La natalitat a Catalunya l any Els naixements disminueixen un 1% l any El descens es concentra en el col lectiu de dones menors de 30 anys

Texto completo

(1)

13 d’octubre del 2011 La natalitat a Catalunya l’any 2010

Els naixements disminueixen un 1% l’any 2010

El descens es concentra en el col·lectiu de dones menors de 30 anys

Els únics àmbits on hi ha augments són l’Alt Pirineu i Aran i les Comarques Centrals

L’any 2010, el nombre de naixements registrats a Catalunya és de 84.015, un 1% menys que un any enrere i representa una taxa d’11,3 naixements per mil habitants. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el descens es concentra entre les dones menors de 30 anys que han registrat un 6,7% menys de naixements que l’any 2009, mentre que en el cas de mares de 30 o més anys, la xifra de naixements ha augmentat un 2%.

Es continua així la tendència decreixent de la natalitat que es va iniciar l’any 2009, com a conseqüència de la reducció del nombre de dones en edats reproductives, per l’arribada a aquestes edats de les generacions buides dels anys vuitanta, i, d’altra banda, per la disminució dels fluxos d’entrada de dones immigrants procedents de l’estranger.

L’Alt Pirineu i Aran, i les Comarques Centrals han incrementat el nombre de naixements l’1,5% i el 0,6% respectivament, mentre que la resta d’àmbits territorials han reduït els seus naixements. Els majors descensos s’han registrat a les Terres de l’Ebre (-4,5%) i l’Àmbit de Ponent (-2,9%).

El descens de naixements es registra en el col·lectiu de dones espanyoles amb un 1,5%, mentre que les dones de nacionalitat estrangera, que a Catalunya representen 3 de cada 10 naixements, experimenten una lleugera recuperació (0,3%). L’any 2010, el col·lectiu més nombrós de mares estrangeres correspon a les de nacionalitat marroquina, que representen el 34,8% del total d’aquests naixements. El segueixen en importància relativa els naixements de mares romaneses (6,7%), equatorianes (5,5%), xineses, bolivianes i colombianes. Aquestes nacionalitats han tingut un creixement diferencial al darrer any. El major creixement prové de les dones romaneses amb un increment del 10,4%, seguides per les marroquines (3,5%) i les colombianes (3,2%). En canvi, les equatorianes (-14,6%), bolivianes (-12%) i xineses (-8,6%), experimenten un fort descens.

Malgrat el descens dels naixements, el nombre mitjà de fills per dona es manté en l’1,46, al mateix nivell que un any enrere. Aquest valor és sensiblement superior al registrat pel conjunt d’Espanya que és d’1,38 fills per dona. Les dones estrangeres tenen una fecunditat més alta, d’1,87 fills per dona, mentre que les espanyoles registren un valor d’1,34 fills per dona.

(2)

L’edat mitjana a la maternitat se situa en 31,1 anys per al conjunt de dones. Les diferències assenyalades respecte a la fecunditat segons la nacionalitat de les dones, s’evidencia també en l’indicador del calendari. L’edat mitjana en què les dones autòctones tenen els seus fills és als 32 anys, mentre que les estrangeres ho fan als 29 anys.

La proporció de naixements fora del matrimoni manté la tendència ascendent registrada als darrers anys. A Catalunya, els naixements de mares no casades representen el 35,2% del total de naixements. Aquest creixement té relació amb la generalització de les parelles de fet com a forma de convivència, com també pels efectes de la fecunditat adolescent i de les dones que han optat per la maternitat en solitari. Els percentatges de naixements al marge del matrimoni són més freqüents entre les dones espanyoles (38,4%) que en les estrangeres (27,1%).

En relació amb la nacionalitat de la mare, a la Segarra, més de la meitat dels naixements (51,5%) són de mare estrangera. Superen el 40%, les comarques de l’Alt Empordà (44,9%), el Baix Empordà (42,8%), el Pallars Jussà (42,3%) i l’Alta Ribagorça (42,1%). En l’altre extrem, el Berguedà (19,1%) i la Terra Alta (19,5%) destaquen per les baixes proporcions de naixements de mares estrangeres.

Respecte als municipis de més de 20.000 habitants, Salt és el municipi que registra el valor més elevat: el 73,2% dels naixements són de mare estrangera. Als municipis de Roses (62,2%), Manlleu (53,5%), Palafrugell (52,9%), Lloret de Mar (52,4%) i Vic (51,2%) més de la meitat dels naixements són fills de mares estrangeres.

Marc i Martina són els noms més posats als nadons del 2010

El nom Marc, amb una freqüència de 1.294 nadons, és manté com el més posat entre els nens nascuts l’any 2010. El següent nom és Àlex/Álex amb una freqüència força inferior (882), seguit de Pol, Pau, Eric i Arnau.

Marc ocupa la primera posició a tots els àmbits territorials, excepte a l’Alt Pirineu-Aran, on els Pol encapçalen el rànquing. Si en el primer lloc no hi ha gaire diferències en el territori de Catalunya, sí que n’hi ha força en els següents llocs. A les comarques gironines apareixen Martí i Mohamed, a les Terres de l’Ebre hi trobem Jordi, Joan i Aleix, a l’àmbit de Ponent el Roger, Martí i Jan a les Comarques centrals i, Gerard i Jan a l’Alt Pirineu i Aran.

En el cas dels noms de nenes el més posat a Catalunya és Martina, amb 966 nadons. El següent nom és Júlia/Julia amb una freqüència de 951 nadons, seguit de Paula, Laia i Maria/María.

En el cas de les nenes, la distribució dels noms en el territori és força diferent. Així, l’Àmbit Metropolità és l’únic on les Martina encapçalen la llista. Les Júlia ocupen la primera posició a les Comarques Gironines, a les Terres de l’Ebre i a l’Àmbit de Ponent, Laia ho fa a les comarques Centrals i a l’Alt Pirineu i Aran i al Camp de Tarragona el primer lloc l’ocupen les Paula.

(3)

Taula 1. Naixements 2009-2010. Catalunya i Àmbits territorials

2009 2010 2010 %

Àmbit Metropolità 55.646 55.086 -1,0 14.753 26,8

Comarques Gironines 8.775 8.737 -0,4 3.319 38,0

Camp de Tarragona 7.523 7.451 -1,0 2.356 31,6

Terres de l'Ebre 1.928 1.842 -4,5 638 34,6

Àmbit de Ponent 4.275 4.150 -2,9 1.456 35,1

Comarques Centrals 6.044 6.081 0,6 1.660 27,3

Alt Pirineu i Aràn 658 668 1,5 209 31,3

Catalunya 84.849 84.015 -1,0 24.391 29,0

Font: Idescat.

Mare estrangera Increment

relatiu

Taula 2. Naixements segons edat de la mare. Catalunya. 2000-2010

2000 2005 2009 2010

Menor de 15 anys 16 20 9 23

De 15 a 19 anys 1.247 1.605 1.813 1632

De 20 a 24 anys 5.753 7.438 8.341 7696

De 25 a 29 anys 18.396 20.288 18.788 17676

De 30 a 34 anys 25.755 31.811 32.061 32261

De 35 a 39 anys 10.663 15.507 19.736 20357

De 40 a 44 anys 1.575 2.681 3.770 4073

De 45 a 49 anys 62 157 308 268

De 50 anys i més 8 21 16 22

No consta 14 19 7 7

Total 63.489 79.547 84.849 84015 Font: Idescat.

Taula 3. Naixements i taxes de fecunditat per edat i nacionalitat de la mare. Catalunya. 2010

Edats espanyola estrangera total espanyola estrangera total

15-19 797 858 1.655 5,9 29,6 10,0

20-24 3.083 4.613 7.696 21,6 92,8 40,0

25-29 10.457 7.219 17.676 59,2 89,8 68,7

30-34 25.229 7.039 32.268 104,7 82,6 98,9

35-39 16.673 3.684 20.357 63,7 56,9 62,4

40-44 3.169 904 4.073 12,8 19,0 13,8

45-49 216 74 290 0,9 2,2 1,1

De 15 a 49 59.624 24.391 84.015 41,2 62,5 45,8

Indicador conjuntural de fecunditat (fills per dona) 1,34 1,87 1,46

Edat m itjana a la m aternitat (anys) 32,0 29,0 31,1

Font: Idescat.

Naixements Naixements per mil dones

(4)

Taula 4. Naixements segons nacionalitat de la mare. Catalunya. 2000-2010

2000 2005 2009 2010

Mare espanyola 57.776 62.949 60.524 59.624 Mare estrangera 5.707 16.589 24.323 24.391

No consta 6 9 2 0

Total 63.489 79.547 84.849 84.015 Font: Idescat.

Taula 5 . Naixements de mare estrangera segons nacionalitat. Catalunya. 2000-2010

2000 2005 2009 2010

Marroc 2.110 5.067 8.193 8.482

Romania 30 862 1.476 1.630

Equador 266 1.783 1.575 1.345

Xina 253 915 1.391 1.272

Bolívia 18 648 1.190 1.047

Colòmbia 172 705 709 732

Font: Idescat.

Taula 6 . Naixements segons estat civil de la mare. Catalunya. 2000-2010

2000 2005 2009 2010

Casada 50.710 56.008 55.143 53.924

No casada 12.751 23.445 28.998 29.240

No consta 28 94 708 851

Total 63.489 79.547 84.849 84.015 Font: Idescat.

(5)

Taula 7. Naixements segons nacionalitat de la mare. Comarques. 2010

Mare Mare % mares

espanyola estrangera Total estrangeres

Berguedà 275 65 340 19,1

Terra Alta 70 17 87 19,5

Anoia 1.177 319 1.496 21,3

Baix Llobregat 7.447 2.033 9.480 21,4

Vallès Occidental 8.455 2.404 10.859 22,1

Alt Urgell 136 39 175 22,3

Maresme 3.798 1.147 4.945 23,2

Vallès Oriental 3.701 1.120 4.821 23,2

Garraf 1.136 379 1.515 25,0

Alt Penedès 1.036 355 1.391 25,5

Bages 1.605 560 2.165 25,9

Priorat 58 21 79 26,6

Ripollès 166 61 227 26,9

Cerdanya 127 49 176 27,8

Pallars Sobirà 47 19 66 28,8

Alt Camp 368 150 518 29,0

Total Catalunya 59.624 24.391 84.015 29,0

Garrigues 127 54 181 29,8

Noguera 293 126 419 30,1

Baix Penedès 834 364 1.198 30,4

Tarragonès 2.156 988 3.144 31,4

Selva 1.226 584 1.810 32,3

Garrotxa 387 189 576 32,8

Conca de Barberà 132 65 197 33,0

Barcelonès 14.760 7.315 22.075 33,1

Baix Camp 1.547 768 2.315 33,2

Segrià 1.613 805 2.418 33,3

Baix Ebre 561 292 853 34,2

Osona 1.264 658 1.922 34,2

Ribera d'Ebre 127 67 194 34,5

Solsonès 100 58 158 36,7

Montsià 446 262 708 37,0

Gironès 1.620 955 2.575 37,1

Pla de l'Estany 273 164 437 37,5

Val d'Aran 63 39 102 38,2

Urgell 254 158 412 38,3

Pla d'Urgell 278 176 454 38,8

Alta Ribagorça 22 16 38 42,1

Pallars Jussà 64 47 111 42,3

Baix Empordà 869 651 1.520 42,8

Alt Empordà 877 715 1.592 44,9

Segarra 129 137 266 51,5

Font: Idescat.

(6)

Taula 8. Naixements segons nacionalitat de la mare. Municipis > 20.000 hab. 2010

Mare Mare % Mares

espanyola estrangera Total estrangeres

Castellar del Vallès 233 18 251 7,2

Molins de Rei 302 35 337 10,4

Viladecans 766 120 886 13,5

Sant Feliu de Llobregat 416 66 482 13,7

Barberà del Vallès 344 55 399 13,8

Prat de Llobregat, el 593 115 708 16,2

Esparreguera 198 39 237 16,5

Cerdanyola del Vallès 467 92 559 16,5

Masnou, el 178 36 214 16,8

Santa Perpètua de Mogoda 289 59 348 17,0

Sant Joan Despí 307 63 370 17,0

Sant Adrià de Besòs 343 74 417 17,7

Olesa de Montserrat 272 63 335 18,8

Sant Vicenç dels Horts 246 60 306 19,6

Gavà 443 121 564 21,5

Montcada i Reixac 339 94 433 21,7

Ripollet 369 107 476 22,5

Sant Cugat del Vallès 772 224 996 22,5

Sabadell 1876 571 2447 23,3

Sant Boi de Llobregat 721 223 944 23,6

Sant Andreu de la Barca 310 98 408 24,0

Premià de Mar 215 72 287 25,1

Rubí 715 244 959 25,4

Sitges 187 64 251 25,5

Igualada 362 129 491 26,3

Vila-seca 228 82 310 26,5

Vilanova i la Geltrú 503 183 686 26,7

Sant Pere de Ribes 224 85 309 27,5

Badalona 1842 722 2564 28,2

Blanes 275 108 383 28,2

Castelldefels 515 203 718 28,3

Terrassa 2031 818 2849 28,7

Mollet del Vallès 453 190 643 29,5

Cambrils 280 119 399 29,8

Barcelona 10363 4604 14967 30,8

Vendrell, el 323 150 473 31,7

Mataró 1068 506 1574 32,1

Girona 869 417 1286 32,4

Esplugues de Llobregat 270 132 402 32,8

Tarragona 1159 570 1729 33,0

Calafell 178 88 266 33,1

Valls 206 103 309 33,3

Granollers 475 253 728 34,8

Cornellà de Llobregat 612 328 940 34,9

Lleida 1037 585 1622 36,1

Manresa 627 356 983 36,2

Amposta 141 81 222 36,5

Vilafranca del Penedès 337 197 534 36,9

Tortosa 267 157 424 37,0

Reus 885 522 1407 37,1

Pineda de Mar 192 120 312 38,5

Sant Feliu de Guíxols 128 82 210 39,0

Olot 208 159 367 43,3

Martorell 224 173 397 43,6

Salou 160 127 287 44,3

Santa Coloma de Gramenet 810 686 1496 45,9

Hospitalet de Llobregat, l' 1402 1229 2631 46,7

Figueres 319 309 628 49,2

Vic 300 315 615 51,2

Lloret de Mar 180 198 378 52,4

Palafrugell 152 171 323 52,9

Manlleu 138 159 297 53,5

Figure

Actualización...

Related subjects :