACIÓ

1 2 3 3'=Σ 3 4 = (2 - 3) 4'=Σ 4

PRAT DEL SALT 20.033 0 1.835 18.198 0 0 0 823 4.779 0 0 5.602 0 1.012 13.419 0 0 14.431

INDEX D'EDIFICABILITAT ACTUAL

EDIFICABILITAT SEGONS ZONIFICACIÓ VIGENT

(m²)

CA UA UB UB1 R CA UA UB UB1 R

EDIFICABILITAT MÀXIMA

(m²)

COEFICIENT NET D'EDIFICABILITAT

5 6=(4x5) 7=∑6 8 = 7/Σ4

4 7 2,5 3,5 0,8 0 7.084 33.548 0 0 40.632 2,8

(24)

42 Es substitueix: , de manera global la UA.

Per: , de manera global la UA, en el cas que sigui possible.

43 Es substitueix: agrupada, tota la UA, Per: indicada

44, 45 Es substitueix: vivenda Per: habitatge

56 Es substitueix: La superfície total bruta de la unitat d’actuació és de 2.624 m2. Per: La superfície total bruta de la unitat d’actuació és de 5.129 m2.

56 Es substitueix: La superfície total bruta de l’àmbit és de 909 m2.

Limita amb Pas de la Casa 1 en SUCc i amb Envalira de Dalt i Sant Pere en SNUBLE.

Per: La superfície total bruta de l’àmbit és de 3.414 m2.

Limita amb Solana en SUC, Pas de la Casa 1 en SUCc i amb Envalira de Dalt en SNUBLE.

56 Es modifica: [La imatge de la UA ENVALIRA DE DALT]

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :