FONS PERSONAL Descripció i inventari del fons

Texto completo

(1)

FONS PERSONAL

Descripció i inventari del fons

699.005 MARIA DOLORS BADOSA i CASTANY

Cessió: Maria Dolors Badosa i Castany

(2)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar. Tel. 972 368 457 Fax. 972 373 181 A/e. arxiu@lloret.cat

http://lloret.cat/arxiu

Descripció del fons

(3)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar. Tel. 972 368 457 Fax. 972 373 181 A/e. arxiu@lloret.cat

http://lloret.cat/arxiu

FITXA DE DESCRIPCIÓ

1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

Codi país CAT Codi arxiu SAMLM

Codi 699.005

1.2. Nivell de descripció

Inventari de fons documental personal.

1.3. Títol

FONS PERSONAL. DIVERSOS. MARIA DOLORS BADOSA I CASTANY.

1.4. Dates de formació

Dates de creació: 1875 / 1985 ca.

1.5. Volum i suport

Fons d’imatges: 65 imatges en suport paper.

2. ÀREA DE CONTEXT

2.1. Nom(s) del(s) productor(s)

M. Dolors Badosa i Castany

2.2. Història de l´organisme / Biografia del productor

La Sra. M. Dolors Badosa és néta de Josefina Aldrich i Carreras, que va ser obrera de Santa

Cristina i va néixer possiblement a la casa pairal que estava situada on ara hi ha l’Hotel Don

Juan Center, antic Pirineus i Sanmartín, al carrer de Sant Pere cantonada amb el carrer del

Torrentó. També la família tenia llogat un habitatge al carrer de Sant Gerard. El pare de la

Josefina es deia Ramon Aldrich, nascut a Lloret de Mar i mort jove, cap al 1893, poc abans de

néixer la Josefina. Ella fou la filla petita, va viure a Girona i es va casar amb el doctor Joaquim

Castany, psiquiatre director de l’Hospital Psiquiàtric de Salt durant 25 anys. Era cosí germà i

col·lega del Dr. Bernat. El matrimoni vivia a Girona, però passava els caps de setmana a la

Torre Campderà. El Dr. Castany era nascut a Puerto Rico.

Hi havia altres germans, com la Conxita, soltera i resident a Girona; la Cristina, que també

havia residit a Girona i es va casar amb Lluís Domènech. Aquest matrimoni va tenir una filla,

la Conxita Domènech Aldrich, que es va casar amb Esteve Guitart i Poch. El Sr. Guitart va ser

(4)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar. Tel. 972 368 457 Fax. 972 373 181 A/e. arxiu@lloret.cat

http://lloret.cat/arxiu

alcalde de Lloret i el matrimoniva fundar la Pensió Lloret. La Sra. Badosa creu que tenia

parentiu amb Joan Aldrich (a) Juanito. Hi havia altres germans, com a mínim quatre més, que

es van quedar a Cuba i voltaven pel Carib. Coneixem el nom de Manuel i Marià. Aquest últim

cal situar-lo a Santo Domingo cap al 1900. Això fa pensar que la família Aldrich - Carreras

potser va estar assentada a Cuba un temps i hi va tenir negocis.

2.3. Història arxivística

Els avantpassats de la Sra. Badosa guardaven totes les imatges i retrats de la seva família i

també diverses postals de la població de Lloret de Mar, que els portaven bons records. La

Sra. Badosa ha continuat tenint-ne cura fins als nostres dies.

2.4. Dades sobre l’ingrés

La Sra. Badosa va voler preservar aquestes imatges i, tot pensant-ne en la conservació, es va

personar a aquest SAMLM el març del 2017 per tal de fer-ne donació.

3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

3.1. Abast i contingut informatius

És un fons familiar, amb molts retrats dels avantpassats. A banda també hi ha postals de

diferents indrets i esdeveniments destacats de Lloret, com és el cas de diversos Balls de

Plaça entre 1900 i 1950, aproximadament, amb algunes imatges inèdites.

7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

7.1. Autoria i data(es)

-Digitalització del fons i descripció: M. Mercè Torrellas (gener 2018).

-Supervisió: Joaquim Daban i Massana, cap del SAMLM (gener 2018).

7.2. Fonts

La font fonamental utilitzada per a l’elaboració d’aquesta descripció ha estat el contingut del

propi fons. Per altra banda, també ha sigut rellevant el testimoni de la Sra. M. Dolors Badosa,

néta de la Sra. Josefina Aldrich Carreras, que va reconèixer i anotar al revers d’algunes

imatges els noms dels seus avantpassats i va explicar les dades més rellevants, que varen

ser recollides per Jordi Padilla en una entrevista.

(5)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar. Tel. 972 368 457 Fax. 972 373 181 A/e. arxiu@lloret.cat

http://lloret.cat/arxiu

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ.

699.005.- MARIA DOLORS BADOSA I CASTANY

(6)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar. Tel. 972 368 457 Fax. 972 373 181 A/e. arxiu@lloret.cat

http://lloret.cat/arxiu

Inventari del fons

(7)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

DIVERSOS

699

005

MARIA DOLORS BADOSA I CASTANY

PERSONALS

FONS

500

IMATGES / / /

699.005.500

SS

1925 Ball de Plaça de concurrència popular. / Joves i infants situats en un costat de la plaça, a punt de començar el tradicional ball. La gent mirant al seu voltant.

/ / / Desconegut / / Plaça d'Espanya Retrat nens

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.041

1920 ca Ball de Plaça. / Amb els balladors a punt i l'orquestra a

dalt de l'estrada.

MARTINEZ. LLORET DE MAR.

/ / / MARTÍNEZ i PASSAPERA, Emili / / Plaaça d'Espanya Martínez. Lloret de Mar Músics

IMATGES / PAPER / POSTAL 324.012.029

1900 ca Ball de Plaça. / Amb els balladors en primer terme. Els

espectadors estan situats als costats i en els balcons de les cases.

/ / / Desconegut / / Plaça d'Espanya Festes

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.042

1895 ca Ball de Plaça. / Escena del ball de plaça, amb la futura

confiteria Bernat al darrere. La plaça està plena de públic.

/ / / Desconegut / / Plaça d'Espanya Festes

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.026

1900 ca Ball de Plaça. / Imatge del Ball de Plaça quan la

Josefina Aldrich va ser obrera. Es pot veure els balladors i al seu voltant el públic.

/ / / J A / / Plaça d'Espanya Josefina Aldrich Ball de

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.053

1900 ca Ball de Plaça. / Parelles ballant a la Plaça d'Espanya.

Una de les obreres és la Josefina Aldrich, segons una nota del revers de la imatge, on es llegeix: Siempre

Josefina Aldrich baila con gracia y con chich.

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.043

1940 ca El Passeig Camprodon i Sa Caleta, en un temporal. / Es

pot veure la mar revoltada, i més enllà la roca amb el castell d'en Plaja.

/ / / Desconegut / / Sa Caleta Temporals

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.015

1918 Grup de banyistes a la platja de Lloret. / Infants i adults sota els tendals a ratlles situats a la platja de Lloret, possiblement es tracta d'estiuejants, els nens amb vestuari de bany.

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.018

(8)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

DIVERSOS

699

005

MARIA DOLORS BADOSA I CASTANY

PERSONALS

FONS

500

IMATGES / / /

699.005.500

SS

1900 ca Imatge de Ball de Plaça amb concurrència popular. /

Nens i joves en ple Ball de Plaça. Al fons es veu l'orquestra i a tot el voltant el públic.

/ / / Desconegut / / Plaça d'Espanya Ball de plaça

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.062

1900 ca Imatge de Ball de Plaça. / Els balladors al centre de la

imatge, entre ells la Josefina Aldrich Carreras.

/ / / Desconegut / / Plaça d'Espanya Josefina Aldrich Carreras Ball de Plaça

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.061

1965 ca Imatge de pont, probablement sobre la riera de

Montbarbat. / S'hi veu una zona de pisos i hotels. És probable que es tracti de la passarel·la de fusta que comunicava l' Hotel Xaine Park amb la plaça Pere Torrent, actualment Magic Park.

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.011

1900 ca Imatge de Sant Pere del Bosc. / L'edifici, en la seva

primera fase, amb diverses persones passejant possiblement en el dia del seu aplec.

/ / / Desconegut / / Sant Pere del Bosc Façanes

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.065

1950 ca Imatge del Ball de Plaça. / Els balladors, situats al mig

de la plaça fent el tradicional ball, i la gent situada als costats, mirant.

/ / / Desconegut / / Plaça d'Espanya Ball de plaça

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.040

1920 ca La Mireia i en Jose a la platja de Lloret. / La platja, i al

fons els edificis que hi donaven, entre ells es veu l'Ajuntament i la Villa Loreto.

/ / / Desconegut / / Platja de Lloret Mireia i Jose

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.014

1950 ca La Riera, avinguda Just Marlès. / S'hi veu l' Hotel Xaine

Park i la passarel·la de fusta.

/ / / Desconegut / / La Riera Edificis

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.013

1965 ca La Riera, avinguda Just Marlès. / S'hi veu l' Hotel Xaine

Park, la passarel·la de fusta; l' antiga estació d' autobusos a la plaça Pere Torrent; l' Hotel Niza, ara Esmeralda.

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.012

(9)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

DIVERSOS

699

005

MARIA DOLORS BADOSA I CASTANY

PERSONALS

FONS

500

IMATGES / / /

699.005.500

SS

1906 ca Míting polític a Lloret de Mar. / Míting, possiblement de

Solidaritat Catalana, des de la zona de la rectoria.

/ / / MARTÍNEZ i PASSAPERA, Emili / / Església de Sant Romà Martínez Mítings

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.017

1940 ca Passeig Verdaguer. / Passeig de mossèn Jacint

Verdaguer, amb l'Ajuntament al fons. Es poden veure els arbres del passeig ja crescuts i les façanes de les cases.

LLORET DE MAR. Paseo del Mar. Clisé Martínez.

IMATGES / PAPER / POSTAL 324.012.027

1950 ca Postal de la platja de Canyelles. / Vista de la platja de

Canyelles entre els artístics pins que surten en la imatge.

LLORET DE MAR. Playa de Canyellas. Clisé Martínez

/ / / MARTÍNEZ i PASSAPERA, Emili / / Platja de

IMATGES / PAPER / POSTAL 324.012.023

1920 ca Públic mirant el Ball de Plaça. / Gent asseguda al

voltant.

/ / / MARTÍNEZ i PASSAPERA, Emili / / Plaça d'Espanya Martínez. Lloret Ball de plaça

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.031

1930 ca Retrat d'un grup d'infants i adults en els Jardins de

Santa Clotilde. / Entre el grup hi ha la Conxita Aldrich i les filles Dolors i Carme Castany Aldrich.

/ / / Desconegut / / Jardins de Santa Clotilde

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.045

1920 ca Retrat d'un grup de joves en un bosc. / Retrat a mig cos i

en el centre es pot veure la Conxita i la Josefina Aldrich Carreras.

/ / / Desconegut / / Conxita i Josefina Aldrich

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.020

1934 Retrat d'un grup de visitants al Vesubi. / Amb vestuari de festa es pot veure al centre i de negre la Josefina Aldrich Carreras i a la dreta el seu espòs Joaquim Castany Bernat.

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.063

1920 ca Retrat d'un home. / Primer plànol d'un home amb

vestuari de festa.

/ / / AMADEO. Rambla de Canaletes, 15. Barcelona. / / Amadeo Fotógrafo. Rambla Canaletas, 15.

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.037

(10)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

DIVERSOS

699

005

MARIA DOLORS BADOSA I CASTANY

PERSONALS

FONS

500

IMATGES / / /

699.005.500

SS

1910 ca Retrat d'un nen en una targeta postal. / Retrat d'un nen

desconegut amb vestuari de festa en una foto estudi.

/ / / BARÓ, A. Rambla dels Estudis, 9, al costat dels magatzems El Siglo. Barcelona. / / Targeta postal A.

IMATGES / PAPER / POSTAL 324.012.022

1920 ca Retrat d'un noi en una foto estudi. / Targeta postal amb

la imatge del noi, que podria tractar-se de Manel Bernat i Carreras, segons una nota a la part del revers.

/ / / REYMUNDO. Cadis. / / Manel Bernat Carreras

IMATGES / PAPER / POSTAL 324.012.039

1940 ca Retrat d'una família. / Retrat de la Conxita Aldrich

Carreras i segurament el seu fill capellà i el seu espòs. Porten vestuari de festa.

/ / / Desconegut / / Conxita Aldrich Carreras Retrat

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.057

1900 ca Retrat d'una mare i quatre fills. / En una foto estudi es

pot veure una senyora arreglada amb quatre criatures, tots amb vestuari de festa.

/ / / Desconegut / / Retrat família

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.054

1900 ca Retrat d'una nena. / Retrat a cos sencer en una foto

estudi.

/ / / BARÓ, A. Rambla dels Estudis, 9, al costat dels magatzems El Siglo. Barcelona. / / Targeta postal

IMATGES / PAPER / POSTAL 324.012.044

1875 ca Retrat d'una senyora, possiblement la Roseta de Can

Rosaris. / Primer plànol de la Sra. Roseta. amb vestuari de festa.

/ / / MARTÍ, J. Carrer Escudillers, 39. Barcelona. / /

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.007

1910 ca Retrat de Conxita Aldrich i Carreras. / Foto estudi de la

Conxita, amb vestuari de festa i imatge ovalada.

/ / / PONS, J. Blanes. / / Estudio fotográfico J. Pons. Blanes Retrat dona

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.021

1900 ca Retrat de Conxita Aldrich i Carreras. / La Conxita, a tres

quarts de cos en una foto estudi.

/ / / Estudio Napoleón. Barcelona / / Estudio Napoleón. Barcelona Retrat dona

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.060

(11)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

DIVERSOS

699

005

MARIA DOLORS BADOSA I CASTANY

PERSONALS

FONS

500

IMATGES / / /

699.005.500

SS

1921 ca Retrat de dos homes a la sortida d'una casa antiga. /

Dos homes amb vestuari de festa, davant d'un portal adovellat amb pedra. En una de les dovelles es llegeix: Terrassa. En una altra: A. Sors 19.6.21 i en una altra inferior: A. Roig, J. Casals 3.4.21

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.036

1935 ca Retrat de dos vaixells en la processó de Santa Cristina. /

Els dos vaixells amb els rems aixecats, en el moment de la Salve.

/ / / Desconegut / / Santa Cristina Barques al mig

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.002

1920 ca Retrat de Joaquim Castany Bernat. / Primer plànol en

una imatge circular.

/ / / Desconegut / / Joaquim Castany Bernat Retrat home

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.035

1915 ca Retrat de Josefina Aldrich i Carreras. / La Josefina, en

una foto estudi amb vestuari de festa.

/ / / PONS GIRBAU, J. Carrer Mercaders, 18. Blanes / / Josefina Aldrich Carreras Retrat noia

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.033

1915 ca Retrat de Josefina Aldrich i Carreras. / Retrat a cos

sencer de la Josefina, amb vestuari elegant.

/ / / J. Pons. Blanes / / Josefina Aldrich Carreras Senyora distingida

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.064

1930 ca Retrat de la Conxita Cardona i Català. / Dreta, al costat

d'una cadira en un pati exterior es pot veure la Conxita, amb vestuari de diari.

/ / / Desconegut / / Conxita Cardona i Català Retrat

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.047

1897 Retrat de la nena Juanita Aldrich i Martra. / Targeta

postal de la imatge de la nena en una foto estudi subjectant una rutlla.

/ / / AMER. Avinguda Marqués del Duero, ara del

IMATGES / PAPER / POSTAL 324.012.038

1900 ca Retrat de la Sra. Josefina Aldrich Carreras. / Foto estudi

de la Sra. Josefina, amb vestuari de festa.

/ / / Cusell / / Josefina Aldrich Carreras Senyora distingida

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.058

(12)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

DIVERSOS

699

005

MARIA DOLORS BADOSA I CASTANY

PERSONALS

FONS

500

IMATGES / / /

699.005.500

SS

1903 Retrat de Mariano Aldrich Carreras. / Foto estudi de

Mariano assegut en una cadira de canya, molt elegant, amb vestuari de festa.

/ / / Abelardo. Consistorial, 103. Santo Domingo / /

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.056

1910 ca Retrat de Mariano Rodés i Carreras. / Foto estudi a mig

cos del Sr. Mariano, amb vestuari de festa.

/ / / MARINÉ, F. Carrer Pelayo, 58 sucursal carrer del Carme, 40. Barcelona. / / Mariano Rodés Carreras

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.019

1890 ca Retrat de Primera Comunió de Josefina Aldrich

Carreras. / La Josefina, vestida de fosc, en una foto estudi de Primera Comunió.

/ / / J.R. Botet. Lloret de Mar / / Josefina Aldrich

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.059

1903 Retrat de quatre germans. / Primer plànol dels germans Zaida, Cristina, Otilio i Juan G. Aldrich des de Tala, Mèxic.

/ / / E. Audouin fotógrafo. Entre Ríos / / Tala (Mèxic)

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.055

1915 ca Retrat de Salvador Davi o Bavi Durall. / Primer plànol de

Salvador, en una foto estudi amb imatge oval.

/ / / Desconegut / / Salvador Bavi o Davi Durall Retrat home

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.005

1900 ca Retrat de tres germanes. / Les tres germanes Conxita,

Josefina i Cristina Aldrich Carreras en una foto estudi.

/ / / PONS, J. Blanes / / Fotografia J. Pons. Blanes Retrat noies

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.034

1915 ca Retrat de Zaida Aldrich. / Retrat de la noia amb vestuari

de festa en una foto estudi.

/ / / Desconegut / / Zaida Aldrich Retrat noia

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.004

1915 ca Retrat del Dr. Joaquim Castany Bernat. / Primer plànol

del metge en una foto estudi, en un marc ovalat.

/ / / Fotografia Modern Styl Ernest. Pelayo, 56. Barcelona. Planta baja. / / Joaquim Castany i Bernat

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.046

(13)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

DIVERSOS

699

005

MARIA DOLORS BADOSA I CASTANY

PERSONALS

FONS

500

IMATGES / / /

699.005.500

SS

1935 ca Retrat del Sr. Joaquim Cardona i Català. / Primer plànol

del Sr. Cardona en una foto carnet.

/ / / Desconegut / / Joaquim Cardona Català Retrat home

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.001

1947 Retrat del Sr. Mariano. / Retrat a primer plànol en una

foto estudi amb roba de festa.

/ / / Desconegut / / Sr. Mariano & Aldrich Retrat home

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.003

1920 ca Retrat dels germans Cardona Català. / Retrat de la

Conxita, Pepeta i Quim, en una foto estudi.

/ / / Ernest Xifra / / Ernest Xifra Retrat nens

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.049

1935 ca Retrat possiblement del Sr. Mariano passejant per la

plaça de l'Església. / El Sr. Mariano, a cos sencer i amb vestuari de diari.

/ / / Desconegut / / Sr. Mariano (?) Retrat home

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.006

1875 ca Roseta de Can Rosaris. / Retrat d'una senyora

distingida, probablement Roseta de Can Rosaris.

/ / / Desconegut / / Roseta de Can Rosaris Retrat dona

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.051

1920 ca Sortida amb cotxe d'un grup de persones. / Cotxe

descapotable amb un grup de persones al seu interior, possiblement fent una sortida. Sembla que hi ha capellans al seu interior. Es reconeix el vehicle, el qual feia sortides també a Lourdes.

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.032

1920 ca Temporal a la platja de Lloret. / Una palmera quasi a

dins del mar i altres elements vegetals inclinats per la tempesta.

/ / / Desconegut / / Passeig Camprodon i Arrieta

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.009

1920 ca Temporal de mar al Passeig Camprodon i Arrieta. /

Temporal que s'ha menjat la platja, arribant arran dels patis de les cases senyorials existents. S'hi veu Villa Loreto.

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.008

(14)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

DIVERSOS

699

005

MARIA DOLORS BADOSA I CASTANY

PERSONALS

FONS

500

IMATGES / / /

699.005.500

SS

1920 ca Temporal de mar des del Passeig Camprodon. / Ones

mogudes per un fort temporal, que les arrastra a la costa menjant-se la sorra de la platja.

/ / / Desconegut / / Passeig Camprodon i Arrieta

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.010

1922 Tres homes sota el pi de Santa Cristina. / Amb vestuari de festa i asseguts al terra. Al seu darrere, el pi i altra gent asseguda al mirador.

/ / / Desconegut / / Santa Cristina Joaquim Castany

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.048

1910 ca Visita del bisbe de Girona. / Es veu una concentració de

gent acompanyant i observant el seguici.

/ / / MARTÍNEZ i PASSAPERA, Emili / / Concentracions populars

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.030

1950 ca Vista d' Es Frares. / La cala, destacant per les roques i

el mar.

LLORET DE MAR. Cala de "Els Frares". Clisé Martínez.

/ / / MARTÍNEZ i PASSAPERA, Emili / / Es Frares Clixé Martínez Targeta postal

IMATGES / PAPER / POSTAL 324.012.024

1950 ca Vista d' Es Freu d' Es Bot. / Paisatge de marina amb l'

Illa d'es Bot, a sota de Can Roviralta, en una posta de sol.

LLORET DE MAR. Es Freu. Clisé Martínez.

/ / / MARTÍNEZ i PASSAPERA, Emili / / Es Freu d'es

IMATGES / PAPER / POSTAL 324.012.025

1940 ca Vista de temporal de mar a la platja de Lloret. / Mar molt

revoltada i al fons la població.

/ / / Desconegut / / Temporals

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.016

1985 ca Vista del carrer L' Havana a Fenals des de l' edifici

Richmond. / S'hi veuen l' Hotel Don Quijote, ara Royal Star, i les obres de construcció de l' edifici Antilles II després d' una nevada.

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.050

1985 ca Vista des de l' edifici Richmond, avinguda d' Amèrica. /

Panoràmica nevada de les hortes de Fenals.

/ / / Desconegut / / Fenals Nevades

IMATGES / PAPER / FOTOGRAFIA

324.012.052

(15)

INVENTARI

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

DIVERSOS

699

005

MARIA DOLORS BADOSA I CASTANY

PERSONALS

FONS

500

IMATGES / / /

699.005.500

SS

1950 ca Vista general de Lloret de Mar des de Sa Carabera. /

Vista general amb les roques centre.

LLORET DE MAR. Desde "Sa Carabera." Clisé Martínez.

/ / / MARTÍNEZ i PASSAPERA, Emili / / Sa Carabera

IMATGES / PAPER / POSTAL 324.012.028

Figure

Actualización...

Related subjects :